Byla 2VP-386-418/2016
Dėl teismo sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013,ir

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Janės Jakimavičienės prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013,ir

Nustatė

2antstolė Janė Jakimavičienė kreipėsi į teismą prašydama išaiškinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. vykdomojo rašto Nr. 2-40-297/2013 vykdymo tvarką. Prašyme nurodo, jog Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimu atsakovas atsakovo daugiabučio namo savininkų bendrija DNSB „Statyba“ buvo į pareigota pateikti ieškovams M. L. ir R. L. su butu esančiu ( - ), susijusias dokumentų kopijas, tačiau atsakovo daugiabučio namo savininkų bendrija DNSB „Statyba“ pateiktos dokumentų kopijų didžioji dalis yra uždengta/retušuota, todėl neaišku ar atitinka dokumentų kopijų sąvoką, numatytą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. lipos 4 d. Nr. V-118, 5 p. ir yra tinkamai perduoti išieškotojams. Tuo pagrindu prašo Druskininkų miesto apylinkės teismo išaiškinti:

31. ar teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendime nurodytų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų kopijose išpjovus/iškirpus didžiąją dalį informacijos ar kopijuojant uždengus/retušavus didžiąją dalį informacijos, toks dokumentas atitinka dokumento kopijos sąvoką, numatytą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-l 18, 5 p. ir yra tinkamas perduoti išieškotojams;

42. ar prie pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, nurodytų teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendime kaip „sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų", yra priskirtini ir tokie DNSB „Statyba" apskaitos dokumentai kaip „Mokesčių skaičiuoklės", „Paskaičiavimai, apmokėjimai ir skolos", pažymos dėl kompensacijų, talkos sąrašas;

53. ar prie teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendime nurodytų darbų sąmatos, darbų perdavimo-priėmimo aktų, apmokėjimo už darbą dokumentų ir visų kitų susijusių dokumentų bei informacijos, ar papildoma darbų sąmata (ir kiti su tuo susiję dokumentai) buvo svarstoma bendrijos visuotiniame susirinkime, yra priskirtini ir tokie DNSB „Statyba" dokumentai kaip skelbimai dėl bendrijos susirinkimų, bendrijos narių sąrašas, talkos sąrašas.

6Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Respublikos CPK 593 str. 3 d.).

7Prašymas netenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 278 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę byloje dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio. Kasacinio teismo praktika dėl šios procesinės teisės normos taikymo bei aiškinimo yra suformuota ir joje konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2006; 2007 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2207).

9Civiliniame procese egzistuoja ir kitas išaiškinimo institutas, t. y. įstatyme įtvirtinta antstolio teisė kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką (CPK 589 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad abi teisės normos (tiek CPK 278 straipsnio 1 dalis, tiek 589 straipsnio 1 dalis) sudaro vieną visumą ir skirtos teismo sprendimo trūkumams pašalinti ir tais atvejais, kai teismo sprendimas yra vykdytinas ir kai kyla teismo sprendimo vykdymo neaiškumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis A. S. v. UAB „Birių krovinių terminalas“, bylos Nr. 3K-3-238/2007). Teismas antstolio prašymu turi teisę aiškinti tiek teismo procesinį sprendimą ir jo vykdymo tvarką, tiek vien tik vykdymo tvarką, priklausomai nuo antstolio prašymo.

10Druskininkų miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 10 d. sprendimu visiškai tenkino Ieškovų M. L. ir R. L. ieškinį ir įpareigojo atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“, kodas 152140773, buveinės adresas ( - ), per 14 dienų nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos ieškovams M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), pasirašytinai pateikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų), teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, kurių pagrindu laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos butui, esančiam ( - ), buvo skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, t. y. mokesčiai už šiukšles, šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, administracinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai/baudos, visi kiti mokėjimai; nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“, ( - ), buveinės adresas ( - ), M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), už kiekvieną mėnesį, iki kito mėnesio 15 dienos, pasirašytinai pateikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, kitų sąskaitų, kasos išlaidų ir pajamų orderių, kvitų, bankinio mokėjimo dokumentų, kitų dokumentų), teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, kurių pagrindu butui, esančiam ( - ), Druskininkuose, už kiekvieną mėnesį yra skaičiuojami komunaliniai mokesčiai, t. y. mokesčiai už šiukšles, šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą, anteną, bendrą apšildymą, liftą, vonios šildymą, kaupiamosios lėšos, eksploatacinės išlaidos, administracinės išlaidos, vandens nuostolio išlaidos, banko išlaidos, delspinigiai/baudos ir visi kiti mokėjimai; taip pat įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“ (kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) per 14 dienų nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos M. L. ir R. L., gyvenantiems bute adresu ( - ), raštu paaiškinti ir pasirašytinai pateikti teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintų dokumentų (darbų sąmatos, darbų perdavimo – priėmimo aktų, apmokėjimo už darbą dokumentų ir visų kitų susijusių dokumentų) kopijas, kurių pagrindu butui, esančiam ( - ), papildomai priskaičiuota 251,27 Lt mokesčių suma, pateikta kartu su 2012 metų vasario mėnesio kvitu; taip pat per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti informaciją, ar nurodyta papildomų darbų sąmata (kiti su tuo susiję dokumentai) buvo svarstoma bendrijos visuotiniame susirinkime ir jeigu taip – šio visuotinio susirinkimo protokolo/priimto sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka (Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117, 53, 54 ir 55 p.) patvirtintas kopijas, nustatant, kad išlaidas už visų dokumentų kopijų darymą apmoka ieškovai.

11Pažymėtina, tai jog Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-66-182/2015 pagal ieškovų M. L. ir R. L. ieškinį atsakovei DNSB „Statyba“ konstatavo, jog atsakovams vykdant Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013 dokumentų retušavimas paslepiant kitiems dokumentų nuasmeninimas, retušuojant ir paslepiant kitų asmenų duomenis (pavardes, adresus, skaitiklių parodymus, sumokėtas sumas), yra būtinas, pagrįstas ir teisėtas, todėl pagrįstai įskaičiuojamas į kopijavimo paslaugos įkainį (Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi Nr. 2A-89-264/2016 sprendimą paliko nepakeistą). Be to, teismas pažymėjo, kad ieškovai ir atsakovas turi galimybę civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013, dalyvaujant antstoliui, sprendimo vykdymo procese atsirinkti pagal teismo sprendimą padarytų dokumentų kopijas.

12Taigi šiuo konkrečiu, nagrinėjamu atveju teismo sprendimo rezoliucinė dalis civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013 yra aiški ir konkreti. Tarp bylos proceso dalyvių yra kilęs aiškus susipriešinimas, ne tik dėl padarytų dokumentų kopijų kainos, tačiau ir dėl jų kiekio. Tačiau pažymėtina, tai, kad ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai t. y. patenkinti visi ieškovės ieškinyje suformuoti ieškinio reikalavimai, todėl ieškovės atsisakymas priimti atsakovo pateiktas dokumentų kopijas ieškovės nurodytais argumentais nesudaro pagrindo išaiškinti teismo sprendimo.

13Išdėstytu pagrindu prašymas dėl teismo sprendimo išaiškinimo netenkintinas ir antstolės prašymas atmestinas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 str., 290-291 str., teismas,

Nutarė

15Pareiškėjos antstolės Janės Jakimavičienės prašymo dėl sprendimo išaiškinimo netenkinti.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai