Byla 2-2168-392/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Jurgita Loginovienė, dalyvaujant ieškovo atstovams J. S. ir R. R., atsakovui R. G., jo atstovei D. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjęs civilinę bylą pagal bankrutuojančios viešosios įstaigos „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ ieškinį R. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė bankrutuojanti viešoji įstaiga (toliau – BVšĮ) „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui R. G. dėl žalos atlyginimo, prašydama priteisti iš atsakovo 56 093,89 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta R. R.. Nuo 1998 m. lapkričio 26 d. iki bankroto bylos iškėlimo VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ vadovo pareigas ėjo R. G., kuris buvo ir įstaigos steigėjas bei dalininkas. R. G. vengė perduoti bankroto administratorei visus įstaigos dokumentus ir turtą pagal balansą, todėl 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi jam buvo paskirta 500 Eur dydžio bauda. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankrotas pripažintas tyčiniu, nustačius visus tyčinio bankroto elementus (civilinė byla Nr. eB-1796-619/2017). Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. kovo 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinio teismo įsiteisėjusioje 2017 m. kovo 30 d. nutartyje (civilinė byla Nr. e2-656-798/2017) nustatytos aplinkybės ir nutarties konstatuojamojoje dalyje nurodyti motyvai turi prejudicinę galią šioje civilinėje byloje. BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ veikla buvo organizuojama netinkamai, atsakovas neužtikrino įstaigos veiklos dokumentų archyvavimo ir apsaugos bei tokiais veiksmais siekė užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis, įstaigos netinkamo valdymo aplinkybes bei galimą turto iššvaistymą ar pasisavinimą. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad atsakovas nuo 2010 m. ir ankstesnio laikotarpio įstaigos dokumentų nėra išsaugojęs, atsakovas netinkamai vykdė įstaigos vadovo pareigas. Be to, pagal 2007 m. birželio 6 d. pirkimo – pardavimo sutartį BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“, atstovaujama direktoriaus R. G., pardavė A. S. automobilį „Toyota Carina“ už 4 000 Lt. Atsakovas savo neteisėtais veiksmais sukėlė BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ kreditoriams 1 158,48 Eur (4 000 Lt) dydžio žalą, nes neišsaugojo finansinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių įstaigos gautą 4 000 Lt sumą už parduotą įstaigos automobilį „Toyota Carina“. Vadovas netinkamai organizavo įstaigos veiklą ir netinkamai, akivaizdžiai sąmoningai aplaidžiai vykdė savo, kaip vadovo, pareigas; neperdavė bankroto administratorei įstaigos turto ir visų dokumentų; savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo; didino (įskaitant ir fiktyviai) įstaigos įsipareigojimus kreditoriams; pažeidinėjo mokėjimų eiliškumą, atsiskaitinėjo tik su pavieniais kreditoriais; sudarė ekonomiškai nenaudingus sandorius dėl turto perleidimo (neatlygintinai arba mažesne nei rinkos verte); perleido reikalavimo teises į įstaigai skolingus debitorius tretiesiems asmenims; įmonei esant skolingai eilei kreditorių, sau, kaip vadovui, suteikė beprocentę paskolą; visą įstaigos veiklą perkėlė į savo individualią įmonę; nuosekliai ir kryptingai, finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis, siekė įstaigos faktinio nemokumo ir privedė ją prie bankroto, atitinkamai padarė dideles žalos kreditoriams, nes nėra turto, į kurį būtų galimas kreditorių finansinių reikalavimų nukreipimas. Vilniaus apygardos teismas patvirtino BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ kreditorinius reikalavimus bendrai 53 580,58 Eur sumai, kuri laikytina atsakovo padaryta žala įmonei. Taip pat, VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ 1 158,48 Eur (4 000 Lt) dydžio žala už parduotą įstaigos automobilį „Toyota Carina“ ir administravimo 1 354,83 Eur išlaidos. Todėl iš viso iš atsakovo priteistinos žalos dydis yra 56 093,89 Eur. Nurodė, kad jeigu atsakovas laiku būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtų pavykę išvengti didelių nuostolių, kuriuos įstaiga patyrė dirbdama nuostolingai ir kreditoriams nebūtų padaryta žala arba ta žala būtų žymiai mažesnė. Tarp žalos (nuostolių) ir atsakovo neteisėtų veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir savininku neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai įmonės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė įmonės, jos kreditorių interesus, todėl privalo atlyginti tokiais veiksmais padarytą žalą.

3Atsakovas R. G. su ieškiniu nesutiko, prašė skirti bankroto administratorei R. R. maksimalią baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę sumos priteisiant atsakovui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškiniu keliamas reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, neparemtas jokiais įrodymais, administratorei neteisingai traktuojant jos pateiktų teismui dokumentų – bandomojo balanso, kitų dokumentų turinį. Ieškinys neatitinka jam keliamų procesinių reikalavimų, yra akivaizdžiai nepagrįstas bei pateiktas teismui piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis siekiant suklaidinti teismą dėl nebūtų atsakovo prievolių ir nesąžiningai praturtėti. Ieškinyje nenurodyta faktinių aplinkybių, pagrindžiančių žalos buvimo faktą, į bylą pateikti dokumentai neįrodo atsakovo kaltų veiksmų. Ieškovės teiginiai, kad tariamai administratorei neperduodamas įmonės turtas, dokumentai, ar esą perkelta įmonės veikla – nepagrįsti. Atsakovas jokio įmonės turto ar dokumentų, neperduotų administratorei, neturi. Dokumentai perduoti, o dalis dokumentų perduota ieškovei priverstinai, per antstolį. Taip pat teismą bandoma klaidinti, pateikiant policijos pažymą. Administratorė, melagingai pranešdama apie nebūtą nusikaltimą, siekė daryti atsakovui įtaką tam, kad jis nebūtų įtrauktas į bankrutuojančios įmonės pirmos eilės kreditorius. Ieškovas nenurodo ir netvirtina, kad atsakovas sudarė kokius nors neteisėtus sandorius, ar atliko kitus neteisėtus, prieštaraujančius įmonės veiklos interesams veiksmus, ar pasielgė nesąžiningai, nepareiškė tiesioginių ieškinių. Ieškovė klaidingai traktuoja, kad administratorei neperduodamas įmones turtas už 215 165,12 Lt ir kreditorių reikalavimų suma sulygta žalos dydžiui. Naudojami skaičiai iš bandomojo balanso, ar kreditorinių reikalavimų suma, nepagrindžia nei turto buvimo už tokią sumą fakto, nei to, kad atsakovas sukėlė žalą. Kaip minėta, bandomasis balansas atspindi ne įmonės turėtą turtą 2014 spalio mėnesį, bet finansinių operacijų visumą per nurodytą laikotarpį, o kreditoriniai reikalavimai tai prievolės, bet ne „padaryta“ žala. Taip pat neįrodytas priežastinis ryšis tarp atsakovo veiksmų ir galimos žalos atsiradimo. Žalos suma, galimai padaryta įmonei, ir kreditorinių reikalavimų suma negali sutapti. Ieškinyje minėtos sumos sutapatinamos, taip siekiama prisiteisti pinigus kiekvienam kreditoriui atskirai, teikiant subendrintą kreditorių ieškinį, o ne bankrutuojančios įmonės. Administratorė pakartotiname ieškinyje nenurodo konkrečių atsakovo kaltų veiksmų, kurie tiesiogiai sukėlė žalą ieškovui. Nenurodomi nei konkretūs neteisėti atsakovo veiksmai, nei konkrečios teisinės pasekmės, kurios tiesiogiai sukėlė įmonei finansinius, ar kitokius turtinius netekimus. Pateikimas trečio tapataus ieškinio, neturinčio jokių esminių skirtumų su prieš tai teiktais, teikimas trečią kartą prašymo dėl laikinų apsaugos priemonių tais pačiais motyvais, kai prieš tai jau du kartus nutartys dėl jų taikymo buvo panaikintos rodo, kad administratorė piktnaudžiauja procesu bei trukdo teismui nagrinėti bylą.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-3990-619/2015), bankroto administratore paskirta R. R.. Administratorė, atstovaudama BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ interesus, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 56 093,89 Eur žalos atlyginimo iš atsakovo R. G.. Ieškinio reikalavimus atsakovui reiškia tuo pagrindu, kad jis netinkamai vykdė savo pareigas – laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neperdavė bankroto administratorei bankrutavusios įstaigos turtą ir dokumentus, perkėlė įmonės veiklą ir turtą į kitą savo įmonę - R. G. mokslo ir projektavimo ir komercinę įmonę „G.“. Dėl šių priežasčių VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu.

6BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ steigėjas, direktorius bei dalininkas laikotarpiu nuo 1998 m. lapkričio 26 d. iki 2015 m. gegužės 8 d. buvo R. G.. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Tyčia prie bankroto privedęs įmonę vadovas, privalo atlyginti kreditoriams patirtą žalą. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi iškelti bankroto bylą VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ įstaigos vadovas buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau atsakovas R. G. šio teismo įpareigojimo neįvykdė, t. y. neperdavė administratorei dalies įstaigos dokumentų ir jokio turto, todėl administratorė neturi iš ko tenkinti kreditorių reikalavimų bei negali nustatyti visų sandorių turinio, tam, kad būtų galima generuoti įmonės turtą tiems patiems kreditorių reikalavimams tenkinti. Už dalies įmonės dokumentų nepateikimą Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi R. G. skyrė 500 Eur baudą, tačiau iki šiol įstaigos turtas ir dalis dokumentų perduoti nėra. Administratorei iki šiol nėra perduoti įmonės dokumentai nuo įsteigimo momento, reikalavimų ar debitorinių įsipareigojimų perleidimo sutartys, darbo sutartys, turtas (automobilis Toyota Carina), veiklos sutartys su trečiaisiais asmenimis, statybos rangos sutartys su UAB „Santariškių namai“, UAB „Eugvita ir Ko“, UAB „Eugvita“, UAB „Algidana“, UAB „Eika“ ir kt., statybos darbų perdavimo aktai pagal nurodytas sutartis, kitos veiklos sutartys su UAB „Rhetor“, VŠĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras“ ir kitomis įmonėmis, įstaigos buhalterinės apskaitos programa su visais buhalteriniais registrais ir duomenimis, atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktai, net darbo sutartis su pačiu R. G.. T. y. visi įstaigos dokumentai nuo jos įkūrimo iki 2010 m. Kad joks įmonės turtas administratoriui perduotas nebuvo atsakovas patvirtino ir teismo posėdžio metu.

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi (civilinė byla Nr. eB2-1796-619/2017) BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Minėta nutartimi nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šioje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Civilinėje byloje Nr. eB2-1796-619/2017 nustatytas faktas, kad R. G. 2015 m. lapkričio 19 d. dalį dokumentų, t. y. už 2011 - 2015 metus, perdavė bankroto administratorei, o 2010 m. ir ankstesnio laikotarpio įstaigos dokumentų nėra išsaugojęs. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi nustatyta, kad įstaigai nuosavybės teisėmis priklausęs automobilis „Toyota Carina“ parduotas, tačiau už automobilį gauta piniginė suma į įstaigos sąskaitą neįtraukta, nuosavybės faktas neperregistruotas, o automobilis „Hyundai Terracan“ buvo parduotas 2013 m. mažesne negu rinkos kaina R. G.. Buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie tai, kad R. G. būtų mokėjęs įstaigai už automobilį.

8Be to, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas nedelsdamas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi nustatyta, kad įstaiga jau 2011 metais buvo nemoki, todėl atsakovas jau tuomet privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes 2011 m. gruodžio 31 d. įstaigos pradelsti įsipareigojimai viršijo daugiau nei pusė į jos balansą įrašyto turto vertės; 2012 metais įstaigos turtas sudarė 222 589 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 268 443 Lt. Įstaiga 2014 - 2015 metais faktiškai nevykdė jokios veiklos. Atsakovas neabejotinai žinojo ar turėjo žinoti apie įstaigos finansinę būklę, kuri jau 2011 metais atitiko ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo sąvoką, todėl privalėjo arba dėti pastangas atsiskaityti su kreditoriais, arba, negalėdamas to padaryti, kreiptis į teismą dėl bankroto bylos VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ iškėlimo. Nepaisydamas to, atsakovas ne tik su kreditoriais neatsiskaitė, bet ir įstaigos veiklą perkėlė į susijusią įmonę – R. G. mokslo ir projektavimo ir komercinę įmonę „G.“, įstaigai paliko tik nepadengtus įsiskolinimus kreditoriams, nepaliekant jokio turto ar lėšų. Be to, priėmė ekonomiškai nenaudingus sprendimus dėl darbo užmokesčio sau padidinimo, savo nuožiūra atlikdamas mokėjimus tik susijusiems kreditoriams pažeidė atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumą ir kitų kreditorių interesus.

9Ši nutartis palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartimi. Joje patvirtinti visi nurodyti faktai ir tyčinio bankroto aplinkybės, taip pat atsakovo sukeltas „fenikso“ reiškinys perkeliant ieškovo veiklą į susijusią R. G. mokslo projektavimo ir komercinę įmonę „G.“ ir kt.

10Aukščiau išvardinti atsakovo veiksmai kvalifikuotini kaip netinkamas pareigų vykdymas (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas R. G., turėjo pareigą užtikrinti tinkamą bendrovės veiklos organizavimą ir vykdymą, todėl būtent jis yra atsakingas už bendrovės finansinių įsipareigojimų didėjimą ir savalaikio bankroto bylos neiškėlimo padarinius BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bei jos kreditoriams. Tarp atsakovo netinkamo pareigų vykdymo, nesikreipiant dėl įstaigos bankroto bylos iškėlimo į teismą, neperduodant bankroto administratorei bankrutavusios įstaigos turtą ir dokumentus, ir įstaigai atsiradusių nuostolių yra neabejotinas priežastinis ryšis, todėl atsakovas turi pareigą atlyginti įstaigai padarytus nuostolius, atsiradusius dėl pastarojo neteisėtų veiksmų (CK 6.245-6.249 straipsnis, 6.263 straipsnis).

11Įstaigos bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma byloje dėl įstaigos savininko atsakomybės už žalą, padarytą tyčinio bankroto sukėlimu, yra vertinama kaip įstaigos savininko padaryta žala. Dėl šių priežasčių atsakovas privalo atlyginti įstaigai padarytą žalą, tačiau ne didesnę, nei bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų – 53 580,58 Eur ir administravimo išlaidų – 1354,83 Eur, suma – viso 54 935,41 Eur.

12Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti ir 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (54 935,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gruodžio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas patyrė 965,89 eurus išlaidų advokato pagalbai apmokėti, atsakovas – 600 eurų. Ieškinys patenkintas 98 proc., todėl ieškovui priteistina 946,57 eurai bylinėjimosi išlaidų, atsakovui 12 eurų išlaidų. Šias sumas įskaičius, ieškovui priteistina 934,57 eurai bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo, proporcingai priteistai sumai, priteistinas 1399 Eur dydžio žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 - 270 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš R. G. (a. k. ( - ) 54 935,41 Eur ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 934,57 eurus bylinėjimosi išlaidų bankrutuojančiai viešąjai įstaigai „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ (j. a. k. 124626914).

17Priteisti iš R. G. (a. k. ( - ) 1 399 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacinį skundą paduodant Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai