Byla e2-1137-413/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovui G. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Skystojo biokuro bendrovė“ ieškinį atsakovui E. A. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovės BUAB „Skystojo biokuro bendrovė“ (toliau – bendrovė ir/ar įmonė) bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo E. A. 85 626,16 Eur nuostolių atlyginimo, 2973,13 Eur palūkanas, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovės atstovas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 5 d. nutartimi UAB „Skystojo biokuro bendrovė“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė G. Ž.. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. kovo 16 d. Nuo įmonės įregistravimo 2010 m. sausio 25 d. iki bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovo (direktoriaus) pareigas ėjo atsakovas E. A., kuris Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartimi buvo įpareigotas per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovės administratoriui visą įmonei priklausantį turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Be to, bankroto administratorius papildomai bendrovės vadovui išsiuntė 2015 m. kovo 18 d. įsakymą, kuris jam buvo įteiktas, tačiau iki šiol nėra įvykdytas ir bendrovės dokumentai bei turtas administratoriui nėra perduoti. Administratoriaus prašymu, teismas 2015 m. gegužės 15 d. išdavė vykdomąjį raštą, tačiau įmonės dokumentų bei jos turto nepavyko perimti ir antstoliui. Iš pareikalautų AB SEB banko įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų administratorius nustatė, kad laikotarpiu nuo 2012-01-05 iki 2014-12-31 iš bendrovės atsiskaitomųjų sąskaitų (Nr. LT75 7044 0001 3262 2098 ir Nr. LT087044 0600 0737 7968) buvo išgryninta 85 626,16 Eur lėšų, kurios laikytinos įmonės turtu. Minėtos lėšos, kaip ir kitas turtas, administratoriui neperduotos. Administratoriaus nuomone, įmonės vadovas, tenkindamas savo poreikius iš bankrutuojančios įmonės turto ir naudodamas bendrovės lėšas savo asmeninei naudai, pažeidė įmonės kreditorių turtinius interesus. Todėl, administratoriaus vertinimu, yra visos atsakovo civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos. Kadangi nagrinėjamu atveju įmonės vadovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, dėl ko kreditoriai neturi galimybės patenkinti savo reikalavimų, administratoriaus nuomone, iš atsakovo turi būti priteistos palūkanos kaip kompensacija už kreditorių patirtus nuostolius, skaičiuojamos nuo 2015 m. kovo 26 d. (kuomet atsirado atsakovo prievolė perduoti turtą administratoriui) iki 2015 m. gruodžio 1 d. (ieškinio padavimo dienos), kurios sudaro 2 973,13 Eur, bei 5 proc. procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą atsakovas nepateikė, bylą nagrinėjant teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartimi UAB ,,Skystojo biokuro bendrovė“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas G. Ž., nutartis įsiteisėjo 2015 m. kovo 16 d.

8Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, kuri kildinama iš juridinio asmens vadovo įstatyminės pareigos įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą perduoti bankrutuojančios bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

9Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Ši norma reguliuoja turto ir dokumentų perdavimo procedūrą, kai įmonės turtu ir dokumentais iki bankroto bylos iškėlimo dienos disponuoja įmonės valdymo organai. Išdėstytos nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai įpareigoja įmonės vadovą imtis visų įmanomų priemonių, kad įmonei priklausantis turtas būtų ne tik įtrauktas į apskaitą ir realiai išsaugotas bet, esant teismo įpareigojimui, perduotas bankroto administratoriui. Įmonės vadovui nevykdant šių reikalavimų ar juos vykdant nerūpestingai ir nepateisinamai aplaidžiai, kai tokie jo veiksmai (neveikimas) lemia žalos įmonei padarymą, yra pagrindas tokius veiksmus (neveikimą) pripažintini neteisėtais, sudarančiais pagrindą taikyti vadovui civilinę atsakomybę CK 6.263 straipsnio pagrindu. Tam būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

10Remiantis bylos duomenimis, UAB „Skystojo biokuro bendrovė“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2010 m. sausio 25 d., nuo įmonės įregistravimo iki bankroto bylos iškėlimo jos vadovu (direktoriumi) buvo atsakovas E. A. (b. l. 14). Kauno apygardos teismui 2015 m. kovo 5 d. nutartimi iškėlus UAB „Skystojo biokuro bendrovė“ bankroto bylą, kartu teismas įpareigojo įmonės valdymo organus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 11-13). Atsakovas minėtos pareigos neįvykdė ir įmonės dokumentų bei turto teismo paskirtam bendrovės administratoriui įstatyto nustatyta tvarka neperdavė.

11Bankroto administratorius nustatė, kad laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 5 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovas iš įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT75 7044 0001 3262 2098 ir Nr. LT087044 0600 0737 7968 išgrynino 85 626,16 Eur ir iki šiol administratoriui nėra perduoti duomenys apie šių lėšų tikslinį panaudojimą, susijusį su įmonės ūkine – komercine veikla. Aplinkybę, kad atsakovas žinojo apie pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą patvirtina kartu su ieškiniu pateiktas 2015 m. kovo 18 d. Įsakymas, kuriuo atsakovas buvo informuotas apie bankroto bylos įmonei iškėlimą ir įpareigojimą perduoti administratoriui visą įmonės turtą bei kitus dokumentus, ir administratoriaus nurodyta aplinkybė, jog buvęs įmonės vadovas (atsakovas) perdavė administratoriui tik bendrovės anspaudą ir įstatus. Atsakovui nustatytais terminai neįvykdžius tiek teismo, tiek administratoriaus įpareigojimų dėl kito (neperduoto) įmonės turto, Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 15 d. išdavė vykdomąjį raštą, tačiau ir paminėtu būdu antstoliui nepavyko perimti administratoriui neperduotų įmonės dokumentų ir turto.

12Pažymėtina, kad priimant teismui 2015 m. kovo 5 d. nutartį dėl UAB „Skystojo biokuro bendrovė“ bankroto bylos iškėlimo, teismas konstatavo, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, o kilnojamasis turtas – 1999 m. gamybos transporto priemonė – yra areštuotas. Todėl yra pagrindas daugiau tikėtinai išvadai, jog atsakovo iš įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų išgrynintos lėšos buvo panaudotos ne įmonės, bet atsakovo asmeninėms reikmėms. Minėtą išvadą, nesant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, sustiprina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad visa 85 626,16 Eur suma buvo išgryninta per 3 metų laikotarpį, didžiąja dauguma atvejų –mažomis sumomis, atsakovo išgryninamomis per bankomatus (b. l. 20-29).

13Taigi, nesant byloje duomenų apie tikslinį 85 626,16 Eur sumos panaudojimą įmonės interesams, atsakovui aktyviai negynus savo teisių teismo procese ir nenurodžius priešingų aplinkybių, kurios paneigtų ieškovės įrodinėjamus faktus, byloje nustačius, kad atsakovas nesiėmė priemonių turto išsaugojimui bei jo perdavimui naujajam įmonės administratoriui, yra pagrindas teigti, kad atsakovas pažeidė savo kaip įmonės vadovo pareigas, veikė priešingai įmonės interesams, kas lėmė 85 626,16 Eur žalos ne tik įmonei, bet ir jos kreditoriams padarymą.

14Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

15CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Kaip minėta, įmonei padaryta žala kildinama iš neperduoto administratoriui įmonės turto – 85 626,16 Eur piniginių lėšų. Nesant duomenų apie minėto turto išlikimą, vadovaudamasis CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas sprendžia, jog administratoriaus nurodytą neperduoto turto vertę galima pripažinti įmonės patirtais nuostoliais (žala).

16Nustačius, kad atsakovas be teisėto pagrindo išgrynino įmonės lėšas ir panaudojo jas savo poreikių tenkinimui, konstatuotina, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, dėl to jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

17Apibendrinant tai, kas nurodyta, yra pagrindas išvadai, kad atsakovo veiksmuose nustatytos visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos), todėl ieškovės reikalavimas dėl 85 626,16 Eur nuostolių priteisimo pripažintinas pagrįstu (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

18Nustačius, jog atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš jo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Ieškovės reikalavimas priteisti 2973,13 Eur palūkanas, skaičiuotinas iki ieškinio padavimo, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi šalys nebuvo sutartinių santykių dalyvės, o pagal įstatymą jų tarpusavio santykiams iki ieškinio padavimo 6.2010 straipsnio 1 dalies nuostatos negali būti taikomos, kadangi šalys nėra piniginių prievolių dalyvės, jų santykius ginčo atveju reguliuoja ne civilinio kodekso normos, bet specialiosios Įmonių bankroto įstatymo, kur už pareigos perduoti įmonės turtą pažeidimą taikomos ne palūkanos, o piniginė sankcija (bauda), normos (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CK 6.37 straipsnio 1 dalis).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis), todėl tenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 2001 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, ir 2,95 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 2003,95 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atstovavimą patvirtinančių išlaidų šalys nepateikė, todėl tokios rūšies išlaidos nepriteistinos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Skustojo biokuro bendrovė“ (įmonės kodas 302474562) iš atsakovo E. A. (asmens kodas ( - ) 85 626,16 Eur (aštuoniasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt šešis eurus 16 centų) nuostolių atlyginimo ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. gruodžio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Kitą ieškinio dalį atmesti.

26Priteisti valstybei iš atsakovo E. A. (asmens kodas ( - ) 2001 Eur (du tūkstančius vieną eurą) žyminio mokesčio ir 2.95 Eur (du eurus 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant nurodytas sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovės BUAB „Skystojo biokuro bendrovė“ (toliau – bendrovė ir/ar... 4. Ieškovės atstovas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 5 d.... 5. Atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą atsakovas nepateikė, bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos medžiaga nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d.... 8. Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, kuri kildinama iš juridinio asmens... 9. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad... 10. Remiantis bylos duomenimis, UAB „Skystojo biokuro bendrovė“ Juridinių... 11. Bankroto administratorius nustatė, kad laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 5 d. iki... 12. Pažymėtina, kad priimant teismui 2015 m. kovo 5 d. nutartį dėl UAB... 13. Taigi, nesant byloje duomenų apie tikslinį 85 626,16 Eur sumos panaudojimą... 14. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad administracijos vadovas yra... 15. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 16. Nustačius, kad atsakovas be teisėto pagrindo išgrynino įmonės lėšas ir... 17. Apibendrinant tai, kas nurodyta, yra pagrindas išvadai, kad atsakovo... 18. Nustačius, jog atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš jo taip pat... 19. Ieškovės reikalavimas priteisti 2973,13 Eur palūkanas, skaičiuotinas iki... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 21. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Skustojo... 25. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 26. Priteisti valstybei iš atsakovo E. A. (asmens kodas ( - ) 2001 Eur (du... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...