Byla 2-845/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vista property“, civilinėje byloje B2-1981-553/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vista property“, civilinėje byloje B2-1981-553/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas AB DnB NORD bankas kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė iškelti bankroto bylą UAB ,,Vista property“ (buvusi UAB „Jonavos valda“). Nurodė, kad bankas ir atsakovas 2007-09-12 sudarė Kredito sutartį Nr. K-2400-2007-655 su pakeitimais, pagal kurią iki 2009-02-23 UAB „Vista property“ buvo suteiktas 1 931 765,52 Lt kreditas su kintama metinių palūkanų norma komercinių patalpų statybai. Tinkamam prievolės įvykdymui buvo įregistruota UAB „Vista property“ priklausančio 0,3136 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 13A, Lazdijuose, hipoteka. Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, bankas Kredito sutartį nutraukė ir atsakovas liko skolingas 261 800,71 EUR (903 945,50 Lt). Pagal banko turimą įmonės 2007 m. balansą, jos įsipareigojimai viršija turimą turtą, įmonė dirba nuostolingai, visas įmonės turimas turtas areštuotas kreditorių naudai, daugelis įrašų turto areštų registre padaryti 2009 m., įmonės padėtis blogėja, todėl įmonė yra nemoki.

4Vilniaus apygardos teismo 2009-11-12 ir 2010-01-15 nutartimis atsakovas UAB „Vista property“ ir jo vadovas buvo įpareigotas kartu su atsiliepimu pateikti teismui duomenis apie įmonės kreditorius, finansines ataskaitas bei kitą informaciją, reikalingą klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimui, tačiau Juridinių asmenų registre nurodytu UAB „Vista property“ įmonės buveinės bei vadovo gyvenamosios vietos adresu siųsti pranešimai grįžo neįteikti, su pašto nuoroda ,,neatsiėmė“ ir „negyvena“.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 10 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui. Nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą teismas vadovavosi paskutiniu jam prieinamu Juridinių asmenų registre skelbiamu 2008 m. balansu, nes paskutiniai įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo nepateikti. Nurodė, kad pagal 2008-12-31 balanso duomenis UAB „Vista property” turto vertė yra 6 547 791 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 3 052 449 Lt, bendrovė gavo 11 330 Lt pelno, beveik visą įmonės turtą sudaro didelės vertės (2 859 489 Lt) ilgalaikis materialusis turtas. Pradelsta skola bankui sudaro 903 945,50 Lt, įsipareigojimai valstybinėms institucijoms siekia 141 867,26 Lt, bendra pradelstų įsipareigojimų suma siekia 1 045 812,76 Lt, tačiau neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų nei apie įmonės darbuotojų pretenzijas atsakovui dėl neatsiskaitymų, nei apie įmonės negalėjimą ar neketinimą atsiskaityti su kreditoriais, nei apie įmonės veiklos nutraukimą ar sustabdymą. Remdamasis šiomis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas įmonės nepripažino nemokia (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Teismas atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad jis turi galimybę ginti savo teises kitais, tai yra CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais, be to, jis savo reikalavimus gali realizuoti iš įkeisto atsakovo nekilnojamojo turto.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas AB DnB NORD bankas prašo šią teismo nutartį panaikinti ir bylos iškėlimo klausimą perduoti teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas neišsiaiškino visų svarbių aplinkybių, tik formaliai įvertino įmonės 2008 m. balansą, kuris neatspindi realios įmonės finansinės padėties. Taip pat nevertino pateiktų Nekilnojamojo turto registro bei Turto arešto aktų registro išrašų, iš kurių matyti, jog pareiškėjo ir kitų kreditorių naudai atsakovo turtas yra areštuotas už 1 482 872,36 Lt, o dauguma arešto įrašų padaryti 2009 m. balandžio – liepos mėnesiais. Pagal įmonės 2007 m. balansą jos įsipareigojimai viršijo turimą turtą ir įmonė veikė nuostolingai.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra duomenų apie įmonės veiklos sustabdymą ar nutraukimą. Nei atsakovui, nei jos direktoriui nepavyko įteikti pranešimų apie bylos nagrinėjimą, be to, įmonė neturi nei vieno samdomo darbuotojo, todėl šios aplinkybės leidžia teigti, jog įmonė veiklos nevykdo.
  3. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalį įmonei privalo būti įteikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nuorašai, tačiau teismo siųsti pranešimai grįžo neįteikti, antstoliui to taip pat nepavyko padaryti. Teismas nagrinėjo bankroto bylos iškėlimo klausimą nepranešęs atsakovui ir tuo padarė procesinį teisės normų pažeidimą. Atsižvelgiant į CPK 329 straipsnio 1 dalį, skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta, o bankroto bylos iškėlimo klausimas nagrinėjamas iš naujo.

7Lietuvos apeliacinis teismas atsakovui 2010-04-28 siuntė pranešimą apie minimo atskirojo skundo nagrinėjimą, tačiau laiškas grįžo neįteiktas su pašto nuoroda, kad atsakovas persikėlė. Pagal Juridinio asmenų registro duomenis, kurie yra vieši laikomi teisingais (CK 2.71 str.), atsakovo įmonės buveinės adresas nurodomas Ulonų g. 5, Vilnius, kur ir buvo siunčiami minėti pranešimai.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Vista property“, yra pagrįsta ir teisėta.

10Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti atsakovo tikrąją finansinę padėtį šio klausimo nagrinėjimo metu, nes tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus galima nustatyti realią ūkinę finansinę būklę ir spręsti, ar su pareiškėju neatsiskaitoma todėl, kad vengiama tai padaryti, ar dėl laikino pobūdžio veiklos sutrikimų, ar todėl, kad įmonės veikla yra negalima dėl jos nemokumo (CPK 185 str.). Be to, pažymėtina, kad įmonės nemokumo faktas glaudžiai susijęs su keliamais bankroto tikslais – nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, apsaugojimu bei visų kreditorių teisių ir interesų gynimu apsaugant juos nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2010).

11Kaip žinoma, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui, laikydamas, kad nėra pagrindo jį pripažinti nemokiu.

12Pažymėtina, teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus ir spręsdamas šį klausimą turi vadovautis tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Tokia nuostata taip pat suformuluota ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1674/2009). Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas vykdė jam nustatytą pareigą veikti aktyviai, pareikalavo duomenų apie įmonės skolas iš Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA), taip pat atidėjo bylos nagrinėjimą, siekdamas informuoti atsakovą apie šio klausimo nagrinėjimą.

13Teismas, spręsdamas dėl atsakovo mokumo, rėmėsi 2008 metų įmonės balanso duomenimis ir nurodė, kad atsakovo turto vertė yra 6 547 791 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 3 052 449 Lt. Bendrovė gavo 11 330 Lt pelno, pradelsta skola bankui sudaro 903 945,50 Lt, o įsipareigojimai valstybinėms institucijoms siekia 141 867,26 Lt. Teismas sprendė, kad bendra UAB „Vista property“ pradelstų įsipareigojimų suma siekia 1 045 812,76 Lt ir neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, be to, byloje nėra jokių duomenų kurie rodytų, jog įmonė būtų sustabdžiusi ar nutraukusi savo veiklą, todėl atsakovo nepripažino nemokiu.

14Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas be pagrindo manė, jog minėtų duomenų pakanka nuspręsti dėl įmonės mokumo.

15Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodytu teiginiu, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog byloje nėra duomenų, kurie leistų spręsti apie įmonės veiklos sustabdymą ar nutraukimą. Pirma, atsakovo veiklos vykdymą apibūdina ta aplinkybė, kad nei pačiai įmonei, nei jos direktoriui nepavyko įteikti pranešimų apie šios bylos nagrinėjimą, nes pašto siuntos buvo grąžinamos su nuoroda, kad atsakovas persikėlė, įmonės direktorius nurodytu adresu negyvena. Be to pagal pareiškėjo AB DnB NORD banko, kuriame yra atsakovo atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT90 4010 0424 0117 9636, apeliacinei instancijai pateiktus duomenis ,,A“ parašo teisė turi tik įmonės direktorius R. M., o laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 šioje sąskaitoje nebuvo jokių lėšų ir nebuvo atliekama jokių finansinių – ūkinių operacijų. Antra, teismas nevertino byloje esančių Nekilnojamojo turto registro bei Turto arešto aktų registro išrašų, iš kurių matyti, jog pareiškėjo ir kitų kreditorių naudai yra areštuota atsakovo turto už 1 482 872,36 Lt, o dauguma arešto įrašų padaryti 2009 m. balandžio – liepos mėnesiais. Be to, įmonė už 2009 m. VMI yra skolinga 138 937,15 Lt, o SODRAI – 3 930,11 Lt. Trečia, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovui UAB „Vista property“ yra iškeltos civilinės bylos ir pareikšti reikalavimai dėl skolų priteisimo, tačiau šių aplinkybių teismas taip pat netyrė, nors spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įvertindamas įmonės mokumą, turėjo atsižvelgti į tai, kokią įtaką įmonės mokumo būsenai turi jai pareikšti ieškiniai.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas dėl atsakovo mokumo sprendė visapusiškai ir pilnai neišsiaiškinęs visų aplinkybių, svarbių šiam klausimui ištirti, todėl skundžiama nutartis naikintina (CPK 329 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalį apeliacinės instancijos teismas nesprendžia dėl bankroto bylos iškėlimo, šis klausimas perduodamas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „Vista property“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai