Byla 2-1196/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB ,,Senukų prekybos centras“ ir UAB ,,Agrobiznis“ vadovo atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties dalies, kuria UAB ,,Agrobiznis“ paskirtas administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-1786-555/2009 pagal ieškovų UAB ,,Senukų prekybos centras“, UAB ,,Britama“ ir UAB ,,Agrobiznis“ vadovo ieškinius atsakovui UAB ,,Agrobiznis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Britama“ ir UAB ,,Agrobiznis“ direktorius A. B. pateikė teismui pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Agrobiznis“. Įmonės administratoriumi UAB ,,Senukų prekybos centras“ pasiūlė skirti UAB „Forum regis“, UAB „Britama“ – UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą, UAB „Agrobiznis“ direktorius A. B. – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Agrobiznis“, administratoriumi paskyrė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą, išsprendė kitus klausimus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu. Teismas padarė išvadą, kad įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, jog įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Teismas nurodė, kad į bylą pateikti duomenys leidžia spręsti, jog visi pasiūlyti kandidatai į įmonės administratorius atitinka administratoriams keliamus reikalavimus. Teismas nurodė, jog, siekiant užtikrinti visų įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą bei nesukelti interesų konfliktų, administratoriumi turi būti skiriamas asmuo, kuris atstovautų visiems kreditoriams, nebūtų susijęs su kreditoriais ir bankrutuojančia įmone turtiniais, darbo ar atstovavimo santykiais. Todėl atmetė UAB ,,Agrobiznis“ vadovo pasiūlytą UAB ,,Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ kandidatūrą. Teismas sprendė, kad geriausiai nurodytus kriterijus atitinka UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, kadangi šis juridinis asmuo turi pakankamą įmonių bankroto administravimo patirtį, šio administratoriaus buveinė yra Kaune, priešingai nei bankroto administratoriaus UAB ,,Forum regis“, kurio buveinė yra Vilniuje. Nurodė, kad dėl šios aplinkybės UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras galės operatyviau ir ekonomiškiau atlikti jam pavestas funkcijas, bendradarbiauti ir naudotis įmonės UAB „Agrobiznis“ personalo pagalba, kadangi atsakovas taip pat yra registruotas Kaune. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad šį administratorių siūlo kreditorius, kurio pareikštas finansinis reikalavimas (225 541,75 Lt) yra žymiai didesnis nei kreditoriaus UAB „Senukų prekybos centras“ finansinis reikalavimas (42 204,30 Lt). Teismas padarė išvadą, kad, administratoriumi paskyrus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą, bankroto procedūros bus vykdomos sklandžiai bei skaidriai, bus užtikrinta visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviai organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

5Ieškovas UAB ,,Senukų prekybos centras“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria paskirtas UAB ,,Agrobiznis“ administratorius, administratoriumi paskirti UAB ,,Forum regis“. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad bankroto administratoriumi yra tinkamesnis UAB Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras dėl to, kad jis yra registruotas tame pačiame mieste kaip ir atsakovas UAB ,,Agrobiznis“. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad registracijos vieta tame pačiame mieste negali būti lemiamu kriterijumi skiriant bankroto administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-328/2006). Apeliantas pažymi, kad atsakovo vardu Kaune yra registruotos patalpos, kuriose gali būti šaukiami kreditorių susirinkimai, o tai, kad bankroto administratorius turės atvykti iš Vilniaus, negali būti laikoma esmine priežastimi, trukdančia tinkamai administruoti bankroto bylą, juolab, kad UAB ,,Forum regis“ vadovas K. S. gyvena Kaune.
  2. Teismas niekuo nepagrindė savo išvados, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras turi pakankamą patirtį, nepasisakė, kodėl UAB ,,Forum regis“, teismo nuomone, neturi pakankamos patirties. Iš Įmonių bankroto departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skelbiamos informacijos matyti, kad UAB ,,Forum regis“ ir joje dirbantys administratoriai, kaip fiziniai asmenys, yra administravę tiek dideles, tiek mažas įmones, todėl turi taip pat pakankamą patirtį ir gali būti paskirti UAB ,,Agrobiznis“ administratoriais.
  3. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, nevertino siūlomų kandidatūrų užimtumo, kas yra ypač svarbu, siekiant užtikrinti bankroto procedūrų sklandumą ir skaidrumą, visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, bankroto proceso darbų organizavimą. UAB ,,Agrobiznis“ yra didelė įmonė, kuri bankroto iškėlimo dieną turi beveik 16 milijonų vertės turto, todėl bankroto administratorių užimtumas administruojant kitas bylas yra ypač svarbus, sprendžiant tinkamumo administruoti bendrovę klausimą. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad teismo paskirtas bankroto administratoriumi UAB Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras, kaip juridinis asmuo, šiuo metu administruoja 27 bankroto bylas, o jame dirbantys administratoriai, kaip fiziniai asmenys, papildomai administruoja dar didesnį skaičių bendrovių (iš viso 46 bendroves). Tuo tarpu UAB ,,Forum regis“ administruoja mažesnį skaičių bendrovių, todėl labiau užtikrintų greitą ir efektyvų bankroto procesą dėl turimo mažesnio darbo krūvio.
  4. Aplinkybė, kad UAB ,,Britama“ finansinis reikalavimas yra didesnis, negali būti lemiama, sprendžiant, kuri bankroto administratoriaus kandidatūra yra tinkamesnė. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB ,,Agrobiznis“ vadovas aiškiai išreiškė savo nesutikimą su apelianto siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra, tačiau neprieštaravo UAB ,,Britama“ siūlomai bankroto administratoriaus kandidatūrai, kas kelia abejonių, ar UAB Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras nėra suinteresuotas bankroto bylos baigtimi.

6UAB ,,Agrobiznis“ vadovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi apskirtas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras ir įmonės administratoriumi paskirti UAB ,,Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai rėmėsi prielaida, kad UAB ,,Agrobiznis“ vadovo pasiūlyta kandidatūra susijusi su bankrutuojančia įmone turtiniais, darbo ar atstovavimo santykiais. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šią prielaidą. Aplinkybė, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė atsakovo vadovas nereiškia, kad šie asmenys yra susiję ar dėl to kyla interesų konfliktas.
  2. UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro paskyrimas BUAB ,,Agrobiznis“ administratoriumi sukelia interesų konfliktą, nes ši bendrovė Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi yra paskirta bankrutuojančios UAB ,,Orterma“, kuri yra BUAB ,,Agrobiznis kreditorė, administratoriumi. Paskirdamas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą BUAB ,,Agrobiznis“ administratoriumi, teismas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalies nuostatą, kuri draudžia skirti administratorių, jei jis turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi.
  3. UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras šiuo metu administruoja 27 įmones, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar, esant tokiam darbo krūviui, būtų pajėgus efektyviai, laiku ir kuo mažesnėmis sąnaudomis administruoti BUAB ,,Agrobiznis“.

7Ieškovas UAB ,,Britama“ atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Agrobiznis“ vadovo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB ,,Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirba tik du darbuotojai, iš kurių vienas neadministruoja nei vienos įmonės, o kitas – administruoja keturias, tačiau visas jas pradėjo administruoti tik šiais metais. Ieškovo nuomone, UAB ,,Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ nėra pakankamai kompetentinga administruoti BUAB ,,Agrobiznis“.

8Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

9Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskirieji skundai nagrinėjami pagal taisykles, reglamentuojančias procesą apeliacinės instancijos teisme. Viena iš šių taisyklių, numatyta CPK 320 straipsnyje, nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

10Ieškovai UAB ,,Senukų prekybos centras“ ir UAB ,,Agrobiznis“ vadovas atskiraisiais skundais skundžia Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras paskirtas UAB ,,Agrobiznis“ bankroto administratoriumi.

11ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys). Administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Pagal to paties straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus.

12Nagrinėjamoje byloje buvo pasiūlytos trijų administratorių kandidatūros. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visos trys pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus ir BUAB ,,Agrobiznis“ administratoriumi paskyrė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą. Tačiau UAB ,,Agrobiznis“ vadovas atskirajame skunde nurodo, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro paskyrimas BUAB ,,Agrobiznis“ administratoriumi sukelia interesų konfliktą, nes ši bendrovė Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi yra paskirta bankrutuojančios UAB ,,Orterma“, kuri yra BUAB ,,Agrobiznis“ kreditorė, administratoriumi. BUAB ,,Agrobiznis“ vadovas pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui dvi sąskaitas faktūras (t. 2, b. l. 71-72), kurios UAB ,,Orterma“ išrašytos bendrovei ,,Agrobiznis“, ir pagal kurias UAB ,,Agrobiznis turėjo sumokėti UAB ,,Orterma“ 269 851,29 Lt. Tačiau byloje nėra duomenų, ar šios sąskaitos faktūros yra apmokėtos, ar UAB ,,Orterma“ yra bankrutuojančios UAB ,,Agrobiznis“ kreditorius.

13Pasitvirtinus aplinkybei, kad BUAB ,,Orterma“, kurios administratoriumi yra UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, yra BUAB ,,Agrobiznis“ kreditorė, šis administratorius pripažintinas neatitinkančiu įstatymo reikalavimų, kadangi administratorius, kaip minėta, turi ginti visų kreditorių interesus ir negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p., 4 d.).

14Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl BUAB ,,Agrobiznis“ administratoriaus paskyrimo, neištyrė visų svarbių šiam klausimui spręsti faktinių bylos aplinkybių, todėl yra pagrindas panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Agrobiznis“ administratoriumi paskirtas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, ir perduoti klausimą dėl administratoriaus paskyrimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Agrobiznis“ administratoriumi paskirtas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, panaikinti ir perduoti klausimą dėl administratoriaus paskyrimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai