Byla 2-890-527/2017
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolita Cirulienė,

2sekretoriaujant Valei Greskienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „TIKETA“ atstovei V. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka susipažino su civiline byla pagal ieškovės UAB „TIKETA“ patikslintą ieškinį atsakovei B. A. (tretieji asmenys: UAB „Renginių centras“, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės.

5Teismas

Nustatė

62017-03-20 teisme priimtas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriame prašoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau ir – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 28 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 29 ir135 straipsniais, išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, jog UAB „TIKETA“ nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovei. Ieškinyje nurodyta, jog 2017-01-26 UAB „TIKETA“ (toliau – TIKETA) gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) komisijos 2017-01-23 nutarimą Nr. 10-107, įpareigojantį grąžinti vartotojai (atsakovei) už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus, t. y. 43,51 Eur už bilietus į atšauktą renginį. TIKETA, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, nepraleidusi 30 dienų termino, pareiškė šį ieškinį dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės, kadangi TIKETA, vadovaujantis 2008-09-09 su UAB ,,Renginių centras“ sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909, yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo, o 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone neįvykusio renginio (t. y. festivalio „Karklė Live Music Beach – 2016“) organizavimo paslaugos teikėjas yra UAB ,,Renginių centras“, turintis pareigą grąžinti atsakovei pinigus už bilietą.

7Atsakovė 2017-04-03 pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutinka, nes, patyrusi piniginę žalą dėl neįvykusio renginio, kreipėsi į vartotojų teises atstovaujančią instituciją, prašydama organizatorių jai grąžinti pinigus ir nenurodydama TIKETA kaip organizatoriaus bei nepateikdama jai jokių kaltinimų, todėl jai yra nesuprantama TIKETA ieškinio jai esmė ir motyvai. Kadangi organizatoriai viešai žadėjo grąžinti pinigus už neįvykusi renginį, tačiau asmeniškai neatrašė, ji kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri 2017-01-23 priėmė sprendimą Nr. 10-107, jog už pinigų grąžinimą yra atsakinga TIKETA. Šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimas ją nustebino, nes savo prašyme ji nurodė, kad pinigus už bilietą grąžintų organizatoriai, o ne bilietų platinimo tarpininkas. TIKETA paskelbė, jog ji už bilietų grąžinimą neatsakinga, todėl ji, nusivylusi vartotojos teisių neturėjimu, toliau į jokias instancijas ji nesikreipė – tai kainuoja papildomas lėšas ir laiką, o ji ir taip buvo apgauta ir už bilietą patyrė 43,51 Eur nuostolį, todėl nesupranta, kodėl TKETA jai iškėlė ieškinį, o ne Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri priėmė jiems nepalankų sprendimą.

8Trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-04-10 pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame palaiko nurodytame nutarime išdėstytą poziciją ir prašo pakeisti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos procesinę padėtį civilinėje byloje Nr. 2-890-527/2017 iš trečiojo asmens į instituciją, teikiančią išvadą.

9Procesiniai dokumentai ir pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, trečiojo asmens UAB „Renginių centras“ atstovui M. T. įteikti 2017-03-24. Trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas.

11Nustatyta, jog atsakovė už elektroninį bilietą Nr. 585805070 į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ (b. l. 60), kurio organizatorius buvo UAB „Renginių centras“, 2016-07-18 AB DNB banko pavedimu Nr. 211 (b. l. 63) sumokėjo renginio bilietus platinusiai ieškovei 43,51 Eur. Šis renginys, turėjęs įvykti 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone, renginio organizatoriaus buvo atšauktas.

12Byloje kilo ginčas dėl to, kas yra atsakingas prieš atsakovę ir kas jai privalo grąžinti sumokėtus pinigus – bilietų platintoja TIKETA ar renginio organizatorius UAB „Renginių centras“.

13TIKETA 2017-01-26 gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) komisijos 2017-01-23 nutarimą Nr. 10-107, kuriuo TIKETA buvo įpareigota grąžinti atsakovei, kaip vartotojai, už nesuteiktą paslaugą (už bilietus į atšauktą renginį) sumokėtus 43,51 Eur. TIKETA, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, nepraleidusį 30 dienų termino, pareiškė šį ieškinį dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės, teigdama, jog TIKETA yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo, o ne renginio organizavimo paslaugos teikėjas ir pareigos grąžinti pinigus už bilietus atsakovei neturi.

14Ieškovės pateiktais įrodymais nustatyta, jog 2008-09-09 tarp TIKETOS ir UAB ,,Renginių centras“ sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909 (toliau – Sutartis, b. l. 8–26) TIKETA platino bilietus į UAB ,,Renginių centras“ organizuotus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone. Ieškovės teigimu, iš viso į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ buvo parduoti 8 456 bilietai, už kuriuos buvo surinkta 182 647,04 Eur (neįvertinus techninių grąžinimų, t. y. grąžinimų, atliktų dėl įvairių klaidų, atsiradusių bilietų pardavimo metu, pvz., neatsispausdinusio fiskalinio kvito ar pan.). Nurodyta suma, ieškovės teigimu, yra pinigų už parduotus bilietus į renginį apyvartos suma, į kurią pagal Sutartį įeina renginio organizatoriui priklausanti dalis bei TIKETOS komisinis mokestis, renginio organizatoriaus mokamas TIKETAI už teikiamą bilietų platinimo paslaugą. Kadangi pagal Sutartį TIKETA už išplatintus bilietus renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“ pinigus buvo įsipareigojusi pervesti kas savaitę (Sutarties 1.5 p.), sumos, gautos už išplatintus bilietus, kiekvieną trečiadienį buvo pervedamos UAB „Renginių centras“ (arba kitiems asmenims pagal trišalius susitarimus). Paskutinis mokėjimas pagal Sutartį (įskaitant susitarimus prie Sutarties) buvo atliktas 2016-07-31, o vėliau, 2016 m. rugpjūčio mėnesį buvo gautas antstolio A. S. patvarkymas, kuriuo buvo areštuotos pas TIKETĄ esančios UAB „Renginių centras“ priklausančios lėšos (b. l. 55), ir TIKETA antstolio nurodymu visą likusią už parduotus bilietus surinktą sumą pervedė antstoliui. Šiems teiginiams pagrįsti ieškovė pateikė Renginių ataskaitą, sugeneruotą bilietų platinimo sistemos (b. l. 27–36).

152016-08-09 TIKETOS darbuotojai gavo renginio organizatoriaus UAB ,,Renginių centras“ vadovo M. T. pranešimą apie tai, jog renginys „Karklė Live Music Beach – 2016“ yra atšaukiamas / perkeliamas į 2017 m. vasarą, jog „Dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija „Renginių Centras“. <...> informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu.“ (b. l. 37–39). Be to, UAB „Renginių centras“ atstovai ne kartą pasisakė spaudoje (Naujienų portalų straipsnių dėl atšaukto renginio, b. l. 40–46) bei teikdami atsakymus besikreipusiai atsakovei nurodė, jog UAB „Renginių centras“ yra renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorius, atsakingas prieš bilietų pirkėjus už pinigų už bilietus grąžinimą (b. l. 61–62).

162016 m. lapkričio mėnesį TIKETA gavo 2016-11-29 Tarnybos raštą Nr. 37K-2243 (b. l. 57) dėl atsakovės B. A. prašymo dėl pinigų už bilietus į nukeltą renginį grąžinimo. Pažymėtina, jog savo prašyme Tarnybai (b. l. 58–59) atsakovė paslaugų teikėju nurodė ne TIKETĄ, o būtent renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ darbuotojus – M. T. (direktorių), I. G. ir D. Ž. (projektų vadovę), kas rodo, jog atsakovei, kaip vartotojai, nekilo jokių abejonių dėl to, kad už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą yra atsakinga ne TIKETA, o renginio organizatorius. Pažymėtini, jog atsakovė ir savo atsiliepime į patikslintą ieškinį patvirtino šią aplinkybę. Negavusi paaiškinimų iš UAB „Renginių centras“, Tarnyba dėl B. A. prašymo 2017-01-23 priėmė nutarimą Nr. 10-107 (b. l. 64–69)), kuriuo įpareigojo TIKETĄ grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį. Šis Tarnybos nutarimas, teismo nuomone, yra nepagrįstas ir naikintinas. Nors šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovė neskundžia 2017-01-23 Tarnybos nutarimo Nr. 10-107, tačiau su jame išdėstytais argumentais bei priimtu sprendimu nesutinka ir siekia Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka užkirsti kelią teisiškai nepagrįsto nutarimo įsigaliojimui, perduodant civilinio ginčo nagrinėjimą bendrosios kompetencijos teismui. Pažymėtina, jog, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, ieškovei nesikreipus į bendrosios kompetencijos teismą per nustatytą laikotarpį, minėtas Tarnybos nutarimas būtų įsigaliojęs ir įgautų vykdomojo dokumento galią.

17Sprendžiant byloje iškilusį ginčą, tikslu nustatyti TIKETOS atsakomybės prieš atsakovę ribas, teismo nuomone, reikalinga išsiaiškinti, kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp atsakovės, kaip bilietų pirkėjos, ieškovės, kaip bilietus į renginį platinančio asmens, bei renginio organizatoriaus. Pažymėtina, jog, įsigydama bilietą į renginį, atsakovė sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui – TIKETAI, kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos), t. y. bilietų platinimo paslaugai, teikti. Informacija apie tai, kad renginio organizatorius yra ne TIKETA, o UAB ,,Renginių centras“, teismo nuomone, atsakovei buvo atskleista (pateikta) tinkamai – tiek prie renginio aprašymo internete TIKETOS interneto tinklapyje (tai patvirtina išrašas iš renginio aprašymo TIKETOS tinklalapyje – b. l. 49), tiek TIKETOS paslaugų teikimo taisyklėse (su kuriomis yra supažindinamas kiekvienas asmuo (padedant varnelę), prieš sudarant jam galimybę įsigyti bilietus internetu) (išrašas iš TIKETOS taisyklių – b. l. 48). 2009-12-15 TIKETA paslaugų teikimo taisyklių Nr. 1.0 5.4 punkte nustatyta, jog ,,jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.“ Teismo nuomone, atsakovė, prieš įsigydama bilietus, buvo aiškiai ir suprantamai per viešai prieinamą ikisutartinę informaciją informuota apie tai, kad TIKETA, veikianti kaip tarpininkas – bilietų platintojas, nėra renginio organizatorius, neteikia renginio organizavimo paslaugų, nėra atsakinga už renginio kokybę, taigi ir jo įvykimą ar neįvykimą, ir už pinigų už bilietus grąžinimą renginio atšaukimo atveju neatsako, o už visa tai atsako renginio organizatorius – UAB „Renginių centras“.

18Pagrindinis Tarnybos argumentas, dėl ko ši priėmė 2017-01-23 nutarimą Nr. 10-107, kuriuo atsakomybės subjektu pasirinko renginio organizatoriaus papildomų paslaugų teikimui (bilietų platinimui) pasitelktą asmenį – TIKETĄ, yra tai, jog renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilieto į renginį. Teismo nuomone, vien ši aplinkybė jokiais būdais nepaneigia fakto, kad TIKETA renginio organizavimo paslaugų neteikia, bei fakto, kad atsakovė prieš įsigydama bilietą buvo apie tai informuota, nes, kaip minėta, ši informacija buvo skelbiama renginio aprašyme internete – iššokančiame lange TIKETOS tinklalapyje (b. l. 49) bei TIKETOS bilietų platinimo paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis elektroninio bilieto pirkėjas turi teisę susipažinti ir tokį susipažinimą patvirtinti uždedant varnelę, be ko neįmanoma tęsti bilietų pirkimo procedūros. Bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį, tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos prie renginio aprašymo bei TIKETOS taisyklėse, kur aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog TIKETA nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Kaip minėta, aplinkybę, jog atsakovei buvo žinoma, kas yra renginio organizavimo paslaugų teikėjas, patvirtina ir tai, jog pati atsakovė kreipdamasi į Tarnybą kaip paslaugų teikėją nurodė būtent renginio organizatorių (UAB „Renginių centras“ direktorių bei kitus šios bendrovės atstovus), o ne TIKETĄ. Pažymėtina ir tai, kad TIKETA paslaugų teikimo taisyklėse nėra nuostatos, jog TIKETOS platinamuose bilietuose privalo būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo, o vien tai, kad TIKETA nepasinaudoto Taisyklių 5.4 punkte numatyta teise (,,gali būti“) platinamuose bilietuose nurodyti atitinkamų paslaugų teikėją, šiai informacijai esant atskleistai kitokiu viešai prieinamu būdu, teismo nuomone, negali sukelti ieškovei atsakomybės prieš atsakovę, kuri net neteigė, kad jai ši informacija apie renginio organizatorių nebuvo atskleista, o renginio organizatorius UAB „Renginių centras“ net neneigė savo atsakomybės dėl atsakovės partirtų nuostolių dėl nesuteiktos renginio organizavimo paslaugos.

19Parduodama bilietą, TIKETA neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo paslaugų – šias paslaugas įsipareigoja suteikti renginio organizatorius, o TIKETĄ jis pasitelkia tik papildomai paslaugai – bilietų išplatinimui – suteikti. Savo paslaugą – bilietų platinimo paslaugą – TIKETA suteikė tinkamai, o už paslaugas, kurių neteikia, neatsako ir negali atsakyti – apie tai vartotojai yra informuojami iš anksto, prieš perkant bilietą.

20Pažymėtina ir tai, jog aplinkybę, jog TIKETA veikia kaip renginio organizatoriaus tarpininkas, taip pat pagrindžia ir Sutartis, sudaryta tarp TIKETOS bei UAB „Renginių centras“, konkrečiai – Sutarties 5 punktas, kuriame nurodoma, jog TIKETA, teikdama Sutartyje nurodytas paslaugas, veikia kaip Organizatoriaus tarpininkas – Bilietai platinami Organizatoriaus vardu ir interesais.“ Organizatoriaus pareiga grąžinti bilietų pirkėjams pinigus, jeigu renginys neįvyksta, yra įtvirtinta Sutarties 15 punkte, numatančiame, jog „Nutraukus Bilietų platinimą, TIKETA pinigų už Bilietus grąžinimą pradeda nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne anksčiau nei sekančią dieną po to, kai Organizatorius perveda TIKETAI visus pinigus, gautus už Bilietus į neįvykusį ar nukeltą Renginį.“ Ieškovė savo ruožtu negali ir neturi prisiimti atsakomybės už paslaugos, kurios teikėja nėra, suteikimą ar nesuteikimą. Be to, visos sąskaitos faktūros, išrašytos to pageidavusiems bilietų pirkėjams, buvo išrašomos renginio organizatoriaus vardu, kadangi vienintelis renginio organizavimo paslaugų teikėjas yra būtent renginio organizatorius UAB „Renginių centras“ (sąskaitos faktūros pavyzdys – b. l. 48).

21Renginio organizavimą vykdė UAB „Renginių centras“, renginys buvo atšauktas UAB „Renginių centras“ sprendimu, taigi dėl renginio organizatoriaus kaltės vartotojai nebuvo suteikta renginio organizavimo paslauga, kurią renginio organizatorius buvo įsipareigojęs suteikti pagal sudarytą renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.205 straipsniu, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą, o remiantis CK 6.245 straipsnio 3 dalimi, sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taigi renginio organizatorius, neįvykdęs sutarties, turi pareigą atlyginti atsakovei šios patirtus nuostolius.

22CK 6.38 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad „Jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, naudojasi kitų asmenų pagalba, tai jis už tų asmenų veiksmus atsako kaip už savo". Taigi, šiuo atveju paslaugai įvykdyti renginio organizatorius į pagalbą pasitelkė bilietus platinančią įmonę – TIKETĄ. Iš to seka, kad renginio organizavimas yra kompleksinė paslauga ir bilietas yra neatsiejamas nuo pačios paslaugos, nes tam, kad būtų parduota paslauga (renginio organizavimo paslauga), vartotojas turi pirkti ir patį bilietą (už kurio suformavimą ir išspausdinimą bilieto į renginį pirkėjas moka nustatytą mokestį). Dėl neįvykusio renginio vartotojas patiria žalą, į ją įskaičiuojama ne tik bilietų kaina, bet ir bilietų suformavimo/spausdinimo mokestis. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojas bilietų spausdinimo mokestį mokėjo tam, kad įsigytų bilietus į renginį, ir į tai, kad už neįvykusį renginį yra atsakingas renginio organizatorius, darytina išvada, kad renginio organizatorius turi atlyginti vartotojui visą patirtą žalą – grąžinti pinigus ir už bilietus ir už bilietų suformavimą/spausdinimą.

23Nors atsakovė už paslaugas sumokėjo ne tiesiogiai paslaugų teikėjui (renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“), o paslaugų teikėjo pasitelktam asmeniui – TIKETA, kaip tarpininkui, t. y. bilietų platintojui, prieš atsakovei sudarant renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį, t. y. prieš įsigyjant bilietus, atsakovė buvo supažindinta su informacijai apie tai, kas yra perkamų paslaugų teikėjas ir apie tai, jog TIKETA renginio organizavimo paslaugų neteikia ir už jų suteikimą ar nesuteikimą neatsako. Taigi atsakomybės subjektu, teismo nuomone, yra būtent UAB „Renginių centras“, kaip renginio organizavimo paslaugų teikėjas.

24Pažymėtina ir tai, jog, kaip matyti iš LITEKO duomenų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-05-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8376-545/2017 ir 2017-05-08 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-8607-545/2017, 2017-04-21 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-8378-833/2017, Telšių rajono apylinkės teismas 2017-04-06 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-820-339/2017 bei Kauno apylinkės teismas 2017-04-25 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-6757-151/2017, esant panašiai situacijai – kuomet vartotojai kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti grąžinti pinigus už bilietus į atšauktą tą patį renginį, pripažino, jog už visos už bilietus sumokėtos sumos grąžinimą yra atsakingas renginio organizatorius, kaip renginio organizavimo paslaugų teikėjas.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas visiškai ir pripažintina, kad TIKETA nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ – grąžinimą atsakovei. Be to, teismo iniciatyva panaikintinas 2017-01-23 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas Nr. 10-107.

26Ieškovė turėjo 20 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis. Kadangi ieškovė neprašo šio žyminio mokesčio priteisti nei iš atsakovės, nei iš trečiųjų asmenų, šis klausimas teismo iniciatyva nespręstinas. Be to, dėl procesinių dokumentų siuntimo teismo turėtos pašto išlaidos taip pat nepriteistinos nei iš atsakovės (kuri TIKETAI jokio reikalavimo nereiškė ir kurią sutartiniai teisiniai santykiai siejo su renginio organizatoriumi, o ne su bilietų į renginį platintoju, veikusiu kaip renginio organizatoriaus atstovas jam suteiktų įgalinimų ribose), nei iš trečiojo asmens UAB „Renginių centras“ (būtent kuris, teismo nuomone, yra atsakingas už pinigų grąžinimą atsakovei), kadangi jam Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2017-03-31, yra iškelta bankroto byla (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

27Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį patenkinti visiškai.

29Pripažinti, kad UAB „TIKETA“, į. k. 300037717, nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ – grąžinimą atsakovei B. A..

30Panaikinti 2017-01-23 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. 10-107.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolita Cirulienė,... 2. sekretoriaujant Valei Greskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „TIKETA“ atstovei V. S.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka susipažino su civiline byla... 5. Teismas... 6. 2017-03-20 teisme priimtas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriame prašoma,... 7. Atsakovė 2017-04-03 pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 8. Trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-04-10... 9. Procesiniai dokumentai ir pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Nustatyta, jog atsakovė už elektroninį bilietą Nr. 585805070 į renginį... 12. Byloje kilo ginčas dėl to, kas yra atsakingas prieš atsakovę ir kas jai... 13. TIKETA 2017-01-26 gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 14. Ieškovės pateiktais įrodymais nustatyta, jog 2008-09-09 tarp TIKETOS ir UAB... 15. 2016-08-09 TIKETOS darbuotojai gavo renginio organizatoriaus UAB ,,Renginių... 16. 2016 m. lapkričio mėnesį TIKETA gavo 2016-11-29 Tarnybos raštą Nr.... 17. Sprendžiant byloje iškilusį ginčą, tikslu nustatyti TIKETOS atsakomybės... 18. Pagrindinis Tarnybos argumentas, dėl ko ši priėmė 2017-01-23 nutarimą Nr.... 19. Parduodama bilietą, TIKETA neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo... 20. Pažymėtina ir tai, jog aplinkybę, jog TIKETA veikia kaip renginio... 21. Renginio organizavimą vykdė UAB „Renginių centras“, renginys buvo... 22. CK 6.38 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad „Jeigu skolininkas, vykdydamas... 23. Nors atsakovė už paslaugas sumokėjo ne tiesiogiai paslaugų teikėjui... 24. Pažymėtina ir tai, jog, kaip matyti iš LITEKO duomenų, Vilniaus miesto... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas visiškai ir... 26. Ieškovė turėjo 20 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 28. ieškinį patenkinti visiškai.... 29. Pripažinti, kad UAB „TIKETA“, į. k. 300037717, nėra atsakinga už... 30. Panaikinti 2017-01-23 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...