Byla 2A-1882-553/2012
Dėl skolos už šilumos energiją ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys – Vilniaus miesto savivaldybė, SĮ „Vilniaus miesto būstas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-19 sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei R. Ž. dėl skolos už šilumos energiją ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys – Vilniaus miesto savivaldybė, SĮ „Vilniaus miesto būstas“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės skolą už patiektą šilumos energiją – 1 132,74 Lt, delspinigius – 82,46 Lt, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 72,90 Lt (b. l. 2-5).

5Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad socialiniame bute negyveno. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2009-01-29 išleido įsakymą „Dėl bendrabučio (duomenys neskelbtini) nuomos sutarties sudarymo su R. Ž.“, kurio pagrindu su atsakove buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir išnuomotas vienas kambarys, esantis dviejų kambarių bute, tačiau atsakovė negalėjo apsigyventi išnuomotuose gyvenamosiose patalpose dėl neteisėtų nuomininko J. J. veiksmų, nes minėtas asmuo neleido atsakovei ir jos šeimai įsikelti į atsakovei išnuomotą gyvenamosios patalpos dalį (b. l. 59-61).

6Trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepime nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdo visas savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, taip pat yra įgaliotas įgyvendinti visas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bei negyvenamųjų patalpų savininko teises ir pareigas bei atstovauti savivaldybės interesus. Atsiliepime trečiasis asmuo taip pat nurodė, kad pareiga mokėti už šildymą tenka nuomininkui. Buto esančio (duomenys neskelbtini) nuomininkas laikytinas šilumos energijos ir karšto vandens vartotoju, todėl jam atsiranda pareiga mokėti už šias paslaugas. Be to ši atsakovės pareiga įtvirtinta ir 2009-03-02 šilumos pirkimo –pardavimo sutartyje Nr. 0302791 (b. l. 43-45).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė tenkinti ieškinį, priteisti 1 132,74 Lt skolą, 82,65 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-11-05 iki 2011-05-05, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo ir 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas nurodė, jog pagal šilumos pirkimo – pardavimo sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi kas mėnesį mokėti mokesčius už šilumos energiją. Atsakovė savo iniciatyva sudarė sutartį, tačiau įsipareigojimų nevykdė, todėl 2010-08-31 ji buvo nutraukta šilumos tiekėjo iniciatyva, tačiau tai neatleidžia atsakovės nuo atsakomybės dėl sutarties pažeidimo. Nuo sutarties sudarymo 2009-03-24 iki nutraukimo 2010-08-31 atsakovė mokesčių nemokėjo, todėl turi apmokėti 1 132,74 Lt skolą. Mokesčiai paskaičiuoti pagal Metodą Nr. 4 už 35,36 m², mokesčiai už karštą vandenį nebuvo skaičiuojami, taip pat buvo skaičiuojama pusė už butą mokėtino cirkuliacinio mokesčio. Butas atsakovei perduotas 2009-03-24, nuomos sutartis nutraukta 2011-01-27, o butas grąžintas Vilniaus m. savivaldybei 2011-05-13. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis nutraukta 2010-09-09 raštu, į kurį atsakymo negauta. Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies. Paaiškino, kad sutinka apmokėti skolą už pirmus nuomos mėnesius, kai buvo suteiktas socialinis būstas (duomenys neskelbtini). Suteiktame būste negalėjo apsigyventi dėl konfliktiško kaimyno. Su didžiąją skolos dalimi nesutinka, nes 2009-05-25 kreipėsi į savivaldybę su prašymu – pareiškimu, kad neskaičiuotų nuomos mokesčio ir kitų komunalinių mokesčių, prašė skirti kitą socialinį būstą arba iškeldinti kaimynus. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsižvelgė į prašymą ir sustabdė nuomos mokesčio mokėjimą. Dėl komunalinių mokesčių neskaičiavimo tarėsi pati. Buvo nuėjusi į UAB „Vilniaus energija“, esančią (duomenys neskelbtini), pateikė nuomos mokesčio skaičiavimo sustabdymo raštą, bet jai pasakė, kad mokesčio skaičiavimo sustabdymui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ turi atsiųsti raštą. Kad UAB „Vilniaus energija“ reikalingas dokumentas dėl mokesčio skaičiavimo sustabdymo kalbėjo su SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriumi D. L.. Buvo sakoma, kad klausimą pavyks išspręsti, iškeldins kaimynus, tačiau jie nebuvo iškeldinti, o jos šeimai buvo suteiktas kitas socialinis būstas. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ žinojo visą situaciją. Į išnuomotą butą patekti galėjo, tačiau jame gyventi negalėjo. Trečiųjų asmenų Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atstovė prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad 2009-01-29 įsakymo pagrindu 2009-03-02 buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, atsakovei išnuomotas kambarys dviejų kambarių bute. 2009-03-23 buvo pasirašytas patalpų perdavimo – priėmimo aktas. Pagal sutarties 11 ir 29 punktus, nuomininkė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį už kitas suteiktas paslaugas. Pagal galiojančius teisės aktus pareiga mokėti už šildymą tenka nuomininkui. Kaimyno, dėl kurio atsakovė negalėjo gyventi, teismas neiškeldino. Šiuo metu byla nagrinėjama apeliacine tvarka. 2009-05-25 prašymą sprendė, atsakovei nebuvo skaičiuojamas nuomos mokestis. Jo skaičiavimas buvo sustabdytas, kol bus išspręsta konfliktinė situacija. Dėl kitų mokesčių skaičiavimo negali pasakyti. Atsakovė galėjo patekti į butą, tiesiog tarp gyventojų vyko konfliktas (b. l. 139-141).

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-12-19 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisė ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovės R. Ž. 105,75 Lt skolos už šilumos energiją, 9,10 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (114,85 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad butas, esantis (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b. l. 19-20). 2009-01-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-166 atsakovės šeimai buvo išnuomotas 35,36 m² ploto kambarys su bendro naudojimo patalpomis bendrabutyje (duomenys neskelbtini) (b. l. 46). Šio įsakymo 2.2. punktu trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įpareigotas su atsakove pasirašyti bendrabučio perdavimo priėmimo aktą tik tada, kai ši pateiks su paslaugų tiekėjais sudarytų sutarčių kopijas. 2009-03-02 tarp SĮ „Viliaus miesto butai“ ir atsakovės R. Ž. buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kuria nuomininkė įsipareigojo per 10 d. nuo sutarties pasirašymo sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais, tame tarpe ir ieškovu (sutarties 10 p., b. l. 47-50). 2009-03-02 ieškovas su atsakove sudarė šilumos pirkimo – pardavimo sutartį Nr.0302791, pagal kurią ši įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (sutarties 10.1 p., b. l. 9-16). 2009-03-24 buvo pasirašytas gyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo aktas, kuriuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsakovei perdavė išnuomotas patalpas (b. l. 51). 2009-05-25 pareiškimu atsakovė kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės administraciją ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nurodydama, kad dėl susidariusios konfliktinės situacijos su kaimynais (kurie neleido įeiti į nuomojamą kambarį, statyti baldų, naudotis bendrojo naudojimo patalpomis), negali bute apsigyventi ir deklaruoti gyvenamosios vietos, nes šiuo adresu jų niekas nerastų. Prašė neskaičiuoti nuomos mokesčio ir kitų komunalinių paslaugų mokesčių, skirti kitą socialinį būstą arba iškeldinti kaimynus (b. l. 62). 2009-07-27 raštu SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsakovei pranešė, jog nuo 2009-04-01 nuomos mokestis neskaičiuojamas dėl susiklosčiusios situacijos su kaimynais, dėl ko nuomininkės šeima negali įsikelti į nuomojamas patalpas. Taip pat nurodoma, jog nuomos mokesčio skaičiavimas sustabdytas iki konfliktinės situacijos išsprendimo (b. l. 65). Vilniaus m. savivaldybės administracija, išnagrinėjusi atsakovės kreipimąsi, 2009-09-14 rašte nurodė, jog savivaldybės Socialinių reikalų komitetas pritarė siūlymui pradėti bendrabučio nuomos sutarties su J. J. nutraukimo procedūrą, jo šeimai numatoma siūlyti apsigyventi kitame bendrabučio kambaryje (b. l. 63). 2010-12-31 įsakymu atsakovei suteiktas kambarys su bendro naudojimo patalpomis kitame bendrabutyje (b. l. 66). 2011-05-13 perdavimo ir priėmimo aktu atsakovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ perdavė patalpas (duomenys neskelbtini) (b. l. 80). Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių asmenų paaiškinimai neginčijamai nustatyta, kad atsakovė R. Ž. 2009-03-02 sutartimi išnuomotame ir 2009-03-24 aktu jai perduotame būste negyveno dėl susidariusios konfliktinės situacijos su buto kaimynais, neleidusiais patekti į nuomojamą kambarį, naudotis bendrojo naudojimo patalpomis (b. l. 62, 63, 65, 117-119). Atsakovė kaip apdairi ir rūpestinga nuomos sutarties šalis apie susidariusią situaciją pranešė trečiajam asmeniui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kurio darbuotojai sprendė su buto kaimynais kilusį konfliktą, siekdami sudaryti galimybę atsakovei apsigyventi jos šeimai išnuomotame kambaryje (b. l. 62, 116-117). 2009-05-25 pareiškime tretiesiems asmenims Vilniaus m. savivaldybės administracijai ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsakovė nurodė, dėl kokių priežasčių negali naudotis jai suteiktu būstu, prašė neskaičiuoti nuomos ir kitų mokesčių, skirti kitą būstą arba iškeldinti kaimynus. Tai, jog tretieji asmenys su šiomis atsakovės nurodytomis aplinkybėmis sutiko, patvirtina trečiųjų asmenų atsakovei pateikti atsakymai, jog ketinama pradėti bendrabučio nuomos sutarties su J. J. nutraukimo procedūrą (b. l. 63), 2009-07-27 pranešimas apie neskaičiuojamą nuomos mokestį (b. l. 65), trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės kreipimasis dėl J. J. iškeldinimo (Vilniaus m. 2 apylinkės teismo civilinė byla Nr.2 -305 -535/2011), taip pat kito būsto suteikimas atsakovei 2010-12-31. Byloje nėra paneigti atsakovė paaiškinimai, jog apie susiklosčiusią situaciją ji pranešusi ir ieškovui UAB „Vilniaus energija“. Atsakovės ir ieškovo 2009-03-02 sudaryta šilumos energijos tiekimo sutartis, taip pat ir jos pareiga mokėti už jai išnuomotam būstui patiektą šilumos energiją, siejama su atsakovės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ sudaryta nuomos sutartimi, atsakovės, kaip nuomininko, teise ir galimybe naudotis jai išnuomotomis gyvenamosiomis patalpomis bei nuomotojo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pareiga išnuomoti laisvas ir tinkamas gyventi patalpas. Išnuomodamas atsakovei gyvenamąsias patalpas, dėl kurių vyksta ginčai su kitu jų nuomininku, trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ netinkamai vykdė Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.587 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuomotojo pareigą. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pripažino, jog atsakovė negali įsikelti į išnuomotas patalpas ir 2009-07-27 raštu jai pranešė, jog neskaičiuoja nuomos mokesčio iki kol bus išspręsta susidariusi situacija. Įvertinęs tai, jog nuo 2009-07-27 atsakovė išnuomotu būstu nesinaudojo su nuomotojo sutikimu, o nuomotojas jai neskaičiavo nuomos mokesčio, teismas ieškovo reikalavimą dėl apmokėjimo už ginčo butui patiektą šilumos energiją (kaip išvestinis iš nuomos sutarties) tenkintinas iš dalies. Teismas sprendė, kad iki 2009-07-27 trečiojo asmens pranešimo apie nuomos mokesčio skaičiavimo sustabdymą atsakovė turėjo vykdyti prievoles pagal jos su ieškovu sudarytą 2009-03-02 sutartį, t. y. mokėti už išnuomotoms gyvenamosioms patalpoms tiektą šilumos energiją, todėl iš atsakovės ieškovui priteisė 105,75 Lt skolą už patiektą šilumos energiją, t. y. už 2009 m. kovo, gegužės, birželio ir liepos mėnesius (b. l. 7) (CK 6.38, 6.584 straipsniai, 6.587 straipsnio 1 ir 6 dalys). Vadovaudamasis sutarties 1.2 punktu, CK 6.71 straipsniu, teismas taip pat priteisė ieškovui iš atsakovės atitinkamai sumažintą delspinigių sumą (b. l. 144-147).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikini Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-19 sprendimą atmestų reikalavimų dėl 1 026,99 Lt skolos už šilumos energiją, teiktą butui (adresu (duomenys neskelbtini)) laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2010-08-31 ir 73,36 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės dalyje ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės R. Ž. 1 026,99 Lt skolą už šilumos energiją, 73,36 Lt delspinigius ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį už apeliacinį skundą). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė materialines teisės normas, reglamentuojančias šilumos pirkimo-pardavimo teisinius santykius, neįvertino visų bylos aplinkybių, susijusių su skolos atsiradimu, reikšmingų teisingam bylos išnagrinėjimui. Be CK, Šilumos įstatymo nuostato, ginčui taip pat taikomos Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios pareigą apmokėti šilumos tiekėjui už jo teikiamą šilumos energiją sieja su buto (kitų patalpų) nuosavybės teise arba sutartimi, sudaryta pagal individualiai aptartas sąlygas. Ginčo butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau jis buvo išnuomotas atsakovei 2009-01-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris neteko galios tik 2010-12-31. Butas buvo perduotas atsakovei naudotis, o atsakovė šį butą grąžino tik 2011-05-13. Tarp atsakovės ir ieškovo 2009-03-02 sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis galiojo ginčo laikotarpiu. Vadovaujantis CK 189 straipsnio 1 dalimi, 38 straipsniu, 6.221 straipsnio 3 dalimi, apeliantas teigia, kad atsakovės prievolė atsiskaityti už butui teiktą šilumos energiją atsirado teisėtai sudarytų ir ginčo laikotarpiu galiojusių šilumos energijos pirkimo-pardavimo ir nuomos sutarčių pagrindu, todėl nėra teisinio pagrindo atleisti atsakovę nuo šios prievolės vykdymo. Apeliantas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ji prašė ar turėjo tikslą nutraukti nuomos ar šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ netinkamai vykdė savo pareigas, numatytas CK 6.587 straipsnyje, nes iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo bandė sureguliuoti konfliktą, kreipėsi į teismą dėl konfliktinio kaimyno iškeldinimo (b. l. 150-154).

10Atsakovė R. Ž. pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį. Prašo skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ji nesutinka mokėti už šilumos energiją, kuria nesinaudojo. Apie padėtį, kad atsakovė negali įsikelti į jai suteiktą socialinį būstą, žinojo ir Vilniaus miesto savivaldybė, ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kuriems buvo nurodytos priežastys, dėl ko atsakovė negali naudotis jai suteiktu socialiniu būstu, ir buvo prašoma neskaičiuoti nuomos ir kitų komunalinių mokesčių, iškeldinti kaimynus ar suteikti kitą socialinį būstą. Vilniaus miesto savivaldybė ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ su visomis nurodytomis aplinkybėmis sutiko ir žadėjo išspręsti susiklėsčiusią situaciją, todėl nebuvo pagrindo nutraukti nuomos sutarties. Situacijos sprendimas užsitęsė 2 metus. Apie susidariusį įsiskolinimą ieškovas atsakovės neinformavo kitu ieškovui žinomu adresu (b. l. 159-160).

11Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su apeliaciniu skundu visiškai sutinka ir jį palaiko (b. l. 161-162).

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama ieškovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

13Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2009-03-02 sudaryta Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis (b. l. 9-16) galiojo visą ginčo laikotarpį, už kurį ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1 132,74 Lt įsiskolinimą už suteiktą šilumos energiją. Tačiau nagrinėjamos bylos atveju svarbu pažymėti, jog atsakovė, kaip nuomotoja, išsinuomojo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ginčo socialinį būstą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 trečiajam asmeniui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ buvo perduota patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, taip pat SĮ „Vilniaus miesto būstas“ buvo įgaliota įgyvendinti visas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bei negyvenamųjų patalpų savininko teises ir pareigas bei atstovauti savivaldybės interesus. Byloje neginčijamai nustatyta, kad 2009-05-25 pareiškimu atsakovė kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nurodydama, kad dėl susidariusios konfliktinės situacijos su kaimynais (kurie neleido įeiti į nuomojamą kambarį, statyti baldų, naudotis bendrojo naudojimo patalpomis), negali bute apsigyventi ir deklaruoti gyvenamosios vietos, nes šiuo adresu jų niekas nerastų. Prašė neskaičiuoti nuomos mokesčio ir kitų komunalinių paslaugų mokesčių, skirti kitą socialinį būstą arba iškeldinti kaimynus (b. l. 62). 2009-07-27 raštu SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsakovei pranešė, jog nuo 2009-04-01 nuomos mokestis neskaičiuojamas dėl susiklosčiusios situacijos su kaimynais, dėl ko nuomininkės šeima negali įsikelti į nuomojamas patalpas. Taip pat nurodoma, jog nuomos mokesčio skaičiavimas sustabdytas iki konfliktinės situacijos išsprendimo (b. l. 65). Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjusi atsakovės kreipimąsi, 2009-09-14 rašte nurodė, jog savivaldybės Socialinių reikalų komitetas pritarė siūlymui pradėti bendrabučio nuomos sutarties su J. J. nutraukimo procedūrą, jo šeimai numatoma siūlyti apsigyventi kitame bendrabučio kambaryje (b. l. 63). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-31 įsakymu atsakovei suteiktas kambarys su bendro naudojimo patalpomis kitame bendrabutyje, o 2009-01-29 įsakymas „Dėl bendrabučio (duomenys neskelbtini) nuomos sutarties sudarymo su R. Ž.“ pripažintas netekusiu galios (b. l. 66). 2011-05-13 perdavimo ir priėmimo aktu atsakovė R. Ž. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ perdavė patalpas (duomenys neskelbtini) (b. l. 80). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsakovė pripažintina apdairia ir rūpestinga gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties šalimi, kadangi apie susidariusią konfliktinę situaciją pranešė nuomotojui, t. y. trečiajam asmeniui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kuris įsipareigojo spręsti šią situaciją. Kaip teisingai apeliantas pažymi, nei nuomos, nei šilumos pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo nutrauktas. Atsakovė paaiškino, kad ji ir neturėjo ketinimo šias sutartis nutraukti, kadangi ji norėjo apsigyventi jai skirtame socialiniame būste adresu (duomenys neskelbtini), tačiau to negalėjo padaryti dėl aplinkybių, kurios nuo jos nepriklausė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsakovė neprivalo atsiskaityti su ieškovu už laikotarpį nuo 2009-07-27 iki 2010-08-31, kai nuo 2009-07-27 atsakovė išnuomotu būstu nesinaudojo su nuomotojo (trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“) sutikimu, o nuomotojas jai neskaičiavo nuomos mokesčio. Šiuo atveju trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ negali būti atleistas nuo atsakomybės už netinkamą pareigos perduoti nuomininkui (atsakovei) laisvą, tinkamą gyventi gyvenamąją patalpą ir užtikrinti tinkamą šios patalpos naudojimą (CK 6.587 straipsnio 1 ir 6 dalys). Nuomotojas atsako už išnuomoto daikto trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies kliudo naudoti daiktą pagal paskirtį, net ir tais atvejais, kai nuomotojas sudarydamas sutartį apie tuos trūkumus nežinojo (CK 6.485 straipsnio 1 dalis). Tokiu būdu atsakovei negali būti taikoma civilinė atsakomybė ir reikalaujama iš jos priteisti ieškovo patirtus nuostolius už tą laikotarpį, kai atsakovė negalėjo naudotis išnuomota gyvenamąja patalpa su nuomotojo sutikimo neskaičiuoti nuomos mokesčio (CK 6.253 straipsnio 4 dalis).

14Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apelianto UAB „Vilniaus energija“ apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

15Teismas, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Apelianto UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą atmesti.

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-19 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai