Byla 2-485-471/2010
Dėl negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Rudaitis Sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant atsakovui R. B. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškini atsakovui R. B. del negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

2Ieškovas UAB „General Financing“ kreipesi i teisma su ieškiniu / 3-4 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo R. B. 5913,12 lt. negražinto kredito ir 1025,40 lt. delspinigiu, viso 6938,52 lt., 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. 2010-05-27 prašymu / 17 l. / ieškovo atstovas praše byla teismo posedyje nagrineti jam nedalyvaujant ir civilini ieškini palaike.

3Atsakovas R. B. su ieškiniu sutinka pilnai.

4Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

5Byloje surinktais irodymais – atsakovo R. B. paaiškinimu, vartojimo kredito sutartimi / 5-6 l. / ir delspinigiu skaiciavimo lentele / 7 l. / – nustatyta, kad tarp šaliu 2009m. sausio 14d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui suteiktas 6000 lt. dydžio vartojamasis kreditas. Sutartimi atsakovas isipareigojo jam suteikta vartojamaji kredita / galutine suma 7993,62 lt. – 5 l. / gražinti dalimis iki 2011m. balandžio 15d., mokedamas kiekviena menesi 296,06 lt. dydžio imokas, o praleides pastaruju mokejimo termina – moketi 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekviena pradelsta diena.

6Iš surinktu irodymu taip pat matyti, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimi prisiimtu isipareigojimu sažiningai, tinkamai ir nustatytais terminais nevykde / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – imokas mokejo nereguliariai ir nuo 2009m. liepos 25d. ju visiškai nemokejo / tik 2010-04-15 vel sumokejo 300 lt. – 22 l. /. Prieštaravimu del ieškinio pagristumo ar jo dydžio atsakovas R. B. nereiškia / 23 l., Lietuvos CPK 187str. 1d. /, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo negražinta vartojimo kredito dali / išskyrus atsakovo jau po ieškinio pateikimo teismui sumoketus 300 lt. -22 l., t.y. viso 5613,12 lt. / pripažistamas pagristu ir tenkintinas / Lietuvos CK 6.256str. /, taip pat pagristu pripažistamas reikalavimas priteisti netesybas - delspinigius / Lietuvos CK 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šaliu sudaryta vartojimo sutartimi, kurios salygu atitikti sažiningumo kriterijams teismas ipareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todel pripažistama butinu kontroliuoti ieškovo prašomu priteisti delspinigiu dydi ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-502/2009 / net paciam atsakovui negincijant sutartu delspinigiu dydžio / 23 l. /.

8Iš sutarties / 5-6 l. / turinio matyti, kad ši vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta prisijungimo budu, t.y. nederinant sutarties salygu, o atsakovui pasirašant iš anksto ieškovo parengta sutarti, iskaitant ir jos specialiasias salygas. Atsakovui nuo 2009m. liepos menesio nebevykdant prievoles moketi imokas pats ieškovas iki 2010m. balandžio 23d. / 3 l. / nesieme jokiu priemoniu išsiieškoti negražinta kredito dali ir delspinigius / Lietuvos CK 6.874str. 2d. /, kas salygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitesima, o tuo paciu - ir priskaiciuojamu delspinigiu dydi.

9Pagal teismu praktika priteistu delspinigiu dydis turi atstatyti teisinguma tarp teisiniu santykiu šaliu, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius del netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti ji i padeti, kurioje jis butu buves, jei kita šalis butu tinkamai vykdžiusi sutartinius isipareigojimus / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003m. vasario 05d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-218/2003 /.

10Šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neivykdžius ar netinkamai ivykdžius sutartinius isipareigojimus. Šaliu teise iš anksto susitarti del netesybu reiškia tai, kad kreditoriui nereikia irodineti savo patirtu nuostoliu dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali buti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos iskaitomos i nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudine, o kompensuojamaja funkcija, jomis siekiama atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali buti priemone vienai iš šaliu piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies saskaita. Jeigu netesybos neprotingai dideles, teismas turi teise savo nuožiura jas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo arba netinkamo ivykdymo / Lietuvos CK 6.73str. 2d., 6.258str. 3d. /. Šiuo atveju šaliu sutartimi nustatytu netesybu / delspinigiu / dydis – 0,5 proc. nuo reikalaujamos sumoketi sumos už kiekviena uždelsta diena / sutarties 5.5 p. / sudaro 182,5 proc. metiniu palukanu. Tokio dydžio sutartines netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelemis, prieštaraujanciomis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dali, 6.258 straipsnio 3 dali net 0,2 proc. delspinigiai gali buti vertinami kaip aiškiai per dideli / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005m. birželio 06d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsejo 19d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir t.t. /, todel jos turi buti mažinamos.

11Mažinant sutartiniu netesybu dydi, butina vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, ivertinti visas reikšmingas šiam klausimui spresti bylos aplinkybes / šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi / ir nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007m. lapkricio 19d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007, kt. /.

12Teismui irodymai apie ieškovo turetu nuostoliu dydi nera pateikti, todel atsižvelgiant i sandorio turini / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomu priteisti delspinigiu sumos susidarymo aplinkybes / dalinai salygotas paties ieškovo neveikimo /, negražintos kredito dalies / 6000 lt. kredita gaves atsakovas ieškovui šiuo metu jau yra sumokejes 2400 lt. – 21, 22 l. / ir sutartyje numatytu palukanu dydžius, sažiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažistami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažinami, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo pradelstu kredito daliu gražinimo imoku už kiekviena pradelsta diena / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, taciau ne daugiau kaip už 180 kalendoriniu dienu / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 371,58 lt. dydžio delspinigius / 2064,34x0,001x180=371,58 lt. /.

13Praleides pinigines prievoles mokejimo termina skolininkas – fizinis asmuo – privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palukanas tenkinamas.

14Iš dalies tenkinant ieškini proporcingai patenkintu / iškaitant bylos eigoje sumoketus 300 lt. – Lietuvos CPK 3str. 6d. ir 94str. 1d. / reikalavimu daliai iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinejimosi išlaidos – 188,40 lt. / 5913,12 + 371,58 = 6284,70 : 6938,52 x 208 = 188,40 lt. / sumoketo žyminio mokescio / 2 l., Lietuvos CPK 93str. 2d. /.

15Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270str., teismas

Nutarė

16Ieškini tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš R. B., a/k ( - ) UAB „General Financing“, imones kodas ( - ), penkis tukstancius šešis šimtus trylika litu 12ct. / 5613,12 lt. / negražinto kredito ir tris šimtus septyniasdešimt viena lita 58ct. / 371,58 lt. / delspinigiu, viso penkis tukstancius devynis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 70ct. / 5984,70 lt. /,

18penkiu / 5 / procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme – 2010m. balandžio 23d. – iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir viena šimta aštuoniasdešimt aštuonis litus 40ct. / 188,40 lt. / bylinejimosi išlaidu.

19Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai