Byla e2-1419-186/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutarties, kuria pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą, iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sisteminio modernizavimo grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutarties, kuria pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą, iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Sisteminio modernizavimo grupė“ iškelti bankroto bylą.
 2. Pareiškėja nurodė, kad Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2017 m. kovo 30 d. duomenimis bendrovės įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui yra 95 677,22 Eur. Mokestinė nepriemoka susidarė laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 25 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Antstolių informacinės sistemos 2017 m. kovo 30 d. duomenimis bendrovės atžvilgiu vykdoma 18 vykdomųjų bylų. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bendrovė skolinga 5 815,06 Eur.
 3. Bendrovės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas yra areštuotas, taip pat jam įregistruota hipoteka. Bendrovės vardu įregistruota viena transporto priemonė. Areštuotose skolininko vardu atidarytose banko sąskaitose skolininkui priklausančių piniginių lėšų nėra, registracijos adresu bendrovė veiklos nevykdo, samdomų darbuotojų nėra. VĮ „Registrų centras“ duomenimis paskutinis bendrovės balansas pateiktas už 2012 m.
 4. Taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, bendrovė negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, t. y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis, bendrovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.
 5. Atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepime į pareiškimą prašė jo netenkinti ir atsisakyti iškelti bankroto bylą.
 6. Atsakovė nurodė, kad turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie bus išspręsti susigrąžinus iš AB „Spauda“ 3 832 549,31 Lt. Šiuo metu bendrovei „Spauda“ vykdoma restruktūrizavimo byla.
 7. Pagal atsakovės apskaitos duomenis ji šiuo metu turi 51 245,35 Eur mokesčių permoką valstybės biudžetui.
 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-6063-794/2015 konstatavo, kad įmonė yra moki. Nurodytoje nutartyje nustatytos aplinkybės iš esmės nepasikeitė, nes nėra baigta AB „Spauda“ restruktūrizavimo procedūra ir 3 832 549,31 Lt lėšos nėra grąžintos. Dėl šios priežasties bankroto byla atsakovei negali būti keliama.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 13 d. nutartimi atsakovei UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ iškėlė bankroto bylą.
 2. Teismas nustatė, kad pagal atsakovės teismui pateiktą 2017 m. balandžio 14 d. sudarytą balansą bendrovės turtas sudaro 1 242 998 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 98 598 Eur (97 312 Eur vertės žemės sklypas bei 1 282 Eur vertės transporto priemonė). Trumpalaikis turtas yra 1 144 400 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 21 300 Eur, 1 120 195 Eur – per vienerius metus gautinos sumos, iš kurių 1 051 611 Eur pirkėjų įsiskolinimai, 68 584 Eur kitos per metus gautinos sumos). Faktiškai tokie patys duomenys apie įmonės turimą turtą deklaruojami balansuose 2015-2016 metais.
 3. Teismas, remdamasis registrų duomenimis sprendė, kad duomenų apie įmonės realiai valdomą turtą nėra, nes atsakovei priklausančiam žemės sklypui įregistruota net 12 areštų bei hipoteka. Vienai turimai transporto priemonei draudžiama dalyvauti viešajame eisme, ji taip pat areštuota. Atsakovės turtui iš viso įregistruota 20 turto arešto aktų. Atsakovės nurodomas antras žemės sklypas parduotas iš varžytinių. Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sąrašas nepateiktas, dokumentų grindžiančių į balansą įtrauktą 21 300 Eur vertės turtą nėra.
 4. Teismas nustatė, kad pagal 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintą aktualų RAB „Spauda“ kreditorių sąrašą atsakovės kreditorinis reikalavimas sudaro 1 019 483 Eur sumą, bendra visų reikalavimų suma yra 3 407 861,02 Eur. Debitorių sąrašas nepateiktas, buhalterinio registro „Skolos datai 2017-04-14 Eur“ išrašo duomenimis atsakovė skolinga RAB „Spauda“ 326 191,58 Eur. Debitoriniai įsiskolinimai susiformavo 2009-2013 metais, iki šiol nepadengti, tikimybė atgauti skolas maža; atsakovė nepateikė jokių duomenų apie atliktus (atliekamus) veiksmus siekiant skolas įmonei atgauti. Teismas sprendė, jog į aktualų balansą įtraukta per vienerius metus gautina 1 120 195 Eur suma nepagrįsta objektyviais duomenimis, negali būti vertinama kaip atsakovės realiai turimas turtas. Hipotekos registro duomenimis atsakovės turtui ir turtinėms teisėms įregistruota sutartinė hipoteka ir sutartinis įkeitimas. Tame tarpe sutartinis įkeitimas įregistruotas visoms atsakovės reikalavimo teisėms, kylančioms iš 2008 m. patalpų nuomos sutarties su AB „Spauda“; taip pat AB „SEB bankas“ įkeistos visos bendrovės vadovui A. S. priklausančios bendrovės akcijos.
 5. Atsakovės balanse deklaruota įsipareigojimų suma sudaro 1 008 380 Eur, iš jos 773 635 Eur ilgalaikių bei 227 264 Eur trumpalaikių įsipareigojimų. Balanso duomenys vertintini kritiškai – identiškos sumos ir jų santykis nurodomos ir 2015-2016 metais, be jokių pokyčių: darytina išvada, jog jokie atsiskaitymai nevyksta. Kreditorių sąrašas nepateiktas, galimybių nustatyti visų kreditorių ir tikslias įsipareigojimų sumas nėra. Atsakovė nurodė, jog ji neturi mokestinės prievolės įsiskolinimo, priešingai – turi 51 245,35 Eur permoką. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog ginčijo įsiskolinimo sumą, kreipėsi į ieškovą su prašymais įsiskolinimą perskaičiuoti ar panaikinti, arba teikė prašymus grąžinti mokesčių permoką bei dėl sumų užskaitymo. Viešai prieinamais duomenimis atsakovės skola VSDF biudžetui sudaro 5 815,06 Eur sumą.
 6. 2015-2017 metais UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nevykdė ir nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos, negauna pajamų. Pateiktose pelno (nuostolių) ataskaitose 2016 ir 2017 metais deklaruota, jog įmonė neturi nei pajamų, nei sąnaudų, t. y. jokios apyvartos nebuvo ir šiuo metu nėra. Įmonėje nėra apdraustųjų asmenų. Atsakovė patvirtino, kad veikla nevykdoma nuo 2015 m. birželio mėnesio, įmonės galimybės atsiskaityti su kreditoriais siejamos tik su kreditinio reikalavimo patenkinimu RAB „Spauda“ restruktūrizavimo byloje. Todėl teismas padarė išvadą, kad UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ faktiškai yra tik formalus ūkio vienetas; jos finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio ir negali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priešingai nei nurodė teismas, atsakovė negali vykdyti veiklos ir atsiskaityti su kreditoriais tik dėl laikinų finansinių sunkumų, kurie kilo dėl to, kad 2003 m. rugsėjo 26 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ iš AB „Spauda“ įsigijo gamybines patalpas už 3 631 000 Lt. Šiose patalpose bendrovė vykdė savo veiklą, patalpų dalį nuomojo tretiesiems asmenims ir už tai gavo pajamas. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-22/2013 pripažino šią sutartį negaliojančia ir taikė dvišalę restituciją: atsakovė privalėjo grąžinti gamybines patalpas AB ,,Spauda“, o AB ,,Spauda“ – 3 631 000 Lt atsakovei. Šiuo metu AB ,,Spauda“ yra vykdoma restruktūrizavimo byla, todėl atsakovė negali susigrąžinti bendrovei priklausančių piniginių lėšų.
  2. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus negaliojančia 2003 m. rugsėjo 26 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pasikeitė atsakovės mokestiniai įsipareigojimai nuo šio sandorio sudarymo momento. Prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį kyla nekilnojamo turto savininkui AB „Spauda“, o atsakovės sumokėtas nekilnojamo turto mokestis turi būti užskaitytas arba jai sugražintas. Neatitikimai dėl pridėtinės vertės ir pelno mokesčio skolos ar permokos atsirado dėl to, kad ieškovės operatyvaus patikrinimo metu, civilinėse bylose Nr. A2-77-611/2014 ir Nr. A2-105-340/2014 buvo įsiteisėję sprendimai priteisti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuomos mokestį iš AB „Spauda“. Dėl šios priežasties į apskaitą buvo įtrauktos nuomos mokesčio sąskaitos ir dėl to pasikeitė mokėtino PVM ir pelno mokesčio dydžiai. Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus sprendimą dėl patalpų pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, buvo atnaujintas procesas nuomos mokesčio bylose ir nuspręsta, kad sudaryta nuomos sutartis ir jos pakeitimas yra niekiniai ir negaliojantys, todėl ankstesni sprendimai panaikinti. Dėl šios priežasties sumažėjo mokėtino PVM ir pelno mokesčio dydžiai. Atsakovė 2017 m. birželio 20 d. kreipėsi į VMI ir pateikė jai patikslintas nekilnojamo turto, pelno mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas bei teismo sprendimus ir paaiškinimus dėl deklaracijų patikslinimo būtinumo. Todėl pagal apskaitos duomenis šiuo metu atsakovė turi mokesčių biudžetui 51 248,65 Eur permoką.
  3. Atsakovė pateikė teismui dokumentą „Skolos datai 2017-04-14 Eur“, kuriame nurodyti visi jos kreditoriai, debitoriai ir įsiskolinimų atsiradimo pagrindai. Dėl šios priežasties teismas galėjo tinkamai įvertinti atsakovės įsiskolinimų ir reikalavimų dydžius, kuriuos įvertinus būtų nustatyta, kad įmonė yra moki ir pasibaigus laikiniems finansiniams sunkumams galės atsiskaityti su kreditoriais.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja VMI prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantei 2017 m. birželio 20 d. patikslinus deklaracijas, mokestinė nepriemoka (2017 m. liepos 4 d.) sudaro 86 249,51 Eur. Mokestinė nepriemoka yra susidariusi net nuo 2008 m. sausio 1 d. Bendrovė jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdo, kadangi nuo 2016 m. vasario 2 d. neteikia jokių deklaracijų, išskyrus 2017 m. birželio 20 d. pateiktas patikslintas Pelno, Nekilnojamojo turto ir Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, nedisponuoja jokiomis pajamomis, nuo 2015 m. sausio 1 d. neatlieka jokių įmokų, kas patvirtina, jog atsakovė daugiau kaip dvejus metus yra nepajėgi vykdyti esamus įsipareigojimus kreditoriams ir laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius bei kitas privalomas įmokas.
  2. Teismas aiškiai ir išsamiai skundžiamoje teismo nutartyje nurodė motyvus dėl apeliantės nemokumo ir jos įsipareigojimų nevykdymo nemokant įstatymų nustatytų mokesčių ieškovei, tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias bankroto bylos iškėlimą.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovės įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui susidarė nesumokėjus VSD įmokų už 2015 m. gegužės – 2015 m. spalio mėnesius. Paskutinį kartą pati įmonė dalį įmokų mokėjo 2016 m. sausio 13 d. – 1 000,00 Eur. Vėliau lėšos buvo nurašomos debeto mokėjimo nurodymais. Įmonė VSDF biudžetui 2017 m. birželio 27 d. skolinga 5 815,06 Eur (515,91 Eur VSD įmokų ir 299,15 Eur delspinigių).
  2. VSDFV Vilniaus skyriaus priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo perduotas vykdyti antstoliui, tačiau lėšų negauta. Antstolės B. P. pateiktais duomenimis atsakovės debitorė RAB „Spauda“ jokių mokėjimų kreditoriams nevykdė.
  3. Atsakovės teismui pateikto balanso duomenimis pradelsti įmonės įsipareigojimai ženkliai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsakovės pelno (nuostolio) ataskaita rodo, kad 2017 m. įmonė patyrė 481 Eur nuostolį. Bendrovėje apdraustųjų nėra, todėl darytina išvada, kad įmonė veiklos nevykdo.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – 2017 m. birželio 20 d. raštą VMI ir UAB „Verslo erdvė“ 2017 m. birželio 22 d. pažymą dėl atsakovės permokos VMI. Šiuos naujai pateiktus dokumentus atsakovė prašo prijungti prie bylos bei vertinti juos sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė apeliacinės instancijos teismui papildomus įrodymus – 2017 m. liepos 4 d. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos išrašą apie apeliantės mokestinę nepriemoką. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2017 m. birželio 27 d. suformuotą atsakovės VSD ir SD fondų lėšų finansinę ataskaitą už 2017 m. II ketvirtį bei antstolės B. P. 2016 m. lapkričio 25 d. pažymą.
 5. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės, ieškovės bei trečiojo asmens naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Pažymėtina, kad pateikti nauji dokumentai šalims buvo išsiųsti susipažinti, jokių prieštaravimų dėl jų priėmimo pateikta nebuvo.
 6. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.
 7. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Šiame kontekste pažymėtina, kad mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).
 8. Atsakovė teigia, jog yra moki ir jos finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio, kurie bus išspręsti susigrąžinus iš restruktūrizuojamos AB „Spauda“ bendrovei priklausančias lėšas (1 019 483 Eur). Remiantis 2017 m. balandžio 14 d. sudaryto bendrovės balanso duomenimis įmonės turtas sudaro 1 242 998 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 98 598 Eur ir trumpalaikis turtas – 1 144 400 Eur, kurio didžiąją dalį, t. y. 1 120 195 Eur, sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Byloje esančiais bei viešai prieinamais duomenimis nustatyta, kad atsakovei priklausantis turtas: transporto priemonė „THULE TRAILERS, BRENDERUP“ ir 0,8268 ha žemės sklypas yra areštuoti. Iš viso bendrovės turtui įregistruota 20 areštų, taigi atsakovė savo turtu realiai nedisponuoja.
 9. Teismų praktikoje, vertinant trumpalaikio turto sudėtį, pripažįstama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Atsakovės į bylą pateikto rašto „Skolos datai 2017-04-14“ duomenimis atsakovės debitorinių įsiskolinimų suma sudaro 1 306 884,46 Eur. Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis (CPK 179 str. 3 d.) apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovės minėtame rašte nurodomos debitorės UAB „3T“ (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-3372-104/2011), UAB „Akritas“ (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-588-302/2015), UAB „Balionas“ (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-882-866/2016), UAB „Inalda“ (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-891-232/2015), UAB „Mados sala“ (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-3384-653/2013), UAB „Netmedija“ (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-4249-553/2016), UAB „Speisuva“ (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-1018-798/2015) pripažintos pasibaigusiomis ir išregistruotos iš JAR. Atsakovės debitorei UAB „AZ spaustuvė“ 2016 m. rugsėjo 23 d. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-2017-413/2016 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau tarp įmonės kreditorių atsakovė nėra įtraukta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šie debitoriniai įsiskolinimai neturėtų būti įtraukiami į atsakovės turto sudėtį.
 10. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartimi restruktūrizavimo byloje Nr. B2-768-345/2017 patvirtintas atsakovės 1 019 483 Eur kreditorinis reikalavimas RAB „Spauda“. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nurodyta aplinkybė paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą apie objektyvių duomenų trūkumą šiam bendrovės turimam turtui pagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės pateiktame rašte „Skolos datai 2017-04-14“ nurodoma kitokia bendrovės kreditorinio reikalavimo RAB „Spauda“ suma – 1 223 543,24 Eur suma, kas patvirtina nurodytame dokumente pateiktų duomenų prieštaringumą. Be to, atsakovė nepateikė jokių duomenų 21 300 Eur balansinės vertės turtui (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys) pagrįsti.
 11. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 008 380 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 773 635 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 234 745 Eur, skolos tiekėjams – 171 352 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 38 914 Eur, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 16 854 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 7 625 Eur. 2017 m. gegužės 5 d. įmonės pelno nuostolių ataskaitos duomenimis atsakovė nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 14 d. patyrė 481 Eur nuostolių. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos. UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ kreditorinių reikalavimų sąrašo nepateikė, tačiau rašte „Skolos datai 2017-04-14“ nurodė, kad įmonės įsipareigojimai sudaro 412 990 Eur. Kadangi atsakovė nepateikė jokių kitų duomenų apie pradelstus kreditorinius įsipareigojimus, rašte „Skolos datai 2017-04-14“ nurodyti duomenys nepagrįsti jokiais papildomais duomenimis, be to yra prieštaringi, apeliacinės instancijos teismas laiko, kad 2017 m. balandžio 14 d. balanse nurodyti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti. Be to, byloje nustatyta, kad atsakovė jokios veiklos nevykdo, VSDFV duomenimis atsakovė nuo 2016 m. balandžio mėn. skolinga VSDF biudžetui 5 815,06 Eur, nuo 2015 m. spalio mėn. darbuotojų bendrovėje nėra. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad net ir pripažinus atsakovės kreditorinį reikalavimą RAB „Spauda“ bendrovės turtu, atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ yra nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, bendrovė veikos nevykdo, todėl nėra pagrindo teigti, kad bendrovės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio.
 12. Nagrinėjamu atveju atsakovė taip pat teigia, jog ieškovė nėra bendrovės kreditorė, tačiau priešingai, atsakovė turi 51 248,65 Eur permoką valstybės (savivaldybės) biudžetui. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2017 m. birželio 20 d. atsakovė pateikė ieškovei patikslintas Nekilnojamojo turto, Pelno ir Pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas bei prašė įskaityti susidariusią mokesčių permoką. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu byloje esantys duomenys – ieškovės VMI nuo 2009 m. kovo 25 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. atlikti mokestinės nepriemokos iš atsakovės išieškojimo veiksmai, vykdytas nesėkmingas skolos išieškojimas priverstine tvarka, pačios atsakovės pateikta 2017 m. birželio 22 d. pažyma dėl bendrovės finansinės apskaitos, antstolių patvarkymai dėl informacijos pateikimo ieškovei dėl išieškojimo vykdymo iš atsakovės, patvirtina, kad atsakovė nepaneigė ieškovės teisės pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Be to, ieškovės į bylą pateiktas 2017 m. liepos 4 d. išrašas dėl apeliantės mokestinės nepriemokos patvirtina, kad atsakovė savo įsiskolinimo VMI nepadengė. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad atsakovės ginčijamas įsiskolinimo faktas ieškovei bei mokestinės nepriemokos dydis, su kuriuo ieškovė nesutinka, bus nustatytas atsakovės bankroto bylos eigoje, vadovaujantis ĮBĮ normomis, nustatančiomis kreditorių reikalavimų patvirtinimo tvarką.
 13. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų ir kitų įrodymų, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, iš esmės tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovės finansinė padėtis atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje pateiktą nemokumo sampratą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.
 14. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde ir atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

3Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

4Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai