Byla 2S-1136-464/2013
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Hago“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Hago“ skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis V. M.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4pareiškėjas UAB „Hago“ 2013-03-08 kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų (b.l. 1-4), kartu pateikdamas skundo egzempliorių teismui (CPK 510 str. 2 d.), prašydamas Vilniaus m. apylinkės teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki šio skundo išnagrinėjimo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/10/04382. Šių priemonių taikymo būtinumą grindė aplinkybėmis, kad antstolis iki skundo išnagrinėjimo gali būti priverstinai pardavęs pareiškėjo bendrovės turtą, todėl nutarties dėl antstolio veiksmų neteisėtumo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-03-15 nutartimi (b.l. 35-36) pareiškėjo UAB „Hago“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas nustatė, jog šiuo patvarkymu antstolis reikalavo raštu pateikti duomenis apie teismo areštuotą ir kreditoriui perduotiną įkeistą kilnojamąjį turtą ir nurodyti įgalioto asmens kontaktus. Pareiškėjas tokį antstolio konkretų nurodymą ginčija, tačiau jo prašymas sustabdyti visus antstolio veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382, išeina už skundžiamų veiksmų (papildomo reikalavimo pateikti duomenis) ribų, todėl yra nepagrįstas ir atmestinas (CPK 144 str. 1 d.). Skundžiamame patvarkyme nenagrinėjami jokie klausimai, susiję su hipotekos lakštų ginčijimu kitoje civilinėje byloje, ir joks sprendimas dėl jų negalės būti priimtas. Todėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentai nepagrindžia jų taikymo būtinumo. Šioje byloje nėra nagrinėjami antstolio sprendimai priverstinai parduoti pareiškėjo turtą, todėl nėra teisinio pagrindo stabdyti vykdomąją bylą nagrinėjant tokį pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas UAB „Hago“ atskiruoju skundu (b.l. 40-44) prašo panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-15 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti antstolio V. M. vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382 iki kol bus išnagrinėtas UAB „Hago“ skundas dėl 2013-02-27 papildomo reikalavimo pateikti duomenis pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo.

10Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Išieškojimo veiksmų sustabdymas yra laikinoji apsaugos priemonės ne tik ieškiniui, bet ir skundui dėl antstolio veiksmų užtikrinti. Skundo esmė ir skundo reikalavimas yra labai glaudžiai susiję su prašomomis taikyti laikinosiomis priemonėmis – laikinu antstolio veiksmų sustabdymu. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, skundo nagrinėjimas netektų prasmės, nes antstolio veiksmai būtų toliau vykdomi, iš pareiškėjo jau būtų atimtas turtas, dėl kurio vyksta ginčas. Teismas neįsigilino nei į skundžiamo reikalavimo pobūdį bei mastą, nei į jame minimo turto statusą, dėl to nepagrįstai nurodė, kad klausimai, susiję su hipotekos lakštų ginčijimu nėra susiję su skundžiamu reikalavimu. Toks teismo vertinimas prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir pateiktiems įrodymams. Teisme yra užginčytas hipotekos sandorio, pagal kurį antstolis vykdo išieškojimą iš pagrindinio turto (kurio priklausinys yra reikalavime nurodytas turtas), teisėtumas. Ši civilinė byla dar nėra išspręsta ir nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr.2-1842-603/2013). Teismas negali iš anksto pasisakyti dėl sprendimų, kurie yra nepriimti. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus ir įrodymus apie tai, jog antstolio reikalavimu iš esmės ir yra reikalaujama perduoti turtą kreditoriui. Viso turto buvimo vieta yra ( - ), kadangi tai yra aukščiau minėto nekilnojamojo turto neatskiriama dalis, priklausinys, todėl nelogiškas yra antstolio reikalavimas pateikti tą patį turtą bei nurodyti jo buvimo vietą, nes tiek turto aprašas, tiek jo buvimo vieta nėra pakitusi. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų bei įrodymų dėl to, kad tebėra neužbaigtas teismo procesas ir nėra galutinio procesinio sprendimo dėl vykdymo iš kilnojamojo turto tvarkos, taip pat nevertino pareiškėjo argumentų dėl galimybės sudaryti taikos sutartį vykdymo procese. Jau po skundo dėl antstolio veiksmų padavimo, paaiškėjo naujos aplinkybės, t.y. 2013-03-18 Vilniaus m. apylinkės teismas priėmė nutartį sustabdyti antstolio V. M. veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382, vykdant hipotekos lakštą Nr.( - ) bei lakšto pakeitimus iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo paduotas skundas dėl antstolio veiksmų.

11Antstolis V. M. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas procesinio teisinio pobūdžio klausimas – dėl nutarties, kuria atmestas apelianto prašymas sustabdyti vykdymo veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Apeliantas, pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų – 2013-02-27 antstolio V. M. papildomo reikalavimo pateikti duomenis vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382 pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382 (CPK 510 str. 2 d.). CPK 144 str. 1 d. numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti įstatymo numatytas preliminarias ir laikinai galiosiančias priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo procesinio sprendimo, priimto toje civilinėje byloje, įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Viena tokių priemonių – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p.), kuri ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Vadinasi, teismui palikta diskrecijos teisė kiekvienu atveju vertinti vykdymo veiksmų sustabdymą ir reikalingumo aspektu.

16Kaip matyti ir skundo argumentų, antstolio veiksmų neteisėtumą apeliantas iš esmės grindė tuo, kad vykdomoji byla Nr.0240/12/04382 negali būti vykdoma, nes yra ginčijamas hipotekos sandoris, pagal kurį antstolis vykdo išieškojimą ir byla dėl šio hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu nėra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Visas įkeistas kilnojamas turtas, apie kurį skundžiamo antstolio patvarkymu reikalaujam pateikti antstoliui duomenis, yra nekilnojamojo turto ( - ), priklausinys, todėl šio turto atskyrimas sumažintų abiejų objektų vertę. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėjas nurodė, kad jas taikyti yra būtina, nes priešingu atveju antstolis vykdymo procese realizuos pareiškėjui priklausantį turtą, įkeistą hipotekos lakštu. Kaip matyti iš į bylą pateikto skundžiamo 2013-02-27 papildomo reikalavimo pateikti duomenis Nr.0240/12/04382 (b.l.5), juo antstolis V. M. nereikalauja perduoti paties turto, o reikalauja ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio reikalavimo gavimo dienos raštu pateikti duomenis antstolio apie teismo areštuotą ir kreditoriui perduotiną įkeistą kilnojamąjį turtą, t.y. pateikti 2009-01-01 ilgalaikio turto aprašą Nr.1, pagal kurį įkeistas turtas turi būti perduotas kreditoriui bei nurodyti šio turto buvimo vietą (ar visi perduotini daiktai yra adresu ( - )), taip pat nurodyti įgalioto asmens kontaktus, su kuriuo antstolis galėtų suderinti kilnojamųjų daiktų perdavimo kreditoriui tikslią datą ir laiką. Įvertinus skundžiamo antstolio veiksmo turinį taip pat matyti, kad juo nebuvo ir priimtas sprendimas parduoti areštuotą pareiškėjui priklausantį turtą. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad sąsajų tarp skundžiamo partvarkymo vykdymo ir apelianto prašymo sustabdyti visus šioje vykdomojoje byloje atliekamus vykdymo veiksmus nagrinėjamu atveju nėra, taigi skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu neegzistavo grėsmė pareiškėjo interesams.

17Kita vertus, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad toks šios vykdomosios bylos sustabdymo klausimas būtent dėl apelianto inicijuoto ginčo (t.y. dėl hipotekos lakšto galiojimo įvertinimo) jau buvo teismuose sprendžiamas. Vilniaus apygardos teismo 2012-05-30 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir vykdymo veiksmų sustabdymo civilinėje byloje Nr. 2-1842-603/2013, kurioje ir buvo siekiama nuginčyti hipotekos lakšto galiojimą, pareiškus reikalavimą dėl sutartinio hipotekos lakšto su pakeitimais pripažinimo negaliojančiu CK 1.82 str. pagrindu kaip prieštaraujančiu juridinio asmens teisnumui, panaikino Lietuvos apeliacinis teismas, ir 2013-01-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-208/2013 tokį prašymą atmetė, pripažinęs, kad prielaidų stabdyti vykdymo veiksmų nagrinėjamojoje situacijoje nesusiklostė, o skolininkas UAB „Hago“, nuosekliai skųsdamas vieną po kito teismo procesinį sprendimą, siekia atitolinti prievolių vykdymą priverstine tvarka. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-03-21 sprendimu ieškovo UAB „Hago“ ieškinys atsakovui AB SEB bankas dėl hipotekos lakšto Nr.( - ) ir jo pakeitimų pripažinimo negaliojančiais jau taip pat yra išspręstas ir atmestas (civilinė byla Nr.2-1842-603/2013).

18Be to, Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-18 nutartis sustabdyti antstolio V. M. veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382, vykdant hipotekos lakštą Nr.( - ) bei lakšto pakeitimus iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Hago“ paduotas skundas dėl antstolio veiksmų kitoje civilinėje byloje Nr.2-14726-141/2013, kuria apeliantas savo atskirajame skunde remiasi kaip precedentine, buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2013-06-13 nutartimi civilinėje byloje Nr.2S-1180-345/2013. Apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo skunde dėstomos aplinkybės bei argumentai de facto yra susiję su poreikiu stabdyti priverstinius vykdymo veiksmus dėl tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens vykstančio bylinėjimosi dėl hipotekos sandorio negaliojimo ab initio, t. y. aplinkybėmis, kurios neesant teismo draudimo suinteresuotam asmeniui patenkinti savo pareiškėjui priklausančio turto hipoteka užtikrinto reikalavimo, neturi teisinio ryšio su antstolio atliktais veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0240/12/04382. Taigi nors minėtoje civilinėje byloje Nr.2-14726-141/2013 pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti kitus antstolio V. M. veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/12/04382 ( t.y. 2013-02-27 turto arešto aktą ir 2013-02-27 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo), nagrinėjamu atveju taip pat konstatuotina, kad pareiškėjo atskirajame skunde dėstomos aplinkybės bei argumentai, nors jo ir siejami su poreikiu stabdyti priverstinius vykdymo veiksmus dėl pareiškėjo ir AB SEB banko vykstančio ginčo dėl hipotekos sandorio negaliojimo, tačiau neturi teisinio ryšio su skundžiamu antstolio veiksmu, t.y. papildomu reikalavimu dėl informacijos pateikimo.

19Dar daugiau, Vilniaus m. apylinkės teismas jau yra įvertinęs ir paties skundo dėl antstolio 2013-02-27 papildomo reikalavimo pateikti duomenis pagrįstumą bei 2013-05-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-16614-391/2013 jo netenkino.

20Darytina išvada, kad šiuo atveju nebuvo susiklosčiusios CPK 144 str. 1 d. įvirtintos būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, taigi prašymas stabdyti vykdymo veiksmus apylinkės teismo buvo įvertintas teisingai (CPK 185 str.). Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo abejoti skundžiamos apylinkės teismo nutarties teisėtumu ar pagrįstumu, todėl nutartis paliktina nepakeista.

21Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

22Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Hago“ atskirąjį... 3. I. Ginčo esmė... 4. pareiškėjas UAB „Hago“ 2013-03-08 kreipėsi su skundu dėl antstolio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-03-15 nutartimi (b.l. 35-36) pareiškėjo... 7. Teismas nustatė, jog šiuo patvarkymu antstolis reikalavo raštu pateikti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas UAB „Hago“ atskiruoju skundu (b.l. 40-44) prašo panaikinti... 10. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti... 11. Antstolis V. M. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas procesinio teisinio... 15. Apeliantas, pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų – 2013-02-27... 16. Kaip matyti ir skundo argumentų, antstolio veiksmų neteisėtumą apeliantas... 17. Kita vertus, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 18. Be to, Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-18 nutartis sustabdyti antstolio... 19. Dar daugiau, Vilniaus m. apylinkės teismas jau yra įvertinęs ir paties... 20. Darytina išvada, kad šiuo atveju nebuvo susiklosčiusios CPK 144 str. 1 d.... 21. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,... 22. Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį nepakeistą....