Byla 2S-1528-125/2010
Dėl notarinių veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo D. N. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nutarties pagal pareiškėjo D. N. skundą suinteresuotiems asmenims notarui Edgarui Sutkui, L. L., antstoliui Dariui Stankeliūnui dėl notarinių veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti D. N. 2008-12-23 paprastojo neprotestuotino vekselio protesto aktą, įformintą notaro E. Sutkaus Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure; įpareigoti notarą E. Sutkų panaikinti įrašą vekselių viešajame registre apie neapmokėtą D. N. 2008-12-23 išduotą užprotestuotą vekselį; panaikinti notaro E. Sutkaus 2010-02-09 vykdomąjį įrašą pagal D. N. 2008-12-23 paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Pareiškėjas nurodė, kad notaras aplaidžiai atliko savo pareigas ir nepagrįstai įformino vekselio protestavimą bei išdavė vykdomąjį įrašą. Nurodė, kad notaras, priimdamas iš L. L. prašymą protestuoti D. N. 2008-12-23 parastąjį neprotestuotiną vekselį, privalėjo pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles įsitikinti, kad vekselis atitinka įstatymo vekseliams nustatytus kriterijus. Pareiškėjas nurodė, jog pateiktame protestuoti vekselį terminas nurodytas – iki 2099 m. gegužės mėn. 31 d., tokio termino nustatymo įstatymas nenumato, todėl teigė, kad D. N. 2008-12-23 paprastasis neprotestuotinas vekselis yra negaliojantis. Notaras privalėjo pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių 17.4. punktą apie tai pranešti jo mokėtojui ir pareikalauti, kad jis apmokėtų vekselį, tačiau šių veiksmų notaras neatliko. Notaras privalėjo patikrinti, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus, bet šių veiksmų neatliko. Taip pat notaras be juridinio pagrindo įformino reikalavimą dėl palūkanų, nors vekselyje nėra numatyta mokėti palūkanas. Todėl pareiškėjas teigė, kad notaras nesilaikė įstatymo bei jo įgyvendinimo normų reikalavimų.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-06-23 nutartimi pareiškėjo skundo dėl notaro veiksmų netenkino. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad pareiškėjas pagal paprastąjį vekselį besąlygiškai įsipareigoja iki 2009-05-31 sumokėti vekselio turėtojai L. L. 63 000 Lt. Vekselio turėtoja 2010-02-09 pateikė notarui prašymą atlikti vykdomąjį įrašą pagal 2008-12-23 paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Vekselis nustatyta tvarka buvo pateiktas apmokėjimui, iki nustatytos datos vekselis nebuvo apmokėtas. Teismas įvertinęs bylos duomenis padarė išvadą, kad notaras vykdomąjį įrašą atliko laikydamasis visų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomųjų įrašų atlikimą, reikalavimų. Taip pat teismas pažymėjo, kad vekselio davėjas D. N. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, todėl jo nurodomos vekselių ir čekių protestavimo taisyklės netaikomos.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-23 nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo skundą dėl notaro veiksmų. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė vekselio įforminimą nustatančias bei vekselio apyvartą reglamentuojančias teisės normas. Apeliantas teigia, kad ginčytinas vekselis neatitinka Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 35 str. 1 ir 2 dalies normų, tačiau notaras neįsitikino, ar vekselyje esantys rekvizitai atitinka įstatymo reikalavimus. Taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad vykdomojoje byloje neprotestuotinas vekselis, įrištas kartu su vykdomuoju raštu nėra originalas, nors pagal tvarką numatyta, kad vekselio turėtojas privalo pateikti vekselio originalą arba notariškai patvirtintą nuorašą.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo notaras E. Sutkus prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-23 nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad atlikdamas vykdomąjį įrašą jis laikėsi visų teisės normų, taip pat atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimų. Nurodo, kad vekselis yra besąlyginis įsipareigojimas sumokėti tam tikrą pinigų sumą, pareiškėjas išrašydamas paprastąjį vekselį išreiškė savo valią ir besąlygiškai įsipareigojo sumokėti L. L.

663 000 Lt iki vekselyje nurodytos datos, t. y. iki 2009-05-31. Suinteresuotas asmuo pažymi, jog notarui, atliekančiam vykdomąjį įrašą, pateikiamas vekselio originalas, šiuo atveju taip pat buvo pateiktas originalas, kurio nuorašas yra saugomas notariniame dokumentų archyve, o originalas grąžinamas vekselio turėtojui, kuris yra susiūtas su antruoju vykdomojo įrašo egzemplioriumi.

7Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-12-23 D. N. išdavė paprastąjį vekselį 63 000 Lt sumai, kuriuo įsipareigojo vekselyje nurodytą sumą besąlygiškai sumokėti vekselio turėtojai

10L. L. iki 2009-05-31. 2009-06-01 vekselio turėtoja L. L. kreipėsi į Klaipėdos m. 1-ąjį notarų biurą prašydama persiųsti D. N. pareiškimą dėl vekselio apmokėjimo. D. N. buvo informuotas, kad jeigu iki 2009-06-04 neapmokės vekselio, skola bus išieškota įstatymų nustatyta tvarka. 2010-02-09 notaras E. Sutkus išdavė vykdomąjį įrašą išieškoti iš D. N. vekselio turėtojai L. L. nesumokėtą paprastojo vekselio sumos dalį – 50 000 Lt. Pareiškėjas D. N., kreipdamasis į teismą, nurodė, kad notaras aplaidžiai atliko savo pareigas ir nepagrįstai įformino vekselio protestavimą bei išdavė vykdomąjį įrašą.

11Pagal ĮPVĮ 81 str. nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui patenkinami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Šios Tvarkos 6 p. nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo; ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus; ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 p.). Vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą arba nesumokėtą sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis (Tvarkos 9 p.).

12Pareiškėjas pareiškė reikalavimą įpareigoti notarą panaikinti veiksmus, atliekant vykdomąjį įrašą, t. y. panaikinti vykdomąjį įrašą. Šį reikalavimą pareiškėjas, be kita ko, grindė ir tuo, kad ginčijamame vekselyje yra nurodyti vienas po kito einantys terminai, toks vekselis pagal ĮPVĮ

1335 str. 2 d. negalioja, todėl notaras neteisėtai atliko vykdomąjį įrašą.

14Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, tačiau CPK 320 str. 2 d. įtvirtinta apeliacinio teismo teisė peržengti apeliacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Pažymėtina, kad ginant viešąjį interesą, būtina atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes, sprendimų ar nutarčių teisėtumą galima analizuoti ir apeliaciniame skunde nenurodytais motyvais, tačiau turinčiais tiesioginę reikšmę teisėtam sprendimui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje L. T. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-322/2006; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Autrona“ v UAB „If draudimas“, bylos Nr. 3K-3-455/2006; 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje G. P. v. Lietuvos ir Italijos UAB „Lavestina“, bylos Nr. 3K-3-486/2006;).

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas įstatymų taikymas yra viešasis interesas, todėl šioje byloje yra pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas ir pasisakyti dėl teisės normų, reglamentuojančių notaro vykdomojo įrašo ginčijimą, nors atskirajame skunde nenurodyta argumentų dėl šių normų taikymo. Viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja, kad CPK 442 str. 6 p. nuostatos nebūtų taikomos formaliai ir kad toks nurodytos proceso teisės normos taikymas netaptų kliūtimi asmeniui, manančiam, kad jo teisė pažeista, ginti šią teisę. Tai reikštų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principo ir nurodytų civilinio proceso tikslų pažeidimą (Konstitucijos 30 str.1 d., CK 1.2 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija mano, kad pagal pareikšto reikalavimo pagrindu pareiškėjo išdėstytas aplinkybes reikalavimas panaikinti Klaipėdos m. 1–ojo notarų biuro notaro išduotą vykdomąjį įrašą negalėjo būti kvalifikuojamas kaip reikalavimas dėl notaro veiksmų teisėtumo ir nagrinėjamas kaip skundas dėl notaro veiksmų. ĮPVĮ 82 straipsnyje nustatyta, kad vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka, analogiška nuostata įtvirtinta 1999-09-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 13 p. Pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundą dėl neteisėtų notaro veiksmų, atliekant vykdomąjį įrašą, privalėjo įsigilinti, kokia šio reikalavimo esmė. Teismas, nustatęs, kad asmuo, kreipęsis į teismą ypatingosios teisenos tvarka, turėjo kreiptis į teismą ieškinio teisena, turėjo taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą ir nustatyti terminą CPK 135 str. reikalavimus atitinkančiam procesiniam dokumentui, t. y. ieškiniui, pateikti (CPK 115 str., 138 str.). Tokia teisės aiškinimo ir taikymo praktika formuojama kasacinio teismo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjos T. J. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-465/2007; 2008 m. spalio 22 d. nutartį pagal pareiškėjos UAB „ Robela“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-528/2008, kt.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundą dėl notaro veiksmų, kuriuo iš esmės ginčijamas notaro vykdomasis įrašas, nenustatė termino procesinio dokumento trūkumams pašalinti.

17Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė teisės normas, reglamentuojančias notaro vykdomojo įrašo dėl skolos pagal vekselį išieškojimo ginčijimą, todėl nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui spręsti skundo priėmimo (skundo trūkumų šalinimo) klausimą (CPK 337 str. 3 p. 330 str., 338 str.). Dėl to, kad pirmosios instancijos teismui perduodamas spręsti skundo dėl notaro veiksmų, atliekant vykdomąjį įrašą, priėmimo klausimas, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių vykdomojo įrašo ginčijimu.

18Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti D. N.... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-06-23 nutartimi pareiškėjo skundo... 4. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo notaras E. Sutkus... 6. 63 000 Lt iki vekselyje nurodytos datos, t. y. iki 2009-05-31. Suinteresuotas... 7. Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-12-23 D. N. išdavė paprastąjį vekselį... 10. L. L. iki 2009-05-31. 2009-06-01 vekselio turėtoja L. L. kreipėsi į... 11. Pagal ĮPVĮ 81 str. nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai... 12. Pareiškėjas pareiškė reikalavimą įpareigoti notarą panaikinti veiksmus,... 13. 35 str. 2 d. negalioja, todėl notaras neteisėtai atliko vykdomąjį įrašą.... 14. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas įstatymų taikymas yra viešasis... 16. Teisėjų kolegija mano, kad pagal pareikšto reikalavimo pagrindu pareiškėjo... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 18. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti...