Byla 2S-106-513/2017
Dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo J. P

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) G. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo G. S. skundas dėl antstolio veiksmų, civilinėje byloje Nr. 2YT-11871-639/2016 pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo J. P.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas G. S. 2016-07-07 pateikė antstoliui 2016-06-29 skundą „Dėl areštuotos sąskaitos įkalinimo įstaigoje ir išskaičiuojamų asmeninių piniginių lėšų grąžinimo“, kuriuo prašė panaikinti antstolio patvarkymo dalį, kuria ribojama skolininko teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje nuteistiesiems, ir grąžinti nurašytas lėšas arba panaikinti areštą šioms lėšoms.
 2. Antstolis 2016-07-11 patvarkymu Nr. 0172/14/00687 atsisakė atnaujinti 2016-06-29 skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminą ir atsisakė tenkinti skundą. Skundą grąžino pareiškėjui ir išaiškino, kad antstolio patvarkymas gali būti skundžiamas teismui. Nurodė, kad pareiškėjas skundžia 2016-03-08 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, tačiau šis patvarkymas 2016-04-06 buvo įvykdytas ir visi ribojimai skolininko sąskaitoms yra panaikinti antstolio 2016-04-21 patvarkymu dėl lėšų arešto panaikinimo. Vykdomoji byla 2016-06-27 buvo užbaigta įvykdžius Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-13 vykdomąjį raštą Nr. 1-603-795/2013. Be to, nurodė, kad skundą dėl 2016-03-08 patvarkymo pareiškėjas pateikė praleidęs 20 dienų terminą ir 90 dienų naikinamąjį terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti, nustatytą CPK 512 straipsnyje.
 3. Pareiškėjas teismui pateikė skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, kuriame nurodė, kad antstolis atsisakė tenkinti jo skundą dėl areštuotos sąskaitos įkalinimo įstaigoje ir išskaičiuojamų asmeninių piniginių lėšų grąžinimo. Pareiškėjas prašė įpareigoti antstolį panaikinti areštą jo sąskaitoms, esančioms Vilniaus pataisos namuose, ir įpareigoti antstolį grąžinti 633,77 Eur ir 166,29 Eur.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-09-28 nutartimi skundą atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad vykdomoji byla Nr. 0172/14/00687 yra užbaigta antstolio 2016-06-27 patvarkymu dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Taigi vykdomoji byla baigta visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Užbaigus vykdomąją bylą panaikintos visos priverstinio vykdymo priemonės, taikytos G. S.
 3. Teismas pareiškėjui išaiškino, kad tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet gali būti ginčijami specialia (ieškinio teisenos) tvarka.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas G. S. prašo patenkinti skundą ir įpareigoti antstolį grąžinti 633,77 Eur ir 166,29 Eur sumą, kurią neteisėtai pasisavino antstolis.
 2. Mano, kad išieškojimas negalimas, jei areštuojama suma neviršija vienos MMA, t. y. 380 Eur sumos. Antstolis nepagrįstai nurašė iš pareiškėjo sąskaitos 633,77 Eur ir 166,29 Eur sumas, kurios jam buvo pervestos už patirtą žalą.
 3. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis J. P. prašo pareiškėjo G. S. atskirąjį skundą atmesti, palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-09-28 nutartį nepakeistą, priteisti iš pareiškėjo G. S. antstolio J. P. naudai 60 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.
 4. Nurodo, kad pareiškėjas nesidomėjo vykdymo eiga, skundą dėl antstolio veiksmų pateikė įvykdžius vykdomąjį dokumentą.

4Teismas

konstatuoja:

5IV.

6Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų antstoliui areštavus skolininko lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje.
 3. Nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0172/14/00687 užvesta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-13 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-603-795/2013, kuriame nurodoma išieškoti solidariai iš G. S. ir A. K. 600 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 780 Lt J. P. naudai. Antstolis J. P. 2016-03-08 surašė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Vykdomoji byla Nr. 0172/14/00687 2016-06-27 patvarkymu yra užbaigta, nes Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-13 vykdomasis raštas baudžiamojoje byloje Nr. 1-603-795/2013 buvo visiškai įvykdytas ir skola išieškota. 2016-07-07 pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, antstolis 2016-07-11 patvarkymu atsisakė skundą tenkinti, nes praleistas terminas skundui paduoti, be to, skundas nepagrįstas. 2016-07-19 pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų teismui.
 4. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad vykdomoji byla Nr. 0172/14/00687 yra užbaigta antstolio 2016-06-27 patvarkymu ir tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-05-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005 išaiškino, kad tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami LR CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet gali būti ginčijami specialia tvarka. Tokios pozicijos yra laikomasi ir vėlesnėje kasacinio teismo praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-06-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2009 išaiškino, kad pasibaigus vykdymo procesui antstolis, kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta CPK 510 straipsnyje, realiai nebegali ištaisyti trūkumų, todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeistą teisę. Taigi kasacinio teismo pateikti išaiškinimai dėl negalėjimo skųsti antstolio veiksmų pagal CPK 510 straipsnio nuostatas po vykdomosios bylos užbaigimo yra siejami su tuo, jog antstolis realiai nebegali ištaisyti skundo nagrinėjimo metu nustatytų trūkumų, nes vykdomąjį dokumentą grąžinus ją išdavusiai institucijai, be vykdomojo dokumento draudžiama atlikti bet kokius vykdymo veiksmus (CPK 586 straipsnio 2 dalis, 631 straipsnio 6 dalis).
 6. Iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos matyti, jog 2016-06-27 antstolis priėmė patvarkymą Nr. 1-603-795/2013 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, juo buvo nuspręsta užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0172/14/00687 ir vykdomąjį dokumentą grąžinti jį išdavusiai institucijai – Klaipėdos miesto apylinkės teismui (vykd. b. l. 73). 2016-07-07 antstolio J. P. kontoroje buvo gautas 2016-06-29 pareiškėjo skundas „Dėl areštuotos sąskaitos įkalinimo įstaigoje ir išskaičiuojamų asmeninių piniginių lėšų grąžinimo“ (vykd. b. l. 75–78).
 7. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolės patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo buvo priimtas 2016-06-27 ir vykdomasis raštas Klaipėdos miesto apylinkės teismui išsiųstas 2016-06-27, tai yra iki pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo (vykd. b. l. 73). Todėl antstolis neturėjo galimybės nustatyti jo skundžiamų veiksmų trūkumų, kuriuos gali tekti pašalinti vykdomojoje byloje atliekant atitinkamus vykdymo veiksmus. Antstolis

  92016-07-11 patvarkyme „Dėl atsisakymo atnaujinti skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminą ir atsisakymo tenkinti skundą“ taip pat nurodė, kad vykdomoji byla 2016-06-27 yra užbaigta, nes vykdomasis raštas yra visiškai įvykdytas.

 8. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tai neužkerta kelio teikti ieškinį bendra tvarka (CK 5.1 str.).
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. Kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009; kt.); išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos antstoliui iš skundą padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013; 2008-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008). Šiuo atveju nėra pagrindo vertinti, kad yra akivaizdus skolininko ir antstolio interesų priešingumas: antstolis atliko įprastą tokios kategorijos bylose procesinį veiksmą, skolininkas ji skundžia įstatymo nustatyta tvarka, suinteresuotumo dėl ginčo dalyko nenustatyta, todėl CPK 443 straipsnio 6 dalies išimtis netaikytina. Tai, kad atsiliepimui į atskirąjį skundą surašyti antstolis pasinaudojo savo teise pasinaudoti advokato pagalba, šiuo atveju nereiškia, kad išlaidas advokato pagalbai apmokėti privalo atlyginti pralaimėjusi šalis.
 1. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai