Byla 2S-101-115/2012
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs apelianto (ieškovo) Vilniaus m. savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-852-574/2011 pagal ieškovo Vilniaus m. savivaldybės ieškinį atsakovui VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų,

Nustatė

2ieškovas Vilniaus m. savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ ir patikslintu ieškiniu prašė iškeldinti atsakovą su visu jam priklausančiu turtu iš negyvenamųjų patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, priteisti palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Atsakovas pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta byla pagal ieškovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ 2011 m. spalio 11 d. ieškinį atsakovui Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį. Nurodė, jog atsakovas kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą su ieškiniu Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį. Ieškinys yra priimtas. Civilinės bylos išnagrinėjimas turės įtakos teisingam šalių ginčo sprendimui šioje civilinėje byloje. Tarp nagrinėjamos civilinės bylos teisinio rezultato ir šios bylos yra tiesioginis prejudicinis ryšys – akivaizdu, jog nenustačius ar VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ turi teisę į patalpų nuomą, o Vilniaus m. savivaldybė privalo patalpas išnuomoti, nėra teisinio pagrindo iškeldinti atsakovę iš užimamų patalpų.

4Ieškovas prašė bylos nestabdyti, bet priešingai, bylas sujungti ir nagrinėti kartu.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi prašymo dėl nagrinėjamos bylos bei Vilniaus m. 1 apylinkės teisme iškeltos civilinės bylos pagal ieškovės VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ 2011 m. spalio 11 d. ieškinį atsakovei Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį sujungimo netenkino. Civilinę bylą sustabdė iki Vilniaus m. 1 apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą pagal VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ ieškinį Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį (b.l.17-18).

6Pirmosios instancijos teismas iš pateiktų duomenų, taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, jog Vilniaus m. 1 apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla pagal VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ ieškinį atsakovei Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį. Ieškinys teisme gautas 2011 m. spalio 11 d., t.y. iškelta byla yra parengiamojoje stadijoje, o nagrinėjamoje byloje pasirengimas nagrinėti bylą yra baigtas, paskirtas byloje teismo posėdis. Dėl šios priežasties 2011 m. rugsėjo 22 d. posėdžio metu teismas netenkino atsakovo atstovo prašymo suteikti galimybę pareikšti byloje priešieškinį. Todėl bylas sujungti ir nagrinėti kartu nėra pagrindo. Teismas nurodė, jog priimtas sprendimas Vilniaus m. 1 apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje pagal VšĮ “Teleradijo kompanija Hanza“ ieškinį Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį, turės prejudicinę reikšmę šioje byloje, todėl teismas sprendė, jog negalima nagrinėti šios civilinės bylos, kol bus išspręsta minėta civilinė byla Vilniaus m. 1 apylinkės teisme. Bylos nagrinėjimas sustabdytinas (CPK 164 str. 1 d. 3 p.).

7Ieškovas Vilniaus m. savivaldybė pateikė atskirąjį skundą (b.l.19-22), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės– atsakovo prašymą atmesti. Nurodo, jog skundžiama nutartis dėl CPK 163 str. 3 p. taikymo, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, yra nemotyvuota. Teismas privalėjo tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose, išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 str. 3 p., ir kokie nustatinėjami kitoje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Atsakovas, reikšdamas prašymą stabdyti bylą, siekė ne teisingo bylos išnagrinėjimo, bet nagrinėjamos bylos vilkinimo. Teismas, tenkindamas tokį atsakovo prašymą neišanalizavo ir neįvertino visų, tokio prašymo teisingam išsprendimui, reikšmingų aplinkybių. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė aplinkybių, kurios teismui apsunkintų ar padarytų neįmanomą nagrinėjamo ginčo išsprendimą nesustabdžius bylos: teismas nepasisakė, kokios svarbios bylai aplinkybės ir faktai bus nustatyti byloje, dėl kurios stabdoma nagrinėjamoji byla dėl atsakovo iškeldinimo iš ieškovui priklausančių patalpų, pasibaigus nuomos sutarčiai. Mano, kad byloje pagal ieškovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ieškinį, kuriuo keliamas reikalavimas sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį, nėra nagrinėjamos aplinkybės ar nustatinėjami faktai, kurių negalėtų išspręsti pats bylą dėl atsakovo iškeldinimo nagrinėjantis teismas. Priešingai, šioje nagrinėjamoje byloje ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė, gindama savininko teises ir teisėtus interesus valdyti, naudoti ir disponuoti turtu (patalpomis), yra pareiškusi ieškinį dėl atsakovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ iškeldinimo iš ginčo patalpų, pasibaigus terminuotai patalpų nuomos sutarčiai, todėl būtent šioje byloje nustatytos aplinkybės, ar atsakovas turi teisinį pagrindą toliau naudotis patalpomis ar privalo būti iškeldintas, yra reikšmingos ir gali būti laikomos prejudicinėmis atsakovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ iškeltai bylai dėl įpareigojimo sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį. Jei nagrinėjamojoje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės pareikštą ieškinį, teismas priimtų nepalankų sprendimą ieškovui ir atmestų ieškinį dėl atsakovo iškeldinimo, bylą pagal atsakovo Všį „Teleradijo kompanija Hansa“ nagrinėjantis teismas, galėtų spręsti ir dėl ginčo patalpų nuomos sutarties sudarymo teisinių pagrindų. Taigi svarstant bylos sustabdymo klausimą, spręstina, kad stabdoma gali būti ne ši, bet atsakovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ iškelta civilinė byla. Teismas neanalizavo aplinkybės, kad nagrinėjamoji byla yra iškelta anksčiau (2010-10-06), civilinė byla Nr. 2-19312-600/2011, dėl kurios teismas sustabdė nagrinėjamąją bylą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme iškelta 2011-10-13, iš esmės tik vienas procesinis veiksmas - priimtas ieškovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ieškinys ir išsiųsti procesiniai dokumentai atsakovui, todėl teismas negalėjo tinkamai kvalifikuoti šalių teisinių santykių abiejose bylose. Atsakovas, reikšdamas nepagrįstus prašymus, kurių pasėkoje būtų atidedamas bylos nagrinėjimas, akivaizdžiai siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Šios bylos nagrinėjimui pirmoje instancijoje besitęsiant ilgiau nei vienerius metus, teismas privalėjo atsižvelgti ne tik į proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principų reikalavimus, bet ir tai, kad ši byla turi viešojo intereso elementų. Taip pat nurodo, jog teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos.

8Atsakovas VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.26-31) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jei būtų pirma priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-852-574/2011, neišnagrinėjus civilinės bylos Nr. 2-191312-600/2011, bet kokiu atveju tektų sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą apeliacinės instancijos ar kasaciniame teisme arba, sprendimui įsiteisėjus, kreiptis su prašymu dėl proceso atnaujinimo šioje byloje. Būtų vilkinamas teismo procesas, galutinio sprendimo priėmimas civilinėje byloje Nr. 2-852-574/2011. Tik priėmus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-191312-600/2011 dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilnius, nuomos sutartį pagal VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 2006 m. rugsėjo 29 d. nuomos sutarties Nr. 2050 sąlygas, bus galima tinkamai ir pagrįstai išspręsti civilinės bylos Nr. 2-852-574/2011 klausimus. Teismas sustabdytoje civilinėje byloje negali pats nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti civilinėje byloje Nr. 2- 191312-600/2011, taip pat negali išnagrinėti civilinės bylos, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje civilinėje byloje. Civilinėje byloje Nr. 2-852-574/2011 yra nagrinėjamas klausimas dėl VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų Gedimino pr. 34, Vilniuje, o pagal 2011 m. spalio 11 d. VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei nagrinėjamas klausimas dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilnius, nuomos sutartį pagal VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 2006 m. rugsėjo 29 d. nuomos sutarties Nr. 2050 sąlygas. Vilniaus miesto savivaldybė teigia, kad sutartiniai teisiniai nuomos santykiai tarp šalių yra nutrukę, o todėl nėra teisinio pagrindo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ naudotis ginčo patalpomis. VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ieškinyje atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, mano, jog nuomos teisiniai santykiai tarp šalių negalėjo nutrūkti, turi būti tęstiniai, todėl prašo Vilniaus miesto savivaldybę įpareigoti teismo tvarka sudaryti su VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ patalpų nuomos sutartį. Akivaizdu, jog dėl ieškovo VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bei visos jai priklausančios įrangos esančios patalpose, Gedimino pr. 34, Vilniuje, iškeldinimo visiems ieškovo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ klientams būtų nutrauktas elektroninių ryšių paslaugų teikimas, VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ turėtų atleisti darbuotojus, be to, būtų nutrauktos ir civilinės saugos paslaugos, civilinės saugos sirenų Vilniaus mieste aptarnavimas. Jei pirma bus sprendžiamas klausimas dėl VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ iškeldinimo bei priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-852-574/2011, bus pažeistos ne tik trečiųjų asmenų teisės, bet ir viešasis interesas, nes būtų nutrauktas elektroninių ryšių paslaugų teikimas, nutrūktų ir elektros energijos tiekimas visiems pastate, esančiame Gedimino pr. 34, Vilnius, gyvenantiems gyventojams bei veikiančioms bendrovėms, todėl sutriktų ar galimai nutrūktų šių institucijų veikla.

9Apelianto atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi prašymo dėl nagrinėjamos bylos bei Vilniaus m. 1 apylinkės teisme iškeltos civilinės bylos pagal ieškovės VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ 2011 m. spalio 11 d. ieškinį atsakovei Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį sujungimo netenkino. Civilinę bylą sustabdė iki Vilniaus m. 1 apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą pagal VšĮ „Teleradijo kompanija Hanza“ ieškinį Vilniaus m. savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti patalpų, esančių Gedimino pr. 34, Vilniuje, nuomos sutartį (b.l.17-18).

12Apeliantas atskirąjį skundą grindžia ta aplinkybe, jog skundžiama nutartis dėl CPK 163 str. 3 p. taikymo, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, yra nemotyvuota. Teismas privalėjo tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose, išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 str. 3 p., ir kokie nustatinėjami kitoje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Civilinė byla Nr. 2-191312-600/2011 Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme iškelta vėliau, atliktas tik vienas procesinis veiksmas - priimtas ieškinys ir išsiųsti procesiniai dokumentai atsakovui, todėl teismas negalėjo tinkamai kvalifikuoti šalių teisinių santykių abiejose bylose.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 163 str. 3 p. įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Teisingumo ministerija ir kt., bylos Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Neo Group“ v. S. G., bylos Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ v. UAB „VL turto valdymas“, bylos Nr. 3K-3-185/2011; kt.). Pažymėtina ir tai, jog negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje A. D. v. AB „Ukmergės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje S. S. v. R. N., bylos Nr. 3K-3-8/2010; kt.). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje SIA ,,Parekss lizings” v. UAB ,,Parex lizingas”, bylos Nr. 3K-7-260/2005). Taigi teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Teismas, spręsdamas, yra tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys ar ne, turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimą dalyką, taigi byloje nustatytinus faktus, lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Universalios valdymo sistemos“ v. UAB „Penki kontinentai“, bylos Nr. 3K-3-221/2008).

14Nagrinėjamu atveju aktualus klausimas dėl atsakovo iškeldinimo iš jo užimamų patalpų, nes, pasak ieškovo, sutartiniai teisiniai nuomos santykiai tarp šalių yra nutrukę. Kitoje civilinėje byloje, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama civilinė byla ieškinys pareikštas Vilniaus miesto savivaldybei, nes VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ mano, jog nuomos teisiniai santykiai tarp šalių negalėjo nutrūkti, turi būti tęstiniai, todėl prašo Vilniaus miesto savivaldybę įpareigoti teismo tvarka sudaryti su VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ patalpų nuomos sutartį. Atsižvelgiant į šių ieškinių dalykus, darytina išvada, kad tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų yra tiesioginis teisinis ryšys, nes sprendžiant klausimą dėl atsakovo iškeldinimo iš jo užimamų patalpų yra svarbu, ar sutartiniai teisiniai nuomos santykiai tarp šalių yra nutrukę ar ne, o tai yra nagrinėjama būtent kitoje civilinėje byloje Nr. 2-191312-600/2011 pagal VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ ieškinį dėl įpareigojimo sudaryti sutartį. Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas sustabdytoje civilinėje byloje negali pats nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti civilinėje byloje Nr. 2-191312-600/2011, taip pat negali išnagrinėti civilinės bylos, kol neišspręsti su ja susiję klausimai minėtoje kitoje civilinėje byloje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą CPK 163 str. 3 d. pagrindu. Tuo tarpu apylinkės teisme nagrinėjamų bylų nesujungimas nėra atskirojo skundo dalykas, o apelianto nurodyti kiti argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos tesimas dėl jų atskirai nepasisako.

15Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė privalomą bylos sustabdymą reglamentuojančias proceso teisės normas. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p, 339 str., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-852-574/2011 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai