Byla 2A-362-265/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Irmos Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos V. Z. apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. Z. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Mažeikių skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti, kad ieškovei, tai yra V. Z. laikotarpiu nuo 1976-12-09 iki 1999-10-04 dirbant Plungės dirbtinių odų gamykloje tiekimo skyriuje sandėlininkės pareigose, jos darbas buvo dirbtas ypatingomis (kenksmingomis) sąlygomis. Pareiškime nurodoma, kad ji dirbo chemikalų sandėlyje ir kad buvo sąveikoje su tokiomis sveikatai pavojingomis medžiagomis, kaip švino oksidas, kalcis, kadmis, pasta ckc-17, erosilas, geležies oksidas, įvairios dervos. Dirbant pačiame sandėlyje atskiros patalpos darbui nebuvo, todėl kontaktas su kenksmingomis medžiagomis buvo betarpiškas.

3Plungės rajono apylinkės teismas 2012-10-19 sprendimu pareiškėjos prašymo netenkino. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skiriamos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 straipsniu ir Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267 patvirtintu Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu. Šiuose teisės aktuose nustatyta, kad teisę gauti kompensaciją turi asmenys, kurie iki 1995 m. sausio 1 d. nustatytą laiką kenksmingomis darbo sąlygomis dirbo darbus, nurodytus buvusios TSRS Ministrų Tarybos 1956 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 1173 patvirtintuose Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. Teismas pažymėjo, kad minėtuose teisės aktuose yra nurodytas baigtinis sąrašas profesijų ir darbų, kurie siejami su ypatingomis darbo sąlygomis. Šiame sąraše nėra numatytos tiekimo skyriaus sandėlininkės pareigos, kuriose dirbo pareiškėja. Minėtas profesijų ir darbų sąrašas negali gali būti aiškinamas plečiamai ar taikant analogiją. Pasak pirmosios instancijos teismo, jam nepriskirta kompetencija koreguoti šiuos sąrašus.

4Pareiškėja su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko, prašė skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – jos prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tenkinti. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu teismas turi vertinti visus byloje esančius įrodymus, susijusius su įrodinėjimo dalyku, ir iš įrodymų visumos spęsti, ar prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas įrodytas. Pareiškėja nurodo, jog svarbios bylos aplinkybės, jog ji dirbo kenksmingomis sąlygomis chemikalų sandėlyje visą dieną, buvo įrodytos jos paaiškinimais, liudytojų parodymais. Taip pat pareiškėja nurodo, jog aplinkybė, kad įmonėse, kuriose ji dirbo, ginčo dėl darbo laiko apskaitos ar darbo kenksmingumo neiškilo. Taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo faktinių aplinkybių, o išvadą, jog pareiškimas neturėtų būti nagrinėjamas ypatingos teisenos tvarka, nemotyvavo, todėl netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Pareiškėja nurodo, jog aplinkybę, kad jos prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, patvirtina Klaipėdos apygardos teismo 2007-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-756-524/2007.

5Apeliacinis procesas nutrauktinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

7Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). Teisiniai faktai – tai tokie realios tikrovės reiškiniai, su kuriais teisės normos sieja teisinio santykio atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji laikotarpyje nuo 1976-12-09 iki 1999-10-04 dirbo kenksmingomis sąlygomis. Pareiškėja nesutinka tik su aplinkybe, jog jos dirbtas darbas prašomu laikotarpiu nebuvo pripažintas kaip dirbtas kenksmingomis sąlygomis. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skiriamos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 straipsniu ir Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr.267 patvirtintu Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu. Šiuose teisės aktuose nustatyta, kad teisę gauti kompensaciją turi asmenys, kurie iki 1995 m. sausio 1 d. nustatytą laiką kenksmingomis darbo sąlygomis dirbo darbus, nurodytus buvusios TSRS Ministrų Tarybos 1956 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 1173 patvirtintuose Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

8Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėja aplinkybę, jog minėtame sąraše nesant tiekimo skyriaus sandėlininkės pareigybės, kaip priskiriamos prie kenksmingų darbų sąlygų, prašo sukurti tokiu būdu, kad tiekimo skyriaus sandėlininkės pareigybė būtų priskiriama prie kenksmingomis sąlygomis dirbtų darbų sąrašo. Pažymėtina, jog minėti teisės aktai nustato teisinių santykio subjektų teisių atsiradimą, pasikeitimą ir pasibaigimą, teismas šių faktų teismo sprendimu sukurti ar papildyti neturi teisės. CPK 445 straipsnyje nustatyta, jog teismas nustato tik juridinę reikšmę turinčius faktus ir tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu klausimu pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas būtų priskirtas teismų kompetencijai, jeigu ji negalėtų įrodyti aplinkybių, kad ji dirbo darbą, kuris aprašų nustatyta tvarka pripažintinas kaip darbas kenksmingomis sąlygomis. Tuo tarpu, kaip nurodo pati pareiškėja apeliaciniame skunde, ginčo, jog ji dirbo įmonėje sandėlininkės pareigose, neiškilo. Taigi byloje kilo ne juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo klausimas, o ginčas tarp pareiškėjos ir suinteresuoto asmens, ar pareiškėjai priklauso kompensacija už darbą, kaip dirbtą kenksmingomis sąlygomis.

9Pareiškėjos minima apeliaciniame skunde Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kurioje nurodoma, jog faktas, kurį prašo nustatyti pareiškėja, priskirtinas prie juridinę reikšmę turinčių faktų, nurodoma nepagrįstai. Pareiškėjos minimoje nutartyje nagrinėjamos aplinkybės neatitinka šios bylos aplinkybių. Dėl to konstatuotina, jog nesutampa šių bylų ratio decidendi.

10Esant šių aplinkybių visetui darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog pareiškėjos prašymas nepriskirtinas byloms, kurios pagal CPK nagrinėtinos ypatingosios teisenos tvarka, nepagrįstai nagrinėjo bylą iš esmės. Teismas šią civilinę bylą turėjo nutraukti, nes pagal CPK XXVI skyriaus nuostatas juridiniai faktai tik nustatomi, o ne sukuriami. Tokio pobūdžio pareiškimai, kuriuos pateikė pareiškėja, nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka. Nurodytų aplinkybių pagrindu, pirmosios instancijos teismas šiuos pareiškimus turėjo atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o iškėlęs civilinę bylą - ją nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu. Šių aplinkybių visetas įpareigoja apeliacinės instancijos teismą panaikinti teismo sprendimą ir civilinę bylą nutraukti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Plungės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal pareiškėjos V. Z. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Mažeikių skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai