Byla 2S-915-527/2011
Dėl Kauno m. 23-ojo notarų biuro notarės Jolitos Mažonavičienės veiksmų (išieškotoja - S. S.)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko M. M. atskirąjį skundą dėl Kauno m. apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1533-752/2010 pagal skolininko M. M. skundą dėl Kauno m. 23-ojo notarų biuro notarės Jolitos Mažonavičienės veiksmų (išieškotoja - S. S.),

Nustatė

2skolininkas 2010-11-15 skundu dėl neteisėtų notarės veiksmų (b. l. 3-6), vadovaudamasis CPK 511 str., prašė teismo panaikinti notarės veiksmą, išduodant 2010-10-25 vykdomąjį įrašą Nr. 7433, kaip teisiškai nepagrįstą ir neteisėtą. Skunde nurodoma, kad skolininkas išieškotojos 2010-10-04 išsiųstą 2010-10-01 pranešimą, raginantį nedelsiant sumokėti 250.000 Lt skolą (kurią skolininkas buvo įsipareigojąs sumokėti iki 2011-10-01) pagal paprastą neprotestuotiną vekselį, antraip išieškotoja kreipsis dėl vykdomojo įrašo atlikimo ir priverstinio skolos išieškojimo, gavo 2010-10-07. Daugiau jokio pranešimo apie neapmokėtą vekselį skolininkas negavo. Notarė 2010-10-25 pagal išieškotojos atstovės advokatės Žydruolės Glebavičiūtės (atstovaujančios skolininkę pagal 2010-10-20 atstovavimo sutartį (b. l. 13) pateiktą 2010-04-01 vekselį 250.000 Lt sumai išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 7433 dėl skolos ir vykdymo išlaidų (viso 252.056,35 Lt) išieškojimo. Skolininko teigimu, vykdomasis įrašas Nr. 7433 buvo išduotas nesilaikant 1999-03-16 Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 (toliau – ĮPVĮ) 47 str. ir Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 988 patvirtintų notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos reikalavimų.

31) 2010-10-25 ieškovės atstovės advokatės Ž. Glebavičiūtės prašyme (b. l. 9) išduoti vykdomąjį įrašą nurodyta, kad skambinant į mobilaus ryšio telefoną abonentiniu Nr. ( - ), priklausančiu skolininkui, pokalbio metu skolininkas buvo informuotas dėl skolos apmokėjimo, tačiau jis atsisakė apmokėti skolą. Skolininkas pažymi, kad jokia advokatė neskambino jam nurodytu abonentiniu numeriu ir nereikalavo sumokėti skolos. Advokatė prašyme net nenurodė datos, kada buvo skambinta, o, siekiant tai patikrinti ir nustatyti advokatės apgavystės faktą, būtina nustatyti datą ar laikotarpį, kada advokatė galėjo skambinti skolininkui, ir paimti abonentinio numerio ( - ) įeinančių pokalbių išklotinę už nurodytą laikotarpį;

42) vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. <...> Taip daroma tol, kol apie tai bus pranešta vekselio davėjui. Nurodyti terminai skaičiuojami nuo pranešimo gavimo dienos. Pranešti galima bet kuria forma, net ir grąžinant vekselį. Įpareigotasis pranešti privalo įrodyti, kad jis tai padarė nustatytu laiku. Laikoma, kad terminas nepraleistas, jeigu pranešimas nustatytu laiku buvo išsiųstas paštu (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str. 1, 4, 5 p.). Nurodytu laiku nepranešęs asmuo savo teisių nepraranda. Jis atsako už žalą, padarytą dėl savo kaltės, tačiau žalos atlyginamoji suma negali viršyti vekselio sumos (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str. 6). Skolininkas gavo tik vieną pranešimą apie tai, kad privalo apmokėti vekselį. Išieškotoja įvykdė vekselio pateikimo apmokėti nustatytą tvarką, terminų vekselio pateikimo apmokėti, nustatytų Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str., nepažeidė, tačiau, skolininkas negavo jokio atskiro pranešimo, reikalaujamo Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str., prasme;

53) notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio ar čekio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko. Prašyme turi būti nurodyta: <...> ar vekselis ar čekis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytuoju laiku pateiktas vekselio ar čekio mokėtojui ar davėjui arba trečiajam asmeniui ir iš jo pareikalauta: akceptuoti arba nurodyti akcepto datą, arba apmokėti, arba vizuoti ir nurodyti vizos datą vekselyje, arba apmokėti čekį; ar pranešta visiems pagal vekselį ar čekį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba nenurodyta akcepto data, arba neapmokėtas, arba nevizuotas ir nenurodyta vizos data, arba čekis neapmokėtas (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 3, 4 p.). Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio ar čekio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį ar čekį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, arba čekis neapmokėtas, ir nurodo, kuriam laikui notarinis veiksmas atidedamas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų). Vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius 8 punkto pirmosios pastraipos reikalavimą (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas gavo tik vieną pranešimą apie tai, kad privalo apmokėti vekselį, tačiau skolininkas negavo jokio atskiro pranešimo, reikalaujamo Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str., prasme, o notarė nevykdė jai suteiktos pareigos patikrinti prie prašymo išduoti vykdomąjį įrašą pateiktų dokumentų, ar atitinkamu laiku, t. y. nepraleidus 4 darbo dienų termino (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str.), yra pranešta pagal vekselį įsipareigojusiam skolininkui, kad vekselis neapmokėtas, o kadangi vykdomasis įrašas gali būti išduodamas tik įvykdžius šį reikalavimą, pagrįstai manytina, kad notarė aplaidžiai vykdė savo pareigas, nesilaikė Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str. reikalavimų, pažeidė Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 p., o tokiu būdu nepagrįstai ir neteisėtai išdavė 2010-10-25 vykdomąjį įrašą Nr. 7433.

6Taip pat skunde nurodyta, kad išieškotojos 2010-10-01 pranešimuose dėl priminimo apmokėti vekselį, pateiktuose skolininkui ir notarei, yra vizualiai skirtingi išieškotojos parašai, todėl skolininkas darė prielaidą, kad šis dokumentas galėjo būti pasirašytas kito asmens ir tokiu būdu suklastotas bei neteisėtai panaudotas, todėl skolininkas atskiru pareiškimu kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl nusikalstamos veikos požymių, numatytų BK 300 str., ištyrimo ir tinkamai veikos kvalifikavimo. Be to, notarė neteisėtai išduodama vykdomąjį įrašą Nr. 7433, o antstolis vykdomojo įrašo pagrindu areštuodamas skolininko turtą, pažeidė ir Konstitucinį principą. Konstitucijos 23 str. įtvirtintos normos gina nuosavybės neliečiamybę ir nurodo, kad nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka.

72011-01-20 teisme buvo gautas skolininko prašymas (b. l. 37-38), vadovaujantis CPK 163 str. 3 p., sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-00114-10. Skolininko teigimu, išieškotojos 2010-10-01 pranešimuose dėl priminimo apmokėti vekselį, pateiktuose skolininkui ir notarei, yra vizualiai skirtingi išieškotojos parašai, todėl skolininkas mano, kad šis dokumentas galėjo būti pasirašytas kito asmens ir tokiu būdu suklastotas bei neteisėtai panaudotas, siekiant gauti vykdomąjį įrašą ir pradėti išieškojimo veiksmus, todėl atskiru pareiškimu skolininkas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl nusikalstamos veikos požymių, numatytų BK 300 str., ištyrimo ir tinkamai veikos kvalifikavimo.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2011-01-21 nutartimi (b. l. 42-46) skolininko skundą dėl notarės veiksmų ir jo prašymą dėl bylos sustabdymo atmetė.

9Skolininkas atskiruoju skundu (b. l. 53-55) prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2011-01-21 nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei sustabdyti c. b. Nr. 2-1533-752/2010 nagrinėjimą iki kol bus išspręsta baudžiamoji byla Nr. 07-1-00114-10.

10Skolininkas nurodo, kad ikiteisminis tyrimas dėl tarnautojų galimo piktnaudžiavimo tarnyba neteisėtai pradedant vykdymo procesą, antstolio vykdomosios bylos, Kauno m. 23-io notarų biuro pateiktų dokumentų galimo klastojimo, pradėtas. Galimai ne išieškotojos pasirašytas 2010-10-01 pranešimas dėl priminimo apmokėti vekselį buvo pateiktas notarei, kuri jo pagrindu 2010-10-25 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 7433, o vėliau antstoliui, kuris pradėjo vykdomąją bylą. Ekspertizės metu nustačius faktą, kad ant 2010-10-01 pranešimo dėl priminimo apmokėti vekselį, kuris buvo siųstas skolininkui, yra ne išieškotojos parašas, o pranešimą pasirašė kitas asmuo, notarės veiksmas - 2010-10-25 išduoti vykdomąjį įrašą Nr. 7433 būtų pripažintas neteisėtu, o tuo pačiu pagrindu ir neteisėtai antstolio pradėta vykdomoji byla Nr. 0106/10/09263/1. Skolininkas buvo pažymėjęs, kad, skolininko žiniomis, 2010-10-01 pranešimo sudarymo ir išsiuntimo laikotarpyje išieškotoja darbo reikalais buvo išvykusi iš Lietuvos. Šią informaciją ir galimybę 2010-10-01 pranešime pasirašyti išieškotojai tikrina ir Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba.

11Sprendžiant civilinės bylos sustabdymo klausimą, pirmiausia turi būti išsiaiškinama, kokios aplinkybės yra nustatinėjamos baudžiamojo proceso tvarka, ir ar tos aplinkybės yra svarbios civilinei bylai (LAT 2004-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004). Civilinėje byloje skundas pateiktas dėl notarės neteisėtų veiksmų išduodant 2010-10-25 vykdomąjį įrašą Nr. 7433. Baudžiamojoje byloje sprendžiamas atsakomybės klausimas ar išieškotoja pasirašė 2010-10-01 pranešimus skolininkui ir notarei, kad būtų išduotas vykdomasis raštas, todėl ikiteisminio tyrimo metu nustačius faktą, kad minėtus pranešimus pasirašė ne išieškotoja, o kitas asmuo, faktinės aplinkybės turės didelę teisinę ir juridinę galią nagrinėjamoje civilinėje byloje.

12Notarė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 59) prašo atskirtąjį skundą atmesti.

13Dėl notarės veiksmų. Notarė nurodo, kad jos 2010-10-25 vykdomasis įrašas reg. Nr. 7433 (toliau - vykdomasis įrašas) yra teisėtas, išduotas tiksliai pagal 1999-09-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtintą Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką (toliau - Tvarka). Notarė atliko visus būtinus veiksmus numatytus šioje Tvarkoje. Visa, ką pagal šią tvarką notaras privalo patikrinti, priimdamas prašymą išduoti vykdomąjį įrašą, notarės yra patikrinta, t. y: 1) vekselis turi visus privalomus ĮPVĮ numatytus vekselio rekvizitus, jis neturi jokių formalių trūkumų, yra teisėtas ir galiojantis; 2) yra neprotestuotinas - t. y. vekselio turėtojas atleistas nuo pareigos įforminti protestą; 3) išieškotoja yra teisėta šio vekselio turėtoja; 4) pateiktas apmokėti ĮPVĮ 40 str. nustatytu laiku. Vekselio turėtoja įvykdė savo pareigą pateikti vekselį apmokėjiti ir informuoti, kad vekselis neapmokėtas.

14Dėl bylos sustabdymo. Šioje byloje skundžiami notaro veiksmai, o yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl išieškotojos parašų klastojimo, kuris nelaikomas baudžiamosios bylos nagrinėjimu. Vekselyje pasirašiusio asmens parašas nėra ginčijamas, todėl pats vekselis, kaip įsipareigojimas, yra galiojantis ir teisėtas. Pagal nurodytą Tvarką notaras, išduodamas vykdomąjį įrašą, net neprivalo tikrinti patį vekselį pasirašiusių asmenų parašų tikrumo, o tuo labiau pranešimą skolininkui pasirašiusių asmenų parašų tikrumo. Kaip ir nustatyta Tvarkoje, notaras pareikalavo iš vekselio turėtojo pateikti įrodymą, kad pranešė vekselio davėjui. ĮPVĮ nenurodo konkrečios formos, kaip tai turi būti padaryta, ir yra numatyta, kad pranešti galima bet kokia forma, net ir grąžinant vekselį, taip pat ir žodžiu. Šiuo atveju įrodymas, t. y. 2010-10-04 Lietuvos pašto kvitas ( - ), buvo notarui pateiktas, kartu buvo pateiktas ir išieškotojos priminimas vekselio davėjui. Vekselio turėtojas, pateikdamas notarui pasirašytą prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, kartu prideda ir visus kitus dokumentus, ir vekselio turėtojo priminimas, kuris pateikiamas notarui, iš esmės net neturi būti iš viso pasirašytas. Vekselio turėtojas, pasirašydamas prašymą ir prie jo pridėdamas priminimą vekselio davėjui, tik nurodo, kad tikrai būtent tokio turinio tekstas buvo nusiųstas vekselio davėjui.

15Išieškotoja atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 62-63) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-01-21 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Dėl notarės veiksmų. 2010-04-01 pagal Paprastąjį neprotestuotiną vekselį skolininkas įsipareigojo sumokėti išieškotojai 250.000 Lt skolą. Skolos iki nurodytos datos skolininkas nepadengė, todėl išieškotoja 2010-10-25 per savo atstovę, kuri veikė pagal 2010-10-20 atstovavimo sutartį, kreipėsi į Kauno miesto 23 notaro biurą dėl vykdomojo įrašo atlikimo. 2010-10-25 notaro biure buvo atliktas vykdomasis įrašas Nr. 7433 dėl 250.761,35 Lt išieškojimo iš skolininko. Notarei buvo pateiktas 2010-10-01 priminimas dėl Vekselio apmokėjimo ir Lietuvos pašto kvitas Nr. 179450/86, kurį, kaip teigia pats skolininkas, gavo 2010-10-07. Skolininkas nurodo, kad advokatė neskambino skolininkui nurodytu numeriu ir nereikalavo skolos. Skolininkas ne taip suprato 2010-10-25 prašymo turinį, kuriame nurodoma, kad išieškotoja, atstovaujama advokatės Ž. Glebavičiūtės, veikiančios pagal atstovavimo sutartį, nurodė savo atstovaujamosios veiksmus, kurie buvo: ...,,Vekselį pateikė skolininkui apmokėti, išsiųsdama registruotą laišką vekselio davėjo faktinės gyvenamosios vietos adresu, bei informavau tel. Nr. ( - ), reikalaudama jį apmokėti, tačiau skolininkas apmokėti atsisakė.“ Pati išieškotoja skambino skolininkui ir ragino apmokėti vekselį, o ne advokatė. ĮPVĮ 47 str. yra taikomas tada, kada yra pagal Vekselį įsipareigojusių asmenų, tai laiduotojai ir t. t. Nagrinėjamu atveju galioja šio įstatymo 40 str. Vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. 2010-10-01 pranešimas yra suformuluotas taip, kad juo vekselis ir pateikiamas apmokėti ir kartu informuojama, kad jis yra neapmokėtas. Notarės atlikti veiksmai yra teisėti, todėl skundas atmestinas. Visi priminimai ir kiti su šiuo vekseliu susiję dokumentai yra pasirašyti išieškotojos pačios, todėl įtarimai dėl dokumentų klastojimo ar panašiai yra ne kas kitas, o dar vienas būdas vilkinti skolos grąžinimą ir tokiu būdu savo naudai laimėti laiko. Akivaizdu, kad visi šitie skundai yra tam, kad nebūtų pradėtas vykdymo procesas. Skolininkas elgiasi nesąžiningai, jau labai ilgai negrąžina labai didelės skolos ir visais įmanomais būdais vengia tai daryti.

17Dėl civilinės bylos sustabdymo. CPK 163 str. 3 punkte numatytu pagrindu teismas privalo sustabdyti civilinę bylą tuo atveju, kai negalima jos nagrinėti tol, kol bus išspręsta baudžiamąja tvarka nagrinėjama byla. Baudžiamąsias bylas nagrinėja tik teismas. Ikiteisminiame tyrime atliekami veiksmai nelaikomi baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK numatytų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai bei prokuroras. Todėl CPK 163 str. 3 punkto pagrindu bylos stabdymas negalimas. Teismas teisingai sprendė, kad nėra pagrindo bylą stabdyti ir kitais CPK numatytais fakultatyviniais pagrindais.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19ĮPVĮ 81 str. numatyta, jog vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui patenkinami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999-09-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Šios Tvarkos 6 p. nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo; ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus; ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 p.). Vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą arba nesumokėtą sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis (Tvarkos 9 p.).

20Pareiškėjas šioje byloje pateiktu skundu dėl notarės veiksmų pareiškė reikalavimą panaikinti notarės veiksmą išduoti 2010-10-25 vykdomąjį įrašą Nr. 7433, t. y. pareiškė reikalavimą dėl vykdomojo įrašo panaikinimo.

21Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, tačiau CPK 320 str. 2 d. įtvirtinta apeliacinio teismo teisė peržengti apeliacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Pažymėtina, kad ginant viešąjį interesą, būtina atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes, sprendimų ar nutarčių teisėtumą galima analizuoti ir apeliaciniame skunde nenurodytais motyvais, tačiau turinčiais tiesioginę reikšmę teisėtam sprendimui priimti (LAT 2006-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2006; 2006-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2006; 2006-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006).

22Kolegija konstatuoja, kad tinkamas įstatymų taikymas yra viešasis interesas, todėl šioje byloje yra pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas ir pasisakyti dėl teisės normų, reglamentuojančių notaro vykdomojo įrašo ginčijimą, nors atskirajame skunde nenurodyta argumentų dėl šių normų taikymo. Viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja, kad CPK 442 str. 6 p. nuostatos nebūtų taikomos formaliai ir kad toks nurodytos proceso teisės normos taikymas netaptų kliūtimi asmeniui, manančiam, kad jo teisė pažeista, ginti šią teisę. Tai reikštų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principo ir nurodytų civilinio proceso tikslų pažeidimą (Konstitucijos 30 str.1 d., CK 1.2 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.).

23Kolegijos nuomone, pagal pareikšto reikalavimo pagrindu pareiškėjo išdėstytas aplinkybes reikalavimas panaikinti notarės išduotą vykdomąjį įrašą negalėjo būti kvalifikuojamas kaip reikalavimas dėl notaro veiksmų teisėtumo ir nagrinėjamas kaip skundas dėl notaro veiksmų. CPK 442 str. išdėstytas bylų, nagrinėtinų ypatingosios teisenos tvarka, sąrašas, tarp jų šio straipsnio 6 p. nurodytos ir bylos dėl notarų veiksmų apskundimo. Tai bendroji teisės norma, reglamentuojanti notarų veiksmų apskundimą. Ši bendroji norma detalizuota CPK 511 str. Teisėjų kolegija pažymi, jog specialioji teisės norma, nustatanti notarų atliktų vykdomųjų įrašų vekseliuose ginčijimą, įtvirtinta ĮPVĮ 82 str. ir Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 13 p., pagal kuriuos vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka. Šios teisės normos nėra dispozityvios, tai reiškia, kad nurodytų normų nustatyta tvarka, o ne dalyvaujančių byloje asmenų pasirinkimu, teismas sprendžia, kuria teisena turi būti nagrinėjama byla. Pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundą dėl neteisėtų notaro veiksmų, atliekant vykdomąjį įrašą, privalėjo įsigilinti į pareikšto reikalavimo esmę. Teismas, nustatęs, kad asmuo, kreipęsis į teismą ypatingosios teisenos tvarka, turėjo kreiptis į teismą ieškinio teisena, turėjo taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą ir nustatyti terminą CPK 135 str. reikalavimus atitinkančiam procesiniam dokumentui, t. y. ieškiniui, pateikti (CPK 115 str., 138 str.). Pažymėtina, jog tokia teisės aiškinimo ir taikymo praktika formuojama kasacinio teismo (pvz., LAT 2007-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2007; 2008-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2008, 2008-11-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2008; Klaipėdos apygardos teismo 2010-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1528-125/2010; Vilniaus apygardos teismo 2010-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-525-115/2010; kt.). LAT 2009-02-13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009 yra konstatuota, kad atskirų bylų skirstymas į nagrinėtinas ieškinio teisenos ir ypatingosios teisenos tvarkas siejamas su tuo, kad ypatingojoje teisenoje, skirtingai nei ieškinio teisenoje, visa apimtimi nėra taikomi dispozityvumo ir rungimosi principai. Būtent šių civilinio proceso principų laikymasis yra svarbus teismui nagrinėjant bylą dėl reikalavimo, tiek ginčijant notaro vykdomąjį įrašą, tiek ginčijant vekselį kaip sandorį.

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundą dėl notaro veiksmų, kuriuo iš esmės ginčijamas notaro vykdomasis įrašas, nenustatė termino procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nors pareiškėjo skundas pagal jame išdėstytą faktinį pagrindą negali būti teisiškai kvalifikuojamas kaip skundas dėl notaro veiksmų CPK 442 str. 6 p. prasme.

25Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas iš esmės pažeidė teisės normas, reglamentuojančias notaro vykdomojo įrašo dėl skolos pagal vekselį išieškojimo ginčijimą, todėl nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui spręsti skundo priėmimo (trūkumų šalinimo) klausimą (CPK 337 str. 3 p., 330 str., 338 str.). Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismui perduodamas spręsti skundo dėl notarės veiksmų atliekant vykdomąjį įrašą priėmimo klausimas, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių vykdomojo įrašo ginčijimu, kaip teisiškai nereikšmingų šios apeliacijos rezultatui.

26Kolegija, vadovaudamasi CPK 336–339 straipsniais,

Nutarė

27atskirąjį skundą tenkinti iš dalies..

28Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. skolininkas 2010-11-15 skundu dėl neteisėtų notarės veiksmų (b. l. 3-6),... 3. 1) 2010-10-25 ieškovės atstovės advokatės Ž. Glebavičiūtės prašyme (b.... 4. 2) vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo... 5. 3) notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio ar čekio turėtojo ar jo... 6. Taip pat skunde nurodyta, kad išieškotojos 2010-10-01 pranešimuose dėl... 7. 2011-01-20 teisme buvo gautas skolininko prašymas (b. l. 37-38), vadovaujantis... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-01-21 nutartimi (b. l. 42-46) skolininko... 9. Skolininkas atskiruoju skundu (b. l. 53-55) prašo panaikinti Kauno m.... 10. Skolininkas nurodo, kad ikiteisminis tyrimas dėl tarnautojų galimo... 11. Sprendžiant civilinės bylos sustabdymo klausimą, pirmiausia turi būti... 12. Notarė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 59) prašo atskirtąjį... 13. Dėl notarės veiksmų. Notarė nurodo, kad jos 2010-10-25 vykdomasis įrašas... 14. Dėl bylos sustabdymo. Šioje byloje skundžiami notaro veiksmai, o yra... 15. Išieškotoja atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 62-63) prašo Kauno... 16. Dėl notarės veiksmų. 2010-04-01 pagal Paprastąjį neprotestuotiną vekselį... 17. Dėl civilinės bylos sustabdymo. CPK 163 str. 3 punkte numatytu pagrindu... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. ĮPVĮ 81 str. numatyta, jog vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai... 20. Pareiškėjas šioje byloje pateiktu skundu dėl notarės veiksmų pareiškė... 21. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 22. Kolegija konstatuoja, kad tinkamas įstatymų taikymas yra viešasis interesas,... 23. Kolegijos nuomone, pagal pareikšto reikalavimo pagrindu pareiškėjo... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundą... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės... 26. Kolegija, vadovaudamasi CPK 336–339 straipsniais,... 27. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies..... 28. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir...