Byla 2S-482-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „SEB lizingas“ (UAB „SEB lizingas“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria prašymas tenkintinas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Evekas“ ieškinį atsakovui UAB „SEB lizingas“, dėl sutarčių pakeitimo ir nutraukimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Evekas“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti su atsakovu UAB „SEB lizingas“ sudarytas finansinio lizingo sutartis. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nepradėti išieškojimų iš ieškovo vykdymo procese bei neteisminių išieškojimų iš ieškovo (įskaitant inkaso operacijų vykdymą bei ieškovo iš atsakovo turimo išpirkti turto perdavimo atsakovui); leisti ieškovui vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus) tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus atsakovui. Nurodė, jog atsakovas nepagrįstai nutraukė finansinio lizingo sutartis su ieškovu. Finansinio lizingo sutartimis siekiamos išpirkti transporto priemonės sudaro ½ dalį visų ieškovo veikloje naudojamų transporto priemonių, todėl šio turto perdavimas (grąžinimas) atsakovui gali ženkliai apsunkinti, ar padaryti neįmanomu, ieškovo veikos vykdymą, kas apsunkintų ar padarytų neįmanomu ieškovo įsipareigojimų kitiems kreditoriams vykdymą.

5Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tenkino. Uždraudė atsakovui UAB „SEB lizingas“ pradėti išieškojimą iš ieškovo UAB „Evekas“ vykdymo procese bei neteisminių išieškojimų (įskaitant inkaso operacijų vykdymą, bei ieškovo iš atsakovo turimo išpirkti turto perdavimą atsakovui). Leido ieškovui UAB „Evekas“ vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus atsakovui UAB „SEB lizingas“. Nutarties vykdymą pavedė atsakovui UAB „SEB lizingas“, bei leido vykdyti skubiai.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, jog ieškovas su atsakovu sudarė 15 finansinio lizingo ir išperkamosios nuomos sutarčių, pagal kurias ieškovui buvo perduotos naudotis krovininio, lengvosios transporto priemonės, nekilnojamasis turtas. Bendra turto vertė sudaro apie 11,5 mln. Lt. Ieškovas nuo 2009 m. sausio mėnesio visiškai nemoka finansinio lizingo įmokų. Ilgą laiką nepavykus rasti kompromiso dėl susidariusio įsiskolinimo padengimo ir tolesnio lizingo mokėjimų vykdymo sąlygų pakeitimo, atsakovas, ženkliai vis didėjant skolai, sutartyse nustatyta tvarka suteikęs papildomą terminą sutartinėms prievolėms įvykdyti ir to nesulaukęs nutraukė sutartis ir 2009-10-19 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl įsiskolinimo priteisimo bei turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Kreipimosi į Vilniaus apygardos teismą metu ieškovo skola atsakovui siekė 2,3 mln. Lt.

7Ieškinio reikalavimui užtikrinti Vilniaus apygardos teismas 2009-10-21 nutartimi c.b Nr. 2-7264-178/2009 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - UAB „Evekas“ turto areštą bei leido atsakovui perimti lizinguojamą turtą iš skolininko (ieškovo) laikinam valdymui iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Vilniaus apygardos teismas parinkdamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgė į tai, jog bylos nagrinėjimo metu yra objektyvi būtinybė užkirsti kelią žalai atsirasti arba padidėti neatlygintinam lizinguojamo turto naudojimui visą bylos nagrinėjimo laikotarpį. Minėta nutartis yra galiojanti ir pateikta vykdyti antstoliui. Pažymi, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visam bylos nagrinėjimo laikui ieškovui išlieka galimybė naudotis lizinguojamu turtu už tai visiškai nemokant įmokų. Ieškinio pagrindas nesukelia pagrindo tikėtis, jog pradelstos ir tolimesnės įmokos pagal grafikus prie sutarčių bus mokamos laiku. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje byloje prieštarauja logikai, ieškovui suklaidinus teismą dėl faktinių aplinkybių bus įtvirtintas vienos proceso šalies piktnaudžiavimas savo teisėmis. Atsakovas patirs vis didėjančius nuostolius, nuolat mažės turto vertė, be to lizinguojamas turtas gali būti nepataisomai sugadintas, nuolat mažės turto vertė.

8Nurodo, jog po pertvarkymo atsakovo UAB „SEB lizingas“ teisinė forma pasikeitė į AB „SEB lizingas“.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovo pagrindinė veikla yra pervežimai. Ekonominės krizės metu gaunamų užsakymų apimtys bei paslaugų kainos sumažėjo, todėl ieškovui sunku vykdyti įsipareigojimus. Tačiau ieškovas vykdė įsipareigojimus pagal savo galimybes. 2009 m. atsakovui pagal lizingo sutartis sumokėta 602 704 Lt. Ieškovas nuo 2009 m. sausio mėnesio prašo pakeisti tam tikras finansines lizingo nuomos sutarčių sąlygas. Kiti ieškovo kreditoriai – AB Ūkio bankas yra suteikę ieškovui finansinių prievolių vykdymo atidėjimus. Vilniaus apygardos teismas 2009-10-21 nutartyje, c.b. Nr. 2-7264-178/2009 įpareigojo ieškovą perduoti lizinguojamą turtą atsakovui saugoti, tuo tarpu atsakovas nedelsiant perėmė šį turtą pilnam valdymui, naudojimui ir disponavimui ir pateikė ieškovui kreditines PVM sąskaitas faktūras. Perdavus visą turtą atsakovui, sprendimas pagal ieškovo ieškinį pasidarys neįmanomu vykdyti, nes atsakovas perima turtą ne saugojimui, o nesuvaržyta nuosavybes teise. Pažymi, kad ieškovo finansinė prievolė atsakovui yra net kelis karus mažesnė, nei likutinė lizinguojamo turto vertė. Atsakovas ne kartą atsisakė sumažinti lizinguojamo turto vertą, leidžiant parduoti už kainas, ne mažesnes nei atsakovui mokėtinos sumos bent dalį lizinguojamo turto. Taip pat siūlė perleisti dalį lizingo sutartimis ketintų išpirkti daiktų, nesančių pačių būtiniausių ieškovo veiklai tretiesiems asmenims, taip sumažinant ieškovės įsipareigojimus atsakovui ir buvo suradęs potencialius pirkėjus, galinčius sumokėti atsakovui ne mažesnę nei likutinę atitinkamų daiktų vertę, tačiau atsakovas tokių pasiūlymų atsisakė. Lizinguojamo turto, kuris sudaro apie pusę viso ieškovo transporto parko, pagrindinių ieškovo veiklos darbo priemonių perdavimas atsakovui ženkliai apsunkintų, jeigu visiškai neatimtų ieškovui galimybių vykdyti savo veiklą, uždirbti pajamų, kurios būtinos vykdyti ieškovo finansines prievoles, įskaitant prievoles atsakovui pagal Lizingo sutartis teismo sprendimu pakeistomis sąlygomis. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti užtikrintas atsakovo interesas gauti mokėjimus pagal lizingo sutartis (teismo sprendimu pakeistomis sąlygomis), kas negali būti laikoma vienos šalies piktnaudžiavimu savo teisėmis. Priešingai nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės leidžia apsaugoti tiek atsakovo, tiek ieškovo, ir kitų ieškovo kreditorių teises ir interesus, t.y., išsaugoti personalą, užtikrinti jų socialines garantijas, vykdyti užsakymus, ir atkurti normalią ūkinę komercinę veiklą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

12Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo, galimai palankaus ieškovui, teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepasisako dėl ginčo esmės, o tik vertina ar yra reali grėsmė dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, galimo teismo sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas prašo pakeisti finansinio lizingo sutartis, bei uždrausti atsakovui pradėti išieškojimą iš ieškovo vykdymo procese bei neteisminį išieškojimą iš ieškovo (įskaitant inkaso operacijų vykdymą bei ieškovo iš atsakovo turimo išpirkti turto perdavimo atsakovui); leisti ieškovui vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus) tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus atsakovui.

14Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama c.b. Nr. 2- 3325-178/2010 (Nr. 2-7264-178/2009) pagal UAB „SEB lizingas“ ieškinį UAB „Evekas“, kuriuo prašoma priteisti iš UAB „Evekas“ 1 959 885,32 Lt skola, 325 412,86 Lt delspinigiai, 6 proc. procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos. Pagal UAB „SEB lizingas“ prašymą Vilniaus apygardos teismo 2009-10-21 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas UAB „Evekas“ nekilnojamas turtas, nesant ar nepakankant jo – kilnojamas turtas ir/ar turtinės teisės, o jo nepakankant ir piniginės lėšos. UAB „Evekas“ įpareigotas perduoti saugoti UAB „SEB lizingas“ turtą pagal finansinio lizingo sutartis.

15Taigi, iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „SEB lizingas“ vienašališkai nutraukė finansinės nuomos sutartis, o UAB „Evekas“ prašo pakeisti šių sutarčių sąlygas, ketina ir toliau vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, tokiu būdu gauti pajamas ir vykdyti įsipareigojimus pagal finansinės nuomos sutartis. Kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog spendžiant klausimą dėl finansinės nuomos sutarčių pakeitimo tikslinga lizinguojamus automobilius (turtą) palikti ieškovui juos naudoti ieškovo ūkinėje – komercinėje veikoje, jog nebūtų sutrikdyta ieškovo ūkinė – komercinė veikla, nes galimai palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas - apribojus ieškovo ūkinę komercinę veiklą, sumažėtų apyvartinių lėšų, galimybė vykdyti priimtus užsakymus, taip pat priimti naujus, dalis darbuotojų galimai netektų darbo, užsakovai bei kiti UAB „Evekas“ kreditoriai patirtų nuostolių. Taigi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones bendrovė realiai sunkiai, o gal net iš viso nebeturėtų galimybės atstatyti savo mokumo, vykdyti finansinių įsipareigojimų, ne tik UAB „SEB lizingas“, bet ir kitiems kreditoriams.

16Atsakovas nurodo, jog ieškinio pagrindas nesukelia pagrindo tikėtis, jog pradelstos ir tolimesnės įmokos pagal grafikus prie sutarčių bus mokamos laiku, jog ieškovas turės galimybę padengti įsiskolinimus ateityje, tačiau taikant laikinąsias apsaugos priemones teismas nebūtinai turi turėti tokių įrodymų, užtenka vien įsitikinti, kad konkrečiu atveju galimai palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįvykdomas. Nagrinėjamu atveju įpareigojus bendrovę grąžinti lizinguojamą turtą - darbo priemones, bei teismui sprendimu pakeitus finansinės nuomos sutarčių sąlygas, bendrovei nevykdant veiklos, ar vykdant ją daug mažesne apimtimi nuostoliai tiek bendrovei tiek UAB „SEB lizingas“ būtų ženkliai didesni. Taigi šiuo atveju, vadovaujantis protingumo principu tikslingiau turtą pagal finansinės nuomos sutartis palikti bendrovei. Nors atsakovas nurodo, jog naudojamo turto vertė mažės, turtas gali būti nepataisomai sugadintas, tačiau neatsižvelgia jog lizinguotas turtas yra apdraustas, o turto vertė mažės jo nenaudojant taip pat. Kauno apygardos teismo 2010-03-22 nutartyje, c.b. Nr. B2-1738-485/2010 konstatuota, jog pagal atsakovo UAB „Evekas“ 2010-02-22 balansą, įmonės turto vertė minėtai dienai sudaro 32 980 092 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 868 442 Lt. Didžiausią atsakovės turto dalį sudaro ilgalaikis turtas, kurio vertė siekia 27 083 245 Lt. Taigi šios aplinkybės parodo, jog bendrovei šiai dienai trūksta apyvartinių lėšų, kurias bendrovė gali gauti tik vykdant veiklą. Pažymėtina, jog UAB „SEB lizingas“ reikalavimai gali būti užtikrinti ne tik grąžinus lizinguojamą turtą, tačiau ir bendrovei priklausančiu turtu, kuris lyginant su UAB „SEB lizingas“ pradelstais mokėjimais, ar visa skola, yra daugiau nei 20 kartų didesnis. Taigi kolegija atmeta apelianto argumentus, jog šiuo atveju atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja logikai, ar teisingumo bei protingumo principams. Priešingai pirmos instancijos nutartimi apsaugoti bendrovės, kaip silpnesnės šalies interesai, o atsižvelgiant į galimas pasekmes panaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemones, užtikrintas ir viešasis interesas. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, laikinosios apsaugos priemonės taikytinos į ateitį, t.y., perduota atsakovui lizinguojamo turto dalis pagal Vilniaus apygardos teismo 2009-10-21 nutartį c.b Nr. 2-7264-178/2009, paliktina atsakovui.

17Vadovaujantis išdėstytu, kolegija pirmos instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą.

18Vadovaujantis atsakovo pateiktais rašytiniais įrodymais, atsakovas UAB „SEB lizingas“ keistinas į AB „SEB lizingas“ (LR CPK 48).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

20Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Pakeisti atsakovą UAB „SEB lizingas“ į AB „SEB lizingas“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Evekas“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti... 5. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 6. Atskiruoju skundu atsakovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009... 7. Ieškinio reikalavimui užtikrinti Vilniaus apygardos teismas 2009-10-21... 8. Nurodo, jog po pertvarkymo atsakovo UAB „SEB lizingas“ teisinė forma... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas prašo pakeisti finansinio lizingo... 14. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama c.b. Nr. 2- 3325-178/2010 (Nr.... 15. Taigi, iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „SEB lizingas“ vienašališkai... 16. Atsakovas nurodo, jog ieškinio pagrindas nesukelia pagrindo tikėtis, jog... 17. Vadovaujantis išdėstytu, kolegija pirmos instancijos teismo nutartį palieka... 18. Vadovaujantis atsakovo pateiktais rašytiniais įrodymais, atsakovas UAB „SEB... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 20. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį... 21. Pakeisti atsakovą UAB „SEB lizingas“ į AB „SEB lizingas“....