Byla 2S-1490-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Audriaus Saulėno, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės I. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. Ž. ieškinį dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei, su santuokos nutraukimu susijusių pasekmių, atsakovei I. Ž., tretieji asmenys AB SEB bankas, AB DnB NORD bankas, AB Snoras, ir atsakovės priešieškinį atsakovams A. Ž., UAB „Jūringė“, AB SEB bankas, AB DnB NORD bankas, AB Snoras, A. B. Ž., E. Ž., tretieji asmenys UAB „Gardinta“, UAB „Finasta“, dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei ir su santuokos nutraukimu susijusių pasekmių, savivaldybės institucija išvadai duoti Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2pirmosios instancijos teismas 2011-05-19 teismo posėdyje nagrinėjo atsakovės I. Ž. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo. 2011-05-26 atsakovė bei jos atstovės O. G. pateikė atskirąjį skundą dėl 2011-05-19 nutarties, kuria atsisakyta sustabdyti bylą, ir prašė panaikinti nutartį.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-05-30 nutartimi konstatavo, jog atsakovės atskirasis skundas yra paduotas dėl nutarties, kuri pagal įstatymus negali būti apskundimo objektas, todėl atsisakė priimti atsakovės atskirąjį skundą. Taip pat teismas pažymėjo, jog CPK 56 str. 2 d. nustato, kad kartu su šio straipsnio 1 d. 1 p., 2 p. nurodytais asmenims, t. y. advokatais, advokatų padėjėjais, atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys. Ši teisės norma riboja šių asmenų teisę savarankiškai ginti atstovaujamojo teises ir teisėtus interesus teismo posėdyje bylos nagrinėjimo ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo metu. Kadangi atsakovė I. Ž. neveda bylos per advokatą, teismas konstatavo, kad jos atstovė O. G. negali ginti atsakovės interesų teismo posėdyje bylos nagrinėjimo ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo metu, t. y. ir paduodant atskirąjį skundą, todėl nurodė, jog atstovė O. G. nėra apeliacinio skundo subjektu ir todėl yra įstatymų numatytas pagrindas atskirąjį skundą atsisakyti priimti.

4Atskiruoju skundu atsakovė I. Ž. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-30 nutartį, priimti jos atskirąjį skundą ir privalomai sustabdyti bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad prašymas stabdyti bylą yra pagrįstas, nes yra du skirtingi aktai pripažinti gyvenamąjį namą tinkamu naudoti. Apeliantė teigia, jog pagal CPK 165 str. dėl nutarties sustabdyti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas.

5Atsakovė AB SEB bankas nurodo, jog teismas pagrįstai atsisakė priimti atsakovės

6I. Ž. atskirąjį skundą, kadangi nutartis atsisakyti sustabdyti bylą atskiruoju skundu neskundžiama, tačiau nesutikimo su teismo nutartimi argumentus suinteresuoti asmenys gali nurodyti apeliaciniame skunde.

7Atsakovai A. B. Ž., E. Ž. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-30 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skunde nėra jokių argumentų, susijusių su nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti atskirąjį skundą, nepagrįstumu, iš esmės atsakovė skundžia atsisakymą sustabdyti bylą.

8Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

92011-05-30 nutartį palikti nepakeistą ir pažymi, kad tik nutartis stabdyti bylą gali būti skundžiama atskiruoju skundu, todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti atsakovės I. Ž. atskirąjį skundą.

10Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-05-19 žodine nutartimi atmetė atsakovės I. Ž. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo pagal 163 str. 1 d. Dėl priimtos nutarties atsakovė bei jos atstovė O. G. pateikė atskirąjį skundą, prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-19 nutartį ir sustabdyti bylos nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atskirasis skundas yra paduotas dėl nutarties, kuri pagal įstatymus negali būti apskundimo objektas, todėl atsisakė priimti atskirąjį skundą.

14Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi. Teisminės gynybos principas suteikia asmeniui ne tik teisę paduoti ieškinį, bet ir teisę skųsti neteisėtą ir nepagrįstą teismo procesinį sprendimą. Teisė į apeliaciją yra ne tik viena iš svarbiausių kiekvieno asmens procesinių teisių, užtikrinančių galimybę peržiūrėti neįsiteisėjusių teismo sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, bet ir teisingo bylos išsprendimo bei teisingumo vykdymo garantas, tačiau ši galimybė turi būti įgyvendinta įstatymo nustatyta tvarka. CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Paduodant atskirąjį skundą negalima skųsti pirmosios instancijos teismo nutarčių, jei jų apeliacinio apskundimo galimybę tiesiogiai draudžia tam tikros įstatymo nuostatos. CPK165 straipsnis numato, jog dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas. Taigi ši įstatymo norma reglamentuoja, jog dėl nutarties atsisakyti stabdyti bylą atskirasis skundas negali būti paduodamas, be to, pažymėtina, kad tokia teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Iš bylos duomenų akivaizdžiai matyti, jog atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio skundo objektas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą. Taip pat teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog atsakovės atstovė O. G. negali ginti atsakovės I. Ž. interesų teismo posėdyje bylos nagrinėjimo ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo metu, nes, kaip teisingai pažymėjo teismas, CPK 56 straipsnio 2 dalis nustato, jog kartu su šio straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nurodytais asmenims, t. y. advokatais, advokatų padėjėjais, atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys, o šiuo atveju atsakovė bylos neveda per advokatą.

15Pažymėtina, jog apeliantė atskirajame skunde teismo nutarties nepagrįstumą įrodinėja tik aplinkybėmis, susijusiomis su bylos sustabdymo pagrįstumu, tačiau kolegija atkreipia dėmesį, jog nesutikimo su teismo nutartimi, kuri negali būti apskundimo objektas, argumentus suinteresuoti asmenys gali nurodyti apeliaciniame skunde, todėl nagrinėdama šio atskirojo skundo klausimą teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

16Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai