Byla 2-1751/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutarties, kuria buvo išspręstas ieškovo E. Š. procesinių teisų anksčiau išnagrinėtoje civilinėje byloje perėmimo klausimas ir teisių perėmėjos J. R. prašymas išduoti jai vykdomąjį raštą, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-599-227/2014 pagal pareiškėjos J. R. prašymą pripažinti ją teisių perėmėja ir išduoti vykdomąjį raštą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-146-544/2013.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teisme 2014-07-04 gautas J. R. pareiškimas (b. l. 1-3), kuriame prašoma: 1) pakeisti ieškovą E. Š. jo teisių perėmėja J. R. dalyje dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-03 nutartimi E. Š. priteistos sumos (3 482 599 Lt), paliekant ieškovą E. Š. dalyje dėl jo nepatenkintų reikalavimų; 2) išduoti teisių perėmėjai J. R. vykdomąjį raštą dėl 3 482 599 Lt skolos išieškojimo iš atsakovo AB DNB bankas. Pareiškėja nurodė, kad 2014-06-12 sudarė su E. Š. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kurios pagrindu J. R. perėmė E. Š. galiojantį kreditorinį reikalavimą į 3 482 599 Lt dydžio banko skolą ir su tuo susijusius reikalavimus, taip pat įvykdė pareigą informuoti skolininką apie sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį ir pateikti skolininkui reikalavimo teisės perleidimo faktą patvirtinančius dokumentus. Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-03 nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo momento, yra pagrindas minėtai sumai išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2014-07-22 nutartimi (b. l. 28-29) pareiškėjos J. R. prašymą tenkino – pakeitė ieškovą E. Š. jo teisių perėmėja J. R. dėl 3 482 599 Lt nuostolių atlyginimo iš atsakovo AB DNB bankas pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-03 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-619/2014, ir nutarė jai išduoti vykdomąjį raštą dėl 3 482 599 Lt skolos išieškojimo. Teismas sprendė, kad procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, ir nustatęs, kad pareiškėjos pateikta reikalavimo teisės perleidimo sutartis nėra nuginčyta ar ginčijama, pareiškėjos J. R. prašymą perimti ieškovo E. Š. procesines teises anksčiau išnagrinėtoje civilinėje byloje ir išduoti vykdomąjį dokumentą šios skolos išieškojimui pripažino pagrįstu (CPK 48 str., 646 str.). Atsakovo AB DNB bankas argumentų, susijusių su jo prievole išieškotojui, teismas nesvarstė, pažymėdamas, jog nagrinėjamas klausimas yra proceso, o ne materialiosios teisės institutas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas AB DNB bankas atskirajame skunde (b. l. 34-39) prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014-07-22 nutartį ir atmesti pareiškėjos J. R. pareiškimą dėl pradinio išieškotojo E. Š. pakeitimo nauju išieškotoju J. R. ir vykdomojo dokumento išdavimo. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-03 nutartis ieškovo E. Š. atžvilgiu yra įvykdyta priešpriešinių prievolių įskaitymu. Kadangi E. Š. nemokėjo bankui palūkanų pagal 2007-07-05 skolinimo obligacijų apmokėjimo sutartį, bankas pasinaudojo teise skolą įskaityti, todėl ir jo paties prievolė E. Š. ar jo teisių perėmėjai pasibaigė (CK 6.130 str., 6.108 str., 6.136 str.). Tokiu atveju negalimas ir vykdomojo rašto išdavimas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti banko argumentus, susijusius su jo prievolės ieškovui E. Š. pasibaigimu, be to, nenagrinėjo ir nemotyvavo sprendimo išduoti vykdomąjį raštą.

9Pareiškėja J. R. atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 44-48) prašo šio skundo netenkinti ir palikti galioti Panevėžio apygardos teismo 2014-07-22 nutartį. Nurodo, kad atsakovo AB DNB bankas prievolė pradiniam kreditoriui E. Š. kilo teismo sprendimo pagrindu ir, sudarius reikalavimo teisės perleidimo sutartį, liko galioti. Skundo teiginiai dėl teismo pareigos nagrinėti atsakovo argumentus, susijusius su jo prievolės ieškovui E. Š. pasibaigimu, prieštarauja šiuo aspektu formuojamai teismų praktikai.

10Suinteresuotas asmuo E. Š. atsiliepimo į atskirąjį skundą neteikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13Dėl galimybės skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį

14Nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2013-05-22 sprendimu (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), priimtu civilinėje byloje Nr. 2-146-544/2013 pagal ieškovų A. N., L. Š., V. Š., G. Š., A. A., D. S., R. R., V. S., R. R., S. K., E. V., K. M., I. M. (I. M.), E. Š., J. V. L. ieškinius atsakovui AB DNB bankui dėl nuostolių priteisimo ir ieškovams priteistų sumų įskaitymo kaip palūkanų pagal skolinių obligacijų apmokėjimo sutartis, ieškinius tenkino iš dalies. Ieškovui E. Š. iš atsakovo AB DNB bankas priteisė 6 965 198,19 Lt nuostoliams atlyginti, 30 000 Lt žyminio mokesčio, 2337,60 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

15Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-03 nutartimi (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys) Panevėžio apygardos teismo 2013-05-22 sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovams priteistas nuostolių atlyginimas ir bylinėjimosi išlaidos, pakeitė, ir iš atsakovo AB DNB bankas ieškovui E. Š. priteisto nuostolių atlyginimo dydį sumažino iki 3 482 599,10 Lt, taip pat priteisė 30 000 Lt žyminio mokesčio.

16Šią teismo sprendimo pagrindu įgytą, tačiau teismo sprendimams vykdyti CPK nustatyta priverstine vykdymo tvarka dar nepradėtą įgyvendinti turtinę teisę E. Š. perleido pareiškėjai J. R. pagal 2014-06-12 reikalavimo teisės perleidimo sutartį (b.l. 4-5). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjos J. R. prašymą pakeisti ieškovą E. Š. jo teisių perėmėja, t. y. J. R. ir jai išduoti vykdomąjį raštą, išsprendė pagal bendrąsias procesinių teisių perėmimo nuostatas, kurios apibrėžtos CPK 48 straipsnyje.

17CPK 334 straipsnio, reglamentuojančio teisės paduoti atskirąjį skundą sąlygas, 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartys atskirai nuo teismo sprendimo gali būti skundžiamos atskiruoju skundu tais atvejais: 1) kai tai tiesiogiai numatyta CPK; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Analizuojant tiek CPK 48 straipsnyje, tiek CPK 646 straipsnyje įtvirtintų teisės normų turinį, matyti, kad teismo procesinio sprendimo dėl šalies pakeitimo jos teisių perėmėju ar dėl vykdomojo rašto pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą išdavimo apskundimas CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka jose nenumatytas. Vykdomojo rašto išdavimo tvarką reglamentuoja CPK 646 straipsnis. CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kurią lemia įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) privalomasis pobūdis (CPK 12 str.), kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Minėta, kad CPK 646 straipsnis nenumato šios teismo pareigos įvykdymo apskundimo galimybės. Kita vertus, vykdomojo rašto išdavimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai. Tai suponuoja išvadą, jog atskirojo skundo padavimas nagrinėjamoje byloje būtų galimas tik tuomet, kai teismo nutarties, priimtos aptariamu klausimu, rezultatas sudarytų pagrindą taikyti CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pavyzdžiui, jeigu būtų atsisakyta įteisinti byloje teisių perėmimą arba ieškovui (jo teisių perėmėjui) būtų atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą. Tik tokios procesinės situacijos teisių perėmėjui užkirstų teisę dalyvauti išieškojimo procese.

18Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad Panevėžio apygardos teismo 2014-07-22 nutartis nėra apskundimo objektas pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį. Tokios pat pozicijos laikomasi ir aktualioje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-362/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-25 nutartis c. b. Nr. 2-1508/2014). Šiame kontekste aktualu pažymėti, jog vykdymo procesas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-03 nutarties pagrindu kilusios ieškovui E. Š. reikalavimo teisės į 3 482 599 Lt dydžio apelianto skolą nebuvo prasidėjęs, kas eliminuoja CPK 596 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios teisių perėmimą vykdymo procese, ir atitinkamai, galimybę skųsti tokią nutartį, taikymą. Tokia šių dviejų teisės normų taikymo, esant jų konkurencijai, taisyklė nebuvo paneigta ir kasacine tvarka išnagrinėtoje byloje, kurioje faktinės aplinkybės buvo panašios, t. y. procesinis teisių perėmimas įvyko jau po bylos nagrinėjimo užbaigimo ir sprendimo joje įsiteisėjimo, bet dar neprasidėjus vykdymo procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-362/2014).

19Pažymėtina ir tai, kad klausimas dėl šalies pakeitimo, kaip ir klausimas dėl vykdomojo rašto išdavimo, turi būti išspręstas toje pačioje civilinėje byloje, kurioje šių teisių įgyvendinimo yra siekiama. Ir nors pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai iškėlė naują civilinę bylą, pats savaime šis procesinis teisės pažeidimas neleidžia vertinti, kad vien dėl to klausimas buvo neteisingai išspręstas (CPK 329 str. 1 d.), juo labiau, kaip pirmiau nurodyta, tokia nutartis apskritai negali būti apeliacinio apskundimo objektu.

20Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl ieškovo pakeitimo ir nutarta išduoti ieškovo teisų perėmėjai vykdomąjį raštą, yra skundžiama. Kita vertus, tokia teismo nuoroda negali pakeisti pirmiau aptarto teisinio reglamentavimo dėl apeliacinio apskundimo objekto. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio apygardos teismo 2014-07-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-599-227/2014, negali būti apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo AB DNB bankas atskirąjį skundą, nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Lietuvos apeliaciniame teisme 2014-10-13 per EPP buvo gautas apelianto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atskirojo skundo rengimu, apmokėjimo (b. l. 67-70).

23Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas CPK 93 straipsnio 1 dalyje, t. y. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju apeliacinis procesas nutrauktas, nebelikus apeliacinio apskundimo objekto. Nei bendrosios (CPK I dalies VIII skyrius), nei specialiosios (CPK III dalies XVI skyrius) civilinio proceso įstatymo nuostatos nenustato bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių tuo atveju, kai procesas nutraukiamas. Todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas atsižvelgiant į CPK 94 straipsnio nuostatas, t. y. įvertinant šalių procesinį elgesį ir priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.).

24Byloje nesama duomenų, kad atskirojo skundo padavimą būtų nulėmęs pareiškėjos J. R. netinkamas procesinis elgesys, todėl pripažintina, jog bylinėjimosi išlaidų paskirstymo aspektu yra priimtas pareiškėjai palankus sprendimas. Tuo tarpu apeliantas (bankas), neabejotinai turintis ir darbuotojų profesionalių teisininkų, ir nuo pat proceso pradžios nagrinėjamoje byloje dar atstovaujamas advokatų, kurių dalyvavimo teismo procese specifinė paskirtis reikalauja didesnio apdairumo. Taigi net ir teismui skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodžius apie nutarties apskundimo galimybę, išlaidų dėl atskirojo skundo parengimo galėjo išvengti. Tokiu atveju išlaidų atsiradimo rizika tenka pačiam apeliantui.

25Nustatytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo apelianto turėtų išlaidų priteisti iš pareiškėjos J. R. (visa apimtimi ar iš dalies), kurios pareiškimas, be kita ko, buvo patenkintas.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

27Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutarties, kuria ieškovas E. Š. pakeistas jo teisių perėmėja J. R. ir nutarta išduoti jai vykdomąjį raštą, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-599-227/2013 pagal pareiškėjos J. R. prašymą pripažinti ją teisių perėmėja ir išduoti vykdomąjį raštą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-146-544/2013.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teisme 2014-07-04 gautas J. R. pareiškimas (b. l. 1-3),... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014-07-22 nutartimi (b. l. 28-29) pareiškėjos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas AB DNB bankas atskirajame skunde (b. l. 34-39) prašo panaikinti... 9. Pareiškėja J. R. atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 44-48) prašo šio... 10. Suinteresuotas asmuo E. Š. atsiliepimo į atskirąjį skundą neteikė.... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 13. Dėl galimybės skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį ... 14. Nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2013-05-22 sprendimu (teismų... 15. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-03 nutartimi (teismų informacinės... 16. Šią teismo sprendimo pagrindu įgytą, tačiau teismo sprendimams vykdyti CPK... 17. CPK 334 straipsnio, reglamentuojančio teisės paduoti atskirąjį skundą... 18. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad Panevėžio apygardos... 19. Pažymėtina ir tai, kad klausimas dėl šalies pakeitimo, kaip ir klausimas... 20. Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 22. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014-10-13 per EPP buvo gautas apelianto... 23. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas CPK... 24. Byloje nesama duomenų, kad atskirojo skundo padavimą būtų nulėmęs... 25. Nustatytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo apelianto turėtų išlaidų... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal akcinės bendrovės DNB bankas...