Byla 1A-551-337-2013
Dėl 2013 m. gegužės 24 d. Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo A. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Evaldo Vanago (kolegijos pirmininkas), Sigito Bagdonavičiaus ir Bronės Vidzėnienės, sekretoriaujant J. Ž., dalyvaujant prokurorui Edgarui Baltrimavičiui, gynėjai advokatei Eligijai Norkienei - Paplauskei, nuteistajam A. Z., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ir nuteistojo A. Z. apeliacinius skundus dėl 2013 m. gegužės 24 d. Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo A. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 str. 1 d. 65 MGL ( 8450,00 Lt) dydžio bauda;

3pagal BK 300 str. 1 d. 50 MGL ( 6500,00 Lt) dydžio bauda.

4Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 ir 5 d., paskirtos bausmės subendrintos apimant, įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas ir paskirta galutinė subendrinta bausmė - 61 MGL ( 7930,00 Lt) dydžio baudą.

5A. Z. dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 198 str. 1 d. ir BK 228 str. 1 d., BK 24 str. 6 d. ir BK 300 str. 1 d. išteisintas, kadangi nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6A. Z. atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl BK 228 str. 1 d. (nusikalstama veika inkriminuota pagal sutaptį su BK 24 str. 6 d. ir BK 300 str. 1 d.) nutrauktas, nes yra įsiteisėjęs prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu.

7G. M. skundžiamu nuosprendžiu iš kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d. išteisintas, jo atžvilgiu apeliacinių skundų nepaduota.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9A. Z. nuteistas už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju – ( - ), 2012 metų balandžio 29 d., ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tarnybos metu vykdydamas savo kaip ( - ) įgaliojimus, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi - tyčia D. Ž. paskirtos kardomosios priemonės įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje atvykimo registruotis policijos įstaigoje lape eilutėje Nr. 85 įrašydamas „2012-04-29 12 val.“ ir pasirašydamas šioje eilutėje D. Ž. parašu, melagingai patvirtino D. Ž. atvykimo registruotis policijos įstaigoje faktą, tai yra suklastojo tikrą dokumentą – ( - ) policijos komisariato ( - ) O. T. nutarimu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) įtariamajam D. Ž. paskirtos kardomosios priemonės - įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje - atvykimo registruotis policijos įstaigoje, kurios kontrolė pavesta ( - ) komisariatui, atvykimo registruotis policijos įstaigoje lapą, dėl ko buvo sumenkintas policijos kaip visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios teisėsaugos institucijos autoritetas, diskredituotas ( - ) kaip valdžios atstovo vardas, sumenkino valstybinės įstaigos – ( - ) prestižą, akivaizdžiai diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, todėl didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir juridinis asmuo – ( - ) ir ( - ) prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos ( - ) kaip valstybės institucijos, funkcijos ir veiklos principai.

10A. Z. išteisintas iš kaltinimo tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju - ( - ), pažeisdamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 6 d. reikalavimus, kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai; 2008-05-06 dienos Generalinio komisaro įsakymu Nr. 1V-165 patvirtintų Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo taisyklių 10 punkto reikalavimus, kad VRIS CDB naudotojai privalo saugoti VRIS CDB tvarkomų asmens duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta, tvarka; 12.1 punkto reikalavimus, kurie draudžia VRIS CDB naudotojams atskleisti VRIS CDB duomenis ir suteikti kitokią galimybę bet kokia forma su jais susipažinti tokios teisės neturintiems asmenis; 12.1 punkto reikalavimą, kuriuo yra draudžiama VRIS CDB naudotojui naudoti VRIS CDB duomenimis kitokiais nei VRIS nuostatuose, VRM ir įstaigų prie VRM valdomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų nuostatuose, kituose teisės aktuose ar duomenų teikimo sutartyje nurodytais tikslais; 2008-12-16 generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-775 patvirtintų naudotojų, dirbančių su registrais ir informacinėmis sistemomis administravimo taisyklių 16.1 nuostatas, kurios draudžia registrų naudotojams naudoti registrų duomenis ne tarnybos tikslais, bei taisyklių 16.5 draudimu be teisėto pagrindo tvarkyti registrų duomenis, juos perduoti kitiems asmenims ar paviešinti, 2012 metų balandžio 14 d. apie 13 val. 59 min., ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tarnybos metu vykdydamas savo, kaip ( - ) įgaliojimus, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi - naudodamasis VRIS naršykle Transporto priemonės registru, neteisėtai stebėjo ir mobiliojo ryšio telefonu V. G. paskleidė neviešus elektroninius duomenis apie D. T. vardu registruotą transporto priemonę-automobilį ( - ), valstybinis numeris ( - ) dėl ko buvo sumenkintas policijos kaip visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios teisėsaugos institucijos autoritetas, diskredituotas ( - ) kaip valdžios atstovo vardas, sumenkino valstybinės įstaigos – ( - ) prestižą, akivaizdžiai diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, todėl didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir juridinis asmuo – ( - ) ir ( - ) prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos ( - ) kaip valstybės institucijos, funkcijos ir veiklos principai.

11Taip pat A. Z. išteisintas iš kaltinimo tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju - ( - ), pažeisdamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 6 d. reikalavimus, kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai; 2008-05-06 dienos Generalinio komisaro įsakymu Nr. 1V-165 patvirtintų Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo taisyklių 10 punkto reikalavimus, kad VRIS CDB naudotojai privalo saugoti VRIS CDB tvarkomų asmens duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta, tvarka; 12.1 punkto reikalavimus, kurie draudžia VRIS CDB naudotojams atskleisti VRIS CDB duomenis ir suteikti kitokią galimybę bet kokia forma su jais susipažinti tokios teisės neturintiems asmenis; 12.1 punkto reikalavimą, kuriuo yra draudžiama VRIS CDB naudotojui naudoti VRIS CDB duomenimis kitokiais nei VRIS nuostatuose, VRM ir įstaigų prie VRM valdomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų nuostatuose, kituose teisės aktuose ar duomenų teikimo sutartyje nurodytais tikslais; 2008-12-16 generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-775 patvirtintų naudotojų, dirbančių su registrais ir informacinėmis sistemomis administravimo taisyklių 16.1 nuostatas, kurios draudžia registrų naudotojams naudoti registrų duomenis ne tarnybos tikslais, bei taisyklių 16.5 draudimu be teisėto pagrindo tvarkyti registrų duomenis, juos perduoti kitiems asmenims ar paviešinti, 2012 metų balandžio 16 d. 20 val. 58 min. ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tarnybos metu, vykdydamas savo kaip ( - ) įgaliojimus, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi - naudodamasis Policijos informacine sistema Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registru – „GM pažeidimai“, neteisėtai stebėjo ir mobiliojo ryšio telefonu T. J. paskleidė neviešus elektroninius duomenis apie D. D. padarytus ir stacionariais greičio matuokliais užfiksuotus administracinės teisės pažeidimus, dėl ko buvo sumenkintas policijos kaip visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios teisėsaugos institucijos autoritetas, diskredituotas ( - ) kaip valdžios atstovo vardas, sumenkino valstybinės įstaigos – ( - ), akivaizdžiai diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, todėl didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir juridinis asmuo – ( - ) ir ( - ) prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos ( - ) kaip valstybės institucijos, funkcijos ir veiklos principai.

12A. Z. išteisintas ir iš kaltinimo tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju - ( - ), pažeisdamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 6 d. reikalavimus, kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai; 2008-05-06 dienos Generalinio komisaro įsakymu Nr. 1V-165 patvirtintų Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo taisyklių 10 punkto reikalavimus, kad VRIS CDB naudotojai privalo saugoti VRIS CDB tvarkomų asmens duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta, tvarka; 12.1 punkto reikalavimus, kurie draudžia VRIS CDB naudotojams atskleisti VRIS CDB duomenis ir suteikti kitokią galimybę bet kokia forma su jais susipažinti tokios teisės neturintiems asmenis; 12.1 punkto reikalavimą, kuriuo yra draudžiama VRIS CDB naudotojui naudoti VRIS CDB duomenimis kitokiais nei VRIS nuostatuose, VRM ir įstaigų prie VRM valdomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų nuostatuose, kituose teisės aktuose ar duomenų teikimo sutartyje nurodytais tikslais; 2008-12-16 generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-775 patvirtintų naudotojų, dirbančių su registrais ir informacinėmis sistemomis administravimo taisyklių 16.1 nuostatas, kurios draudžia registrų naudotojams naudoti registrų duomenis ne tarnybos tikslais, bei taisyklių 16.5 draudimu be teisėto pagrindo tvarkyti registrų duomenis, juos perduoti kitiems asmenims ar paviešinti, 2012 metų gegužės 16 d. 15 val. 46 min. ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tarnybos metu, vykdydamas savo kaip ( - ) įgaliojimus, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi – naudodamasis „VRIS“ naršykle Asmens anketinių duomenų registru, neteisėtai stebėjo ir mobiliojo ryšio telefonu D. Z. paskleidė neviešus elektroninius duomenis apie A. S. šeimos sudėtį bei jos registracijos vietą, dėl ko buvo sumenkintas policijos kaip visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios teisėsaugos institucijos autoritetas, diskredituotas ( - ) kaip valdžios atstovo vardas, sumenkino valstybinės įstaigos – ( - ) prestižą, akivaizdžiai diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, todėl didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir juridinis asmuo – ( - ) ir ( - ) prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos ( - ) kaip valstybės institucijos, funkcijos ir veiklos principai.

13A. Z. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju - ( - ), 2012 metų vasario mėn. 17 d. apie 16 val. ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tarnybos metu vykdydamas savo, kaip ( - ), įgaliojimus piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi - leido, sudarė sąlygas bei suteikė galimybę ir tokiu būdu šalindamas kliūtis padėjo G. M. suklastoti tikrą dokumentą – 2011-10-26 Panevėžio apygardos prokuratūros ONKTS prokurorės N. G. nutarimu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) paskirtos kardomosios priemonės - įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje- kurios kontrolė pavesta ( - ) komisariatui, atvykimo registruotis policijos įstaigoje lapą, įrašant jame melagingus duomenis apie G. M. atvykimo registruotis policijos įstaigoje laiką vietoj „2012-02-17 16 val.“ įrašant „2012-02-17 18 val.“, dėl ko buvo sumenkintas policijos kaip visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios teisėsaugos institucijos autoritetas, diskredituotas ( - ) kaip valdžios atstovo vardas, sumenkino valstybinės įstaigos – ( - ) prestižą, akivaizdžiai diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, todėl didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir juridinis asmuo – ( - ) ir ( - ) prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos ( - ) kaip valstybės institucijos, funkcijos ir veiklos principai.

14Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras skundžia 2013-05-24 Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendį ir prašo nuosprendžio dalį dėl A. Z. išteisinimo pagal BK 198 str. 1 d. 228 str. 1 d. panaikinti ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį.

15Prokuroras prašo pripažinti A. Z. kaltu pagal BK 198 str. 1 d. (duomenų atskleidimas V. G.) ir nubausti jį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme bei pripažinti jį kaltu pagal BK 228 str. 1 d. ir nubausti jį 2 metų laisvės atėmimo bausme; taip pat pripažinti jį kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 198 str. 1 d. (duomenų atskleidimas T. J.) ir nubausti jį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme bei pripažinti jį kaltu pagal BK 228 str. 1 d. ir nubausti jį 2 metų laisvės atėmimo bausme; taip pat pripažinti jį kaltu pagal BK 198 str. 1 d. (duomenų atskleidimas D. Z.) ir nubausti jį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme bei pripažinti jį kaltu pagal BK 228 str. 1 d. ir nubausti jį 2 metų laisvės atėmimo bausme.

16Vadovaujantis BK 63 str. paskirtas bausmes subendrinti su bausmėmis paskirtomis teismo nuosprendžiu už kitas A. Z. padarytas nusikalstamas veikas iš dalies jas sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 4 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose ir 61 MGL dydžio piniginę baudą.

17Prokuroras nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, jog A. Z. veika neturėtų būti vertinama kaip nusikalstama, numatyta BK 198 str. 1 d. bei, kad jo veika galėtų būti vertinama kaip drausminis nusižengimas arba administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 21416 str.

18Prokuroras nurodo, jog yra nustatytas faktas, jog A. Z. duomenų bazėse neteisėtai stebėjo neviešus elektroninius duomenis ir telefonu juos paskleidė (panaudojo) tretiesiems asmenims. Tai, kad A. Z. neviešus elektroninius duomenis stebėjo ir panaudojo neteisėtai yra nustatyta byloje surinktais duomenimis, kurie patvirtina, kad A. Z. savo veiksmais pažeidė kaltinime nurodytus įstatymus, įsakymus ir kitus poįstatyminius aktus, nustatančius naudojimosi duomenų bazėmis ir jose saugoma informacija tvarką, dėl ko jo padaryta veika yra pavojinga.

19Prokuroras nurodo, kad BK 198 str. 1 d. dispozicijoje nėra nurodyta, kokių konkrečiai neviešų elektroninių duomenų stebėjimas, fiksavimas, perėmimas ir kt. užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal šį straipsnį. Tvirtina, kad iš to seka, jog bet kokių neviešų elektroninių duomenų neteisėtas stebėjimas, fiksavimas, perėmimas, įgijimas, laikymas, pasisavinimas ar kitoks panaudojimas yra pavojingas, nusikalstamas ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal BK 198 str. 1 d. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 198 str. objektas yra neviešų elektroninių duomenų konfidencialumas, dalykas - nevieši elektroniniai duomenys, nusikalstama veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia. Prokuroras tvirtina, kad A. Z. veiksmai pilnai atitinka šiuos nusikalstamos veikos kriterijus.

20Prokuroras teigia, kad yra neteisinga teismo išvada, jog A. Z. veika yra formali ir nepavojinga, nes padaryta buitinių pokalbių metu su jam pažįstamais asmenimis net neturint tikslo ir motyvo. BK 198 str. nėra nurodyta, kokių pokalbių metu turi būti atskleisti nevieši elektroniniai duomenys, kad tai užtrauktų baudžiamąją atsakomybę. Neviešų elektroninių duomenų panaudojimo – paskleidimo tretiesiems asmenis būdas neturi jokios reikšmės baudžiamajai atsakomybei kilti. Taip pat įstatyme nėra nurodytas kaip privalomas požymis tokios nusikalstamos veikos motyvas ar tikslas, taip pat nėra svarbu kokiam asmeniui nevieši elektroniniai duomenys buvo atskleisti.

21Teismas nuosprendyje pagrįstai konstatavo, kad byloje yra surinkta pakankamai duomenų patvirtinančių, kad A. Z. 2012-04-14 apie 13 val. 59 min. paskambino V. G. ir nurodė, kad tuo automobiliu, kurį prašė patikrinti, gali važinėti A., užsiimantis kontrabandinių cigarečių prekyba, dar prašė, kad tą automobilį sustabdytų ir patikrintų pareigūnai. Informaciją A. Z. patikrino nepadėjęs telefono, todėl V. G. girdėjo automobilio, kurį prašė patikrinti, savininko vardą ir pavardę. Prokuroras nurodo, kad iš byloje esančio garso įrašo yra aišku, kad A. Z. duomenis apie automobilio savininką atskleidžia ne šiaip kalbėdamas nepadėjus telefono ragelio, bet pasako juos konkrečiai tiesiogiai skambinusiajam asmeniui, kuris į A. Z. pateiktą informaciją reaguoja nurodydamas, kad tai ne tas asmuo apie kurį jis pranešė. Prokuroras tvirtina, kad tokiu būdu nevieši elektroniniai duomenys apie D. T. V. G. buvo atskleisti ne dėl neatsargumo - kalbant nepadėjus telefono ragelio, o sąmoningai ir tyčia.

22Prokuroras teigia, jog teismas nepagrįstai A. Z. išteisinimą motyvuoja tuo, kad A. Z. informaciją apie automobilio savininką pateikė V. G. vykdydamas savo kaip ( - ) pareigas. Būtina atsižvelgti į tai, kad jis kaip ( - ) turėjo ir privalėjo užfiksuoti ir patikrinti skambinančiojo pateiktus duomenis, bet jokiu būdu negalėjo atskleisti skambinančiam asmeniui anketinių automobilio savininko duomenų, ką daryti griežtai draudžia kaltinime nurodyti teisės aktai.

23Dėl kitos neteisėto elektroninių duomenų stebėjimo ir atskleidimo T. J. nusikalstamos veikos, prokuroras pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog A. Z., norėdamas padėti D. D., T. J. pasakė, kad šis pasakytų D. D., jog pastarasis yra viršijęs greitį ir jam paskirtos baudos, kad susimokėtų baudas. Teismas padarė išvadą, kad tokia informacija apie D. D. T. J. buvo nereikalinga ir neįdomi, T. J. nieko neklausė ir nesužinojo D. D. paskirtų baudų dydžio. Informacija apie paskirtas baudas buvo reikalinga pačiam D. D., jei pastarasis neturėjo informacijos apie paskirtas baudas. Tačiau prokuroras pažymi, kad paminėtos aplinkybės nešalina A. Z. baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą neviešų elektroninių duomenų panaudojimą - paskleidimą pašaliniam asmeniui. Be to, byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad A. Z. telefonu A. J. vardino kelias vietas kur ir kada buvo užfiksuotas D. D. viršytas leistinas greitis, kiek jis buvo viršytas ir pan.

24Teigia, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad minėti A. Z. veiksmai nepavojingi. Byloje nėra jokių duomenų leidžiančių pagrįstai manyti, kad A. Z. atskleidė informaciją apie D. D. T. J. gerų norų vedinas. Taip pat byloje nenustatyta jokių duomenų apie tai, kad T. J. turėtų kokią nors realią galimybę informuoti D. D. apie jam paskirtas baudas ir gresiantį priverstinį išieškojimą. Iš telefoninio pokalbio garso įrašo yra akivaizdu, kad A. Z. atskleidė informacija T. J. apie D. D. nusižengimus ne norėdamas D. D. padėti, o vedinas elementaraus noro apkalbėti su T. J. bendrą pažįstamą. Be to, pažymi, kad veikos motyvas ir tikslas neturi jokios reikšmės baudžiamajai atsakomybei kilti.

25Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2012-05-16 apie 15 val. 46 min. A. Z. telefoninio pokalbio su pusbroliu D. Z. metu atskleidė, jam A. S. anketinius duomenis ir jos šeimos sudėtį. Tačiau teismo manymas, kad toks buitinis A. Z. pokalbis su giminaičiu, kurio metu buvo naudotasi VRIS CDB duomenimis, A. Z. galėtų užtraukti drausminę arba administracinę, tačiau ne baudžiamąją atsakomybę, prokuroro teigimu yra nepagrįstas. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 198 str. 1 d. visiškai neturi jokios reikšmės kokio pobūdžio pokalbio - dalykinio, asmeninio, konfliktinio, intymaus ar pan., metu ir su kokiu asmeniu kalbantis - draugu, giminaičiu, šeimos nariu, svetimu žmogumi, buvo neteisėtai panaudoti (atskleisti) nevieši elektroniniai duomenys. Tai, kad A. S. internetiniame profilyje A. Z. teigimu yra pateikta dar daugiau jos asmeninės informacijos, nešalina jo baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą vieką numatytą BK 198 str. 1 d.

26Tvirtina, kad teismas A. Z. išteisinimą pagal BK 228 str. 1 d. nepagrįstai motyvuoja tuo, kad kaltinamasis ėjo gana neaukštas - ( - ) - pareigas, kaltinamojo veiksmai nesukėlė rezonanso visuomenėje, asmenys, apie kuriuos informacija paviešinta, neapklausti, todėl laikytina, kad jiems žala nepadaryta, nevieši duomenys paskleisti buitinių pokalbių su pažįstamais asmenimis metu, trys pokalbiai buvo gana trumpi ir paskalų lygio. Prokuroras nurodo, kad tokia teismo pozicija ir motyvai yra neteisingi, kadangi byloje yra pakankamai duomenų pagrindžiančių, kad A. Z. būdamas valstybės pareigūnų tarnybos metu vykdydamas savo tiesiogines kaip ( - ) pareigas padarė tris nusikalstamas veikas, numatytas BK 198 str. 1 d., o pagal teismų praktiką pareigūnui tarnybos metu padarius kokią nors tyčinę nusikalstamą veiką, tai jau sukelia didelę neturtinę žalą valstybei ar juridiniam asmeniui ir toks asmuo yra trauktinas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 228 str.

27Apibendrindamas prokuroras nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė išvadas, neatitinkančias bylos aplinkybių, todėl išteisinamasis teismo nuosprendis A. Z. atžvilgiu pagal BK 198 str. 1 d. ir 228 str. 1 d. (trys epizodai) atžvilgiu yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas, ir jo atžvilgiu priimtinas apkaltinamasis nuosprendis.

28A. Z. skundžia 2013-05-24 Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendį ir prašo nuosprendžio dalį dėl pripažinimo kaltu pagal BK 228 str. 1 d. jį išteisinti, taip pat prašo sumažinti paskirtą baudą.

29Apeliantas nurodo, kad kaltu prisipažino iš dalies, su 2008-05-06 generalinio komisaro įsakymu Nr. IV-I65 nebuvo susipažinęs. Kaltu padaręs nusikalstamą veiklą, numatytą BK 300 str. 1 d., prisipažino. Nurodo, kad D. S. jam pasakė, kad pažįstamas Ž. negali atvažiuoti atsižymėti ir prašė jo ką nors padaryti, kad nereikėtų Ž. važiuoti. Už tai tikrai jokio atlygio nežadėjo. D. S. jam sakė, kad D. Ž. yra pas močiutę ir neturi su kuo atvažiuoti atsižymėti. Apeliantas nurodo, kad nesureikšmino, jog registracijos žurnalas yra oficialus dokumentas ir neatvykus D. Ž. parašė už jį datą, valandą bei pasirašė už jį ne savo parašu, bet panašiu į jo. Mano, kad registracijos žurnalas nėra oficialus dokumentas. Jis nesusiūtas, tuo metu nebuvo sunumeruotas. D. Ž. registracijos lapo tęsinys yra ant paprasto, nesugrafuoto balto popieriaus lapo.

30Apeliantas pažymi, kad tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisme davė išsamius parodymus, nieko neslėpė, jų nekeitė, iš karto pripažino savo kaltę dėl BK 300 str. 1 d. Tačiau apeliantas nurodo, kad nesutinka su tuo, kad jo veiksmai padarė didelę žalą valstybės interesams ir sumenkino ( - ) prestižą, nes jis ėjo žemas - ( - ) - pareigas, jo veiksmai nesukėlė rezonanso visuomenėje, kaltinimo teiginiai dėl didelės neturtinės žalos padarymo deklaratyvūs ir nepagrįsti proceso metu jokiais įrodymais, todėl jo veikoje nėra piktnaudžiavimo požymių.

31Apeliantas nurodo, kad LAT praktikoje konstatuota, kad piktnaudžiavimas pasireiškia tuo, kad asmeniniai interesai yra iškelti aukščiau už viešuosius (kasacinė nutartis Nr. 2K-660/2007). Tvirtina, kad jis jokių asmeninių interesų, pasirašydamas už kitą asmenį, neturėjo. Jam nebuvo žadėtas atlygis ir apie tai jokios kalbos nebuvo, o D. Ž. jam nėra draugas ar giminaitis, jis tik padėjo jaunuoliui, kad jam nebereiktų važiuoti iš kaimo. Tikrai tuo metu nepagalvojo, kad klastoja kokį nors dokumentą.

32Apeliantas teigia, kad iš bylos medžiagos matyti, kad veikos sudėtyje nėra priežastinio ryšio, nes nėra žalos. Tvirtina, kad deklaratyvus teismo manymas, jog D. Ž. gali pagalvoti, kad jis gali nesilaikyti jam skirtų apribojimų, neiti registruotis, jei kažkas turi pažįstamų policijoje. Jis kaip ir bet kuris kitas Lietuvos Respublikos pilietis privalo laikytis įstatymų, nes už jų pažeidimą yra numatyta atitinkama atsakomybė. Tvirtina, kad iš surinktų byloje įrodymų, niekam žala padaryta nebuvo - nei D. Ž., nei jo pažįstamiems, nei juridiniam asmeniui. Teismui jokie įrodymai dėl didelės žalos nepateikti. Pažymi, kad jis ėjo žemas pareigas - ( - ) - pareigas, todėl jo veiksmai nesukėlė visuomenėje jokio atgarsio, niekas apie tai nežinojo, netgi D. Ž. ir jo artimieji iki tol, kol nebuvo apklausti liudytojais byloje. Apeliantas nurodo, kad teismas turėjo pagrįsti ir motyvuoti išvadą dėl padarytos didelės žalos. Nepagrindus jos, veika negali būti kvalifikuota pagal BK 228 str., o jo padaryta veika nebent galėjo būti vertinama dėl jo drausminės atsakomybės. Be to, apeliantas nurodo, kad jis nesuvokė, jog pažeidė įstatymą pasirašydamas į žurnalą, kurio nelaikė oficialiu dokumentu, nenumatė jokios žalos. Mano, kad jis padarė tik vieną nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 1 d., o dėl 228 str. 1 d. turėtų būti išteisintas.

33Mano, kad jį išteisinus pagal BK 228 str. 1 d. būtų pagrindas pagal BK 40 str. teismui atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Jis, buvęs pareigūnas, nusikalstamų veikų padarymo metu gyveno su sutuoktine I. Z., kuri turi galimybę jam daryti teigiamą įtaką. Šiuo metu nebedirba. Dėl ligos yra ( - ) pensininkas. Jam paskirta pareigūno pensija yra 594 litai. Iš tarnybos atleistas nuo 2013-04-24. Jo sutuoktinė I. Z. gauna 1330 litų per mėnesį pajamas, dukra studijuoja, dar jis padeda nepilnamečiams 3 giminaičiams, todėl 61 MGL dydžio bauda jam yra labai didelė ir, mano, kad neadekvati padarytai nusikalstamai veikai.

34Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro skundą tenkinti, o nuteistojo atmesti. Nuteistasis bei jo gynėja prašė A. Z. apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroro atmesti.

35Apeliaciniai skundai netenkinami.

36Prokuroras apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais išteisinti A. Z. dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 198 str. ir 228 str. 1 d. padarymo ir prašo A. Z. dėl šių nusikalstamų veikų, kurios kaltinime D. Z. nurodytos kaip pasireiškusios neviešų elektroninių duomenų paskleidimu V. G., T. J., D. Z., pripažinti kaltu.

37Pirmosios instancijos teismas A. Z. pagal BK 198 str. 1 d, BK 228 str. 1 d. išteisino tuo pagrindu, jog jis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Apygardos teismas su šia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka.

38Iš A. Z. pareikšto kaltinimo matyti, kad jis buvo kaltinamas piktnaudžiavimu tarnyba bei neteisėtu elektroninių duomenų stebėjimu ir paskleidimu dėl to, kad jis, eidamas ( - ) pareigas, neteisėtai stebėjo ir paskleidė kitiems asmenims neviešus elektroninius duomenis apie D. T. vardu registruotą transporto priemonę, apie D. D. padarytus ir stacionariais greičio matuokliais užfiksuotus administracinius teisės pažeidimus bei A. S. šeimos sudėtį ir jos registracijos vietą.

39Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 198 str. 1 d. kyla tam, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis.

40Nors A. Z. neneigė, jog duomenis apie asmenis paskleidė juos sužinojęs iš elektroninių duomenų bazių, kurios yra nurodytos A. Z. pareikštame kaltinime, byloje nustatyta, prie kokių duomenų bazių darbo metu buvo prisijungęs A. Z., tačiau kolegijos vertinimu A. Z. atsakomybė pagal BK 198 str., numatantį baudžiamąją atsakomybę už elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą, nekyla. Vertinant konkrečias baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes, A. Z. veiksmai - duomenų apie asmenis perdavimas nėra tokio pavojingumo, dėl ko jie teisiškai vertintini pagal BK 198 str. 1 d. ir BK 228 str. 1 d.

41Iš baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad A. Z. duomenis apie asmenis, kuriuos jis sužinojo einamų pareigų pagrindu, atskleidė telefoninių pokalbių metu, t.y. žodžiu. Duomenų, kad A. Z. būtų neviešus elektroninius duomenis paskleidęs elektronine forma juos perduodant, persiunčiant, patalpinant viešoje erdvėje, nėra. Teismo vertinimu, A. Z. veiksmai - telefoninio pokalbio metu pasakyta informacija apie asmenis, kurią jis, nors ir sužinojo iš elektroninių duomenų bazių, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kuriomis A. Z. paskleidė duomenis apie asmenis, nelaikytini tokiais pavojingais veiksmais, kuriais buvo pažeistas elektroninių duomenų saugumas, taip pat baudžiamąją atsakomybę suponuojančiu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.

42Baudžiamosios bylos įrodymai - liudytojo V. G. parodymai, 2012-05-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole užfiksuotas pokalbis patvirtina, kad V. G., paskambinęs A. Z., informavo jį apie galimai daromus teisės pažeidimus, nurodė automobilio markę ir valstybinį numerį, o A. Z. pagal pateiktus automobilio duomenis V. G. pokalbio metu nurodė, kieno vardu yra registruotas jo nurodytas automobilis ( t.1., b.l. 128-163). Teismo vertinimu, nors A. Z. ir neturėjo teisės atskleisti liudytojui, kieno vardu yra registruotas liudytojo nurodytas automobilis, tačiau vertinant pokalbio turinį, tai nesudaro pagrindo išvadai, kad A. Z. turėjo tikslą perduoti V. G. elektroninius duomenis bei piktnaudžiauti tarnyba.

43Analogiška išvada darytina ir dėl elektroninių duomenų apie D. D. bei A. S. paskleidimą. Iš baudžiamojoje byloje esančio telefoninio pokalbio matyti, kad A. Z. asmeninio pokalbio su T. J. metu kalba apie bendrą pažįstamą D. D.: „Dirbu. Tai jo, či radara, kur nuotraukas, žiūriu. ( - ), kad deda fotografuotis. Ketvirtų dien Anykščių rajoni, devintų dien Jonavos rajoni“ ( t. 1., b.l. 128-163). Iš pokalbio apie A. S. matyti, kad A. Z. nurodė, kad „oi ti ta valkata ten jos ne K. vardas, o A.“, „tokia S. ( - ) metai“, „I. tikrai ( - ) pacnas ir Mergiote E. ( - )“, „registruota ta plevėsa Anglijoj“ (t.1., b.l. 128-163). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į pokalbių turinį ir aplinkybes, t. y. jog A. Z. atliekamo darbo metu – žiūrėdamas radaro duomenis, kalbėdamas telefonu pasakė nurodyto pobūdžio informaciją apie D. D., bei privataus pokalbio metu nurodytus duomenis apie A. S., nėra pagrindo išvadai, kad A. Z. būtų siekęs perduoti elektroninius duomenis ir tokiu būdu tyčia piktnaudžiavo tarnyba.

44Nurodomus A. Z. veiksmus vertinti kaip nusikaltimą nesudaro pagrindo ir aplinkybė, kokie duomenys buvo paskleisti. Iš baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad pasinaudodamas duomenų bazėmis A. Z. atskleidė duomenis apie D. T., nurodydamas jo vardą ir pavardę, duomenis apie užfiksuotus D. D. padarytus teisės pažeidimus bei duomenis apie A. S., nurodydamas jos vardą, pavardę, amžių, registraciją, duomenis apie jos vaikus – vaikų amžių ( t.1., b.l. 128-164). Taigi, atsižvelgiant į atskleistų duomenų pobūdį, teismo vertinimu, taip pat nėra pagrindo A. Z. veiksmus vertinti kaip nusikaltimą. Kiekvienu atveju buvo atskleisti asmens duomenys, o A. Z., atsižvelgiant į jo 2011-10-07 pateiktą Policijos informacinės sistemos naudotojo prašymą darbui su šiame prašyme nurodytais registrais bei tai, kad jis pasirašytinai supažindintas su registrų, duomenų saugos, Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių nuostatomis ir kitais teisės aktais, kuriais turi būti vadovaujamasi tvarkant registrų duomenis, yra duomenų naudotojas ir tvarkytojas ( t.3., b.l. 52-54), todėl darytina išvada, kad A. Z. gali būti taikoma administracinė atsakomybė, numatyta ATPK 21416 str. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai) pažymėta, jog „siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.)“. Ši nuostata yra aktuali aiškinant ir nustatant nusikalstamo piktnaudžiavimo (BK 228 straipsnis) požymius ( LAT kasacinė nutartis Nr. 2K-161/2012). A. Z. buvo inkriminuoti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų reikalavimų pažeidimai, todėl nepritartina praktikai kai asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė už veiksmus, kurie gali būti įvertinti kaip administracinis teisės pažeidimas.

45Teismo vertinimu, A. Z. veiksmais didelė žala, numatyta BK 228 str. 1 d., nebuvo padaryta. Teismas tokią išvadą daro įvertinęs paskleistos informacijos pobūdį ir paskleidimo būdą, taip pat tai, kad nėra duomenų, jog duomenų atskleidimas asmenims sukėlė kokias neigiamas pasekmės.

46A. Z. apeliaciniu skundu prašo jį išteisinti pagal BK 228 str. dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi 2012-04-29 pasirašant už D. Ž. atvykimo registruotis policijos įstaigoje lape. Išteisinti pagal BK 300 str. 1 d. apeliantas neprašo.

47Pagal BK 228 str. 1 d. atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.

48Apygardos teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas A. Z. kaltu pagal BK 228 str. 1 d. pripažino pagrįstai. Baudžiamojoje byloje yra nustatyti visi būtinieji piktnaudžiavimo nusikalstamos veikos požymiai baudžiamajai atsakomybei kilti.

49A. Z. neneigė pasirašęs už D. Ž. atvykimo registruotis policijos įstaigoje lape, o liudytojas D. Ž. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, kad jis 2012-04-29 į policijos įstaigą registruotis nebuvo atvykęs. Baudžiamojoje byloje esant nustatytai aplinkybei, kad A. Z. suklastojo tikrą dokumentą – atvykimo registruotis policijos įstaigoje lapą jame nurodydamas tikrovės neatitinkantį faktą, jog D. Ž. 2012-04-29, 12 val. buvo atvykęs į policijos įstaigą ir užsiregistravo, pagrįstai pripažinta, kad A. Z. vykdydamas ( - ) įgaliojimus piktnaudžiavo tarnybine padėtimi.

50A. Z. tyčia atlikti neteisėtus veiksmus byloje yra įrodyta. Pats A. Z. paaiškino, kad jam paskambino D. S. ir pasakė, kad jo pažįstamas D. Ž. negali atvykti registruotis, todėl jis segtuve esančiame dokumente pasirašė už D. Ž. ( t.3., b.l. 7-9). Tai, kad A. Z. suvokė savo veiksmų neteisėtumą ir taip norėjo elgtis, patvirtina aplinkybės, jog jis žinojo, kad D. Ž. neatvyks registruotis policijos įstaigoje ir paprašytas D. S. už D. Ž. registracijos lape įrašė ne tik datą, valandą, bet ir už jį pasirašė. Patvirtindamas tai jis pasiuntė trumpąją žinutę į abonentinį Nr. ( - ), kurioje nurodė „OK 12 val. buvo“.

51Nors apeliantas skunde nurodo, kad taip pasielgdamas jis jokių asmeninių interesų neturėjo, taip pat jam nebuvo žadėtas atlygis, tačiau A. Z. buvo kaltinamas ir nuteistas pagal BK 228 str. 1 d., kurioje piktnaudžiavimą kvalifikuojantis požymis – siekimas gauti turtinės ar kitokios asmeninės naudos, priešingai nei BK 228 str. 2 d., nenumatyti.

52Apeliantas nesutinka, kad jo veiksmais buvo padaryta didelė žala, tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas šio nusikaltimo sudėties požymio nenustatė ir savo išvadų nepagrindė. Tačiau iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad teismo išvada, jog A. Z. savo elgesiu padarė didelę žalą valstybei ir policijos komisariatui, kuriame dirbo, yra pagrįsta. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didelė, jei ji patiriama dėl Konstitucijoje įtvirtintų teisių ar laisvių pažeidimo, valstybės institucijų autoriteto sumenkinimo, darbo sutrikdymo. Baudžiamojoje byloje pagrįstai nustatyta, kad A. Z. savo veiksmais sumenkino policijos kaip visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios teisėsaugos institucijos autoritetą, diskreditavo ( - ) vardą, sumenkino ( - ) prestižą. A. Z., būdamas ( - ) ir klastodamas dokumentą, kuo siekė nuslėpti, jog į policijos įstaigą asmuo, kuris įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, neatvyko ir jis skirtos kardomosios priemonės nevykdo, neabejotinai tokiu būdu veikė priešingai policijos kaip teisėsaugos institucijos veiklos esminiams principams, todėl A. Z. veiksmais buvo padaryta didelė žala valstybei ir ( - ).

53Nėra pagrindo A. Z. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Dėl šio apelianto prašymo motyvuotai pasisakė pirmosios instancijos teismas, su kurio motyvais apeliacinės instancijos teismas sutinka. Nėra pagrindo manyti, kad I. Z. turi galimybę daryti teigiamą poveikį A. Z.. Jis nusikalstamų veikų padarymo metu gyveno su sutuoktine, tačiau tai jam nesukliudė padaryti teisės pažeidimus.

54Skirdamas bausmę A. Z. pirmosios instancijos teismas įvertino visumą bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių ir jas nurodė nuosprendyje. Apelianto skunde aptariama jo turtinė padėtis nesudaro pagrindo švelninti jam paskirtos baudos bausmes, kuri savo dydžiu yra mažesnė nei už atitinkamas nusikalstamas veikas numatytas sankcijos vidurkis.

55Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį nėra pagrindo.

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

57Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ir nuteistojo A. Z. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 str. 1 d.... 3. pagal BK 300 str. 1 d. 50 MGL ( 6500,00 Lt) dydžio bauda.... 4. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 ir 5 d., paskirtos bausmės subendrintos apimant,... 5. A. Z. dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 198 str. 1 d. ir BK 228 str. 1... 6. A. Z. atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl BK 228 str. 1 d. (nusikalstama... 7. G. M. skundžiamu nuosprendžiu iš kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d.... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. A. Z. nuteistas už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju – ( - ),... 10. A. Z. išteisintas iš kaltinimo tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju -... 11. Taip pat A. Z. išteisintas iš kaltinimo tuo, kad jis, būdamas valstybės... 12. A. Z. išteisintas ir iš kaltinimo tuo, kad jis, būdamas valstybės... 13. A. Z. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju - ( - ),... 14. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras skundžia 2013-05-24 Kupiškio... 15. Prokuroras prašo pripažinti A. Z. kaltu pagal BK 198 str. 1 d. (duomenų... 16. Vadovaujantis BK 63 str. paskirtas bausmes subendrinti su bausmėmis... 17. Prokuroras nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais,... 18. Prokuroras nurodo, jog yra nustatytas faktas, jog A. Z. duomenų bazėse... 19. Prokuroras nurodo, kad BK 198 str. 1 d. dispozicijoje nėra nurodyta, kokių... 20. Prokuroras teigia, kad yra neteisinga teismo išvada, jog A. Z. veika yra... 21. Teismas nuosprendyje pagrįstai konstatavo, kad byloje yra surinkta pakankamai... 22. Prokuroras teigia, jog teismas nepagrįstai A. Z. išteisinimą motyvuoja tuo,... 23. Dėl kitos neteisėto elektroninių duomenų stebėjimo ir atskleidimo T. J.... 24. Teigia, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad minėti A. Z. veiksmai... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2012-05-16 apie 15 val. 46 min. A.... 26. Tvirtina, kad teismas A. Z. išteisinimą pagal BK 228 str. 1 d. nepagrįstai... 27. Apibendrindamas prokuroras nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 28. A. Z. skundžia 2013-05-24 Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendį ir... 29. Apeliantas nurodo, kad kaltu prisipažino iš dalies, su 2008-05-06 generalinio... 30. Apeliantas pažymi, kad tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisme davė išsamius... 31. Apeliantas nurodo, kad LAT praktikoje konstatuota, kad piktnaudžiavimas... 32. Apeliantas teigia, kad iš bylos medžiagos matyti, kad veikos sudėtyje nėra... 33. Mano, kad jį išteisinus pagal BK 228 str. 1 d. būtų pagrindas pagal BK 40... 34. Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro skundą tenkinti, o nuteistojo... 35. Apeliaciniai skundai netenkinami.... 36. Prokuroras apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 37. Pirmosios instancijos teismas A. Z. pagal BK 198 str. 1 d, BK 228 str. 1 d.... 38. Iš A. Z. pareikšto kaltinimo matyti, kad jis buvo kaltinamas piktnaudžiavimu... 39. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 198 str. 1 d. kyla tam, kas neteisėtai... 40. Nors A. Z. neneigė, jog duomenis apie asmenis paskleidė juos sužinojęs iš... 41. Iš baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad A. Z.... 42. Baudžiamosios bylos įrodymai - liudytojo V. G. parodymai, 2012-05-30... 43. Analogiška išvada darytina ir dėl elektroninių duomenų apie D. D. bei A.... 44. Nurodomus A. Z. veiksmus vertinti kaip nusikaltimą nesudaro pagrindo ir... 45. Teismo vertinimu, A. Z. veiksmais didelė žala, numatyta BK 228 str. 1 d.,... 46. A. Z. apeliaciniu skundu prašo jį išteisinti pagal BK 228 str. dėl... 47. Pagal BK 228 str. 1 d. atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo,... 48. Apygardos teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus... 49. A. Z. neneigė pasirašęs už D. Ž. atvykimo registruotis policijos... 50. A. Z. tyčia atlikti neteisėtus veiksmus byloje yra įrodyta. Pats A. Z.... 51. Nors apeliantas skunde nurodo, kad taip pasielgdamas jis jokių asmeninių... 52. Apeliantas nesutinka, kad jo veiksmais buvo padaryta didelė žala, tvirtina,... 53. Nėra pagrindo A. Z. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.... 54. Skirdamas bausmę A. Z. pirmosios instancijos teismas įvertino visumą... 55. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, keisti ar naikinti pirmosios... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 57. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ir nuteistojo A. Z. apeliacinius...