Byla 2S-1180-345/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo UAB „Hago“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens AB SEB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo UAB „Hago“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Hago“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė pripažinti 2013 m. vasario 27 d. antstolio V. M. turto arešto aktą bei 2013 m. vasario 27 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382, neteisėtais ir juos panaikinti. Iki skundo išnagrinėjimo pareiškėjas teismo paprašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolio V. M. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį pareiškėjas grindė tuo, kad yra ginčijamas hipotekos sandoris, kurio pagrindu antstolis vykdo išieškojimą bei areštuoja pareiškėjo turtą, ir byla dėl šio hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu dar nėra užbaigta įsiteisėjusiu sprendimu. Todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo dėl antstolio veiksmų neteisėtumo įvykdymas (o taip pat ir teismo sprendimo dėl ginčijamų hipotekos lakštų įvykdymas) gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi antstolis jau būtų įvykdęs tolimesnius vykdomuosius veiksmus - priverstinai pardavęs pareiškėjo turtą.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir sustabdė antstolio V. M. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382, vykdant hipotekos lakštą Nr. 01120070004564 bei lakšto pakeitimus, iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo ir procesinio sprendimo įsiteisėjimo.

6Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė atsižvelgęs į tai, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl hipotekos lakšto, remiantis kuriuo išduotos teismo nutarties pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0240/12/04382, ir jo pakitimų pripažinimo negaliojančiais.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo UAB „Hago“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Pareiškėjas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-208/2013, kuria buvo netenkintas analogiškas pareikštam šioje byloje pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis turi prejudicinę galią nagrinėjamu atveju.

102. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1842-603/2013, atmetė pareiškėjo UAB „Hago“ ieškinį dėl hipotekos ir jos pakeitimų pripažinimo negaliojančiais, kas patvirtina, jog aptariamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

113. Ginčas dėl antstolio veiksmų yra kilęs dėl 2013 m. vasario 27 d. turto arešto akto ir 2013 m. vasario 27 d. patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo vykdomojoje byloje, t.y. dėl antstolio veiksmų, kuriais siekiama atlikti pradinius vykdymo veiksmus: apriboti disponavimą turtu ir jį įvertinti. Taigi teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su skundo dalyku.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Šio apeliacinio proceso ribas apibrėžia atskirojo skundo faktinis ir teisiniai pagrindai, o objektą sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė priverstinio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382.

14Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas paduotu skundu ginčija antstolio V. M. 2013 m. vasario 27 d. sudarytą turto arešto aktą bei 2013 m. vasario 27 d. priimtą patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo.

15Laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti, kad bylą išnagrinėjus iš esmės ir ieškovui priėmus palankų sprendimą jo įvykdymas būtų įmanomas arba nebūtų nepagrįstai apsunkintas. Esant skundui dėl antstolio veiksmų laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos tais atvejais, kai yra pakankamai duomenų išvadai, kad vykdymo veiksmų atlikimas iki skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos sukels neproporcingai dideles neigiamas pasekmes asmeniui, padavusiam skundui, lyginant su tomis, kurios kils sustabdžius vykdymo veiksmus. Minėta reiškia, kad skundą paduodantis asmuo privalo pateikti įrodymus, kurie prima facie pagrįstų, jog antstoliui toliau atliekant vykdymo veiksmus susiklostytų situacija, kai patenkinus skundą nebebūtų įmanoma grąžinti skundą padavusio asmens į teisinę padėtį, buvusią iki vykdymo veiksmų atlikimo.

16Reikšdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas nurodė, kad jas taikyti yra būtina, nes priešingu atveju antstolis vykdymo procese realizuos pareiškėjui priklausantį turtą, įkeistą suinteresuotam asmeniui AB SEB bankas. Šiuos argumentus pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino sudarančiais pagrindą taikyti ginčo laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo veiksmų sustabdymą. Skundžiamais antstolio veiksmais nebuvo priimtas sprendimas realizuoti areštuoto pareiškėjui priklausančio turto, taigi objektyviai skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu neegzistavo grėsmė pareiškėjo interesams.

17Skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą patvirtina ir aplinkybė, jog nagrinėdamas pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas nevertino šio prašymo skundo dėl antstolio veiksmų prima facie doktrinos aspektu. Skunde pareiškėjas nenurodė nei vieno argumento, kurie tiesiogiai būtų susiję su antstolio padarytais procesiniais pažeidimais atliekant skundžiamus veiksmus. Priešingai skunde dėstomos aplinkybės bei argumentai de facto yra susiję su poreikiu stabdyti priverstinius vykdymo veiksmus dėl tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens vykstančio bylinėjimosi dėl hipotekos sandorio negaliojimo ab initio, t. y. aplinkybėmis, kurios neesant teismo draudimo suinteresuotam asmeniui patenkinti savo pareiškėjui priklausančio turto hipoteka užtikrinto reikalavimo, neturi teisinio ryšio su antstolio atliktais veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382. Pareiškėjo skundo prima facie nepagrįstumą aiškiai patvirtina ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-16614-391/2013, kuria pareiškėjo UAB „Hago“ skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

18Išdėstyti argumentai suponuoja išvadą, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas pareiškėjo UAB „Hago“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančias teisės normas, nepagrįstai vertino pareiškėjo nurodytas faktines aplinkybes kaip sudarančias pagrindą stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382 iki pareiškėjo skundo išnagrinėjimo. Paminėto pasekmėje pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - pareiškėjo UAB „Hago“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinamas (CPK 144, 185 straipsniai).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Hago“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Hago“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjo... 6. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė atsižvelgęs į tai, kad... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Vilniaus... 9. 1. Pareiškėjas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 10. 2. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje... 11. 3. Ginčas dėl antstolio veiksmų yra kilęs dėl 2013 m. vasario 27 d. turto... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Šio apeliacinio proceso ribas apibrėžia atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas paduotu skundu ginčija antstolio V. M.... 15. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti, kad bylą... 16. Reikšdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas... 17. Skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą patvirtina ir aplinkybė, jog... 18. Išdėstyti argumentai suponuoja išvadą, kad Vilniaus miesto apylinkės... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir...