Byla 2-8376-545/2017
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės, pareikštą atsakovui S. G., -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė,

2sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

3Parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tiketa“ ieškinį dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės, pareikštą atsakovui S. G., -

Nustatė

4ieškovas UAB „Tiketa“ kreipėsi į teismą, prašydamas išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, kad ieškovas nėra atsakingas už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui ir panaikinti 2016-12-20 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. . ( - ).

5Ieškovas nurodė, kad remiantis 2008-09-09 tarp ieškovo ir UAB „Renginių centras“ sudaryta bilietų platinimo sutartimi, ieškovas platino bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuotus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“. 2016-08-09 ieškovo darbuotojai gavo renginio organizatoriaus pranešimą apie tai, jog renginys yra atšaukiamas / perkeliamas į 2017 m. vasarą, ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus. Bilietų grąžinimų renginio organizatorius taip ir nepradėjo. Savo ruožtu jo atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus besikreipusiems bilietų pirkėjams, visuomet pateikdami vienintelę savo poziciją - UAB „Renginių centras" yra renginio „Karklė Live Music Beach -2016“ organizatorius ir jis yra atsakingas prieš bilietų pirkėjus už pinigų už bilietus grąžinimą. 2016 m. gruodžio mėnesį ieškovas gavo Tarnybos raštą dėl vartotojų prašymų. Kaip matyti iš minėto prašymo, adresuoto Tarnybai, vartotojas kreipėsi dėl pinigų už bilietus į nukeltą renginį grąžinimo, tačiau savo prašyme vartotojas paslaugų teikėju nurodė ne ieškovą, o būtent renginio organizatorių - UAB „Renginių centras". Negavusi paaiškinimų iš UAB „Renginių centras", Tarnyba 2016-12-20 priėmė nutarimą dėl S. G. prašymo, kuriuo įpareigojo ieškovą grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį. Šis Tarnybos nutarimas yra absoliučiai nepagrįstas ir teisiškai ydingas.

6Atsakovas S. G. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad sutinka su ieškiniu ir laiko ieškovo reikalavimą pagrįstu.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 sudarė Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartį NR. RC-20080909, kuria buvo sutarta, kad ieškovas platins bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius. Ieškovas platino bilietus ir į UAB „Renginių centras“ organizuojamą festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“. Iš viso buvo parduota 8456 bilietai, už kuriuos buvo surinkta 182 647,04 Eur. 2016-08-09 ieškovas gavo pranešimą iš UAB „Renginių centras“, kad septintasis Karklės festivalis nukeliamas į kitus metus. Pranešime taip pat nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas UAB „Renginių centras“ ir jo atstovai praneš apie bilietų grąžinimą. Nors tiek UAB „Renginių centras“ pažymėjo, kad už bilietų pardavimą yra atsakinga ši įmonė, tiek UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklių 5.4 p. numatyta, kad asmenys dėl pinigų grąžinimo turi kreiptis į paslaugų teikėją, tačiau Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-12-20 nutarimu įpareigojo ieškovą grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus atsakovui.

9Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas už bilietą į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ sumokėjo ieškovui UAB „Tiketa“ 43,76 Eur. Iš byloje esančių aukščiau išvardytų įrodymų matyti, kad minėto renginio organizatorius yra aiškiai nurodytas trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“, taip pat aiškiai nurodyta, kad ieškovas UAB „Tiketa“ yra tik bilietų platintojas, kuris neatsako už neįvykusį renginį. Ši informacija atsakovui buvo tinkamai atskleista ir žinoma. Atsakovas, teikdamas prašymą Tarnybai, pats nurodė, kad paslaugų teikėjas yra UAB „Renginių centras“. Be to, 2009-12-15 UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklių Nr. 1.0, 5.4. punkte nustatyta, jog jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas negali atsakyti dėl neįvykusio renginio, o už atsakovo nuostolių atlyginimą ir pinigų grąžinimą yra atsakingas renginio organizavimo paslaugas teikiantis asmuo, t.y., UAB „Renginių centras“.

10Įvertinus byloje dalyvaujančius asmenis siejančius teisinius santykius, darytina išvada, kad ieškovas jokiais savo veiksmais, elgesiu ar sprendimais nedavė pagrindo manyti, kad parduoda bilietus į savo organizuojamus renginius. Priešingai, tiek bilietų pardavimo elektroninėje sistemoje, tiek ir atsakovo įsigytame e-biliete nurodytas konkretus renginio organizatorius, jo kontaktiniai duomenys ir tai, kad UAB „Tiketa“ yra tik bilietų platintojas, renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ atstovas bei tarpininkas tarp bilieto pardavėjo (renginio organizatoriaus) ir bilieto pirkėjo. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisiškai ydingas yra reikalavimo atsakovui kėlimas, nes atsakovą siejo sutartiniai teisiniai santykiai su renginio organizatoriumi, o ne su bilietų į renginį platintoju, kuris veikė kaip renginio organizatoriaus atstovas jam suteiktų įgalinimų ribose. Remiantis išdėstytu, laikytina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

11Valstybė patyrė 8,46 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybės naudai.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Pripažinti, kad UAB „Tiketa“, į.k. 300037717, nėra atsakingas už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui S. G., a.k. ( - )

15Panaikinti 2016-12-20 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. . ( - ).

16Priteisti iš atsakovo S. G., a.k. ( - ) valstybės naudai 8,46 Eur (aštuonis eurus 46 ct) dydžio išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteista suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai