Byla 2-670-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Istpro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties, kuria panaikintas 2018 m. gruodžio 10 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas ir patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita bei panaikintas 2018 m. gruodžio 10 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas ir patvirtinta administravimo išlaidų sąmata,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Bordolina“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Audata“.

62.

72018 m. gruodžio 10 d. įvyko bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Bordolina“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstytas klausimas dėl administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo ir nutarta nepatvirtinti administratorės pateiktos ataskaitos nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., taip pat svarstytas administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratorei nustatymo klausimas, nutarta netvirtinti administravimo išlaidų sąmatos pagal pateiktą projektą.

83.

9BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė UAB „Audata“ pateikė skundą dėl 2018 m. gruodžio 10 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 1, kuriuo buvo nepatvirtinta administratorės ataskaita ir prašo teismo ją patvirtinti, taip pat prašo panaikinti nutarimą Nr. 2 bei patvirtinti 15 011 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto proceso laikotarpiui, t. y. nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 20 d. nutartimi tenkinto BUAB „Bordolina“ bankroto administratorės UAB „Audata“ skundą iš dalies, panaikino 2018 m. gruodžio 10 d. BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą bei panaikino 2018 m. gruodžio 10 d. BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir patvirtino 11 621,32 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą.

135.

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreditorių apeliavimas į tai, jog netinkamos administravimo išlaidos, detaliai nenurodant, kurios administravimo išlaidos suteiktos nepagrįstai, kurie duomenys apie suteiktas ir reikalingas administravimo išlaidas netikslūs nėra pagrindas atsisakyti patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą. Pažymėjo, jog netvirtinti administratorės veiklos ataskaitos vien dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo bankroto administratorės tiesioginės veiklos, nėra pagrindo.

156.

16Teismas vertino, jog BUAB „Bordolina“ priskirtina mažos įmonės kategorijai, todėl bankroto procesui patvirtino bankroto administratorės 2 400 Eur dydžio atlyginimą. Taip pat konstatuota, kad administratorės veikla apima įmonių administravimą ir šiai veiklai įgyvendinti atitinkamos kvalifikacijos administratorė privalo turėti tam tikras priemones (biurą, transportą, ryšio priemones), todėl nėra pagrindo priteisti išlaidų, susijusių su kasdienine veikla, o pagrįstos išlaidos sudaro viso 11 621,32 Eur.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

187.

19Kreditorė UAB „Istpro“ atskirajame skunde prašo iš dalies panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – palikti galioti 2018 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą, teismo nutartis šioje dalyje nemotyvuota, klausimas išnagrinėtas neobjektyviai, nevisapusiškai ir tik formaliai, teismas neįvertino argumentų, kuriais remiantis kreditoriai balsavo prieš administratorės ataskaitos tvirtinimą.

227.2.

232018 m. sausio 22 d. pirmajame kreditorių susirinkime svarstant darbotvarkės klausimą Nr. 2 administratorė buvo įpareigota pateikti informaciją dėl kokių priežasčių BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė nesilaikė termino įmonės supaprastintos bankroto procedūros atžvilgiu, taip pat paaiškinti, kodėl nuo 2005 m. rugsėjo 11 d. bankroto administratorė vengė nutraukti supaprastinto bankroto procedūrą, kada BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė sužinojo apie teismine tvarka ginčytus BUAB „Bordolina“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sudarytus įskaitymo sandorius, tačiau šie kreditorių reikalavimai nebuvo įvykdyti.

247.3.

252017 m. gruodžio 7 d. teismo nutartimi nutraukus supaprastinto bankroto procesą, administratorė, prašydama patvirtinti beveik penkis kartus didesnę bankroto administravimo išlaidų sąmatą bendrai 15 011 Eur sumai vėlesnių bankroto procedūrų vykdymui, privalėjo kreditoriams pateikti konkrečius įrodymus, kad prašomos bankroto administravimo išlaidos buvo patirtos būtent po 2017 m. gruodžio 7 d., nes iki šios datos buvo patvirtinta 2 803,52 Eur administravimo išlaidų sąmata. UAB „Istpro“ vertinimu, bankroto administratorės išlaidų sąmata turėtų būti vertinama kompleksiškai su administratorės veiklos ataskaita, jos tvirtinimu, kadangi administravimo išlaidos tiesiogiai susijusios su administratorės konkrečių patirtų išlaidų, laiko sąnaudomis.

267.4.

27Bankroto administratorės neveikimas ir nepateikimas kreditoriams reikalaujamos reikšmingos informacijos apie bankroto procedūras, kreditoriams suteikia teisę netvirtinti administratorės veiklos ataskaitos, kurios tvirtinimas susijęs su administravimo išlaidų sąmata, kuri yra nepagrįsta, neproporcinga atliktų darbų apimčiai ir kreditoriai su ja nesutinka.

288.

29Kreditorė UAB „Kardos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – palikti galioti 2018 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

308.1.

31BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė, nepateikdama prašomos informacijos kreditoriams, siekė vilkinti bankroto bylos procedūrą, galimai turėdama išankstinį tikslą tokiu būdu nepagrįstai didinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir gauti kuo didesnį atlyginimą už dirbtinai išdidintą šios įmonės bankroto administravimo laiką.

328.2.

33BUAB „Bordolina“ bankroto administratorei neįvykdžius kreditorių susirinkimuose nustatytų įpareigojimų, negalima laikyti, kad bankroto administratorė tinkamai atliko savo įstatymines pareigas, todėl bankrutavusios bendrovės kreditoriai neturi pareigos priimti jo veiklos ataskaitą ir ją patvirtinti kreditorių susirinkimo nutarimu.

349.

35Pareiškėja BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė UAB „Audata“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

369.1.

37Bankroto administratorės pateikta veiklos ataskaita atitinka įstatymo numatytus reikalavimus, todėl kreditorių susirinkimo 2018 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1 naikintinas.

389.2.

39BUAB „Bordolina“ supaprastinto bankroto procesas buvo nutrauktas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi, kai bankroto proceso metu atsirado lėšų, iš kurių gali būti dengiamos administravimo išlaidos ir tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai, t. y. kai teismas priteisė skolą iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir antstolis informavo, kad skolininkė turi turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą.

409.3.

41Kreditoriams duomenys apie inicijuotą teisminį procesą dėl sandorių nuginčijimo yra pateikti kreditorių susirinkime, 2018 m. sausio 22 d. pirmojoje ataskaitoje.

429.4.

43Kreditorės nurodoma patvirtinta 2 803,52 Eur administravimo išlaidų sąmata buvo skirta supaprastinto bankroto procesui, tačiau teismas 2017 m. gruodžio 7 d. nutraukė supaprastinto bankroto procesą, todėl administratorė iki skundžiamos nutarties priėmimo, kuria patvirtinta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui, bankroto procedūras vykdė savo lėšomis.

44Teismas

konstatuoja:

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4610.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

4811.

49Nagrinėjamoje byloje apeliantė (kreditorė) UAB „Istpro“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria panaikintas 2018 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas netvirtinti bankroto administratorės pateiktos ataskaitos nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. ir patvirtinta bankroto administratorės UAB „Audata“ veiklos ataskaita.

5012.

51Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

5213.

53Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas kreditorių susirinkimas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

5414.

55Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Kreditorių susirinkimas, netvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitos, turi aiškiai nurodyti ataskaitos trūkumus, kuriuos bankroto administratorius turi pašalinti, ir šių trūkumų pašalinimui nustatyti protingą terminą.

5615.

57Nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime (Protokolas Nr. 3) svarstytas klausimas dėl administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo ir nutarta nepatvirtinti administratorės pateiktos ataskaitos nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., balsuota „prieš“ 1 423 461,60 Eur (82,70 proc.) kreditorių balsų. Taip pat svarstytas administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratorei nustatymo klausimas, nutarta netvirtinti administravimo išlaidų pagal pateiktą projektą.

5816.

59Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad administratorės pateikta 2018 m. lapkričio 30 d. veiklos ataskaita, iš esmės atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimus, taip pat tai, jog kreditoriai detaliai nenurodė, kurios administravimo išlaidos suteiktos nepagrįstai, kurie duomenys apie suteiktas ir reikalingas administravimo išlaidas netikslūs, nėra pagrindas atsisakyti patvirtinti bankroto administratorės ataskaitą, bendrovės 2018 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą panaikino ir ataskaitą patvirtino. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir patvirtino administratorės veiklos ataskaitą, nes bankroto administratorė nepateikė kreditoriams informacijos dėl kokių priežasčių BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė nesilaikė termino įmonės supaprastintos bankroto procedūros atžvilgiu, taip pat nepaaiškino, kodėl nuo 2005 m. rugsėjo 11 d. bankroto administratorė vengė nutraukti supaprastinto bankroto procedūrą, kada BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė sužinojo apie teismine tvarka ginčytus BUAB „Bordolina“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sudarytus įskaitymo sandorius. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis bei šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui.

6017.

61Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-167-823/2016).

6218.

63Nustatyta, jog 2018 m. sausio 22 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstoma dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo, tačiau ataskaita nepatvirtinta. Bankroto administratorė buvo įpareigota patikslinti veiklos ataskaitą, nurodant dėl kokių priežasčių BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė nesilaikė termino įmonės supaprastintos bankroto procedūros atžvilgiu, taip pat paaiškinti, kodėl nuo 2005 m. rugsėjo 11 d. bankroto administratorė vengė nutraukti supaprastinto bankroto procedūrą, kada BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė sužinojo apie teismine tvarka ginčytus BUAB „Bordolina“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sudarytus įskaitymo sandorius. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su 2018 m. sausio 22 d. bei patikslinta 2018 m. lapkričio 30 d. bankroto administratorės veiklos ataskaitomis, sprendžia, jog kreditorių 2018 m. sausio 22 d. susirinkime numatytus įpareigojimus bankroto administratorė įvykdė, pateikė prašomą informaciją, patikslino veiklos ataskaitą, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliantės nurodytais argumentais dėl veiklos ataskaitos patvirtinimo nepagrįstumo. Be to, pažymėtina, kad administratorės veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje nurodyti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratorės veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių apeliantė neįrodė (CPK 178 straipsnis). Taip pat paminėtina, jog bankroto administratorės pareiga pagrįsti savo ataskaitą neturi būti aiškinama kaip pareiga kartu su tvirtinti teikiama ataskaita teikti kreditoriams visiškai visus įmanomus dokumentus.

6419.

65Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad bankroto administratorė netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratorės papildomos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą ir tik jos negavus daryti atitinkamas išvadas bei priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje e2-24-302/2016 ir joje nurodoma praktika). Šiuo aspektu sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad vien formaliais pagrindais negali būti atsisakoma patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas vertina, kad bankroto administratorė patikslino ataskaitą, atsižvelgdama į 2018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo reikalavimus, ir pagrindė ataskaitoje nurodytus duomenis, o apeliantė jų nepaneigė.

6620.

67Apeliantė taip pat teigia, jog bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimas susijęs su administravimo išlaidų sąmata, kuri yra nepagrįsta, neproporcinga atliktų darbų apimčiai.

6821.

69Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administravimo išlaidų sąmatą, kurios dydis yra 11 621,32 Eur, patvirtino pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagal byloje esančius įrodymus, ši nutarties dalis yra neskundžiama, todėl apeliantės argumentas dėl sąmatos dydžio nepagrįstumo, atmestinas kaip teisiškai nereikšmingas.

7022.

71Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

7223.

73Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, keisti ar naikinti apskųstą teismo nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų motyvų nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai bendrovės 2018 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarimą panaikino ir patvirtino bankroto administratorės kreditorių susirinkimui pateiktą veiklos ataskaitą, todėl apeliantės atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį, kuria panaikintas 2018 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarimas ir patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. 2018 m. gruodžio 10 d. įvyko bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 8. 3.... 9. BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė UAB „Audata“ pateikė skundą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 20 d. nutartimi tenkinto BUAB... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kreditorių apeliavimas į tai, jog... 15. 6.... 16. Teismas vertino, jog BUAB „Bordolina“ priskirtina mažos įmonės... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 7.... 19. Kreditorė UAB „Istpro“ atskirajame skunde prašo iš dalies panaikinti... 20. 7.1.... 21. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino bankroto administratorės... 22. 7.2.... 23. 2018 m. sausio 22 d. pirmajame kreditorių susirinkime svarstant darbotvarkės... 24. 7.3.... 25. 2017 m. gruodžio 7 d. teismo nutartimi nutraukus supaprastinto bankroto... 26. 7.4.... 27. Bankroto administratorės neveikimas ir nepateikimas kreditoriams reikalaujamos... 28. 8.... 29. Kreditorė UAB „Kardos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 30. 8.1.... 31. BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė, nepateikdama prašomos... 32. 8.2.... 33. BUAB „Bordolina“ bankroto administratorei neįvykdžius kreditorių... 34. 9.... 35. Pareiškėja BUAB „Bordolina“ bankroto administratorė UAB „Audata“... 36. 9.1.... 37. Bankroto administratorės pateikta veiklos ataskaita atitinka įstatymo... 38. 9.2.... 39. BUAB „Bordolina“ supaprastinto bankroto procesas buvo nutrauktas Vilniaus... 40. 9.3.... 41. Kreditoriams duomenys apie inicijuotą teisminį procesą dėl sandorių... 42. 9.4.... 43. Kreditorės nurodoma patvirtinta 2 803,52 Eur administravimo išlaidų sąmata... 44. Teismas... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 10.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 48. 11.... 49. Nagrinėjamoje byloje apeliantė (kreditorė) UAB „Istpro“ nesutinka su... 50. 12.... 51. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 52. 13.... 53. Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas... 54. 14.... 55. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas... 56. 15.... 57. Nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime... 58. 16.... 59. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad administratorės pateikta 2018 m.... 60. 17.... 61. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita... 62. 18.... 63. Nustatyta, jog 2018 m. sausio 22 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas,... 64. 19.... 65. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ataskaitos neišsamumas savaime... 66. 20.... 67. Apeliantė taip pat teigia, jog bankroto administratorės veiklos ataskaitos... 68. 21.... 69. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administravimo išlaidų... 70. 22.... 71. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 72. 23.... 73. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, keisti ar naikinti apskųstą teismo... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 75. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties dalį, kuria...