Byla 2S-1184-866/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutarties,

2I.

3Ginčo esmė 1.

4pareiškėjas (skolininkas) R. M. pateikė skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, kuriuo prašė: 1) panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ) ir 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl turto vertės 92 500 Eur bei iš 2019 m. kovo 13 d. patvarkyme aprašyto turto, kuris yra adresu ( - ), išieškojimo nevykdyti; 2) parengtą K. K. ekspertizės aktą 2019 m. kovo 8 d. Nr. ( - ) pripažinti neteisėtu, niekiniu, nepagrįstu ir nesavalaikiu; 3) nušalinti K. K. nuo vykdomosios bylos; 4) tuo atveju, jeigu išieškant skolą iš įkeisto Šiaulių bankui įkaito davėjo/skolininko UAB „Statybų ekspertas“ įmonei priklausančio turto – negyvenamosios patalpos – įstaigos, esančios adresu ( - ), ar kito jo turto neužteks atsiskaityti skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, nukreipti išieškojimą į pareiškėjui priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), kad skolinis įsipareigojimas bei vykdymo išlaidos būtų padengtos; 5) nušalinti antstolį Vytautą Mitkų nuo vykdomosios bylos. 2.

5Nurodė, kad antstolis Vytautas Mitkus 2019 m. kovo 16 d. įteikė pareiškėjui 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo. Pareiškėjas 2019 m. vasario 1 d. įteikė antstoliui pareiškimą dėl ekspertizės įstaigos ir eksperto nušalinimo, tačiau antstolis neteisėtai 2019 m. vasario 28 d. patvarkymu atsisakė nagrinėti ir grąžino minimą pareiškimą bei 2019 m. vasario 5 d. perdavė medžiagą ekspertui. Nurodė, kad ekspertizė akivaizdžiai pradėta nepagrįstai, nesant pagrindo jai pradėti ar atlikti. 2019 m. kovo 20 d. ir 2019 m. balandžio 2 d. nuvykus į antstolio kontorą nebuvo sudarytos sąlygos susipažinti su vykdomąja byla ir ekspertizės aktu, o tariamas ekspertizės aktas jam buvo išsiųstas tik 2019 m. balandžio 4 d. elektroniniu paštu, antstoliui nurodant, jog vykdomoji byla išsiųsta Vilniaus miesto apylinkės teismui kartu su skundu. Turto rinkos vertė nustatyta akivaizdžiai pažeidžiant įstatyme nustatytą tvarką, neatitinka išieškojimo eilės, antstolis ir ekspertas atliko neteisėtus veiksmus, visiškai nepagrįstai sumažinta pareiškėjo turto rinkos vertė ir nustatyta neteisėtai bei neteisinga turto rinkos vertė. Antstolis Vytautas Mitkus yra užvedęs kitą vykdomąją bylą Nr. ( - ), kurioje atlieka išieškojimą dėl tos pačios skolos. Nesutinka, kad antstolis pardavinėtų visą turtą kaip vieno turtinio vieneto visumą, kuris tariamai įvertintas 92 500 Eur sumai. UAB „Šiaulių bankas“ naudai tokio dydžio skolos nėra, skola kelis kartus mažesnė ar padengta iš UAB „Statybų ekspertas“ turto kitoje vykdomojoje byloje. Antstolis nesilaiko turto išieškojimo tvarkos ir eiliškumo. Jis 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymu paskyrė ekspertizę, nors pareiškėjas motyvuotu pareiškimu prašė nušalinti UAB „Negrita“ ekspertą nuo vykdomosios bylos. 2018 m. gruodžio 6 d. ir 2019 m. kovo 13 d. patvarkymai yra iš esmės nepagrįsti, neteisėti, naikintini ir nėra jokio pagrindo antstoliui areštuoti turtą, esantį J( - ), jį parduoti iš varžytynių, siekiant išieškoti susidariusį įsiskolinimą, juolab, kad antstolis neturi teisės atlikti išieškojimą iš paskesnės eilės turto. 3.

6Antstolis Vytautas Mitkus 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad antstolis ėmėsi visų būtinų veiksmų realiai turto rinkos vertei nustatyti: paskyrė ekspertizę, apie jos metu nustatytą skolininkui priklausančio turto rinkos vertę tinkamai informavo skolininką ir kitas vykdomosios bylos šalis. Ekspertizės aktas įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytas, taigi tol, kol šis ekspertizės aktas yra galiojantis, antstolis ir vykdomosios bylos šalys privalo juo vadovautis. Skolininko išdėstyti argumentai yra deklaratyvūs ir nepagrįsti, todėl nesudaro prielaidos abejoti pateikto ekspertizės akto išvados teisingumu. Ekspertizę atlikęs ekspertas yra įstatymų nustatyta tvarka įrašytas į LR teismo ekspertų sąrašą, todėl jo profesinė kompetencija yra neginčijama. Ekspertas turi teisę savarankiškai pasirinkti atliekamų tyrimų būdus, o atlikdamas ekspertizę jis yra nepriklausomas ir savo išvadas teikia remdamasis savo specialiomis žiniomis ir atliktų tyrimų rezultatais, todėl nei antstolis, nei kitos vykdomosios bylos šalys neturi teisės vertinti ekspertizės akto teisingumo, todėl atlikus areštuoto turto ekspertizę ir nustačius šio turto vertę, šio turto verte turi būti laikoma būtent šio eksperto nustatyta turto vertė. Vadovaujantis teismų praktika, turto įkainojimas dar nereiškia, kad būtent už tokią kainą turtas bus realizuotas varžytynėse, kadangi objektyvi turto rinkos vertė paprastai yra nustatoma varžytynių metu, todėl nėra pagrindo teigti, kad ekspertizės metu buvo nustatyta per maža turto rinkos vertė. Jeigu skolininkas įsitikinęs, kad areštuotas turtas yra didesnės vertės, jis turi teisę imtis aktyvių veiksmų ir iki varžytynių pradžios pats surasti (arba pavesti kitiems asmenims) šio turto pirkėją, kuris pirktų turtą už skolininkui priimtiną kainą CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka. Ši teisė skolininkui buvo išaiškinta, tačiau skolininkas ja iki šiol nepasinaudojo ir pirkėjo už jam priimtiną kainą nesurado. 4.

7Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB „Šiaulių bankas“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

95.

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi pareiškėjo R. M. skundo dalis dėl antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, išieškojimo eiliškumo ir eksperto nušalinimo palikta nenagrinėta. Kitą pareiškėjo R. M. skundo dalis atmesta. 6.

11Teismas nustatė, jog antstolis Vytautas Mitkus vyko vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 10 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-596-860/2015, dėl 30 462,96 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko R. M. išieškotojo AB „Šiaulių bankas“ naudai (vykd. b. l. 7-8). 7.

122016 m. birželio 7 d. Turto arešto aktu Nr. ( - ) buvo areštuotas skolininkui R. M. priklausantis turtas (vykd. b. l. 36- 39). 2018 m. gruodžio 6 d. antstolis Vytautas Mitkus priėmė patvarkymą Nr( - ) dėl ekspertizės skyrimo ir paskyrė ekspertizę šiam areštuotam skolininko turtui :

131.

14Žemės sklypui, kurio plotas 0,1573 ha, esančiam adresu ( - ), unikalus Nr. ( - );

152.

16Pastatui – gyvenamajam namui, bendras plotas 44,08 kv. m., esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );

173.

18Pastatui – ūkiniam pastatui, užstatytas plotas 4,99 kv. m., esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );

194.

20Pastatui – ūkiniam pastatui, užstatytas plotas 12 kv. m., esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );

215.

22Kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (stoginė – 2 vnt, šulinys, lauko tualetas), esantiems ( - ), unikalus Nr. ( - ); 8.

23Ekspertizės atlikimas pavestas UAB „Negrita“ ekspertui K. K., pavedant atsakyti į klausimą kokia yra aukščiau nurodyto turto vertė (vykd. b. l. 178-179). 2019 m. kovo 13 d. buvo priimtas patvarkymas Nr. ( - ) dėl areštuoto turto įvertinimo, kuriame nurodyta, kad aukščiau minėtas turtas yra įvertintas 92 500 Eur suma bei, kad šie turtiniai objektai bus pardavinėjami kaip vieno turtinio vieneto visuma (b. l. 10-12). 9.

242019 m. balandžio 8 d. antstolio Vytauto Mitkaus kontoroje gautas skolininko R. M. skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti antstolio patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, panaikinti 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl turto vertės, pripažinti 2019 m. kovo 8 d. ekspertizės aktą Nr. ( - ) niekiniu, nušalinti ekspertą K. K., nustatyti išieškojimo eiliškumą, pirmiausia nukreipiant išieškojimą į UAB „Statybų ekspertas“ priklausantį įkeistą turtą, o po to į skolininkui priklausantį turtą adresu ( - ), nušalinti antstolį nuo vykdomosios bylos (b. l. 4-9). 10.

25Iš Teismų informacinės sistemos pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-11613-936/2019 išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl antstolio 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymo Nr. ( - ) dėl ekspertizės skyrimo; išieškojimo eiliškumo nustatymo pirmiausia nukreipiant išieškojimą į uždarajai akcinei bendrovei „Statybų ekspertas“ priklausantį ir išieškotojai akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“ įkeistą turtą – negyvenamąją patalpą, esančią ( - ), antstolio 2019 m. vasario 8 d. patvarkymo atsisakyti nagrinėti ir grąžinti pareiškimą dėl eksperto K. K. nušalinimo. Teismas pareiškėjo R. M. skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų tenkino iš dalies; panaikino vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolio Vytauto Mitkaus 2019 m. vasario 8 d. patvarkymą atsisakyti nagrinėti ir grąžinti pareiškimą dėl eksperto nušalinimo; kitą skundo dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų dalį atmetė; atmetė pareiškėjo R. M. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad šia nutartimi yra išnagrinėti pareiškėjo reikalavimai dėl antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m,. gruodžio 6 d. patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, išieškojimo eiliškumo nustatymo ir eksperto nušalinimo, prašymą nušalinti ekspertą atmetus, tačiau nutartis neįsiteisėjusi, todėl šiuos reikalavimus šioje byloje teismas paliko nenagrinėtus. 11.

26Sprendžiant dėl 2019 m. kovo 13 d. patvarkymo dėl turto vertės 92 500 Eur bei K. K. ekspertizės akto 2019 m. kovo 8 d. teisėtumo, pažymėta, kad ekspertas nenušalintas, objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti jo kvalifikacija ir turto vertės nustatymu, byloje nėra. Taip pat nėra jokių įrodymų apie pareiškėjo nurodomas eksperto neteisėtų veiksmų atliekant ekspertizę aplinkybes. Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas teigia, kad ekspertas neapžiūrėjo turto pilna apimtimi, byloje nėra tai patvirtinančių duomenų. Priešingai, iš ekspertizės akto matyti, kad ekspertas apžiūrėjo vertinamą turtą bei apžiūrėtą nekilnojamojo turto objektą užfiksavo nuotraukose, kurios pateikiamos ekspertizės akte (ekspertizės akto 1.3.p.). teismas vertino, jog nurodytos aplinkybės teikia pagrindą išvadai, kad vertinamas objektas buvo apžiūrėtos natūroje ir ekspertas turėjo galimybę jį objektyviai įvertinti. 12.

27Teismas pažymėjo, jog ekspertizės akte nurodyta turto rinkos vertė – 92 500 Eur. Ji nežymiai skiriasi nuo 2019 m. vasario 6 d. VĮ Registrų centro išrašuose nurodytos bendros turto rinkos vertės (99 995 Eur). Nors pareiškėjas nurodo ir kitus vertintinus objektus, tačiau jie nėra registruoti viešame registre, jokių objektyvių duomenų nei apie jų buvimą, nei apie vertę pareiškėjas nepateikė. Atkreipė dėmesį, kad būtent ekspertas yra specialių žinių turintis asmuo ir būtent jis atsakingas už vertinamų objektų kainos analizę, todėl nesant kitų duomenų, teismas neturi pagrindo abejoti nei jo pasirinktais metodais, nei nustatyta verte, juo labiau, kad ji nežymiai skiriasi nuo nustatytos VĮ Registrų centro. Nepaisant nustatytos turto rinkos kainos, objektyviai turtas gali būti parduotas ir už didesnę kainą, kurią pasiūlys pirkėjas. Pačiam pareiškėjui įstatymas suteikia galimybę ir net pareigą būti aktyviam bei iki varžytynių pradžios surasti pirkėją, galintį nupirkti turtą už didesnę kainą. 13.

28Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju turto vertė nustatyta 2019 m. kovo 8 d. eksperto K. K. ekspertizės aktu, padarė išvadą, jog antstolis turėjo pagrindą priimti 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą Nr. ( - ) dėl areštuoto turto įvertinimo bei nurodyti, kad aukščiau minėtas turtas yra įvertintas 92 500 Eur suma, o turtiniai objektai bus pardavinėjami kaip vieno turtinio vieneto visuma.

29III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3014.

31Atskiruoju skundu apeliantas R. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartį civ. b. Nr. 2YT-17528-964/2019 ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. 15.

32Nurodo, kad antstoliui pareiškėjas įteikė 2019 m. vasario 1 d. pareiškimą dėl ekspertizės įstaigos ir eksperto nušalinimo, tačiau antstolis neteisėtai 2019 m. vasario 8 d. patvarkymu atsisakė nagrinėti ir grąžino minimą pareiškimą. Teigia, kad antstolis gavęs 2019 m. vasario 1 d. pareiškimą, jokiu būdu neturėjo teisės ir pagrindo 2019 m. vasario 5 d. perduoti medžiagą ekspertizei ar ekspertui (žiūr. ekspertizės akto 2 lape, įžangos dalyje), o ekspertizė akivaizdžiai pradėta nepagrįstai, neteisėtai, nesavalaikė, nesant pagrindo pradėti ar atlikti ekspertizę. Pažymi, kad pareiškėjas dėl antstolio neteisėtų veiksmų antstoliui pateikė 2019 m. vasario 18 d. skundą. Be to Pareiškėjas 2019 m. kovo 20 d. įteikė prieštaravimus antstoliui, kuriais prašoma: 1) antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ) ir 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl turto vertės 92 500 Eur panaikinti bei iš 2019 m. kovo 13 d. patvarkyme aprašyto turto, kuris yra adresu ( - ), išieškojimo nevykdyti; 2) tuo atveju, jeigu išieškant skolą iš įkeisto Šiaulių bankui įkaito davėjo/skolininko UAB Statybų ekspertas įmonei priklausančio turto - negyvenamosios patalpos - įstaigos (unikalus Nr. ( - )), esančios adresu ( - ), Alytaus apskr., ar kito jo turto neužteks atsiskaityti skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, nukreipti išieškojimą į Pareiškėjui priklausančias Negyvenamąsias patalpas, bendras plotas 113,20 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), kadangi šis pareiškėjo turtas vertingas, pakankamos vertės ir jo visiškai pakanka, kad skolinis įsipareigojimas bei vykdymo išlaidos būtų padengtos. Nurodo, kad klausimas dėl pateiktų prieštaravimų neišspręstas, nebuvo sudarytos sąlygos susipažinti su vykdomąja byla. 16.

33Teigia, jog antstolis Vytautas Mitkus yra užvedęs kitą vykdomąją bylą Nr. ( - ), kurioje atlieka dėl tos pačios skolos (kuri kildinama iš vienos ir tos pačios kredito sutarties sudarytos tarp išieškotojo Šiaulių bankas ir įkaito davėjo/skolininko UAB „Statybų ekspertas“, už pastarąjį pareiškėjas laidavo, išieškotojas Šiaulių bankas siekia išieškoti skolą iš pareiškėjo (laiduotojo) ir iš UAB „Statybų ekspertas“ (įkaito davėjo/skolininko) lygiagrečiai) išieškojimą iš UAB „Statybų ekspertas“ (įkaito davėjo/skolininko) turto išieškotojo AB „Šiaulių bankas“ naudai. Taigi, antstoliui žinoma, kad UAB „Statybų ekspertas“ įmonei priklausantis turtas - negyvenamoji patalpa - įstaiga (unikalus Nr. ( - )), esanti adresu ( - ) yra įkeistas išieškotojo AB „Šiaulių bankas“ naudai, tokiu atveju išieškojimas pirmąja eile nukreiptas iš įkeisto turto, parduotas varžytinėse už 33 000 Eur. Pažymi, kad antstolis privalo itin atidžiai atlikti pareigą atliekant išieškojimą dėl skundžiame patvarkyme nurodomos 30 462,96 Eur skolos AB „Šiaulių bankas“ naudai iš pareiškėjo (laiduotojo) turto, kadangi vykdomojoje byloje Nr. ( - ) minimos skolos išieškojimas iš UAB „Statybų ekspertas“ turto, o vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl tos pačios minimos skolos išieškojimas pagal laidavimą iš pareiškėjo turto, abi vykdomosios bylos yra glaudžiai susijusios. 17.

34Nurodo, kad jokių duomenų iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) į vykdomąją bylą Nr. ( - ) nepateikta, todėl šiam momentui nėra aišku kokia apimtimi skola išieškota vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir kokia apimtimi skola išieškota vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Išieškojimo veiksmai atlikti abiejose vykdomosiose bylose, taip pat parduotas UAB „Statybų ekspertas“ turtas už 33 000 Eur, tačiau antstolis siekia varžytinėse išparduoti dar daugiau turto, kurio vertė kaip nurodo antstolis neva yra 92 500 Eur. Tai reiškia, kad antstolis nepagrįstai, neteisėtai atlieka išieškojimą, vykdo dvigubą išieškojimą dėl tos pačios minimos skolos, nėra nustatęs kiek faktiškai jau išieškota, neaiški likusi skolos apimtis. 18.

35Nurodo, kad tuo atveju, jeigu UAB „Statybų ekspertas“ (įkaito davėjo/skolininko) turto, kuris įkeistas išieškotojo AB „Šiaulių bankas“ naudai, neužtektų padengti skolai ir vykdymo išlaidoms, pareiškėjas (laiduotojas) nesutinka, kad išieškojimas būtų atliekamas iš pareiškėjo turto, kuris yra adresu ( - ), kadangi pardavus gyvenamą namą būtų pažeisti pareiškėjo ir nepilnamečių vaikų, šeimos narių teisės ir teisėti interesai, be kita ko šis turtas (adresu ( - )) patenka į paskesnę CPK 664 straipsnio 4 ir 5 dalyje nustatytą eilę, be to šiam turtui taikytini apribojimai išieškant iš fizinio asmens turto pagal CPK 663 straipsnį, kitas CPK nuostatas, Sprendimų vykdymo instrukciją, todėl antstolio 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ) iš esmės yra nepagrįstas, neteisėtas, neturėjo būti priimtas, naikintinas 19.

36Apeliantas nurodo, kad antstolio nurodoma, jog turtą jis pardavinės kaip vieno turtinio vieneto visumą, kurį tariamai įvertino 92 500 Eur sumai, tačiau AB „Šiaulių bankas“ naudai tokio dydžio 92 500 Eur skolos nėra, skola kelis kartus mažesnė ar padengta iš UAB „Statybų ekspertas“ turto kitoje vykdomojoje byloje. Teigia, kad jeigu UAB „Statybų ekspertas“ (įkaito davėjo/skolininko) turto, kuris įkeistas išieškotojo AB „Šiaulių bankas“ naudai, neužtektų padengti skolai ir vykdymo išlaidoms iš UAB „Statybų ekspertas“ turto ar kito Turto, tik tada galėtų būti nukreiptas išieškojimas į pareiškėjui (laiduotojui) priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. negyvenamąsias patalpas, bendras plotas 113,20 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), kadangi šis pareiškėjo turtas yra itin vertingas, pakankamos vertės ir jo visiškai pakanka, kad skolinis įsipareigojimas išieškotojo AB „Šiaulių bankas“ naudai bei vykdymo išlaidos būtų padengta. Pažymi, kad antstolis nėra nuoseklus, kadangi antstolis vykdomojoje byloje yra anksčiau 2018 m. lapkričio 6 d. priėmęs patvarkymą dėl pareiškėjo (laiduotojo) negyvenamųjų patalpų, bendras plotas 113,20 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), vertės nustatymo ir įkainojimo atlikimo, tačiau šio turto dar šiai dienai nėra įkainojęs, vertė nėra nustatyta. 20.

37Apeliantas nurodo, kad antstolis vykdomojoje byloje priėmė 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymą skirti ekspertizę UAB „Negrita“ ekspertui K. K., šį patvarkymą antstolis pareiškėjui įteikė 2019 m. sausio 29 d. Pareiškėjas nepraleidęs įstatyme nustatyto termino pateikė antstoliui motyvuotą 2019 m. vasario 1 d. pareiškimą, kuriuo prašė nušalinti UAB „Negrita“ ekspertą K. K. nuo vykdomosios bylos. Antstolis 2019 m. vasario 8 d. patvarkymu atsisakė nagrinėti ir grąžino pareiškėjui pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, pareiškimo neišnagrinėjo, nors privalėjo CPK 598 straipsnyje nustatyta tvarka išnagrinėti pareiškimą. Nurodo, kad pareiškėjas nepraleidęs įstatyme nustatyto termino per antstoliai.lt sistemą elektroniniu būdu pateikė antstoliui 2019 m. vasario 18 d. skundą dėl 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymo ir dėl 2019 m. vasario 8 d. patvarkymo, kuriuo atsisakė nagrinėti pareiškimą. Antstolis šiai dienai nėra informavęs pareiškėjo apie tai, kad pareiškėjo 2019 m. vasario 18 d. skundą tenkino/netenkino, taip pat nėra duomenų, kad 2019 m. vasario 18 d. skundą būtų išnagrinėjęs. Pažymi, kad pareiškėjas antstoliui įteikė 2019 m. vasario 18 d. skundą per www.antstoliai.lt sistemą, todėl antstolis vėliausiai 2019 m. vasario 26 d. privalėjo priimti patvarkymą, o skundą atsisakius tenkinti 2019 m. vasario 27 d. siųsti teismui. Nurodo, kad antstolis įpareigotinas pirmiau išnagrinėti klausimą dėl eksperto šališkumo/nešališkumo, nušalinimo ir kitus 2019 m. vasario 1 d. pareiškime bei 2019 m. vasario 18 d. skunde keliamus klausimus, argumentus, motyvus. 21.

38Apelianto manymu, nesant teismo nutarties, neatlikus pirmiau nurodytų veiksmų, neatliktini paskesni veiksmai, neskirtina ekspertizė, nėra būtinybės nustatyti turto vertę, kuris 2019 m. kovo 13 d. patvarkyme aprašytas, tačiau antstolis toliau elgiasi neteisėtai. Antstolis nėra pasikreipęs į pareiškėją dėl apžiūros ar patekimo į gyvenamąjį namą, kad nustatyti gyvenamojo namo turto vertę, nėra prašęs sutikimo, pareiškėjas sutikimo nėra davęs. Teismo nutarties patekti ir apžiūrėti gyvenamąjį namą nėra, tai reiškia antstolis pažeidė CPK 615 straipsnį bei kitus įstatymus. Į pareiškėją joks ekspertas nėra pasikreipęs dėl apžiūros, tai reiškia, kad tiek antstolis, tiek ekspertas atliko neteisėtus veiksmus. Nurodo, kad ekspertizės aktu 2019 m. kovo 8 d. nustatyta turto rinkos vertė 92 500 Eur akivaizdžiai nėra teisinga. 22.

39Apeliantas nurodo, kad eksperto K. K. ekspertizės aktas 2019 m. kovo 8 d. ir išvados nėra patikimos, prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams (kaip pvz. antstolio 2019 m. vasario 6 d. Registrų centras išrašas ir kita), ekspertizės turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas neatliktas arba jis atliktas neišsamiai. Teigia, kad ekspertas neanalizavo kiek faktiškai yra inžinerinių tinklų sklype (po žeme), kiek viso yra statinių, neanalizavo kiek pagerintas turtas (kaip pvz. inžineriniai tinklai, komunikacijos ir kita), sklypo nekasinėjo (nešurfavo), aiškiai neapžiūrėjo turto pilna apimtimi, į aptvertą tvora kiemą (žemės sklypą) ir uždarytą gyvenamą namą pateko be sutikimo ir be leidimo, be teismo sprendimo (leidimo) išdaužė lango stiklus, išlaužė durų spyną, pridarė žalos ir nuostolių, dėl apžiūros ir patekimo ekspertas nesikreipė į pareiškėją, antstoliui nesiskundė, kad negali apžiūrėti, ekspertas klastojo apžiūros 2019 m. vasario 11 d. aktą (žiūr. ekspertizės akto prieduose) ir nurodė jame, kad neva yra gavęs sutikimą (6 punkte pažymėjo „TAIP“), eksperto išvados nepatikimos, nepagrįstos, neteisingos, prieštarauja kitiems vykdomojoje byloje esantiems įrodymams, eksperto išvados ribotos ir nepilnos apimties, eksperto nustatyta turto vertė neatitinka realios turto vertės, neatitinka rinkoje pagal turto vietą parduodamų kitų tokio pobūdžio ir savybių nekilnojamojo turto objektų kainos, ekspertas nurodo nepagrįstai žemą turto vertę, tai sudaro daugiau nei 2 kartų skirtumą nuo tikros rinkos vertės. 23.

40Atsiliepimu išieškotojas AB „Šiaulių bankas“ prašo atmesti pareiškėjo R. M. 2019 m. gegužės 23 d. atskirąjį skundą. 24.

41Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad, vykdant išieškojimą tiek iš hipoteka įkeisto turto, tiek iš jo, kaip laiduotojo, iš jo yra išieškota daugiau, negu teismo sprendimu priteista skolos suma. Antstolis, skirdamas ekspertizę, parinkdamas ekspertą ir ekspertizės pagrindu nustatydamas turto kainą, veikė vadovaudamasis galiojančiais įstatymais. Turtas yra įvertintas nepriklausomo eksperto, varžytynės yra paskelbtos ir turto kaina varžytynėse laikantis visų įstatymo reikalavimų, skolininkui tinkamai pranešta bei tinkamai įgyvendinus įstatymuose numatytas skolininko procesines teises. Skunde nėra nurodytas nei vienas įstatymiškai pagrįstas argumentas, dėl ko sprendimas nustatyti įkeisto turto kainą galėtų būti panaikintas. Pareiškėjas, nesutikdamas su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti eksperto pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Pareiškėjas nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, apeliantas nepateikė, taip pat nepateikė jokių apskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės grindžia tik deklaratyviais teiginiais bet ne konkrečiais įrodymais.

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4325.

44Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. 26.

45Byloje kilęs ginčas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutarties, kuria nutarta pareiškėjo R. M. skundo dalį dėl antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, išieškojimo eiliškumo bei eksperto nušalinimo palikti nenagrinėtą, kitą skundo dalį atmesti. Dėl dalies skundo dėl antstolio veiksmų palikimo nenagrinėtu. 27.

46Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis išnagrinėta civilinė byla Nr. 2YT-11613-936/2019, kurioje pareiškėjas R. M. pateikė 2019 m. vasario 18 d. skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo prašo: panaikinti antstolio 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymą Nr. ( - ) dėl ekspertizės skyrimo; nustatyti išieškojimo eiliškumą pirmiausia nukreipiant išieškojimą į UAB „Statybų ekspertas“ priklausantį ir išieškotojai AB „Šiaulių bankas“ įkeistą turtą – negyvenamąją patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), ir tik jeigu įkeisto turto neužteks skolai ir vykdymo išlaidoms padengti – nukreipti išieškojimą į pareiškėjui priklausantį turtą – negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); panaikinti 2019 m. vasario 8 d. patvarkymą atsisakyti nagrinėti ir grąžinti pareiškimą dėl eksperto nušalinimo bei įpareigoti antstolį priimti nagrinėti pareiškimą dėl nušalinimo bei nušalinti UAB „Negrita“ ir ekspertą K. K.. 28.

47Tuo tarpu, šioje byloje pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašė 1) panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ) ir 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl turto vertės 92 500 Eur bei iš 2019 m. kovo 13 d. patvarkyme aprašyto turto, kuris yra adresu ( - ), išieškojimo nevykdyti; 2) parengtą K. K. ekspertizės aktą 2019 m. kovo 8 d. Nr. ( - ) pripažinti neteisėtu, niekiniu, nepagrįstu ir nesavalaikiu; 3) nušalinti K. K. nuo vykdomosios bylos; 4) tuo atveju, jeigu išieškant skolą iš įkeisto Šiaulių bankui įkaito davėjo/skolininko UAB „Statybų ekspertas“ įmonei priklausančio turto – negyvenamosios patalpos – įstaigos, esančios adresu ( - ), ar kito jo turto neužteks atsiskaityti skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, nukreipti išieškojimą į pareiškėjui priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), kad skolinis įsipareigojimas bei vykdymo išlaidos būtų padengtos; 5) nušalinti antstolį Vytautą Mitkų nuo vykdomosios bylos. 29.

48Pagal nurodytus reikalavimus matyti, jog šioje byloje reiškiami reikalavimai - panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ); nušalinti K. K. nuo vykdomosios bylos; tuo atveju, jeigu išieškant skolą iš įkeisto Šiaulių bankui įkaito davėjo/skolininko UAB „Statybų ekspertas“ įmonei priklausančio turto – negyvenamosios patalpos – įstaigos, esančios adresu ( - ), Alytaus apskr., ar kito jo turto neužteks atsiskaityti skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, nukreipti išieškojimą į pareiškėjui priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), kad skolinis įsipareigojimas bei vykdymo išlaidos būtų padengtos, sutampa su civilinėje byloje Nr. ( - ) išnagrinėtais pareiškėjo reikalavimais, todėl darytina išvada, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai vadovavosi CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu ir dalyje dėl R. M. skundo dėl antstolio Vytauto Mitkaus 2018 m. gruodžio 6 d. patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, išieškojimo eiliškumo bei eksperto nušalinimo skundą paliko nenagrinėtą. Šioje dalyje nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą. Dėl ekspertizės akto ginčijimo. 30.

49Pareiškėjas teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų prašė parengtą K. K. ekspertizės aktą 2019 m. kovo 8 d. Nr. ( - ) pripažinti neteisėtu, niekiniu, nepagrįstu ir nesavalaikiu. 31.

50Nuo 2012 m. gegužės 1 d. galiojanti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies redakcija nustato, kad turto ir verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Iškilę ginčai dėl turto arba verslo vertės sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip (Turto ir verslo vertinimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalis). 32.

51CPK nustato atskirą turto vertinimo ekspertizių vykdymo tvarką ir antstolio įgaliojimus atliekant turto įkainojimą vykdymo procese. Ginčai dėl turto vertinimo yra sprendžiami CPK 682 straipsnio 2, 3 dalyse nustatyta tvarka skundžiant antstolio patvarkymą atsisakyti skirti ekspertizę, skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. CPK 510 straipsnio tvarka apskundus antstolio veiksmą civilinėje byloje eksperto išvada laikytina įrodymu (CPK 177 straipsnio 1 dalis) ir teismo vertinama laikantis CPK 218 straipsnyje nustatytų kriterijų. Procesinė norma nenustato galimybės atskira tvarka ginčyti turto vertės nustatymo ekspertizės aktą. Laikytina, kad CPK įtvirtina kitokią turto vertės nustatymo ekspertizės nuginčijimo tvarką, nei nustatyta specialiame Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Pažymėtina, kad ekspertizė skiriama, atliekama ir vertinama pagal bendrąsias CPK taisykles (CPK 212–218 straipsniai), atsižvelgiant į vykdymo proceso išimtis (CPK 682 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-441-690/2018). 33.

52Eksperto išvada dėl turto vertės nustatymo, kaip įrodymas, gali būti ginčijama bylose dėl turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto perdavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais, jeigu turtas buvo parduotas už mažesnę kainą, taip pat jei buvo pažeista ir turto įkainojimo tvarka (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-441-690/2018). 34.

53Tais atvejais, kai CPK nustatyta tvarka antstolio patvarkymu yra paskiriama turto vertės nustatymo ekspertizė ir atliktas tyrimas yra įforminamas turto vertinimo ekspertizės aktu, tai toks įrodymas – eksperto išvada – gali būti ginčijamas byloje apskundus antstolio veiksmus, laikantis CPK suformuluotų įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių. Nagrinėjamu atveju į bylą pateikta ne turto ir verslo vertinimo ataskaita, bet antstolio patvarkymu paskirtos ekspertizės rezultatas – teismo eksperto surašytas ekspertizės aktas. Kasacinis teismas 2011 m. sausio 15 d nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2011 suformulavo taisyklę, kad įrodymas, kuris išnagrinėtoje byloje buvo įvertintas pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, negali būti materialinio pobūdžio reikalavimo dalykas atskiroje byloje ir ginčijamas CPK nustatyta tvarka. Ši taisyklė taikoma nepriklausomai nuo to, ar turto vertės nustatymo ekspertizės aktas jau buvo įvertintas, ar dar tik bus vertinamas atitinkamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-441-690/2018). 35.

54Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo skundo dalis dėl ekspertizės akto pripažinimo neteisėtu, niekiniu, nepagrįstu ir nesavalaikiu nėra savarankišku nagrinėjimo dalyku. Dėl patvarkymo dėl pareiškėjui priklausančio turto vertinimo. 36.

55Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl turto vertės 92 500 Eur bei iš 2019 m. kovo 13 d. patvarkyme aprašyto turto, kuris yra adresu ( - ), išieškojimo nevykdyti. 37.

56Skundžiamu antstolio 2019 m. kovo 13 d. patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo antstolis areštuotą turtą – žemės sklypą, kurio plotas 0, 1573 ha, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatą – gyvenamąjį namą, bendras plotas 44,08 kv. m., esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatą – ūkinį pastatą, užstatytas plotas 4,99 kv. m., esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatą – ūkinį pastatą, užstatytas plotas 12 kv. m., esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (stoginė – 2 vnt, šulinys, lauko tualetas), esančius ( - ), unikalus Nr. ( - ) įvertino 92 500 Eur sumą. 38.

57Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nors šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto kainai. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018 20 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). 39.

58Proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę išieškotojui ir skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės, nors antstolis, įkainodamas turtą, ir neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą. Tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). 40.

59Apeliantas, grįsdamas skundą dėl neteisingai nustatytos turto vertės nurodo, jog iš paties antstolio atspausdinto 2019 m. vasario 6 d. Registrų centras išrašo matyti, kad turto rinkos vertė nustatyta statinių ir sklypo, kur rinkos vertė – 86 307 Eur (sklypas), rinkos vertė – 13 178 Eur (Pastatas - Gyv. namas), rinkos vertė - 143 Eur (Pastatas - ūkinis), rinkos vertė - 266 Eur (Pastatas - ūkinis), rinkos vertė - 101 Eur (stoginė 2 vnt., šulinys, tualetas), sumoje sudaro 99 995 Eur, be to nėra vertintas kitas nekilnojamas turtas - statiniai, kurie yra sklype, bet nėra įregistruoti Registrų centre, taip pat nėra vertinta sklypo teritorijos aptvėrimo (tvoros), nėra įvertinta esančios sklype (po žeme) komunikacijos ir tinklai bei pan., kurių vertė sudaro papildomai nemažiau kaip 39 000 Eur, bendrai vertė statinių ir kito turto bei inžinerinių tinklų sudaro ne mažiau kaip 160 000 Eur. Teigia, kad 2019 m. kovo 8 d. aktu nustatyta turto rinkos vertė 92 500 Eur akivaizdžiai nėra teisinga, nes komunikacijos, tinklai, kurie yra sklype (žemėje) trauktini į vertę, nors jie neprivalomi įregistruoti. 41.

60Apeliantas teigia, kad eksperto K. K. ekspertizės aktas 2019 m. kovo 8 d. prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams (kaip pvz. antstolio 2019 m. vasario 6 d. Registrų centras išrašas ir kita). Teigia, kad ekspertas neanalizavo kiek faktiškai yra inžinerinių tinklų sklype (po žeme), kiek viso yra statinių, neanalizavo kiek pagerintas turtas (kaip pvz. inžineriniai tinklai, komunikacijos ir kita), sklypo nekasinėjo (nešurfavo), aiškiai neapžiūrėjo turto pilna apimtimi, eksperto išvados nepatikimos, nepagrįstos, neteisingos, prieštarauja kitiems vykdomojoje byloje esantiems įrodymams, eksperto išvados ribotos ir nepilnos apimties, eksperto nustatyta turto vertė neatitinka realios turto vertės, neatitinka rinkoje pagal turto vietą parduodamų kitų tokio pobūdžio ir savybių nekilnojamojo turto objektų kainos, ekspertas nurodo nepagrįstai žemą turto vertę, tai sudaro daugiau nei 2 kartų skirtumą nuo tikros rinkos vertės. 42.

61Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog įvertinus vykdomosios bylos medžiagą nustatyta, kad turtas buvo įvertintas pagal jo vertinimo metu buvusią faktinę situaciją. Ekspertizei atlikti buvo naudotas 2019 m. vasario 6 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir kadastriniai duomenys. Ekspertizės akte pateiktos apžiūrėto nekilnojamojo turto objekto nuotraukos, nurodoma, kad turtas apžiūrėtas 2019 m. vasario 11 d. Apeliantas, nors ir teigia, kad ginčo objekto vertė ženkliai didesnė, tačiau jokių duomenų paneigiančių eksperto nustatytas aplinkybes neteikia (duomenų apie turto vertės pokyčius, nekilnojamojo turto vertinimą, panašių objektų duomenis rinkoje ir pan.), taigi apelianto teiginiai dėl netinkamai nustatytos jam priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vertės nepagrįsti, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą antstolio 2019 m. kovo 13 d. patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo, dėl ko darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino šio pareiškėjo reikalavimo. Dėl antstolio nušalinimo. 43.

62Vienas iš pareiškėjo reiškiamų reikalavimų nušalinti antstolį Vytautą Mitkų nuo vykdomosios bylos. CPK 636 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog antstolis gali būti nušalintas esant šio Kodekso 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Antstolį gali nušalinti skolininkas ir išieškotojas. Antstolio nušalinimas pareiškiamas raštu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju CPK 65 straipsnyje nustatytų antstolio nušalinimo pagrindų, kurių sąrašas baigtinis, nenustatyta. 44.

63Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 45.

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. pareiškėjas (skolininkas) R. M. pateikė skundą dėl antstolio Vytauto... 5. Nurodė, kad antstolis Vytautas Mitkus 2019 m. kovo 16 d. įteikė... 6. Antstolis Vytautas Mitkus 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymu prašė... 7. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB „Šiaulių bankas“ teismo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 5.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, jog antstolis Vytautas Mitkus vyko vykdomąją bylą Nr. ( -... 12. 2016 m. birželio 7 d. Turto arešto aktu Nr. ( - ) buvo areštuotas... 13. 1.... 14. Žemės sklypui, kurio plotas 0,1573 ha, esančiam adresu ( - ), unikalus Nr. (... 15. 2.... 16. Pastatui – gyvenamajam namui, bendras plotas 44,08 kv. m., esančiam ( - ),... 17. 3.... 18. Pastatui – ūkiniam pastatui, užstatytas plotas 4,99 kv. m., esančiam ( -... 19. 4.... 20. Pastatui – ūkiniam pastatui, užstatytas plotas 12 kv. m., esančiam ( - ),... 21. 5.... 22. Kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (stoginė – 2 vnt,... 23. Ekspertizės atlikimas pavestas UAB „Negrita“ ekspertui K. K., pavedant... 24. 2019 m. balandžio 8 d. antstolio Vytauto Mitkaus kontoroje gautas skolininko... 25. Iš Teismų informacinės sistemos pirmosios instancijos teismas nustatė, kad... 26. Sprendžiant dėl 2019 m. kovo 13 d. patvarkymo dėl turto vertės 92 500 Eur... 27. Teismas pažymėjo, jog ekspertizės akte nurodyta turto rinkos vertė – 92... 28. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju turto vertė nustatyta... 29. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 30. 14.... 31. Atskiruoju skundu apeliantas R. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 32. Nurodo, kad antstoliui pareiškėjas įteikė 2019 m. vasario 1 d. pareiškimą... 33. Teigia, jog antstolis Vytautas Mitkus yra užvedęs kitą vykdomąją bylą Nr.... 34. Nurodo, kad jokių duomenų iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) į vykdomąją... 35. Nurodo, kad tuo atveju, jeigu UAB „Statybų ekspertas“ (įkaito... 36. Apeliantas nurodo, kad antstolio nurodoma, jog turtą jis pardavinės kaip... 37. Apeliantas nurodo, kad antstolis vykdomojoje byloje priėmė 2018 m. gruodžio... 38. Apelianto manymu, nesant teismo nutarties, neatlikus pirmiau nurodytų... 39. Apeliantas nurodo, kad eksperto K. K. ekspertizės aktas 2019 m. kovo 8 d. ir... 40. Atsiliepimu išieškotojas AB „Šiaulių bankas“ prašo atmesti... 41. Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad, vykdant išieškojimą... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 43. 25.... 44. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 45. Byloje kilęs ginčas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės... 46. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, teismų informacinės sistemos... 47. Tuo tarpu, šioje byloje pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašė... 48. Pagal nurodytus reikalavimus matyti, jog šioje byloje reiškiami reikalavimai... 49. Pareiškėjas teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų prašė parengtą K. K.... 50. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. galiojanti Turto ir verslo vertinimo pagrindų... 51. CPK nustato atskirą turto vertinimo ekspertizių vykdymo tvarką ir antstolio... 52. Eksperto išvada dėl turto vertės nustatymo, kaip įrodymas, gali būti... 53. Tais atvejais, kai CPK nustatyta tvarka antstolio patvarkymu yra paskiriama... 54. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo skundo dalis dėl... 55. Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2019 m. kovo 13... 56. Skundžiamu antstolio 2019 m. kovo 13 d. patvarkymu dėl areštuoto turto... 57. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra... 58. Proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę... 59. Apeliantas, grįsdamas skundą dėl neteisingai nustatytos turto vertės... 60. Apeliantas teigia, kad eksperto K. K. ekspertizės aktas 2019 m. kovo 8 d.... 61. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog įvertinus vykdomosios bylos... 62. Vienas iš pareiškėjo reiškiamų reikalavimų nušalinti antstolį Vytautą... 63. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 65. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m....