Byla e2-24-302/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kennedy Forbes“ 2015-05-27 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Infina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5036-577/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Infina“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kennedy Forbes“ 2015-05-27 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius UAB „Infina“ prašė 2015 m. gegužės 27 d. įvykusio BUAB „Kennedy Forbes“ (toliau – Bendrovė) kreditorių susirinkimo nutarimus darbotvarkės klausimu Nr. 4 dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, Nr. 5 pirmą dalį dėl administratoriaus išlaidų sąmatos tvirtinimo ir Nr. 10 dėl Bendrovės turto, esančio adresu ( - ), vertinimo pripažinti negaliojančiais. Tvirtino, kad 4 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, išskyrus dalį dėl administravimo išlaidų, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms, įmonės bei jos kreditorių turtiniams interesams, todėl yra pagrindas šį nutarimą pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu, kadangi bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje, kurią buvo nutarta patvirtinti, nėra duomenų apie tai, kiek būtent Bendrovės nuomojamas turtas reikalauja administracinių ir kitokių išlaidų, be to, ataskaitoje nėra duomenų apie Bendrovės ilgalaikio turto likutinę vertę bankroto bylos iškėlimo metu, koks šio turto metinis nusidėvėjimas bei kokios prognozės dėl pelno (nuomojant turtą ar jį pardavus). Taip pat kreditorius nurodė, kad bankroto administratoriui patvirtintas bendras 40 000 EUR + PVM atlyginimas už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro yra akivaizdžiai per didelis, nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi dalį paslaugų (transporto, turto priežiūros, teisinių, buhalterinių paslaugų ir kt.) bankroto administratorius perka iš kitų įmonių, o jo paties atliekamų veiksmų apimtis nėra proporcinga patvirtintam bankroto administratoriaus atlyginimo dydžiui. Be to, atkreipė dėmesį, kad bankroto administratorius nepateikė detalios informacijos apie konkrečiai UAB „Kennedy Forbes“ bankroto byloje gautas pajamas ir patirtas išlaidas vykdant ūkinę-komercinę veiklą, todėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo dalis, kuria nuspręsta patvirtinti su ūkine-komercine veikla susijusių išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro yra nepagrįsta ir turėtų būti panaikinta bei perduota kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 10, kreditorius nurodė, kad minėto nutarimo formuluotė, jog turto vertinimą reikia pavesti geriausią pasiūlymą pateikusiam turto vertintojui, yra neapibrėžta ir tiksliai nesuformuluota, todėl nėra įmanoma įvertinti pasirinktą turto vertintoją pagal priimtą nutarimą.

4BUAB „Kennedy Forbes“ administratorius UAB „Vantolina“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Taip pat buvo atmestas ir BUAB „Kennedy Forbes“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ prašymas dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo pareiškėjui UAB „Infina“.

7Pirmos instancijos teismas nustatė, kad duomenys, kiek nuomojamas BUAB „Kennedy Forbes“ turtas reikalauja administracinių ar kitokių išlaidų yra pateikti kreditoriams išlaidų suvestinėse, sudarytose pamėnesiui už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki 2015-04-30. Pažymėjo, kad suvestinėse yra aiškiai išskirtos turto išlaikymo bei kitos veiklos išlaidos. Teismo nuomone, nepagrįstas ir pareiškėjo teiginys, kad iš bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos nematyti, jog įmonės veikla – nuomojamas turtas, neša pelną, kadangi vykdomos veiklos pelningumo faktas atsispindi bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje, iš kurios matyti, kad už laikotarpį nuo 2013-07-30 iki 2015-04-30 įmonės pajamos sudarė 111 431,91 EUR, o išlaidos – 63 361,28 EUR. Be to, teismas nustatė, kad bankroto administratoriaus 2015-05-12 veiklos ataskaitoje yra pateikti duomenys, jog 2015-04-30 BUAB „Kennedy Forbes“ banko sąskaitoje pinigų likutis yra 55 579,59 EUR. Pirmos instancijos teismas nesutiko ir su pareiškėjo argumentu, kad bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje nėra duomenų apie bendrovės ilgalaikio turto likutinę vertę bankroto bylos iškėlimo metu, kadangi 2015-05-12 veiklos ataskaitoje yra pateikta informacija apie bendrovės likutinio turto vertę bankroto bylos iškėlimo dienai, t.y. 2013-07-30. Taip pat, teismo vertinimu, 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 5 patvirtintas administratoriaus atlyginimas, atsižvelgiant jau vien į pačios bankroto bylos apimtį, sudėtingumą, trukmę, į bankroto administratoriaus pareikštų civilinių ieškinių kiekį ir jų sudėtingumą bei į bankrutuojančios įmonės turto kiekį, atitinka teisingumo ir protingumo principus. Vertindamas pareiškėjo argumentų dėl BUAB „Kennedy Forbes“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 10 pagrįstumą, pirmos instancijos teismas nurodė, jog nėra jokio objektyvaus pagrindo išvadai, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas akivaizdžiai prieštarautų BUAB „Kennedy Forbes“ kreditorių interesams, todėl teisėtai priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą pripažino atspindinčiu daugumos kreditorių valią, o tai, kad vienas kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas tesudaro itin neženklią dalį bendroje kreditorinių reikalavimų sumoje, apeliuoja į tai, jog yra pažeidžiami bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesai, pirmos instancijos teismo įsitikinimu, negali sudaryti pakankamo pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu. Be to, teismas sutiko su atsakovo pastebėjimu, kad pareiškėjo siūlomas turto vertintojo parinkimo būdas (turto vertintojo parinkimo organizavimas viešo konkurso būdu paskelbiant apie tai didžiausiame dienraštyje) reikalautų tam tikrų finansinių sąnaudų, tuo tarpu kreditorių daugumos pasirinkta turto vertintojo parinkimo tvarka iš esmės nieko nekainuoja.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas UAB „Infina“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą dėl BUAB „Kennedy Forbes“ 2015-05-27 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais tenkinti. Be to, prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus - 2015-08-11 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išvadą Nr. A4-895 ir 2015-08-11 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymą dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Vantolina“ skyrimo Nr. V-179, kurie negalėjo būti pateikti pirmos instancijos teismui, kadangi buvo gauti tik 2015-08-12.

10Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

111. Pirmos instancijos teismas nevertino to, kad ataskaitoje nepateikta informacija apie tai, kiek būtent įmonės nuomojamas turtas reikalauja administracinių ir kitokių išlaidų, be to, joje yra pateikta tik informacija apie ilgalaikio turto vertę bankroto bylos iškėlimo metu, tačiau nėra nurodyta, koks šio turto nusidėvėjimas bei kokios prognozės dėl pelno. Prie ataskaitos pridėtose suvestinėse nėra išskirtos kiekvieno turto vieneto išlaikymo išlaidos. Iš prie ataskaitos pateiktų išlaidų suvestinių matyti, kad Bendrovė mokėjo už patalpų valymą, patalpų remonto paslaugas, langų valymą, papildomus patalpų priežiūros darbus, vartų demontavimą, langų ir durų remonto darbus, kilimėlių nuomą ir keitimą, orkaitės taisymą, tačiau šių išlaidų būtinumas nebuvo niekaip pagrįstas, neaišku, ar šie darbai buvo būtini, ar juos turėjo apmokėti nuomininkai. Taip pat ataskaitoje nėra detalizuota, kiek pajamų gaunama ir kiek išlaidų patiriama iš konkretaus Bendrovės turto. Nors bankroto administratorius ir tvirtina, kad Bendrovė pajamas gauna tik iš nuomos santykių, o jokios kitos ūkinės – komercinės veiklos nevykdo, tačiau BUAB „Kennedy Frobes“ administruoja ir iki bankroto bylos iškėlimo parduotas patalpas. Nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė nebetenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonė nurodytus sandorius. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius kreipdamasis į teismą su prašymu likviduoti įmonę neprašė teismo leidimo tęsti nuomos sutartis, todėl laikytina, kad jis peržengė savo kompetencijos ribas bei pažeidė ĮBĮ nuostatas bei teismų praktikos šiuo klausimu suformuotas taisykles.

122. Pirmos instancijos teismas spręsdamas dėl bankroto administratoriui nustatyto atlyginimo teisėtumo ir pagrįstumo neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių. Vien ta aplinkybė, kad bankroto administratorius valdo daug nekilnojamojo turto, neįrodo, jog jo darbo apimtys yra didelės. Reiktų vertinti darbo apimtis kiekvienam turimam turto vienetui individualiai. Bankroto administratorius tik tęsia administracinių patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartis, o tai nereikalauja jokių papildomų darbų. Bankroto administratorius visiškai nenurodo, kokius papildomus darbus jis atlieka prižiūrėdamas nekilnojamąjį turtą. Nors bankroto administratorius ir iniciavo septynias civilines bylas, kurios, pasak administratoriaus yra sudėtingos ir reikalaujančios profesionalaus teisinio administravimo, tačiau visose minėtose bylose atstovauja advokatas, už kurio teikiamas paslaugas mokami pinigai iš kreditoriams sukauptų lėšų, todėl visiškai neaišku, kodėl dar reikia papildomai mokėti ir bankroto administratoriui. Negalima sutikti ir su pirmos instancijos teismo argumentu, kad įmonės bankroto byla yra sudėtinga. Įmonė nevykdo ūkinės – komercinės veiklos, nepatiria su darbo santykiais susijusių išlaidų, išlaidų audito atlikimui, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitų papildomų išlaidų. Vienintelė veikla, kurią kuruoja bankroto administratorius, yra Bendrovės nekilnojamojo turto nuoma, o ateityje numatomos tik turto pardavimo procedūros. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad Nutarimas Nr. 5 prieštarauja įmonės bei kreditorių turtiniams interesams ir teismų praktikai.

133. Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sutiko su atsakovo pastebėjimu, kad pareiškėjo siūlomas turto vertintojo parinkimo būdas reikalautų daugiau finansinių sąnaudų nei dabar parinkta turto vertintojo parinkimo tvarka, kuri iš esmės nieko nekainuoja, tačiau skelbimo kaina laikraštyje nėra didelė, o atsižvelgiant į tai, kad įmonė gauna pelno iš turto nuomos, skelbimo kaštai turėtų būti vertinami kaip mažareikšmiai. Pagal Kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 10 įtvirtintą turto vertintojo parinkimo tvarką būtų suteiktos visos galimybės bankroto administratoriui pačiam šališkai nuspręsti dėl turto vertintojo parinkimo.

144. Pareiškėjui kilus abejonių dėl bankroto administratoriaus veiklos vykdant atsakovo bankroto procedūras, buvo kreiptasi į Įmonių bankroto valdymo departamentą. 2015-08-11 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išvada Nr. A4-895 ir 2015-08-11 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Vantolina“ skyrimo Nr. V-179 įrodo, kad bankroto administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 5 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį. Už šiuos apžeidimus bankroto administratoriui buvo skirta nuobauda – įspėjimas, kas suponuoja išvadą, jog bankroto administratorius UAB „Vantolina“ yra neprofesionalus, nesugeba susitvarkyti su jam skirtomis pareigomis, nesugeba organizuoti bei vadovauti įmonės bankroto procesui, nesugeba planuoti administravimo išlaidų, todėl yra vilkinamas įmonės bankroto procesas, mažinamos kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus iš įmonės turto bei nepagrįstai didinamos administravimo išlaidos.

15BUAB „Kennedy Forbes“ administratorius UAB „Vantolina“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, neprijungti prie bylos su atskiruoju skundu pateiktų naujų rašytinių įrodymų, kaip nesusijusių su nagrinėjama byla, ir priteisti iš pareiškėjo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

16Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

171. Bankroto administratoriaus pateikta veiklos ataskaita yra išsami ir pagrįsta prie jos pridėtais dokumentais. Apelianto nurodoma informacija prieš kreditorių susirinkimą buvo pateikta kreditoriams išlaidų suvestinėse, sudarytose pamėnesiui už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo, t.y. 2013-07-30, iki 2015-04-30. Minėtose suvestinėse yra išskirtos turto išlaikymo bei kitos veiklos išlaidos. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos nematyti, jog įmonė veikla – turto nuoma, neša įmonei pelną. Vykdomos veiklos pelningumas atsispindi bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje, iš kurios matyti, kad už laikotarpį nuo 2013-07-30 iki 2015-04-30 įmonės pajamos sudarė 111 431,91 Eur, o išlaidos – 63 361,28 Eur. Be to, 2015-05-12 veiklos ataskaitoje yra pateikti duomenys, jog BUAB „Kennedy Forbes“ banko sąskaitoje pinigų likutis sudaro 55 579,59 Eur. Taip pat bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje yra pateikta ir informacija apie bendrovės likutinio turto vertę bankroto bylos iškėlimo dienai. Dėl vieno kreditoriaus, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro vos 0,04 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos, samprotavimų dėl tariamų ataskaitos trūkumų negali būti atsisakoma tvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą. Be to, atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kuriomis nebuvo remiamasi pirmos instancijos teisme, todėl apelianto atskirajame skunde keliami argumentai dėl lėšų švaistymo neturėtų būti vertinami.

182. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo bankroto byla jau trunka daugiau nei du metus ir vertinant jos eigą, bankroto administratoriaus pareikštų ieškinių sudėtingumą ir apimtis bei nagrinėjimo trukmę, bankroto administratoriui patvirtintas atlyginimas negali būti vertinamas kaip per didelis. Įmonė nuomoja turimas patalpas ir iš to gauna nemažas pajamas, todėl bankroto administratoriui tenka administruoti didelės vertės ir apimties nekilnojamąjį turtą, analizuoti ir vertinti įmonės finansinius ir kitokius dokumentus, kurių pagrindu buvo inicijuotos sudėtingos ir didelės apimties bylos, skirtos įmonės kreditorių naudai priteisti ir išieškoti milijonines sumas. Be to, bankroto administratoriui tenka pareiga ne tik prižiūrėti atsakovo, kaip nekilnojamojo turto nuomotojo ir savininko, tinkamą pareigų vykdymą, bet ir administruoti neišnuomotas patalpas. Nors bylas teismuose ir veda advokatas, tačiau būtent bankroto administratoriaus atlikto įmonės dokumentų patikrinimo pagrindu nurodytos bylos buvo inicijuotos ir toliau teismui renkami ir teikiami dokumentai bei kiti įrodymai ir jų vertimai į atsakovams suprantamą kalbą.

193. Nėra jokio pagrindo teigti, kad skundžiamu Nutarimu Nr. 10 buvo nustatyta netinkama ir akivaizdžiai kreditorių interesams prieštaraujanti turto vertintojo parinkimo tvarka, todėl teisėtai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pagrįstai pripažintinas kaip atspindintis daugumos kreditorių valią, o vien tai, kad vienas kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas tesudaro tik itin neženklią dalį bendroje kreditorinių reikalavimų sumoje, apeliuoja į tai, jog yra pažeidžiami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai, negali sudaryti pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu. Be to, apelianto siūlomas turto vertintojo parinkimo būdas reikalautų tam tikrų finansinių sąnaudų, o kreditorių susirinkime pasirinkta turto vertintojo parinkimo tvarka iš esmės nieko nekainuoja.

204. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas yra trečios eilės kreditorius, turintis 299,59 Eur finansinį reikalavimą, darytina išvada, kad jo tikslas yra ne jo teisinio intereso patenkinimas, o tiesiog noras piktnaudžiauti procesine teise kreiptis į teismą, kas yra daroma jau ne pirmą kartą, taip užkertant kelią sklandžiam kreditorių susirinkimo priėmimui ir vykdymui. Pareiškėjui piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis teisinės pasekmės turėtų būti žinomos, kadangi jo direktorius, pasirašantis visus skundus, yra bankroto administravimo įmonės direktorius.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d., 338 str.). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 2 d., 329 str. 2 d., 338 str.).

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl BUAB „Kennedy Forbes“ 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais, teisėtumo ir pagrįstumo.

24Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 21 straipsnyje įtvirtintos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, pabrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

25Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla UAB „Kennedy Forbes“. Minėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. liepos 30 d. Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vantolina“. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Kennedy Forbes“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėliau buvo tikslinamas. 2015 m. gegužės 27 d. vyko pirmasis BUAB „Kennedy Forbes“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami klausimai dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, dėl Bendrovės turto vertinimo ir kt.

26ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

27Pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą kreditorių nutarimą buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, vertintini pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 4, 5, 10 teisėtumo ir pagrįstumo.

28Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo

29ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti, t.y. tada, kai egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Pažymėtina, jog įstatymas nedetalizuoja pagrindų, kuriais remiantis kreditoriai turi teisę netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, ar kriterijų, kuriuos turi įvertinti teismas, spręsdamas dėl patvirtintos kreditorių ataskaitos pagrįstumo. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nustatyta, kad pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla.

30Kaip matyti iš skundo turinio, pareiškėjas nagrinėjamu atveju buvo nurodęs du konkrečius bankroto administratoriaus parengtos ir pateiktos tvirtinti veiklos ataskaitos trūkumus: 1) ataskaitoje nėra duomenų apie tai, kiek Bendrovės nuomojamas turtas reikalauja administracinių ir kitokių išlaidų, todėl nėra aišku, ar turto nuoma Bendrovei neša pelną; 2) ataskaitoje nėra duomenų apie Bendrovės ilgalaikio turto likutinę vertę bankroto bylos iškėlimo metu, koks šio turto metininis nusidėvėjimas bei kokios prognozės dėl pelno. Įvertinęs šių argumentų pagrįstumą, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad minėti pareiškėjo teiginiai yra nepagrįsti, todėl juos atmetė. Apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo šiai pirmos instancijos teismo išvadai nepritarti. Kaip ir nurodė skundžiamoje nutartyje pirmos instancijos teismas, duomenys, kiek nuomojamas BUAB „Kennedy Forbes“ turtas reikalauja administracinių ar kitokių išlaidų yra pateikti kreditoriams išlaidų suvestinėse, sudarytose pamėnesiui už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki 2015-04-30, kuriose yra išskirtos turto išlaikymo bei kitos veiklos išlaidos. Pareiškėjo abejones dėl vykdomos veiklos pelningumo taip pat paneigia bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos duomenys, iš kurios matyti, kad už laikotarpį nuo 2013-07-30 iki 2015-04-30 įmonės pajamos sudarė 111 431,91 EUR, o išlaidos – 63 361,28 EUR. Be to, bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje yra pateikta ir informacija apie bendrovės likutinio turto vertę bankroto bylos iškėlimo dienai, t.y. 2013-07-30.

31Pastebėtina, kad apeliantas atskirajame skunde pateikia ir daugiau aplinkybių, kurios, jo nuomone, patvirtina bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos neišsamumą, tačiau atkreiptinas apelianto dėmesys, jog pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme. Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad CPK yra įtvirtinta vadinamoji dalinė (ribota) apeliacija, kuriai būdinga tai, jog pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus bei įvertintus duomenis. Apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo ribas tik patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė reikšmingas ginčui faktines aplinkybes ir ar teisingai pagal nustatytas faktines aplinkybes pritaikė teisę pagal parengiamojoje bylos stadijoje apibrėžtas bylos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012; 2015 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459-611/2015).

32Apibendrinant tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad teisėtai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pagrįstai buvo pripažintas atspindinčiu daugumos kreditorių valią, o tai, kad vieno iš kreditorių nuomonė dėl bankroto atskaitos išsamumo skiriasi nuo daugumos įmonės kreditorių vertinimo, nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas apelianto dėmesys, jog ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad administratorius netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratoriaus papildomos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą ir tik jos negavus daryti atitinkamas išvadas bei priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2065/2014).

33Dėl administratoriaus atlyginimo patvirtinimo

34Apeliantas tvirtina, kad bankroto administratorius tinkamai nepagrindė prašomo patvirtinti atlyginimo dydžio, kuris nuo Bendrovės bankroto bylos iškėlimo dienos iki Bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro iš viso sudaro 40 000 Eur + PVM Apelianto nuomone, tai, jog bankroto administratorius valdo daug nekilnojamojo turto, neįrodo didelių bankroto administratoriaus darbo apimčių. Bankroto administratorius tik tęsia nekilnojamojo turto nuomos sutartis, kas nereikalauja jokio papildomo darbo, o visose bankroto administratoriaus inicijuotose bylose Bendrovės interesams atstovauja advokatas.

35ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad administratoriaus atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas, kadangi bankroto administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl atlyginimo administratoriui mokėjimas kartu yra atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 2-723/2011, 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-709/2014). Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus abejonių, įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. Tuo atveju, jei teismas nustato, kad tokie kriterijai pažeisti, jis naikina kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoda klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

36Pirmos instancijos teismas, vertindamas aukščiau minėtų pareiškėjo argumentų pagrįstumą, atsižvelgęs į bankroto bylos apimtį, sudėtingumą, trukmę, į bankroto administratoriaus pareikštų civilinių ieškinių kiekį ir jų sudėtingumą bei į bankrutuojančios įmonės turto kiekį, sprendė, kad 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 5 patvirtintas administratoriaus atlyginimas atitinka teisingumo ir protingumo principus. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti minėtai pirmos instancijos teismo išvadai ir mano, kad 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 5 patvirtintas administratoriaus atlyginimas atitinka šiuo metu bankroto administratoriaus vykdomos veiklos mastą bei kreditorių ir bankroto administratoriaus interesų pusiausvyros derinimo principo reikalavimus. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, BUAB „Kennedy Forbes“ bankroto byla jau trunka beveik du su puse metų ir sprendžiant pagal jos eigą (teisminių ginčų skaičių, bylų apimtis, Bendrovės turimo turto kiekį ir tai, kad nutartis dėl Bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto buvo priimta tik 2015 m. liepos 3 d.) tikėtina, jog bankroto procedūros iki Bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dar užtruks, kas suponuoja išvadą, kad Bendrovei bankroto administratoriaus paslaugos bus reikalingos dar ilgai, o už jas turi būti ir tinkamai atlyginama. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad bankroto administratorius šiuo atveju ne tik vykdo įprastines bankroto proceso administravimo procedūras, skirtas tik įmonės turto likvidavimui ir įmonės užbaigimui, tačiau ir vadovauja veiklai, susietai su ūkinės - komercinės veiklos organizavimu, kuria siekiama padidinti Bendrovės turtą.

37Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto argumentai dėl 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo patvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimas, neteisėtumo.

38Dėl turto vertintojo parinkimo tvarkos

392015-05-27 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 10 BUAB „Kennedy Forbes“ kreditoriai balsų dauguma nutarė pritarti bankroto administratoriaus siūlytai Bendrovės turto, esančio ( - ), vertinimo tvarkai. Minėtu nutarimu kreditoriai nusprendė kreiptis į nekilnojamojo turto vertintojus su pasiūlymu pateikti nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vertinimo paslaugų kainą. Gavus penkių turto vertintojų pasiūlymus, parinkti turto vertintoją, pateikusį patį palankiausią pasiūlymą. Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 10, pareiškėjas nurodė, kad minėto nutarimo formuluotė, jog turto vertinimą reikia pavesti geriausią pasiūlymą pateikusiam turto vertintojui, yra neapibrėžta ir tiksliai nesuformuluota, todėl yra sudaromos galimybės bankroto administratoriui pačiam šališkai nuspręsti dėl turto vertintojo parinkimo. Apelianto įsitikinimu, siekiant objektyvumo, dėl tokio vertinimo reiktų skelbti viešą konkursą dienraštyje. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs minėtus apelianto argumentus, darė išvadą, jog nėra jokio pagrindo išvadai, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas akivaizdžiai prieštarautų BUAB „Kennedy Forbes“ kreditorių interesams, be to, pažymėjo, jog pareiškėjo siūlomas turto vertintojo parinkimo būdas reikalautų tam tikrų finansinių sąnaudų, tuo tarpu kreditorių daugumos pasirinkta turto vertintojo parinkimo tvarka iš esmės nieko nekainuoja.

40Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje, spręsdamas analogiškus skundus, yra pažymėjęs, kad tik patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir kuo didesniu savo finansinių reikalavimų patenkinimu, įstatymas paveda nustatyti parduodamo turto tvarką ir kainą. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, teismo vaidmuo tokio pobūdžio ginčuose iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą, nes būtent įmonės kreditoriai, veikdami kaip bonus pater familias, yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, panaikinti minėtą kreditorių daugumos priimtą nutarimą būtų reikalinga tik tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai, būtų aiškiai neprotingas ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais ar būtų nesąžiningas, kas nagrinėjamu atveju nėra nustatyta. Tuo tarpu vien tik kreditoriaus, kurio finansinis reikalavimas sudaro itin neženklią dalį bendroje patvirtintų finansinių reikalavimų sumoje, skirtingas suvokimas dėl konkrečiu atveju objektyvesnės turto vertintojo parinkimo tvarkos ir apeliavimas į tai, kad turto vertintojo parinkimo tvarka, už kurią balsavo didžioji dalis Bendrovės kreditorių, yra pažeidžiami bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių, kurie minėto nutarimo net neskundžia, interesai, negali būti pakankamas pagrindas paneigti teisėtai nutarimą priėmusių kreditorių daugumos valią.

41Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

42Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė esminius argumentus dėl ginčo esmės, kurių pagrįstumas ir teisėtumas atskiruoju skundu nebuvo paneigtas, todėl pagal bylos duomenis spręstina, kad kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su bankroto administratoriaus veikla vykdant BUAB „Kennedy Forbes“ bankroto procedūras, teisiškai nėra reikšmingi teisingam šios bylos, kurios nagrinėjimo dalyką sudaro 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimų Nr. 4, 5, 10 teisėtumo patikrinimas, išnagrinėjimui, todėl dėl jų atskirai nėra pasisakoma.

43Dėl rašytinių įrodymų prijungimo

44Apeliantas prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus - 2015-08-11 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išvadą Nr. A4-895 ir 2015-08-11 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymą dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Vantolina“ skyrimo Nr. V-179, kurie negalėjo būti pateikti pirmos instancijos teismui, kadangi buvo gauti tik 2015-08-12. Apelianto teigimu, šie rašytiniai įrodymai patvirtina bankroto administratoriaus neprofesionalumą ir nesugebėjimą susitvarkyti su jam skirtomis pareigomis.

45Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti.

46Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju apelianto pateikti rašytiniai įrodymai nėra tiesiogiai susiję su ginčo nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis, todėl juos atsisakytina priimti.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovui atlyginimo. Į bylą yra pateikti rašytiniai įrodymai, kad atsakovas, rengiant atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, patyrė 675 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios, teismo nuomone, vertintinos kaip tinkamai pagrįstos bei atitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, todėl visa apimtimi priteistinos iš pareiškėjo.

49Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir bylos medžiagą, sprendžia, atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį nėra jokio teisinio pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

51Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

52BUAB „Kennedy Forbes“ (j.a.k. 300069608) iš pareiškėjo UAB „Infina“ (j.a.k. 123949416) priteistina 675 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorius UAB „Infina“ prašė 2015 m. gegužės 27 d. įvykusio BUAB... 4. BUAB „Kennedy Forbes“ administratorius UAB „Vantolina“ su skundu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi pareiškėjo... 7. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad duomenys, kiek nuomojamas BUAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas UAB „Infina“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 10. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:... 11. 1. Pirmos instancijos teismas nevertino to, kad ataskaitoje nepateikta... 12. 2. Pirmos instancijos teismas spręsdamas dėl bankroto administratoriui... 13. 3. Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sutiko su atsakovo... 14. 4. Pareiškėjui kilus abejonių dėl bankroto administratoriaus veiklos... 15. BUAB „Kennedy Forbes“ administratorius UAB „Vantolina“ su atskiruoju... 16. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 17. 1. Bankroto administratoriaus pateikta veiklos ataskaita yra išsami ir... 18. 2. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo bankroto byla jau trunka daugiau nei du... 19. 3. Nėra jokio pagrindo teigti, kad skundžiamu Nutarimu Nr. 10 buvo nustatyta... 20. 4. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas yra trečios eilės kreditorius,... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas... 24. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 21... 25. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės... 26. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 27. Pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog... 28. Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo... 29. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 30. Kaip matyti iš skundo turinio, pareiškėjas nagrinėjamu atveju buvo nurodęs... 31. Pastebėtina, kad apeliantas atskirajame skunde pateikia ir daugiau... 32. Apibendrinant tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad teisėtai priimtas... 33. Dėl administratoriaus atlyginimo patvirtinimo... 34. Apeliantas tvirtina, kad bankroto administratorius tinkamai nepagrindė... 35. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti kriterijai administratoriaus... 36. Pirmos instancijos teismas, vertindamas aukščiau minėtų pareiškėjo... 37. Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto... 38. Dėl turto vertintojo parinkimo tvarkos... 39. 2015-05-27 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 10 BUAB „Kennedy Forbes“... 40. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje, spręsdamas analogiškus skundus,... 41. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 42. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 43. Dėl rašytinių įrodymų prijungimo... 44. Apeliantas prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus -... 45. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 46. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju apelianto pateikti rašytiniai įrodymai... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 51. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti... 52. BUAB „Kennedy Forbes“ (j.a.k. 300069608) iš pareiškėjo UAB „Infina“...