Byla 2A-462-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Jolantos Badaugienės, Reginos Agotos Gutauskienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Revinė“ atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Revinė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-17-772-/2011 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Revinė“, trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ dėl žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu 2008 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Revinė“ 11906,78 Lt žalos atlyginimo ir visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2007 m. liepos 28 d. kilus gaisrui pastate, esančiame Vytauto g.118, Šiauliuose, kurio savininkas yra atsakovas UAB „Revinė“, buvo apgadintas šalia, t.y. Vytauto g. 122, Šiauliai, esantis trečiajam asmeniui (draudėjui) UAB „Vaivorykštė“ priklausantis pastatas, dėl ko nuo karščio suskilo langai. Dėl padarytos žalos draudėjui UAB „Vaivorykštė“ buvo išmokėta 11 906,78 litų draudimo išmoka.

6Atsakovas UAB „Revinė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

7Nurodė, kad dėl jo pastate kilusio gaisro jis yra nekaltas, nes elgėsi atidžiai ir rūpestingai kiek tai buvo būtina, pastate buvo atjungtas šildymas, elektra, kas maksimaliai sumažina gaisro pavojų. Negana to, iki pastato suniokojimo, jis buvo su rakinamomis durimis ir įstiklintais langais, kas yra laikoma pakankamomis priemonėmis užtikrinti pastato saugumą. Todėl, įvertinus visas atsakovo dėtas pastangas išlaikyti pastatą normalioje ir niekam pavojaus nekeliančioje būklėje, atsakovas negali būti pripažintas pažeidusiu bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Vadovaujantis LR CK 266 str. nuostatomis, atsakovas UAB „Revinė“ negali būti atsakingas už žalą, nes gaisras įvyko dėl trečiojo asmens nusikalstamos veikos, dėl ko buvo sunaikintas paties atsakovo turtas ir gal būt nukentėjo trečiojo asmens (UAB „Vaivorykštė“) turtas. Nurodė, kad atsakovo manymu, ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ apskritai neturėjo pareigos išmokėti draudimo išmokos UAB „Vaivorykštė“, nes pastarosios pastatas (parduotuvė „Norfa“), esantis Vytauto g. 122 Šiauliuose, buvo pastatytas nesilaikant saugaus, atitinkamomis teisės normomis reglamentuoto, atstumo nuo atsakovui UAB „Revine“ priklausančio pastato, esančio Vytauto g. 118 Šiauliuose. Be to, ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ neinformavo atsakovo UAB „Revinė“ apie jų abiejų nustatytą ir suderintą nuostolių dydį bei tų nuostolių pašalinimo kaštus, ir atsakovas, pasidomėjęs rangos darbų kainomis, turi pagrindo teigti, kad gaisro nuostolių šalinimo darbus UAB „Stiklita“ atliko pernelyg aukštomis kainomis (t.1, b. l. 82-88).

8Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį patenkinti, taip pat prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (t.1, b. l. 77)

9Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovo UAB ,,Revinė“ 11 906,78 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 11906,78 Lt sumą nuo 2008 m. rugpjūčio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovo UAB ,,Revinė“ 357,20 Lt žyminio mokesčio. Priteisė trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovo UAB ,,Revinė“ 2109,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė Valstybei iš atsakovo UAB ,,Revinė“ 64,56 Lt pašto išlaidų.

10Teismas nurodė, kad žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama ir žalą padariusiu asmeniu laikomas tas asmuo, kurio valdomose patalpose kilo gaisras. Pažymėjo, kad ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ apdraudė pastatą, priklausantį trečiajam asmeniui UAB “Vaivorykštė”, todėl atlyginęs pastarajam žalą, draudikas įgijo teisę reikalauti atlyginti žalą iš asmenų, atsakingų už jos atsiradimą. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas rėmėsi civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 nustatytais prejudiciniais faktais. Nurodė, kad anksčiau išnagrinėtos bylos medžiaga nustatyta ir pripažinta, kad dėl trečiajam asmeniui (UAB „Vaivorykštė) padarytos žalos yra atsakingas atsakovas UAB „Revinė“, dėl to, jog jis nebuvo atidus ir rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, be to, atsakovas UAB „Revinė“ neįrodė, kad nėra pažeidęs jam tenkančios pareigos laikytis tokio atidaus ir rūpestingo elgesio taisyklių, kad nebūtų kitam asmeniui padaryta žala (LR CK 6. 263 str. 1d., 6.246 str. 1d.). Todėl teismas konstatavo, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, išmokėjęs draudimo išmoką trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“, LR CK 6.1015 str. pagrindu įgijo reikalavimo teisę į asmenį, atsakingą už žalą, dėl ko ieškovo ieškinį tenkino (LR CK 6.280 str. 1 d.). Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“, šalindamas jam padarytus gaisro padarinius, buvo išlaidus. Nurodė, kad pats atsakovas UAB „Revinė“ turėjo rūpintis nukentėjusiajam padarytos žalos atlyginimu, tai yra surasti rangovą ir nupirkti medžiagas sugadintų pastato dalių pakeitimui, tačiau atsakovas elgėsi priešingai, atsisakė net bendradarbiauti su nukentėjusiuoju, todėl turi prisiimti visas iš to kylančias pasekmes. Pažymėjo, kad tai, jog ekspertas nustatė mažesnę nei trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ pateikė draudikui atlygintinų remonto darbų kainą, nesudaro teisinio pagrindo iš naujo vertinti gaisru padarytos žalos dydį. Nurodė, kad eksperto išvada tėra tik vienas iš įrodymų, o be to ir joje liko neįvertinta dalis su žala ir jos pašalinimo padariniais susijusių darbų (apsunkintas langų pakeitimas pastato antrame ir trečiame aukšte; mobiliosios platformos nuoma; stiklo padengimas matine danga; sugadintų stiklo paketų išvežimas į sąvartyną ir kt.), todėl teismas konstatavo, kad besąlygiškai remtis ekspertizės akto duomenimis neturi pagrindo (t.2, b. l. 123-138).

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Revinė“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Nurodo, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ byloje neįrodinėjo ir neįrodė visų būtinųjų atsakovo UAB „Revinė“ deliktinės atsakomybės sąlygų, aptartų LR CK 6.246 str. - 6.249 str., o pirmosios instancijos teismas atsakovo civilinę atsakomybę ieškovo atžvilgiu motyvavo ne bylos medžiaga, bet prejudiciniais faktais, nustatytais civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008, kas yra absoliučiai neteisėta procesine prasme. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nedalyvavo civilinės bylos Nr. 2-162-772/2008 nagrinėjime, todėl nėra visų būtinų sąlygų taikyti LR CPK 182 str. 2 punkto nuostatas. Teigia, kad buvo pažeisti LR 178 str., 182 str. 2 p., 185 str. nuostatų reikalavimai.

142. Nurodo, kad nei viena iš ginčo šalių neprašė teismo taikyti LR CPK 182 str. 2 p. nuostatas dėl prejudicinio fakto pripažinimo, kas leidžia teigti, kad šalys civilinėje byloje ginčo dalyku laikė ir nuostolių dydį. Tai patvirtina dalyvių pateikti procesiniai dokumentai, prašymai dėl ekspertizės skyrimo, klausimai ekspertui ir papildomi paaiškinimai dėl ekspertizės akto vertinimo. Todėl, vertinant ginčo dalyvių veiksmus byloje, galima daryti išvadą, jog jie nelaikė kada nors turėję ginčą dėl visų gaisro metu padarytų nuostolių dydžio nustatymo. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nedalyvavo civilinės bylos Nr. 2-162-772/2008 nagrinėjime, nors faktiškai jau buvo išmokėjęs trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ 11906,78 Lt žalos atlyginimo (ieškovo mokėjimas UAB „Vaivorykštė“ atliktas 2007-11-20, o UAB „Vaivorykštė“ ieškinys atsakovui UAB „Revinė“ buvo surašytas 2007-12-14).

153. Nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 ieškinio dalykas buvo 9767,22 Lt turėtų nuostolių priteisimas. t. y. UAB „Vaivorykštė“ prašė teismo nustatyti, jog būtent atsakovas UAB „Revinė“ yra kaltas dėl kilusio gaisro ir prašė priteisti 9767,22 Lt nuostolius, ką Šiaulių miesto apylinkės teismas ir padarė 2008 m. birželio 20 d. sprendimu. Tačiau byloje nebuvo įrodinėjamas konkretus visų, dėl gaisro patirtų nuotolių dydis, o UAB „Vaivorykštė“ nereikalavo priteisti visos 21574 Lt sumos.

164. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas nebuvo linkęs rūpintis mažesnėmis žalos pašalinimo sąnaudomis, nesikooperavo su UAB „Vaivorykštė“. Atsakovas neabejotinai būtų sutikęs atsižvelgti prielaidą, jog ateityje galimai bus pripažintas kaltu dėl gaisro metu atsiradusios žalos, tačiau UAB „Vaivorykštė“ nesudarė tam jokių sąlygų. Iš 2007-09-05 UAB „Vaivorykštė“ rašto matyti, jog niekas neprašo atsakovo pagalbos ar patarimo, negana to, niekam net neįdomi atsakovo nuomonė ar pagalba šalinant patirtą žalą, nes yra tiesiog reikalaujama sumokėti su UAB „Stiklita“ jau sutartą pinigų sumą už langų remontą ir net išrašoma PVM sąskaita faktūra, grasinama skaičiuoti delspinigius, skelbti apie „netinkamą prievolių vykdymą“ spaudoje. Tai, kad žalos atsiradimo laikotarpiu kitos Šiaulių mieste veikiančios bendrovės būtų gerokai pigiau atlikusios remonto darbus, patvirtina eksperto išvada ir atsakovo į bylą pateikti komerciniai pasiūlymai, dėl kurių vertinimo skundžiamame sprendime absoliučiai nepasisakoma.

175. Nurodo, kad abejoti atliktos ekspertizės išvadomis ir ja nesivadovauti nėra jokio pagrindo. Ekspertizės akte galimai esantys trūkumai turėtų būti vertinami ne kaip ekspertizės akto defektai, dėl ko juo negalima vadovautis, o vertintini kaip ieškovo ir trečiojo asmens sąmoningo nenoro pateikti ekspertui papildomus klausimus pasekmė. Atsižvelgus į ekspertizės išvadą, jog UAB „Vaivorykštė“ patirta žala sudaro 8200 Lt, iš 8200 Lt turėjo būti atimta 5000 Lt besąlyginė išskaita, ir UAB „Vaivorykštė“ galėjo teisėtai reikalauti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ 3200 litų, o pastarasis šią sumą turėtų teisę regreso tvarka reikalauti iš atsakovo UAB „Revinė“, jeigu įrodytų visas atsakovo deliktinės atsakomybės sąlygas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pastato savininkas UAB „Vaivorykštė“ priėmė sprendimą statyti savo pastatą, pažeisdamas minimalius priešgaisrinius atstumus nuo atsakovui UAB „Revinė“ priklausiusio namo ir jam turėjo būti suprantamos galimos neigiamos pasekmės, UAB „Vaivorykštė“ sąmoningai prisiėmė gaisro pasekmių riziką. Todėl, vadovaujantis LR CK 6.282 str. 1 d., UAB „Vaivorykštė“ patirtos žalos dydis nuo 8200 Lt turėjo būti sumažintas iki 5000 Lt, o ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atmestas.

186. Nurodo, kad sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ yra nepagrįsta. Proceso dalyviams atlyginamos tik būtinos išlaidos, o trečiasis asmuo bylinėjimosi procese būtinųjų išlaidų nepatiria, nes neturi pareigos dalyvauti jame. Be to, išlaidos yra neprotingai didelės, vertinant rengtų dokumentų turinį ir jų apimtis.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

20Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Nurodo, kad ieškovas įrodė visas būtinas sąlygas UAB „Revinė” deliktinei atsakomybei kilti: neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė tuo, jog jis nepakankamai rūpestingai prižiūrėjo jam priklausantį pastatą, neužtikrindamas jo saugumo, nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas savininkas, todėl prisiėmė galimą žalos atsiradimo riziką. Atsakovas neįrodė, jog jis nepažeidė jam tenkančios pareigos elgtis atsargiai ir rūpestingai, kad nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui. Byloje yra nustatyta, jog gaisras kilo dėl pašalinių asmenų, gyvenusių atsakovo name, neatsargaus elgesio su ugnimi. Nustatyta, kad gaisro židinys buvo ties ta vieta, kurioje rinkdavosi asocialūs asmenys. Atsakovas nepaneigė fakto, jog pastatas buvo prižiūrimas taip, kad į jį negalėtų patekti pašaliniai asmenys.

222. Nurodo, kad žala, o taip pat ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos, buvo įrodytos Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008. Teismas pagrįstai šioje byloje nustatytus faktus laikė prejudiciniais, nagrinėdamas AB „Lietuvos draudimas” ieškinį atsakovui UAB „Revinė”. Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyvendindamas subrogacijos teisę, įgijo visas draudėjo UAB „Vaivorykštė” teises ir pareigas, kadangi įstojo į jau esantį prievolinį teisinį santykį, t. y. nauja prievolė neatsirado, pasikeitė tik prievolės šalys. Subrogaciniam reikalavimui taikomos tos teisės normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusįjį asmenį ir atsakingą už žalą asmenį. Nagrinėdamas šią bylą, teismas pagrįstai taikė faktų prejudicijos taisyklę.

233. Nurodo, kad ieškovas reiškia atsakovui atgręžtinį reikalavimą, kuris yra susijęs su išnagrinėta civiline byla, o ne naują ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš apelianto visas trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje.

25Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

261. Nurodo, kad nustatinėjant apelianto neteisėtus veiksmus ir priteistą žalos dydį galima remtis nustatytais faktais bei juos traktuoti kaip prejudicinius, kurie yra išnagrinėti civ. byloje Nr. 2-162-772/2008, nes prejudiciniu faktu laikomas ne pats teismo sprendimas, bet jame nustatyti faktai.

272. Apelianto teiginys, kad teismas negalėjo vadovautis prejudiciniais faktais, nes to neprašė šalys, yra visiškai nepagrįstas, kadangi teismas visas procesines teisės normas turi taikyti nepriklausomai nuo šalių pareikštų prašymų ar ieškinio ribų. Tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo teikė klausimus ekspertui ar paaiškinimus dėl ekspertizės, nepatvirtina apelianto teiginius dėl ginčo dalyko, bet įrodo, kad šalys aktyviai naudojosi savo procesinėmis teisėmis.

283. Apeliantas visiškai nepagrįstai tvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 nebuvo įrodinėjamas konkretus visų dėl gaisro patirtų nuostolių dydis, nes minėtoje byloje kaip tik buvo įrodinėjamas bei teismo sprendimu nustatytas visas trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ patirtas nuostolis dėl atsakovo UAB „Revinė“ pastate sukelto gaisro ir iš bendro UAB „Vaivirykštė" patirto nuostolio buvo išminusuota ieškovo ir trečiojo asmens draudimo sutartyje numatyta draudimo išmoka, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad tiek žalos dydis, tiek apelianto neteisėti veiksmai laikytini prejudiciniais faktais šioje byloje.

294. Nurodo, kad ekspertizės šioje byloje atlikimo metu rangovai teikė pasiūlymus, esant ekonominei finansinei krizei, todėl rangovų lūkesčiai sudaryti sutartį bei jų taikomi antkainiai medžiagoms bei darbams akivaizdžiai skyrėsi nuo tos situacijos, kuri egzistavo, kai UAB „Vaivorykštė“ ieškojo rangovo, nes tuo metu rinkoje esant didžiuliam ekonominiam pakilimui, į tokius mažus objektus dauguma rangovų apskritai nekreipdavo dėmesio, todėl jei ir teikdavo pasiūlymus, tai juos teikdavo įvertindami daug didesnes pelno maržas nei rinkoje egzistuoja šiuo metu, todėl pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, jog besąlygiškai remtis ekspertizės aktu nėra pagrindo.

305. Nurodo, kad šalių teisės ir pareigos numatytos LR CPK 42 str., todėl tai, jog trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ naudojosi įstatymu jam suteiktomis teisėmis ir vykdė įstatymo bei teismo nustatytas pareigas teikti procesinius dokumentus, laikytina kaip būtinos teismo išlaidos, o kadangi apeliantas dėl jų dydžio niekaip nepasisako, apelianto teiginys, kad teismo priteistos trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės, nėra paremtas jokiais įrodymais bei argumentais. Teismas, priteisdamas trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidas, šių išlaidų dydį sumažino, nes apeliantas prašė priteisti 2550,50 Lt, tuo tarpu teismas priteisė tik 2109,50 Lt, t. y. bylinėjimosi išlaidas buvo sumažintos 441 Lt arba beveik 20 proc. ir mažinti jų dar kartą nėra jokio pagrindo.

31Apeliacinis skundas netenkintinas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

33Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

34Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ yra UAB „Vaivorykštė“ draudikas pagal „Turto draudimo liudijimą TIA Nr. 82581200“, kuris pastarajam išmokėjo 11 906,78 litų draudimo išmoką už gaisro metu sugadintą pastatą, esantį Vytauto g. 122 Šiaulių mieste. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias LR CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-304/2009, 2007-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2005-02- 21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-116/2005 ir kt.).

35Be to, teismas turi išsiaiškinti, kurias teisines aplinkybes kuri šalis turi įrodyti (CPK 178 straipsnis). Byloje dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

36Civilinės atsakomybės pagrindinė funkcija yra kompensuoti patirtą žalą, todėl, sprendžiant klausimą, ar yra kaltė, civilinėje teisėje vadovaujamasi protingumo, rūpestingumo, atidumo kriterijais, pagal kuriuos vertinamas žalą padariusio asmens elgesys.

37Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

38Pabrėžtinas priežastinio ryšio ypatumas šioje byloje, nes reikalaujama žalos, padarytos gaisru, atlyginimo. Gaisras yra nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai (Priešgaisrinės saugos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Dėl to turi būti laikomasi priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Todėl dėl gaisro, kaip potencialiai pavojingo veiksnio, objektų savininkai ar teisėti valdytojai turi būti itin atidūs ir elgtis taip, kad būtų išvengta gaisro kilimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-304/2009).

39Šioje byloje nustatyta, kad gaisras kilo gretimame, atsakovui UAB „Revinė“ nuosavybės teise esančiame pastate, dėl to, kad minėtas pastatas savininko nebuvo tinkamai prižiūrimas, jame lankėsi asocialūs asmenys, kurie naudodavosi gaisrą sukeliančiomis priemonėmis (pasišviesdavo žvakėmis, name pasikurdavo laužus), ką byloje patvirtina prie šios bylos prijungta ikiteisminio tyrimo medžiaga (t.1, b.l. 76). Šios aplinkybės buvo detaliai aprašytos ginčijamame sprendime. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad turto sugadinimo atveju, kai žala padaryta gaisru, asmens neteisėti veiksmai turi būti patalpų, iš kurių kilo gaisras, savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Patalpų savininko veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš jo patalpų, o ne iš kitų šaltinių, kad dėl kokios priežasties kilo gaisras atsakovo patalpose, nukentėjęs asmuo neprivalo įrodinėti. Jeigu gaisro kilimo vieta yra akivaizdi ir aiški, tai teismas turi spręsti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip rūpestingas asmuo, galimybę numatyti gaisro kilimą ir imtis veiksmų jam išvengti. Esant tokiai situacijai patalpų savininkas turi įrodyti, kad jis yra nekaltas dėl gaisro kilimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009).

40Kaip jau buvo minėta, gaisro priežastį turi įrodyti asmuo, kurio patalpose kilo gaisras ir kad ta gaisro priežastis nepriklausė nuo jo elgesio. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad pirmos instancijos teismas savo sprendime kaltę, žalos dydį ir kitas aplinkybes, reikalingas deliktinei atsakomybei atsirasti, pagrindė tik išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 nustatytais juridiniais faktais kaip prejudicija. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir nurodė, kad atsakovo kaltė yra įrodyta išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 nustatytais juridiniais faktais kaip prejudicija, tačiau iš naujo vertino šioje byloje surinktus įrodymus ir konstatavo, kad atsakovas UAB ,,Revinė“, nesilaikė priešgaisrinės saugos taisyklių bei elementarių pastato priežiūros reikalavimų. Kaip galima suprasti iš apeliacinio skundo argumentų, atsakovas UAB ,,Revinė“ nebeneigė savo, kaip pastato savininko, kaltės dėl 2007 m. liepos 28 d. kilusio gaisro ir nebeginčijo dėl to, kad būtent šio gaisro metu buvo padaryta žala draudėjo UAB „Vaivorykštė“ pastatui, t.y. dėl tiesioginio ryšio tarp kilusio gaisro ir padarytos žalos, tik mano, kad dėl per arti pastatyto UAB „Vaivorykštė“, pastato (parduotuvės „Norfa“), dalį atsakomybės turėjo prisiimti pats nukentėjęs UAB „Vaivorykštė“ (t.2, b.l. 142-146).

41Pažymėtina, kad vadovaujantis LR CK 6.266 str. nuostatomis, pastato savininkas už žalą atsako be kaltės.

42Teisėjų kolegijos požiūriu esminis klausimas, kuris keliamas UAB ,,Revinė“ apeliaciniame skunde, yra gaisru padarytos žalos (patirtų nuostolių) dydžio klausimas ir su tuo susijusių įrodymų vertinimas. Kaip jau buvo konstatuota, žalos dydį turi įrodyti ieškovas.

43Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijamame teismo sprendime, apart to, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 nustatytų juridinių faktų prejudicija, teismas iš naujo vertino šioje byloje surinktus įrodymus.

44Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kartu su ieškiniu šioje byloje yra pateikęs 2007-11-20 mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad 2007-07-20 draudėjui UAB „Vaivorykštė“ yra pervesta 11906,78 Lt draudimo išmoka (t.1, b. l. 22), taip pat pateikti draudimo „Pranešimas –apskaičiavimas“, kuriame nustatyta bendra nuostolių suma 16906,78 Lt ir draudimo išmoka 11906,78 Lt (t.1, b. l. 24-25); pateiktas UAB „Stiklita“ komercinis pasiūlymas, UAB „Stiklita“ ir UAB „Vaivorykštė“ rangos sutartis dėl gaisro padarinių likvidavimo, Darbų priėmimo aktas, UAB „Vaivorykštė“ apmokėjimą už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą STA Nr. 00046134 patvirtinantys mokėjimo nurodymai, iš kurių matyti, kad už 15 stiklo paketų, šių stiklo paketų (langų) demontavimo ir montavimo darbus, transporto paslaugas (be PVM) apmokėta 16906,78 Lt (t.1, b. l. 28, 29, 30, 31,32,33, 34-35). Priešingai, nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nurodė (pasisakė), kodėl jis laiko, kad žalos dydis yra 11906,78 Lt ir nesutinka su ekspertų nustatyta 8200 litų žala. Sprendime teismas motyvavo, kad „Eksperto išvada tėra tik vienas iš įrodymų, o be to ir joje liko neįvertinti visi su padaryta žala ir jos pašalinimo padariniais susiję darbai (langų pakeitimas pastato antrame ir trečiame aukšte; mobiliosios platformos nuoma; stiklo padengimas matine danga; sugadintų stiklo paketų išvežimas į sąvartyną). Dėl to besąlygiškai remtis ekspertizės akto duomenimis nėra teisinio pagrindo, kadangi ekspertas pateikė išvadą vietoje neapžiūrėjęs pastato, todėl jie atmestini, kaip prieštaraujantys kitiems bylos duomenims“ (t.1, b. l. 123-138). Teisėjų kolegija sutinka su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais ir tokiu įrodymų vertinimu, nes ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ teismui pateikė faktines tiek savo kaip draudiko, tiek UAB „Vaivorykštė“ kaip nukentėjusio draudėjo išlaidas, kurias patvirtino į bylą jų pateikti rašytiniai įrodymai. Įrodymų, kad šios UAB „Vaivorykštė“ ir AB „Lietuvos draudimas“ turėtos išlaidos buvo ne tokios, atsakovas nepateikė, t.y. nepaneigė ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų. Atsakovo UAB „Revinė“ argumentai, kad šios išlaidos galėjo būti mažesnės, jei UAB „Vaivorykštė“ ir AB „Lietuvos draudimas“ būtų bendradarbiavę su atsakovu UAB „Revinė“, jei būtų pasirinktas ne UAB „Stiklita“, o kitas atliekamų darbų rangovas, ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nepaneigia.

45Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais, kad atsakovas UAB „Revinė“, dalyvaudamas civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 pagal UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovui UAB „Revinė“ dėl 9767,72 Lt žalos, padarytos tuo pačiu 2007 m. liepos 28 dieną įvykusiu gaisru, priteisimo jau žinojo, kad už gaisro padarinių šalinimą rangovui UAB „Stiklita“ buvo sumokėta (be PVM) 16906,78 Lt, kad AB „Lietuvos draudimas“ draudimo išmoka yra nustatyta 11906,78 Lt, kad iš atsakovo UAB „Revinė“ yra reikalaujamas 5000 litų skirtumas tarp UAB „Vaivorykštė“ patirto draudiminio 16 906,78 Lt nuostolio sumos ir 11906,78 Lt draudimo išmokos sumos, nes visi šie duomenys buvo nurodyti 2007 m. gruodžio 18 d. ieškovo UAB „Vaivorykštė“ teismui pateiktame ieškinyje ir prie minėto ieškinio buvo pridėti tie patys rašytiniai įrodymai, kaip ir prie AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio šioje byloje, įskaitant UAB „Vaivorykštė“ 2007-09-05 pretenziją atsakovui UAB „Revinė“, kurioje nurodoma, kad nuo karščio suskilusių langų pakeitimas UAB „Vaivorykštė“ kainuos 19 998,92 litų, o sudegusios tvoros atstatymas kainuos 1265,00 Lt ir, vadovaujantis LR CK 6.266 str. nuostatomis, buvo prašoma atlyginti 5000 Lt besąlyginę draudimo išskaitą bei padengti 1265 Lt žalą už tvorą (prijungta civ. byla Nr. 2-162-772/2008, t.1, b. l. 1-5, 6-35). Atsakovas UAB „Revinė“ civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 ginčijo ne padarytos žalos dydį, o atsakomybę dėl žalos padarymo (prijungta civ. byla Nr. 2-162-772/2008, t.1, b. l. 44-46, 151-155, 156-162, 164-169).

46Dėl apeliacinio skundo argumento, kad žala turėjo būti sumažinta dėl didelio nukentėjusiojo (draudėjo) UAB „Vaivorykštė“ neatsargumo pasistačius pastatą arčiau UAB „Revinė“ pastato pažeidžiant saugaus atstumo normas, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal bylos duomenis, arčiau atsakovo UAB „Revinė“ pastato buvo apdegusi UAB „Vaivorykštė“ tvora, tačiau AB „Lietuvos draudimas“ nėra mokėjęs draudimo išmokos už minėtą tvorą ir žalos atlyginimo iš atsakovo už tai nereikalauja.

47Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentas, jog teismas negalėjo vadovautis prejudiciniais faktais, nes to neprašė šalys, yra nepagrįstas, nes teismas procesines teisės normas taiko nepriklausomai nuo šalių prašymų, ką teisingai savo atsiliepime dėl apeliacinio skundo nurodė trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB „Vaivorykštė“.

48Teisėjų kolegija laiko visiškai nepagrįstu apelianto argumentą, kad trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ ginčijamu teismo sprendimu neturėjo būti priteistos bylinėjimosi išlaidos.

49Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Vaivorykštė“ byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pusėje. LR CPK 42 straipsnyje numatytos šalių teisės ir pareigos, o LR CPK 47 str. 2 dalyje nurodyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus keletą šiame straipsnyje nurodytų teisių, kurių tarpe nėra nurodyta, kad trečiasis asmuo neturi teisės į jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teisminėje praktikoje yra pripažinta, kad dėl byloje dalyvavusio trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra sprendžiama priklausomai nuo to, ar tos šalies, kurios pusėje yra trečiasis asmuo, naudai (nenaudai) priimtas teismo sprendimas. Šioje byloje trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ akivaizdžiai buvo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pusėje, kurio naudai buvo priimtas sprendimas; naudojosi įstatymu trečiajam asmeniui suteiktomis teisėmis ir vykdė įstatymo bei teismo nustatytas pareigas teikti procesinius dokumentus, todėl teismas pagrįstai iš pralaimėjusios šalies priteisė bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui, motyvuotai jas sumažindamas.

50Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo UAB „Revinė“ apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistu (LR CPK 326 str.1 d. 1 p.).

51Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

52Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ įrodymų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

53Trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB „Vaivorykštė“ pateikė rašytinius įrodymus, kad dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo turėjo 991,74 litų išlaidų (be PVM), todėl ši suma priteistina iš atsakovo. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos be PVM, nes UAB „Vaivorykštė“ yra PVM mokėtojas ir minėtą mokestį galės susigrąžinti per PVM ataskaitą (CPK 93 str.)

54Iš atsakovo (apelianto) UAB „Revinė“ priteistina Valstybei 6,80 Lt (t.2, b. l. 150) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 96 str. 2 d.).

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

57Priteisti iš atsakovo UAB ,,Revinė“ (įmonės kodas 144919497) trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ (įmonės kodas 144050881) 991,74 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt vieną litą 74 ct) bylinėjimosi išlaidų.

58Priteisti iš atsakovo UAB ,,Revinė“ (įmonės kodas 144919497) Valstybei 6,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu 2008 m. rugpjūčio 18 d.... 5. Nurodė, kad 2007 m. liepos 28 d. kilus gaisrui pastate, esančiame Vytauto... 6. Atsakovas UAB „Revinė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 7. Nurodė, kad dėl jo pastate kilusio gaisro jis yra nekaltas, nes elgėsi... 8. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 9. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nurodė, kad žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama ir žalą... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Revinė“ prašo panaikinti Šiaulių... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Nurodo, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ byloje neįrodinėjo ir... 14. 2. Nurodo, kad nei viena iš ginčo šalių neprašė teismo taikyti LR CPK 182... 15. 3. Nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2-162-772/2008 ieškinio dalykas buvo... 16. 4. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog... 17. 5. Nurodo, kad abejoti atliktos ekspertizės išvadomis ir ja nesivadovauti... 18. 6. Nurodo, kad sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo... 20. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Nurodo, kad ieškovas įrodė visas būtinas sąlygas UAB „Revinė”... 22. 2. Nurodo, kad žala, o taip pat ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos,... 23. 3. Nurodo, kad ieškovas reiškia atsakovui atgręžtinį reikalavimą, kuris... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“... 25. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 26. 1. Nurodo, kad nustatinėjant apelianto neteisėtus veiksmus ir priteistą... 27. 2. Apelianto teiginys, kad teismas negalėjo vadovautis prejudiciniais faktais,... 28. 3. Apeliantas visiškai nepagrįstai tvirtina, kad civilinėje byloje Nr.... 29. 4. Nurodo, kad ekspertizės šioje byloje atlikimo metu rangovai teikė... 30. 5. Nurodo, kad šalių teisės ir pareigos numatytos LR CPK 42 str., todėl... 31. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ yra... 35. Be to, teismas turi išsiaiškinti, kurias teisines aplinkybes kuri šalis turi... 36. Civilinės atsakomybės pagrindinė funkcija yra kompensuoti patirtą žalą,... 37. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK... 38. Pabrėžtinas priežastinio ryšio ypatumas šioje byloje, nes reikalaujama... 39. Šioje byloje nustatyta, kad gaisras kilo gretimame, atsakovui UAB... 40. Kaip jau buvo minėta, gaisro priežastį turi įrodyti asmuo, kurio patalpose... 41. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR CK 6.266 str. nuostatomis, pastato... 42. Teisėjų kolegijos požiūriu esminis klausimas, kuris keliamas UAB... 43. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijamame teismo sprendime, apart... 44. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kartu su ieškiniu šioje byloje yra... 45. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 46. Dėl apeliacinio skundo argumento, kad žala turėjo būti sumažinta dėl... 47. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentas, jog teismas... 48. Teisėjų kolegija laiko visiškai nepagrįstu apelianto argumentą, kad... 49. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Vaivorykštė“ byloje dalyvavo... 50. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo UAB... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 52. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ įrodymų apie apeliacinės instancijos... 53. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB „Vaivorykštė“ pateikė rašytinius... 54. Iš atsakovo (apelianto) UAB „Revinė“ priteistina Valstybei 6,80 Lt (t.2,... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti... 57. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Revinė“ (įmonės kodas 144919497) trečiajam... 58. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Revinė“ (įmonės kodas 144919497) Valstybei...