Byla e2-12425-323/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ieškinį atsakovui V. A. dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 6 486,07 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018-05-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1086-460/2018 UAB „Frezteka“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tamtamas“. Nutartis įsiteisėjo 2018-05-29. Klaipėdos apygardos teismo 2018-08-10 nutartimi patvirtintas BUAB „Frezteka“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas 6 486,07 Eur sumai. Klaipėdos apygardos teismas 2018-09-11 nutartimi UAB „Frezteka“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

9Įmonių bankroto įstatymas įtvirtina įmonės administracijos vadovo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokia, o to nepadarius padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys). Įmonės vadovo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įstatymas siejo ne vien su formaliu įmonės nemokumo statuso konstatavimu. Pagal šio straipsnio formuluotę, pareigą inicijuoti įmonei bankroto bylą įmonės vadovas (savininkas) įgyja įvertinęs tolimesnes įmonės veiklos perspektyvas ir galimybę atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Toks įmonės vadovo atliekamas įmonės veiklos perspektyvų vertinimas turi atitikti rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovo elgesys tęsiant bendrovės veiklą esant formaliam įmonės nemokumo statusui, neatitinkantis protingos verslo rizikos ir prieštaraujantis geriems verslo standartams, teismo būtų įvertintas kaip neteisėtas elgesys, kuriuo daroma žala įmonei ir jos kreditoriams. Kita vertus, protingos, atsižvelgiant į konkrečią faktinę situaciją, įmonės vadovo ar savininko pastangos atgaivinti įmonės veiklą prieš inicijuojant įmonės bankroto procedūras, negali būti vertinamos kaip neteisėtos, kadangi verslas visuomet yra susijęs su tam tikros rizikos prisiėmimu, o bankroto procedūros pagal jų tikslą ir prigimtį yra kraštutinė įmonės kreditorių teisių apsaugos priemonė. Nustačius, kad įmonės vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turėdamas pakankamą pagrindą (atsižvelgiant į rūpestingo ir apdairaus asmens, veikiančio analogiškomis aplinkybėmis, elgesio standartą) manyti, jog įmonė galės atsiskaityti su kreditoriais, tokie įmonės vadovo (savininko) veiksmai neturėtų būti vertinami kaip Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio numatytos pareigos pažeidimas.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento ir jis turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-130/2011; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3228/2011; ir kt.).

11Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis).

12Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Frezteka“ iškėlimo pateikė kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, tuo tarpu įmonės vadovas įstatymo nustatytos pareigos pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nevykdė. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Frezteka“ vadovu nuo 2012-04-11 iki 2015-02-12 buvo atsakovas V. A., o nuo 2015-02-12 iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo – A. L.. Į bylą ieškovė pateikė A. L. Klaipėdos apygardos teismui teiktą paaiškinimą, iš kurio matyti, kad pastarasis UAB „Frezteka“ vadovu ir akcininku tapo apgaulės būdu, kadangi būdamas priklausomas nuo alkoholio ir gyvendamas nakvynės namuose, už atlygį sutiko pasirašyti ant jam nesuprantamų dokumentų, ir tokiu būdu, kaip vėliau paaiškėjo, formaliai tapo įmonės vadovu; jokie įmonės dokumentai, antspaudas jam perduoti nebuvo. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išrašo matyti, kad A. L. UAB „Frezteka“ dirbo nuo 2015-03-12 iki 2015-04-20. Bylos duomenimis taip pat matyti, kad A. L. paskyrus įmonės vadovu, įmonė jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdė, A. L. jokių įmonės vadovo veiksmų taip pat neatliko, kas leidžia spręsti, jog jis juo buvo paskirtas formaliai, o faktiniu UAB „Frezteka“ tebebuvo atsakovas V. A. (buvęs ir de jure įmonės vadovu).

13Pažymėtina, kad pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek ir naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Taigi nėra abejonių, kad įmonės vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, kai tokiam kreipimuisi egzistuoja įstatyme įtvirtinti pagrindai, pažeidimas yra neteisėtas veiksmas. Nesikreipdamas į teismą su pareiškimu iškelti įmonei bankroto bylą, atsakovas prisiėmė riziką dėl pareigos padengti tokiu jo neteisėtu neveikimu atsiradusią žalą. Pažymėtina, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 1, 2 dalys). Teismų praktikoje administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

14Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reguliavimui, pripažįstama, kad atsakovas V. A. turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jo vadovaujamai UAB „Frezteka“ iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė ir privalo atlyginti įmonei padarytą žalą (CK 6.245, 6.248 straipsnio 1 dalis, 6.251 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio turto, vėliausiai nuo 2014 m. rugsėjo mėn. neturėjo piniginių lėšų kredito įstaigų sąskaitose, kas leidžia spręsti, jog UAB „Frezteka“ dar prieš susidarant kreditorių reikalavimams buvo nemoki, nes neturėjo jokio turto, į kurį kreditoriai galėtų nukreipti reikalavimus, tačiau atsakovas, minėta, įstatymo nustatytos pareigos pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nevykdė. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar priešpriešinių įrodymų teismui nepateikė, o byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina žalos padarymo įmonei ir jos kreditoriams faktą, todėl konstatuotina, jog ieškovės BUAB „Frezteka“ reikalavimas pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovo priteistina 6 486,07 Eur žalos atlyginimui (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.245-6.249 straipsniai, Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

15Remiantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovei esant atleistai nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 146 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo V. A. 6 486,07 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6 486,07 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-09-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės BUAB „Frezteka“ naudai.

20Priteisti iš atsakovo V. A. 146 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai (įmokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

21Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad Klaipėdos apygardos... 9. Įmonių bankroto įstatymas įtvirtina įmonės administracijos vadovo... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad įmonės administracijos... 11. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 12. Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Frezteka“... 13. Pažymėtina, kad pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 14. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reguliavimui,... 15. Remiantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo... 16. Ieškovei esant atleistai nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo į... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo V. A. 6 486,07 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio... 20. Priteisti iš atsakovo V. A. 146 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai... 21. Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...