Byla 2-7740-430/2015
Dėl skolos, nuostolių priteisimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir pagal atsakovo BUAB „REFFO“ priešieškinį ieškovui UAB „FB INVESTICIJA“ dėl nuostolių atlyginimo ir pranešimo dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ab initio

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“ atstovui advokatui Antanui Jonikaičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“ ieškinį atsakovui UAB „REFFO“ dėl skolos, nuostolių priteisimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir pagal atsakovo BUAB „REFFO“ priešieškinį ieškovui UAB „FB INVESTICIJA“ dėl nuostolių atlyginimo ir pranešimo dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ab initio,

Nustatė

5teisme priimtas ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“ patikslintas ieškinys atsakovui BUAB „REFFO“ dėl skolos, nuostolių priteisimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kuriame nurodyta, kad ieškovas su atsakovu UAB „REFFO“ sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos pastato ventiliuojamų ir šlapio fasadų įrengimo darbus, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus. Atsakovas sistemingai pažeidinėjo ir nevykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį. Atsižvelgiant į sutarties daromus pažeidimus, ieškovas 2013-09-06 pateikė pretenziją atsakovui. 2013-09-25 ieškovas pakartotinai pateikė pretenziją atsakovui dėl netinkamo sutarties vykdymo. Pažymėjo, kad 2014-09-27 atsakovui surašant statybos objekto apžiūros aktą ieškovo atstovas nebuvo kviestas ir apie apžiūrą informuotas nebuvo. 2014-09-27 apžiūros aktas, 2013-09-30 pretenzija-įspėjimas, 2013-10-01 faktinių aplinkybių konstatavimo aktas, pretenzija ieškovui iki bylos nagrinėjimo pateikti nebuvo. Dėl netinkamo atsakovo sutarties vykdymo ieškovas negalėjo vykdyti darbų, kadangi atsakovas nepateikė ieškovui medžiagų ir įrenginių, kurie būtini vykdyti statybos darbus pagal sutartį. 2013-09-06 ieškovas pretenzijoje atsakovui nurodė, jog po 30 dienų nutrauks sutartį su atsakovu ir dėl atsakovo nevykdomų pareigų, ieškovas toliau sutarties nevykdys. Vadovaujantis sutartimi atsakovui buvo perduota dalis atliktų darbų. Pagal 2013-12-02 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) buvo perduota dalis darbų, kurie buvo atlikti iki sutarties nutraukimo. Šio atliktų darbų akto pagrindu atsakovui buvo išrašyta 2013-12-02 PVM sąskaita-faktūra serija FB13 Nr. 0085, 9111,45 Eur (31460,00 Lt sumai), tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovas negavo 39177,12 Eur (135270,76 Lt) pajamų, kurias būtų gavęs jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs sutartį. Ieškovas nurodė, kad 2013-09-06 atsakovui buvo perduota dalis atliktų darbų (Atliktų darbų aktas Nr. ( - )), atliktų darbų akto pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. FB13 Nr. 0064, 6954,14 Eur (24011,24 Lt) sumai. Vadovaujantis sutartimi, ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,5 proc. dydžio delspinigius pagal abi išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, kas sudaro 12181,16 Eur (42059,12 Lt). 2013-10-14 pranešimu atsakovas informavo ieškovą, kad nutraukia šalių sudarytą sutartį nuo 2013-11-14. Atsakovas neteisėtai nutraukė sutartį, kadangi pats atsakovas nevykdė sutarties, todėl jis negalėjo remtis tuo, kad ieškovas nevykdė sutarties, nes ieškovas negalėjo vykdyti sutarties dėl paties atsakovo kaltės ir neteisėtų veiksmų. Sutarties nutraukimas iš atsakovo pusės pripažintinas neteisėtu. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 9111,45 Eur (31460,00 Lt) skolos, 12181,16 Eur (42059,12 Lt) delspinigių, 39177,12 Eur (135270,76 Lt) nuostolių kaip negautų pajamų, 9 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, bei bylinėjimosi išlaidas, pripažinti atsakovo 2013-10-14 vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu (tomas 1, b.l. 150-159).

6Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2013-12-03 ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą dėl darbų perdavimo, kuriame nurodė, kad 2013-12-05 bus perduodami ieškovo iki sutarties nutraukimo atlikti darbai. Minėtą pranešimą atsakovas gavo tik 2013-12-10, todėl atsakovas neturėjo objektyvios galimybės dalyvauti darbų perdavime-priėmime. 2013-12-09 atsakovas gavo ieškovo siųstą 2013-12-02 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ir 2013-12-05 PVM sąskaitą-faktūrą serija FB13 Nr. 0088. Kadangi didžioji dalis atliktų darbų akte Nr. ( - ) nurodytų darbų iš tikrųjų ieškovo faktiškai atlikti nebuvo ir/arba buvo atlikti su defektais, dėl ko atsakovui tokius darbus teko perdaryti pasitelkiant kitus rangovus, atsakovas 2014-01-10 pranešimu apie atsisakymą priimti dalį perduodamų darbų nurodė ieškovui, kokioje apimtyje sutinka su darbus priimti, o kokioje nesutinka. Ieškovas reikalavimą dėl 31460,00 Lt grindžia PVM sąskaita-faktūra serija FB13 085, tačiau atsakovas iš ieškovo gavo sąskaitą-faktūrą, kurios numeris yra FB13 0088. Pažymėjo, kad tarp ieškovo atsakovui pateiktų ir teismui pateiktų buhalterinių dokumentų yra daug neatitikimų. Atsakovui sąskaita-faktūra serija FB13 085 niekada nebuvo pateikta, dėl ko atsakovui neatsirado ir negalėjo atsirasti prievolė pagal ją atsiskaityti. Pažymėjo, kad vienašalis darbų perdavimas, pažymint tai PVM sąskaitoje-faktūroje, ieškovo buvo atliktas neteisėtai. Atsakovas pagal 2013-12-02 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) sutiko priimti tik skardos montavimą 146 kv.m. apimtyje ir vatos klijavimą 210 kv.m. apimtyje. 2014-01-10 pranešimu likusią darbų dalį atsakovas atsisakė priimti, tuo pačiu grąžindamas ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą seriją FB13 0088 bei prašydamas ją perrašyti, atsižvelgiant į priimtų darbų apimtį. Ieškovo prašoma priteisti sumą 9111,45 Eur (31460,00 Lt) turėjo būti sumažinta iki 1983,49 Eur (6848,60 Lt). Teismo prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (tomas 1, b.l. 90-93). Rašytiniuose paaiškinimuose atsakovas nurodė, kad ieškovo paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli. Sutarties 5.6 punkto pagrindu paskaičiuoti 0,5 proc. neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigiai, kas sudaro 182,5 proc. metinių delspinigių, yra neprotingai dideli, prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Netesybos turėtų būti sumažintos iki 0,02 proc. nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną delspinigių, kas sudarytų 487,05 Eur (1681,70 Lt). Ieškovo reikalaujamos priteisti negautos pajamos negali būti vertinamos kaip jos patirti nuostoliai Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalies prasme, nes neįrodytas negautų pajamų realumas, priežastinis ryšys. Ieškovas teigia, kad nutraukė sutartį teisėtai ir pagrįstai, todėl jis pripažino, kad neturėjo ir negalėjo pagrįstai tikėtis gauti pajamų – užmokesčio už ateityje pagal sutartį atliktus darbus. Pažymėjo, kad 2013-10-03 pranešime dėl sutarties nutraukimo ieškovas pats aiškiai nurodė, kad toliau darbų nebevykdys (tomas 2, b.l. 1-4).

7Teisme priimtas atsakovo priešieškinio pareiškimas ieškovui UAB „FB INVESTICIJA“ dėl nuostolių atlyginimo ir pranešimo dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ab initio, kuriame nurodyta, kad ieškovas su atsakovu UAB „REFFO“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos pastato ventiliuojamų ir šlapio fasadų įrengimo darbus ir perduoti darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamus darbus ir už juos sumokėti ieškovui. Sutarties 3.4.1 punktu ieškovas įsipareigojo nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti atsakovui darbus, o taip pat ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo atsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. Ieškovas darbus turėjo pradėti 2013-09-03 ir atlikti iki 2013-10-03. Atsakovas siuntė ieškovui pretenzijas dėl laiku nevykdomų įsipareigojimų. 2013-10-01 atsakovas surašė faktinių aplinkybių konstatavimo aktą, kuriame pažymėjo, jog objekte nedirba nė vienas ieškovo darbininkas. 2013-10-03 atsakovas kreipėsi į antstolę D. M., kuri surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. ( - ). Protokole buvo konstatuota, kad sutartyje nustatytą darbų užbaigimo dieną darbai nėra atlikti (užbaigti), kad dalis darbų atlikta nekokybiškai. 2013-10-14 pranešimu atsakovas pranešė ieškovui, jog vienašališkai nutraukia sutartį dėl ieškovo kaltės, laikant ją nutraukta po 30 dienų, t.y. nuo 2013-11-14. Atsakovas, siekdamas išvengti didėjančių nuostolių dėl objekte nevykdomų darbų, dėl statybos užbaigimo terminų pradelsimo, sudarė su trečiaisiais asmenimis statybos rangos sutartis. Pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, ieškovui priklausiusių atlikti darbų, bet neatliktų darbų kaina padidėjo. Šis darbų kainų skirtumas laikytinas atsakovo nuostoliais, kurie sudaro 1829,65 Eur (6317,41 Lt), atsiradusiais dėl ieškovo kaltės. Bendra atsakovo nuostolių, patirtų jo pasitelktam rangovui šalinant ieškovo atliktų darbų trūkumus, suma (įskaitant išlaidas trūkumų šalinimo darbui ir medžiagoms, reikalingoms trūkumams šalinti) sudaro 5660,11 Eur (19543,22 Lt). Bendra atsakovo nuostolių, patirtų dėl to, kad darbai objekte nebuvo užbaigti iki 2013-10-03 ir užsitęsė, suma sudaro 6162,53 Eur ( 21277,97 Lt). Atsakovo ateityje patirtini nuostoliai, šalinat ieškovo nekokybiškai atliktų darbų trūkumus ir tokiu būdu patiriant išlaidų, sudaro 5168,22 Eur (17844,84 Lt). Bendra dėl ieškovo kaltės atsakovo patirtų ir ateityje patirtinų nuostolių suma sudaro 18820,51 Eur (64983,44 Lt). Vadovaujantis sutartimi, atsakovas ieškovui paskaičiavo 0,5 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 8054,67 Eur (27811,16 Lt). Pažymėjo, kad ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai, t.y. nesant atsakovo kaltės, inicijavo vienašalį sutarties nutraukimą, dėl ko jis laikytinas negalinčiu sukelti ir nesukelsiančiu atitinkamų teisinių pasekmių, o 2013-10-07 ieškovo pranešimas dėl vienašalio sutarties nutraukimo dėl atsakovo kaltės pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu ab initio. Teismo prašo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 18820,51 Eur (64983,44 Lt) nuostolių atlyginimo, 8,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, ieškovo 2013-10-03 pranešimą „Dėl 2013-08-30 rangos sutarties Nr. ( - ) vienašališko nutraukimo, dėl esminio jos pažeidimo“ pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ab initio (tomas 1, b.l. 29-39).

8Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka. Nurodė, kad tik sudarius sutartį atsakovas pradėjo sistemingai ją pažeidinėti ir visiškai nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovas nepriimdavo darbų kiekvieną penktadienį, kaip tai numato sutarties 5.2 punktas, nuo pat sutarties vykdymo pradžios atsakovas neteikė medžiagų ieškovui, atsakovas ieškovui niekada nėra perdavęs statybvietės (darbų fronto), atsakovas niekada neapsirašė darbų fronto priėmimo-perdavimo aktų, atsakovas neparuošė statybvietės, nepateikė pastolių, atitinkančių darbo saugos reikalavimus, nepateikė projektinės dokumentacijos, atsakovas nėra apmokėjęs sąskaitos. Atsakovas iš esmės pažeidė sutartį, vien tik dėl atsakovo veiksmų sutartis nebegalėjo būti tinkamai vykdoma, todėl ieškovas sutartį nutraukė pagrįstai. Pažymėjo, kad atsakovo pareiškimas apie sutarties nutraukimą yra gynybinio pobūdžio pareiškimas, kuris padarytas nesilaikant nei sutarties, nei įstatyme įtvirtintų sutarčių nutraukimo taisyklių. Atsakovas ieškovui nėra pateikęs jokių pretenzijų dėl to, kad darbai yra atlikti nekokybiškai, nėra nustatęs termino trūkumams pašalinti. Atsakovo teiginiai, kad neva darbai atlikti nekokybiškai yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovas, sudaręs kitas sutartis nepalankiomis sąlygomis, prisiėmė riziką dėl savo paties veiksmų. Atsakovas nėra pateikęs į bylą apmokėjimo įrodymų, kurie įrodytų, kad nuostoliai, kurie nurodomi yra realiai patirti ir gali būti laikomi atsiradusiais. Žala pagal įstatymus nepreziumuojama, pareiga įrodyti žalos faktą ir dydį tenka šaliai, reikalaujančiai atlyginti žalą. Atsakovas neįrodė nei neteisėtų ieškovo veiksmų, nei žalos dydžio. Pažymėjo, kad ieškovo pranešimas dėl sutarties nutraukimo yra pagrįstas ir galiojantis. Teismo prašo atsakovo priešieškinį atmesti (tomas 1, b.l. 101-110).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, su priešieškiniu nesutiko, prašė priešieškinį palikti nenagrinėtu. Papildomai nurodė, kad yra likęs reikalavimas pagal 2013-12-02 PVM sąskaitą-faktūrą serija FB13 Nr. 0085. Atsakovas sistemingai pažeidinėjo tarp šalių sudarytą statybos rangos sutartį. Ieškovas niekada nebuvo kviestas dalyvauti apžiūroje ir jam nebuvo pateiktas joks statybos apžiūros aktas pasirašyti. Sutartis buvo nutraukta ieškovo iniciatyva dėl netinkamų atsakovo veiksmų. Sutartyje buvo numatyta sąlyga, kad atsakovas įsipareigoja darbus priimti kiekvieną penktadienį, tačiau jau nuo pirmo penktadienio, po sutarties pasirašymo, šios pareigos nebuvo laikomasi. Pirmą atliktų darbų aktą atsakovas pasirašė, tačiau vėliau atsakovo surasti nepavyko, jo darbuotojų objekte nebuvo, todėl antrą atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ieškovas priėmė vienašališkai. Ieškovas dėl darbų trūkumų niekada į vietą nebuvo kviečiamas, aktą ieškovas pirmą kartą pamatė tik nagrinėjant civilinę bylą. Ieškovas pastolius, kiek jam reikėjo, sumontavo pats. Nei vieno karto nebuvo surašytas medžiagų perdavimo aktas. Teismo prašė ieškinį tenkinti, atsakovo priešieškinį palikti nenagrinėtu, kadangi atsakovas sistemingai nedalyvauja teismo posėdžiuose, todėl nėra tikslinga nagrinėti atsakovo priešieškinį.

10Į teismo posėdį atsakovo BUAB „REFFO“ atstovas bankroto administratoriaus UAB „Jurconsult Group“ atstovas neatvyko, apie posėdį informuotas tinkamai (tomas 3, b.l. 51) (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 122, 123 straipsniai). Iki teismo posėdžio pradžios iš atsakovo atstovo prašymų dėl posėdžio atidėjimo ar prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant negauta, neatvykimo priežastys nežinomos. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 straipsnis).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Priešieškinis paliktinas nenagrinėtu.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-08-30 ieškovas UAB „FB INVESTICIJA“ ir atsakovas UAB „REFFO“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. RF.FO. 2013/03/30, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos pastato ventiliuojamų ir šlapio fasadų įrengimo darbus (sutarties 1.1. p.), o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, t. y. pasirašius atliktų darbų aktą ir ieškovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą, atsakovas įsipareigojo ją apmokėti per 30 kalendorinių dienų (sutarties 1.2. p., 5.2. p.) (tomas 3, b.l. 36-39). Vadovaujantis sutarties 5.1. punktu, ieškovas darbus turėjo pradėti 2013-09-03 ir atlikti iki 2013-10-03. Ieškovas nurodė, kad dėl netinkamo atsakovo sutarties vykdymo ieškovas negalėjo vykdyti darbų, kadangi atsakovas nepateikė ieškovui medžiagų ir įrenginių, kurie būtini vykdyti statybos darbus pagal sutartį. Pagal 2013-12-02 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ieškovas atsakovui perdavė dalį darbų, kurie buvo atlikti iki sutarties nutraukimo (tomas 1, b.l. 8). Šio atliktų darbų akto pagrindu atsakovui buvo išrašyta 2013-12-02 PVM sąskaita-faktūra serija FB13 Nr. 0085, 9111,45 Eur (31460,00 Lt sumai) (tomas 1, b.l. 9), tačiau atsakovas jos neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 9111,45 Eur (31460,00 Lt). Ieškovas nurodė, kad dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovas negavo 39177,12 Eur (135270,76 Lt) pajamų, kurias būtų gavęs jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs sutartį. Pagal vienašališkai pasirašytą Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) 2013-09-06 atsakovui buvo perduota dalis atliktų darbų, o nurodytų darbų akto pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. FB13 Nr. 0064, 6954,14 Eur (24011,24 Lt) sumai. Vadovaujantis sutarties 5.6. punktu, ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,5 proc. dydžio delspinigius pagal abi išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, kas sudaro 12181,16 Eur (42059,12 Lt).

14Byloje kilo ginčas dėl tinkamo atsakovo atsiskaitymo su ieškovu už atliktus darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. RF.FO. 2013/03/30 (toliau – Sutartis), nuostolių (negautų pajamų) atlyginimo ir Sutarties nutraukimo teisėtumo.

152013-10-30 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo iš atsakovo UAB „REFFO“ ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“ naudai priteista 24011,24 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 24011,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-30, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1770 Lt bylinėjimosi išlaidų. Minėtu teismo sprendimu priteista skola pagal ieškovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. FB13 0064. Vilniaus miesto apylinkės teismo galutiniu sprendimu preliminarus sprendimas paliktas nepakeistu.

16Dėl skolos priteisimo.

17Statybos rangos teisinius santykius reglamentuoja ne tik specialaus instituto – CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio „Statybos ranga“ normos, bet ir bendrosios rangos nuostatos, išdėstytos nurodyto CK skyriaus pirmajame skirsnyje, Statybos įstatymo, kitų teisės aktų nuostatos. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis).

18Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

19Byloje nagrinėjamu atveju pagal Sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti pastato ventiliuojamų ir šlapio fasadų įrengimo darbus, o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Toks šalių susitarimas atitinka CK 6.645 straipsnio nuostatas, todėl tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, kuriems taikytinos ir CK XXXIII skyriaus nuostatos. Atsakovas atsikirsdamas į ieškinį nurodė, kad Sutartyje nustatytą darbų užbaigimo dieną darbai nebuvo užbaigti, o dalis darbų atlikta nekokybiškai. Pagal į bylą pateiktus: Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) 2013-09-06 atsakovui buvo perduota dalis atliktų darbų, o pagal 2013-12-02 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ieškovas atsakovui perdavė dalį darbų, kurie buvo atlikti iki sutarties nutraukimo (tomas 1, b.l. 8,16). Pažymėtina, kad atsakovui 2013-12-02 buvo siunčiamas pranešimas dėl atliktų darbų perdavimo, tačiau atsakovui neatvykus, ieškovas atliktų darbų aktus pasirašė vienasmeniškai. Tai, kad minėtą pranešimą atsakovas gavo 2013-12-10, patvirtinta ir atsiliepime į ieškinį, o atsakovo argumentus dėl neatvykimo pasirašyti priėmimo pardavimo aktus, t.y. neturėjimą objektyvios galimybės, teismas vertina kaip juridinio asmens nerūpestingumą ir įstatyminės pareigos efektyviai ir nenutrūkstamai bendradarbiauti viso statybos proceso metu nevykdymą (CK 6.691 str. 1 d.). Atsakovas per vėlai gavęs pranešimą dėl darbų priėmimo, su ieškovu nesusiekė, nesiėmė jokių veiksmų derinti darbų priėmimą perdavimą. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas remiasi ir ta aplinkybe, kad atsakovas nebuvo laiku ir tinkamai informuotas apie darbų perdavimą. Dėl ieškovo pareigos informuoti apie darbų perdavimą šalys Sutartie 4 dalyje „Darbų atlikimas ir perdavimas“ nebuvo susitarę, todėl tokios prievolės nustatytą ieškovui teismas laiko nepagrįstu. Nurodyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog atsakovas neįvykdė pareigos priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, įvertinti, ar darbai tinkamos kokybės. Atsakovas atsisakymą vykdyti prievolę apmokėti už darbus sieja su nekokybiškų darbų atlikimu, tačiau pagal į bylą pateiktą Statybos darbų žurnalą Bendrosios statinio techninės priežiūros vadovas ieškovo atliktus darbus priėmė ir laikė tinkamai įvykdytais, darbus priėmęs po jų atlikimo. Nors atsakovas ir pateikė 2013-09-12 pretenziją bei 2013-09-27 Statybos objekto apžiūros aktą, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog minima pretenzija ar kvietimas dalyvauti surašant Statybos objektą buvo siųsti ar kitaip įteikti ieškovui aktualiu laikotarpiu, todėl teismas laiko, jog atsakovas neįrodė pretenzijos dėl atliktų darbų trūkumo reiškimo fakto (CPK 178 str.). Pagal Sutarties 4.4 punktą, jeigu užsakovas turi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, tai jos turi būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, tačiau ir tokių duomenų, kad atsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu būtų reiškęs pretenzijas ieškovui ar apmokėjęs dalį darbų nepateikta (3t. b.l.38) (CPK 178 str.). Kadangi įrodymų apie tai, kad po darbų atlikimo atsakovas būtų reiškęs pretenzijas ar nustatęs terminą trūkumams pašalinti nepateikta, teismas daro išvadą, kad atsakovas reikalavimo dėl darbų trūkumų Sutarties galiojimo laikotarpiu nepareiškė.

20Darbų perdavimo aktas (CK 6.662 straipsnio 1 dalis) - sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, atsakovui kyla Sutartinė pareiga atsiskaityti už ieškovo atliktus (CK 6.687 straipsnis). Kadangi atsakovas per 30 kalendorinių dienų (Sutarties 1.2. p., 5.2. p.) už atliktus darbus neapmokėjo, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 9111,45 Eur (31460,00 Lt) skolos pagal 2013-12-02 PVM sąskaitą-faktūrą serija FB13 Nr. 0085 (1t. b.l.9).

21Dėl netesybų.

22Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 5.6 punktu atsakovui paskaičiavo 0,5 proc. dydžio delspinigius pagal 2013-12-02 PVM sąskaitą-faktūrą serija FB13 Nr. 0085 ir PVM sąskaitą-faktūrą Nr. FB13 Nr. 0064, 6954,14 Eur, kas sudaro 12181,16 Eur (42059,12 Lt). Ginčo dėl delspinigių skaičiavimo laikotarpio nėra, tačiau atsakovas pasisako, jog 0,5 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną, yra nepagrįstai dideli.

23Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Byloje nagrinėjamu atveju šalių susitarimas Sutarties 5.5 punkte dėl 0,5 proc. delspinigių už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. Byloje nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas vykdo profesionalią specializuotą veiklą, turi verslo ir derybų patirties, t.y. galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau netesybos (0,5 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną) yra neproporcingai didelės netesybos, nesubalansuotos, neatitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis). Prašomos priteisti netesybos (12181,16 Eur) nepagrįstai didelės ir įvertinus atliktų darbų kainą, t.y. 16065,59 Eur, kadangi sudaro 75,82 proc. nesumokėtos sumos. Teismo manymu, tokio dydžio netesybų nustatymas neatitinka sąžiningos verslo praktikos, delspinigių nemažinimas sukurtų nepriimtinas ir sunkias finansines pasekmes atsakovui, pažeistų ir kitų kreditorių interesus, kadangi atsakovas yra bankrutuojanti įmonė, o ieškovui suteiktų nepagrįstą prioritetą kitų kreditorių atžvilgiu ir galimybę praturtėti ieškovo sąskaita. Įvertinus nurodytus argumentus, termino praleidimo laikotarpį (2014-01-02 ir 2014-01-05), bei atsižvelgiant į tai, kad pagal Kasacinio teismo praktiką negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos, netesybos mažintinos per pusę iki 6090,58 Eur (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010). Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškovui iš atsakovo priteistina 6090,58 Eur delspinigių.

24Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo.

25Ieškovas prašo pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu, nurodydamas, kad atsakovas neteisėtai nutraukė sutartį, kadangi pats atsakovas nevykdė sutarties, todėl jis negalėjo remtis tuo, kad ieškovas nevykdė sutarties, nes ieškovas negalėjo vykdyti sutarties dėl paties atsakovo kaltės ir neteisėtų veiksmų.

26Jei sutartis vykdoma netinkamai, kita sutarties šalis turi teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, o vienas iš jų – vienašalis sutarties nutraukimas, kuris yra kraštutinė priemonė, kurios taikymui nepakanka vien formalaus pagrindo, kadangi šalys privalo siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma. Vienašalio sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka įtvirtinti CK 6.217 straipsnyje. Sutartis gali būti nutraukta, esant esminiam jos pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes; jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir toks pažeidimas nėra esminis sutarties pažeidimas pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis, 6.217 straipsnio 3 dalis). Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta konkrečiais joje nustatytais pagrindais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

27Byloje nagrinėjamu atveju Sutartyje šalys nebuvo aptarę Sutarties nutraukimo sąlygų. Atsakovas, siekdamas įrodyti Sutarties nutraukimo teisėtumą pateikė įrodymus, pagrindžiančius jo siekį, kad darbai būtų užbaigti sutartu terminu ir raginimus ieškovą vykdyti Sutartį. Pagal į bylą pateiktą 2013-09-12 Pretenziją dėl nevykdomų darbų atsakovas buvo nurodęs, kad yra sumontuoti pastoliai, į objektą pateiktos reikalingos medžiagos, tačiau 2013-09-12 objekte nėra nė vieno ieškovo darbuotojo. Reikalavo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 dienas pratęsti darbus (2 t. b.l. 46,47). 2013-09-30 Pretenzijoje – įspėjime nurodyta, kad 2013-09-27 apžiūrėjus objektą buvo nustatyta, jog darbai nevykdomi, pastoliai stovi nenaudojami, reikalaujama skubiai imtis priemonių Sutarties vykdymui ir nustatytas terminas iki 2013-10-03 informuoti apie sprendimo priėmimą (2 t. b.l. 49). 2013-10-03 antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad darbai nebaigti ir nevykdomi (2t. b.l. 85-94). 2013-10-14 pranešimu atsakovas informavo ieškovą, kad nutraukia šalių sudarytą Sutartį nuo 2013-11-14 (2 t. b.l. 57-60). Pranešime dėl Sutarties nutraukimo atsakovas nurodė Sutarties nutraukimo priežastį, t.y. tai, kad nuo pat darbų pradžios rangovas darbus organizavo ir vykdė tokia sparta, jog buvo aišku, kad neužbaigs nustatytu terminu ir tai laikė esminiu Sutarties pažeidimu. Pranešime buvo nurodyta ir tai, kad ir pats ieškovas 2013-10-03 raštu pranešė atsakovui, kad darbų nevykdys, kas atsakovui buvo aiškus pagrindas nesitikėti Sutartinio santykių tęsimo. Įvertinus minėtas pretenzijas, jų turinį ir tarpusavio ryšį, darytina išvada, kad atsakovas aiškiai ir kryptingus siekė darbų užbaigimo Sutartyje nurodytu terminu, ragino ieškovą ir nustatė terminus darbams atlikti bei išsakyti poziciją dėl darbų eigos, o pasibaigus nustatytam terminui vienašališkai Sutartį nutraukė.

28Įvertinus nurodytą, darytina išvada, kad ieškovas pažeidė Sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, jų neketino tęsti, darbų neatliko per papildomai nustatytą terminą, kas vertintina kaip esminis sutarties pažeidimas pagal Sutarties esmę griežtam prievolės sąlygų laikymuisi turint esminę reikšmę, todėl atsakovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir įstatymo nustatyta tvarka ją realizavo, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad atsakovas Sutartį nutraukė nepagrįstai. Atsižvelgiant į išdėstytą, reikalavimas dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu atmetamas.

29Dėl ieškovo negautų pajamų.

30Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-138/2011). Byloje nagrinėjamu atveju, esant rangos teisiniams santykiams, ieškovas pagrįstai galėjo tikėtis, esant normaliai veiklai, gauti pajamas už atliktą Sutartimi sutartą darbą, tačiau sutartinei atsakomybei taikyti turi būti nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai (CK 6.246–6.249 straipsniai). Šiuo atveju, teismui pripažinus, kad atsakovas pagrįstai nutraukė Sutartį, t.y. nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą priteisti 39177,12 Eur (135270,76 Lt) nuostolių kaip negautų pajamų atlyginimo, todėl reikalavimas atmetamas.

31Dėl palūkanų priteisimo.

32Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi nagrinėjamoje byloje sutartis vertintina kaip komercinis sandoris, sudaryta tarp ūkio subjektų dėl statybos darbų atlikimo, yra taikytinas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Ieškovas prašo priteisti 9 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, todėl ieškovo prašymas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 9 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-10-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis).

33CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Kadangi patenkinta 25,13 % ieškovo reikalavimų, iš atsakovo priteistina 25,13 % atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų. 2013-10-30 preliminariu teismo sprendimu buvo priteista 1770 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 270,00 Lt žyminio mokesčio ir 1500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius 4116,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų turėjimą (1 t. b.l.7,162). Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos kitų įrodymų dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti nepateikė. Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 299,56 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pareiškė prašymą palikti priešieškinį nenagrinėtu, kadangi atsakovo atstovas neatvyko į teismo posėdį be svarbios priežasties.

35CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį (priešieškinį) nenagrinėtą, kai ieškovas (atsakovas) (jo atstovas), neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su ieškovo (atsakovo) pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis bei nevilkinti proceso - rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį ir kt. Kadangi atsakovas įstatyme įtvirtintų pareigų nesilaikė, sistemingai nedalyvavo teismo posėdžiuose, teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į apeliacinės instancijos formuojamą praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2012-06-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2412-275/2012), CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, atsakovo priešieškinį palieka nenagrinėtu.

36Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti iš atsakovo BUAB „REFFO“, j.a.k. 302667821, ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“, j.a.k. 302457520, naudai 9111,45 Eur (devyni tūkstančiai šimtas vienuolika Eur 45 Eur ct) skolos, 6090,58 Eur (šeši tūkstančiai devyniasdešimt Eur 58 Eur ct) delspinigių, 9 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-10-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 299,56 Eur (du šimtai devyniasdešimt devini Eur 56 Eur ct) bylinėjimosi išlaidų.

39Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

40Atsakovo BUAB „REFFO“, j.a.k. 302667821, priešieškinį ieškovui UAB „FB INVESTICIJA“, j.a.k. 302457520, dėl nuostolių atlyginimo ir pranešimo dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ab initio, palikti nenagrinėtu.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“ atstovui advokatui Antanui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. teisme priimtas ieškovo UAB „FB INVESTICIJA“ patikslintas ieškinys... 6. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 7. Teisme priimtas atsakovo priešieškinio pareiškimas ieškovui UAB „FB... 8. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad su priešieškiniu... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 10. Į teismo posėdį atsakovo BUAB „REFFO“ atstovas bankroto... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Priešieškinis paliktinas nenagrinėtu.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-08-30 ieškovas... 14. Byloje kilo ginčas dėl tinkamo atsakovo atsiskaitymo su ieškovu už atliktus... 15. 2013-10-30 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo iš atsakovo UAB... 16. Dėl skolos priteisimo.... 17. Statybos rangos teisinius santykius reglamentuoja ne tik specialaus instituto... 18. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu... 19. Byloje nagrinėjamu atveju pagal Sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti... 20. Darbų perdavimo aktas (CK 6.662 straipsnio 1 dalis) - sandoris, sukuriantis... 21. Dėl netesybų.... 22. Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 5.6 punktu atsakovui paskaičiavo 0,5 proc.... 23. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 24. Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo.... 25. Ieškovas prašo pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu, nurodydamas, kad... 26. Jei sutartis vykdoma netinkamai, kita sutarties šalis turi teisę naudotis... 27. Byloje nagrinėjamu atveju Sutartyje šalys nebuvo aptarę Sutarties nutraukimo... 28. Įvertinus nurodytą, darytina išvada, kad ieškovas pažeidė Sutartyje... 29. Dėl ieškovo negautų pajamų.... 30. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos,... 31. Dėl palūkanų priteisimo.... 32. Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo... 33. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 34. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pareiškė prašymą palikti... 35. CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį... 36. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 37. ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš atsakovo BUAB „REFFO“, j.a.k. 302667821, ieškovo UAB „FB... 39. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 40. Atsakovo BUAB „REFFO“, j.a.k. 302667821, priešieškinį ieškovui UAB... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...