Byla 2A-1834/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-583-267/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos tau“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Raguvilė“, institucijai teikiančiai išvadą Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,Paslaugos tau“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais nuspręsta netenkinti UAB „Paslaugos tau“ 2013 m. sausio 3 d. pretenzijos ir sudaryta konkurso pasiūlymų eilė. Nurodė, kad dalyvavo atsakovo konkurse „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“ (viešojo pirkimo Nr. 127907) ir 2012 m. gruodžio 20 d. pranešimu Nr. VP4-1488 buvo informuota apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu buvo įrašyta UAB „Raguvilė“ pasiūliusi 322 018,76 Lt pirkimo kainą. Kilus abejonėms dėl UAB „Raguvilė“ pasiūlytos mažos paslaugos kainos (322 018,76 Lt) pagrįstumo, taip pat ar vykdant viešąjį pirkimą nepažeidžiamos sąžiningos konkurencijos sąlygos, ieškovas 2013 m. sausio 3 d. pateikė pretenziją. Atsakovas pretenzijos pateikimo dieną, 2013 m. sausio 3 d. raštu informavo ieškovą apie pretenzijos netenkinimą. Ieškovo nuomone, UAB „Raguvilė“ pasiūlyta konkursinė paslaugos kaina yra neįprastai maža, nes apie 35 proc. mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą, kuri atitinka mažiausią įmanomą kainą. Ieškovo abejones dėl kainos pagrindimo stiprina ir Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-497-124/2012 esantys duomenys, kad 2008 metais UAB „Raguvilė“ siūlė pirkti analogiškas paslaugas už 599 400 Lt, kai perkamų paslaugų apimtys buvo žymiai mažesnės – valomų šaligatvių ir takų plotas buvo tik 105 200 m2, kai ginčo konkurse – 150 021 m2, 2008 m. nebuvo perkamos autobusų stotelių valymo ir sniego išvežimo paslaugos. Nurodė, kad trečiojo asmens pateiktas kainos pagrindimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes sąmatose nurodytos klaidingos socialinio draudimo išlaidos – 27 proc. vietoje 30,98 proc., todėl galutinė konkursinio pasiūlymo kaina vien dėl socialinio draudimo tarifo korekcijos turėtų būti 340 694,79 Lt; sąmatose nurodoma vienoda žmogaus darbo valandos kaina – 5,15 Lt; mechanizuotų darbų laiko sąnaudos neatitinka žmogaus laiko sąnaudų; akivaizdi sąmatos klaida – nurodytas nepakankamas šaligatvių, takų ir aikštelių pabarstymui naudotinas medžiagų kiekis: sąmatos 385, 386, 387, 388, 390 netikslios. Ieškovas atkreipė teismo dėmesį į tai, kad iškėlus nagrinėjamą bylą atsakovas neskelbiamų derybų būdu iš trečiojo asmens yra nupirkęs tas pačias paslaugas žymiai aukštesne kaina, lyginant su ginčo konkurse pasiūlytąja.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį patenkino, panaikino Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimus dėl UAB „Raguvilė“ atsakymo, susijusio su kainos pagrindimu, pripažinimo tinkamu, dėl nustatytos ir patvirtintos pasiūlymų eilės, dėl nustatyto nugalėtojo UAB „Raguvilė“ ir 2013 m. sausio 3 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą netenkinti ieškovės „Paslaugos tau“ 2013 m. sausio 3 d. pretenzijos.

6Teismas nurodė, kad šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti tinkamu tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, UAB „Raguvilė“ pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą vertino tik formaliai, pažeisdama viešojo pirkimo principus (VPĮ 3 str.). 2012 m. gruodžio 20 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. VPI-132/12, yra nurodyta: „A. V. informavo, kad UAB „Raguvilė“ buvo paprašyta pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus. Minėta įmonė atsakymą pateikė laiku ir pagrindė pateikto pasiūlymo mažą kainą“ (1 t., 99 - 100 b. l.). Įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendė, kad atsakovas nevykdė ne tik VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos, bet ir įstatymu reglamentuotos bendrosios įrodinėjimo paskirstymo pareigos – nepateikė teismui jokių leistinų įrodymų, dėl ginčo esmės – pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo pakankamumo, neįrodinėjo, kad viešojo pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje buvo atliktas nors minimalus UAB „Raguvilė“ pateikto paaiškinimo tyrimas ar vertinimas (CPK 178 str.). Be to, triplike pats atsakovas pripažįsta, kad trečiojo asmens UAB „Raguvilė“ pateiktų sąmatų, jose nurodytų sudedamųjų dalių (įkainių) skaičiavimo pagrįstumui ar nepagrįstumui įvertinti reikalingos specialios žinios, o nagrinėjant bylą teisme – specialios įrodinėjimo priemonės (pvz. ekspertinio tyrimo išvados). Apibendrindamas teismas sprendė, kad atsakovo atlikta trečiojo asmens UAB „Raguvilė“ pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūra buvo vykdoma formaliai – tik imituojant tiekėjo pateikto konkursinio pasiūlymo pagrįstumo patikrinimą. Vien tik klaidingai sąmatose nurodytos socialinio draudimo išlaidos – 27 proc. (vietoje 30,98 proc.) leido teismui spręsti, kad atsakovas buvo neatidus, nes nenustatė, kad pateikta pasiūlymo kaina yra akivaizdžiai klaidinga. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimą pasiūlymų vertinimo metu nustačius aritmetines kainos apskaičiavimo klaidas pareikalauti jas ištaisyti.

7Teismo nuomone, ieškinio reikalavimus pagrindžia ir tai, kad ginčo konkursą sustabdžius Mažeikių rajono savivaldybės administracija pasirinko kitą paslaugos pirkimo būdą – supaprastintą pirkimą apklausos būdu ir pakvietė trečiąjį asmenį UAB „Raguvilė“ derėtis dėl kainos, o 2013 m. sausio 10 d. sudarė su UAB „Raguvilė“ paslaugos pirkimo sutartį Nr. MS-24. Sutarties objektas – Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūra žiemos sezono metu. Sutarties objekto kaina, įvertinus tai, kad paslaugos apimtys ir jų atlikimo terminai, lyginant su ginčo viešajame pirkime planuota sudaryti sutartimi yra beveik dvigubai mažesni, teismo vertinimu, yra žymiai didesnė (nevieša bylos medžiaga, priedas prie bylos Nr. 2, 1-22 psl.). Dėl aplinkybių, susijusių su perkančiosios organizacijos sudarytos pasiūlymų eilės teisėtumu ir UAB „Paslaugos tau“ 2012 m. sausio 3 d. pateiktos pretenzijos atmetimu teismas plačiau nepasisakė, nes minėtų sprendimų teisėtumą paneigia šiame sprendime jau konstatuoti VPĮ 3, 39 ir 40 straipsnių pažeidimai. Be to nurodė, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad viešojo pirkimo komisija pateiktą pretenziją svarstė VPĮ nustatyta tvarka.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo reikalavimus atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Tai kad protokole nedetalizuojama sprendimų priėmimo eiga nedaro komisijos priimto sprendimo negaliojančiu. Komisija vertino trečiojo asmens pateiktą kainos detalizaciją, todėl atsakovas buvo įtikintas, kad tiekėjas yra patikimas ir komisija priėmė visiškai pagrįstą sprendimą. Priimdama sprendimą dėl trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindimo komisija turėjo omenyje ir teismų praktiką dėl mažos kainos pagrindimo ypatumų. Kainos pagrindimas buvo vertinamas pakartotinai rengiant atsakymą į ieškovo pretenziją, todėl atmestini teismo teiginiai, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatas.
 2. Atmestini teismo argumentai, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas nepareikalaudama iš trečiojo asmens ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. Sąmatuose nurodytas socialinio draudimo išlaidų tarifas negali būti traktuojamas kaip aritmetinė klaida - tai yra konkretus tarifas kurį tiekėjas įkalkuliavo į pasiūlymo kainą.
 3. Konkurso sąlygų 8.3 punktas reiškia ne tik tai, kad į paslaugos kainą įtrauktinos visos išlaidos, bet ir tai, kad sutarties kaina dėl jokių tiesioginių ar netiesioginių papildomų sąnaudų negalės būti didinama. Šis konkurso sąlygų punktas neturi būti suprantamas taip, kad tiekėjai bet kokiu atveju privalo į kainą įtraukti tokias išlaidas, kurių vykdant viešojo pirkimo sutartį dėl savo veiklos specifikos ar kitų priežasčių nepatirs ar kurias jau yra patyrę. Pagrindinis nurodytos sąlygos tikslas yra tas, kad tiekėjas įvykdytų visas nurodytas pareigas be viešojo pirkimo sutarties kainos papildomo keitimo, o ne tai, jog jis būtinai patirtų šių išlaidų. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas 2005 m. liepos 6 d. sprendime, priimtame byloje TQ3 Travel Solutions Belgium SA prieš Europos Bendrijų komisiją, išdėstė poziciją, kad konkurso dalyviai pateikia bendrųjų sąnaudų vertinimą pagal savo praktiką bei patirtį, ir dalyvių nurodyti skaičiai negali būti vertinami kaip standartas, nes kiekvieno dalyvio organizaciniai ypatumai gali pateisinti mažesnes sąnaudas.
 4. Konkurso sąlygų 16 punkto 1 lentelės 4 eilutėje nustatytas reikalavimas, jog teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Trečiasis asmuo buvo pripažintas kaip atitinkantis minimalius kvalifikacijos reikalavimus, todėl įgijo teisę dalyvauti tolimesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Akivaizdu, kad UAB „Raguvėlė“ vykdo visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų, kurių dydis yra 30,98 proc. mokėjimu. Nurodydamas lokalinėse sąmatuose išlaidas socialiniam draudimui 27 proc. tiekėjas tik nurodė, kad iš šios paslaugos kainos išskaičiuos 27 proc. socialinio draudimo įmoką, tačiau tai nereiškia, kad į socialinio draudimo fondą turės pravesti mažesnę negu įstatymo numatytą sumą.
 5. Triplike atsakovas pasisakė tik dėl to, kad ieškinyje ieškovas išsakė savo subjektyvią nuomonę, kurią nepagrindė jokiais įrodymais. Triplike išdėstyta pozicija buvo išreikšta ir atsiliepime į ieškinį, kuriame atsakovas pažymėjo, kad ieškovo teiginys, kad paslaugų teikimas mažesne kaina bet kuriam asmeniui būtų nuostolingas, yra neįrodytas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų kad paslaugų teikimas mažesne kaina bet kuriam asmeniui būtų nuostolingas, bet tik apsiribojo deklaratyviais pasisakymais, laikytina, kad jis neįrodė aplinkybių, kuriomis remiasi (CPK 178 str.) ir teismas turėjo kritiškai vertinti ir atmesti tokius ieškovo teiginius.
 6. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktas įpareigoja savivaldybę užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei organizuoti saugų eismą. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų svarbą visuomenei bei į pareigą užtikrinti saugų eismą, į oro sąlygas, į tai kad paslaugos privalo būti teikiamos, tačiau nenupirktos, nusprendė atlikti pirkimą apklausos būdų ir nupirkti paslaugas tokiam terminui kol nebus pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju. Trečiasis asmuo pateikė pasiūlymą šiam konkursui, įvertindamas mažesnes paslaugos apimtis, trumpus sutarties terminus, ypatingą skubą pradėti teikti paslaugas, technikos operatyvų mobilizavimą Mažeikių mieste ir nustatė konkrečią situaciją atitinkančią pasiūlymo kainą tačiau kitokią negu skundžiamame konkurse. Supaprastintas pirkimas apklausos būdų atliktas laikantys visų VPĮ numatytų pirkimo procedūrų, šio pirkimo rezultatai nėra apskųsti.
 7. Teismas pasisakė, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad viešojo pirkimo komisija pateiktą pretenziją svarstė VPĮ nustatyta tvarka. Tačiau byloje nėra ginčo dėl pretenzijos nagrinėjimo procedūrų, šis klausimas nebuvo keliamas nei pretenzijoje nei ieškinyje. Kadangi ginčo dėl pretenzijos nagrinėjimo procedūros nebuvo, atsakovui nebuvo būtinybės įrodinėti pretenzijos nagrinėjimo procedūros. Šie dokumentai yra medžiagos, susijusios su konkursu dalis ir ieškovas ieškinyje prašė teismo išreikalauti konkurso medžiagą, tačiau teismas tokio reikalavimo atsakovui nepateikė. Tokiais veiksmais teismas pažeidė CPK 179 straipsnio nuostatas, kadangi neišreikalavus iš atsakovo visos konkurso medžiagos negalėjo tinkamai nustatyti ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja.
 8. Teismas tik deklaravo, kad atsakovas pažeidė viešojo pirkimo principus, tačiau niekaip nepagrindė savo teiginių.

10Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB ,,Raguvilė“ prašo apeliacinį skundą patenkinti, skundžiamą teismo sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti. Nurodo, kad:

 1. Tai, kad neįprastai mažai kainai pagrįsti išplėstinėse sąmatose UAB ,,Raguvėlė“ nurodė socialinio draudimo išlaidų dydį – 27 proc., nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, jog UAB ,,Raguvilė“ kaina nepagrįsta, tuo labiau, jog UAB ,,Raguvilė“ trūkstamą socialinio draudimo išlaidų dydį buvo numačiusi kompensuoti iš kitų vykdomų projektų.
 2. Teismo vertinama 2013 m. sausio 10 d. sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir UAB ,,Raguvilė“, nesusijusi su nagrinėjama byla, kadangi sudaryta atsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą apklausos būdu ,,Mažeikų miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“. UAB ,,Raguvilė“, įvertindama mažesnes paslaugos apimtis, trumpus sutarties terminus, ypatingą skubą pradėti teikti paslaugas, technikos operatyvų mobilizavimą Mažeikių mieste, nustatė konkrečią situaciją atitinkančią pasiūlymo kainą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Paslaugos tau“ prašo šio skundo netenkinti. Atsiliepimui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

 1. Iš apeliacinio skundo turinio vis tiek lieka neaišku, koks byloje esantis įrodymas galėtu patvirtinti atsakovo teiginius apie UAB „Raguvilė“ pateiktos kainos detalizacijos vertinimą ir įtikinimą tiekėjo patikimumu. Pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio 20 d. protokolo turinys paneigia apelianto teiginius apie UAB „Raguvilė“ teiktų paaiškinimų svarstymą.
 2. Nors protokole neprivalo būti fiksuojamas kiekvienas komisijos nario išsakytas žodis, tačiau nekyla abejonių, kad protokolas turi objektyviai parodyti komisijos posėdžio eigą ir įgalinti identifikuoti kalbėtojus bei jų pasisakymų turinį. Komisijos posėdžio protokole nesant jokių duomenų apie UAB „Raguvilė“ pateikto kainos pagrindimo svarstymą, nelieka jokio pagrindo teigti (ką daro apeliantas savo skunde), kad toks svarstymas vyko.
 3. Triplike pateiktas UAB „Raguvilė“ pateiktų sąmatų kritinis vertinimas byloje nebuvo ginčijamas ir ieškovo akcentuojami sąmatų trūkumai bylos nagrinėjimo metu nepaneigti, todėl galima teigti, jog paslaugų teikimas šios įmonės nurodyta kaina objektyviai yra neįmanomas. Šis tiekėjas, formaliai pagrįsdamas savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą savo galimybių tinkamai įvykdyti jam nuostolingą sutartį net neįrodinėjo. Tuo atveju lieka neaišku, kokiu būdu atsakovas įsitikino, kad ši įmonė savo įsipareigojimus įvykdyti objektyviai pajėgs. Kai tiekėjas siūlo galimai jam nuostolingomis sąlygomis įsigyti jo paslaugas, atsakovas, siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties įvykdymą pirmiausia privalėjo įvertinti šio tiekėjo finansinę padėtį, jo galimybes realizuoti nuostolingą projektą. Atsakovas tik formaliai įvykdė iš įstatymo kylančią pareigą reikalauti neįprastai mažos kainos pagrindimo ir siekė ne tinkamo įstatyme numatytų procedūrų, o tuo pačiu – viešuoju pirkimu siekiamų tikslų įgyvendinimo, o bet kokiomis sąlygomis sudaryti viešojo pirkimo sutartį būtent su UAB „Raguvilė“. Šią hipotezę patvirtina ir aplinkybė, kad teismui pradėjus bylos nagrinėjimą pagal ieškovo pateiktą ieškinį ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas, pažeisdamas įstatyme nustatytą tvarką, šias paslaugas neskelbiamų derybų būdu nupirko už žymiai aukštesnę kainą iš UAB „Raguvilė“.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus, teisingai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

16Byloje nustatyta, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija vykdė atvirą konkursą „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“, viešojo pirkimo numeris 127907, tiekėjų UAB „Paslaugos tau“ ir UAB „Raguvilė“ pasiūlymai pripažinti atitinkančiais minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Perkančiosios organizacijos 2012 m. gruodžio 17 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje nagrinėjant tiekėjų pasiūlymus nutarta užklausti UAB „Raguvilė“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Atsakovas 2012 m. gruodžio 19 d. gavo UAB „Raguvilė“ neįprastai mažos kainos pagrindimą Nr. 247 su devyniomis lokalinėmis sąmatomis. Perkančiosios organizacijos 2012 m. gruodžio 20 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarta pripažinti, kad UAB „Raguvilė“ atsakymą pateikė laiku ir atsakymas komisiją tenkina, taip pat sudaryta pasiūlymų eilė ir nugalėtojų pripažinta UAB ,,Raguvilė“. UAB „Paslaugos tau“ 2013 m. sausio 3 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kurią perkančioji organizacija tos pačios dienos atsakymu tiekėjo pretenziją atmetė. UAB „Paslaugos tau“ pareiškė ieškinį teisme dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais nuspręsta netenkinti UAB „Paslaugos tau“ pretenzijos ir sudaryta konkurso pasiūlymų eilė, panaikinimo ir prašė taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 11 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“ sutarties iki sprendimo įsiteisėjimo. Užsitęsus vykdomo atviro konkurso pirkimo procedūroms, 2013 m. sausio 9 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija nutarė Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos metu paslaugos pirkimą atlikti supaprastintu apklausos būdu. Perkančioji organizacija 2013 m. sausio 10 d. atliko visas pirkimo procedūras ir sudarė paslaugos pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Raguvilė“.

17VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu: 1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 3) visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 4) kitais šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką.

18Remdamasi šia VPĮ nuostata teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, tai yra įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat į racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvą, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Nagrinėjamu atveju atsakovas nusprendė, jog trečiasis asmuo pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą, todėl jo pasiūlymo neatmetė.

19Pažymėtina, jog neįprastai mažos kainos institutas, kaip papildoma galimybė po to, kai jau yra įvertinta tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, skirtas perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šis institutas taikomas tiktai siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 1 punkto nuostatą, pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. To paties įsakymo 2 punkte yra nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 p.) arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (2.2 p.).

20Šioje byloje yra nustatyta ir iš esmės šalių neginčijama aplinkybė, kad trečiojo asmens pateiktame pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina yra neįprastai maža. Ginčas tarp šios bylos šalių kilo dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino trečiojo asmens, kaip neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusio tiekėjo, pateikusio tokios kainos pagrįstumo įrodymus, kaip tai numato VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostata.

21VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į: 1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; 2) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 3) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą; 4) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi; 5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą. Taigi, sprendžiant iš šios VPĮ nuostatos, perkančioji organizacija gali, bet neprivalo remtis minėtais neįprastai mažos kainos pagrįstumo vertinimo kriterijais. Jai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad neįprastai mažos kainos instituto nuostatų nustatyta privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra yra pagrįsta rungtyniškumo principu, kuris reiškia perkančiosios organizacijos pareigą raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Šią aplinkybę teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime.

22Atsakovas, nustatęs, jog ieškovo pateiktame pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, paprašė pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą (1 t., 84 b. l.).

23Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės ir spręsdamas klausimą, ar pagrįsta yra atsakovo išvada, kad trečiasis asmuo, kaip pasiūlymą pateikęs tiekėjas, pateikė tinkamus siūlomos kainos pagrindimo įrodymus, nustatė, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, neįgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos, UAB „Raguvilė“ pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą vertino tik formaliai, pažeisdama viešojo pirkimo principus (VPĮ 3 str.). Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog nors UAB „Raguvilė“ 2012 m. gruodžio 19 d. perkančiajai organizacijai pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą Nr. 247 su devyniomis lokalinėmis sąmatomis (1 t., 87-98 b. l.), tačiau iš pateiktų sąmatų akivaizdu, kad sąmatose nurodytos neteisingos socialinio draudimo išlaidos – 27 proc. (vietoje 30,98 proc.), o perkančioji organizacija net nepaprašė tiekėjo paaiškinti tokio socialinio draudimo mokesčio tarifo. Atkreiptinas dėmesys, kad konkurso sąlygų 8.2 punkte nurodyta, jog galutinė tiekėjo pasiūlyta kaina turi būti su visais privalomais mokesčiais; 8.3 punkte nustatyta, kad į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos (1 t., 17 b. l.). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatyta, kad į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai.

24Trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“ atsiliepime į apeliacinį skundą patvirtino, kad sąmatose nurodyti 27 proc. nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, jog UAB ,,Raguvilė“ kaina nepagrįsta, tuo labiau, jog UAB ,,Raguvilė“ trūkstamą socialinio draudimo išlaidų dydį buvo numačiusi kompensuoti iš kitų vykdomų projektų. Anot atsakovo, trečiasis asmuo į socialinio draudimo fondą perves tinkamą, t. y. įstatymo nustatytą sumą. Tokie atsakovo ir trečiojo asmens teiginiai patvirtina, kad šie asmenys suvokia, jog trečiasis asmuo, atlikdamas ginčo konkurso paslaugas, turės 30,98 proc. draudimo išlaidų. Teisėjų kolegija, sutinka su atsakovo argumentu, jog Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas 2005 m. liepos 6 d. sprendime, priimtame byloje TQ3 Travel Solutions Belgium SA prieš Europos Bendrijų komisiją, išdėstė poziciją, kad konkurso dalyviai pateikia bendrųjų sąnaudų vertinimą pagal savo praktiką bei patirtį, ir dalyvių nurodyti skaičiai negali būti vertinami kaip standartas, nes kiekvieno dalyvio organizaciniai ypatumai gali pateisinti mažesnes sąnaudas, tačiau kartu pažymi, jog į bylą nėra pateikta įrodymų, kad perkančioji organizacija nagrinėjo, o trečiasis asmuo įrodinėjo, kad minėti trečiojo asmens organizaciniai ypatumai (gebėjimas atliekant konkurse numatytas paslaugas socialinio draudimo išlaidų dydį kompensuoti iš kitų vykdomų projektų) gali pateisinti mažesnes sąnaudas.

25Kaip pagrįstai akcentavo pirmosios instancijos teismas, atsakovas nevykdė ne tik VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos, bet ir įstatymu reglamentuotos bendrosios įrodinėjimo paskirstymo pareigos – nepateikė teismui įrodymų dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo pakankamumo, neįrodinėjo, kad viešojo pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje buvo atliktas UAB „Raguvilė“ pateikto paaiškinimo vertinimas. Komisijos posėdžio protokole nesant duomenų apie UAB „Raguvilė“ pateikto kainos pagrindimo svarstymą, taip pat nesant duomenų, kad trečiojo asmens kaina buvo vertinta atsakovui pateikiant atsakymą į ieškovo pretenziją, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, kad perkančioji organizacija kainos pagrindimą vertino formaliai (CPK 178, 185 str.).

26Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo, pripažintini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rugtyniškas bendradarbiavimas reiškia ne tik formalų šalių susirašinėjimą, bet ir tokio bendradarbiavimo tinkamumą, tiesiogiai nukreiptą į kainos realumą.

27Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, kurių pagrindu teismas sprendė dėl ieškinio pagrįstumo. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

28Atsižvelgdama į paminėtą teismų praktiką bei remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, jog perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, neįgyvendino VPĮ 40 straipsnio nuostatų bei UAB „Raguvilė“ pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą vertino tik formaliai, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

29Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui įtakos neturi.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB ,,Paslaugos tau“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 6. Teismas nurodė, kad šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos... 7. Teismo nuomone, ieškinio reikalavimus pagrindžia ir tai, kad ginčo konkursą... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija... 10. Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB ,,Raguvilė“ prašo apeliacinį skundą... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Paslaugos tau“ prašo šio... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus,... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija... 17. VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija... 18. Remdamasi šia VPĮ nuostata teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai maža... 19. Pažymėtina, jog neįprastai mažos kainos institutas, kaip papildoma... 20. Šioje byloje yra nustatyta ir iš esmės šalių neginčijama aplinkybė, kad... 21. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog perkančioji organizacija, siekdama,... 22. Atsakovas, nustatęs, jog ieškovo pateiktame pasiūlyme nurodyta neįprastai... 23. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės ir spręsdamas... 24. Trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 25. Kaip pagrįstai akcentavo pirmosios instancijos teismas, atsakovas nevykdė ne... 26. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog perkančiosios organizacijos... 27. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, kurių... 28. Atsižvelgdama į paminėtą teismų praktiką bei remdamasi tuo, kas... 29. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti argumentai teisingam... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. sprendimą....