Byla 2-16-743/2013
Dėl žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškovų V. R., V. K., V. L., O. E. D., G. R., G. S., G. K. ieškinį atsakovams R. R., V. R. ir atsakovų R. R., V. R. priešieškinį ieškovams V. R., V. K

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant R. S., dalyvaujant ieškovams V. R., V. K., G. R., ieškovų V. R., V. K., V. L. atstovei advokatei Sondrai Venslovienei., atsakovų R. R., V. R. atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškovų V. R., V. K., V. L., O. E. D., G. R., G. S., G. K. ieškinį atsakovams R. R., V. R. ir atsakovų R. R., V. R. priešieškinį ieškovams V. R., V. K..

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškiniu prašoma atidalinti V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a. k. ( - ) R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) O. E. D., a. k. ( - ) G. R., a. k. ( - ) G. S., a. k. ( - ) G. K., a. k. ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 11,6678 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), pagal UAB ,,Aginro“ parengtą ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktoriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.12.)-2134 patvirtintą žemės sklypo atidalijimo projektą tokiu būdu: 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-1, lygiomis dalimis paskiriant ieškovams G. R. ir G. S.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-2, paskiriant ieškovei V. L.; 1,9447 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-3, paskiriant G. K.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-4, paskiriant R. R. ir V. R.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-5 lygiomis dalimis paskiriant V. R. ir V. K.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-6, paskiriant O E. D. (t. 1, b. l. 5; t. 3, b. l. 18, 58, 94).

5Atsakovų R. R., V. R. priešieškiniu prašoma atidalinti V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a. k. ( - ) R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) O. E. D., a. k. ( - ) G. R., a. k. ( - ) G. S., a. k. ( - ) G. K., a. k. (duomenys neskelbtini) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 11,6678 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), pagal UAB ,,Aginro“ parengtą ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktoriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.12.)-2134 patvirtintą žemės sklypo atidalijimo projektą 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-5 lygiomis dalimis paskiriant R. R. ir V. R. (t. 2, b. l. 7).

6Ieškinys ir atsikirtimai į priešieškinį grindžiami šiais argumentais. Ieškovai kartu su atsakovais yra 11,6677 ha žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkai. Visi bendrasavininkai išreiškė valią žemės sklypą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės, todėl organizavo žemės sklypo atidalinimo projekto parengimą, kuris buvo patvirtintas 2011 m. rugpjūčio 30 d. aktu ir sklypas padalintas į šešis sklypus. Bendraturčiai 2012 m. sausio mėnesį vykusiame bendrame susirinkime sutarė, kad sklypai bus pasidalinti taip: sklypas Nr. 245-1 atiteks G. R. ir G. S., sklypas Nr. 245-2 atiteks V. L., kuriuo ji naudojasi, sklypas Nr. 245-3 atiteks G. K., juo ji taip pat naudojasi, sklypas Nr. 245-4 R. R. ir V. R., kuriuo naudojosi nuo 2005 m., sklypas Nr. 245-5 atiteks V. K. ir V. R., kuriuo jie naudojasi nuo 2008 m., sklypas Nr. 245-6 atiteks O. E. D.. Šiam susitarimui įteisinti bendraturčiai sutarė 2012 m. kovo 2 d. nuvykti į Kauno m. 6-ąjį notarų biurą ir pasirašyti sutartį dėl sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės susitartu būdu. Atsakovas R. R. pas notarą neatvyko, todėl bendru bendraturčių susitarimu žemės sklypo atidalijimo sutartis nebuvo pasirašyta. Ieškovai nurodo, kad esant sklypui esant neatidalintam, apie 2007 m., matininkas sklypą neoficialiai padalino į šešias menamas dalis taip, kad kiekvienam tektų sklypas su priėjimu prie ežero, dalis ieškovų faktiškai naudojosi sklypais jau anksčiau, kiti pradėjo naudotis sklypu po šio menamo atidalijimo: pirmiausia sklypu, pažymėtu Nr. 245-3, pradėjo naudotis G. K., po to sklypu Nr. 245-2 pradėjo naudotis V. L., po jos, sklypu Nr. 245-4 – R. R., kuris buvo pasistatęs vagonėlį, vėliausiai sklypu Nr. 245-5 pradėjo naudotis V. R. ir V. K.. Sklypais Nr. 245-1 ir Nr. 245-6 niekas nesinaudoja. Sprendžiant kaip pasidalinti sklypais, 2012 m. sausio mėnesio pradžioje vykusiame susirinkime buvo svarstoma galimybė sklypus pasidalinti traukiant burtus, bet, įvertinus tai, kad dalis bendraturčių jau naudojosi sklypais, juos tvarkė ir prižiūrėjo, buvo susitarta, kad kiekvienam atiteks tas sklypas, kuriuo naudojasi, O. E. D. sutiko paimti sklypą Nr. 245-6, o G. R. ir G. S. sutiko tapti sklypo Nr. 245-1 savininkais. Atsakovai V. R. ir R. R. niekada nepretendavo į sklypą Nr. 245-5, 2012 m. susirinkime sutiko tapti sklypo Nr. 245-4 savininkais, pretenzijas į sklypą Nr. 245-5 pareiškė tik ieškovams kreipusis į teismą dėl šio sklypo dalies atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės (t. 2, b. l. 155-157; t. 4, b. l. 17-19; t. 4, b. l. 80,81). Ieškovai V. R. ir V. K. nurodė ir tai, kad atsakovas R. R. pretenduoja į ieškovų sutvarkytą sklypą dėl to, kad tokiais veiksmais siekia naudingiausi sau išspręsti ginčą dėl turto padalinimo, priklausančio ieškovų V. R. ir V. K., tėvui. R. R. nepretendavo į sklypą Nr. 245-5, jis pirmiau už juos užsiėmė sklypą Nr. 245-4, kuriame buvo įsikūręs ir kurį prižiūrėjo, kur yra pasistatę statinius, kuriuos jiems leista įteisinti, jau yra įteisinę lieptą (t. 2, b. l. 155-157). Ieškovė O. E. D. papildomai nurodė, kad ji buvo pradėjusi naudotis sklypu Nr. 245-5, tačiau jos statiniai V. R. ir V. K. buvo išardyti, todėl šiuo metu šiuo sklypu ji nesinaudoja, ja naudojasi V. R. ir V. K., ji sutinka, kad sklypas Nr. 245-5 atitektų jiems, o ji pageidauja gauti nuosavybėn sklypą Nr. 245-6, kilusį nesutarimą su V. R. ir V. K. išsprendė (t. 4, b. l. 17,18).

7Priešieškinys ir atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais. Ieškovai V. R. ir V. K. sklype Nr. 245-5 įsikūrė savavališkai, su nė vienu iš bendraturčių šio klausimo nederino. R. R. pats buvo įsikūręs sklype Nr. 245-4, šiame sklype buvo pasistatęs vagonėlį, šį sklypą prižiūrėjo ir tvarkė. Šiuo metu jam sklypas Nr. 245-4 netinka, nes jis yra pelkėtas, blogas priėjimas prie ežero, norint įrengti tinkamą priėjimą ir naudotis pakrante reiktų daug investicijų. Jis pretenduoja į sklypą Nr. 245-5, nes jis jam labiausiai tiktų. V. R. nė viename iš šių sklypų nebuvo įsikūręs. Atsakovai nesutinka tik dėl sklypo Nr. 245-5, nes patys pretenduoja į jį, dėl kitų ieškovų pareikštų ieškinių į sklypus Nr. 245-1, Nr. 245-2, Nr. 245-3, Nr. 245-6 neprieštarauja. Atsakovai nurodė, kad kuriantis žemės sklype, nė vienas ten įsikūręs nederino įsikūrimo su kitais bendraturčiais. R. R. sklype Nr. 245-4 įsikūrė apie 2005 m. (t. 2, b. l. 3-7,157,158).

8Byloje nustatyta, kad šalys yra žemės ūkio paskirties 11,6678 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), bendrasavininkai. Visi sutinka sklypą atidalinti pagal UAB ,,Aginro“ parengtą ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktoriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.12.)-2134 patvirtintą žemės sklypo atidalijimo projektą, tačiau nepavykus susitarti dėl to, kuriam iš bendraturčių – V. R. ir R. R. ar V. R. ir V. K., teks sklypas Nr. 245-5, kreipėsi į teismą. Nustatyta, kad ieškovų siūlomas sklypų atidalijimo būdas pripažintinas tinkamesniu ir labiau atitinkančiu visų šalių interesus. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

9Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad 11,6678 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas ( - )priklauso ieškovams; tarp savininkų nurodytas ir J. S. R. (t. 1, b. l. 11,12). J. S. R. mirė 2012 m. rugpjūčio 18 d. (t. 2, b. l. 63). Išrašas patvirtina, kad iki mirties J. S. R. 2004 m. gruodžio 23 d. dovanojimo sutartimi jam priklausančią žemės sklypo dalį perleido G. R. ir G. S.; sutartis viešane registre įregistruota 2012 m. rugsėjo 21 d. (t. 2, b. l. 124-126). Ieškovai UAB ,,Aginro" parengtu ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktoriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.12.)-2134 patvirtintu žemės sklypo atidalijimo projektu sutarė, kaip ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą atidalinti į šešis sklypus; parengtam atidalijimo projektui šalys pritaria (t. 1, b. l. 13-55). Savavališkos statybos aktas, ieškinių nuorašai patvirtina, kad ieškovų V. R., V. K., V. L., G. K. naudojamuose žemės sklypo dalyse Nr. 245-2, Nr. 245-3, Nr. 245-5 stovi savavališki statiniai; LITEKO duomenų bazėje matyti, kad šiose bylose priimti sprendimai Nr. 2-8-780/2013 ir Nr. 2-24-743/2013 ir nustatytas terminas savavališkus statinius įtesinti (t. 2, b. l. 9-23). V. R., R. R., V. L., O. E. D., J. S. R., G. K., V. K. pasirašytinai sutiko, kad V. R. ir V. K. naudojamoje sklype Nr. 245-5 stovėtų statiniai (t. 2, b. l. 128). V. K. naudojamame sklype esantis lieptas suderintas su Lazdijų rajono savivaldybęs administracijos vyriausiuoju architektu (t. 2, b. l. 129,130). Kvitas, elektroniniai laiškai patvirtina, kad R. R. 2009 m. rugpjūčio 14 d. sumokėjo 50 Lt baudą dėl administracinio teisės pažeidimo numatyto Administracinių teises pažeidimų kodekso 55 straipsnio 1 dalyje (t. 2, b. l. 148,149). Iš fotonuotraukų matyti, kad O. E. D. buvo įsikūrusi sklype Nr. 245-5 nuo 2005 metų; apie 2007 m. šiame sklype įsikūrė V. R. ir V. K. pasistatydami vagonėlį (t. 3, b. l. 4-10). Liudijimas patvirtina, kad 2012 m. kovo 2 d. ieškovai V. K. ir V. R. išsiuntė pranešimą atsakovui R. R., informuodami, kad 2012 m. kovo 2 d. 14 val. bus pasirašoma sutartis dėl žemės sklypų atidalijimo; R. R. pareiškimu atsisakė atvykti sutarties pasirašymui, nurodydamas, kad jis nuo užimto žemės sklypo savavališką statinį pašalino, to kiti bendraturčiai nepadarė, nurodė, kad jis sutartį pasirašys tik tuo atveju, kai bus pašalinti savavališki statiniai ir bus ištraukti burtai, nulemsiantys, kam ir koks žemės sklypas atitenka (t. 1, b. l. 6-10). Liudytoja S. M. patvirtino, kad pirmiausia sklypą Nr. 245-3 užėmė G. K., vėliau sklypą Nr. 245-2 užsiėmė V. L., o po jos sklypą Nr. 245-4 užėmė R. R. ir tik po to sklypą Nr. 245-5 užėmė V. R. su V. K.. 2012 m. sausio mėnesį jos bute įvyko visų bendraturčių susitikimas dėl bendrai priklausančio sklypo padalijimo, visi sutiko pasidalinti taip, kaip kai faktiškai naudojasi sklypais, susitarė nuvykti sutartu laiku pas notarę tam, kad šis susitarimas butų įteisintas. Pas notarę neatvyko tik R. R., nes visi kiti, tame tarpe ir V. R., buvo atvykę (t. 4, b. l. 19,20). Liudytojas D. K. patvirtino, kad 2012 m. sausio mėnesį įvykusio susitikimo metu jis asmeniškai paklausė visų, ar sutinka su tokiu atidalijimu, kai naudojami sklypai atitenka tiems, kas faktiškai naudojasi, sklypas Nr. 245-1 atitektų G. S. ir G. R., sklypas Nr. 245-6 - O. E. D., o R. R. sutiko paimti sklypą Nr. 245-4, kuriuo yra pats naudojęsis (t. 4, b. l. 20). Liudytoja J. B. patvirtino, kad jos mama G. K. pirmoji užėmė sklypą Nr. 245-3, R. R. buvo užėmęs sklypą Nr. 245-4 ir juo naudojosi (t. 4, b. l. 20,21). Liudytojas R. P. patvirtino, kad 2012 m. sausio mėnesį įvykusiame susitikime buvo kalbama apie burtų traukimą, tačiau galutinai buvo nuspęsta, kad sklypą Nr. 245-1 pasiima J. S. R. vaikai G. R. ir G. S., sklypą Nr. 245-2 pasiima V. L., kurios statiniai yra sklype, sklypą Nr. 245-3 - G. K., sklypas Nr. 245-4 atitenka R. R., nes jis tame sklype buvo įsikųręs, buvo įsirengęs lieptą, atsivežęs vagonęlį, stalą, sklypą Nr. 245-5 pasiima V. R. su V. K., nes ten jie jau įsikūrę, sklypas Nr. 245-6 atiteks O. E. D. (t. 4, b. l. 21). Liudytojai E. B. (t. 4, b. l. 21,22), R. B. (t. 4, b. l. 36) parodė, kad 2012 m. sausio mėnesį įvykusiame bendraturčių susirinkime buvo atmestas pasiūlymas sklypus pasirinkti traukiant burtus; jie pirmiausia buvo užėmę sklypą Nr. 245-5, kurį vėliau užėmė V. R. ir V. K.. Liudytojas A. K. patvirtino, kad R. R. pasiūlymas sklypus dalintis burtų keliu susirinkime buvo atmstas. Susirinkimo metu R. R. nenurodė, kad pageidauja sklypo Nr. 245-5 (t. 4, b. l. 22). Iš vietos apžiūros protokolo matyti, kad sklypo Nr. 246-6 šlaitas stačiausias, labiausiai apaugęs medžiais; sklypo šlaito statumas einant link sklypo Nr. 245-5 mažėja; sklypo Nr. 245-5 ežero pakrantė apaugusi meldais, sklype matyti vietų, neapaugusių medžiais ir krūmais, sklypo reljefas nelygus, yra statinių; sklypas Nr. 245-4 apaugęs aukšta žole, jame yra plotų neapaugusių medžiais ir krūmais, paežerė apaugusi meldais, krūmais, paežėrėje - valtis, lieptas, paežerėje vietomis šlapia, sklype matyti lauko tualetas; sklypo Nr. 245-3 pakrante apaugusi meldais, krūmais, medžiais, prie vandens žemės vietomis šlapia; sklypo Nr. 245-2 paežerė apaugusi iki 2 m aukščio meldais, sklype auga medžiai, krūmai, vietomis - aukšta žolė, pakrantė drėgna; sklypo Nr. 245-1 pakrantė apaugusi aukštais meldais, sklype matyti lieptelis, prie kurio meldų nėra, sklypo reljefas nelygus, pakrantė stati (t. 4, b. l. 29,30). Šios aplinkybės vizualiai atsispindi ir atsakovų atstovo kompiuterinėje laikmenoje (t. 4, b. l. 44) bei ieškovų atstovės kompiuterinėje laikmenoje (t. 4, b. l. 46-72) pateiktose fotonuotaukose.

10Bendraturčių teisė reikalauti atidalyti daiktą iš bendrosios dalinės nuosavybės yra nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 straipsnyje. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės yra viena iš nuosavybės teisės įgyvendinimo išraiškų, kurios pasekmė yra ta, kad asmuo, kurio turtas atidalytas iš bendrosios dalinės nuosavybės, tampa savarankiško civilinės apyvartos objekto savininku ir įgyja teisę savo nuožiūra jį valdyti, juo naudotis ir disponuoti, nepažeisdamas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

11CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bendraturčiams nesusitarus dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdo, pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai. Sprendžiant dėl atidalijimo būdo teismine tvarka, teismas turi pasirinkti atidalijimo būdą, kuris geriausiai apgintų bendraturčių teises, taip pat nepaneigtų nė vieno iš bendraturčių teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį. Teismo tvirtinama atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tvarka turėtų užtikrinti tolesnį tokio turto naudojimo racionalumą ir nepadaryti neproporcingos žalos daikto paskirčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2007).

12Šio teisinio reglamentavimo kontekste pažymėtina, kad šalių pateiktas projektas yra parengtas vadovaujantis Žemės įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka, taip pat vykdant Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, projektas patikrintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir duota teigiama išvada, reiškianti, kad projektą bus galima patvirtinti, jeigu bus gautas bendraturčių sutikimas ar bus priimtas teismo sprendimas. Pažymėtina, kad šalių žemės sklypas pietvakarinėje jo dalyje ribojasi su Veisiejo ežeru, todėl turi ir ypatingą vertę, nes sklypas gali būti naudojamas rekreacijos tikslais. Visi žemės sklypo bendraturčiai išreiškė siekį teksiančią žemės sklypo dalį naudoti rekreaciniais tikslais, todėl vertinant žemės sklypų atidalijimą šis jų tikslas laikytinas prioritetiniu ir sklypai atidalintini taip, kad būtų apgintos visų bendraturčių teisės, kad atidalijimas labiausiai tenkina visų bendraturčių poreikius, nepaneigia nė vieno iš bendraturčių teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį.

13Atidalinant žemės sklypus pagal šalių pateiktą žemės sklypo atidalijimo planą, ginčas kyla dėl sklypo, pažymėto Nr. 245-5, į kurį pretenduoja ieškovai V. R. ir V. K. bei atsakovai R. R. ir V. R.. Atsakovai R. R. ir V. R. ieškovų - V. L. reikalavimą atidalinti jai sklypą Nr. 245-2, O. E. D. reikalavimą atidalinti jai sklypą Nr. 245-6, G. R. ir G. S. reikalavimą atidalinti jiems sklypą Nr. 245-1, G. K. reikalavimą atidalinti jai sklypą Nr. 245-3, pripažįsta. Pažymėtina, kad šio ginčo kontekste svarbu tai, kad objektyviai egzistuojantis poreikis užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, teisminę praktiką orientavo ta kryptimi, jog, sprendžiant bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo klausimus, ginčai teisme sprendžiami svarbią reikšmę skiriant nusistovėjusiai faktinei žemės sklypo naudojimosi tvarkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2007), nes tuo atveju, jeigu faktinė naudojimosi žemės sklypu tvarka tarp bendraturčių yra nusistovėjusi ir ilgalaikė, taip naudojantis žeme kaip bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu tarp bendraturčių iki tol teisminių ginčų nekilo, šios tvarkos keitimas gali sukelti daugiau negatyvių, negu pozityvių padarinių. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys sklype pradėjo kurtis jau nuo 1992 metų (sklype Nr. 245-3 įsikūrė G. K.), kai sklypas dar nebuvo menamai atidalintas. Nuo to laiko, laipsniškai, bendrasavininkai įsikūrė ir kituose sklypuose. Iš šalių, liudytojų parodymų matyti, kad bendraturčių įsikūrimas žemės sklype nebuvo derinamas su kitais bendraturčiais: sklypu naudotis panoręs bendraturtis įsikurdavo jam priimtinoje sklypo vietoje, o kitiems neprieštaraujant – likdavo jame. Tokiu būdu sklype įsikūrė G. K., kurios įsikūrimo vieta patenka į sklypą Nr. 245-3, V. L., kurios įsikūrimo vieta patenka į sklypą Nr. 245-2, apie 2005 m. sklype, patenkančiame į sklypą Nr. 245-4, įsikūrė R. R., o nuo 2008 m. sklype Nr. 245-5, įsikūrė V. R. ir V. K.. Iš šalių paaiškinimų ir liudytojų parodymų matyti, kad nė vienas bendraturtis neišreiškė jokių pretenzijų įsikūrusiam bendraturčiui dėl jo pasirinkto sklypo vietos, todėl pripažintina, kad bendraturčius pasirinkta kiekvieno iš jų naudojimosi sklypu tvarka visiškai tenkino. Nesutarimas kilo dėl sklypo Nr. 245-5, kuriuo pirma pradėjo naudotis O. E. D., o vėliau sklypą užėmė V. R. su V. K., tačiau šį konfliktą šie ieškovai išsprendė, O. E. D. sutiko, kad šis sklypas atitektų V. R. ir V. K., pati sutikdama paimti sklypą Nr. 245-6. Iš šalių, liudytojų parodymų, vietos apžiūros protokolo ir fotonuotraukų matyti, kad kiekvienas įsikūręs sklype tvarkė jį, prižiūrėjo, investavo lėšas į tvarkymą ir statinius. V. R., V. L., G. K. 2013 m. kovo 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-780/2013 bei 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 įpareigoti savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), esantiems savavališkiems statiniams, t.y. jiems suteikta galimybė savo statinius įteisinti. Pažymėtina ir tai, kad ieškovų V. R. ir V. K. naudojamame sklype esantis lieptas jau yra įteisintas. Atsakovas R. R. pripažino, kad sklypą Nr. 245-4 užėmė, nes jis jam patiko, buvo patogus ir priimtinas, o iš jo išsikėlė vagonėlį tik todėl, kad buvo konstatuota savavališka statyba ir jis buvo įpareigotas vagonėlį pašalinti ir pasirinko vagonėlio pašalinimą, o ne statinio įteisinimą. R. R. sklype Nr. 245-4 įsikūrė pirmiau nei V. R. ir V. K., šiam jų įsikūrimui jis niekada neprieštaravo, 2011 m. jis kartu su V. R. pasirašė sutikimą, kad V. R. ir V. K. naudojamame sklype stovėtų statiniai (t. 2, b. l. 128), kaip nurodo liudytojai, jis sutiko paimti sklypą Nr. 245-4 ir 2012 m. sausio mėnesį vykusio susitikimo metu, o V. R. net atvyko pas notarą, kur buvo ketinama įteisinti šalių pasidalijimą notarine sutartimi. Reikalavimą į sklypą Nr. 245-5 atsakovai pareiškė tik ieškovams V. R. ir V. K. pareiškus ieškinį teisme, t.y. po 2012 m. balandžio 2 d. Iš šalių pozicijos, išreikštos parengiamajame teismo posėdyje (t. 2, b. l. 132,133) matyti, kad susitarti, kad sklypas Nr. 245-5 liktų ieškovams V. R. ir V. K., galima būtų tik tuomet, jei šių tėvas sutiktų dėl R. R. palankaus gyvenamojo namo atidalijimo Vilkaviškio m. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, spręstina, kad bendrasavininkai buvo nusistatę naudojimosi sklypu tvarką, ji jiems buvo priimtina, naudodamiesi jie investavo lėšas į sklypo tvarkymą ir priežiūra, nereiškė jokių reikalavimų atlaisvinti sklypą, iškelti iš jo statinius (savavališka statyba konstatuota institucijų iniciatyva), kiekvienas sutinka, kad jam būtų atidalinta tas sklypas, kuriuo realiai ir naudojasi, todėl atsakovų argumentai, kad ieškovai, pradėję naudotis sklypu be burtų traukimo elgėsi nesąžiningai ir neteisėtai, todėl tokie jų veiksmai negali būti pripažinti tinkamais ir traktuotini kaip susiklosčiusi naudojimosi žemės sklypu tvarka, atmestini kaip nepagrįsti.

14Atsakovai tvirtina, kad sklypas Nr. 245-4 yra nelygiavertis sklypui Nr. 245-5 pagal reljefą, prieinamumą prie ežero, geografines sąlygas, sklypas Nr. 245-4 pelkėtas, apaugęs medžiais ir krūmais. Atsakant į šiuos argumentus pažymėtina, kad žemės sklypo plane matyti, kad visi sklypai ribojasi su ežero pakrante, kiekvienam sklypui tenka vienoda pakrantės dalis. Tiek iš žemės sklypo plano, tiek iš įvykio vietos apžiūros bei jos fotonuotraukų matyti, kad su ežeru besiribojanti visų sklypų pakrantė yra apaugusi aukštais meldais, menkaverčiais krūmais, medžiais: labiausiai pakrantė apaugusi sklype Nr. 245-6, mažiau sklypuose Nr. 245-3, Nr. 245-2, Nr. 245-5, kurie buvo tvarkomi ir prižiūrimi; visuose žemės sklypuose yra pievų ir miško naudmenų, kur visi ieškovai galėtų realizuoti sklypo teikiamus rekreacinius poreikius; sklypų pakrantė pelkėta, tik sklypuose Nr. 245-1 ir Nr. 245-2 nėra pelkėtos žemės; bendraturčių sklypas yra stačiame šlaite, sklypo šlaitas nevienodas, stačiausias šlaitas yra sklype Nr. 245-6; sklypų piniginė vertė – apylygė (t. 1, b. l. 13-15); atsakovų argumentus, kad žemės sklypas Nr. 245-4 išskirtinai pelkėtas, neginčijamai paneigia žemės sklypo plane pateikti sklypų aprašymai: sklype Nr. 245-4 pelkėta žemė sudaro 0,0123 ha, o sklype Nr. 245-5 - 0,0532 ha (t. 1, b. l. 41). Pažymėtina ir tai, kad žemės sklypai Nr. 245-4 ir Nr. 245-5 yra šalia vienas kito, jų reljefas panašus, panašus plotas medžiais ir krūmais neapaugusių vietų, o sklypas Nr. 245-5 vizualiai atrodo patraukliau tik dėl įdėto darbo: žolė nušienauta, sutvarkyta, kai sklype Nr. 245-4 auga iki 2 m. aukščio žolės. Šie argumentai leidžia pripažinti, kad žemės sklypai Nr. 245-4 ir Nr. 245-5, dėl kurių kyla bendraturčių ginčas, yra lygiaverčiai, visi atidalijamų sklypų savininkai gali tenkinti jų poreikį naudotis sklypu rekreaciniais tikslais atidalijus žemės sklypą pagal ieškovų prašomus reikalavimus.

15Tiek ieškovai, tiek atsakovai savo poziciją grindžia remdamiesi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų kontekste. Pasisakant dėl to, pripažintina, kad šių principų esmę labiau atitinka situacija, kai ieškovams V. R. ir V. K. tektų tas žemės sklypas, kuriuo jie nuo 2008 metų naudojosi, prižiūrėjo, niekam neprieštaraujant investavo, nei situacija, kai atsakovams R. R. ir V. R., niekada nepretendavusiems į sklypą Nr. 245-5, išreiškusiems poziciją naudotis sklypu Nr. 245-4, sklypams esant lygiaverčiams, atitektų sklypas Nr. 245-5, kai jie niekaip neprisidėjo prie šios vietos priežiūros bei jos pagerinimo.

16Įvertinus anksčiau aptartas aplinkybes ir nurodytus argumentus, spręstina, kad ieškovų ieškinys tenkintinas, o atsakovų priešieškinys atmestinas.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas V. R. turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti – 3 000 Lt (už ieškinio, atsiliepimo surašymą ir atstovavimą teisme, t. 4, b. l. 31,32), kurios pagrįstos sąskaita, pinigų priėmimo kvitu, ir, įvertinus tai, kad atstovas teisines paslaugas teikė viso bylos nagrinėjimo metu, surašant tiek procesinius dokumentus, tiek atstovaujant aštuoniuose teismo posėdžiuose, apžiūrint vietą, kai tai užtruko 10 valandų, atstovo kontora kitoje nei teismas vietoje, pagrįstos, neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) minimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių. Ieškovų ieškinys tenkintinas, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovų. Iš atsakovų priteistinos ir ieškovų išlaidos, turėtos žyminiam mokesčiui sumokėti: V. R. – 100 Lt (t. 1, b. l. 6), G. S. – 143 Lt (t. 3, b. l. 4), G. K. – 144 Lt (t. 3, b. l. 59), O. E. D. – 144 Lt (t. 3, b. l. 99,100) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

18Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 446 Lt, kurios priteistinos iš atsakovų (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

20Ieškovų V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a. k. ( - ) O. E. D., a. k. ( - ) G. R., a. k. ( - ) G. S., a. k. ( - ) G. K., a. k. ( - ) ieškinį patenkinti.

21Atidalinti V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a. k. ( - ) R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) O. E. D., a. k. ( - ) G. R., a. k. ( - ) G. S., a. k. ( - ) G. K., a. k. ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 11,6678 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), pagal UAB ,,Aginro“ parengtą ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktoriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.12.)-2134 patvirtintą žemės sklypo atidalijimo projektą tokiu būdu: 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-1, lygiomis dalimis paskiriant ieškovams G. R. ir G. S.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-2, paskiriant ieškovei V. L.; 1,9447 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-3, paskiriant G. K.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-4, paskiriant R. R. ir V. R.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-5 lygiomis dalimis paskiriant V. R. ir V. K.; 1,9446 ha ploto žemės sklypą, pažymėtą Nr. 245-6, paskiriant O. E. D..

22Atsakovų R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) priešieškinį atmesti.

23Priteisti iš R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) iš kiekvieno: po 1 550 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt litų) ieškovui V. R., a. k. ( - ) po 72 Lt (septyniasdešimt du litus) O. E. D., a. k. ( - ) po 71,50 Lt ( septyniasdešimt vieną litą 50 centų) G. S., a. k. ( - ) po 72 Lt (septyniasdešimt du litus) G. K., a. k. ( - )

24Priteisti iš R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) po 223 Lt (du šimtus dvidešimt tris litus) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žemės sklypo... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškiniu prašoma atidalinti V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a.... 5. Atsakovų R. R., V. R. priešieškiniu prašoma atidalinti V. R., a. k. ( - )... 6. Ieškinys ir atsikirtimai į priešieškinį grindžiami šiais argumentais.... 7. Priešieškinys ir atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais.... 8. Byloje nustatyta, kad šalys yra žemės ūkio paskirties 11,6678 ha žemės... 9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 10. Bendraturčių teisė reikalauti atidalyti daiktą iš bendrosios dalinės... 11. CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bendraturčiams nesusitarus dėl... 12. Šio teisinio reglamentavimo kontekste pažymėtina, kad šalių pateiktas... 13. Atidalinant žemės sklypus pagal šalių pateiktą žemės sklypo atidalijimo... 14. Atsakovai tvirtina, kad sklypas Nr. 245-4 yra nelygiavertis sklypui Nr. 245-5... 15. Tiek ieškovai, tiek atsakovai savo poziciją grindžia remdamiesi CK 1.5... 16. Įvertinus anksčiau aptartas aplinkybes ir nurodytus argumentus, spręstina,... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 446... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais,... 20. Ieškovų V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a. k. ( - ) O. E. D., a.... 21. Atidalinti V. R., a. k. ( - ) V. K., a. k. ( - ) V. L., a. k. ( - ) R. R., a.... 22. Atsakovų R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) priešieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) iš kiekvieno: po 1 550 Lt... 24. Priteisti iš R. R., a. k. ( - ) V. R., a. k. ( - ) po 223 Lt (du šimtus... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...