Byla 2A-89-264/2016
Dėl 2014-09-07 pakartotinio visuotinio DNSB „Statyba“ narių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujo kopijavimo įkainio – sutarties pasiūlymo patvirtinimo“ panaikinimo ir naujo įkainio nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: kolegijos pirmininkės Žibutės Budžienės, pranešėjos Aušros Baubienės, teisėjo Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. L. ir R. L. apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.66-182/2015 pagal ieškovų M. L. ir R. L. ieškinį atsakovei DNSB „Statyba“ dėl 2014-09-07 pakartotinio visuotinio DNSB „Statyba“ narių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujo kopijavimo įkainio – sutarties pasiūlymo patvirtinimo“ panaikinimo ir naujo įkainio nustatymo,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovai M. L. ir R. L. ieškinyje prašė panaikinti atsakovo daugiabučio namo savininkų bendrijos „Statyba“ 2014 m. rugsėjo 7 d. pakartotinio visuotinio bendrijos „Statyba“ narių susirinkimo nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujo kopijavimo įkainio - sutarties pasiūlymo patvirtinimo“; nustatyti (pripažinti), kad atsakovui daugiabučio namo savininkų bendrijai „Statyba“, vykdant Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013, vieno dokumento lapo kopijos kaina gali būti ne didesnė kaip 0,20 Lt (0,06 Eur). Taip pat priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-09-07 DNSB „Statyba“ visuotinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarkės 1 – uoju klausimu (Dėl naujo kopijavimo įkainio sutarties pasiūlymo patvirtinimo) buvo nutarta patvirtinti UAB „Pocita“ pasiūlytais įkainiais dėl kopijavimo. Nutarimu patvirtinti įkainiai yra aiškiai per dideli. UAB „Pocita“ pasiūlyta kaina neatitinka Druskininkų mieste esančios kopijavimo paslaugų rinkos kainos. Neprotinga reikalauti, kad ieškovai atlygintų kopijavimo išlaidas įmonei, kuri veikia kitame mieste. UAB „Pocita“ pranešime – pasiūlyme dauguma nurodytų darbų yra pertekliniai ir nebūtini. Nutarime nenurodyta kokiam konkrečiai UAB „Pocita“ pasiūlymui yra pritarta.

6Atsakovė DNSB „Statyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015-09-03 sprendimu ieškinį atmetė.

9Iš ieškovų M. L. ir R. L. atsakovės DNSB „Statyba“ naudai priteisė po 144,81 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, po 31,17 Eur kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, t. y., iš viso po 175,98 eurus bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno.

10Iš ieškovų M. L. ir R. L. valstybės naudai priteisė po 7,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš kiekvieno.

11Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl dokumentų kopijavimo įkainio dydžio. Iš ieškovų pateiktos skelbimo nuotraukos teismas darė išvadą, jog ieškovai žinojo, kad bendrijos susirinkime bus svarstomas pasiūlymas dėl naujo kopijavimo įkainio, tačiau nei pirmame susirinkime, nei 2014-09-07 susirinkime nedalyvavo svarstant UAB „Pocitos“ pasiūlymą, neišreiškė savo nuomonės, nesiūlė kopijų daryti kitoje, kopijas palankesnėmis sąlygomis darysiančioje, įmonėje. Teismas sprendė, kad atsakovas neturėjo pareigos susirinkime svarstyti keletą pasiūlymų dėl kopijavimo įkainių. Atsakovas svarstė tokį pasiūlymą, kokį turėjo. Ieškovai neįrodė, kad 2014-09-07 svarstant UAB „Pocita“ pasiūlymą, atsakovas turėjo kitą realų, alternatyvų komercinį pasiūlymą dėl kopijavimo įkainių. Teismas pripažino, jog ieškovų pasyvumas taip pat turėjo įtakos, kad 2014-09-07 DNSB „Statyba“ narių susirinkime buvo patvirtintas UAB „Pocita“ pasiūlytas įkainis – sutartis dėl kopijavimo, ieškovai tinkamai nevykdė pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis su atsakovu dėl sprendimo vykdymo.

12Atsakovė yra pirkusi paslaugas ir iš UAB „Biurui plius“. Pasiūlymai šalių gauti iš UAB „Biurui plius“ jau nagrinėjant bylą teisme, byloje nėra duomenų, kad UAB „Biurui plius“ 2014 m. rugsėjo mėnesį būtų sutikusi atlikti kopijavimo darbus ir juos būtų atlikusi palankesnėmis sąlygomis nei UAB „Pocita“. UAB „Biurui plius“ pateikta informacija apie galimus kopijavimo įkainius skiriasi, tačiau teismas negalėjo įvertinti ar UAB „Biurui plius“ galutinė kopijų darymo kaina būtų didesnė ar mažesnė.

13Teismas sprendė, kad atsakovas privalėjo kuo skubiau daryti dokumentų kopijas, veikė aktyviai, siekė įvykdyti teismo sprendimą, pasirašytinai ieškovams įteikti dokumentų kopijas, kaip nurodyta 2013-06-10 sprendime. Teismas nurodė, kad tikėtina, jog atsakovas perdavė UAB „Pocita“ dokumentus kopijoms daryti iki tol, kol sužinojo apie ieškovų teisme pareikštą ieškinį. Iš į bylą pateiktos 2015-01-09 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) matyti, kad buvo taisoma PVM sąskaita faktūra ( - ), mažinant puslapių kopijų skaičių 60 vnt., iš viso 32,41 Eur suma. Atsižvelgiant į tai, kad buvo pakoreguotas sąskaitoje faktūroje nurodytų atliktų kopijų skaičius, realiai vieno puslapio kopijos kaina, įvertinus visus atliktus darbus, kuro ir sugadinto popieriaus išlaidas bei markiravimo medžiagas, yra 0,54 Eur.

14Teismas nenagrinėjo, kokie dokumentai ir kiek jų kopijų buvo padaryta, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Ieškovai yra kreipęsi į antstolį dėl teismo sprendimo vykdymo, atsakovai jau yra padarę kopijas, todėl ieškovai ir atsakovas turi galimybę civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013, dalyvaujant antstoliui, sprendimo vykdymo procese atsirinkti pagal teismo sprendimą padarytų dokumentų kopijas.

15Teismas nesutiko su ieškovų argumentais, kad į dokumento puslapio kopijos galutinę kainą nepagrįstai įskaičiuota papildomų, su dokumentų kopijavimu nesusijusių, darbų vertė, nes teismo sprendime Nr. 2-40-297/2013 nebuvo nurodyta dokumentus surišti, sunumeruoti, retušuoti paslepiant kitų namo butų savininkų duomenis. Teismas sprendė, kad DNSB „Statyba“ dokumentų nuasmeninimas, retušuojant ir paslepiant kitų asmenų duomenis (pavardes, adresus, skaitiklių parodymus, sumokėtas sumas), yra būtinas, pagrįstas ir teisėtas, todėl pagrįstai įskaičiuojamas į kopijavimo paslaugos įkainį. Susipažinęs su padarytomis dokumentų kopijomis, teismas sprendė, kad dokumentų surišimas ir sunumeravimas nėra pertekliniai veiksmai, kurie nepagrįstai padidina kopijos įkainio kainą. Vadovaujantis protingumo ir sąžiningumo principais, atsakovas privalo dokumentus pateikti taip, kad šie neprarastų savo turinio, iš jų būtų galima rinkti informaciją. Esant tokiai dokumentų apimčiai, atsižvelgiant, kad dokumentai pateikiami už skirtingus laikotarpius, surišti ir sunumeruoti lapus yra protinga ir logiška, nes sumaišius puslapius gali būti prarasta informacija, tuo pačiu kopijų padarymo ir įteikimo veiksmas prarastų savo reikšmę ir prasmę.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Ieškovų M. L. ir R. L. vardu advokatė V. G. – L. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį tenkinti visiškai; atmesti atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų turėtų pirmos instancijos teisme priteisimo; priteisti ieškovams turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodomi šie argumentai:

181. Teismas neatsižvelgė, kad tarp šalių kilo ne privatus ginčas dėl įkainių dydžio, o ginčas vykdymo procese, t.y. ginčas vykdant įsiteisėjusi Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimą civ. byloje Nr. 2-40-297/2013. Atsakovė dokumentų kopijas privalėjo perduoti antstolei A. J. LR CPK 765 str. tvarka ir tik antstolė turėjo pagrindą spręsti ir priimti patvarkymą dėl pagrįstų išlaidų už padarytas kopijas atlyginimo DNSB „Statyba“ pagal 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimą. Vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą atsakovė neturėjo pagrindo vienašališkai priimti sprendimo, kuris lemtų tolesnę 2013-06-10 įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo eigą (tvarką) ir ginčus dėl šio sprendimo įvykdymo tvarkos. Teismo 2015-09-03 sprendimo motyvai, kad priverstinai vykdant 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo įsiteisėjusį teismo sprendimą tarp šalių susiklostė atlygintiniai paslaugų teikimo santykiai (LR CK 6.830 str.) yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti, visiškai prieštaraujantys LR CPK VI dalies, kuri reglamentuoja vykdymo procesą, nuostatoms. Netinkamas materialinės teisės (LR CK 6.830 str.) ir procesinės teisės normų (LR CPK 584 str. 1 d. 1 p., 587 str. 1 d. 1 p., 765 str.) aiškinimas bei taikymas lėmė tai, kad ši civilinė byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta iš esmės neteisingai.

192. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai turėjo dalyvauti 2014-09-07 pakartotiniame bendrijos narių susirinkime ir teikti savo pasiūlymus dėl kopijavimo įkainių. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimu ieškovai nebuvo įpareigoti atlikti papildomus veiksmus, t.y. dalyvauti DNSB „Statyba“ susirinkimuose, kuriuose būtų svarstomi įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo klausimai. Ieškovai nėra DNSB „Statyba“ nariai, todėl jie neturėjo jokio teisinio pagrindo dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose. DNSB „Statyba“ 2014-09-07 pakartotiniame visuotinio bendrijos narių susirinkime buvo priimtas ginčijamas nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujo kopijavimo įkainio - sutarties pasiūlymo patvirtinimo“, susirinkime dalyvaujant tik 10 bendrijos narių. Mažumos gyventojų (10 gyvenamojo namo gyventojų) išreikšta valia negalėjo būti vertinama kaip objektyvus, protingas ir racionalus sprendimas dėl kopijavimo įkainių patvirtinimo. Teismas nepagrįstai ieškovų pareigą dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose kildina iš LR CK 6.4 str. ir 6.38 str. Teismas privalėjo atsižvelgti ir taikyti LR CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymą.

203. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovė elgėsi sąžiningai, skubėdama pagal pateiktą 2014-06-27 UAB „Pocita“ pasiūlymą padaryti kopijas ir jas perduoti ieškovams. 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjo 2013-10-21. Atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų vykdant 2013-06-10 teismo sprendimą tik Druskininkų miesto apylinkės teismui 2014-04-02 priėmus nutartį civ. byloje Nr. L2-402-314/2014 dėl baudos skyrimo DNSB „Statyba“ pirmininkui. Atsakovė, padariusi dokumentų kopijas, jas privalėjo įteikti antstolei, o ne ieškovams (LR CPK 765 str.). Teismo posėdžio, vykusio 2015-08-18, metu DNSB „Statyba“ primininkas pripažino, kad į antstolę J. J. dėl dokumentų perdavimo iš vis niekada nesikreipė.

214. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Pocita“ 2014-06-27 pasiūlyme pateikti įkainiai buvo protingi ir sąžiningi. Teismas nepagrįstai atmetė ir nesivadovavo ieškovų pateiktais įrodymais, kurie paneigė 2014-06-27 UAB „Pocita“ pasiūlyme pateiktos kainos nerealumą. UAB „Biurui plius“ 2015-05-06 pateikė atsakymą, kad vykdant 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimą būtų 138,06 Eur (0,06 x 2031 = 138,06 Eur). UAB „Biurui plius“ nurodyta darbų kaina (138,06 Eur) buvo ženkliai mažesnė, t.y. 9 kartus mažesnė, už UAB „Pocita“ pateiktą pasiūlymą (1274,09 Eur). Teismas visiškai nepagrįstai nurodė, kad UAB „Biurui plius“ 2015-05-06 atsakyme nebuvo nurodytos papildomų darbų kainos. Teismas nepagrįstai subjektyviai vertino 2015-05-06 UAB „Biurui plius“ rašto turinį. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovų 2015-08-18 teismo posėdžio metu pateiktą prašymą dėl UAB „Biurui plius“ vadovo A. U. kaip liudytojo apklausos. Teismas neatsižvelgė, kad UAB „Pocita“ veikla nėra kopijavimo paslaugų teikimas. UAB „Pocita“ įmonės pagrindinė veikla yra buhalterinių ir teisinių (juridinių) paslaugų teikimas. Akivaizdu, kad įmonė, kuri tiesiogiai neužsiima dokumentų kopijavimu pasiūlė didesnę kainą, negu įmonė, kuri teikia specializuotas kopijavimo paslaugas Druskininkuose

225. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai privalo atlyginti ne tik pagrįstas dokumentų kopijavimo išlaidas, bet ir visas kitas 2014-06-24 UAB „Pocita“ pasiūlyme nurodytas išlaidas. Nepagrįstai konstatavo, kad 0,54 Eur kaina už vieną dokumento lapą yra realios ir pagrįstos išlaidos. Neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, kad UAB „Pocita“ 2014-06-27 pateiktame pasiūlyme nurodyti darbai (duomenų apie trečiuosius asmenis paslėpimas; dokumentų išsegimas/susegimas; kuro sąnaudos ir pan.) yra pertekliniai ir visiškai nesusiję su 2013-06-10 įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymu. Teismas vertindamas UAB „Pocita“ pateikto pasiūlymo pagrįstumą, visiškai nepagrįstai ieškovus įpareigojo apmokėti už tokius darbus, kurie nėra nurodyti 2013-06-10 įsiteisėjusiame Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendime.

236. Teismas nevertino DNSB „Statyba“ pirmininkui įstatymu ir DNSB „Statyba“ įstatais priskirtų funkcijų. Tai, kad bendrijos pirmininkas faktiškai nevykdė savo funkcijų ir visus darbus, susijusius su buhalterinės apskaitos dokumentų atrinkimu, segtuvų parengimu, perdavė kitai įmonei (UAB „Pocita“), nėra ir negalėjo būti teisėtas pagrindas šių išlaidų atlyginimo reikalauti iš ieškovų.

247. Teismas netinkamai taikė ir aiškino LR CPK 18 str. nuostatas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įst. 2 str. 4 d., 5 str. 1 d. 3 p. nuostatas, todėl nepagrįstai išplėtė 2013-06-10 teismo sprendime atsakovei nustatytus įpareigojimus ir nepagrįstai pripažino, kad ieškovams teikiami dokumentai papildomai turi būti retušuojami. Atsakovė nebuvo įpareigota atlikti jokių retušavimo, markiravimo ar kitų darbų. LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nedraudžia teikti pilnus (neretušuotus, neuždengtus) dokumentus, vykdant konkretų įsiteisėjusį teismo sprendimą. Ypatingai didelis kiekis dokumentų buvo nepagrįstai retušuoti, iškarpyti, neįskaitomai atšviesti. DNSB „Statyba“ retušuoti dokumentai aiškiai neatitinka pirminės buhalterinės paskaitos dokumentams keliamų reikalavimų. Teismas, prijungęs prie nagrinėjamos bylos 12 tomų dokumentų, nepagrįstai nevertino šių dokumentų turinio. Atsakovė nepagrįstai retušavo būtinus buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis, todėl buvo pateikti dokumentai, neatitinkantys 2013-06-10 įsiteisėjusio teismo sprendimo reikalavimų. Teismas nepagrįstai nustatė ieškovų pareigą atlyginti retušavimo paslaugų išlaidas, nors šios išlaidos buvo visiškai nebūtinos ir iškraipė (uždengė) reikalingą pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį.

258. Teismas neatsižvelgė, kad buvo pateikti visiškai nereikalingi dokumentai, ir galutinė darbų kaina, vykdant 2013-06-10 teismo sprendimą galėjo būti ženkliai mažesnė. Atsakovės pateikti dauguma dokumentų buvo visiškai nesusiję su 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymu. Teismas 2015-08-18 posėdžio metu nepagrįstai atmetė ieškovų prašymą sudaryti sąlygas detaliai, dalyvaujant specialistams, susipažinti su I-XII tomų turiniu ir teismui nurodyti absoliučiai visus pateiktų dokumentų trūkumus. Ieškovams nebuvo sudarytos sąlygos pateikti įrodymų, kad dauguma DNSB „Statyba“ pateiktų dokumentų yra nesusiję su 2013-06-10 teismo sprendimo įvykdymu. Teismas konstatavęs faktą, kad atsakovei reikėjo padaryti „didelės apimties“ darbus, nenustatė, ar tokios „didelės apimties“ darbai buvo būtini, vykdant 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimą. Teismas, atmesdamas paminėtą ieškovų prašymą, visas abejones dėl pateiktų dokumentų (I-XII tomų) apimties bei turinio, pažeisdamas LR CPK 185 str. įrodymų vertinimo taisykles, subjektyviai vertino atsakovės naudai.

269. Teismas 2015-09-03 sprendime nepagrįstai iš ieškovų priteisė bylinėjimosi išlaidas atsakovės DNSB „Statyba“ naudai. Atsakovės DNSB „Statyba“ atstovas nepateikė teismui LR CPK 98 str. 1 d. nustatytos formos rašytino prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. DNSB „Statyba“ atstovo pateikta 2014-12-29 sąskaita Nr. 14-12-29 už teisines paslaugas (1000 Lt/289,62 Eur) yra bendro pobūdžio, joje nėra detalizuotas suteiktų teisinių paslaugų turinys. Teismas, nepagrįstai, pažeisdamas LR CPK 98 str. 1 d. nuostatas, priteisė 289,62 Eur dydžio atstovavimo išlaidas iš ieškovų atsakovės naudai. 49,81 Eur kuro išlaidos nebuvo būtinos ir susijusios su konkrečios civ. bylos Nr. 2-66-182/2015 nagrinėjimu, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo šių išlaidų priteisti iš ieškovų.

27Atsakovės DNSB „Statyba“ atstovas advokatas R. L. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

281. Bylos medžiagoje nėra pateikta įrodymų, kad kas nors sprendė klausimą dėl sprendimo įvykdymo. Apeliaciniame skunde nurodyti argumentai patvirtina, kad vykdymo procese buvo reiškiami reikalavimai įvykdyti sprendimą ir už jo nevykdymą skiriamos baudos. Kad padaryti ieškovų reikalaujamų dokumentų kopijas tam reikia ne tik laiko sąnaudų, bet ir papildomų lėšų. Nei valstybė, nei savivaldybė neskyrė bendrijai lėšų, ieškovų reikalaujamoms dokumentų kopijoms padaryti. Tikslinės įmokos taip pat negali būti leidžiamos kitiems poreikiams. Kadangi bendrijai buvo skiriamos baudos, o bendrija lėšų neturi, todėl valdyba ir kvietė bendrijos narių susirinkimą, kad išspręsti sprendimo vykdymo klausimą. Teismas išnagrinėjo bylą ir nenustatė, kad ieškinys nenagrinėtinas teisme, o spręstinas antstolio ikiteismine tvarka. Jeigu netgi taip būtų, kyla klausimas kodėl antstolis nevykdė šios pareigos.

292. Nei Civilinio proceso kodeksas, nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei joks kitas įstatymas nedraudžia ieškovams dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose ir teikti pasiūlymus, ypatingai tais klausimais kai sprendžiama iš kokių lėšų ir kaip įvykdyti teismo sprendimą dėl ieškovų reikalaujamų dokumentų kopijų pateikimo, tačiau ieškovai yra suformavę tokią bendravimo praktiką, kad visus ginčytinus klausimus sprendžia tik teismo keliu.

303. Bendrijos valdymo organas yra kolegialus ir bendrijos pirmininkas negali vienasmeniškai spręsti bendrijos finansinių klausimų ir didinti butų savininkų išlaidas.

314. Kad įvykdyti teismo sprendimą buvo būtina pateikti dokumentų kopijas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011-07-04 įsakymu Nr.V-117. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad dokumentų kopijų parengimas įeina į pirmininko pareigas. Bendrija neturi dauginimo aparato. Tai reiškia, kad bendrijos pirmininkas fiziškai negali atlikti šio įpareigojimo. Bendrijos pirmininko pareigose niekur nenumatyta tokios darbo apimtys - apie 40 000 operacijų. Bendrijos pirmininkas neturi patirties tinkamai apdoroti dokumentus kompiuteriu ir jo pareigybei tokio reikalavimo nėra. Įvertinant darbų apimtis akivaizdu, kad nei viena dokumentų dauginimo paslaugas teikianti įmonė šio darbo neatliks ieškovų nurodomais įkainiais. Ginčo laikotarpiu pagal antstoliams patvirtintus įkainius 1 lapo kopijos kaina buvo nustatyta 0,20 Eur (0,70 Lt), o archyvų teikiamų paslaugų įkainiai - dar didesni.

325. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. N62-2266/2011 konstatavo: „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Nagrinėjamoje byloje spręstina, kad iš viešai paskelbto buto numerio ir šalia jo nurodyto įsiskolinimų dydžio, galima netiesiogiai nustatyti ne tik konkretų asmenį, bet ir jo finansinių įsipareigojimų dydį, todėl darytina išvada, kad šie duomenys laikytini asmens duomenimis, saugomais įstatymo.

33IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

35Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusius tarp šalių ginčus, teisingai taikė nagrinėjamus teisinius santykius reguliuojančias materialinės teisės normas, teismo sprendimo argumentus ir motyvus itin išsamiai išdėstė teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, argumentais ir motyvais, kurių pagrindu buvo nuspręsta ieškinį patenkinti, todėl visų jų išsamiai nekartoja. Tokiu atveju pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ir, atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011, 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2011 ir kt.).

36Atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismo sprendimo motyvai, jog priverstinai vykdant 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo įsiteisėjusį teismo sprendimą tarp šalių susiklostė atlygintiniai paslaugų teikimo santykiai yra neteisėti ar prieštaraujantys LR CPK VI dalies, kuri reglamentuoja vykdymo procesą, nuostatoms. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013, kuriuo teismas nusprendė įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „Statyba“ ieškovams M. L. ir R. L. pateikti sprendime nurodytas patvirtintas dokumentų kopijas, nustatant, kad išlaidas už visų dokumentų kopijų darymą apmoka ieškovai (I tomas, b. l. 11 – 21). Kaip matyti, atsakovė vykdydama minėtą teismo sprendimą patyrė išlaidas už dokumentų kopijų parengimą, kurias kaip nustatyta teismo sprendime, turi atlyginti ieškovai, todėl teisėjų kolegijos vertinimu pirmos instancijos teismas pagrįstai tarp šalių kilusius santykius vertino kaip atlygintinių paslaugų teikimo dėl ko nebuvo pagrindo teismui taikyti LR CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymą. Tai, kad atsakovas vykdydamas 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-40-297/2013 padarė atitinkamų dokumentų kopijas už įkainius, kurie netenkina apeliantų nesudaro pagrindo spręsti, kad teismas turėjo tarp šalių kilusiam ginčui išspręsti vadovautis teismo sprendimo vykdymą reglamentuojančiomis normomis.

37Nors apeliantai nurodo, kad atsakovė, padariusi dokumentų kopijas, jas privalėjo įteikti antstolei, o ne ieškovams (LR CPK 765 str.), tačiau teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliantų argumentais, kadangi 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendime yra aiškiai nurodyta, kad atsakovė ieškovams padarytų dokumentų kopijas privalo įteikti pasirašytinai.

38Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų argumentais, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Pocita“ 2014 m. birželio 27 d. pasiūlyme pateikti įkainiai buvo protingi ir sąžiningi. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė 2014 m. rugpjūčio 24 d. organizavo visuotinį susirinkimą, kurio darbotvarkėje 1 klausimu buvo numatyta svarstyti „naują kopijavimo įkainio – sutarties pasiūlymą“. Apie susirinkimą daugiabučio namo gyventojai buvo informuoti skelbimu (I tomas b. l. 46). Susirinkime dalyvavo 10 bendrijos narių. Susirinkimo dienai buvo svarstomas UAB „Pocita“ pasiūlymas dėl kopijavimo įkainio. Klausimo svarstymo dienai pasiūlymų dėl kopijavimo įkainių iš kitų įmonių daugiau nebuvo gauta. Dėl naujo kopijavimo įkainio – sutarties pasiūlymo patvirtinimo balsavo 9 iš 10 narių. Ieškovai susirinkime nedalyvavo. Nei bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme nepateikė pagrįstų argumentų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad UAB „Pocita“ kopijavimo įkainiai neprotingi ar nesąžiningi. Teisėjų kolegijos vertinimu pirmos instancijos teismas teisingai nurodė, kad byloje nėra įrodymų, kad atsakovė pasirinko UAB „Pocita“ pasiūlymą, pamindama sąžiningumo principą, t. y. ignoruodama naudingesnį komercinį pasiūlymą. Nors apeliantų teigimu UAB „Biurui plius“ su 2013-06-10 Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymu susijusios išlaidos būtų sudariusios 138,06 Eur (0,06 x 2031 = 138,06 Eur), t. y. 9 kartus mažiau nei UAB „Pocita“, tačiau pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad minėti pasiūlymai šalių gauti iš UAB „Biurui plius“ jau nagrinėjant bylą teisme, be to byloje nėra duomenų, kad UAB „Biurui plius“ 2014 m. rugsėjo mėnesį būtų sutikęs atlikti kopijavimo darbus ir juos būtų atlikęs palankesnėmis sąlygomis nei UAB „Pocita“. Teisėjų kolegijos vertinimu nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo teismo sprendime padarytų išvadų dėl kopijavimo įkainių dydžio vertinti priešingai nei jas vertino pirmos instancijos teismas.

39Apeliantų teigimu, teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, kad UAB „Pocita“ 2014 m. birželio 27 d. pateiktame pasiūlyme nurodyti darbai (duomenų apie trečiuosius asmenis paslėpimas; dokumentų išsegimas/susegimas; kuro sąnaudos ir pan.) yra pertekliniai ir visiškai nesusiję su 2013 m. birželio 10 d. įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymu. Apeliacinės instancijos teismas šiuo argumentus laiko nepakankamais sprendžiant klausimą dėl UAB „Pocita“ kopijavimo įkainių dydžio. Nagrinėjamu atveju atsakovė DNSB „Statyba“ yra juridinis asmuo, kuris atlieka jam priskirtas funkcijas. Bendrijos valdymo organai atlieka bendrojo naudojimo objektų valdymo organizavimą, ūkinių ir finansinių reikalų tvarkymą. Duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 str. 6 d.). Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. 1 d.). Iš 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimo matyti, kad atsakovė buvo įpareigota ieškovams pateikti dokumentų kopijas susijusias tik su butu, esančiu ( - ). Todėl tai, kad atsakovė ieškovams pateiktų dokumentų kopijose paslėpė duomenis apie trečiuosius asmenis, nesudaro pagrindo spręsti, kad su tokių duomenų paslėpimu susijusios išlaidos yra nepagrįstos ar perteklinės. Sutiktina su atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytomis aplinkybėmis, kad iš viešai paskelbto buto numerio ir šalia jo nurodyto įsiskolinimų dydžio, galima netiesiogiai nustatyti ne tik konkretų asmenį, jo finansinių įsipareigojimų dydį. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad DNSB „Statyba“ dokumentų nuasmeninimas, retušuojant ir paslepiant kitų asmenų duomenis (pavardes, adresus, skaitiklių parodymus, sumokėtas sumas), yra būtinas, pagrįstas ir teisėtas, todėl pagrįstai įskaičiuojamas į kopijavimo paslaugos įkainį.

40Teisėjų kolegija laiko visiškai nepagrįstais apeliantų argumentus, kad teismas nevertino DNSB „Statyba“ pirmininkui įstatymu ir DNSB „Statyba“ įstatais priskirtų funkcijų t. y., kad bendrijos pirmininkas faktiškai nevykdė savo funkcijų ir visus darbus, susijusius su buhalterinės apskaitos dokumentų atrinkimu, segtuvų parengimu, perdavė kitai įmonei (UAB „Pocita“), nėra ir negalėjo būti teisėtas pagrindas šių išlaidų atlyginimo reikalauti iš ieškovų. 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismas atsakovę įpareigojo ieškovas pateikti sprendime nurodytų dokumentų kopijas, tačiau nenustatė, kad kopijas turi padaryti būtent atsakovė, o ne kitas asmuo. Atsakovė vykdydama minėtą teismo sprendimą nebuvo suvaržyta, todėl laisvai galėjo pasirinkti kaip parengti dokumentų kopijas, nuspręsti ji pati ar kitas asmuo parengs dokumentų kopijas. Teisėjų kolegijos vertinimu pirmos instancijos teismas neprivalėjo vertinti DNSB „Statyba“ pirmininkui įstatymu ir DNSB „Statyba“ įstatais priskirtų funkcijų, kadangi sprendimo įvykdymo faktui visiškai neturi įtakos aplinkybė, kas šiuo atveju parengė dokumentų kopijas.

41Teisėjų kolegija nevertina ir nepasisako dėl apeliantų nurodytos aplinkybės, kad dauguma pateiktų dokumentų buvo visiškai nesusiję su 2013 m. birželio 10 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymu, kadangi tai nėra susiję su nagrinėjamu klausimu. Pirmos instancijos teismas teisingai nurodė, kad šie duomenys neturi teisinės reikšmės sprendžiant ginčą dėl įkainio dydžio, nes ieškovai šioje byloje neprašė nustatyti, koks turi būti dėl teismo sprendimo vykdymo atliktų kopijų išlaidų absoliutus dydis. Taip pat šioje byloje nenagrinėjamas ginčas ar reikiamus dokumentus atsakovė kopijavo. Pirmos instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai nenagrinėjo, kokie dokumentai ir kiek jų kopijų buvo padaryta, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

42Apeliantai nurodo, kad teismas, atmesdamas paminėtą ieškovų prašymą, visas abejones dėl pateiktų dokumentų (I-XII tomų) apimties bei turinio, pažeisdamas LR CPK 185 str. įrodymų vertinimo taisykles, subjektyviai vertino atsakovės naudai. Su šiais argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; kt.). Įvertinusi byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas analizavo ir vertino įrodymų visetą, kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų visumos skundžiamame sprendime padarė pagrįstas išvadas. Tai, kad teismas atmetė ieškovų prašymą sudaryti sąlygas detaliai, dalyvaujant specialistams, susipažinti su I-XII tomų turiniu ir teismui nurodyti absoliučiai visus pateiktų dokumentų trūkumus, nesudaro pagrindo pripažinti, kad teismas įrodymų nevertino ar vertino neteisingai, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisingas.

43Kiti apeliacinio skundo argumentai neaptariami, nes jie ginčo išsprendimui esminės reikšmės neturi. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Apeliantų apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti skundžiamo sprendimo nėra įstatymo pagrindo, apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme.

45Apeliantai nurodo, kad teismas nepagrįstai iš ieškovų priteisė bylinėjimosi išlaidas atsakovės DNSB „Statyba“ naudai, kadangi atsakovės DNSB „Statyba“ atstovas nepateikė teismui LR CPK 98 str. 1 d. nustatytos formos rašytino prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, o DNSB „Statyba“ atstovo pateikta 2014 m. gruodžio 29 d. sąskaita Nr. 14-12-29 už teisines paslaugas (1000 Lt/289,62 Eur) yra bendro pobūdžio, joje nėra detalizuotas suteiktų teisinių paslaugų turinys. Apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo sutikti su tokiais apeliantų argumentais. LR CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Byloje nustatyta, kad atsakovę pirmos instancijos teisme atstovavo advokatas R. L. (I tomas b. l. 163). Atsakovė pateikė prašymą priteisti 289, 62 Eur atstovavimo išlaidas, 49,81 Eur kuro išlaidas bei 12,53 Eur kopijavimo išlaidas iš šias išlaidas patvirtinančius dokumentus (II tomas b. l. 56 – 66). Iš byloje esančių duomenų matyti, atsakovo atstovas advokatas dalyvavo 2 teismo posėdžiuose (bendra trukmė 4 val.), atsakovei teikė konsultacijas, vyko į posėdžius iš kito miesto. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. redakcija) 8.19 punkte už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą nustatytas 0,1 dydžio koeficientas, todėl už atsakovo atstovo dalyvavimą 2015-05-07 ir 2015-08-18 teismo posėdžiuose skaičiuojamos 285, 56 Eur (713, 90 Eur x 0,1 = 71, 39 Eur x 4) (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2015K2 – 713, 90 Eur). Pinigų pervedimo momentu (2014-12-30) MMA dydis buvo 1 035 Lt (300 Eur). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį, lyginant su ieškovų turėtomis advokatų pagalbos išlaidomis pirmosios instancijos teisme (2766 Eur) atsakovo turėtos išlaidos už advokato pagalbą laikytinos pagrįstomis ir kompensuotinomis. Apeliantų argumentai dėl 49,81 Eur kuro išlaidų bei 12,53 Eur kopijavimo išlaidų nepagrįstumo, atmestini ir nepaneigia, kad atsakovas jas patyrė, šios išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir pripažintinos kitomis būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis (CPK 88 str. 1 d.9 p.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai įvertino susidariusių išlaidų dydį, jų pobūdį, dėl ko pagrįstai iš ieškovų priteisė bylinėjimosi išlaidas atsakovės DNSB „Statyba“ naudai (CPK 185 str.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

47Apeliantai prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atmetus apeliantų apeliacinį skundą jų patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė bylinėjimosi išlaidas, jų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl šis prašymas nesvarstytinas.

48LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus apeliantų apeliacinį skundą, iš jų į valstybės biudžetą priteisiamos 17,99 Eur išlaidos (17,99 Eur / 2 = 8,995 Eur suapvalinus – 9 Eur), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

51Priteisti iš ieškovų M. L. (a. k. ( - ) ir R. L. (a. k. ( - ) valstybei po 9 Eur (devynis Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

52Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovai M. L. ir R. L. ieškinyje prašė panaikinti atsakovo daugiabučio... 6. Atsakovė DNSB „Statyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015-09-03 sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Iš ieškovų M. L. ir R. L. atsakovės DNSB „Statyba“ naudai priteisė po... 10. Iš ieškovų M. L. ir R. L. valstybės naudai priteisė po 7,71 Eur išlaidų,... 11. Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl dokumentų kopijavimo įkainio... 12. Atsakovė yra pirkusi paslaugas ir iš UAB „Biurui plius“. Pasiūlymai... 13. Teismas sprendė, kad atsakovas privalėjo kuo skubiau daryti dokumentų... 14. Teismas nenagrinėjo, kokie dokumentai ir kiek jų kopijų buvo padaryta, nes... 15. Teismas nesutiko su ieškovų argumentais, kad į dokumento puslapio kopijos... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Ieškovų M. L. ir R. L. vardu advokatė V. G. – L. apeliaciniame skunde... 18. 1. Teismas neatsižvelgė, kad tarp šalių kilo ne privatus ginčas dėl... 19. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai turėjo dalyvauti 2014-09-07... 20. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovė elgėsi sąžiningai,... 21. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Pocita“ 2014-06-27 pasiūlyme... 22. 5. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai privalo atlyginti ne tik... 23. 6. Teismas nevertino DNSB „Statyba“ pirmininkui įstatymu ir DNSB... 24. 7. Teismas netinkamai taikė ir aiškino LR CPK 18 str. nuostatas, LR Asmens... 25. 8. Teismas neatsižvelgė, kad buvo pateikti visiškai nereikalingi dokumentai,... 26. 9. Teismas 2015-09-03 sprendime nepagrįstai iš ieškovų priteisė... 27. Atsakovės DNSB „Statyba“ atstovas advokatas R. L. atsiliepime į... 28. 1. Bylos medžiagoje nėra pateikta įrodymų, kad kas nors sprendė klausimą... 29. 2. Nei Civilinio proceso kodeksas, nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei... 30. 3. Bendrijos valdymo organas yra kolegialus ir bendrijos pirmininkas negali... 31. 4. Kad įvykdyti teismo sprendimą buvo būtina pateikti dokumentų kopijas... 32. 5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 34. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 35. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir... 36. Atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismo sprendimo motyvai,... 37. Nors apeliantai nurodo, kad atsakovė, padariusi dokumentų kopijas, jas... 38. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų argumentais, jog teismas... 39. Apeliantų teigimu, teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, kad UAB... 40. Teisėjų kolegija laiko visiškai nepagrįstais apeliantų argumentus, kad... 41. Teisėjų kolegija nevertina ir nepasisako dėl apeliantų nurodytos... 42. Apeliantai nurodo, kad teismas, atmesdamas paminėtą ieškovų prašymą,... 43. Kiti apeliacinio skundo argumentai neaptariami, nes jie ginčo išsprendimui... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme.... 45. Apeliantai nurodo, kad teismas nepagrįstai iš ieškovų priteisė... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.... 47. Apeliantai prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės... 48. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimą palikti... 51. Priteisti iš ieškovų M. L. (a. k. ( - ) ir R. L. (a. k. ( - ) valstybei po 9... 52. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo....