Byla 2S-284-479/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Algirdo Gailiūno ir Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų A.A.G. ir S.A. G. atstovo advokato R. N. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007-01-18 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-63-676/2007 pagal ieškovų V.G., A.S., N.R., V.R. ir R.G. ieškinį atsakovams A.A.G., S.A.G., Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Palangos miesto savivaldybei, Palangos miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistei V.L. ir L.L.M., tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Estora“, A.B., A.G., valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, V.P., V.B., D.K., A.K., R.J., N.P., I.S., R.B., V. S., G.P. ir V.G. dėl pažeistų nuosavybės teisių gynimo,

Nustatė

22006-11-15 Palangos miesto apylinkės teismas tenkino ieškovų V.G. ir R.G. prašymus ir skyrė atsakovams A.A.G. ir S.A.G. po 500 Lt baudas už tai, kad jie, esant taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, ginčo sklype vykdė statybos darbus.

3Atsakovų atstovas adv. R.Noreika prašė teismo panaikinti atsakovams skirtas baudas, kadangi atsakovai ir jų atstovas nebuvo tinkamai informuoti apie priimtą nutartį, be to, ginčo objekte vyko ne statybos, bet statybos konservavimo darbai, o antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra nepakankamas įrodymas, jog buvo vykdomi statybos darbai.

4Palangos miesto apylinkės teismas 2007-01-18 nutartimi atsakovų atstovo pareiškimo dėl baudų panaikinimo netenkino.

5Atskiruoju skundu atsakovų atstovas adv. R.Noreika prašo pirmosios instancijos nutartį panaikinti ir išsprendus klausimą iš esmės panaikinti atsakovams skirtas baudas. Nurodo, jog teismas neišsiaiškino visų bylos aplinkybių, neteisingai įvertino pateiktus įrodymus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovo V.G. prašymą dėl baudos skyrimo, kadangi ieškovo nurodytomis 2006 metų spalio 20-22 dienomis draudimai vykdyti statybos darbus nebuvo pažeisti, nes 2006-10-11 teismas buvo panaikinęs 2005-10-29 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leido atsakovams šią nutartį vykdyti skubiai. Apie 2006-10-31 nutartį, kuria teismas vėl pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovai ir jų atstovas nebuvo tinkamai informuoti, todėl negalėjo nesilaikyti teismo draudimų, apie kuriuos nežinojo. Konstatuodamas statybos darbų faktą teismas rėmėsi tik antstolės faktinių aplinkybių protokolu, kurį nepagrįstai vertino kaip didesnę įrodomąją galią turintį įrodymą. Šis protokolas neatitinka įstatymo reikalavimų, todėl vertintinas kaip neteisėtas ir niekinis. Apeliantas pažymi, jog buvo atliekami statybos konservavimo darbai. Be to, ieškovai vilkina bylos nagrinėjimą, kuris tęsiasi jau ilgiau nei metai, dėl to atsakovai patiria nuostolių, kurie, brangstant statybinėms medžiagoms, dar labiau didėja. Paskirtos baudos pažeidžia protingumo ir teisingumo principus, todėl turi būti panaikintos.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsakovams už teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą skirtos baudos. Teigia, jog baudos paskirtos nepagrįstai, neišsiaiškintos visos klausimo nagrinėjimui reikšmingos aplinkybės, neteisingai įvertinti įrodymai. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto teiginiais. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, jog ieškovų prašymu Palangos miesto apylinkės teismo 2005-10-29 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta atsakovams A.A.Girdzijauskienei ir S.A.G. žemės sklype (unikalus ( - ), adresu ( - )) atlikti bet kokius statybos darbus, važinėti su transporto priemonėmis vakarine šio sklypo dalimi per žaliąją veją, įvežti į šį sklypą bet kokias statybines medžiagas. 2006-10-11 nutartimi teismas panaikino šias laikinąsias apsaugos priemones, kadangi atsakovai neįvykdė 2006-06-07 nutartimi atsakovų prašymu teismo nustatyto įpareigojimo į Palangos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėti 39 859,02 Lt atsakovų nuostolių užtikrinimo arba pateikti banko garantiją. 2006-10-31 nutartimi teismas tenkino ieškovės R.G. prašymą ir vėl taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovams A.A.G. ir S.A.G. ginčo žemės sklype vykdyti kūrybinių dirbtuvių su garažu statybos darbus bei įvežti į šį sklypą statybines medžiagas. 2006-10-11 ir 2006-10-31 nutartis teismas leido vykdyti skubiai. (b.l. 16-17). Nepagrįstas apelianto argumentas, jog atsakovai ir jų atstovas nebuvo tinkamai informuoti apie 2006-10-31 nutartį. Nagrinėjant klausimą teismo posėdyje atsakovai buvo atstovaujami adv. R. Noreikos. Proceso dalyviai buvo informuoti, jog procesinis sprendimas bus skelbiamas 13.15 valandą. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (LR CPK 7 str. 2 d.). Atsakovų atstovas turi pareigą domėtis bylos eiga, todėl motyvas, jog nedalyvavęs nutarties paskelbime jis nežinojo apie priimta procesinį sprendimą, atmestinas. Nutarčių nuorašai siunčiami tik šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį (LR CPK 292 str.). Nors laikytina, jog atsakovų atstovas dalyvavo teismo posėdyje, nutarties nuorašas jam buvo išsiųstas. Kai šalis bylą veda per atstovą, su byla susiję dokumentai įteikiami tik atstovui, o šis, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai informuoti atstovaujamąjį (LR CPK 118 str.). Apeliantas atskirajame skunde nurodo 2006-10-31 nutarties kopiją gavęs 2006-11-03, todėl privalėjo nedelsdamas informuoti savo atstovaujamuosius. Priežastys, dėl kurių tai nebuvo padaryta, teismo vertintinos, kaip nesvarbios, o atsakovų atstovo aplaidumas nepateisinamas.

9Apeliantas ginčija antstolio surašytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Nurodo, kad jis yra neteisėtas ir niekinis, nes surašytas nesilaikant įstatymo nustatytos formos, antstolio nustatytos aplinkybės nėra aprašytos smulkiai, protokolas sekančią dieną neišsiųstas į Antstolių informacinės sistemos duomenų bazę. Kolegija laiko šiuos argumentus nepagrįstais. 2006-11-10 antstolės B.Tamkevičienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašytas laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytos Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo formos (2.16 p., 16 priedas), jame yra visi būtini rekvizitai bei kita reikalaujama informacija (b.l. 30-31). Protokole nurodyta, kad jį vertinant būtina peržiūrėti vaizdo įrašą. Iš protokolo ir vaizdinės medžiagos galima susidaryti išsamų vaizdą apie konstatuotas faktines aplinkybes. Atsakovų atstovas pažymi, jog buvo vykdomi statybos konservavimo darbai, tačiau jokių papildomų įrodymų, pagrindžiančių šį teiginį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visumą byloje pateiktų įrodymų bei padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovai nesilaikė teismo nustatyto draudimo vykdyti statybos darbus žemės sklype, adresu ( - ).

10Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsižvelgiant į pažeidimų intensyvumą, pobūdį bei apimtį, skirti atsakovams įstatymo numatytos baudos vidurkį (500 Lt). Atsakovų atstovo manymu, bauda už piktnaudžiavimą procesu turėtų būti skiriama ieškovams, jie taip pat turėtų atlyginti atsakovų turėtus nuostolius. Atsakovams išaiškintina, jog šalis, sąmoningai veikusi prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. Tokiai šaliai taip pat gali būti skirta bauda. Motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos išnagrinėjimo pabaigos (LR CPK 95 str.).

11Esant šioms aplinkybėms atsakovų atstovo adv. R.Noreikos atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Palangos miesto apylinkės teismo 2007-01-18 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai