Byla 1-370-759/2020
Dėl ko ji griuvo ant žemės ant dešinio šono. Tokiu būdu smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo sugyventinei nukentėjusiajai K. M

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant prokurorui D. Ž., kaltinamajam A. A., nukentėjusiajai K. M., nukentėjusiajam A. M.

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje A. A., gim. ( - ), Ukmergė, Lietuva, asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, faktinė gyvenamoji vieta – ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, bedarbis, teistas:

31)

42019 m. liepos 16 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 140 straipsnio 2 dalį, paskirta bausmė - laisvės apribojimas 6 mėn. su paskirtais teismo įpareigojimais: 1) tęsti darbą, o darbo netekimo atveju per 1 mėnesį užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba pradėti dirbti kitoje darbovietėje; 2) privalomai kaltinamajam uždrausti be bausmę vykdančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą; paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - dalyvavimas probacijos tarnybos organizuojamuose smurtinį elgesį keičiančiuose programose;

52)

62019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, subendrinus su 2019 m. liepos 16 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta galutinė bausmė - laisvės apribojimas 1 metams su paskirtais teismo įpareigojimais; teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 2 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8kaltinamasis A. A. smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent:

9jis, 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16 val. 30 min. gyvenamo namo, esančio adresu: ( - ), kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkotesteriu nustatytas 2.79 promilių girtumas), konflikto metu, tyčia, rankomis suėmė savo sugyventinei K. M. už jos vilkėtos striukės ir tokiu būdu laikydamas K. M. nubloškė ją per savo šoną ant žemės, dėl ko ji griuvo ant žemės ant dešinio šono. Tokiu būdu smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo sugyventinei nukentėjusiajai K. M..

10Kaltinamasis A. A. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent:

11jis, 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16.30 val., ( - ), ties namu Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkotesteriu nustatytas 2.79 promilių girtumas), konflikto metu, tyčia, savo galva vieną kartą sudavė A. M. į veidą, ko pasekoje nukentėjusiajam A. M. buvo padarytas nosies kaulų lūžimas. Tokiu būdu jį nesunkiai sužalojo.

12Kaltinamasis A. A. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad buvo girtas, 2019 metais (tikslios datos neatsimena) buvo šilta, liudytojos T. D. namuose pastūmė K. M., o A. M. sumušė. Kodėl A. M. sumušė, jam trenkė - neatsimena. Kaltinamasis parodė, kad trenkė A. M. į nosį iš galvos. K. M. pastūmė, kodėl - neatsimena dėl alkoholio. Prieš tris mėnesius, prieš šventes užsikodavo, negeria. Žino, jog jam buvo nustatytas 2.78 promilių girtumas. Kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiųjų, jie jam atleido, žalos atlyginti neprašė. Atsakydamas į prokuroro klausimą, A. A. nurodė, kad neprisimena, jog būtų šaukęs ant K. M., tačiau kaip su galva trenkė A. M. pamena. Vėliau buvo sulaikytas. Grįžus namo sugyventinė K. M. pasakojo jam, kad jis ją permetė. Kaltinamasis matė akivaizdžiai, kad K. M. buvo nėščia. Nukentėjusysis A. M. kaltinamajam A. A. pasakojo, kad K. M. rėkiant, A. M. atėjo ir kaltinamasis jam trenkė. Po 2019 m. liepos 16 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtų įpareigojimų terminuotai dirbo UAB „( - )“, po trijų mėnesių buvo atleistas, užsiregistravo darbo biržoje. Vis dar yra joje registruotas. Iki šiol atidirbinėjo už pašalpą, nuo pirmadienio eina dirbti į Jurginų mėsinę. Smurtinį elgesį keičiančiose programose dalyvavo, jas pabaigė. Probacijoje aiškino kaltinamajam, kad jis negali pakartotinai nusikalsti.

13Kaltinamasis A. A. savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pripažino visiškai, nebuvo kaltinamas sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, veikos padarymo aplinkybės aiškios, kaltinamasis sutiko duoti parodymus, sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, kaltinamasis ir prokuroras tam neprieštaravo, byla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, teisiamajame posėdyje buvo išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

14Be kaltinamojo A. A. prisipažinimo jo kaltė, padarius nusikalstamas veikas teismo nustatytomis aplinkybėmis, pilnai įrodyta ir kitais duomenimis, kurie BPK 273 straipsnio tvarka buvo betarpiškai ištirti teisiamajame posėdyje ir pripažinti tinkamais įrodymais.

15Nukentėjusioji K. M., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2019 m. lapkričio 10 d. apie 11 val. 00 min. ji su savo dukra E. G., gimusia 2017 metais, atėjo pas savo draugę T. D., gyvenančią adresu: ( - ). Apie 14 val. 30 min. į draugės kiemą atėjo jau būdamas neblaivus jos sugyventinis A. A.. Jam atėjus jie abu su A. M. nuėjo į lauką prie esančio stalo ir vartojo alkoholinius gėrimus, atsineštus A. A.. Jie gėrė alų ir degtinę. Apie 16 va. 30 min. K. M. pasiūlė savo draugei T. D. padaryti kavos ir nuėjo į kambarį. Nukentėjusioji parodė, kad iš paskos jos į kambarį atėjo ir jos sugyventinis A. A.. Jis atsistojo tarpduryje ir žiūrėjo į ją. Ji jo paklausė: „Ko tu čia žiūri į mane?“. Jis atsakė: „Nevaizduok ereliu“. Ji, paėmusi kavos puoduką, bandė išeiti į lauką, o sugyventinis A. A. jos neišleido ir užstojo jai kelią. Nukentėjusioji pralindo pro jo ranką ir išėjo į kiemą. Tada A. A. kieme jai sugriebė už striukės rankovės, už rankos, o ji ant jo užpylė puodelį vandens. Nukentėjusioji nuo kaltinamojo pasitraukė toliau, o jis vėl priėjęs prie jos ją pastūmė, tačiau ji nepargriuvo. Tada ji išsiėmė telefoną ir sugyventiniui A. A. pasakė, jog skambins į policiją dėl to, kad jis ją stumdo. Tada kaltinamasis vėl priėjo prie jos ir, sugriebęs rankomis jai už striukės, nubloškė nukentėjusiąją per savo šoną ant žemės. Ji griūdama atsirėmė rankomis į žemę ir pargriuvo ant šono. K. M. atsikėlus nuo žemės, pradėjo skaudėti nugarą. Tokiu būdu ji patyrė fizinį skausmą. Nukentėjusioji pradėjo eiti link gatvės ir skambinti telefonu savo mamai. A. A. vėl iš paskos prisivijo ją iki gatvės, tačiau nukentėjusioji pradėjo ginti atbėgusi draugė T. D., kuri stojo tarp jų ir neleido A. A. nukentėjusiajai užduoti rankomis smūgių. A. A. norėjo trenkti ir jos draugei T. D., mojavo rankomis, tačiau kaip tik tuo metu pribėgo A. M., kuris atitraukė nuo jų ir pargriovė ant žemės jos sugyventinį A. A.. Nukentėjusioji matė, kaip gatvėje A. A. su A. M. grumiasi ir voliojosi ant žemės. Kaip sudavė kaltinamasis A. M. smūgį į galvos sritį, ji nematė, nes buvo labai išsigandusi ir laukė policijos. Po kurio laiko nukentėjusioji matė, kaip A. A. nubėga į ( - ) gatvę. Nukentėjusioji veikos padarymo metu buvo šeštame mėnesyje nėščia, laukėsi nuo kaltinamojo. Maždaug prieš pusę metu A. A. buvo prieš ją smurtavęs, jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (b. l. 19-21, 22).

16Nukentėjusysis A. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2019 m. lapkričio 10 d., nuo 11 val. ( - ) leido laiką kartu su drauge T. D., K. M. ir jos sugyventiniu A. A.. Jis su A. A. per visą dieną išgėrė įvairių alkoholinių gėrimų. Apie 16 val. 30 min. jiems visiems būnant jo draugės T. D. bobutės namo kieme, esančiame adresu: ( - ), K. M. pasisiūlė nueiti padaryti kavos. Jai einat link namų, A. A. užstojo kelią, abu dėl kažko pradėjo ginčytis. Nukentėjusysis A. M. nekreipė dėmesio. Po maždaug penkių minučių išgirdo T. D. šauksmą: „Armandai, padėk“. Jis iš karto apsisukęs pradėjo eiti ir pamatė, kaip A. A. suėmęs rankomis meta K. M. ant žemės. Jis pribėgo prie A. ir papriekaištavo sakydamas: „Ką tu darai?“, o K. M. tuo metu išbėgo ant gatvės. Tai pamatęs A. A. pradėjo ją vytis, o jis A. pagrindinėje ( - ) gatvėje užstojo kelią. A. A. iškart nukentėjusiajam nieko nesakęs vieną kartą iš kaktos trenkė į nosį. Nuo smūgio jis parkrito ant asfalto, iš nosies pradėjo bėgti kraujas, patyrė fizinį skausmą. A. M. greit pašokęs sugriebė A. A. už rūbų ir pargriovęs jį ant asfalto laikė, kad jis nebėgtų pas K. M.. Po kiek laiko paleido. A. A. bandė muštis su nukentėjusiuoju, bet išgirdęs, kad atvažiuoja policija, pabėgo. Nuo A. A. suduoto smūgio nukentėjusiajam pakrypo nosis į šoną, labai skaudėjo, todėl atvykusi policija jam iškvietė GMP, nuvyko į Ukmergės ligoninės priėmimo skyrių, ko pasekoje buvo nustatytas nosies kaulų lūžis (b. l. 39-41, 42).

17Liudytoja T. D., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16 val. 20 min. liudytoja griebė lapus savo namo kieme, esančiame adresu: ( - ). Kartu su ja kieme kartu buvo A. M.. Netrukus į kiemą užėjo jos draugai K. M., kuri buvo blaivi, ir jos sugyventinis A. A., kuris buvo stipriai neblaivus. A. A. ir A. M. kieme kartu gėrė kažkokius alkoholinius gėrimus. Jos draugė K. M. pasisiūlė nueiti į namus ir padaryti kavos. Iš paskos nuėjo ir jos sugyventinis A. A.. Maždaug už 5 min. iš namų A. A. išvedė suėmęs ranka už striukės K. M.. Kai priėjo prie pievos jis K. M. stipriai stūmė rėkdamas, tačiau liudytoja neatsimena ką kaltinamasis sakė. K. M. dešiniu šonu nukrito ant pievos. K. M. atsikėlus, A. A. prieš ją kojomis spardė, bet jai nespyrė. Tada nukentėjusioji išsitraukė telefoną ir sakė skambins į policiją. Tai išgirdęs A. A. suėmė jai už prie kaklo esančių drabužių ir permetė per savo šoną ant žemės. Paskui K. M. norėjo bėgti A. A., bet A. M. jį gatvėje sulaikė. Jie pradėjo stumdytis ir A. A. savo galva trenkė A. M. į nosį. Vėliau kaltinamasis pabėgo į ( - ) gatvę. Tada jie grįžo į namus ir ten laukė, kol atvažiuos policija. Įvykio metu buvo blaivi (b. l. 64-65).

18Iš pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą matyti, kad 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16 val. 30 min., būnant pas draugę kieme, adresu: ( - ), A. A., būdamas neblaivus (2,79 promilės), sugriebęs rankomis už striukės nubloškė ant žemės blaivią, šeštame nėštumo mėnesyje esančią sugyventinę K. M.. Dėl ko ši griūdama kieme ant žemės patyrė fizinį skausmą, pradėjo skaudėti nugarą. Į konfliktą įsikišus kieme buvusiam A. M., A. A. iš galvos vieną kartą smūgiavo jam į veidą ir pataikė į nosies sritį. Nuo suduoto smūgio A. M. Ukmergės ligoninės priėmimo skyriuje diagnozuotas nosies lūžis (b. l. 11-14).

19Iš 2019 m. lapkričio 11 d. Įvykio vietos ir vietovės apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), mėlyno gyvenamojo namo kiemas. Kiemas aptvertas neaukšta metaline tvora, o prie tvoros auga medžiai. Prie medžių, ant pievos, vienas netoli kito (6 metrų atstumu iki namo) išmėtyti indai (puodelis ir indas su rankena). Netoli šių indų (1,5 metrų atstumu) ant pievos prikrauta akmenų. Tarp indų ir akmenų yra įvykio vieta. Šioje vietoje nusikalstamos veikos įrankių, pėdsakų nerasta ir nebuvo paimta (b. l. 5, 6, 7, 8, 9, 10).

20Byloje esantis VšĮ „Ukmergės ligoninė“ gydytojo įrašas Nr. ( - ) patvirtina, kad K. M. 2019 m. lapkričio 10 d. kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl nugaros juosmeninės dalies skausmo, atsiradusio A. A. ją pastūmus ir nukritus ant žemės (b. l. 23).

212019 m. lapkričio 29 d. Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, jog specialistas R. L., susipažinęs su ikiteisminio tyrimo aplinkybėmis ir nukentėjusiosios K. M. atžvilgiu išduotu VšĮ „Ukmergės ligoninė“ gydytojo įrašu Nr. ( - ), padarė išvadą, kad K. M. objektyvių sužalojimo požymių nenustatyta (b. l. 33-35, 36).

22Byloje esantis VšĮ „Ukmergės ligoninė“ gydytojo įrašas Nr. ( - ) patvirtina, kad A. M. 2019 m. lapkričio 10 d. kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl nosies kaulų lūžio ir galvos plaukuotosios dalies paviršinio sužalojimo, sumušimo (b. l. 43).

232020 m. sausio 10 d. Apžiūros protokole užfiksuota, jog specialistas R. L., susipažinęs su ikiteisminio tyrimo aplinkybėmis ir nukentėjusiojo A. M. atžvilgiu išduotu VšĮ „Ukmergės ligoninė“ gydytojo įrašu Nr. ( - ) bei medicininiais dokumentais, padarė išvadą, kad A. M. padarytas nosies kaulų lūžimas paveikus kietu buku daiktu galimai aptariamojo įvykio metu ir kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam negu dešimt dienų laikotarpiui (b. l. 58-60, 61).

24Iš alkotesterio Alcotest 6810, prietaiso Nr. ARFM-0435, parodymų matyti, kad 2019 m. lapkričio 10 d. 17 val. 23 min. kaltinamajam A. A. buvo nustatytas 2.79 promilių girtumas (b. l. 88).

25Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 1 dalį

26Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų pasekmių.

27Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, pripažįsta įrodyta, kad A. A. kaltinime nurodytu laiku, vietoje bei aplinkybėmis, 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16.30 val. ( - ), ties namu Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkotesteriu nustatytas 2.79 promilių girtumas), konflikto metu tyčia, savo galva vieną kartą sudavė A. M. į veidą, ko pasekoje nukentėjusiajam A. M. buvo padarytas nosies kaulų lūžimas. Tokiu būdu jį nesunkiai sužalojo. Šias išvadas teismas daro įvertinęs įrodymų visumą. A. A. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu pripažino padaręs nusikalstamą veiką. Jo nurodytas aplinkybes patvirtinta nukentėjusiojo A. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, liudytojos T. D. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, tarnybiniuose pranešimuose, ikiteisminio tyrimo veiksmų protokoluose užfiksuoti duomenys, specialisto paaiškinimuose konstatuotos aplinkybės. Pagal byloje nustatytas aplinkybes kaltinamasis parodė, kad tyčia savo galva vieną kartą sudavė A. M. į veidą. Nusikalstomos veikos pasekmės – nukentėjusiojo sužalojimų pobūdis ir mastas – nesunkus sveikatos sutrikdymas – nustatytas teismo medicinos specialisto išvadoje, kurios patikimumas ir objektyvumas teismui abejonių nekelia. Teismo vertinimu tarp A. A. atliktų smurtinio pobūdžio veiksmų ir kilusių pasekmių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Aptarti duomenys, kurie BPK 20 straipsnio pagrindu pripažintini įrodymais, atitinka tarpusavyje, vieni kitus papildo, jų visuma pakankama A. A. objektyviai atliktiems veiksmams atskleisti ir jo kaltei pagrįsti. Pagal nustatytas aplinkybes, teismas A. A. veiksmus nukentėjusiojo A. M. atžvilgiu kvalifikuoja pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

28Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 140 straipsnio 2 dalį

29Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką (mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino) padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui. BK 140 straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota nusikalstamos veikos sudėtis, kvalifikuojamieji požymiai apibūdina nukentėjusįjį asmenį (šeimos narys ar artimas giminaitis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-152-693/2016).

30Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, kurie pripažįstami įrodymais, kaip tai numatyta BPK 20 straipsnyje, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad A. A. kaltinime nurodytu laiku, vietoje bei aplinkybėmis, konflikto metu tyčia, rankomis suėmė savo sugyventinei K. M. už jos vilkėtos striukės ir tokiu būdu laikydamas K. M. jėga permetė per savo šoną, ko pasekoje ji griuvo ant žemės (dešinio šono). Tokiu būdu jai sukėlė fizinį skausmą. Šias išvadas teismas daro įvertinęs įrodymų visumą. A. A. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu pripažino padaręs nusikalstamą veiką. Jo nurodytas aplinkybes patvirtinta nukentėjusiosios K. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, nukentėjusiojo A. M. ir liudytojos T. D. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, tarnybiniuose pranešimuose, ikiteisminio tyrimo veiksmų protokoluose užfiksuoti duomenys, specialisto paaiškinimuose konstatuotos aplinkybės. Pagal byloje nustatytas aplinkybes kaltinamasis parodė, kad tyčia pastūmė nukentėjusiąją K. M., tačiau dėl girtumo visų aplinkybių neprisimena. BK 140 straipsnio 2 dalyje nurodyta veika kvalifikuotina kaip veika padaryta asmeniui, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė). BK 248 straipsnio 2 dalis numato, kad nusikaltimą padariusio asmens šeimos nariai yra ir kartu su juo gyvenantis asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė). Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji patvirtino, jog yra sugyventiniai, kartu gyveno iki veikos padarymo metu ir po jos, nuo 2020 m. sausio 25 d. augina bendrą vaiką. Aptarti duomenys, kurie BPK 20 straipsnio pagrindu pripažintini įrodymais, atitinka tarpusavyje, vieni kitus papildo, jų visuma pakankama A. A. objektyviai atliktiems veiksmams atskleisti ir jo kaltei pagrįsti. Pagal nustatytas aplinkybes, teismas A. A. veiksmus nukentėjusios K. M. atžvilgiu kvalifikuoja pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

31Dėl bausmės skyrimo

32BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Parinktina ir skirtina bausmės rūšimi kaltinamasis turi būti paveiktas taip, kad ateityje suprastų savo padarytų veikos žalingumą, suprastų, kad įstatymas skirtas drausminti ir įtakoti asmens elgesiui teigiama linkme – nenusikalsti; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Kaltinamasis turi atsakyti už kilusias pasekmes adekvačiai baudžiamojo įstatymo numatytoms sankcijoms. Teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų (BK 54 straipsnio 1 dalis). Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; nusikalstama veika padarytą žalą.

33Kaltinamojo padaryti nusikaltimai pagal BK 138 straipsnio 1 dalį ir BK 140 straipsnio 2 dalį yra priskiriami prie nesunkių nusikaltimų (BK 11 straipsnio 3 dalis). Kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė tyčia (BK 14 straipsnis).

34Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nustatymas yra viena iš būtinų bausmės individualizavimo sąlygų. Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį bei nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (tiek pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, tiek pagal BK 138 straipsnio 1 dalį) – veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kaltinamasis dėl apsvaigimo būsenos nesugebėjo tinkamai įvertinti situacijos, dėl to atliko smurtinius veiksmus. Teismo posėdžio metu kaltinamasis pripažino, kad jis žinojo, jog nukentėjusioji K. M. nėščia ir tai akivaizdžiai matė. Dėl šios priežasties kaltinamojo padaryta veika nėščiai moteriai, kai akivaizdu kad ji nėščia, pripažintina kaip kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Kaip matyti iš bylos medžiagos, A. A. anksčiau teistas už smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas, aptariamas nusikalstamas veikas įvykdė esant neišnykusiam teistumui. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad nusikalstamas veikas padarė recidyvistas ir tai yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 27 straipsnio 1 dalis, 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Kaltinamasis baustas administracine tvarka, turi galiojančią administracinę nuobaudą, ją yra sumokėjęs (b. l. 147-148). Šiuo metu kaltinamasis neįrašytas į psichiatro ar nepriklausomybių ligų įskaitą, yra bedarbis, ankstesnius teismo paskirtus įsipareigojimus įvykdė. Individualizuodamas bausmę už padarytą nusikalstamą veiką teismas pažymi, kad kaltinamasis A. A. savo elgesį vertina kritiškai, supranta, kad tokį jo elgesį įtakojo alkoholio vartojimas. Kaltinamasis po nusikalstamų veikų padarymo kreipėsi pagalbos į priklausomybės ligų palaikomąjį skyrių, alkoholio nevartoja tris mėnesius, atlygino Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytą žalą, atsiprašė ir susitaikė su nukentėjusiaisiais, toliau gyvena bei augina bendrą vaiką su nukentėjusiąja K. M., bendrauja su nukentėjusiuoju A. M.. Nukentėjusieji pretenzijų kaltinamajam neturi.

35Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į A. A. padarytų nusikalstamų veikų stadiją, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kad jis, turėdamas neišnykusį teistumą, padarė du tyčinius, baigtus, nesunkius nusikaltimus. Teismas šių nusikaltimų atžvilgiu nustatė vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir tris atsakomybę sunkinančias aplinkybes, taip pat atsižvelgia į tai, kad ankstesnių teistumų metu kaltinamajam kelis kartus buvo skirtos švelnesnės bausmės, tačiau jų paskyrimas teigiamai neįtakojo A. A. elgesio ir nesulaikė nuo naujų nusikalstamų veikų darymo. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad šioje byloje BK 41 straipsnio numatyti bausmės tikslai, įskaitant ir galimybę ateityje daryti nusikalstamas veikas, bus pasiekti paskyrus kaltinamajam sankcijoje už padarytas veikas numatytą bausmę – laisvės atėmimą, jos dydį parenkant mažesnį nei įstatymo sankcijose numatytos bausmės vidurkis.

36Už BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą A. A. skirtina 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, už 140 straipsnio 2 dalyje – 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

37Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirtas bausmes visiškai sudėjus, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 9 (devyniems) mėnesiams.

38Atsižvelgiant į tai, jog byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu ir kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, taikytinas BK 641 straipsnis ir bausmė mažintina vienu trečdaliu.

39Paskirta bausmė subendrinta su 2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Teismo baudžiamuoju įsakymu BK 64 straipsnio 3 dalies pagrindu.

40Į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas, kai A. A. buvo sulaikytas nuo 2019 m. lapkričio 10 d. 17 val. 13 min. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 13 val. 41 min. (b. l. 99-101, 102-103), vieną laikinajame sulaikyme išbūtą dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai (BK 66 straipsnis).

41Dėl BK 75 straipsnio taikymo

42Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t.y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismo sprendimu kartu turi būti siekiama išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius. Teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis apie kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį turi kreipti į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybių baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančiųjų ar neįgaliųjų, bus apsunkintas vaikų išlaikymas, prarastas ryšys su jais, apskritai su šeima ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-61-895/2015). Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik vieną kartą, tačiau bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013, 2K-56/2014, 2K-449-942/2016, 2018 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-145-209/2018).

43Bylą nagrinėjant teisme nustatyta, kad A. A. gydosi nuo alkoholizmo, dirbo ir šiuo metu aktyviai ieško darbo, augina su nukentėjusiąja bendrą vaiką ir nukentėjusiosios mažametį vaiką, juos materialiai išlaiko, atlygino savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą. Kaltinamasis su nukentėjusiais susitaikė, po įvykio bendrauja. Atsižvelgiant į aptartas kaltinamojo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog A. A. nėra tiek pavojingas, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti tik skiriant jam realią laisvės atėmimo bausmę. Teismo nuomone, kaltinamojo atžvilgiu paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti ir neizoliavus jo nuo visuomenės. Spręstina, kad laisvės atėmimo bausmė su jos vykdymo atidėjimu kaltinamajam A. A. padarys pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui. Laisvės atėmimo bausmės skyrimas jos vykdymą atidedant atitinka teisingumo principą ir yra pakankama ne tik nubausti jį už nusikalstamos veikos padarymą, bet ir sulaikyti nuo naujų nusikaltimų darymo ateityje. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis yra motyvuotas dėl savo elgesio ir asmenybės pasikeitimo teigiama linkme, stengiasi pakeisti gyvenimo būdą, nevartoti alkoholio, dirbti, kaltinamojo A. A. atžvilgiu taikytinas BK 75 straipsnis, jam skirtinos bausmės vykdymas atidėtinas 2 metų laikotarpiui.

44Kaltinamajam, paskyrus terminuotą laisvės atėmimo bausmę, skirtinos pareigos bausmės paskirčiai užtikrinti, paskiriant BK 75 straipsnio 2 dalies 5, 7, 8, 10 punktuose numatytus įpareigojimus, t. y. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 5 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

45Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, gali būti skiriama baudžiamojo poveikio priemonė (BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktas, 722 straipsnis). Atsižvelgiant į kaltinamojo A. A. asmenybę, padarytos veikos pobūdį, kaltinamajam, kaip prieš savo šeimos narį smurtavusiam asmeniui, yra paskirtina įstatymo numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 722 straipsnis).

46Dėl civilinio ieškinio

47Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė ieškinį 67,16 eurų turtinei žalai dėl nukentėjusiųjų K. M. ir A. M. gydymo atlyginti (b. l. 74-75, 76, 77). Kaltinamasis A. A. turtinę žalą civiliniam ieškovui atlygino 2020 m. sausio 13 d. (b. l. 119). Vadovaujantis BPK 107 straipsniu, procesą dalyje dėl civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio dėl 67,16 eurų priteisimo žalos atlyginimui iš kaltinamojo A. A. už nukentėjusiųjų K. M. ir A. M. gydymą nutraukti, kadangi nusikalstamomis veikomis padaryta žala atlyginta.

48Nukentėjusieji K. M. ir A. M. civilinio ieškinio byloje nereiškė.

49Kiti nuosprendžiu spręstini klausimai

50Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 121-123), paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

52A. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

53A. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

54Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti visiškai sudedant ir A. A. paskirti subendrintą bausmę - 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

55Vadovaujantis BK 641 straipsniu, A. A. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

56Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, A. A. paskirtą bausmę subendrinti su 2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų Teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos galutinės bausmės dalimi, jas iš dalies sudedant, laisvės apribojimo bausmę keičiant laisvės atėmimo bausme BK 66 straipsnio pagrindu, ir A. A. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimą.

57Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos galutinės laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dviejų) metų laikotarpiui, įpareigojant visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį: 1) dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 2) neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 5 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; bei uždraudžiant: 1) visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; 2) nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

58Vadovaujantis BK 66 straipsniu, BPK 140 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką, kai A. A. buvo sulaikytas nuo 2019 m. lapkričio 10 d. 17 val. 13 min. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 13 val. 41 min., vieną laikinajame sulaikyme išbūtą dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

59Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, paskirti A. A. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą probacijos tarnybos organizuojamose smurtinį elgesį keičiančiose programose per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, išklausant visą šių programų kursą.

60A. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikintina.

61Vadovaujantis BPK 107 straipsniu, procesą dalyje dėl civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio dėl 67,16 eurų priteisimo žalos atlyginimui iš kaltinamojo A. A. už nukentėjusiųjų K. M. ir A. M. gydymą, nutraukti.

62Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. 1)... 4. 2019 m. liepos 16 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pagal... 5. 2)... 6. 2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. kaltinamasis A. A. smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui,... 9. jis, 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16 val. 30 min. gyvenamo namo, esančio... 10. Kaltinamasis A. A. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent:... 11. jis, 2019 m. lapkričio 10 d., apie 16.30 val., ( - ), ties namu Nr. ( - ),... 12. Kaltinamasis A. A. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 13. Kaltinamasis A. A. savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų... 14. Be kaltinamojo A. A. prisipažinimo jo kaltė, padarius nusikalstamas veikas... 15. Nukentėjusioji K. M., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2019 m.... 16. Nukentėjusysis A. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2019... 17. Liudytoja T. D., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2019 m.... 18. Iš pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą matyti, kad 2019 m.... 19. Iš 2019 m. lapkričio 11 d. Įvykio vietos ir vietovės apžiūros protokolo... 20. Byloje esantis VšĮ „Ukmergės ligoninė“ gydytojo įrašas Nr. ( - )... 21. 2019 m. lapkričio 29 d. Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, jog... 22. Byloje esantis VšĮ „Ukmergės ligoninė“ gydytojo įrašas Nr. ( - )... 23. 2020 m. sausio 10 d. Apžiūros protokole užfiksuota, jog specialistas R. L.,... 24. Iš alkotesterio Alcotest 6810, prietaiso Nr. ARFM-0435, parodymų matyti, kad... 25. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 1... 26. Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino... 27. Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis,... 28. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 140 straipsnio 2... 29. Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas šio straipsnio 1 dalyje... 30. Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis,... 31. Dėl bausmės skyrimo ... 32. BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės... 33. Kaltinamojo padaryti nusikaltimai pagal BK 138 straipsnio 1 dalį ir BK 140... 34. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nustatymas yra viena... 35. Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į A. A. padarytų nusikalstamų... 36. Už BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą A. A. skirtina 6... 37. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirtas bausmes visiškai... 38. Atsižvelgiant į tai, jog byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo... 39. Paskirta bausmė subendrinta su 2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus regiono... 40. Į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas, kai A. A. buvo... 41. Dėl BK 75 straipsnio taikymo ... 42. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau... 43. Bylą nagrinėjant teisme nustatyta, kad A. A. gydosi nuo alkoholizmo, dirbo ir... 44. Kaltinamajam, paskyrus terminuotą laisvės atėmimo bausmę, skirtinos... 45. Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, gali būti skiriama... 46. Dėl civilinio ieškinio ... 47. Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė ieškinį... 48. Nukentėjusieji K. M. ir A. M. civilinio ieškinio byloje nereiškė.... 49. Kiti nuosprendžiu spręstini klausimai... 50. Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 121-123),... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 52. A. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 53. A. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 54. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 55. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, A. A. paskirtą bausmę sumažinti vienu... 56. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, A. A. paskirtą bausmę... 57. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos galutinės laisvės atėmimo bausmės... 58. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, BPK 140 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką... 59. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, paskirti A. A. baudžiamojo... 60. A. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 61. Vadovaujantis BPK 107 straipsniu, procesą dalyje dėl civilinio ieškovo... 62. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Vilniaus...