Byla eB2-1796-619/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė sekretoriaujant V. Kamašinienei dalyvaujant pareiškėjo BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto administratorei R. R., adv. E. Tamašauskaitei atsakovui R. G., adv. D. R. trečiųjų asmenų atstovams A. K., adv. L.M. Malijauskaitei, K. P., A. Ž.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto administratorės R. R. pareiškimą dėl BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, atsakovams R. G., dalyvaujant suinteresuotiems asmenims BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ kreditoriams – VSDF Vilniaus skyrius, UAB „Autotechpaslauga“, UAB „Verslo sprendimų sistema“, UAB „Algidana“, BUAB „Vilgresta“, R.G. mokslo projektavimo ir komercinė įmonė „Georima“, UAB „Emilė“ dėl BVŠJ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankroto pripažinimo tyčiniu ir

Nustatė

3Pareiškėjas bankroto administratorė procesiniuose dokumentuose teismui nurodė, kad 2015 m. balandžio 23 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. B2-3990- 275/2015, kuria buvo nutarta iškelti bankroto bylą BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas", o bankroto administratore paskirti R. R.. Minėta teismo nutartis įsiteisėjo 2015 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimis civilinėje byloje Nr. B2-1020-619/2016 yra patvirtintas BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" kreditorių sąrašas su kreditorių finansiniais reikalavimais iš viso 58.754,09 EUR dydžio sumai. Nurodė, kad nuo 1998 m. lapkričio 26 d. iki pat bankroto bylos iškėlimo (2015 m. gegužės 8 d.) BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vadovo pareigas ėjo R. G., kuris buvo ir įstaigos steigėjas bei dalininkas.

4Pažymėjo, kad po bankroto bylos iškėlimo vadovas R. G. vengė perduoti bankroto administratorei visus BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ko pasekoje įsiteisėjusia 2015 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi R. G. buvo paskirta 500,00 EUR dydžio bauda. Bankroto administratorė nurodė, kad net ir po baudos paskyrimo R. G. toliau nevykdė ir nevykdo teismo nutarties, t. y. sąmoningai ir piktybiškai neperdavė bankroto administratorei visų įstaigos dokumentų ir turto pagal sudarytiną balansą - VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" dokumentų nuo pat įstaigos įkūrimo, įstaigos veiklos sutarčių, reikalavimo ar debitorinių įsipareigojimų perleidimo sutarčių, darbo sutarčių, turto (pvz.: automobilio). Administratorės duomenimis, BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterinių paslaugų įmonė UAB „ALPF", pasikreipus į minėtą buhalterinių paslaugų įmonę, UAB „ALPF" atsisakė suteikti bet kokią informaciją apie BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" buhalterinę apskaitą bei veiklą, motyvuojant tuo, jog tai daryti uždraudė R. G.. Tokie veiksmai yra laikytini sąmoningu ir piktybišku bei suteikia pakankamą pagrindą išvadai, jog įmonės veikla buvo organizuojama netinkamai bei tokiais veiksmais galimai siekia užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias įmonės bankroto priežastis, įstaigos netinkamo valdymo aplinkybes bei galimą turto iššvaistymą ar pasisavinimą.

5Nurodė, jog bankroto administratorei patikrinus gautus įstaigos dokumentus ir trūkstant įmonės veiklą atspindinčių pirminių dokumentų, neįmanoma nustatyti viso įstaigos turto, kreditorinių ir debitorinių prievolių, t. y. turto ir prievolių balanso, atsiskaitymų, ko pasėkoje tretiesiems asmenims buvo išsiųstos užklausos, tikslu išsiaiškinti įmonės veiklos turinį, debitorinius ir kreditorinius įsipareigojimus (jų apimtį), atsiskaitymus, taip pat patikslinti duomenis pagal keletą rastų dokumentų dėl įmonės vykdytos veiklos iki bankroto bylos iškėlimo. Patikrinus tiek turimą, tiek iš trečiųjų asmenų gautą informaciją, bei bankroto bylos medžiaga, yra prielaidų manyti, jog BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankrotas turi tyčinio bankroto požymių. Todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas prašyti teismo pripažinti BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p., 5 p. pagrindais.

6ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p. numatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p. taip pat numatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui tenka tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Pagal ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtintą teisinį reguliavimą, įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

7Kaip matyti iš VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" 2012 m. balanso, sudaryto 2012 m. gruodžio 31 dienai, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" jau 2011 m. buvo nemoki, t. y. įstaiga turėjo turto 92.900,00 Lt sumai, kai tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 91.222,00 Lt. Analogiškai pasisakytina ir dėl 2012 m. finansinės padėties - 2012 m. įstaigos finansinė padėtis dar labiau pablogėjo, įstaiga buvo nemoki, t. y. turėjo turto 222.589,00 Lt sumai, kai tuo tarpu per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 268,443,00 Lt, o nuostoliai - 45.854,00 Lt. VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vadovas ne tik kad nevykdė savo, kaip vadovo pareigos savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bet ir tą padaryti trukdė įstaigos kreditoriams, kai šie pasikreipė į teismą 2014 m. spalio 10 d., pateikdamas neteisingus buhalterinius duomenis - bandomąjį balansą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d., kuriame nurodyti duomenys neatitiko tikrovės, ko pasekoje buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą. Pažymėjo, kad 2015 m. gegužės 5 d. sudaryto VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" balanso duomenys ir rodikliai visiškai neatitinka R. G. anksčiau į civilinę bylą Nr. B2-5891- 258/2014 pateiktų duomenų ir rodiklių, kas reiškia, jog minėtas bandomasis balansas buvo fiktyvus ir galimai suklastotas, bei pateiktas tik tam, kad išvengti bankroto bylos įstaigai iškėlimo, atitinkamai galimai turint tikslą visiškai „išvalyti" įstaigą. Šiuo atveju akivaizdus ne tik netinkamas vadovo pareigų nevykdymas, bet ir galimas apgaulingas įstaigos apskaitos tvarkymas.

8Administratorės nuomone yra teisiniai pagrindai pripažinti bankrotą tyčiniu ir ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p., ĮBĮ 20 str. 2 d. 3 p.

9Nurodė, kad pagal duomenis, gautus iš trečiųjų asmenų, matyti, jog VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" veikla (darbuotojai, klientai, turtas ir kt.) iki bankroto bylos iškėlimo, buvo perkelta į R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima" ir tokie veiksmai buvo iš anksto sąmoningai numatyti, juo labiau, kad buvęs BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" steigėjas, dalininkas ir vadovas R. G. yra R. G. mokslo, projektavimo ir komercinės įmonės „Georima" savininkas bei vadovas, atitinkamai toliau tęsiama BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" veikla per R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima".

10VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" įsteigta 1998 m. lapkričio 26 d., pagal viešus registro duomenis nuo įsteigimo dienos iki bankroto bylos iškėlimo įstaigai vadovavo R. G.. R. G. mokslo, projektavimo ir komercinė įmonė „Georima" įsteigta 1992 m. spalio 6 d., įmonės savininkas ir vadovas yra R. G.. Tiek įstaiga, tiek individuali įmonė registruotos tuo pačiu buveinės adresu - Bitininkų g. 4-3, Vilniuje. Įmonės yra susijusios tiek savo valdymo organais (vadovas R. G.), tiek darbuotojais, abi faktiškai užsiima ta pačia veikla: pastatų ir jų dalių statyba, inžinerinių statinių statyba, architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos ir kt. Nurodė, kad veiklos perkėlimo faktą patvirtina atsakovo 2013 m. rugsėjo 23 d. VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktoriaus R. G. prašymas – paaiškinimas, kuriuo jis informavo užsakovą UAB „EUGVITA", kad: „Dėl pastaruoju metu mokslo institute vykdomos reorganizacijos, daugiau nukreiptos į mokslinių darbų ir programų vystymų, gamybinė veikla pamatų įrengimo srityje perkeliama ant kitos įmonės. Todėl prašome, jog ateityje visi mokėjimai, kurie dar yra nepadaryti pagal nuo 2011 m. liepos mėn. 01 d. dar tebegaliojančių sutartį Nr. 4-11, būtų vykdomi ne VŠĮ TGMMI, kaip buvo įprasta, o mūsų naujajai įmonei <...> R. G. mokslo, projektavimo ir komercinė įmonė „GEORIMA". Nurodė, jog VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" 2014-2015 m. faktiškai nebevykdė jokios veiklos. Pažymėjo, jog vienintelis registruotas VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" turtas buvo automobilis HYUNDAI TERRACAN, valstyb. Nr. CDK384, VIN kodas KMHNM81XP6U206486, pag. 2006 m., kurį įmonė 2013 m. birželio 17 d. PVM sąskaitos - faktūros Serija TGM Nr. 052 pagrindu už 10.500,00 Lt arba 3.041,01 EUR sumą pardavė R. G., kaip VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vadovui ir R. G. mokslo, projektavimo ir komercinės įmonės „Georima" savininkui. Tokio automobilio rinkos kaina pardavimo metu pagal VŠĮ „Emprekis" (oficialus transporto priemonių vertintojas) duomenis buvo 20.264,48 Lt arba 5.869,00 EUR be PVM. Buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie tai, kad R. G. būtų mokėjęs pinigus įstaigai už minėtą automobilį. Nurodė, jog VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vardu iki pat šiol yra registruotas turtas - automobilis TOYOTA CAR1NA, valstyb. Nr. ACF938, pag. 1996 m., VIN kodas SB172ABK00E175320, tačiau tarp įstaigos dokumentų buvo rasta 2007 m. birželio 6 d. Pardavimo - pirkimo sutartis, kuria minėtas įstaigos automobilis neva buvo parduotas A. S., nėra įrodymų, kad būtų sumokėti pinigai už minėtą automobilį. Šios aplinkybės administratorės vertinimu suponuoja išvadą, kad VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" esant faktiškai nemokiai, turint įsipareigojimų kreditoriams, buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama visą veiklą perkelti į R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima", įstaigai paliekant tik nepadengtus įsiskolinimus kreditoriams, atitinkamai nepaliekant jokio turto ar lėšų, iš kurių būtų galima tokius įsipareigojimus kreditoriams įvykdyti.

11Visa tai atitinka akivaizdžius tyčinio įmonės bankroto požymius, įtvirtintus ĮBĮ 20 str., R. G. galimai sąmoningai privedė įstaigą prie bankroto bei padarė didelės žalos įstaigos kreditoriams, todėl bankrotas turėtų būti pripažintas tyčiniu [BĮ nustatyta tvarka.

12Administratorės tvirtinimu, yra pagrindas įstaigos bankrotą pripažinti tyčiniu dar ir ĮBĮ 20 str. 2 d. 4 p. pagrindu.

13Pagal bankroto administratorės turimus duomenis, nuo 2013 m. rugpjūčio 13 d. VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atžvilgiu BUAB „Vilgersta" naudai buvo taikomas turto ir pinginių lėšų areštas 2013 m. rugpjūčio 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-32493- 728/2013 pagrindu. Be to, nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. antstolio G. P. užvestoje vykdomojoje byloje Nr. 0019/14/00482 buvo vykdomas 2014 m. balandžio 24 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sprendimas dėl 19.972,83 Lt išieškojimo iš VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas". Taigi, galima daryti išvadą, kad nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. iki pat bankroto bylos VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" iškėlimo, įstaigos atžvilgiu buvo taikomi areštai atitinkamų kreditorių naudai bei apribotas įstaigos disponavimas tiek turtu, tiek pinginėmis lėšomis.

14Kaip matyti iš trečiųjų asmenų pateiktos informacijos ir bankroto administratorės turimų duomenų: 2013 m. liepos 15 d. pranešimu VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktorius R. G. informavo užsakovą UAB „EIKA", kad įstaiga perleido R. G. mokslo, projektavimo ir komercinei įmonei „Georima" reikalavimo teisę iš UAB „EIKA" gauti įsiskolinimą (16.687,36 Lt) pagal sutartį Nr. 12-2195IS ir PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) ir delspinigių sąskaitą Nr. ( - )-D, ir prašo šią sumą pervesti R. G. mokslo, projektavimo ir komercinei įmonei „Georima"; 2013 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktorius R. G. informavo užsakovą UAB „EIKA", kad įstaiga perleido VŠĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras" (vadovas I. R.) reikalavimo teisę iš UAB „EIKA" gauti atitinkamą pinginę sumą (7.840.00 Lt) pagal sutartį Nr. 12-2195IS ir PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) ir prašo šią sumą pervesti VšĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras"; 2014 m. kovo 12 d. pranešimu VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktorius R. G. informavo užsakovą UAB „EIKA", kad neva 2013 m. liepos 15 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi įstaiga perleido VŠĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras" (vadovas I. R.) teisę iš UAB „EIKA" gauti atitinkamą pinginę sumą, atitinkamai prašė UAB JUKA" 3.078,02 Lt dydžio sumą pervesti VŠĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras", kas ir buvo padaryta. 2013 m. rugsėjo 23 d. prašymu - paaiškinimu VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktorius R. G. prašė užsakovą UAB „EUGVITA“, dėl įmonėje vykdomos reorganizacijos visus nepadarytus mokėjimus pagal nuo 2011 m. liepos mėn. 01 d. dar tebegaliojančių sutartį Nr. 4-11, vykdyti naujai įmonei R. G. mokslo, projektavimo ir komercinė įmonė „GEORIMA". UAB „EUGVITA" laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 13 d. iki 2015 m. vasario 18 d. pervedė R. G. mokslo, projektavimo ir komercinei įmonei „GEORIMA" 2.246,18 EUR dydžio sumą.

15Bankroto administratorė nustatė, kad prieš pat areštų įstaigos atžvilgiu pritaikymą, laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 13 d. iki 2013 m. birželio 7 d., Všį „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ direktorius R. G. iš įstaigos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DNB banke, persivedė įstaigai priklausančias 37.700,00 Lt arba 10.918,67 EUR dydžio pingines lėšas į savo asmeninę banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke (2013-06-13 pavedimas 32.000,00 Lt sumai, 2013-06-14 pavedimas 1.000,00 Lt sumai, 2013-08-07 pavedimas 2.700,00 Lt sumai, 2013-08-19 pavedimas 2.000,00 Lt sumai), mokėjimų paskirtyje nurodydamas „Beprocentinė paskola įmonės vadovui". Dalis iš įstaigos į vadovo asmeninę banko sąskaitą persivestos pinigų sumos (23.348,42 Lt arba 6.762,17 EUR) 2013 m. birželio 19 d. - liepos 29 mėn. buvo panaudota atsiskaitymui su pavieniais pasirinktais Vš[ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" kreditoriais, pavyzdžiui: UAB „RHETOR" (558,00 Lt + 2.500,00 Lt = 3.058,00 Lt), AAS „Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas (558,00 Lt), UAB „Renvaltas" (907,50 Lt), UAB „Grindukas" (316,05 Lt + 904,11 Lt + 686,31 Lt + 969,45 Lt + 1.664,00 Lt = 4.539,92 Lt), UAB „ARMABALT" (1.174,10 Lt), UAB „Vilmina" (4.000,00 Lt + 6.880,00 Lt = 10.880 Lt), UAB „ALPF" (532,40 Lt), UAB „Gotas" (1.656,00 Lt), UAB „Geodena" (950,00 Lt). Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad įstaigos veikla buvo organizuojama taip, jog tam tikrų kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įstaigos skolininkės turtą buvo apribotos ar panaikintos, t. y. net ir galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms bei areštui BUAB „Vilgersta" naudai, žinant, kad įstaiga turi žymiai labiau pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktorius R. G. apribojo atitinkamų kreditorių galimybę gauti atsiskaitymą, perleisdamas įstaigos reikalavimo teises iš trečiųjų asmenų gauti atitinkamo dydžio pingines lėšas kitiems susijusiems asmenims, taip pat persivesdamas įstaigos lėšas į savo asmeninę banko sąskaitą bei atsiskaitinėdamas savo nuožiūra su pavieniais kreditoriais, nepaisant to, kad tokiems kreditoriams įsipareigojimai atsirado vėliau nei kitiems kreditoriams. Kaip matyti iš bankroto bylos medžiagos, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" įsipareigojimai pavyzdžiui, kreditoriams BUAB „Vilgersta", UAB „Autotechpaslauga", UAB „Verslo sprendimų sistema", buvo pradelsti jau 2011 m. gruodžio 31 dienai. Všį „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktorius R. G., atlikdamas atitinkamus veiksmus, puikiai žinojo, kad įstaigai neturint turto ir negaunant lėšų iš debitorių, likę tos pačios eilės kreditoriai, kuriems įstaigos įsipareigojimai buvo pradelsti gerokai ilgesnį laiką, neturės į ką nukreipti savo išieškojimo.

16Nors įstaiga faktiškai nebevykdė ūkinės veiklos nuo 2013 m. rudens iki pat bankroto bylos iškėlimo, vadovas R. G., užuot atsiskaitęs su kreditoriais, arba įstaigai esant nemokiai, savalaikiai kreipusis į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo, nepadengdamas senų skolų, didino įstaigos įsipareigojimus, prisiimdamas naujus įsipareigojimus kreditoriams.

17Kaip matyti iš pridedamų dokumentų, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" daug lėšų skyrė teisinėms paslaugoms, kurias teikė VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" ir R. G. mokslo, projektavimo ir komercinės įmonės „GEORIMA" teisininko I. R. vadovaujami juridiniai subjektai, t. y. VŠĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras" (juridinio asmens kodas 125289421) ir UAB „RHETOR" (juridinio asmens kodas 300868722). Bankroto administratorė pagal gautas PVM sąskaitas - faktūras nustatė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. VšĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisią gynimo centras" neva suteikė teisinių paslaugų už 25.100,00 Lt arba 7.269,46 EUR dydžio sumą, kurios, tikėtina, buvo pilnai apmokėtos, o laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. UAB „RHETOR" neva suteikė teisinių paslaugų už 22.200,00 Lt arba 6.429,56 EUR dydžio sumą, kurios, tikėtina, buvo pilnai apmokėtos (UAB „RHETOR" nėra pareiškęs kreditorinio reikalavimo bankroto byloje). Kaip matyti, teisinių paslaugų 2013-2014 m. laikotarpiu buvo suteikta už ne mažesnę nei 13.699,02 EUR dydžio sumą. Nepaisant to, kad įstaiga jau 2011 - 2012 m. buvo nemokumo būsenoje, turėjo didelių įsipareigojimų kreditoriams, įstaigos vadovas didino įsipareigojimus susijusiems tretiesiems asmenims (teisininko vadovaujamoms įmonėms) ir juos, nepaisant mokėjimų eiliškumo, dengė pirmumo eile. Tai, kad vadovas R. G. sąmoningai ir tyčia, visiškai nepagrįstai, žinodamas apie įstaigos nemokumą, įmonei faktiškai nebevykdant veiklos, didino įstaigos įsipareigojimus (galimai turint tikslą pasipelnyti Garantinio fondo sąskaita), patvirtina ir tas faktas, jog 2014 m. spalio 1 d. buvo priimtas VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktoriaus R. G. įsakymas dėl R. G. ir I. R. darbo užmokesčio pakėlimo, kuriuo nuo 2014 m. spalio 1 d. R. G. darbo užmokestis buvo padidintas nuo 500,00 Lt iki 1.316,00 Lt, o I. R. - nuo 12,12 Lt iki 5.264,00 Lt. Aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankrotas turėtų būti pripažintas tyčiniu dar ir pagal ĮBĮ 20 str. 2 d. 4 p.

18Taigi, visos aukščiau išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vadovas netinkamai organizavo įstaigos veiklą ir netinkamai, akivaizdžiai sąmoningai aplaidžiai vykdė savo, kaip vadovo, pareigas; neperdavė bankroto administratorei įstaigos turto ir visų dokumentų; savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo; didino (įskaitant ir fiktyviai) įstaigos įsipareigojimus kreditoriams; pažeidinėjo mokėjimų eiliškumą, atsiskaitinėjo tik su pavieniais kreditoriais; sudarė ekonomiškai nenaudingus sandorius dėl turto perleidimo (neatlygintinai arba mažesne nei rinkos verte); perleido reikalavimo teises į įstaigai skolingus debitorius tretiesiems asmenims; įmonei esant skolingai eilei kreditorių, sau, kaip vadovui, suteikė beprocentę paskolą; visą įstaigos veiklą perkėlė į savo individualią įmonę ir kt.; nuosekliai ir kryptingai, finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis, siekė VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" faktinio nemokumo ir privedė įstaigą prie bankroto, atitinkamai padarė didelės žalos kreditoriams, nes nėra turto, į kurį būtų galimas kreditorių finansinių reikalavimų nukreipimas. Dėl visų aukščiau išdėstytų priežasčių VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankrotas turėtų būti pripažintas tyčiniu ĮBĮ nustatyta tvarka. Todėl, atsižvelgdami į tai, prašė teismą pripažinti BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankrotą tyčiniu bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovas R. G. su pareiškimu nesutiko, nes pareiškimas neteisėtas ir nepagrįstas, neparemtas jokiais įrodymais. Pareiškime nenurodyta faktinių aplinkybių, pagrindžiančių tyčinio bankroto požymius. Dėl įmonės balanso, kaip tariamo pagrindo nurodė, kad teismai nenustatė, kad įmonė pagal 2014-10-31 balansą turėjo turto už 215 165,12 Lt. Klaidingai teigia administratorė, kad jos nurodomo turto sumą buvo pažymėta bandomajame balanse. Bankroto administratorė tikėtina balanso turinį žino, nes jai suteikta administratorės kvalifikacija, bet tyčia iškreipia bandomojo balanso esmę ir prasmę, akivaizdžiai matyti, kad įmonė turto už 215 165,12 Lt neturėjo. Bankroto iškėlimo dienai sudarytas balansas yra pagrįstas ir atitinka bandomojo balanso turiniui. Dėl argumentų, susijusių su turto perdavimu administratorei nurodė, kad visas turtas ir dokumentai administratorei perduoti, ji melagingai nurodo, kad neperduotas automobilis, aktualios sutartys, nes tokių nėra. Dalis dokumentų perduota priverstinai per antstolį, nes administratorė nei karto nebuvo atvykusi į įmonę pasiimti dokumentų, įmonės vadovo dokumentai nėra prarasti ar sunaikinti. Bandymas susieti ieškinyje menamą balansą už 2014 m. su kai kurių 2008 metų dokumentų trūkumu yra nepagrįstas, nėra nurodyta, kad atsakovas sudarė kokius nors neteisėtus sandorius, atliko veiksmus, prieštaraujančius įmonės interesams. Nenurodoma jokių konkrečių atsakovo neteisėtų veiksmų, tik bendrais bruožais abstrakčiai pažymint vadovo pareigas, nenurodant kaip jas vadovas pažeidė. Klaidingai traktuojama, kad įmonė buvo nemoki dar 2012 m., o vadovas turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Administratorė painioja įmonės veiklos rezultatus su įmonės turtu, bei išlaidas tapatina su nuostoliais ar nemokumu. Neįrodytas priežastinis ryšys tarp atsakovo kokių nors neteisėtų veiksmų ir 2012 m. balanso rezultatų. Dėl tariamo turto, veiklos perkėlimo į kitą įmonę nurodė, kad įmonė „Georima“ nesusieta su bankrutuojančia įmone, ji neperėmė jokio turto, veiklos, darbuotojų, nebuvo naujai įsiteigta įmonė. IĮ „Georima“ turi kitą jos dalyvių sudėtį bei pradėjo veikti tik nustojus veikti bankrutuojančiai įmonei. Jų veikla skirtinga, administruojamos įmonės veikla mokslinė – tiriamoji, o IĮ „Georima“ – rangos paslaugos, joks turtas šiai įmonei nebuvo perduotas, nebuvo perkamas už sumažintą kainą. Dėl tariamo CK 6.930 str. 1 d. normų pažeidimo nurodė, kad atsakovas šios normos pažeisti negalėjo, jis nurodytų finansinių operacijų atlikimo metu negaliojo Kita vertus, visi atlikti mokėjimai, sudaryti sandoriai atitiko įmonės interesus ir įstatymus. Atsiskaitymai su UAB „Rhetor“, VŠĮ „Teisinio ugdymo ir teisių gynimo centru“ buvo būtini, taip pat buvo mokama už kitas paslaugas, jose aiškiai nurodytas darbas, atlikimo būtinumas bei pagrindas. Kadangi bankroto administratorė pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį, prašo jai skirti baudą, numatytą CPK 95 str., ½ jos sumos sumokant atsakovui. Taip pat pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

20Tretysis asmuo UAB „Algidana“ su pareiškimu sutiko, nurodė, kad pilnai palaiko pareiškime išdėstytus argumentus, tvirtina, kad įmonė apgaulingai tvarkė buhalterinę atskaitomybę.

21Tretysis asmuo BUAB „Vilgersta“ su pareiškimu sutiko, nurodė, kad įmonės vadovas netinkamai organizavo įstaigos veiklą ir netinkamai akivaizdžiai sąmoningai, aplaidžiai vykdė savo pareigas ir galimai tyčia privedė įmonę prie bankroto.

22Tretysis asmuo UAB „Verslo sprendimų sistema“ su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti.

23Tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pareiškimą prašė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad įmonei esant nemokiai nuo 2014-10-01 buvo padidintas darbo užmokestis įmonės darbuotojams, dėl ko padidėjo VSD įmokos, o skyrius turėjo prielaidą, kad darbuotojų atlyginimų didinimas galėjo būti atliekamas nesant objektyvių priežasčių.

24Tretysis asmuo UAB „Autotechpaslauga“ su pareiškimu sutiko.

25Pareiškimas tenkinamas.

26CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso teisės normų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta nuostata, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi, Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso teisės normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų nagrinėjimo procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

27Nagrinėjamoje byloje yra keliamas BVŠĮ ,,Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas, kuriai 2015 m. balandžio 23 d. buvo iškelta bankroto byla, bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

28ĮBĮ 20 straipsnyje išvardinti konkretūs tyčinio bankroto požymiai. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalį, teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš šių tyčinio bankroto požymių: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

29Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalį preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu: 1) veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys; 2) atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

30Tyčinio bankroto samprata atskleista ne tik minėtame ĮBĮ 20 straipsnyje, bet ir teismų praktikoje. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl tyčinio bankroto sampratos, yra išaiškinęs, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004). Taigi tokie atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sprendimų yra nuostolingai perleidžiamas, sunaikinamas, sugadinamas ar iššvaistomas įmonės turtas, sudaromi sandoriai, kurių vykdymas reiškia nepagrįstai didelę finansinę naštą įmonei, atliekami veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti įmonę ir perkelti jos veiklą į kitą tų pačių ar susijusių asmenų naujai įsteigtą įmonę, atsiskaitoma tik su tam tikrais kreditoriais ir pan., gali būti vertinami kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004). Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių.

31Nagrinėjamu atveju, administratorė, inicijuojanti BVŠĮ ,,Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankroto pripažinimą tyčinių nuodo visą eilę ĮBĮ 20 str. 2 d., 3 d. numatytų pagrindų dėl bankroto pripažinimo tyčiniu: kad buvęs įmonės vadovas R. G. sąmoningai neperdavė bankroto administratorei įmonės dokumentų, dėl ko bankroto administratorius negalėjo nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų, turto sudėties, apgaulingai vedė įmonės buhalterinę apskaitą; netinkamai vykdė įstatymuose numatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo; įmonės veikla buvo perkelta į IĮ „Georima“; tam tikrų kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įstaigos skolininkės turtą buvo apribotos, perleidžiant pinigines lėšas kitiems susijusiems asmenims.

32Administratorė nurodo, kad įmonės vadovas vengė perduoti visus įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai. Atsakovas su tuo nesutinka, nurodo, kad visas įmonės turtas ir dokumentai buvo perduoti administratorei, dokumentai nėra nei prarasti, nei sunaikinti. Dalis jų buvo perduota administratorei priverstinai per antstolį, kadangi bankroto administratorė nebuvo nei karto nuvykusi į būstinę atsiimti dokumentų, o pateikta policijos pažyma nepatvirtina, kad jai nebuvo perduoti dokumentai. Tvirtina, kad iš pateiktų dokumentų matyti visi įmonės veiklos rezultatai per paskutinius 3 ir 5 metus. Viskas jai yra pateikta – banko sąskaitos išrašai, suvestinių sąskaitos.

33Įvertinęs bylos įrodymų visumą, teismas šių atsakovo argumentų nepripažįsta pagrįstais.

34Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Todėl viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 21 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai.

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi įmonei iškelta bankroto byla, byla iškelta remiantis paskutiniuoju aktualiu balansu už 2014 metus. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi R. G. 500 Eur bauda už nepateikimą iki 2015 m. gegužės 19 d. dalies įmonės dokumentų bei turto. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartimi teismo nutartis palikta nepakeista, konstatuojant, kad „dalis įstaigos dokumentų buvo perduota tik 2015 m. birželio 18 d., tuo tarpu antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad apeliantas turėjo ir kitų dokumentų, tačiau administratoriui pateikti juos delsė. Apeliacinio teismo vertinimu nėra nustatyta delsimo perduoti priežasčių. Administratoriui vis dar nėra perduoti dokumentai nuo įstaigos įkūrimo iki 2010 m., sutartys, skolų perleidimo dokumentai, R. G. darbo sutartis“. Taigi, šiuo atveju įsiteisėjusia teismo nutartimi yra konstatuotas faktas, kad atsakovas savalaikiai bankroto administratorei neperdavė dokumentų ir turto.

36Kaip nustatyta iš administratorės paaiškinimų, jai iki šiol nėra perduoti įmonės dokumentai nuo įsteigimo momento, įstaigos veiklos sutartys, reikalavimo ar debitorinių įsipareigojimų perleidimo sutartys, darbo sutartys, turtas (automobilis Toyota Carina), veiklos sutartys su trečiaisiais asmenimis, atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktai. T. y. visi įstaigos dokumentai nuo jos įkūrimo iki 2010 m., statybos rangos sutartys su UAB „Santariškių namai“, UAB „Eugvita ir Ko“, UAB „Eugvita“, UAB „Algidana“, UAB „Eika“ ir kt., statybos darbų perdavimo aktai pagal nurodytas sutartis, reikalavimų ar debitorinių įsipareigojimų perleidimo sutartys, darbo sutartis su R. G., kitos veiklos sutartys su UAB „Rhetor“, VŠĮ „Visuomenės teisinio ugdymo ir teisių gynimo centras“ ir kitomis įmonėmis, kurios tiekė statybines medžiagas, transporto ir kitas paslaugas, įstaigos buhalterinės apskaitos programa su visais buhalteriniais registrais ir duomenimis. Atitinkamas aplinkybes patvirtina į bylą pateikti dokumentų perdavimo – priėmimo aktų kopijos, iš kurių matyti, kad bankroto administratorei perduota tik dalis įstaigos dokumentų už 2011-2015 metus, įstaigos dokumentai, kai tuo tarpu įstaiga buvo įsteigta 1998 m., duomenų, kur yra visi kiti dokumentai, nėra pateikta (t.1, b.l. 36-37).

37Šiuo atveju pažymėtina ir tai, kad įmonės vadovas yra atsakingas už dokumentų archyvavimą ir jų išsaugojimą. Šių aplinkybių atsakovas nepaneigė, nepateikė duomenų dėl visų aktualių dokumentų perdavimo (CPK 178 str.). Tai leidžia daryti išvadą, kad tam tikri įmonės finansiniai dokumentai yra nuslėpti sąmoningai, siekiant neatskleisti aplinkybių, susijusių su bendrovės finansine padėtimi, kliūtimi identifikuoti tikrąsias bendrovės bankroto priežastis. Teismo nuomone, netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Kadangi tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas įmonės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas), todėl nurodytos aplinkybės patvirtina, jog yra ir ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p. numatytas įmonės bankroto tyčiniu pripažinimo pagrindas.

38Sutiktina taip pat ir su bankroto administratoriaus argumentais, kad dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo į teismą buvo kreiptasi pavėluotai, t.y. įmonės vadovas, esant įmonei nemokiai dar 2011 m. savalaikiai nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina, kad pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ondubalt“ v. T. N. , bylos Nr. 3K-3-344/2014).

39ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindinis bankroto bylos iškėlimo pagrindas – įmonės nemokumas. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas, įmonės nemokumas tai – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir ankščiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytinas būtent šioje normoje įtvirtintas apibrėžimas.

40Nustatyta, Vilniaus apygardos teismas pagal kreditorių pareiškimą 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė įmonei bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-3990-619/2015). Tuomet teismas, remdamasis pateiktais duomenimis konstatavo, kad pagal 2014 m. balanso duomenis, balansinė turto vertė sudaro 21 330 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 159 386,6 Lt, skola biudžetui 3 539,37 Eur Taigi, įmonė laiku nevykdo savo įsipareigojimų, turimas vienintelis automobilis yra areštuotas, pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d., gruodžio 7 d., nutartimi su vėlesniais pakeitimais, bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro 58 754,09 Eur.

41Tačiau kaip nustatyta iš teismui pateiktų duomenų, įmonė jau 2011 metais buvo nemoki (2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys). Remiantis bankroto administratorės duomenimis, 2011 m. gruodžio 31 d. pradelsti įsipareigojimai sudarė 75 926,30 Lt (iš jų UAB „Autotechpaslauga“ – 19 671,10 Lt, UAB „Karneda“ 5 961,80 Lt, UAB „Vilgesta“ 50 293,40 Lt), kai tuo tarpu į balansą įrašyto turto vertė sudarė 92 900 Lt, o pradelsti įsipareigojimai 91 222 Lt. Šios aplinkybės suponuoja, kad jai 2011 m. gruodžio 31 d. akivaizdžiai įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo daugiau nei pusė į jos balansą įrašyto turto vertės (t.1, b.l. 48). 2012 m. įmonės turtas sudarė 222 589 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 268 443 Lt. Tačiau nepaisant tokios akivaizdžios padėties apie įmonės nemokumą, įmonės vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau didino įmonės skolas. Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė kreditoriai UAB „Autotechpaslauga“ ir UAB „Algidana“.

42Kasacinis teismas, aiškindamas tyčinio bankroto požymius, yra pažymėjęs ir tai, kad jeigu įmonei esant faktiškai nemokiai, jos vadovas nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o toliau didina įmonės įsipareigojimus, pvz., sudarydamas nuostolingus sandorius, tai tokia įmonės vadovo veikla gali būti vertinama kaip siekis tyčia priversti įmonę prie bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012).

43Taigi, šiuo atveju laikytina įrodyta pareiškėjos išvada, kad įmonės vadovas pažeidė pareigą savalaikiai kreiptis dėl įmonės pripažinimo nemokia. Todėl nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas pripažinti įstaigos bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p. ir 5 p.).

44Dėl pagrindų pripažinti bankrotą tyčiniu pagal ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p.

45Administratorė taip pat kelia klausimą ir dėl bankrutuojančios įmonės veiklos ir turto perkėlimo į R. G. IĮ „Georima“. Mano, jog tokie veiksmai buvo numatyti tyčia. Nurodo, jog įmonės registruotos tuo pačiu buveinės adresu, įmonės susijusios tiek savo darbuotojais, tiek valdymo organais, įmonės užsiima analogiška veikla, o įmonės kreditoriniai reikalavimai buvo perkelti į IĮ „Georima“. Nurodė, kad remiantis VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" banko sąskaitų išrašu, buhalteriniais dokumentais, įstaiga 2014-2015 m. faktiškai nebevykdė jokios veiklos. Vienintelis registruotas VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" turtas buvo automobilis HYUNDAI TERRACAN, valstyb. Nr. CDK384, VIN kodas KMHNM81XP6U206486, pag. 2006 m., kurį, kaip matyti iš buhalterinės apskaitos dokumentų, VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" 2013 m. birželio 17 d. PVM sąskaitos - faktūros Serija TGM Nr. 052 pagrindu už 10.500,00 Lt arba 3.041,01 EUR sumą pardavė R. G., kaip VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vadovui ir R. G. mokslo, projektavimo ir komercinės įmonės „Georima" savininkui. Tokio automobilio rinkos kaina pardavimo metu pagal VŠĮ „Emprekis" (oficialus transporto priemonių vertintojas) duomenis buvo 20.264,48 Lt arba 5.869,00 EUR be PVM. Buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie tai, kad R. G. būtų mokėjęs pinigus įstaigai už minėtą automobilį. Pažymėjo, kad pagal VĮ „Regitra" informaciją, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vardu iki pat šiol yra registruotas turtas - automobilis TOYOTA CAR1NA, valstyb. Nr. ACF938, pag. 1996 m., VIN kodas SB172ABK00E175320, tačiau tarp įstaigos dokumentų buvo rasta 2007 m. birželio 6 d. Pardavimo - pirkimo sutartis, kuria minėtas įstaigos automobilis neva buvo parduotas A. S., tačiau nėra duomenų, kad buvo atsiskaityta. Administratorės nuomone, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" veikla (darbuotojai, klientai, turtas ir kt.) iki bankroto bylos iškėlimo, gavus pretenzijas iš kreditorių, prieš pat areštų turtui ir lėšoms pritaikymą arba jau esant pritaikytiems areštams (maždaug 2013 m. birželio - rugsėjo mėn.), buvo perkelta į susijusią įmonę - R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima" ir toliau joje tęsiama. Tai suponuoja išvadą, kad įstaigai esant faktiškai nemokiai, turint įsipareigojimų kreditoriams, buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama visą veiklą perkelti į susijusią įmonę, įstaigai paliekant tik nepadengtus įsiskolinimus kreditoriams, atitinkamai nepaliekant jokio turto ar lėšų, iš kurių būtų galima tokius įsipareigojimus kreditoriams įvykdyti.

46Atsakovas su šiais argumentais nesutinka, motyvuodamas tuo, kad jo įmonė IĮ „Georima“ neperėmė iš bankrutuojančios įmonės jokio turto, veiklos, reikalavimų, darbuotojų. Šių įmonių veikla skirtinga, o administratorė klaidingai interpretuoja iš UAB „Eugvita“ gautus dokumentus. Šiai įmonei nebuvo perduotas joks turtas, neperėjo dirbti darbuotojai. Nėra įrodymais pagrįsta, kad automobilio pardavimas neatitiko jo rinkos kainos.

47Teismas šių atsakovo argumentų nepripažįsta pagrįstais.

48Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai patvirtina bankroto administratorės nurodytas aplinkybes. Iš bylos duomenų nustatyta, kad VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ įsteigtas 1998 m. lapkričio 26 d., įmonės vadovas R. G. nuo 1998-10-08. R. G. mokslo, projektavimo ir komercinė įmonė „Georima“ įsteigta 1992 m. spalio 6 d., įmonės savininkas ir vadovas yra R. G.. Įmonės veikia vienu adresu – Bitininkų gt. 4-3, Vilnius. Šios įmonės susijusios valdymo organais ir darbuotojais. Kaip matyti iš VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktos informacijos: VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" nuo 2012 m. kovo 5 d. iki 2013 m. liepos 31 d. dirbo R. G. artimi/giminystės ryšiais susiję asmenys - V. G. ir A. S., kurie nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. perėjo dirbti į R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima"; VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" nuo 2012 m. sausio 6 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. dirbo I. R. (teisininkas), kuris nuo 2014 m. lapkričio 3 d. taip pat pradėjo dirbti į R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima" (t.1, b.l. 59-60). Nustatyta, kad abi įmonės faktiškai užsiima ta pačia veikla: pastatų ir jų dalių statyba, inžinerinių statinių statyba, architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus, bendroji pastatų ir statinių statyba ir kt. (t.1, b.l. 55-58).

49Iš bylos duomenų nustatyta, kad tarp įstaigos ir UAB „Eugvita ir Ko“, 2011 m. liepos 1 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 4-11, dėl statybos darbų atlikimo. Kaip matyti iš 2013 m. rugsėjo 23 d. VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" direktoriaus R. G. prašymo - paaiškinimo turinio, jis informavo užsakovą UAB „EUGVITA", kad: „Dėl pastaruoju metu mokslo institute vykdomos reorganizacijos, daugiau nukreiptos į mokslinių darbų ir programų vystymų, gamybinė veikla pamatų įrengimo srityje perkeliama ant kitos įmonės. Todėl prašome, jog ateityje visi mokėjimai, kurie dar yra nepadaryti pagal nuo 2011 m. liepos mėn. 01 d. dar tebegaliojančių sutartį Nr. 4-11, būtų vykdomi ne VŠĮ TGMMI, kaip buvo įprasta, o mūsų naujajai įmonei <...> R. G. mokslo, projektavimo ir komercinė įmonė „GEORIMA" (b.l. 90). Po minėto prašymo UAB „EUGVITA" laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 13 d. iki 2015 m. vasario 18 d. pervedė R. G. mokslo, projektavimo ir komercinei įmonei „GEORIMA" 2.246,18 EUR dydžio sumą. Tai reiškia, kad įmonė reikalavimo teises perkėlė į susijusią įmonę ir gavo finansinę naudą.

50Kaip matyti iš VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" banko sąskaitų išrašo, buhalterinių dokumentų, įstaiga 2014-2015 m. faktiškai nebevykdė jokios veiklos.

51Be to, pažymėtina, kad vienintelis registruotas VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" turtas buvo automobilis HYUNDAI TERRACAN, valstyb. Nr. CDK384, VIN kodas KMHNM81XP6U206486, pag. 2006 m., kurį, kaip matyti iš buhalterinės apskaitos dokumentų, VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" 2013 m. birželio 17 d. PVM sąskaitos - faktūros Serija TGM Nr. 052 pagrindu už 10.500,00 Lt arba 3.041,01 EUR sumą pardavė R. G., kaip VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vadovui ir R. G. mokslo, projektavimo ir komercinės įmonės „Georima" savininkui. Tokio automobilio rinkos kaina pardavimo metu pagal VŠĮ „Emprekis" (oficialus transporto priemonių vertintojas) duomenis buvo 20.264,48 Lt arba 5.869,00 EUR be PVM. Šie duomenys atsakovo nėra paneigti kitais įrodymais (CPK 178 str.). Buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie tai, kad R. G. būtų mokėjęs pinigus įstaigai už minėtą automobilį.

52Pagal VĮ „Regitra" informaciją, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" vardu iki pat šiol yra registruotas turtas - automobilis TOYOTA CAR1NA, valstyb. Nr. ACF938, pag. 1996 m., VIN kodas SB172ABK00E175320, tačiau tarp įstaigos dokumentų buvo rasta 2007 m. birželio 6 d. Pardavimo - pirkimo sutartis, kuria minėtas įstaigos automobilis neva buvo parduotas A. S.. Buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie tai, kad A. S. būtų mokėjęs pinigus įstaigai už minėtą automobilį.

53Taigi, aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" veikla (darbuotojai, klientai, turtas ir kt.) iki bankroto bylos iškėlimo, gavus pretenzijas iš kreditorių, prieš pat areštų turtui ir lėšoms pritaikymą arba jau esant pritaikytiems areštams (maždaug 2013 m. birželio - rugsėjo mėn.), buvo perkelta į susijusią įmonę - R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima" (juridinio asmens kodas 121594742, buveinės adresas Bitininkų g. 4-3, Vilnius), t. y. toliau tęsiama BVšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" iki 2013 m. vasaros vykdyta veikla per R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima". Aukščiau nurodytų aplinkybių visuma taip pat suponuoja išvadą, kad įstaigai esant esant faktiškai nemokiai jau nuo 2011 metų, turint įsipareigojimų kreditoriams, buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama visą veiklą (net ir turtą bei debitorines skolas) perkelti į R. G. mokslo, projektavimo ir komercinę įmonę „Georima", įstaigai paliekant tik nepadengtus įsiskolinimus kreditoriams, atitinkamai nepaliekant jokio turto ar lėšų, iš kurių būtų galima tokius įsipareigojimus kreditoriams įvykdyti.

54Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" bankrotas turėtų būti pripažintas tyčiniu dar ir ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p. pagrindu.

55Dėl kitų pareiškime nurodytų pagrindų teismas nepasisako, jie neturi esminės reikšmės jau sprendžiamo klausimo teisingam išnagrinėjimui, nes kaip minėta, ĮBĮ nustato, kad įmonės bankroto pripažinimui tyčiniu užtenka bent vieno tyčinio bankroto požymio.

56Teismas, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimu, kuriame nurodyta, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004), teismas sprendžia, jog byloje nustatytų aplinkybių visuma, akivaizdžiai leidžia daryti išvadą, jog buvęs bendrovės vadovas nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jai nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

57Pareiškėjas byloje patyrė 700 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu advokato pagalbai. Pareiškimą tenkinus, iš atsakovo priteistina BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ 700 Eur bylinėjimosi išlaidų (t.2, b.l. 36-37) (CPK 93 str., 98 str.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 punktu, 20 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, teismas

Nutarė

59Pripažinti BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ bankrotą tyčiniu.

60Įpareigoti bankroto administratorę R. R. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos patikrinti BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

61Apie bankroto pripažinimą tyčiniu informuoti Vilniaus apygardos vyriausiąjį prokurorą bei Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos, išsiunčiant šios nutarties nuorašą.

62Priteisti iš atsakovo R. G. (a.k. ( - ) pareiškėjui BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ (j.a.k. 124626914) 700 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

63Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Pareiškėjas bankroto administratorė procesiniuose dokumentuose teismui... 4. Pažymėjo, kad po bankroto bylos iškėlimo vadovas R. G. vengė perduoti... 5. Nurodė, jog bankroto administratorei patikrinus gautus įstaigos dokumentus ir... 6. ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p. numatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu,... 7. Kaip matyti iš VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" 2012... 8. Administratorės nuomone yra teisiniai pagrindai pripažinti bankrotą tyčiniu... 9. Nurodė, kad pagal duomenis, gautus iš trečiųjų asmenų, matyti, jog VŠĮ... 10. VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas" įsteigta 1998 m.... 11. Visa tai atitinka akivaizdžius tyčinio įmonės bankroto požymius,... 12. Administratorės tvirtinimu, yra pagrindas įstaigos bankrotą pripažinti... 13. Pagal bankroto administratorės turimus duomenis, nuo 2013 m. rugpjūčio 13 d.... 14. Kaip matyti iš trečiųjų asmenų pateiktos informacijos ir bankroto... 15. Bankroto administratorė nustatė, kad prieš pat areštų įstaigos atžvilgiu... 16. Nors įstaiga faktiškai nebevykdė ūkinės veiklos nuo 2013 m. rudens iki pat... 17. Kaip matyti iš pridedamų dokumentų, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos... 18. Taigi, visos aukščiau išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad VŠĮ... 19. Atsakovas R. G. su pareiškimu nesutiko, nes pareiškimas neteisėtas ir... 20. Tretysis asmuo UAB „Algidana“ su pareiškimu sutiko, nurodė, kad pilnai... 21. Tretysis asmuo BUAB „Vilgersta“ su pareiškimu sutiko, nurodė, kad... 22. Tretysis asmuo UAB „Verslo sprendimų sistema“ su pareiškimu sutiko,... 23. Tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pareiškimą prašė spręsti teismo... 24. Tretysis asmuo UAB „Autotechpaslauga“ su pareiškimu sutiko.... 25. Pareiškimas tenkinamas. ... 26. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso teisės normų... 27. Nagrinėjamoje byloje yra keliamas BVŠĮ ,,Taikomosios gruntų mechanikos... 28. ĮBĮ 20 straipsnyje išvardinti konkretūs tyčinio bankroto požymiai. Pagal... 29. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalį preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis,... 30. Tyčinio bankroto samprata atskleista ne tik minėtame ĮBĮ 20 straipsnyje,... 31. Nagrinėjamu atveju, administratorė, inicijuojanti BVŠĮ ,,Taikomosios... 32. Administratorė nurodo, kad įmonės vadovas vengė perduoti visus įmonės... 33. Įvertinęs bylos įrodymų visumą, teismas šių atsakovo argumentų... 34. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi įmonei iškelta... 36. Kaip nustatyta iš administratorės paaiškinimų, jai iki šiol nėra perduoti... 37. Šiuo atveju pažymėtina ir tai, kad įmonės vadovas yra atsakingas už... 38. Sutiktina taip pat ir su bankroto administratoriaus argumentais, kad dėl... 39. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindinis bankroto bylos... 40. Nustatyta, Vilniaus apygardos teismas pagal kreditorių pareiškimą 2015 m.... 41. Tačiau kaip nustatyta iš teismui pateiktų duomenų, įmonė jau 2011 metais... 42. Kasacinis teismas, aiškindamas tyčinio bankroto požymius, yra pažymėjęs... 43. Taigi, šiuo atveju laikytina įrodyta pareiškėjos išvada, kad įmonės... 44. Dėl pagrindų pripažinti bankrotą tyčiniu pagal ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p.... 45. Administratorė taip pat kelia klausimą ir dėl bankrutuojančios įmonės... 46. Atsakovas su šiais argumentais nesutinka, motyvuodamas tuo, kad jo įmonė IĮ... 47. Teismas šių atsakovo argumentų nepripažįsta pagrįstais.... 48. Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai patvirtina bankroto administratorės... 49. Iš bylos duomenų nustatyta, kad tarp įstaigos ir UAB „Eugvita ir Ko“,... 50. Kaip matyti iš VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas"... 51. Be to, pažymėtina, kad vienintelis registruotas VŠĮ „Taikomosios gruntų... 52. Pagal VĮ „Regitra" informaciją, VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos... 53. Taigi, aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad VŠĮ... 54. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad VŠĮ... 55. Dėl kitų pareiškime nurodytų pagrindų teismas nepasisako, jie neturi... 56. Teismas, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimu, kuriame nurodyta, kad tam,... 57. Pareiškėjas byloje patyrė 700 Eur išlaidų, susijusių su bylos... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12... 59. Pripažinti BVŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“... 60. Įpareigoti bankroto administratorę R. R. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo... 61. Apie bankroto pripažinimą tyčiniu informuoti Vilniaus apygardos... 62. Priteisti iš atsakovo R. G. (a.k. ( - ) pareiškėjui BVŠĮ „Taikomosios... 63. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...