Byla 2A-1304/2014
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinės bendrovė „Medicinos bankas“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-117-262/2014 pagal nurodyto ieškovo skundą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kino ekspresas“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinės bendrovė „Medicinos bankas“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2009 m. liepos 15 d. iškelta atsakovo UAB „Kino ekspresas“ bankroto byla, atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas

4UAB „Bankroto administravimo paslaugos“; 2010 m. sausio 7 d. apygardos teismo nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tarp jų – ieškovo A. S. 20 982,79 Lt dydžio finansinis reikalavimas ir trečiojo asmens UAB „Medicinos bankas“ 5 780 674,44 Lt dydžio finansinis reikalavimas, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartimi nurodytos nutarties dalis, kuria patvirtinti kreditorių A. S. bei UAB „Medicinos bankas“ finansiniai reikalavimai, panaikinta ir klausimas dėl šių kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 2012 m. lapkričio 13 d. teismo nutartimi patvirtintas patikslintas atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuriame tarp kreditorių - trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ (5 497 490,94 Lt dydžio finansinis reikalavimas) ir ieškovas A. S. (40 936,50 Lt dydžio finansinis reikalavimas), o apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi trečiojo asmens UAB „Medicinos bankas“ finansinis reikalavimas sumažintas iki 2 452 665,82 Lt sumos. Be to, LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3199-781/2014 dėl ieškovo A. S. 2 514 368,50 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje, kuri 2014 m. gegužės 15 d. apygardos teismo nutartimi sustabdyta iki tol, kol bus išnagrinėta kita Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-3994-262/2012 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui BUAB „Kino ekspresas“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo (trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“).

5Ieškovas A. S. (atsakovo kreditorius) 2013 m. lapkričio 4 d. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalies pagrindu padavė apygardos teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2013 m. spalio 17 d. atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių susirinkimo (toliau – Susirinkimas) nutarimą Nr. 2.2 dėl debitorinių skolų nurašymo ir nutarimą Nr. 3 dėl žemės sklypo pardavimo (toliau – ginčo nutarimai; 1-5 b. l.).

6Ieškovas nurodė, kad Susirinkime Nutarimu Nr. 2.2 buvo nutarta nurašyti atsakovo debitorines skolas už 849 277,83 Lt sumą pagal lentelę Nr. 2 ir 304 891,50 Lt sumą pagal lentelę Nr. 3, iš viso – 1 154 169,33 Lt sumos debitorines skolas, o nutarimu Nr. 3 buvo nutarta, užbaigus bylos nagrinėjimą pagal A. S. ieškinį atsakovams UAB „Medicinos bankas“ ir BUAB „Kino ekspresas“ dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties ir jos pakeitimų pripažinimo apsimestiniu sandoriu Lietuvos apeliaciniame teisme, žemės sklypą, esantį ( - ), parduoti, skelbiant varžytynes; pirmųjų ir antrųjų varžytynių pradinė pardavimo kaina – 2 000 000 Lt, kainos kėlimo intervalas – 5 000 Lt, o nepardavus ir hipotekos kreditoriui atsisakius perimti, kviesti kreditorių susirinkimą dėl naujos pardavimo tvarkos nustatymo. Ieškovo nuomone, kol nėra išspręstas jo finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, jis negali dalyvauti sprendimų priėmime dėl turto pardavimo ir debitorinių skolų klausimų, negali įtakoti kreditorių susirinkimo nutarimų, pasisakyti ir balsuoti dėl parduodamo turto kainos ir pardavimo tvarkos, todėl atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimai, ieškovui neišreiškus valios, negalėjo būti priimti; be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-115/2012 konstatavo, kad atsakovas negali tenkinti kreditorių interesų ir realizuoti turto tol, kol neišspręstas A. S. finansinio reikalavimo klausimas.

7Atsakovas BUAB „Kino ekspresas“ atsiliepime į ieškovo skundą prašė jį atmesti

8(21-23 b. l.). Nurodė, kad ieškovas apie Susirinkimą buvo informuotas nustatyta tvarka, tačiau į Susirinkimą neatvyko, nei žodžiu, nei raštu nepareiškė nuomonės dėl susirinkimo darbotvarkės, nutarimų projektų, Susirinkimo nutarimais nesidomėjo.

9Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime į ieškovo skundą prašė jį atmesti (35-38 b. l.). Nurodė, kad ieškovas, būdamas atsakovo kreditoriumi, Susirinkime nedalyvavo, savo nuomonės balsavimu raštu nepateikė, į Susirinkimą neatvyko, jo nutarimais nesidomėjo, todėl, manytina, kad jis piktnaudžiauja savo kaip kreditoriaus teisėmis.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. sprendimu atmetė ieškovo A. S. skundą, paskyrė ieškovui 5 000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (110- 115 b. l.).

12Teismas nurodė, kad 2013-10-17 BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2.2 buvo nutarta nurašyti bendrovės 849 277,83 Lt sumos debitorines skolas pagal lentelę

13Nr. 2 ir 304 891,50 Lt sumos skolas pagal lentelę Nr. 3, iš viso – 1 154 169,33 Lt vertės skolas, o nutarimu Nr. 3 dėl atsakovo 1,052 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo už 2 000 000 Lt buvo nutarta, užbaigus bylos nagrinėjimą pagal A. S. ieškinį atsakovams UAB „Medicinos bankas“ ir BUAB „Kino ekspresas“ dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties ir jos pakeitimų pripažinimo apsimestiniu sandoriu Lietuvos apeliaciniame teisme, žemės sklypą parduoti, skelbiant varžytynes, pirmųjų ir antrųjų varžytynių pradinė pardavimo kaina – 2 000 000 Lt, kainos kėlimo intervalas: 5000 Lt, o nepardavus ir hipotekos kreditoriui atsisakius perimti, kviesti kreditorių susirinkimą dėl naujos pardavimo tvarkos nustatymo.

14Teismas, pasisakydamas dėl ginčo nutarimo Nr. 2.2, pažymėjo, kad „už“ šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 2 563 163,63 Lt, o „prieš“ nutarimą balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 931,93 Lt; kadangi iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2 563 163,63 Lt finansinių reikalavimų suma procentine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas teisėtai ir pagrįstai. Teismo nuomone, netgi tuo atveju, jei būtų patvirtintas ieškovo A. S. 2 555 304,95 Lt sumos finansinis reikalavimas, nagrinėjamu klausimu pareiškėjas neturėtų daugumos kreditorių susirinkime ir būtų priimtas analogiškas kreditorių nutarimas.

15Teismo vertinimu, iš pateiktų dokumentų matyti, kad debitorinės skolos, kurias kreditorių susirinkimas nutarė nurašyti, pagal turimus duomenis yra apmokėtos, arba nėra skolą patvirtinančių dokumentų, arba skolininkai yra išregistruotos ar bankrutavusios įmonės; beviltiškų skolų išieškojimas nepagrįstai didintų administravimo išlaidas ir taip pažeistų kreditorių interesus, o tokios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei; kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 10 lentelėje Nr. 3 pateiktos debitorinės skolos yra fizinių asmenų, kaip nurodė atsakovas BUAB „Kino ekspresas“, pirkusių iš pastarojo butus; atsakovas nevisiškai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nebuvo visa apimtimi atlikti sutartyse numatyti statybos darbai, todėl dvišalėmis sutartimis tarp pirkėjo ir pardavėjo buvo atliktos notaro patvirtintos užskaitos, ką patvirtinta pateikti notariškai patvirtinti liudijimai, pagal kuriuos atitinkami asmenys įvykdė visus įsipareigojimus ir atsiskaitė su atsakovu UAB „Kino ekspresas“, o notaro patvirtinti liudijimai yra aukštesnės galios dokumentai, kurių tikrumo ieškovas neginčija.

16Teismo teigimu, ieškovas A. S. yra atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ kreditorius su 40 936,50 Lt dydžio finansiniu reikalavimu arba 0,88 proc. visų patvirtintų įmonės finansinių reikalavimų, todėl turi visas teises, nurodytas ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje, taip pat teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose bei ginti savo reikalavimus; ieškovas apie 2013 m. spalio mėn. 17 d. kreditorių susirinkimą buvo informuotas įstatymo nustatyta tvarka, tačiau neatsiėmė jam siųstos korespondencijos, nedalyvavo kreditorių susirinkime, nepateikė savo nuomonės balsavimu raštu. Teismo manymu, kreditorius, siekdamas įgyvendinti ĮBĮ jam suteiktas teises, pats turi veikti aktyviai bei rūpestingai, tačiau byloje nėra duomenų, jog ieškovas aktyviai veikė, reikšdamas savo nuomonę dėl kreditorių susirinkimo priimtinų nutarimų, gindamas savo poziciją ir įgyvendindamas turimas teises, taigi darytina išvada, kad BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių susirinkimo nutarimo 2.2 klausimas dėl debitorinių skolų nurašymo yra teisėtas ir pagrįstas.

17Teismas, pasisakydamas dėl ginčo nutarimo Nr. 3, nurodė, kad trečiojo asmens

18UAB „Medicinos bankas“ užsakymu buvo atliktas BUAB „Kino ekspresas“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo vertinimas, kurio metu nustatyta, jog žemės sklypo ( - ) vertė 2013-10-21 yra 1 330 000 Lt, tačiau Susirinkimas nustatė didesnę, nei rinkos vertė, parduodamo turto kainą – 2 000 000 Lt, o ieškovas nepateikė nustatytą kainą paneigiančių įrodymų, todėl atmetami ieškovo argumentai dėl per mažos kainos.

19Teismas pažymėjo, kad ieškovas A. S. negynė savo tariamai pažeistų teisių kreditorių susirinkimuose, juose nedalyvavo ir neišreiškė savo pozicijos, balsuodamas raštu, kas yra reikalaujama iš atidaus ir rūpestingo kreditoriaus. Teismo teigimu, teismas turėtų būti paskutinė instancija po visų ikiteisminių procedūrų, kurias asmuo gali išnaudoti, gindamas savo pažeistas teises, o ieškovas savo skundu trukdo nagrinėti BUAB „Kino ekspresas“ bankroto bylą, todėl jam skirtina 5 000 Lt bauda (CPK 95 str.).

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

21Apeliaciniame skunde ieškovas A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą patenkinti, panaikinant kreditorių susirinkimo ginčo nutarimą Nr. 2.2 dėl debitorių skolų nurašymo ir ginčo nutarimą Nr. 3 dėl atsakovo žemės sklypo pardavimo. (121 – 131 b. l.). Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas nevertino, jog dar yra sprendžiamas ieškovo A. S. 2 514 368,45 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, o šiuo metu ieškovas turi tik 0,88 proc. (t. y. 40 936,50 Lt) visų patvirtintų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-115/2012 jau konstatavo, kad atsakovas negali tenkinti kreditorių interesų ir realizuoti turtą, kol nėra išspręstas ieškovo finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, tačiau, nepaisant šio draudimo, vis tiek nuspręsta atsakovo turtą realizuoti ir nurašyti skolas. Dėl jo patvirtinto finansinio reikalavimo dydžio ieškovas, suprasdamas, kad negalės įtakoti kreditorių susirinkimo balsavimo, nedalyvavo kreditorių susirinkime, tačiau jo pozicija atsakovo bankroto administratoriui buvo žinoma;
  2. Teismas neteisingai sprendė, kad situacija nebūtų pasikeitusi ir kreditorių susirinkimo skundžiami nutarimai vis tiek būtų priimti, net jeigu būtų patvirtintas 2 555 304,95 Lt dydžio A. S. finansinis reikalavimas. Šiuo metu visų patvirtintų finansinių reikalavimų suma atsakovo bankroto byloje yra 4 659 450,41 Lt; jeigu būtų patvirtintas A. S. papildomas finansinis reikalavimas, visų patvirtintų finansinių reikalavimų suma būtų 7 173 818,86 Lt, dėl ko pasikeistų reikalaujamas balsų dydis tam, kad nutarimai būtų laikomi priimtais;
  3. Teismas nepagrįstai teigė, kad iš pateiktų dokumentų matyti, jog debetorinės skolos, kurias kreditorių susirinkimas nutarė nurašyti, yra apmokėtos, ką patvirtina pateikti notariškai patvirtinti „įgaliojimai“. Notaro liudijimas yra antrinis dokumentas, todėl ieškovo atstovai paprašė visų pirminių dokumentų – pinigų pervedimo išrašų, grynųjų pinigų paėmimo kvitų, buhalterinių duomenų, tačiau teismas šių įrodymų neišsireikalavo; nėra įrodymų, jog atsakovas gavo pinigus, o jeigu jie buvo gauti – neaišku, kam panaudoti. Notaro liudijimai turėjo būti išduoti pirminių dokumentų pagrindu, kurie įrodytų, jog iš tikrųjų buvo atsiskaityta. Teismas, neišreikalaudamas nurodytų įrodymų, nesurinko visų reikšmingų bylai įrodymų ir pažeidė CPK 183, 199 straipsnio nuostatas. Teismui neišreikalavus papildomų įrodymų dėl atsiskaitymo su atsakovu, neaišku, ar notaro liudijimai yra teisingi, ir ieškovas neturi galimybės pareikšti pagrįsto ieškinio dėl šių liudijimų nuginčijimo;
  4. Teismas nepagrįstai skyrė ieškovui 5 000 Lt dydžio baudą už tai, kad ieškovas naudojosi savo kaip atsakovo kreditoriaus teise skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus teismine tvarka. Teisė kreiptis į teismą ir skųsti atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimus yra kiekvieno bankrutuojančios bendrovės kreditoriaus teisė, kuria jis gali naudotis savo nuožiūra. Nei teisės aktai, nei teismų praktika nenumato, kad, prieš kreditoriui pateikiant skundą teismui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, reikėtų būtinai jame dalyvauti ar pereiti kitą ikiteisminę procedūrą. Teismas nekonstatavo ieškovo nesąžiningumo, tačiau nurodė, kad bylinėjimasis užvilkina bankroto procesą, ir dėl to skyrė ieškovui baudą, tačiau ieškovas nekaltas dėl pernelyg užsitęsusio bankroto bylos nagrinėjimo.

22Be to, prašo išreikalauti iš atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ dokumentus, įskaitant (bet neapsiribojant) sutartis, kurie nurodytų, kokiais pagrindais asmenys R. A. Č., N. G., S. K., G. B., V. B., V. R., D. I., M. Č., A. K., O. Š. ir L. E. A. tapo skolingi atsakovui; rašytinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, kasos pajamų orderius, banko pavedimo kopijas, grynųjų pinigų paėmimo kvitus ir kitus buhalterinius dokumentus, įrodančius aplinkybes, kad atsakovas 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 10 lentelėje Nr. 2 nurodyti debitoriai

23R. A. Č. ir N. G. bei lentelėje Nr. 3 nurodyti debitoriai S. K., G. B., V. B., V. R., D. I., M. Č., A. K., O. Š. ir L. E. A. visiškai ar iš dalies atsiskaitė su atsakovu Apeliantas prašymą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė išreikalauti jo prašomus įrodymus, tačiau bankroto bylose vyrauja viešas interesas ir būtinybė visais įmanomais būdais užtikrinti kreditorių interesus, o pirminių dokumentų, patvirtinančių skolų sumokėjimą atsakovui, išreikalavimas padės tiksliai ir konkrečiai išsiaiškinti, ar iš tiesų egzistuoja pagrindas nurašyti skolas, o ne jas išieškoti, pareiškiant ieškinius teisme.

24Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas BUAB „Kino ekspresas“ prašo jį atmesti (134-137 b. l.). Nurodo, kad nepriklausomai nuo finansinio reikalavimo dydžio ieškovas turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir juose ginti savo interesus, pareikšti nuomonę; apeliantas apie šaukiamą atsakovo kreditorių susirinkimą buvo tinkamai informuotas, tačiau nedalyvavo susirinkime ir nepateikė savo nuomonės nei raštu, nei žodžiu. Atsakovas pažymi, kad ieškovas nedalyvauja atsakovo kreditorių susirinkimuose, nepareiškia savo nuomonės svarstomais klausimais ir nesinaudoja ĮBĮ 21 straipsnio nustatytomis teisėmis, o skundžia visus atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimus teisme, tokiu būdu akivaizdžiai piktnaudžiaudamas savo teisėmis ir vilkindamas atsakovo bankroto procedūrą; be to, ieškovas taip pat piktnaudžiauja savo teisėmis ir civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl jo pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo. Atsakovo nuomone, notaro patvirtinti liudijimai, kurių pagrindu teismas priėmė skundžiamą sprendimą, yra aukštesnės galios įrodymai, o ieškovui yra žinomos aplinkybės, kad atsakovas nepilnai įvykdė sutartinius įsipareigojimus su butų pirkėjais, nes nebuvo pilnai atlikti sutartyse numatyti statybos darbai, todėl dvišalėmis sutartimis tarp pirkėjo ir pardavėjo buvo dar iki atsakovo bankroto bylos iškėlimo, atliktos notaro patvirtintos užskaitos, kurios nebuvo įvestos į atsakovo buhalterinę apskaitą, todėl administratoriui jos buvo perduotos kaip skolos, nors skolų nebuvo; esant tokiems notaro patvirtintiems aktams, teisminiu keliu priteisti minėtas skolas yra beviltiška. Pasak atsakovo, kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl žemės sklypo pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, o kreditoriai nutarė žemės sklypą parduoti, tik užbaigus bylos nagrinėjimą Apeliaciniame teisme pagal A. S. ieškinį atsakovams BUAB „Kino ekspresas“ ir UAB „Medicinos bankas“ dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties ir jos pakeitimų pripažinimo apsimestiniu sandoriu.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų

28(CPK 329 str. 2, 3 d.).

29CPK 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai.

30Pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

31ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus.

32ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo, o šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Nurodyto straipsnio 2 dalies pagrindu, jeigu nutarimui priimti susirinkime nepakako balsų, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties, o pagal 3 dalies nuostatą, pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Pagal nurodyto straipsnio 4 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

33Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu; bankroto procese siekiama patenkinti visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus; kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška, ir ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime; kai atskiroje byloje vyksta teisminis ginčas, kurį išnagrinėjus, teismo priimtas sprendimas būtų pagrindas nuginčyti jau patvirtintą tam tikro kreditoriaus reikalavimą, dėl ko esmingai pasikeistų kreditorių reikalavimų kiekybinė sudėtis ir tai galėtų būti pripažįstama kliūtimi pradėti įmonės likvidavimo procedūrą; bankroto bylose yra viešojo intereso, kurio įgyvendinimas gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu racionaliai panaudojami bankrutuojančios įmonės turtas ir lėšos ir pasiekiamas kuo maksimalesnis kreditorių reikalavimų patenkinimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014). Be to, ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti, tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus; bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma, kuri sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus (administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas); kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis); kreditorių susirinkimas yra kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus; atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

34Beje, teismų praktikos duomenimis, kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti naikinamas tiek dėl procedūrinio, tiek dėl materialinio aspekto pažeidimo tuo atveju, jei toks pažeidimas nulemia neteisėtą ginčijamo nutarimo turinį, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų neatitikimu (CK 1.5 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-982/2014).

35Pagal Notariato įstatymo (toliau – NĮ) 2 straipsnio 1 dalį, notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų, pagal nurodyto įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktą, notaras tvirtina sandorius, o pagal 4 punkto nuostatą, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais, surašant buhalterinę pažymą, kuri turi šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus rekvizitus.

36Nagrinėjamu atveju apygardos teismas teisingai nustatė bylos faktines aplinkybes, pagrįstai konstatavo, kad atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo ginčo nutarimai Nr. 2.2 ir Nr. 3 priimti teisėtai ir pagrįstai, iš esmės tinkamai taikydamas įstatymo normas.

37Bylos duomenimis (tarp jų – atsakovo 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 10), Susirinkime dalyvavo atsakovo kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 2 564 095,56 Lt, t. y. 55,03 proc. visų teismo patvirtintų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų (kurių bendra vertė yra 4 659 518,07 Lt) sumos. Iš atsakovo bankroto administratoriaus pateiktos kopijos pranešimo apie 2013 m. spalio 17 d. atsakovo kreditorių susirinkimą, kuriame nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta bei įvyksiančio susirinkimo darbotvarkė, nustatyta, kad nurodytas pranešimas buvo išsiųstas atsakovo kreditoriams, tarp jų ir kreditoriui A. S., 2013 m. spalio 4 d. registruotu paštu, tačiau 2013 m. spalio 17 d. Susirinkimo registracijos duomenimis, A. S., turintis 0,88 proc. visų atsakovo patvirtintų finansinių reikalavimų, neatvyko į kreditorių susirinkimą, o registruotas laiškas su pranešimu grįžo neįteiktas, su pašto žyma „neatsiėmė“ (24, 28-32 b. l.). Beje, ieškovas neginčija fakto, kad jam buvo žinoma apie nurodytą Susirinkimą, nurodydamas, kad sąmoningai neatvyko į Susirinkimą, žinodamas, kad jo balsas neturės lemiamos įtakos, priimant nutarimus Susirinkimo darbotvarkės klausimais.

38Apygardos teismas teisingai nurodė, kad „už“ kreditorių susirinkimo ginčo nutarimą Nr. 2.2, kuriuo buvo nutarta nurašyti atsakovo debitorių skolas pagal pridedamas prie kreditorių susirinkimo protokolo lenteles Nr. 2 ir 3, balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro

392 563 163,63 Lt, o „prieš“ šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų vertė yra 931,93 Lt; be to, „už“ ginčo nutarimą Nr. 3 dėl žemės sklypo pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo pagal antrą pasiūlymą balsavo kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma yra 2 452 665,82 Lt, o „prieš“ minėtą nutarimą nebuvo balsavusių kreditorių (6-10 b. l.).

40Pažymėtina, kad apygardos teismas, neįvertinęs reikšmingų aplinkybių, be pagrindo nurodė, jog tuo atveju, jeigu būtų patvirtintas A. S. finansinis reikalavimas dėl 2 514 368,50 Lt sumos, pareiškėjas nagrinėjamu klausimu neturėtų daugumos kreditorių susirinkime ir būtų priimtas analogiškas kreditorių susirinkimo nutarimas, kadangi yra pagrindo manyti, jog patvirtinus pareiškėjo papildomą finansinį reikalavimą (2 514 368,50 Lt), pasikeistų reikalaujamas balsų dydis tam, kad nutarimai būtų laikomi priimtais (ĮBĮ 24 str. 3 d.). Tačiau tai nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingo teismo sprendimo dėl ginčo nutarimų; juolab kad nutarimų priėmimo dieną ieškovo papildomo 2 514 368,50 Lt sumos finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas nebuvo išspręstas, ir ieškovas turėjo 0,88 proc. balsų, o ginčo nutarimai buvo priimti ne mažiau kaip 54,63 proc. visų kreditorių balsų (2 452 665,82 Lt nuo 4 659 518,07 Lt).

41Nors Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-115/2012 pagal A. S. atskirąjį skundą dėl apygardos teismo nutarties, kuria atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu, konstatavo, jog, užsitęsus ginčui dėl A. S. finansinio reikalavimo patvirtinimo, jį patvirtinus vėliau, gali sumažėti galimybė patenkinti jo finansinius reikalavimus, nes kreditoriai, kurių reikalavimai šiuo metu jau patvirtinti, turi galimybę nuspręsti dėl viso bankrutuojančio įmonės turto perleidimo ir gautų lėšų paskirstymo proporcingai pagal esamus patvirtintus finansinius reikalavimus, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas uždraudė atsakovui spręsti klausimus dėl atsakovo turto valdymo, kol nėra išspręstas ieškovo A. S. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas. Lietuvos apeliacinis teismas nurodytoje byloje sprendė nutarties, kuria nutarta pripažinti atsakovą bankrutavusiu ir likviduojamu, pagrįstumo, tačiau ne dėl ginčo klausimų, kurie sprendžiami nagrinėjamu atveju. Be to, nagrinėjamoje byloje skundžiamais ginčo nutarimais nebuvo sprendžiamas klausimas dėl lėšų, gautų realizavus atsakovo turtą, paskirstymo atsakovo kreditoriams, proporcingai jų finansiniams reikalavimams. Todėl neturi pagrindo apeliacinio skundo argumentas, kad Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-115/2012 konstatavo, jog atsakovas, jo kreditorių susirinkimas negali spręsti klausimų, susijusių su atsakovo turto valdymu ar disponavimu, kol nėra išspręstas ieškovo finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas.

42Nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingo teismo sprendimo dėl ginčo nutarimų ir apeliacinio skundo motyvai, kad notaro liudijimas yra antrinis dokumentas, kuriuo negalima remtis nagrinėjamu atveju, kad Lietuvos apeliacinis teismas turėtų išreikalauti iš atsakovo visus pirminius dokumentus – pinigų pervedimo išrašus, grynųjų pinigų paėmimo kvitus, buhalterinius duomenis, patvirtinančius, kad atsakovas gavo pinigus, nurodytus notaro liudijimuose, išduotuose

432009 m. kovo 2 d. – 2009 m. gruodžio 16 d. buvusio atsakovo direktoriaus V. R. 2008 m. rugpjūčio 13 d. – 2009 m. balandžio 17 d. pažymų apie skolų nebuvimą pagrindais (BAĮ 12 str. 2 d.), pagal kuriuos fiziniai asmenys S. K., V. B., R. R., V. R., D. I., K. P., M. Č., A. K., O. Š.. L. E. A. įvykdė visus įsipareigojimus pagal jų pasirašytas su atsakovu nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis (77-91 b. l.).

44Pažymėtina, kad notaro liudijimai – tai dokumentai, išduoti valstybės įgalioto asmens, atliekančio funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 str. 1 d.), todėl apygardos teismas neturėjo pagrindo abejoti byloje esančiais notaro liudijimais, kurie nėra nuginčyti ir nagrinėjamu atveju patvirtina, kad atsakovo kreditorių susirinkimas turėjo pagrindo nurašyti šių asmenų neegzistuojančias atsakovui skolas, o pareiga įrodyti, kad nurodyti asmenys nėra įvykdę prievolių atsakovui, tenka apeliantui. Tačiau ieškovas neginčijo šių notaro liudijimų, o jo nurodomos aplinkybės, kad jis negalėjo nuginčyti jų dėl to, jog negavo dokumentų, patvirtinančių nurodytų fizinių asmenų atsiskaitymą su atsakovu, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas negalėjo remtis minėtais notaro liudijimai; juolab kad ieškovo prašomų išreikalauti dokumentų nepateikimas nesudarė kliūčių ieškovui kreiptis į teismą dėl notaro veiksmų (liudijimų išdavimo) pripažinimo neteistais, prašant teismo išreikalauti jo nurodomus dokumentus toje byloje (CPK 5 str. 1 d., 135 str., 511 str.). Taigi ieškovo argumentai nesudaro pagrindo abejoti nenuginčytais notarų liudijimais, todėl nėra pagrindo tenkinti ir apelianto prašymo išreikalauti iš atsakovo jo nurodomus dokumentus (CPK 199 str., 302 str.).

45Dėl aukščiau nurodytų motyvų nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti teismo sprendimo dalies, kuria atmestas ieškovo skundas dėl ginčo nutarimų panaikinimo

46(CPK 185 str., 328 str.).

47Tačiau apygardos teismas, nubausdamas ieškovą pinigine bauda, netinkamai taikė civilinio proceso įstatymą.

48Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius, o pagal 2 dalį, teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iš kurios iki

4950 procentų gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

50Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį; pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

51Nagrinėjamu atveju ieškovas, apskųsdamas teismui ginčo nutarimus, pasinaudojo savo – kaip atsakovo kreditoriaus teise, numatyta ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, o ta aplinkybė, kad ieškovas negynė savo teisių kreditorių susirinkime, nedalyvaudamas jame ir neišreikšdamas savo pozicijos balsuodamas raštu, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovas, paduodamas skundą nagrinėjamoje byloje, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ar sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bankroto bylos išnagrinėjimą. Tai, kad pareiškėjas, apygardos teismo nuomone, kliudo nagrinėti atsakovo bankroto bylą, pateikdamas skundą dėl ginčo nutarimų, nesudaro pagrindo teigti, kad, ieškovas tokiu būdu, pasinaudodamas įstatyme nustatyta teise, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, dėl ko jam turi būti skirta CPK 95 straipsnyje numatyta bauda (ĮBĮ 24 str. 5 d.,

52CPK 95 str.).

53Dėl to, kas pasakyta, pakeistinas apygardos teismo sprendimas, panaikinant sprendimo dalį, kuria ieškovui A. S. paskirta 5 000 Lt dydžio bauda už piktnaudžiavimą teisėmis, atmetant atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovui, bei paliekant nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

55326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

56Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimą.

57Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškovui A. S. paskirta 5 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą teisėmis, ir atmesti atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kino ekspresas“ prašymą dėl baudos ieškovui paskyrimo.

58Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2009 m. liepos 15 d. iškelta... 4. UAB „Bankroto administravimo paslaugos“; 2010 m. sausio 7 d. apygardos... 5. Ieškovas A. S. (atsakovo kreditorius) 2013 m. lapkričio 4 d. Įmonių... 6. Ieškovas nurodė, kad Susirinkime Nutarimu Nr. 2.2 buvo nutarta nurašyti... 7. Atsakovas BUAB „Kino ekspresas“ atsiliepime į ieškovo skundą prašė jį... 8. (21-23 b. l.). Nurodė, kad ieškovas apie Susirinkimą buvo informuotas... 9. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime į ieškovo skundą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. sprendimu atmetė ieškovo A. S.... 12. Teismas nurodė, kad 2013-10-17 BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių... 13. Nr. 2 ir 304 891,50 Lt sumos skolas pagal lentelę Nr. 3, iš viso – 1 154... 14. Teismas, pasisakydamas dėl ginčo nutarimo Nr. 2.2, pažymėjo, kad „už“... 15. Teismo vertinimu, iš pateiktų dokumentų matyti, kad debitorinės skolos,... 16. Teismo teigimu, ieškovas A. S. yra atsakovo BUAB „Kino ekspresas“... 17. Teismas, pasisakydamas dėl ginčo nutarimo Nr. 3, nurodė, kad trečiojo... 18. UAB „Medicinos bankas“ užsakymu buvo atliktas BUAB „Kino ekspresas“... 19. Teismas pažymėjo, kad ieškovas A. S. negynė savo tariamai pažeistų... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. Apeliaciniame skunde ieškovas A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 22. Be to, prašo išreikalauti iš atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ dokumentus,... 23. R. A. Č. ir N. G. bei lentelėje Nr. 3 nurodyti debitoriai S. K., G. B., V.... 24. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas BUAB „Kino ekspresas“... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 28. (CPK 329 str. 2, 3 d.).... 29. CPK 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 30. Pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą bendrąją įrodinėjimo naštos... 31. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad kreditoriai, kurių... 32. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 33. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto procesas yra kolektyvinis... 34. Beje, teismų praktikos duomenimis, kreditorių susirinkimo nutarimas gali... 35. Pagal Notariato įstatymo (toliau – NĮ) 2 straipsnio 1 dalį, notaras yra... 36. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas teisingai nustatė bylos faktines... 37. Bylos duomenimis (tarp jų – atsakovo 2013 m. spalio 17 d. kreditorių... 38. Apygardos teismas teisingai nurodė, kad „už“ kreditorių susirinkimo... 39. 2 563 163,63 Lt, o „prieš“ šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių... 40. Pažymėtina, kad apygardos teismas, neįvertinęs reikšmingų aplinkybių, be... 41. Nors Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-115/2012 pagal A. S.... 42. Nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingo teismo sprendimo dėl ginčo... 43. 2009 m. kovo 2 d. – 2009 m. gruodžio 16 d. buvusio atsakovo direktoriaus V.... 44. Pažymėtina, kad notaro liudijimai – tai dokumentai, išduoti valstybės... 45. Dėl aukščiau nurodytų motyvų nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais... 46. (CPK 185 str., 328 str.).... 47. Tačiau apygardos teismas, nubausdamas ieškovą pinigine bauda, netinkamai... 48. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 49. 50 procentų gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.... 50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme... 51. Nagrinėjamu atveju ieškovas, apskųsdamas teismui ginčo nutarimus,... 52. CPK 95 str.).... 53. Dėl to, kas pasakyta, pakeistinas apygardos teismo sprendimas, panaikinant... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 56. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimą.... 57. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimo dalį, kuria... 58. Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį....