Byla 2-579-860/2015
Dėl pažeistų teisių gynimo, žemės sklypo kadastrinių matavimų panaikinimo, žemės sklypo ribų nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Kristinai Raškauskaitei, dalyvaujant ieškovei B. K. ir jos atstovei adv. Liudmilai Grigorjevai, atsakovo S.B. „Vėtrungė - 1“ pirmininkui Z. K., atsakovo – Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus, atstovei Lilijai Krezub, atsakovui V. V., jo atstovui adv. Arūnui Petroniui, trečiajam asmeniui V. G.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų B. K. ir J. K. ieškinį atsakovams S.B. „Vėtrungė - 1“, V. V. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui, tretieji asmenys – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, VĮ Registrų centras, V. G. ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija, dėl pažeistų teisių gynimo, žemės sklypo kadastrinių matavimų panaikinimo, žemės sklypo ribų nustatymo,

Nustatė

4Ieškovai B. K. ir J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu) (5 t., b.l. 125 - 134), kuriuo prašo:

51. Nustatyti ieškovo J. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Vėtrungė-1“, ( - )., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., ribą tarp ribos posūkio taškų UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame kadastrinių matavimų plane pažymėtų Nr. 5 ir koordinatėmis X=6070244.29, Y=565949.99, Nr. 4 ir koordinatėmis X=607025267, Y=565957.77, Nr. 3 ir koordinatėmis X=6070261.22, Y=565971.20 valstybinėje koordinačių sistemoje LKS 1994.

62. Nustatyti sodininkų bendrijos „Vėtrungė – 1“ sodo kelio ribas, tarp sodininkų bendrijos „Vėtrungė – 1“ sklypų Nr. 30 (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. 48 (kadastro Nr. ( - )), kurios UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 plane teismui pažymėtos posūkio taškais Nr. 5, Nr.4, Nr.3, sutampančiais su žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribos posūkio taškais Nr. 5, Nr. 4, Nr. 3, ir sklypo Nr. 48, kadastro Nr. ( - ) ribos pažymėtos posūkio taškais Nr. 11 ir koordinatėmis X=6070243.05, Y=565951.57, Nr. 12 ir koordinatėmis X=6070251.11, Y=565959.08, Nr. 13 ir koordinatėmis X=6070258.82, Y=565973.20, Nr. 6 ir koordinatėmis X=6070259.26, Y=565974.51 valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-1994.

73. P. V. V. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Sudervės sen., ( - )., SB „Vėtrungė – 1“ žemės sklypo Nr. 48, 2007-06-22 ribų paženklinimo - parodymo aktą Nr. 144.

84. Panaikinti atsakovo V. V. užsakymu individualios S. L. įmonės 2007-06-30 sudarytą 650 kv.m. žemės sklypo Nr. 48, kadastrinis Nr. ( - ), esančio s/b „Vėtrungė-1“, planą ir jo teisinę registraciją.

95. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą dėl V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. 4l84/1040:48) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone Nr. 2.3-14939-(41).

106. Įpareigoti atsakovą V. V. per 30 d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti tvorą iš ieškovui J. K. priklausančio žemės sklypo ir neteisėtai užimto sodo kelio tarp sklypų, kadastrinis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kuri pastatyta atsakovo V. V. už ribos UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 plane teismui, pažymėtos posūkio taškais Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 6.

117. Priteisti iš atsakovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškinyje nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl šalims priklausančių žemės sklypų kadastrinių matavimų atitikimo teritorijų planavimo dokumentui - nagrinėjamu atveju SB „Vėtrungė-1“ generaliniam planui, valstybinės bendro naudojimo žemės, esančios tarp žemės sklypo, pagal SB „Vėtrungė-1“ Nr. 30, priklausančio ieškovui J. K. ir žemės sklypo, pagal SB „Vėtrungė-1“ Nr. 48, priklausančio atsakovui V. V.. Ieškovai teigia, kad tarp šių sodininkų bendrijos žemės sklypų esantis bendro naudojimo valstybinės žemės plotas (kelias), kuriuo naudojosi ir ieškovai, 2007-06-30 atlikus atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus ir Vilniaus apskrities viršininkui 2008-11-18 priėmus įsakymą Nr.2.3-14939-(41), kuriuo buvo pakeisti atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys, didesnėje dalyje buvo priskirtas atsakovo žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ). Teigia, kad iš ekspertizės akto ir jo priedų galima neginčijamai nustatyti, jog tarp ieškovui J. K. ir atsakovui V. V. priklausančių žemės sklypų, pagal teritorijų planavimo dokumentą - SB „Vėtrungė-l“ generalinį planą, numatytas kelias, kurio plotis tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 4184/1040:0029, ir Nr. ( - ), kinta nuo 3,0 iki 3,3 m bei kelio tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ir Nr. ( - ), plotis kinta nuo 2,1 m iki 2,2 m. Pagal ekspertizės akto 4 priedą galima neginčijamai nustatyti, kad ginčo kelias pilnai patenka į atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo ribas po kadastrinių matavimų. Teigia, kad atliekant V. V. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Sudervės sen.,. ( - )., SB „Vėtrungė-1“ žemės sklypo Nr. 48 kadastrinius matavimus, ribos buvo tikslinamos, surašant žemės sklypo ribų paženklinimo -parodymo 2007-06-22 aktą Nr.144. Iš žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo 2007-06-22 akto Nr. 144 matyti, kad sklypas buvo ženklinamas iš naujo (akto 6 p.), pakeistos ribos posūkio taškų Nr. l ir Nr. 5 padėtis. Atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo ribos buvo pakeistos taip, kad po kadastrinių matavimų atlikimo į atsakovui priklausančio žemės sklypo ribas pateko bendro naudojimo valstybinės žemės plotas, skirtas keliui. Sodininkų bendrijos „Vėtrungė-1“ pirmininkas pasirašė 2007-06-22 paženklinimo parodymo aktą Nr. l44 kaip valstybinės žemės naudotojo sodininkų bendrijos atstovas. Pasirašydamas šį aktą ir sutikus su valstybinės žemės pagal SB „Vėtrungė-1“ teritorijų planavimo dokumentą - genplaną įtraukimu į privataus žemės sklypo ribas, sodininkų bendrijos pirmininkas viršijo savo įgaliojimus pagal Sodininkų bendrijų įstatymą. Taip pat teigia, kad Vilniaus apskrities viršininkas priimdamas 2008-11-18 įsakymą dėl V. V. žemės sklypo (kadastro Nr.4184/1040:48) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone Nr. 2.3-14939-(41) nepagrįstai patvirtino V. V. žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą įtraukiant į žemės sklypo ribas bendro naudojimo valstybinę žemę, nepagrįstai patvirtino individualios S. L. įmonės 2007-06-22 sudarytą 650 kv.m. žemės sklypo Nr. 48, kadastrinis Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Vėtrungė-1“, planą pažeidžiant teritorijų planavimo dokumento sprendinius, vadovaudamasis tik tuo, kad plane nurodytas sklypo plotas atitinka preliminarų žemės sklypo plotą. Ekspertizės akto bendrojoje dalyje yra nurodyta, kad žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijoje „Vėtrungė-1“, plotų nesutapimai gali būti aiškinami tuo, kad atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus žemės sklypų ribos buvo „pritrauktos“ prie plotų, nurodytų privatizavimo schemose bei užrašytų genplane. Atliekant atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus ribos buvo nustatytos „pritraukiant“ prie ploto, ko pasėkoje bendro naudojimo ginčo kelias pateko į V. V. priklausančio žemės sklypo ribas. Jeigu atitekant V. V. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus būtų vadovautasi genplanu, ir privatizavimo schema sklypo plotas būtų mažesnis, nei nurodyta privatizavimo dokumentuose. Šią išvadą patvirtina ir ekspertizės akto 1 lentelės duomenys, kurios 2 skiltyje yra nurodyta, kad žemės sklypo Nr. 48 plotas pagal privatizavimo schemų kraštinių ilgius - 562 kv. m, pagal genplaną 566 kv. m, privatizavimo dokumentuose įrašytas plotas - 650 kv.m. Nurodė, kad atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus reikėtų vadovautis teritorijų planavimo dokumentu - genplanu. A. N. žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos savo išvadas dėl V. V. žemės sklypo po kadastrinių matavimų atitikimo teritorijų planavimo dokumentui daro tik pagal privatizavimo schemoje nurodytas sklypų kraštinių ilgius. Pažymėjo, kad sklypo privatizavimo schema nėra tapati teritorijų planavimo dokumentui. Teigia, kad ekspertizės akto duomenys neginčijamai patvirtina, jog atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo konfigūracija, nurodyta kadastrinių matavimų plane ir sklypo konfigūracija pagal SB „Vėtrungė-1“ genplaną ženkliai skiriasi (ekspertizės akto 4 priedas, 5 priedas), o privatizavimo schemoje ir kadastrinių matavimų plane yra panaši. Pasak ieškovų šie duomenys paneigia atsakovo NŽT teiginį, kad atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų planas atitinka teritorijų planavimo dokumentui. Pažymėjo, kad kadastriniai matavimai negali visiškai sutapti su privatizavimo schema, nes joje nurodyti tik apytiksliai matavimai, tačiau skirtumai negali būti esminiai, keičiantys sklypo padėtį teritorijoje taip, kad užimtų bendro naudojimo žemę. Ekspertizės akto duomenys (priedas Nr. 8) vienareikšmiškai patvirtina, kad neatitikimas atsakovo V. V. kadastrinių matavimų plano SB „Vėtrungė-1“ genplanui yra ženklus, nes užima dalį bendro naudojimo žemės, skirtos inžinerinės infrastruktūros objektui, pavaizduotam genplano sprendiniuose tarp ginčo žemės sklypų. Nurodė, kad ieškovams gi priklausantys žemės sklypai pagal UAB „Minorantė“ parengtus planus, su nustatytomis ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatėmis, pagal savo padėtį atitinka teritorijų planavimo dokumentą, sklypų konfigūracija maksimaliai atitinka genplaną, ieškovams priklausančių žemės sklypų kraštinių ilgiai, lyginant su privatizavimo schema, nesutampa nežymiai, tačiau šis neatitikimas negali būti vertinamas kaip toks neatitikimas, kuris prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Prašė vadovautis Valstybės įgaliotos institucijos Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus 2010-04-22 pateikta išvada Nr. 6.15-290-(24.25). Ekspertizės akto 9 lape yra apskaičiuotos maksimalios leistinos ploto paklaidos ginčo žemės sklypams ir yra lygios: žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ), priklausančiam ieškovui J. K. - 0,0050 ha (arba 50 kv. m.), žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ), priklausančiam atsakovui V. V. - 0,0051 ha (arba 51 kv. m.). Nurodė, kad ekspertizės akto 8 priede ekspertai siūlo išspręsti privažiavimo prie ieškovui J. K. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), problemą išimtinai ieškovo sklypo sąskaita, ko pasėkoje jam priklausantis žemės sklypas sumažėtų iki 587 kv. m. Nors ieškovo žemės sklypo ploto sumažėjimas būtų leistinumo ribose (40 kv. m), tačiau ieškovų manymu tai prieštarautų civilinėje teisėje pripažintiems sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams, juolab, kad iš ekspertizės aktų priedų (Nr. 8, Nr. 5, Nr. 3) akivaizdu, jog 2 metrų pločio kelias tarp ginčo žemės sklypų beveik visas pateko į atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo ribas, atsakovui atlikus jam priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), kadastrinius matavimus. Atsižvelgdami į ekspertizės akto duomenis ieškovai pateikė teismui UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtą žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 planą teismui, kuriame remiantis SB „Vėtrungė-1“ genplanu, schema ir vietovės situacija suformuotos ginčo žemės sklypų ir 2 metrų pločio sodo kelias. Žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), preliminarus plotas yra 627 kv. m, pagal planą teismui - 618 kv. m, šio žemės sklypo plotas sumažėja 9 kv. m, tačiau sumažėjimas neviršija maksimaliai leistinos ploto paklaidos. Žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), preliminarus plotas yra 650 kv. m, pagal planą teismui - 607 kv. m, šio sklypo plotas sumažėja 43 kv. m, tačiau sumažėjimas neviršija maksimaliai leistinos ploto paklaidos. Atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apskrities viršininkui 2008-11-18 priėmus įsakymą Nr.2.3-14939-(41) dėl V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone, buvo pažeistos Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio imperatyvas ir kompensuotas trūkstamas žemės plotas SB „Vetrungė-1“ bendro naudojimo žemės sąskaita. Pagal ekspertizės akto duomenis (7 priedas, 4 priedas) galima nustatyti, kad sodo kelio vietoje ūkinio pastato (sandėliuko) nėra, todėl ieškovai atsisako reikalavimo iškelti ūkinį pastatą (sandėliuką) iš neteisėtai užimto sodo kelio dalies. 2014-11-17 ieškovai patikslino ieškinio dalyką, sumažindami reikalavimų apimtį. 2014-12-01 pateikė prašymą dėl dalies ieškinio reikalavimų, nukreiptų atsakovui V. G. atsisakymo. Šių reikalavimų dalyje byla turėtų būti nutraukta ir dalis žyminio mokesčio gražinta ieškovams, V. G. priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad yra atsisakyta reikalavimų V. G. ieškovai atsiima reikalavimą dėl ieškovės B. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Vėtrungė-1“, ( - ) Sudervės sen. Vilniaus r. sav., ribų nustatymo pagal UAB „Minorantė“ 2013-01-18 parengtą kadastrinių matavimų planą. Už pareikštus reikalavimus ieškovai turėtų sumokėti 164 Eur (arba 566.26 Lt) žyminio mokesčio. Ieškovai jau sumokėjo 1 581 Lt (arba 457,89 Eur). Ieškovai prašo priimant sprendimą išspręsti ir permokėto žyminio mokesčio dalies grąžinimo klausimą.

13Atsakovas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, pateiktame atsiliepime (5 t., b.l. 164 - 165) prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime nurodė, kad palaiko anksčiau šioje byloje išsakytą savo poziciją. Taip pat nurodė, kad ieškovų patikslintame ieškinyje nepagrįstai teigiama, jog: „Iš žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo 2007-06-22 akto Nr. 144 matyti, kad sklypas buvo ženklinamas iš naujo (akto 6 punktas), pakeistos ribos posūkio taškų Nr. 1 ir Nr. 5 padėtis“. Paaiškino, kad šio žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo 2007 m. birželio 22 d. akto Nr. 144 6 punkte nurodyta, jog minėto žemės sklypo ribos paženklintos 5 riboženkliais, tačiau jame duomenų apie pakeistos ribos posūkio taškų Nr. 1 ir Nr. 5 nėra. Todėl neaišku, kokiais duomenimis remiantis ieškovai teigia, kad buvo pakeista ribos posūkio taškų Nr. 1 ir Nr. 5 padėtis. Taip pat ieškovai nepagrįstai teigia, kad: „Atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo ribos buvo pakeistos taip, kad po kadastrinių matavimų atlikimo į atsakovui priklausančio žemės sklypo ribas pateko bendro naudojimo valstybinės žemės plotas, skirtas keliui“. Ieškovai nepateikė tai tvirtinančių įrodymų, o iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos instituto ekspertų pasiūlymo (priedas 8) matyti, kad tarp žemės sklypų (kadastro Nr. 4184/1040:48, Nr. 4184/1040:0030) yra laisva valstybinė žemė, kurioje gali būti įrengiamas sodininkų bendrijos „Vėtrungė-1“ generaliniame plane nurodytas keliukas. Be to, s. b. „Vėtrungė-1“ generaliniame plane nurodyta, kad kelias yra greta žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )). Teigia, kad atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastriniai matavimai buvo atlikti vadovaujantis teritorijų planavimo dokumente - sodininkų bendrijos „Vėtrungė-1“ generaliniame plane ir žemės sklypo plane, parengtame atlikus preliminarius matavimus (privatizavimo schemoje), nustatytomis žemės sklypo ribomis. Todėl Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 2.3-14939-(41) „D. V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ pagrįstai patikslino žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio Vilniaus r., Sudervės sen., ( - )., s. b. „Vėtrungė-1“, kadastro duomenis ir nustatė, kad atlikus 0,0650 ha žemės ūkio paskirties (mėgėjiškų sodų ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai - mėgėjiškų sodų sklypų) žemės sklypo kadastrinius matavimus, plotas yra 650 kv. m. Taigi, nėra pagrindo naikinti minėtą įsakymą, nes yra galimybė išspręsti ginčą remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos instituto ekspertų pasiūlymu (priedas 8), pagal kurį išlieka keliukas tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), o žemės sklypo, kadastro ( - ), plotas sumažėja leistinumo ribose. Teigia, kad ginčijamas Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. lapkričio 18 d. įsakymas yra administracinio teisinio pobūdžio aktas, kurio apskundimui taikytini procesiniai kreiptis į teismą terminai, numatyti LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje. Nurodo, kad iš bylos medžiagos galima spręsti, kad ieškovai jau 2011 m. vasario 4 d. (VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 4 d. atsiliepimas) turėjo visus duomenis apie ginčijamą įsakymą, tačiau į teismą su patikslintu ieškiniu kreipėsi tik 2011 m. balandžio 27 d. Taigi, akivaizdu, kad įstatyme nustatytas vieno mėnesio apskundimo terminas praleistas, praleidimo laikotarpis, palyginus su termino trukme, yra didelis, todėl yra pagrindas ieškinį atmesti. Pažymėjo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimas reiškia, kad administracinis teisinis reikalavimas byloje gali būti atmestas vien šiuo pagrindu.

15Atsakovas – V. V., pateiktame atsiliepime (5 t., b.l. 182 - 192) prašė patikslintą ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Atsiliepime dėl ieškovų 1 patikslinto reikalavimo nurodė, kad UAB „Minorantė“ 2013-01-18 parengti planai neatitinka teritorijų planavimo dokumentų. Teigia, kad kadastriniai matavimai - veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės, geometriniai matmenys, techniniai parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys, o žemės sklypo planas - parengtas brėžinys, kuriame pažymimos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys. Ieškovai teikia teismui UAB „Minorantė“ parengtus žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 kadastrinių matavimų planus M 1:500, kuriuose neteisingai nurodyti jų sklypų ribų linijų ilgiai, lyginant su sklypų privatizavimo schemose nurodytais linijų ilgiais. Žemės sklypo Nr. 29 kadastrinių matavimų plane sklypo ribos linija, pažymėta plane skaičiais 4-5 nurodyta 21,64 m, o sklypo privatizavimo schemoje - 20,00 m.; skirtumas 1,64 metro. Linija, pažymėta kadastrinių matavimų plane skaičiais 5-1 nurodyta 28,70 m, o sklypo privatizavimo schemoje 27,00 m.; skirtumas 1,70 metro. Linijų, pažymėtų kadastrinių matavimų plane skaičiais 2-3 ir 3-4 ilgių suma nurodyta 33,38 m, o sklypo privatizavimo schemoje 31,00 m.; skirtumas 2,38 metro. Taip pat žemės sklypo Nr. 30 kadastrinių matavimų plane sklypo ribos linijų, pažymėtų plane skaičiais 3-4, 4-5 ilgių suma nurodyta 28,09 m, o sklypo privatizavimo schemoje - 24,50 m.; skirtumas 3,23 metro. Teigia, kad iš pateiktų žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 kadastriniais matavimais nustatytų linijų ilgių yra labai didelis neatitikimas sklypų privatizavimo schemose nurodytiems linijų ilgiams, tad daro išvadą, kad kadastrinių matavimų darbai atlikti netinkamai. UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengti žemės sklypo Nr. 30 planai beveik atitinka anksčiau teismui teiktus, jų parengtus, 2013-02-12 planus, tik suformuotą kelio plotį nurodė 2 m, o ne 3 m., susiaurindami 1 m, o linijų 3-4, 4-5 ilgį dar pratęsė 0,64 m (buvo 27,35 m, dabar 28.09 m), kai sklypo privatizavimo schemoje šių linijų ilgis nurodytas - 24.50 m.; skirtumas – 3,59 metro. Tai rodo, kad teismui pateikti planai anksčiau ir dabar yra parengti neteisingai vertinant sklypų ribų aiškumą, jų atitikimą genplanui bei privatizavimo schemoms, nes visai neatsižvelgta į tai, kokios buvo sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 ribos, juos privatizuojant ir sudarant pirkimo - pardavimo sutartis. Atkreipė dėmesį, kad 2015-04-08 ribų ekspertizės akte 1 lentelėje nurodyta, kad žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 plotai neatitinka, lyginant, privatizavimo dokumentuose įrašytus plotus su VĮ „Registrų centras“ kadastro duomenyse įrašytais plotais, o V. V. žemės sklypo Nr. 48 plotas sutampa (atitinka). Ekspertizės akto 2 lentelėje pateikti žemės sklypų Nr. 29, Nr. 30, Nr. 48 ir Nr. 46 kraštinių ilgiai pagal įvairius dokumentus. Ekspertai padarė išvadą, kad žemės sklypo Nr. 29 ribos šiaurės vakarų dalyje nesutampa nuo 2,1 m iki 3,7 m ir pietryčių dalyje nuo 2.4 iki 5,5 m, o žemės sklypo Nr. 30 ribos šiaurės vakarų dalyje nesutampa nuo 1,6 m iki 3,7 m, pietryčių dalyje nuo 5,5 iki 7,5 m., analogiškai - šių žemės sklypų didelis nesutapimas kraštinių ilgių. Dėl 2 patikslinto ieškinio reikalavimo nurodė, kad ieškovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bendra riba privatizavimo schemose nurodyta nevienodo ilgio. UAB „Minorantė“ parengtuose žemės sklypų Nr. 30 planuose M 1:1000 ir M 1:500 linija atitinkamai pažymėta skaičiais 2-3 yra nurodyta vienodo ilgio – 21,64 m, o privatizavimo schemose yra nurodyta kitaip - sklypo Nr. 29 - 20,00 m, o sklypo Nr. 30 - 22,00 m. Sklypo Nr. 30 2-3 linijos pailgėjimas 2 m įtakoja kelio pločio staigų susiaurėjimą nuo 3,5 m pločio iki 2,42 m pločio. Kadangi jo žemės sklypo ribos suformuotos ir įteisintos teisingai, tai ieškovams, nors ir nuolat keičiant savo žemės sklypų linijų ilgius, vis tiek natūroje dar išlieka privažiavimo kelias prie sklypo Nr. 30, kelio plotis 2,02 m, kaip ir genplane, o prie sklypo Nr. 29 kelio plotis 3,33 m. Teigia, kad iš anksčiau teismui pateiktos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos (2013-08-05 duomenys) matyti, jog netgi ieškovams nurodžius planuose linijų ilgius didesnius, negu sklypų privatizavimo schemose, pilnai užtenka žemės ploto privažiavimui prie sklypų, o privažiavimo kelio plotis gaunamas dargi didesnis, negu nurodyta genplane. Nurodė, kad išnagrinėjus kadastro žemėlapio duomenis, matyti, jog kadastro ir registro duomenų pagrindu jo žemės sklypo Nr. 48 ribos teisingai įbraižytos pagal privažiavimo kelią, praėjimo taką ir nepersidengia nei su kitais sklypais, nei su kelio ribomis. Jei, kadastrinių matavimų darbų metu, atsiranda Kadastro nuostatų neatitikimai, vykdytojas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Tuo tarpu UAB „Minorantė“ 2013-02-12 ir 2015-06-12 parengė ir teikė teismui žemės sklypų Nr. 29, Nr. 30 ir Nr. 48 planą M1:1000, kuriame neteisinai nurodytos esamos suprojektuotos žemės sklypų ribos. Tame plane išbraižytos pageidaujamos - norimos valdyti žemės sklypų ribos, neatsižvelgiant, kad jo žemės sklypo Nr. 48 ribos yra pamatuotos kadastriniais matavimais ir įbraižytos į Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį. Šios, jo žemės sklypo, ribos atitinka faktiškai naudojamas sklypo ribas. Minėtame žemės sklypų plane UAB „Minorantė“ atliko netinkamą sklypų ribų perprojektavimą, pažeidžiant Kadastro nuostatų reikalavimus, viršydama savo įgaliojimus ir tuo pažeisdama jo teises bei teisėtus interesus. Atkreipė dėmesį, kad jam priklausantis žemės sklypas ir žemės Nr. 31 bei sklypas Nr. 28 įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, atlikus tikslius - kadastrinius matavimus, o ieškovei B. K. priklausantis žemės sklypas Nr. 29 įregistruotas Nekilnojamojo turto registre tik po preliminarių žemės sklypų matavimų bei ieškovui J. K. priklausantis žemės sklypas Nr. 30, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, apskritai neatlikus jokių sklypo ribų matavimų. Teigia, kad privažiavimo kelio atkarpa prie ieškovų sklypų yra plati, t.y. 3,59 m ir 2,02 m, todėl jiems susidaro galimybė sklypų ribas formuoti iki privažiavimo keliuko. Prie ieškovų žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 yra geras privažiavimas ir pretenzijas šių sklypų savininkai reiškia nepagrįstai. Ieškovų teiginys, kad kelias patenka į jo sklypo ribas, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės, kadangi sklypo ribos buvo tokios pat, t.y. nepakitusios iki kadastrinių matavimų ir po kadastrinių matavimų. Ieškovai reikalauja kelio pločio tokio, kurio 30 metų nebuvo, tokia padėtis pažeistų jo teises ir įstatymų saugomus interesus. Teigia, kad iki žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 yra artimiausias asfaltuotas privažiavimas ir iki šių abiejų sklypų yra 346 m nuo sodu bendrijoje esančios asfaltuotos kelių sankryžos. O pagal ieškovų keliamus reikalavimus dėl privažiavimo kelio, nuo minėtos sankryžos susidaro 910 m ir ne visas šio kelio ruožas yra asfaltuotas. Nuo žemės sklypo Nr. 30 vidurio iki žemės sklypo Nr. 31 vidurio ir tarp žemės sklypo Nr. 48 natūroje ir išplanavimo schemoje (genplane) yra apie 1 m pločio praėjimo takas, kadangi privažiavimas iki visų nurodytų žemės sklypų jau yra išspręstas. Akcentavo, kad privažiavimas prie žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 iš šiaurės rytų pusės buvo visus 30 metų, t.y. nuo sodo žemės sklypų skyrimo naudotis, be to, tai yra artimiausias privažiavimas nuo pagrindinio asfaltuoto kelio. Teigia, kad ieškovai apskritai nepateikė dokumentų, kurie įrodytų, jog palei jam nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo ribą kada nors buvo tam tikras bendro naudojimo kelias, ar jis buvo projektuojamas, ar suprojektuotas. Nuo žemes sklypų skyrimo naudotis buvo tik apie 1 m. pločio praėjimo takas. Tad ieškovų teiginys, kad kelią reikia atstatyti yra neteisingas. Teigia, kad ieškovams priklausančių žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 žemė nenaudojama (apleista), nėra statinių, tvorų ir pan. Pabrėžė, kad ties jo žemės sklypo kampu, t.y. prie sklypo ribų posūkio taško, plane pažymėtu indeksu 4, yra elektros stulpas su atrama, be to, palei jo sklypo ribą, plane pažymėta indeksais 4-5 ir 5-1 pravesta antžeminė vandentiekio trasa, šioje vietoje - kur yra pėsčiųjų takas pravestos ir požeminės komunikacijos, todėl norimo kelio rengimas yra neįmanomas, nes ir praplatinus praėjimo taką - elektros stulpas būtų viduryje tako, o ant esamų antžeminių ir požeminių komunikacijų kelių tiesti negalima. Dėl patikslinto ieškinio 3 ir 4 reikalavimų nurodė, kad jo žemės sklypo Nr. 48 privatizavimo schemoje nurodytas, skirtas naudoti ir faktiškai naudojamas plotas - 650 kv.m., kuris ir po kadastrinių matavimų nepasikeitė. Privatizavimo schemoje nurodyti linijų ilgiai, palei genplane išbraižytą privažiavimo prie žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 kelią ir praėjimo taką, neatitinka genplane M 1:1000 nurodytų linijų ilgių, kadangi vien grafiškai pamatavus šiuos linijų ilgius, gaunasi bendras ilgis - 40,50 metrų, o privatizavimo schemoje nurodyta tik 23,20 m + 15,20 m = 38,40 m. Šios jo žemės sklypo linijos (ribos) ilgis privatizavimo schemoje nurodytas klaidingai, ne pagal genplano duomenis, nes natūroje žemės sklypo ribos suformuotos nuo sklypo suteikimo naudotis ir minėta sklypo riba praeina palei vandentiekio vamzdį, todėl faktinis žemės sklypo naudojimas buvo ir yra iki vandentiekio vamzdžio, o linijos bendras ilgis pagal kadastrinius matavimus yra - 40,70 m, o pagal preliminarius matavimus - 40,50 m. Tad ginčijamos jo žemės sklypo ribos (linijos) ilgis skiriasi tik 20 cm. Šis neatitikimas neturi įtakos šalia žemės sklypo Nr. 48 numatytam kelio ir tako pločiui. Ekspertizės akto 7 priede nurodyta, kad žemės sklypo Nr. 48 padėtis LKS 94 koordinačių sistemos plane yra teisinga. Be to, ekspertai nurodė, kad jo žemės sklypo Nr. 48 konfigūracija, atlikus kadastrinius matavimus, nepakito, todėl jis negalėjo užimti bendro naudojimo valstybinės žemės, nes sklypo ribos, po tikslių matavimų, atitinka privatizavimo metu paženklintas ribas ir įtvirtintus riboženklius. Minėtame 7 priede ekspertai pateikia jo sklype esančių statinių išsidėstymą ir atstumus nuo statinių iki sklypo ribos. Jo sklypo tvora, esanti sklypo riboje su keliu, atitinka riboms, įregistruotoms Nekilnojamojo turto registre ir tik kitoje sklypo dalyje, nuo pietinės pusės, yra nežymus tvoros neatitikimas sklypo ribai. Šiame priede ekspertų nurodytos sklypų ribos bei kelio plotis visiškai atitinka žemės naudojimo, nuo 1992 m., ribas. Jo sklypo ribos, po kadastrinių matavimu, atitiko Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižytas ir įregistruotas ribas. Paženklinant jam priklausančio žemės sklypo ribas vietovėje, dalyvavę suinteresuotieji asmenys pastabų, pretenzijų dėl žemės sklypo ribų neturėjo, kadangi sklypo ribos buvo kadastriniais matavimais išmatuotos ir nužymėtos (paženklintos) vietovėje tiksliai pagal sklypo privatizavimo metu suformuotas, faktiškai naudojamas ir skirtas naudotis jau prieš 30 metų, valdomas bei privatizuotas žemės sklypo ribas. Sodininkų bendrijos „Vėtrungė-1“ išplanavimo (genplano) schema parengta 1992-04-22 ir šios schemos pagrindu buvo parengti žemės sklypų planai privatizavimui. teigia, kad jo žemės sklypo Nr. 48 kadastriniai matavimai, kadastro duomenų nustatymas, sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas yra parengti teisingai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, besiribojančių žemės sklypų ribų ir šių žemės sklypų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Nurodė, kad 2007-06-30 buvo parengtas jo žemės sklypo planas M 1:500, kurį suderino sodo valdybos pirmininkas J. V. ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius. Parengtus ir suderintus jo sklypo Nr. 48 kadastro duomenis, Vilniaus apskrities viršininkas 2008-11-18 įsakymu Nr. 2.3-14939-(41) patvirtino, nurodydamas, kad tikslina kadastro duomenis, kadangi naujai nustatė servitutą ir patikslino žemės naudmenų sudėtį bei specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Akcentuoja, kad jo sklypo kadastrinių matavimų planas parengtas, atsižvelgiant į ankstesnius planus ir faktiškai naudojamas sklypo ribas bei nustatytą, o vėliau privatizuotą plotą. Nurodė, kad ekspertizės akte yra pateiktas 8 priedas, kuriame ekspertai siūlo žemės sklypams Nr. 29 ir Nr. 30 ribas, kurios išspręstų įsisenėjusį ginčą. Šis planas parengtas vadovaujantis naudojimosi žeme racionalumo ir efektyvumo kriterijais bei išlaikyta visų suinteresuotu asmenų interesų pusiausvyra. Be to, ekspertai parengė pravažiavimo kelio tarp žemės sklypų Nr. 29, 30, 46 ir 48 atstatymo projektą, pagal genplano duomenis, tokiu būdu, nustatydami, kad teisingai atlikus ieškovų žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 kadastrinius matavimus užtektų žemės ploto privažiavimui prie šių žemės sklypų. Ekspertai 9 priede pateikia gretimų - besiribojančių žemės sklypų Nr. 28 - 31 ribas pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, pagal SB „Vėtrungė-1“ genplaną ir UAB „Minorantė“ parengtus planus, kur matyti, kad UAB ,,Minorantė“ parengtuose planuose sklypu Nr. 29 ir 30 ribos neatitinka genplano duomenų, nesutapimai svyruoja nuo 1,51 m iki 7,43 m. Tai rodo, kad šių sklypų ribų nesutapimai yra labai dideli ir neatitinka genplano nuostatų bei prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Dėl patikslinto ieškinio 5 reikalavimo nurodė, kad ieškovai pirmą kartą pareiškė reikalavimą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą Nr. 2.3-14939-(41) „D. V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ 2011-04-27 parengtame patikslintame ieškinyje (4 reikalavimas). VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-09-03 atsiliepime į pradinį ieškovų 2010-07-17 parengtą ieškinį jau buvo nurodyta, kad atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys nekilnojamojo turto kadastre ir registre pakeisti S. L. IĮ parengtos kadastro duomenų bylos ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymo Nr. 2.3-14939-(41) pagrindu. Taip pat nurodė, kad ieškovai pateikdami 2010-12-17 parengtą patikslintą ieškinį Vilniaus rajono apylinkės teismui patys pateikė V. V. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4184/1040:48, 2010-11-25 NT registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, kurio 10.4 punkte aiškiai nurodyta, kad kadastro duomenys tikslinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymo Nr. 2.3-14939-(41) pagrindu. Kadangi pirmą kartą apie ginčijamą Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą ieškovai sužinojo daugiau nei prieš 7 mėnesius, antrą kartą sužinojo daugiau nei prieš 5 mėnesius, todėl jam akivaizdu, kad pateikdami Vilniaus rajono apylinkės teismui 2011-04-27 parengtą patikslintą ieškinį ir pareikšdami reikalavimą dėl minėto įsakymo panaikinimo, praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vieno mėnesio terminą. Tad šis reikalavimas turi būti atmestas. Dėl patikslinto ieškinio 6 reikalavimo nurodė, kad pagal byloje surinktus įrodymus, akivaizdu, jog šis patikslinto ieškinio reikalavimas neatitinka ieškinio teisinio pagrindo, t.y. ieškovų ir atsakovo žemės sklypai nesiriboja, todėl teiginys, kad jo tvora yra J. K. priklausančiame žemės sklype yra nepagrįstas. Be to, atsakovo žemės sklype esanti tvora nedaro neigiamo poveikio ieškovų žemės sklypams, kuriuose nėra statinių. Šis ieškovų reikalavimas apskritai yra netinkamas. Jeigu teismas patenkintų patikslintą ieškinį ir nustatytų kelio ribas pagal UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtą planą, tai šis žemės sklypas, naudojamas keliui, priklausytų Lietuvos valstybei nuosavybės teise. Tad tokiu atveju šią tvorą jis pats nusikeltų, o jeigu to nepadarytų, tai reikalavimo teisė priklausytų ne ieškovams, o Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

17Trečiasis asmuo - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, pateiktame atsiliepime (5 t., b.l. 152 - 153) prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

18Atsiliepime nurodė, kad kilęs ginčas dėl žemės sklypo ribų nustatymo nėra susijęs su inspekcijos kompetencija. Dėl ieškovų reikalavimo dėl tvoros iškėlimo pažymėjo, kad šis reikalavimas yra išvestinis iš reikalavimų, susijusių su sklypų ribų nustatymu. Atkreipė dėmesį, kad nagrinėjant šį reikalavimą svarbu nustatyti, ar ieškovų teisės naudotis nuosavybės teise turimu žemės sklypu yra apribotos atsakovo veiksmais. Pažymėjo, kad viena iš būtinų sąlygų, kada statytojas gali įgyvendinti statytojo teisę yra žemės sklypo, kuriame vykdomi statybos darbai, valdymas nuosavybės teise arba valdymas ir naudojimas kitais įstatyme numatytais pagrindais.

19Trečiasis asmuo – VĮ Registrų centras, pateiktame atsiliepime (5 t., b.l. 158 - 160) atkreipė dėmesį, kad dalis reikalavimų turi būti tikslinami, o kt. reikalavimus prašė spręsti teismo nuožiūra.

20Atsiliepime nurodė, kad reikalavimas dėl atsakovo V. V. žemės sklypo teisinės registracijos panaikinimo yra išvestinio pobūdžio ir gali būti patenkinamas tik panaikinus ginčijamus dokumentus – V. V. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentus bei Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-18 įsakymą Nr. 2.3-14939-(41) „D. V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. 4184/1040:48) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“. Tokiu atveju jokios būtinybės patraukti VĮ Registrų centrą atsakovu šioje byloje nėra. Mano, kad ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimas dėl žemės sklypo Nr. 48, kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini), esančio S.B. „Vėtrungė - 1“, plano ir jo teisinės registracijos panaikinimo tikslintinas sprendžiant klausimą dėl visos šio žemės sklypo nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, atliktų 2007-06-22, bylos, kuri yra vienas iš pagrindų įrašyti / pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis nekilnojamojo turto kadastre ir registre, o ne tik vieno iš jos dokumentų – žemės sklypo plano, kuris nėra savarankiškas Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruojamų duomenų objektas, teisinės registracijos panaikinimo. Daro išvadą, kad ieškovų reikalavimas dėl ginčijamų duomenų teisinio registravimo panaikinimo yra perteklinis, nes tokį prašymą įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo būtų nuginčyti Nekilnojamojo turto registro duomenys, šio registro tvarkytojui turi teisę pateikti patys proceso dalyviai.

21Trečiasis asmuo – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, pateiktame atsiliepime prašė ieškovų reikalavimus nagrinėti teismo nuožiūra (5 t., b.l. 149 - 150).

22Atsakovas S.B. „Vėtrungė - 1“ ir trečiasis asmuo – V. G., į ieškovų 2015-06-29 patikslintą ieškinį nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo nepateikė.

23Teismo posėdžio metu ieškovė ir atstovė 2015-06-29 patikslintą ieškinį pilnai palaikė; kitų reikalavimų nepalaikė, jų atsisakė. Palaikė savo patikslintame ieškinyje išsakymus motyvus. Papildomai nurodė, kad ginčijamam Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymui turi būti taikomas 10 m. ieškinio senaties terminas, kaip ir kitiems reikalavimams, be to, net ir nenaikinant ginčijamą įsakymą yra pagrindas panaikinti paženklinimo – parodymo aktą ir nustatyti ribas.

24Atsakovo S.B. „Vėtrungė - 1“ pirmininkas iš esmės nesutiko su ieškovų reikalavimais; prašė palikti taip, kaip yra pagal sodininkų atliktus geodezinius matavimus. Paaiškino, kad pravažiavimo tarp ginčo sklypų niekada nebuvo; vieni sodininkai prie savo sklypų privažiuodavo per vieną pusę, kt. – per kitą; ten visuomet būdavo pelkė.

25Atsakovo - Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus, atstovė nesutiko su ieškovų reikalavimais.

26A. V. V. ir jo atstovas taip pat nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovų; pilnai palaikė savo atsiliepime išdėstytus argumentus.

27Trečiasis asmuo V. G. prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad jis sodo sklypą turi 18 m. ir ten jokio kelio nėra buvę, tik praėjimo takelis, elektros stulpas ir vandentiekio linija.

28Bylos dalis nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

29Dėl ieškinio dalies reikalavimų atsisakymo

30Byla nagrinėjama pakankamai ilgą laiko tarpą, ieškovai B. ir J. K. daug kartų tikslino savo ieškinio reikalavimus. Taip pat ieškovai pareiškė, kad dalies ieškinio reikalavimų atsisako, t.y. jie atsisako nuo šių ieškinio reikalavimų (4 t., b.l. 183 – 184, 6 t., b.l. 21):

31- panaikinti V. G. užsakymu UAB ŽIA VALDA R. E. 2007-12-17 sudarytą 735 kv. m žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio SB „ Vėtrungė-1“, planą;

32- panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-02 įsakymą dėl V. G. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo atlikus kadastrinius matavimus Vilniaus rajone;

33- panaikinti V. G. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Sudervės s., ( - )., SB „Vėtrungė-1“, Nr. 46, kadastrinis Nr. ( - ), ribų paženklinimo - parodymo 2007-12-17 aktą Nr. 07-104;

34- panaikinti V. G. nuosavybės teise priklausančio 0,0735 ha žemės sklypo Nr. 46 (kadastrinis Nr. ( - )), esančio SB „Vėtrungė-1“, teisinę registraciją, atliktą VĮ Registrų centre pagal 2007-12-17 UAB ŽIA valda REAL ESTATE sudarytą kadastrinių matavimų planą (registro Nr. 41/53726);

35- įpareigoti atsakovą V. G., žemės sklypo Nr. 46 savininką, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos SB „Vėtrungė-1“ atstatyti pažeistą sodo kelio ribą, tikslinant sklypo ribą, atitraukiant žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) kairio žemės sklypo kampo, besiribojančio su atsakovo V. V. žemės sklypo Nr. 48 riba, kraštinę, besiribojančią su sodo keliu, 19 centimetrų atstumu atstatant kelio plotį 2,50 m;

36- nustatyti ieškovės B. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio SB „Vėtrungė - 1“, ( - )., Sudervės sen., Vilniaus r., ribas pagal UAB „Minorantė“ 2013-01-18 parengtą kadastrinių matavimų planą.

37Ieškovai nurodė, kad jiems yra žinomos atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

38Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio; rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės; teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą.

39Kaip minėta, ieškovai pateikė teismui rašytinį pareiškimą (2 pareiškimus), kuriuo jie atsisako dalies pareikštų ieškinio reikalavimų. Ieškovams yra žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos ( - ) straipsnyje, jiems procese atstovauja advokatė. Teismas nenustatė, kad ieškovų ieškinio dalies reikalavimų atsisakymas prieštarautų įstatymui ar viešajam interesui, pažeistų kieno nors teises bei teisėtus interesus (CPK 42 str. 2 d.).

40Atsižvelgiant į išdėstytą, į teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakymą nuo dalies ieškinio priimti ir bylą toje dalyje nutraukti (( - ) str. 1 d., 293 str. 4 p.).

41Dėl ginčo

42Byloje nustatyta, kad ieškovei B. K. priklauso 0.0653 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4184-1040-0029, esantis Bubų k., Vilniaus r., SB „Vėtrungė-1“, skl. Nr. 29; žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus (1 t, b.l. 8 - 9). I. J. K. priklauso 0.0627 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., Sudervės sen. Vilniaus r. sav., SB „Vėtrungė-1“, skl. Nr. 30; žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų (1 t, b.l. 10 - 11). A. V. V. priklauso 0.0650 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., Vilniaus r., SB „Vėtrungė-1“, skl. Nr. 48; žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus (1 t., b.l. 14, 32 - 34). Trečiajam asmeniui V. G. priklauso 0.0735 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4184-1040-0046, esantis Bubų k., Vilniaus r., SB „Vėtrungė-1“, skl. Nr. 46; žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus (1 t., b.l. 107 – 108, 145 - 146).

43Vilniaus apskrities viršininkas 2008-11-18 priėmė įsakymą Nr. 2.3-14939-(41) „D. V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, kuriuo be kita ko buvo patikslinti atsakovo V. V. ginčo žemės sklypo kadastro duomenys, užfiksuoti individualios S. L. įmonės, atlikus kadastrinius matavimus (2 t., b.l. 3 - 4). Taip pat byloje yra pateikta atsakovui V. V. priklausančio ginčo žemės sklypo matavimo byla, kurioje yra Individualios S. L. įmonės 2007-06-22 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas Nr. 144, planas ir kt. (2 t., b.l. 6 - 15).

44Nagrinėjamas ginčas jau net keletą kartų buvo išnagrinėtas iš esmės, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2012-03-16 nutartimi ir 2014-09-09 nutartimi byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas savo nutartyse iš esmės pažymėjo, kad byloje yra kilęs ginčas dėl šalių sklypų planų kadastrinių duomenų nustatymo. Išaiškino, kad ieškinio pagrįstumui įvertinti byloje būtina atlikti ekspertizę ir pirmosios instancijos teismas turėjo pasiūlyti šalims prašyti teismo paskirti geodezinę ekspertizę. Ekspertizės metu būtų galima patikrinti, ar ginčo šalių žemės sklypų planai (t.y. ne tik ieškovų parengti ir siekiami įregistruoti, bet ir atsakovų jau įregistruoti planai) atitinka SB „Vėtrungė-1“ išplanavimo (genplano) schemą ir privatizavimo schemas bei nurodyti, kokiu būdu jie neatitinka, kokių sklypų sąskaita pakito sklypų ribų kraštinių ilgiai, posūkio taškai ir plotai, kokią įtaką tai turėjo bendro naudojimo kelio susiaurėjimui. Būtina atsakyti į klausimą, ar būtų galimybė atstatyti bendro naudojimo kelią važiavimui tarp ieškovų sklypų Nr. 30 ir Nr. 29 bei atsakovų sklypų Nr. 48 ir Nr. 46, performavus šiuos bei gretimus sklypus. Taip pat teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovams gali būti pasiūlyta patikslinti ieškinio reikalavimus pateikiant tinkamą kadastrinių matavimų planą, nes NŽT pasisakė, kad ginčo šalių žemės sklypų ribos negali būti nustatytos pagal ieškovų pateiktą UAB „Avalda“ netinkamai parengtą planą.

45Dar kartą nagrinėjant bylą iš naujo, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-12-15 nutartimi (5 t., b.l. 39 - 42) buvo paskirta geodezinė ekspertizė; ekspertams pavesta atsakyti į 17 klausimų. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos institutas pateikė 2015-04-08 žemės sklypų (kadastriniai Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )), esančių Sudervės seniūnijoje, ( - ) kaime, SB „Vėtrungė - 1“, ribų ekspertizės aktą (toliau – ir Ekspertizės aktas) (5 t. b.l. 55 - 74).

46Po ekspertizės akto gavimo, ieškovai patikslino savo ieškinį (5 t., b.l. 125 - 134), kuriuo prašo:

471. Nustatyti ieškovo J. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Vėtrungė-1“, ( - ), Sudervės sen., Vilniaus r. sav., ribą tarp ribos posūkio taškų UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame kadastrinių matavimų plane pažymėtų Nr. 5 ir koordinatėmis X=6070244.29, Y=565949.99, Nr. 4 ir koordinatėmis X=607025267, Y=565957.77, Nr. 3 ir koordinatėmis X=6070261.22, Y=565971.20 valstybinėje koordinačių sistemoje LKS 1994.

482. Nustatyti sodininkų bendrijos „Vėtrungė – 1“ sodo kelio ribas, tarp sodininkų bendrijos „Vėtrungė – 1“ sklypų Nr. 30 (kadastro Nr. ( - )) ir Nr. 48 (kadastro Nr. ( - )), kurios UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 plane teismui pažymėtos posūkio taškais Nr. 5, Nr. 4, Nr. 3, sutampančiais su žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribos posūkio taškais Nr. 5, Nr. 4, Nr. 3, ir sklypo Nr. 48, kadastro Nr. 4184/1040:0048, ribos pažymėtos posūkio taškais Nr. 11 ir koordinatėmis X=6070243.05, Y=565951.57, Nr. 12 ir koordinatėmis X=6070251.11, Y=565959.08, Nr. 13 ir koordinatėmis X=6070258.82, Y=565973.20, Nr. 6 ir koordinatėmis X=6070259.26, Y=565974.51 valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-1994.

493. P. V. V. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Sudervės sen., Bubų k., SB „Vėtrungė – 1“ žemės sklypo Nr. 48, 2007-06-22 ribų paženklinimo - parodymo aktą Nr. 144.

504. Panaikinti atsakovo V. V. užsakymu individualios S. L. įmonės 2007-06-30 sudarytą 650 kv.m. žemės sklypo Nr. 48, kadastrinis Nr. ( - ), esančio s/b „Vėtrungė-1“, planą ir jo teisinę registraciją.

515. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą dėl V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. 4l84/1040:48) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone Nr. 2.3-14939-(41).

526. Įpareigoti atsakovą V. V. per 30 d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti tvorą iš ieškovui J. K. priklausančio žemės sklypo ir neteisėtai užimto sodo kelio tarp sklypų, kadastrinis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kuri pastatyta atsakovo V. V. už ribos UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 plane teismui, pažymėtos posūkio taškais Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 6.

537. Priteisti iš atsakovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

54Ieškovai savo patikslinto ieškinio reikalavimus sieja su UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtais planais (5 t., b.l. 96 - 97).

55Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, t.y. ištyręs visus byloje esančius įrodymus, tame tarpe Ekspertizės aktą, daro išvadą, kad ieškovų patikslintas ieškinys yra nepagrįstas, tad jis atmestinas.

56Visų pirma, teismas sutinka su atsakovų argumentu, kad ieškovai yra praleidę įstatymo nustatytą terminą apskųsti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą. Lietuvos A. T. praktikoje suformuluota taisyklė, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties terminai ir administracinių bylų teisenos terminai (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2009; ir kt.). Ieškovų ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymas, kuriuo be kita ko buvo patikslinti atsakovo V. V. ginčo žemės sklypo kadastro duomenys, yra administracinis aktas, nes tuometinis Vilniaus apskrities viršininkas, būdamas viešojo administravimo subjektas, ginčijamą sprendimą priėmė vykdydamas viešojo administravimo veiklą. Taigi, šiam sprendimui (įsakymui) apskųsti teismine tvarka taikytinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai administracinis aktas suinteresuotam subjektui neturėjo būti įteiktas, tokio subjekto skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies prasme laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010; ir kt.). Taigi, kadangi skundžiamas Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymas buvo adresuotas ne ieškovams, tad svarbu nustatyti, kada jie sužinojo apie šio akto priėmimą, jo esmę.

57VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2010-09-07 pateikė teismui atsiliepimą į ieškovų ieškinį (1 t., b.l. 29 - 31). Šiame atsiliepime be kita ko buvo nurodyta, kad V. V. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pakeisti S. L. individualios įmonės parengtos kadastro duomenų bylos ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymo Nr. 2.3-14939-(41) „D. V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. 4184/1040:48) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ pagrindu; atkreiptas dėmesys, kad be kita ko neginčijamas minėtas Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymas, tad net ir patenkinus ieškinio reikalavimą dėl žemės sklypo plano panaikinimo, neatsirastų juridinio pagrindo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Prie šio atsiliepimo buvo pridėtas Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas apie atsakovo V. V. ginčo žemės sklypą (1 t., b.l. 32 - 34), kurio 10.3 punkte aiškiai nurodyta, kad kadastro duomenys tikslinti Apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymu Nr. 2.3-14939-(41) (pažymėtina ir tai, kad vėliau, t.y. 2010-12-20, ieškovai patys pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą (1 t., b.l. 98, 105 - 106), kurio 10.4 p. nurodytas, jog kadastro duomenys tikslinti minėtu įsakymu). Taigi, ieškovai gavę šiuos dokumentus, neabejotinai turėjo sužinoti apie Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą, t.y. kas jį priėmė, kada ir jo turinį, ir kad jis galimai pažeidžia jų teises. Juo labiau turint omenyje tai, kad ieškovai savo bylą veda per advokatą, kuris neabejotinai gavęs minėtą informaciją turėjo suprasti šio dokumento reikšmę ieškovų interesams; o jeigu kas ir buvo neaišku, tai turėjo nedelsiant imtis priemonių neaiškumams išsiaiškinti. Tokios informacijos gavimas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme laikytinas akto, kuris asmeniui neturėjo būti įteiktas, paskelbimu. Pažymėtina, kad minėtas atsiliepimas ieškovų atstovui buvo išsiųstas 2010-10-11 (1 t., b.l. 50), tad, atsižvelgiant į įprastinį pašto laiškų pristatymo laiką, laikytina, kad ieškovai (jų atstovas) minėtus dokumentus gavo ne vėliau kaip 2010-10-16. Tuo tarpu ieškovai su ieškiniu (ieškiniu) dėl minėto įsakymo panaikinimo kreipėsi tik 2001-04-27 (2 t., b.l. 44 - 50), t.y. ženkliai praleidę įstatymo nustatytą vieno mėnesio apskundimo terminą. Ieškovai praleisto termino atnaujinti neprašo, be to, teismas ir nenustatė pagrindų, kurie leistų atnaujinti praleistą terminą.

58Konstatavus, kad ieškovai yra praleidę terminą kreiptis į teismą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymo panaikinimo, be to, šio termino nėra pagrindo atnaujinti, tad remiantis vien šia aplinkybe ieškovų ieškinys dėl šio įsakymo panaikinimo turi būti atmestas. Pažymėtina ir tai, kad ieškovams nenuginčijus minėto įsakymo, nėra pagrindo naikinti ir tikslinant atsakovo V. V. žemės sklypo kadastro duomenis priimtus tarpinius dokumentus – Individualios S. L. įmonės 2007-06-22 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą Nr. 144, planą ir kt. Be to, nenuginčijus šių aktų nėra pagrindo iš esmės tenkinti ir visų kitų ieškovų reikalavimų, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su atsakovo atliktais kadastriniais matavimais, kurie buvo patikslinti būtent Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymu Nr. 2.3-14939-(41) „D. V. V. žemės sklypo (kadastro Nr. 4184/1040:48) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“.

59Antra, kaip minėta, ieškovai savo patikslinto ieškinio reikalavimus (1, 2 ir 6) sieja su UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtais planais (5 t., b.l. 96 - 97). Tačiau šie ieškovų naujai parengti planai nėra nustatyta tvarka patikrinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje. Įvertinus šiuos planus, sutiktina su atsakovo V. V. argumentu, kad UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengti planai beveik atitinka anksčiau ieškovų teismui teiktus UAB „Minorantė“ planus (3 t., b.l. 182, 193 – 194, 4 t., b.l. 55, 169, ir kt.), kuriems nepritarė Vilniaus rajono skyrius ir dėl kurių pasisakyta Ekspertizės akte.

60Trečia, Ekspertizės akte (I išvadoje) nurodyta, kad ieškovo J. K. žemės sklypo Nr. 30 preliminarių ribų nesutapimai su genplane esančiomis ribomis šiaurės vakarinėje dalyje siekia nuo 1,6 m iki 3,7 m, pietrytinėje dalyje – nuo 5,5 m iki 7,5 m. Lyginant šio žemės sklypo kraštinių ilgius, įrašytus privatizavimo schemoje su genplane išmatuotais kraštinių ilgiais, - gauti nesutapimai nuo 0,7 m iki 5,5 m, o lyginant šio sklypo preliminarių ribų, kurios įbraižytos kadastro žemėlapyje, kraštinių ilgius su genplane išmatuotais kraštinių ilgiais, - gauti nesutapimai nuo 0,59 m iki 3,13 m. II išvadoje teigiama, kad sklypo Nr. 30 ribų pagal UAB „Minorantė“ kadastrinius matavimus (t.y. planą, 4 t., b.l. 169) skirtumai nuo ribų genplane svyruoja nuo 0,51 m iki 7,43 m, o skirtumai tarp ribų pagal UAB „Minorantė“ 2013-01-25 parengtą planą ir kadastro žemėlapio preliminarių ribų kinta nuo 0,00 m iki 2,10 m.

61Ekspertizės akto IV išvadoje teigiama, kad žemės sklypo Nr. 48 (V. V.) kraštinių ilgiai, lyginant ilgius pagal genplaną su kraštinių ilgiais, įrašytais privatizavimo schemose, kinta nuo 1,1 m iki 4,7 m. Šio žemės sklypo kraštinių ilgiai pagal S. L. IĮ kadastrinius matavimus kinta, lyginant su kraštinių ilgiais, įrašytais privatizavimo schemose, nuo 0,23 m iki 3,0 m. Taip pat teigiama, kad minėto žemės sklypo Nr. 48 konfigūracija pagal kartografines medžiagas, t.y. Lukausko IĮ parengtą žemės sklypo Nr. 48 planą ir 1992-05-20 parengtą SB „Vėtrungė - 1“ žemės sklypo Nr. 48 privatizavimo planą, yra panaši. Konstatuota, kad pagal faktiškai naudojamas žemės sklypo Nr. 48 ribas ir ribas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, sklypo padėtis LKS 94 koordinačių sistemos plane teisinga.

62Analizuojant ginčo sklypų (Nr. 30 ir Nr. 48) kraštinių ilgius pagal įvairius dokumentus (2 lentelė) pastebimi dideli nesutapimai. Taip pat pastebimi dideli nesutapimai ir analizuojant ginčo sklypų plotus pagal įvairius dokumentus (1 lentelė). Be to, dideli neatitikimai stebimi ir analizuojant kaimyninių (aplinkinių) žemės sklypų ribų geometrinius parametrus (kraštinių ilgius, plotus) pagal įvairius dokumentus. Ekspertai šiuos nesutapimus aiškina tuo, kad minėtų žemės sklypų privatizavimo schemos parengtos nekvalifikuotai.

63Ketvirta, Ekspertizės akto VIII dalyje be kita ko nurodyta, kad išanalizavus kadastro žemėlapyje įbraižytas žemės sklypų Nr. 29, Nr. 30, Nr. 46 ir Nr. 48 ribas „persidengiančių“ plotų nerasta; yra tik žemės sklypų (ne tik ginčo sklypų, bet kaimyninių, taip pat aplinkinių žemės sklypų) ribų persistūmimas, kuris kinta nuo 0,00 iki 7,5 m. (duomenys pateikti 4 priede).

64Penkta, Ekspertizės išvados II dalyje pažymėta, kad kelio tarp žemės sklypo Nr. 30 (J. K.) pagal minėtą UAB „Minorantė“ parengtą planą ir sklypo Nr. 48 (V. V.) pagal VĮ Registrų centro medžiagą plotis kinta nuo 0,06 m iki 2,91 m. III išvadoje teigiama, kad kelio plotis pagal genplaną tarp žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 ribų yra apie 2 metrai.

65Ekspertizės akto VIII dalyje nurodyta, kad teismo pavedimu ekspertai parengė galimo pravažiavimo kelio tarp žemės sklypo Nr. 29 ir žemės sklypo Nr. 46 bei tarp žemės sklypo Nr. 30 ir žemės sklypo Nr. 48 atstatymo projektą. Pravažiavimo kelio atstatymo projektas parengtas 8 priede, kur pavaizduotos ekspertų siūlomos žemės sklypų ribos (5 t., b.l. 73). Ekspertų siūlomos žemės sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 ribos išbraižytos vadovaujantis pravažiavimo kelio pločiais, susidarančiais pagal atliktus kadastrinius matavimus tarp žemės sklypo Nr. 31 ir žemės sklypo Nr. 48 – 1,06 m ir tarp žemės sklypo Nr. 28 ir žemės sklypo Nr. 46 – 3,33 m bei pravažiavimo kelio pločiais pagal genplaną tarp žemės sklypo Nr. 30 ir žemės sklypo Nr. 48 – 2,0 m bei tarp žemės sklypo Nr. 29 ir žemės sklypo Nr. 46 – 3,0 m.

66Teismas, įvertinęs ekspertų siūlomą pravažiavimo kelio atstatymo projektą, kuriame pavaizduotos ekspertų siūlomos ginčo žemės sklypų ribos, daro išvadą, kad šis projektas yra racionalus ir atitinka byloje dalyvaujančių asmenų (taip pat ir aplinkinių žemės sklypų savininkų) interesus, jų pusiausvyrą. Iš šio projekto matyti, kad ekspertai atsakovui V. V. priklausančio žemės sklypo Nr. 48 ribas siūlo palikti tokias, kokios yra Nekilnojamojo turto registre įregistruotos pagal kadastrinius matavimus, tuo tarpu ieškovo J. K. sklypo Nr. 30 ribas atitinkamai koreguojant, kaip numatyta projekte. Nors pagal ekspertų siūlomas sklypų ribas ieškovo J. K. žemės sklypo Nr. 30 plotas yra 587 m2, kuris yra 40 m2 mažesnis už privatizavimo schemoje nurodytą plotą, tačiau jis neviršija maksimalios leistinos paklaidos, kuri yra 50 m2 (Ekspertizės akto 8 išvada). Šį ieškovo sklypo ploto sumažėjimą, kuris, minėta, atitinka leistinumo ribas, spręsti atsakovo sąskaita esamoje situacijoje yra netikslinga. Kaip byloje nustatyta, ne tik šalių sklypų ribos vienaip ar kitaip yra pasislinkusios, persistūmusios (ne visiškai atitinka įvairius planus), bet ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų, taip pat aplinkinių savininkų žemės sklypų ribos, atliekant kadastrinius matavimus, yra pasislinkusios (persistūmusios). Tad koreguojant atsakovo V. V. sklypo ribas, kurios nustatytos pagal atlikus kadastrinius matavimus, problema nebūtų išspręsta, priešingai, tuomet iškiltų klausimas ir dėl kitų sklypų ribų koregavimo, kiltų nauji ginčai. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas A. N. aiškiai nurodė, kad koreguojant sklypų ribas, kurios nustatytos kadastriniais matavimais, tame tarpe atsakovo V. V., būtų sukeltas „domino“ efektas, nes SB „Vėtrungė - 1“ iš esmės visų sklypų ribos yra koreguotos, nesutampa, tad jie pateikdami projekto pasiūlymą būtent į tai ir atsižvelgė.

67Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovų žemės sklypų Nr. 29 (B. K.) ir Nr. 30 (J. K.) plotai pagal ekspertų siūlomas ribas gali keistis, keičiant bendrą šių sklypų ribą (Ekspertizės akto VIII išvados 7 pastraipa). Tai reiškia, kad šiek tiek pakoregavus šių besiribojančių žemės sklypų ribą, galimas sklypo Nr. 30 ploto padidėjimas sklypo Nr. 29, kuris priklauso ieškovei B. K. ir kurio plotas atitinka privatizavimo schemoje nurodytam plotui, sąskaita. Toks nedidelis pakoregavimas būtų lengvai įgyvendinamas, nes ieškovai yra sutuoktiniai, jų sklypams nėra atlikti kadastriniai matavimai (sklypas Nr. 29 įregistruotas tik po preliminarių žemės sklypo matavimų, o sklypas Nr. 30 įregistruotas apskritai neatlikus jokių matavimų (1 t., b.l. 8, 10)), ir jis iš esmės atitiktų byloje dalyvaujančių asmenų interesus ir pusiausvyrą; nors tuomet abiejų ieškovų sklypų plotai neatitiktų privatizavimo schemoje nurodytiems plotams, tačiau šis neatitikimas būtų visiškai minimalus ir, žinoma, atitiktų leistinumo ribas.

68Šešta, akcentuotina, kad, minėta, žemės sklypo Nr. 48 konfigūracija pagal kartografines medžiagas, t.y. Lukausko IĮ parengtą žemės sklypo Nr. 48 planą ir 1992-05-20 parengtą SB „Vėtrungė - 1“ žemės sklypo Nr. 48 privatizavimo planą, yra panaši, nepakito. Tad atsakovas V. V. bendro naudojimo valstybinės žemės (kelio) užimti negalėjo, nes sklypo ribos, po tikslių kadastrinių matavimų, atitinka privatizavimo metu paženklintas ribas ir įtvirtintus riboženklius.

69Kaip matyti iš 2007-06-22 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto Nr. 144 (2 t., b.l. 9), jį pasirašė pats atsakovas, besiribojančių sklypų savininkai, taip pat vykdytojas; niekas pretenzijų nepareiškė. Teismas sutinka su atsakovo V. V. argumentu, kad žemė sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 savininkų į žemės sklypo Nr. 48 paženklinimą kviesti nereikėjo, nes jų sklypai nesiriboja su atsakovo žemės sklypu. Pažymėtina, kad atsakovo sklypo ribos, po kadastrinių matavimų, atitiko Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižytas ir įregistruotas ribas; taip pat faktinį sklypo naudojimą.

70Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovo žemės sklypo Nr. 48 kadastriniai matavimai, kadastrinių duomenų nustatymas, sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas, kadastrinių matavimų planas iš esmės yra parengti teisingai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, atsižvelgiant į ankstesnius planus, faktinį naudojimąsi, nepažeidžiant besiribojančių žemės sklypų ribų ir šių žemės sklypų savininkų teisių bei teisėtų interesų.

71Septinta, teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. K., N. K., A. V. ir A. S., kurie yra šalių ginčo sklypų kaimynai, vienareikšmiškai paliudijo, kad tarp žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48, nuo pat sodų bendrijos „Vėtrungė - 1“ įkūrimo (apie 30 m.), niekada nebuvo jokio pravažiavimo kelio, ten buvo tik siauras praėjimo keliukas. Taip pat jie parodė, kad atsakovo V. V. sklypo ribos niekada nėra keistos nuo sklypo suteikimo ir naudojimo pradžios; jos atitinka faktinį naudojimą. Taigi, be kita ko vien liudytojų parodymais iš esmės yra paneigiamas ieškovų teiginys, kad po atsakovo V. V. žemės sklypo Nr. 48 kadastrinių matavimų atlikimo (2007 – 2008 m.) bendro naudojimo sodo kelias pateko į atsakovo žemės sklypą. I. K. neįrodė, kad jų nurodomas sodo kelias realiai egzistavo natūroje ir po atsakovo V. V. atliktų sklypo Nr. 48 kadastrinių matavimų pateko į atsakovo sklypo ribas (( - ) str.). Taip pat liudytojai parodė, kad Kerinų sklypai yra apleisti ir mažai naudojami.

72Aštunta, liudytojų parodymais ir kita bylos medžiaga nustatyta, minėta, kad ieškovų žemės sklypai Nr. 29 ir Nr. 30 yra apleisti ir iš esmės nenaudojami. Be to, prie abiejų šių sklypų, priešingai negu iš pradžių buvo teigiama ieškovų, yra privažiavimas. Pažymėtina ir tai, kad privažiavimas prie ieškovų sklypų Nr. 29 ir Nr. 30 yra numatytas ir pagal ekspertų siūlomą ir parengtą pravažiavimo kelio atstatymo projektą. Tad nėra pagrindo išvadai, kad ieškovo J. K. teisės būtų pažeistos, jeigu būtų įgyvendintas ekspertų siūlomas ir parengtas pravažiavimo kelio atstatymo projektas. Juo labiau, turint omenyje tai, minėta, kad ieškovas J. K. realiai savo sklypo šiuo metu nenaudoja, jis yra apleistas. Tuo tarpu tiek atsakovas V. V., tiek ir kiti kaimyninių sklypų savininkai savo sodo sklypais aktyviai naudojasi; jų sklypų faktinis naudojimas atitinka ribas, nustatytas pagal kadastrinius matavimus.

73Devinta, byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovo V. V. žemės sklypo Nr. 48 ribos atitinka jų faktiniam naudojimui, tuo tarpu ieškovo J. K. prašoma nustatyti sklypo riba neatitiktų ir faktiniam jo naudojimui. Tad ši aplinkybė (be visų kitų) taip pat yra svarbi, į kurią teismas atsižvelgia, sprendžiant klausimą dėl sklypų ribų. Ši aplinkybė taip pat svarbi pritariant ekspertų parengtam pravažiavimo kelio atstatymo projektui (5 t., b.l. 73).

74Be to, byloje nustatyta, kad ties atsakovo V. V. žemės sklypo kampu, t.y. prie sklypo ribų posūkio taško, plane pažymėto indeksu 4, yra elektros stulpas su atrama, be to, palei jo sklypo ribą, plane pažymėta indeksais 4 - 5 ir 5 – 1, pravesta antžeminė vandentiekio trasa, toje vietoje, kur yra pėsčiųjų takas, - pravestos ir požeminės komunikacijos (2 t., b.l. 89, 3 t., b.l. 161, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt. bylos medžiaga). Tad pagal ieškovų siūlomą projektą elektros stulpas būtų viduryje tako, kaip ir dalis kitų komunikacijų. Tuo tarpu kelių tiesimas ant esamų antžeminių ir požeminių komunikacijų yra negalimas.

75Dešimta, ieškovai vienu iš savo reikalavimų prašo įpareigoti atsakovą V. V. per 30 d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti tvorą iš ieškovui J. K. priklausančio žemės sklypo ir neteisėtai užimto sodo kelio tarp sklypų, kadastrinis Nr. 4184/1040:0030 ir Nr. 4184/1040:48, kuri pastatyta atsakovo V. V. už ribos UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtame žemės sklypų Nr. 30 ir Nr. 48 plane teismui, pažymėtos posūkio taškais Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 6.

76Pirmiausia pažymėtina, kad byloje nustatyta, jog tenkinti ieškovų reikalavimus ir koreguoti atsakovo žemės sklypo Nr. 48 ribas, kurios nustatytos atlikus kadastrinius matavimus, nėra jokio pagrindo; tuo pačiu nėra pagrindo koreguoti ir ieškovo J. K. žemės sklypo Nr. 30 ribas pagal pateiktą UAB „Minorantė“ 2015-06-12 parengtą žemės sklypų planą.

77Pagal esamą situaciją, minėta, ginčo žemės sklypai „nepersidengia“; iš Ekspertizės akto 7 priedo matyti, kad atsakovo V. V. žemės sklypo Nr. 48 tvora, iš tos pusės, kur yra ieškovo J. K. žemės sklypas Nr. 30, atitinka ribas, kurios įregistruotos registre pagal kadastrinius matavimus. Tad ieškovo argumentai, kad atsakovui V. V. priklausanti sklypo tvora yra J. K. žemės sklypo ribose, atmestini kaip nepagrįsti. Taip pat nepagrįsti ir ieškovų teiginiai, kad atsakovo tvora patenka į sodo kelią. Be to, teismas sutinka su atsakovo V. V. motyvu, kad ieškovai neturi reikalavimo teisės prašyti nukelti tvorą iš valstybei priklausančio žemė sklypo ploto (kelio). Kitaip sakant, net jeigu ir būtų nustatyta, kad atsakovui priklausanti tvora stovi valstybiniame žemės sklype (sodo kelyje) (tačiau, pažymėtina, kad šioje byloje toks faktas nenustatytas), Kerinai būtų netinkami ieškovai; jie neįrodė, kad tokia situacija kaip nors pažeidžia jų teises.

78Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovų ieškinys yra nepagrįstas, tad jis atmestinas.

79Dėl bylinėjimosi išlaidų

80CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

81Ieškovų ieškinys atmestas, tad akivaizdu, kad sprendimas yra priimtas atsakovų naudai. Tai reiškia, kad atsakovai turi teisę į savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

82Atsakovas V. V. patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2010-11-10 sumokėjo 144,81 Eur (500 Lt) advokatui už suteiktas teisines paslaugas; 2011-11-16 – 161,03 Eur (556 Lt) už apeliacinį skundą; 2011-11-16 – 289,62 Eur (1 000 Lt) advokatui už suteiktas teisines paslaugas; 2015-05-04 – 2,03 Eur už ekspertizės kopiją (1 t., b.l. 84, 3 t., b.l. 1, 16 – 17, 5 t., b.l. 80). Iš viso atsakovas patyrė 597,49 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos, atsižvelgiant į bylos trukmę, apimtį ir sudėtingumą, laikytinos pagrįstomis, būtinomis ir racionaliomis, tad jos priteistinos atsakovui V. V. iš ieškovų lygiomis dalimis, t.y. po 298,75 Eur iš kiekvieno ieškovų.

83Atsakovas SB „Vėtrungė - 1“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2011-09-27 sumokėjo 231,70 Eur (800 Lt) advokatei už suteiktas teisines paslaugas; 2011-11-17 – 15,93 Eur (55 Lt) už apeliacinį skundą (2 t., b.l. 112, 3 t., b.l. 21). Iš viso atsakovas patyrė 247,63 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos priteistinos atsakovui SB „Vėtrungė - 1“ iš ieškovų lygiomis dalimis, t.y. 123,82 Eur iš kiekvieno ieškovų.

84Atsakovas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, tad šis klausimas nesvarstytinas.

85Pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą taip pat turi ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų.

86V. G. bylos nagrinėjimo pradžioje buvo į bylą įtrauktas atsakovu, jam buvo pareikšti reikalavimai. Vėliau ieškovai jo atžvilgiu reikalavimų atsisakė ir jo procesinė padėtis buvo pakeista iš atsakovo į trečiojo asmens. Nepaisant to V. G. patyrė bylinėjimosi išlaidų dėl pradžioje jam ieškovų pareikštų reikalavimų, kurių ieškovai vėliau atsisakė savo valia, bet ne dėl to, kad V. G. būtų reikalavimus įvykdęs, tad jis turi teisę į savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovų (CPK 47 str. 2 d., 94 str.). Taigi, V. G. patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2011-03-01 sumokėjo 86,89 Eur (300 Lt) advokatei už suteiktas teisines paslaugas; 2011-09-23 – 115,85 Eur (400 Lt) advokatei už suteiktas teisines paslaugas; 2011-12-08 – 86,89 Eur (300 Lt) advokatei už suteiktas teisines paslaugas (1 t., b.l. 157 – 158, 2 t., b.l. 113 – 114, 3 t., b.l. 65 - 66). Iš viso trečiasis asmuo patyrė 260,67 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos priteistinos trečiajam asmeniui V. G. iš ieškovų lygiomis dalimis, t.y. po 130,34 Eur iš kiekvieno ieškovų.

87Kiti byloje dalyvaujantys tretieji asmenys įrodymų, apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, nepateikė, tad šis klausimas nesvarstytinas.

88Vilniaus rajono apylinkės teismas patyrė iš viso 36,30 Eur procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo išlaidų (teismo pažymos); tad šios išlaidos iš ieškovų turėtų būti priteisiamos valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

89Tačiau ieškovai, atsisakę dalies ieškinio reikalavimų, pateikė prašymą grąžinti žyminio mokesčio dalį.

90Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos.

91Kaip matyti iš bylos, ieškovai iš esmės atsisakė nuo penkių neturtinių ieškinio reikalavimų, kurių kiekvienas apmokestinami paprastuoju žyminiu mokesčiu, t.y. 41 Eur, iš viso 205 Eur (41 * 5). Tad ieškovams už šių reikalavimų atsisakymą, sutinkamai su CPK 87 straipsnio 2 dalimi, turėtų būti grąžinta 153,75 Eur (205 Eur + 75 proc.).

92Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad iš ieškovų į valstybės biudžetą turi būti priteisiama 36,30 Eur, tuo pačiu ieškovams turi būti grąžinta 153,75 Eur, yra pagrindas šias sumas įskaityti ir galutiniai ieškovams grąžinti 117,45 Eur (153,75 Eur – 36,30 Eur) žyminio mokesčio.

93Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

94Ieškovų B. K. ir J. K. atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų priimti.

95Nutraukti civilinės bylos Nr. 2-579-860/2015 dalį dėl reikalavimų:

96- panaikinti V. G. užsakymu UAB ŽIA VALDA R. E. 2007-12-17 sudarytą 735 kv. m žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio SB „ Vėtrungė-1“, planą;

97- panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-02 įsakymą dėl V. G. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo atlikus kadastrinius matavimus Vilniaus rajone;

98- panaikinti V. G. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Sudervės s., Bubų km., SB „Vėtrungė-1“, Nr. 46, kadastrinis Nr. 4184/1040:0046, ribų paženklinimo - parodymo 2007-12-17 aktą Nr. 07-104;

99- panaikinti V. G. nuosavybės teise priklausančio 0,0735 ha žemės sklypo Nr. 46 (kadastrinis Nr. 4184/1040:46), esančio SB „Vėtrungė-1“, teisinę registraciją, atliktą VĮ Registrų centre pagal 2007-12-17 UAB ŽIA valda REAL ESTATE sudarytą kadastrinių matavimų planą (registro Nr. 41/53726);

100- įpareigoti atsakovą V. G., žemės sklypo Nr. 46 savininką, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos SB „Vėtrungė-1“ atstatyti pažeistą sodo kelio ribą, tikslinant sklypo ribą, atitraukiant žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) kairio žemės sklypo kampo, besiribojančio su atsakovo V. V. žemės sklypo Nr. 48 riba, kraštinę, besiribojančią su sodo keliu, 19 centimetrų atstumu atstatant kelio plotį 2,50 m;

101- nustatyti ieškovės B. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio SB „Vėtrungė - 1“, ( - )., Sudervės sen., Vilniaus r., ribas pagal UAB „Minorantė“ 2013-01-18 parengtą kadastrinių matavimų planą.

102Kitą ieškinio dalį atmesti.

103Priteisti iš ieškovų B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) 597,49 Eur, t.y. po 298.75 Eur (du šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus ir 75 ct) iš kiekvieno, bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. V., a.k. ( - )

104Priteisti iš ieškovų B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) 247,63 Eur, t.y. po 123,82 Eur (vieną šimtą dvidešimt tris eurus ir 82 ct) iš kiekvieno, bylinėjimosi išlaidų atsakovui Sodininkų bendrijai ,,Vėtrungė-1“, į.k. 19148674.

105Priteisti iš ieškovų B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) 260,67 Eur, t.y. po 130,34 Eur (vieną šimtą trisdešimt eurų ir 34 ct) iš kiekvieno, bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui V. G., a.k. ( - )

106Ieškovams B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) grąžinti 117,45 Eur (vieną šimtą septyniolika eurų ir 45 ct) žyminio mokesčio, kuris buvo sumokėtas AB Swedbanke 2 mokėjimo kvitais (mokėtojas B. K.): 2010-08-20 – 260 Lt (75,30 Eur) (Op. archyvo kodas: 2010082000530505); 2011-01-13 – 399 Lt (115 Eur) (Op. archyvo kodas: 2011011300267407). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

107Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Kristinai Raškauskaitei, dalyvaujant ieškovei B. K. ir jos... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų B. K.... 4. Ieškovai B. K. ir J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu) (5 t.,... 5. 1. Nustatyti ieškovo J. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio... 6. 2. Nustatyti sodininkų bendrijos „Vėtrungė – 1“ sodo kelio ribas, tarp... 7. 3. P. V. V. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Sudervės... 8. 4. Panaikinti atsakovo V. V. užsakymu individualios S. L. įmonės 2007-06-30... 9. 5. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą dėl V. V.... 10. 6. Įpareigoti atsakovą V. V. per 30 d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 11. 7. Priteisti iš atsakovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 12. Ieškinyje nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl šalims priklausančių... 13. Atsakovas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Atsiliepime nurodė, kad palaiko anksčiau šioje byloje išsakytą savo... 15. Atsakovas – V. V., pateiktame atsiliepime (5 t., b.l. 182 - 192) prašė... 16. Atsiliepime dėl ieškovų 1 patikslinto reikalavimo nurodė, kad UAB... 17. Trečiasis asmuo - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 18. Atsiliepime nurodė, kad kilęs ginčas dėl žemės sklypo ribų nustatymo... 19. Trečiasis asmuo – VĮ Registrų centras, pateiktame atsiliepime (5 t., b.l.... 20. Atsiliepime nurodė, kad reikalavimas dėl atsakovo V. V. žemės sklypo... 21. Trečiasis asmuo – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, pateiktame... 22. Atsakovas S.B. „Vėtrungė - 1“ ir trečiasis asmuo – V. G., į ieškovų... 23. Teismo posėdžio metu ieškovė ir atstovė 2015-06-29 patikslintą ieškinį... 24. Atsakovo S.B. „Vėtrungė - 1“ pirmininkas iš esmės nesutiko su ieškovų... 25. Atsakovo - Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM Vilniaus rajono... 26. A. V. V. ir jo atstovas taip pat nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti ir... 27. Trečiasis asmuo V. G. prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino,... 28. Bylos dalis nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 29. Dėl ieškinio dalies reikalavimų atsisakymo... 30. Byla nagrinėjama pakankamai ilgą laiko tarpą, ieškovai B. ir J. K. daug... 31. - panaikinti V. G. užsakymu UAB ŽIA VALDA R. E. 2007-12-17 sudarytą 735 kv.... 32. - panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-02 įsakymą dėl V. G.... 33. - panaikinti V. G. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r.... 34. - panaikinti V. G. nuosavybės teise priklausančio 0,0735 ha žemės sklypo... 35. - įpareigoti atsakovą V. G., žemės sklypo Nr. 46 savininką, nuo teismo... 36. - nustatyti ieškovės B. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio SB... 37. Ieškovai nurodė, kad jiems yra žinomos atsisakymo nuo ieškinio ir bylos... 38. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140... 39. Kaip minėta, ieškovai pateikė teismui rašytinį pareiškimą (2... 40. Atsižvelgiant į išdėstytą, į teisinį reglamentavimą, darytina išvada,... 41. Dėl ginčo... 42. Byloje nustatyta, kad ieškovei B. K. priklauso 0.0653 ha žemės sklypas,... 43. Vilniaus apskrities viršininkas 2008-11-18 priėmė įsakymą Nr.... 44. Nagrinėjamas ginčas jau net keletą kartų buvo išnagrinėtas iš esmės,... 45. Dar kartą nagrinėjant bylą iš naujo, Vilniaus rajono apylinkės teismo... 46. Po ekspertizės akto gavimo, ieškovai patikslino savo ieškinį (5 t., b.l.... 47. 1. Nustatyti ieškovo J. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio... 48. 2. Nustatyti sodininkų bendrijos „Vėtrungė – 1“ sodo kelio ribas, tarp... 49. 3. P. V. V. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Sudervės... 50. 4. Panaikinti atsakovo V. V. užsakymu individualios S. L. įmonės 2007-06-30... 51. 5. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-11-18 įsakymą dėl V. V.... 52. 6. Įpareigoti atsakovą V. V. per 30 d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 53. 7. Priteisti iš atsakovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 54. Ieškovai savo patikslinto ieškinio reikalavimus sieja su UAB „Minorantė“... 55. Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, t.y. ištyręs visus byloje... 56. Visų pirma, teismas sutinka su atsakovų argumentu, kad ieškovai yra... 57. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2010-09-07 pateikė teismui atsiliepimą... 58. Konstatavus, kad ieškovai yra praleidę terminą kreiptis į teismą dėl... 59. Antra, kaip minėta, ieškovai savo patikslinto ieškinio reikalavimus (1, 2 ir... 60. Trečia, Ekspertizės akte (I išvadoje) nurodyta, kad ieškovo J. K. žemės... 61. Ekspertizės akto IV išvadoje teigiama, kad žemės sklypo Nr. 48 (V. V.)... 62. Analizuojant ginčo sklypų (Nr. 30 ir Nr. 48) kraštinių ilgius pagal... 63. Ketvirta, Ekspertizės akto VIII dalyje be kita ko nurodyta, kad išanalizavus... 64. Penkta, Ekspertizės išvados II dalyje pažymėta, kad kelio tarp žemės... 65. Ekspertizės akto VIII dalyje nurodyta, kad teismo pavedimu ekspertai parengė... 66. Teismas, įvertinęs ekspertų siūlomą pravažiavimo kelio atstatymo... 67. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovų žemės sklypų Nr. 29 (B. K.) ir... 68. Šešta, akcentuotina, kad, minėta, žemės sklypo Nr. 48 konfigūracija pagal... 69. Kaip matyti iš 2007-06-22 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto... 70. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovo žemės sklypo... 71. Septinta, teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. K., N. K., A. V. ir A.... 72. Aštunta, liudytojų parodymais ir kita bylos medžiaga nustatyta, minėta, kad... 73. Devinta, byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovo V. V. žemės sklypo Nr.... 74. Be to, byloje nustatyta, kad ties atsakovo V. V. žemės sklypo kampu, t.y.... 75. Dešimta, ieškovai vienu iš savo reikalavimų prašo įpareigoti atsakovą V.... 76. Pirmiausia pažymėtina, kad byloje nustatyta, jog tenkinti ieškovų... 77. Pagal esamą situaciją, minėta, ginčo žemės sklypai „nepersidengia“;... 78. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovų ieškinys yra... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 80. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 81. Ieškovų ieškinys atmestas, tad akivaizdu, kad sprendimas yra priimtas... 82. Atsakovas V. V. patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2010-11-10 sumokėjo... 83. Atsakovas SB „Vėtrungė - 1“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas:... 84. Atsakovas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 85. Pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą... 86. V. G. bylos nagrinėjimo pradžioje buvo į bylą įtrauktas atsakovu, jam buvo... 87. Kiti byloje dalyvaujantys tretieji asmenys įrodymų, apie patirtas... 88. Vilniaus rajono apylinkės teismas patyrė iš viso 36,30 Eur procesinių... 89. Tačiau ieškovai, atsisakę dalies ieškinio reikalavimų, pateikė prašymą... 90. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio,... 91. Kaip matyti iš bylos, ieškovai iš esmės atsisakė nuo penkių neturtinių... 92. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad iš ieškovų į valstybės... 93. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 87... 94. Ieškovų B. K. ir J. K. atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų priimti.... 95. Nutraukti civilinės bylos Nr. 2-579-860/2015 dalį dėl reikalavimų:... 96. - panaikinti V. G. užsakymu UAB ŽIA VALDA R. E. 2007-12-17 sudarytą 735 kv.... 97. - panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-02 įsakymą dėl V. G.... 98. - panaikinti V. G. priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r.... 99. - panaikinti V. G. nuosavybės teise priklausančio 0,0735 ha žemės sklypo... 100. - įpareigoti atsakovą V. G., žemės sklypo Nr. 46 savininką, nuo teismo... 101. - nustatyti ieškovės B. K. žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio SB... 102. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 103. Priteisti iš ieškovų B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) 597,49 Eur, t.y.... 104. Priteisti iš ieškovų B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) 247,63 Eur, t.y.... 105. Priteisti iš ieškovų B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) 260,67 Eur, t.y.... 106. Ieškovams B. K., a.k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) grąžinti 117,45 Eur (vieną... 107. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...