Byla 2-12738-1004/2018
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Daistena“ atstovei direktorei V. B., atsakovo atstovui advokatui J. N., nedalyvaujant ieškovo UAB „TOMADAS“ atstovui ir atsakovui E. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „TOMADAS“ ieškinį atsakovams UAB „Daistena“ ir E. Š. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu (b.l. 1-5) ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Daistena“ ir E. Š. 2571,45 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 58,00 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad 2016-09-05 su Telšių apskrities VPK sudarė Viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kurios 1 p. nuostatomis įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, pagal Sutarties priede nurodomus teikiamų paslaugų įkainius. Pagal Sutarties 5.16 punktą ieškovas įsipareigojo savo lėšomis iš ankstesnio paslaugų vykdytojo (G. S. firmos) saugojimo aikštelės nemokamai pergabenti saugomas arba konfiskuotas transporto priemones į savo saugojimo aikštelę. 2017-08-17 su Telšių apskrities VPK sudarė Susitarimą dėl transporto priemonių pervežimo paslaugų (toliau – Susitarimas), kurio 1 p. nuostatomis įsipareigojo pervežti tolimesniam saugojimui transporto priemones pagal sąrašą Susitarimo priede iš G. S. firmos automobilių saugojimo aikštelės į savo aikštelę, esančią ( - ). Vadovaujantis Sutarties 5.16 p., Susitarimo nuostatomis bei 2017-09-06 Priverstinai nuvežtų transporto priemonių pervežimo priėmimo ir perdavimo aktu, perėmė tolimesniam saugojimui iš G. S. firmos priverstinai nuvežtą transporto priemonę „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - )

83.

9Ne kartą informavo atsakovus apie susidariusį įsiskolinimą už paslaugas bei ragino atsiskaityti. Atsakovai jokių veiksmų nesiėmė, elgėsi pasyviai ir nerūpestingai, visiškai nebendradarbiavo, ignoravo pranešimus ir niekada nebandė susisiekti patys. Kadangi minimą transporto priemonę pradėjo saugoti nuo 2017-09-06, todėl turi teisę gauti atlygį už transporto priemonės saugojimą iš atsakovų už laikotarpį nuo transporto priemonės perėmimo dienos 2017-09-06 iki 2018-04-10 (ieškinio pateikimo teismui dienos), t. y. 217 dienų. Pažymėjo, jog bendra atsakovų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas skola sudaro 2571,45 Eur, todėl ją prašo solidariai priteisti iš atsakovų.

104.

11Teismas 2018 m. birželio 12 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino visiškai. Atsakovas UAB „Daistena“ padavė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi sprendimą už akių panaikino ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės – bylą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2018 m. spalio 19 d. 9.00 val.

125.

13Atsakovas UAB „Daistena“ nurodė, kad nesutinka su ieškovo reikalavimais ir prašė ieškinį jo atžvilgiu atmesti. Nurodė, kad UAB „Daistena“ nėra transporto priemonės, kurią priverstinai nuvežus saugo ieškovas, savininkė, todėl jai nekyla prievolė solidariai su transporto priemonės valdytoju (savininku) atlyginti ieškovo reikalaujamą skolą. Į bylą pateikė duomenis, kad 2015 m. sausio 23 d. G. S. firma atsiuntė pranešimą Nr. 2015/11, kuriame nurodė, kad 2013 m. spalio 5 d. lengvasis automobilis „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) buvo atvežtas į G. S. firmos autoaikštelę, esančią ( - ), 1, Telšiai. El. paštu informavo G. S. firmą, kad 2013-09-24 transporto priemonė „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) pirkimo – pardavimo sutartimi parduotas E. Š.. Pažymėjo, jog 2015 m. vasario 3 d. G. S. firma dar kartą el. paštu atsiuntė priminimą atsiimti minimą transporto priemonę iš saugomos aikštelės, todėl dar kartą ją informavo, kad transporto priemonę perleido E. Š. (b.l. 62-64, 69-82).

146.

15Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Daistena“ atstovai neprieštaravo ieškovo prašymui dėl ieškinio atsisakymo dalyje jo atžvilgiu ir civilinės bylos nutraukimo. Nesutiko dėl ieškovo prašymo dalies, kuria prašoma atmesti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų šioje civilinėje byloje priteisimo, jei toks būtų pareikštas. Pažymėjo, kad atsakovas patyrė 600,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir už sprendimo už akių peržiūrėjimą yra sumokėjęs 38,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Todėl 638,00 Eur dydžio patirtas bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti iš ieškovo. Direktorė pažymėjo, jog elektroniniais laiškais bendravo su G. S. firma, kuriai du kartus 2015 m. pradžioje pranešė apie tai, jog UAB „Daistena“ nėra transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) savininkas, nes ji 2013-09-24 pirkimo – pardavimo sutartimi parduota E. Š.. Paaiškino, jog nežinojo, kad ieškovas perėmė minimos transporto priemonės saugojimą iš G. S. firmos. Atsakovo atstovas advokatas pažymėjo, jog dėl ieškovo nepakankamo pasiruošimo užvedant bylą atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu ir pareiškiant ieškinį kaip solidariems atsakovams, neišsiaiškinus situacijos su G. S. firma dėl transporto priemonės savininko, susidarė tokia situacija, jog šiuo metu ieškovas pareiškė atsisakymą reikalavimų dalyje atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu ir prašo bylą nutraukti. Nepriėmus sprendimo atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu byloje, teismas turi įvertinti abiejų šalių procesinį elgesį ir įvertinus priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Mano, jog teismas turi tenkinti pateiktą prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo.

167.

172018-09-26 ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų atsisakymą atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu. Pareiškimu prašė priimti ieškovo ieškinio reikalavimų atsisakymą teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje dalyje dėl solidariojo atsakovo UAB „Daistena“ bei civilinę bylą solidaraus atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu nutraukti, visą įsiskolinimą (t. y. 2571,45 Eur) priteisti iš atsakovo E. Š.. Taip pat prašė atmesti UAB „Daistena“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų šioje civilinėje byloje priteisimo, jei toks būtų pareikštas.

188.

19Pažymėjo, kad iki civilinės bylos užvedimo atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu nebuvo žinoma, jog ši bendrovė nėra ir niekada nebuvo transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) savininke. Mano, kad jei atsakovas UAB „Daistena“ savalaikiai būtų pranešęs apie tai, kad jis nebuvo transporto priemonės savininku jo priverstinio nuvežimo metu, UAB „Daistena“ atžvilgiu ieškinio apskritai būtų nepareiškęs. Šiuo atveju išskirtinai pačio atsakovo UAB „Daistena“ veiksmai (neveikimas bei nerūpestingumas) lėmė civilinės bylos užvedimą šio atsakovo atžvilgiu, kuomet kaip ieškovas gynė savo pažeistą teisę bei vadovavosi oficialių institucijų teikiamais rašytiniais apie transporto priemonės savininką.

209.

21Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Ieškovas pateikė pareiškimą, kuriuo prašė civilinę bylą spręsti ir sprendimą priimti ieškovo atstovui teismo posėdyje nedalyvaujant, remiantis turimais įrodymais bei kitais duomenimis, pateiktais kartu su ieškiniu ir (ar) išreikalautais teismo iniciatyva. Todėl byla teismo posėdyje išnagrinėta ieškovo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 1 d.).

2210.

23Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, pareiškimu ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui E. Š. nepateikus paruošiamųjų procesinių dokumentų arba atsiradus kitoms CPK 285 str. nurodytoms aplinkybėms (atsakovui neatvykus į paskirtą teismo posėdį). Atsakovas E. Š. byloje nėra pateikęs atsiliepimo į ieškovo ieškinį. Jam apie šį teismo posėdį pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai (atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, 2018-09-24 teismo nutartis ir šaukimas į teismo posėdį 2018 m. spalio 19 d.) įteikti CPK 130 str. 1 d. nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Į 2018-10-19 teismo posėdį atsakovas neatvyko, nepateikė atsiliepimo į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta nedalyvaujant atsakovui E. Š., jo atžvilgiu priimant sprendimą už akių (CPK 246 str. 2 d.), nes yra pakartotinis ieškovo prašymas.

24Dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo dalyje atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu.

2511.

26Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisako nuo ieškinio atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu, atsakovas UAB „Daistena“ dėl šio ieškovo prašymo nepareiškė prieštaravimų, taip pat nenustatyta, kad šis ieškovo veiksmas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl toks atsisakymas šio atsakovo atžvilgiu yra priimamas ir civilinė byla nutraukiama (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Ieškovui išaiškintinos atsisakymo nuo dalies ieškinio ir bylos nutraukimo pasekmės.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla užbaigta nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės dalyje atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu.

2812.

29Kaip nustatyta iš rašytinės bylos medžiagos, atsakovo UAB „Daistena“ atstovų paaiškinimų teismo posėdyje, ieškovas atsisakė ieškinio tik gavęs iš atsakovo UAB „Daistena“ duomenis, jog jis nėra transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) savininkas. Iš UAB „Daistena“ pateikto susirašinėjimo su G. S. firma nustatyta, kad dar 2015 m. sausio mėnesį G. S. įmonė buvo informuota apie transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) perleidimą šios bylos atsakovui E. Š. (b.l. 79-82).

3013.

31CPK 94 str. 1 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Byloje nėra pateikti duomenys, kad perimdamas minimą transporto priemonę iš G. S. firmos ieškovas informavo UAB „Daistena“ apie transporto priemonės perdavimą kitam saugotojui (kitai automobilių saugojimo aikštelei). Iš esmės ieškovas nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos susidarė tik dėl UAB „Daistena“ netinkamo veikimo ir nerūpestingumo jam laiku nesikreipus į VĮ „Regitra“ ir teisės aktų nustatyta tvarka neišviešinus juridinio fakto apie konfiskuotos transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimą kitam asmeniui. Teismas su šiuo ieškovo argumentu nesutinka ir pritaria atsakovo UAB „Daistena“ atstovų teismo posėdyje išdėstytai pozicijai, jog dėl ieškovo nepakankamo pasiruošimo užvedant bylą atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu ir pareiškiant ieškinį solidariems atsakovams, neišsiaiškinus situacijos su G. S. firma dėl atsakovo UAB „Daistena“ pateiktos informacijos apie kitą (naują) transporto priemonės savininką, susidarė tokia situacija.

3214.

33Pažymėtina, kad dėl transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties, jos registracijos ir jos teisinės reikšmės ne kartą buvo pasisakyta Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-448/2010; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-309/2010). Esminė nagrinėjamam ginčui spręsti taikytina kasacinio teismo išvada, kad nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK), nei Saugaus eismo automobilių keliais ar kitų įstatymų normos nenustato privalomos transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties registracijos. Poįstatyminio reglamentavimo nuostatos, pagal kurias asmenys, sudarę transporto priemonės pirkimo – pardavimo sandorį, kartu ar atskirai privalo kreiptis į viešųjų duomenų registrą dėl transporto priemonės registracijos duomenų keitimo (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės), yra skirtos daiktams registruoti. Tuo tarpu CK 1.75 str. reglamentuoja sutarčių įregistravimą ir ši nuostata netaikoma sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį ir nuo kada tapo transporto priemonės savininku. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre, yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momento, yra transporto priemonės savininkas.

3415.

35Nors ieškovas ir pateikė duomenis, kad 2017-11-30 ir 2018-01-26 siuntė atsakovui UAB „Daistena“ pretenzijas (b.l. 22-23, 26-27, 34-35), į kurias jis neatsakė, tačiau jose minima 2016 metų Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir ieškovo UAB „TOMADAS“ Sutartis. Atsakovas UAB „Daistena“ negalėjo žinoti, kad transporto priemonės saugojimas G. S. firmos perimtas ieškovo UAB „TOMADAS“.

3616.

372017 m. rugpjūčio 17 d. Susitarime dėl transporto priemonių pervežimo paslaugų 3.3. p. nurodyta, kad vykdytojas turi tinkamai ir laiku pranešti pervežamos transporto priemonės savininkui (valdytojui) bei G. S. firmai apie priverstinai sulaikytos transporto priemonės saugojimo vietos pakeitimą (b.l. 14). Nors ieškovas atsisakymą dėl ieškinio reikalavimų UAB „Daistena“ atžvilgiu dalyje pareiškė 2018 m. rugsėjo 26 d., konstatuotina, kad ieškovo UAB „TOMADAS“ ieškinio pateikimas neišsiaiškinus esminės situacijos dėl transporto priemonės savininko su G. S. firma, lėmė, jog atsakovas UAB „Daistena“ ieškovo iniciatyva buvo traukiamas šioje civilinėje byloje solidariu atsakovu ir todėl patyrė 638,00 Eur dydžio pagrįstas ir rašytiniais įrodymais patvirtintas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 600,00 Eur dydžio advokato pagalbos išlaidas ir 38,00 Eur dydžio žyminis mokestis dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Dėl šių priežasčių, vadovaujantis CPK 94 str. 1 d., atsakovo UAB „Daistena“ patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo. Šiuo klausimu tapačią teismų praktiką formuoja ir apeliacinės instancijos teismai (pvz. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartis byloje Nr.e2A-759-459/2018). Pažymėtina, kad minėtos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodyto maksimalaus dydžio (Aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.)

38Dėl ieškinio reikalavimų dalyje atsakovo E. Š. atžvilgiu, ieškinys tenkintinas visiškai.

3917.

40Ieškovo pateiktais 2018 m. kovo 8 d. VĮ „Regitra“ duomenimis, transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) savininku nurodyta UAB „Daistena“ (b.l. 30). Tačiau iš 2013 m. rugsėjo 24 d. sudarytos tarp UAB „Daistena“ ir E. Š. transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutarties nustatyta, kad pirkėju (naujuoju savininku) nurodytas E. Š., transporto priemonės perdavimo data – 2013 m. rugsėjo 24 d. (b.l. 69). Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina aplinkybes, kad ieškovas 2018 m. balandžio 16 d. ieškiniu kreipėsi į teismą, reikalaudamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Daistena“ ir E. Š. 2571,45 Eur skolą už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 58,00 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis. Atnaujinus bylos nagrinėjimą buvo priimtas ieškovo ieškinio atsisakymas dalyje dėl solidaraus atsakovo UAB „Daistena“ ir civilinė byla solidaraus atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu nutraukta.

4118.

42Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo E. Š. pareigos atlyginti ieškovui transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) savininku ir valdytoju nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. buvo E. Š..

4319.

44Ieškovas už transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą už laikotarpį nuo priverstinio nuvežimo 2017-09-06 iki ieškinio teismui padavimo dienos 2018-04-10 (217 paros) paskaičiavo 2571,45 Eur sumą (11,85 Eur už transporto priemonės saugojimo vieną parą). Ieškovas tinkamai vykdė 2017 m. rugsėjo 5 d. sutartimi dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo ir saugojimo prisiimtus įsipareigojimus – pervežė iš G. S. firmos į savo saugojimo aikštelę transporto priemonę „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ) todėl ieškovas turi teisę reikalauti atlyginimo už suteiktas paslaugas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas E. Š. būtų padengęs įsiskolinimą ar dalį šio įsiskolinimo ieškovui, nors 2017-11-30 ir 2018-01-26 raštais buvo raginamas tai padaryti. Įvertinus aukščiau nurodytą iš atsakovo E. Š. ieškovo naudai priteistina 2571,45 Eur dydžio skola už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą (CK 6.850 str., Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d.).

4520.

46Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas E. Š. privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.), todėl ieškovui iš atsakovo E. Š. priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str.).

4721.

48Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo E. Š. priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos 58,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

4922.

5014,28 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo E. Š. valstybei, nes jos didesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (3,00 Eur) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

5123.

522018-09-04 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6274-1004/2018 taikyta laikinoji apsaugos priemonė, kuria sustabdytas įsiskolinimo išieškojimo ieškovo UAB „TOMADAS“, į.k. ( - ), naudai vykdymas iš atsakovų UAB „Daistena“, į.k. ( - ), ir E. Š., gim. ( - ), pagal Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-6274-1004/2018, priėmus sprendimą už akių, paliktina galioti iki šio sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str.).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

54Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio atsakovo UAB „Daistena“ atžvilgiu ir bylą dalyje šio atsakovo atžvilgiu nutraukti.

55Išaiškinti ieškovui, kad bylą nutraukus minimoje ieškinio dalyje, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

56Priteisti iš ieškovo UAB „TOMADAS“, į.k. ( - ), 638,00 Eur (šešis šimtus trisdešimt aštuonis eurus, 00 centų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Daistena“, į.k. ( - ).

57Ieškovo ieškinį atsakovo E. Š. atžvilgiu tenkinti visiškai.

58Priteisti iš atsakovo E. Š., a.k. ( - ) 2571,45 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt vieno euro, 45 centų) skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 58,00 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus, 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „TOMADAS“, į.k. ( - ).

59Priteisti iš atsakovo E. Š., a.k. ( - ) 14,28 Eur (keturiolikos eurų 28 centų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas ( - ), įmokos kodas 5660).

60Priėmus sprendimą už akių, iki šio sprendimo įsiteisėjimo palikti galioti 2018-09-04 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6274-1004/2018 taikytą laikinąją apsaugos priemonę, kuria sustabdytas įsiskolinimo išieškojimo ieškovo UAB „TOMADAS“, į.k. ( - ), naudai vykdymas iš atsakovų UAB „Daistena“, į.k. ( - ), ir E. Š., gim. ( - ), pagal Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-6274-1004/2018.

61Ieškovui, atsakovui UAB „Daistena” ir antstoliui A. B. per 3 darbo dienas nuo sprendimo už akių priėmimo dienos išsiųsti sprendimo už akių patvirtintus nuorašus.

62Atsakovui E. Š. sprendimo už akių nuorašus per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti jo žinomos gyvenamosios vietos adresu bei įteikti viešo paskelbimo būdu.

63Specialiame interneto tinklapyje paskelbti sekančio turinio pranešimą:

64„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. spalio 26 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-12738-1004/2018 (Teisminio proceso Nr. 2-70-3-02439-2018-1), iškeltoje pagal ieškovo UAB „TOMADAS“, į.k. (duomenys neskelbtini), ieškinį atsakovui, gim. ( - ), E. Š. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo E. Š., gim. ( - ), gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. 8-41-598 494.“

65Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių CPK 287 str. 2 ir 3 d. nustatyta tvarka.

66Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu (b.l. 1-5) ir prašė priteisti... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2016-09-05 su Telšių apskrities VPK sudarė Viešojo... 8. 3.... 9. Ne kartą informavo atsakovus apie susidariusį įsiskolinimą už paslaugas... 10. 4.... 11. Teismas 2018 m. birželio 12 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino... 12. 5.... 13. Atsakovas UAB „Daistena“ nurodė, kad nesutinka su ieškovo reikalavimais... 14. 6.... 15. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Daistena“ atstovai neprieštaravo... 16. 7.... 17. 2018-09-26 ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų... 18. 8.... 19. Pažymėjo, kad iki civilinės bylos užvedimo atsakovo UAB „Daistena“... 20. 9.... 21. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašymo atidėti bylos... 22. 10.... 23. Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, pareiškimu ieškovas prašė... 24. Dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo dalyje atsakovo UAB „Daistena“... 25. 11.... 26. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla užbaigta nepriimant teismo... 28. 12.... 29. Kaip nustatyta iš rašytinės bylos medžiagos, atsakovo UAB „Daistena“... 30. 13.... 31. CPK 94 str. 1 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai byla baigiama nepriimant teismo... 32. 14.... 33. Pažymėtina, kad dėl transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties,... 34. 15.... 35. Nors ieškovas ir pateikė duomenis, kad 2017-11-30 ir 2018-01-26 siuntė... 36. 16.... 37. 2017 m. rugpjūčio 17 d. Susitarime dėl transporto priemonių pervežimo... 38. Dėl ieškinio reikalavimų dalyje atsakovo E. Š. atžvilgiu, ieškinys... 39. 17.... 40. Ieškovo pateiktais 2018 m. kovo 8 d. VĮ „Regitra“ duomenimis, transporto... 41. 18.... 42. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo E. Š. pareigos atlyginti... 43. 19.... 44. Ieškovas už transporto priemonės „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - )... 45. 20.... 46. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas E. Š. privalo... 47. 21.... 48. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo E. Š. priteistinos rašytiniais... 49. 22.... 50. 14,28 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo... 51. 23.... 52. 2018-09-04 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6274-1004/2018 taikyta... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 –... 54. Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio atsakovo UAB „Daistena“... 55. Išaiškinti ieškovui, kad bylą nutraukus minimoje ieškinio dalyje, vėl... 56. Priteisti iš ieškovo UAB „TOMADAS“, į.k. ( - ), 638,00 Eur (šešis... 57. Ieškovo ieškinį atsakovo E. Š. atžvilgiu tenkinti visiškai.... 58. Priteisti iš atsakovo E. Š., a.k. ( - ) 2571,45 Eur (dviejų tūkstančių... 59. Priteisti iš atsakovo E. Š., a.k. ( - ) 14,28 Eur (keturiolikos eurų 28... 60. Priėmus sprendimą už akių, iki šio sprendimo įsiteisėjimo palikti... 61. Ieškovui, atsakovui UAB „Daistena” ir antstoliui A. B. per 3 darbo dienas... 62. Atsakovui E. Š. sprendimo už akių nuorašus per 3 darbo dienas nuo jo... 63. Specialiame interneto tinklapyje paskelbti sekančio turinio pranešimą:... 64. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. spalio 26 d. priimtas... 65. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 66. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...