Byla 2-2300/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Technogama“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Technogama“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-4930-345/2013 pagal ieškovės H. Z. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Technogama“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškinyje prašė iškelti atsakovui UAB „Technogama“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“. Nurodė, kad atsakovas nepajėgia laiku atsiskaityti su savo kreditoriais.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Technogama“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“. Nurodė, kad atsakovo pateikti dokumentai bei paaiškinimai patvirtina, jog atsakovas pripažįsta nesąs pajėgus vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, iš ūkinės veiklos gaunamos pajamos yra esmingai sumažėjusios, o įmonės turimas turtas nelikvidus. Pagal naujausius pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus 2012 m. birželio 30 d., atsakovas turėjo turto už 1 024 125 Lt, o jo pradelsti įsipareigojimai buvo 580 484 Lt, t. y. viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. 2012 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis atsakovas 2011 metais patyrė 30 465 Lt dydžio nuostolį, o 2012 metais – 3 558 Lt. Atsakovo pardavimo pajamos 2011 metais sudarė 573 698 Lt, tačiau 2012 metais smuko iki 64 772 Lt. Teismas pažymėjo, kad nurodyti duomenys patvirtina, jog atsakovo finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, tačiau yra esminiai bei suponuojantys atsakovą esant nemokia įmone (CPK 185 str.). Padarė išvadą, kad delsimas atsakovui iškelti bankroto bylą pažeistų esamų ir būsimų atsakovo kreditorių, kurie galimai ateityje suteiks atsakovui paslaugų ar pateiks prekių, interesus.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7Atsakovas UAB „Technogama“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundą grindžia tuo, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovo finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio bei neišnagrinėjo atsakovo pateikto atsiliepimo. Nors atsakovo pagrindinė veikla buvo sustabdyta nuo 2011 metų vasario mėnesio, veikla pratęsta vykdant 3 projektus („SNAPER“ programa, projektas „FURNITURE“, projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų valymas“, panaudojant ozonavimą“). Visi projektai pajamas gali pradėti generuoti tik po komercializavimo, kas dabar ir yra vykdoma, ieškant užsakovų ir gamybos finansavimo šaltinių. Įmonė nekaupė turto, vykdė mokslinę-eksperimentinę veiklą, įskaitant ir gamybos įsisavinimą.

8Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skunde nenurodoma, kokius pažeidimus padarė pirmosios instancijos teismas, dėl kurių nutartis turi būti naikinama. Tai, kad teismas priėmė kitokią nutartį, nei tikėjosi atsakovas, nelaikytina atsakovo interesų pažeidimu. Pažymi, kad pačiame skunde akcentuojama, kad atsakovas neturi turto ir lėšų.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Technogama“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

13Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, nustatant įmonės (ne)mokumą, esminės reikšmės turi įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į jos balansą įrašyto turto vertės santykis, o nustatydamas minėtus rodiklius, teismas privalo būti aktyvus ex officio ir išnaudoti visas įmanomas galimybes jiems kuo tiksliau nustatyti. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės rodiklius ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2135/2013). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

14Pirmosios instancijos teismas rėmėsi atsakovo į bylą pateiktu balansu, sudarytu 2012 m. birželio 30 d. (b. l. 37). Balanso duomenys patvirtina, kad įmonės turto vertė – 1 024 125 Lt, iš jo 11 596 Lt ilgalaikis turtas, 1 012 529 Lt trumpalaikis turtas, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 580 484 Lt. Šiam laikotarpiui įmonė patyrė nedidelį nuostolį, t. y. 3558 Lt (b. l. 38). Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas, nustatydamas atsakovo UAB „Technogama“ nemokumą pagal byloje esančius atsakovo finansinius duomenis, vertino atsakovo visų įsipareigojimų, įrašytų į jo balansą, ir šiame balanse nurodytą turto vertės santykį, tačiau, kaip minėta, vien tokių duomenų ir jų santykio įvertinimas yra nepakankamas – turi būti įvertinamas įmonės pradelstų įsipareigojimų (pradelstų skolų, neįvykdytų darbų) santykis su jo turto, įrašyto į įmonės balansą, realia verte pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo metu (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 1 d.). Tik teisingai nustačius atsakovo turto ir jo pradelstų įsipareigojimų santykį, galima padaryti pagrįstą išvadą dėl atsakovo mokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.; CPK 185 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2665/2011; 2011 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1554/2011).

15Pažymėtina, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, todėl bankroto bylos turi viešąjį interesą. Teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės finansinę padėtį, iš kurios būtų galima spręsti apie įmonės (ne)mokumą, tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas tenkinti (atmesti) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši aplinkybė suponuoja teismui pareigą reikalauti ir rinkti papildomus įrodymus, būtinus realios atsakovo turtinės padėties atskleidimui ir teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui. Nagrinėjamu atveju teismas nebuvo aktyvus ir neįpareigojo įmonės vadovo pateikti visus dokumentus, iš kurių galima spręsti apie įmonės mokumą: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

16Atkreiptinas dėmesys, kad pagal viešo registro duomenis 2013 m. rugpjūčio 12 d. UAB „Technogama“ yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 10 116,48 Lt, tačiau skolos mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs. Duomenų apie kitus pradelstus įsipareigojimus apeliacinės instancijos teismas neturi.

17Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo mokumo, nebuvo pakankamai aktyvus ir nepasinaudojo visomis procesinėmis galimybėmis įrodymams apie realią atsakovo finansinę būklę surinkti. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo nemokumo klausimą, nenustatė atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės bei jo santykio su atsakovo pradelstais įsipareigojimais kreditoriams. Taigi pirmosios instancijos teismo išvados apie atsakovo nemokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą buvimą, nėra pagrįstos. Todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

18Dėl prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka

19Apeliantas prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šio savo prašymo neargumentavo. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Pažymėtina, kad, nagrinėjant atskiruosius skundus, nėra numatyta, jog žodinis bylos nagrinėjimas gali būti paskirtas pagal dalyvaujančio asmens prašymą. Nuspręsti, kada bylą reikėtų nagrinėti žodinio proceso tvarka, palikta spręsti bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas mano, kad nėra pagrindo pripažinti, jog yra būtinas žodinis šios bylos nagrinėjimas.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Technogama“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškinyje prašė iškelti atsakovui UAB „Technogama“ bankroto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 7. Atsakovas UAB „Technogama“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 8. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Technogama“... 12. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 13. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, jeigu... 14. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi atsakovo į bylą pateiktu balansu,... 15. Pažymėtina, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal viešo registro duomenis 2013 m. rugpjūčio... 17. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad... 18. Dėl prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka... 19. Apeliantas prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šio savo... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikinti ir...