Byla 2-8-780/2013

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-8-780/2013 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovams V. R. ir G. K. su trečiaisiais asmenimis V. K., V. R., R. R., V. L., O. E. D., G. S., G. R., Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu,

Nustatė

2Ieškovas prašė: 1) įpareigoti atsakovą V. R. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą medinę pirtį, esančią Veisiejų ežero apsauginėje zonoje, ( - ) (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )), o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo; 2) įpareigoti atsakovę G. K. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą medinę terasą, sandėliuką ir karkasinę pirtelę dengtą polietilenu, esančius Veisiejų ežero apsauginėje zonoje, ( - ) (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )), o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

3Atsakovai V. R. ir G. K. su ieškiniu sutiko iš dalies ir pripažino, kad savo statinius pasistatė savavališkai, tačiau prašė leisti juos įteisinti, išskyrus G. K. medinę terasą ir karkasinę pirtelę.

42013 m. kovo 4 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies ir atsakovė G. K. įpareigota, per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti 5,00 m x 5,00 m dydžio medinę terasą ir 2,50 m x 2,20 m dydžio karkasinę pirtelę, dengtą polietilenu, kurie pastatyti žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ). Per teismo nustatytą šešių mėnesių terminą atsakovei neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti nurodytą medinę terasą ir karkasinę pirtelę, dengtą polietilenu, suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės G. K. patirtas išlaidas.

5Taip pat atsakovė G. K. įpareigota, per vienerių metų terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininkų rašytinį sutikimą nesudėtingo I grupės statinio - 5,30 m x 2,50 m dydžio medinio sandėliuko, statybai. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė G. K. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą 5,30 m x 2,50 m dydžio medinį sandėliuką. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovei neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinius, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės G. K. patirtas išlaidas.

6Atsakovas V. R. teismo sprendimu įpareigotas per vienerių metų terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininkų rašytinį sutikimą nesudėtingo I grupės statinio - 3,20 m x 4,20 m dydžio medinės pirties, statybai. Jeigu per nustatytą terminą atsakovas V. R. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos jis privalo savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą 3,20 m x 4,20 m dydžio medinę pirtį. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinį, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo V. R. patirtas išlaidas.

72013 m. kovo 21 d. gautas ieškovo prašymas, kuriuo jis prašo priimti papildomą sprendimą. Ieškovas nurodo, kad teismas, įpareigodamas atsakovus gauti statybą leidžiantį dokumentą, neišsprendė klausimo dėl atsakovų įpareigojimo per teismo nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją, nors ieškovo atstovė pateikė įrodymus ir paaiškinimus, jog ginčo statyba negalima nepakeitus žemės sklypo paskirties arba neparengus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ir neįregistravus ūkininko ūkio. Kadangi teismas ne iki galo išsprendė klausimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, ieškovas prašo priimti papildomą sprendimą ir įpareigoti atsakovus per vienerių metų terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti projektinę dokumentaciją (parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ir įregistruoti ūkininko ūkį arba detaliuoju planu pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį).

8Ieškovo rašymas tenkintinas ir priimtinas papildomas sprendimas.

9Lietuvos Respublikos CPK 277 str. 1 d. 1 p. numato, kad teismas priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys patikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas.

10Byloje šalys iš tiesų pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus dėl galimybės statyti statinius atsakovų žemės sklype ir šie įrodymai buvo aptarti motyvuojamoje teismo sprendimo dalyje. Tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija sutiko, kad galimybė įteisinti atsakovų savavališkus statinius yra ir savo sprendimo motyvuose teismas pripažino, kad atsakovai turi galimybę įteisinti savavališkai pastatytus statinius tiek keisdami žemės sklypo naudojimo paskirtį, tiek jos nekeisdami, bet kurdami ūkininko ūkį. Tačiau leisdamas per nustatytą terminą įteisinti savavališkai pastatytus statinius teismas neišsprendė dalies reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nes sprendimo rezoliucinėje dalyje atsakovus įpareigojo tik gauti statybą leidžiantį dokumentą, bet neįpareigojo parengti savavališkos statybos įteisinimui būtiną projektinę dokumentaciją.

11Pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktą teismas gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tai reiškia, kad leisdamas įteisinti savavališką statybą teismas turi įpareigoti statytoją ir parengti projektinę dokumentaciją, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau priimtu teismo sprendimu atsakovams nustatytas tik vienas iš šių dviejų būtinų įpareigojimų norint įteisinti savavališkas statybas. Todėl dalis reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo liko neišspręsta. Vadinasi įvykdę teismo sprendimą ir gavę statybą leidžiantį dokumentą, bet detaliuoju planu nepakeitę žemės sklypo naudojimo paskirties, arba neparengę kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ir neįregistravę ūkininko ūkio atsakovai negalėtų iki galo įteisinti savavališkų statybų. Todėl būtina priimti papildomą sprendimą įpareigojant atsakovus parengti savavališkai pastatytų statinių įteisinimui reikiamą projektinę dokumentaciją.

12Nors ieškovas prašo ir papildomu sprendimu įpareigoti atsakovus gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau šis reikalavimas jau yra išspręstas priimtu teismo sprendimu, todėl papildomu sprendimu reikia išspręsti tik tą dalį reikalavimų, kurie nebuvo išspręsti priimant sprendimą. Kiekvienas atsakovas turi teisę pats pasirinkti kokią projektinę dokumentaciją parengti, todėl teismas neįpareigoja atsakovų parengti kurią nors konkrečią projektinę dokumentaciją. Svarbu, kad per nustatytą terminą atsakovai gautų 2013 m. kovo 4 d. teismo sprendime nurodytą statybą leidžiantį dokumentą ir parengtų savavališkos statybos įteisinimui būtiną projektinę dokumentaciją.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 str., teisėjas

Nutarė

14Įpareigoti atsakovę G. K., a. k. ( - ) per vienerių metų terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti savavališkai pastatyto nesudėtingo I grupės statinio - 5,30 m x 2,50 m dydžio medinio sandėliuko, esančio ( - ), žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), įteisinimui reikalingą projektinę dokumentaciją. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė G. K. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą 5,30 m x 2,50 m dydžio medinį sandėliuką. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovei neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinius, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės G. K. patirtas išlaidas.

15Įpareigoti atsakovą V. R., a. k. ( - ) per vienerių metų terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti savavališkai pastatyto nesudėtingo I grupės statinio - 3,20 m x 4,20 m dydžio medinės pirties, esančios ( - ), žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), įteisinimui reikalingą projektinę dokumentaciją. Jeigu per nustatytą terminą atsakovas V. R. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos jis privalo savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą 3,20 m x 4,20 m dydžio medinę pirtį. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinį, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo V. R. patirtas išlaidas.

16Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai