Byla 2-1508/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo E. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3158-104/2014 pagal ieškovo Nordea Bank AB ieškinį atsakovams N. P. ir E. G., dalyvaujant tretiesiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „MV Trading“, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „MV Retail“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc ieškinį atsakovams N. P. ir E. G., kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo N. P. 843 364,23 Lt negrąžinto kredito, 947,25 Lt nesumokėtų palūkanų, 100 399,08 Lt įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, 23 370,26 Lt įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, kurių mokėjimas buvo atidėtas, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo E. G. 1 637 118,80 Lt negrąžinto kredito, 1 838,78 Lt nesumokėtų palūkanų, 194 892,32 Lt nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, 45 365,80 Lt nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, kurių mokėjimas buvo atidėtas, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo Nordea Bank Finland Plc prašymas pakeisti jį nauju ieškovu – Nordea Bank AB, veikiančiu per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių.

5Ieškovas nurodė, kad jis (Nordea Bank Finland Plc), Suomijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, 2014 m. balandžio 1 d. sudarė verslo perleidimo sutartį su Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Šia sutartimi pradinis ieškovas, remdamasis CK 6.402 straipsniu, perleido naujajam ieškovui nuosavybės teise visą verslą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi prašymą tenkino ir ieškovą Nordea Bank Finland Plc pakeitė naujuoju ieškovui – Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove Nordea Bank AB, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių.

8Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad po įvykusio verslo perleidimo ieškovo Nordea Bank Filnland Plc turimos teisės ir pareigos buvo perduotos Švedijoje registruotai ribotos atsakomybės bendrovei Nordea Bank AB, veikiančiai per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, ir, remdamasis CPK 48 straipsnio 1 dalimi, pakeitė pradinį ieškovą naujuoju ieškovu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas E. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartį ir grąžinti ieškovo pakeitimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti, jog Nordea Bank AB pagal verslo perleidimo sutartį perėmė būtent su atsakovu susijusias teises ir pareigas, nėra. Teismas tokių duomenų neanalizavo ir nevertino. Nežinoma, kokia apimtimi ir kokiomis sąlygomis teisės buvo perleistos. Neįvertinus verslo perleidimo sutarties turinio ir pasekmių atsakovo E. G. atžvilgiu, ieškovo pakeitimas kitu būtų negalimas.
  2. Verslo perleidimo sutartis atitinka įmonės pirkimo-pardavimo sutarties sampratą ir šiam sandoriui taikomos CK 6.402-6.410 straipsnių nuostatos. Nėra žinoma, ar verslo perleidimo sutartis atitinka CK nustatytus imperatyvius reikalavimus. Ši sutartis gali negalioti dėl, pvz., būtinosios sandorio formos nesilaikymo ar kitų reikalavimų neatitikimo. Teismas šių aplinkybių netyrė. Tik susipažinus su verslo perleidimo sutartimi bus galima įvertinti, ar konkrečios teisės ir pareigos, susijusios su E. G., buvo perleistos naujajam ieškovui.
  3. CK nustato, kad prievolė baigiasi, jeigu įvyksta novacija. Novacija laikomi tie atvejai, kai pagal naują sutartį naujas kreditorius pakeičia ankstesnįjį, o skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo ankstesniam kreditoriui. Šiuo atveju taip ir įvyko, nes pagal verslo perleidimo sutartį naujas kreditorius pakeitė ankstesnįjį, o atsakovui yra žinoma, kad skolininkas BUAB „MV Trading“ yra atleistas nuo prievolės įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, laiduotojas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo.
  4. Sudarius verslo perleidimo sutartį pradinis ieškovas pasibaigė. Likvidavus pradinį ieškovą, laikoma, jog baigėsi ir laidavimo prievolė. Tokiu atveju teismas turėjo spręsti, ar nėra pagrindo atmesti ieškinio.

11Ieškovas Nordea Bank AB Švedijos bendrovė, veikianti per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą, skirti atsakovui E. G. iki 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą įstatymo suteiktomis teisėmis, įpareigojant 50 proc. šios baudos sumokėti ieškovui.

12Nurodė, kad CPK 48 straipsnio nuostatos nenumato nei teismo teisės, nei pareigos, sprendžiant procesinių teisių perėmimo klausimą, gauti kitos šalies pritarimą ar nepritarimą. Verslo perleidimo sutartis buvo patvirtinta notariškai, jos sudarymo faktas įregistruotas Juridinių asmenų registre. Atsakovas neturi jokio teisinio pagrindo kvestionuoti procesinių teisių perėmimo. Ieškovo pakeitimas byloje nesukėlė jokių neigiamų pasekmių atsakovui, todėl skunde pateikti argumentai visiškai nepagrįsti. Pardavus įmonę, ji lieka egzistuoti kaip juridinis asmuo, keičiasi tik savininkas, todėl atsakovo argumentai, jog sudarius verslo perleidimo sutartį pradinis ieškovas pasibaigė ir buvo likviduotas, nepagrįsti. Įmonės pirkimas-pardavimas nereiškia įmonės likvidavimo procedūros ar juridinio asmens pasibaigimo. Verslo perleidimo sutarties turinio analizė ir vertinimas nepriklauso teismo, nagrinėjančio šią bylą, kompetencijai. Teismas sprendžia tik dėl procesinių teisių perėmimo. Atsakovo argumentai dėl novacijos fakto ir laidavimo sutarties pasibaigimo nepagrįsti ir neteisėti.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 str. 1 d., 315 str. 2 d. 3 p.). Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo galima CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovas Nordea Bank Finland Plc buvo pakeistas naujuoju ieškovu Nordea Bank AB.

17Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi pakeisdamas ieškovą Nordea Bank Finland Plc, ribotos atsakomybės bendrovę, veikiančią Suomijoje nauju ieškovu Nordea Bank AB, ribotos atsakomybės bendrove, registruota Švedijoje ir veikiančią per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių pagal 2014 m. balandžio 1 d. verslo perleidimo sutartį, rėmėsi CPK 48 straipsniu, kuriame nėra nustatyta, jog dėl tokios nutarties gali būti paduotas atskirasis skundas. Be to, pakeitus ieškovą, galimybė tolesnei šios bylos eigai taip pat nėra užkertama. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirasis skundas galėtų būti paduodamas tik dėl tų pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis atsisakoma įteisinti byloje teisių perėmimą, nes tokiu atveju teisių perėmėjui yra užkertamas kelias dalyvauti byloje (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

18Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nutartis dėl ieškovo pakeitimo yra skundžiama. Kita vertus, tokia teismo nuoroda negali pakeisti aptarto teisinio reglamentavimo dėl apeliacinio apskundimo objekto. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovas Nordea Bank Finland Plc buvo pakeistas naujuoju ieškovu Nordea Bank AB, negali būti laikoma apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo E. G. atskirąjį skundą, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

19Procesą nutraukus, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų, kuriais atsakovas nesutinka su ieškovo pakeitimu. Dėl to, ar ieškovas turi reikalavimo teisę, gali būti sprendžiama nagrinėjant bylą iš esmės. Atsakovui neužkertama galimybė dėl to pasisakyti teismo proceso metu bei apskųsti jo (atsakovo) netenkinantį teismo sprendimą.

20Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

21Apeliacinį procesą pagal atsakovo E. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Nordea... 4. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo Nordea Bank Finland Plc... 5. Ieškovas nurodė, kad jis (Nordea Bank Finland Plc), Suomijoje registruota... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi prašymą tenkino... 8. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad po įvykusio verslo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas E. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 11. Ieškovas Nordea Bank AB Švedijos bendrovė, veikianti per Nordea Bank AB... 12. Nurodė, kad CPK 48 straipsnio nuostatos nenumato nei teismo teisės, nei... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 15. Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo... 16. Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma... 17. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi... 18. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nutartis dėl... 19. Procesą nutraukus, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 315... 21. Apeliacinį procesą pagal atsakovo E. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus...