Byla 2A-24-467/2014
Dėl įpareigojimų ir protokolo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Vido Stankevičiaus ir Almos Urbanavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo F. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo 37-osios laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškinį atsakovui F. S. dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo F. S. priešieškinį ieškovui 37-ajai laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai dėl įpareigojimų ir protokolo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas 37-oji laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrija 2012 m. spalio 31 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovo F. S. 415 Lt nario mokesčio skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašė skirti atsakovui 1000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, priteisiant 50 proc. šios baudos ieškovo naudai. Nurodė, kad atsakovas 1998 m. gruodžio 21 d. metalinio garažo pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo metalinį garažą. Ieškovas buvo priimtas į bendrijos narius ir pagal bendrijos įstatus įsipareigojo laikytis visuotinio narių susirinkimo nutarimų, taip pat laiku mokėti visas įmokas ir tikslines rinkliavas, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas. Ieškovo narių įgaliotinių susirinkimų, įvykusių 2004 m. birželio 10 d. ir 2008 m. rugsėjo 5 d., protokolais Nr. 13 ir Nr. 14 buvo nustatyti bendrijos nario mokesčio ir kitų mokesčių bendrijai dydžiai bei kiti įpareigojimai, tarp kurių - budėjimas naktį. Atsakovas šiuos bendrijos sprendimus vykdė netinkamai, todėl susidarė įsiskolinimas už 2009-2012 metus: 70 Lt už 2009 m. (dalis sumokėta), 115 Lt už 2010 m., 115 Lt už 2011 m. ir 115 Lt už 2012 m., iš viso – 415 Lt.

6Atsakovas F. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo 2001 metų iki 2007 m. birželio 14 d. pagal žodinį susitarimą su ieškovu vietoje piniginio įnašo jis 3-5 kartus per mėnesį budėjo ir visokeriopai padėjo bendrijai. Paskutinius tris budėjimus iš keturių atsakovas atliko iki 2007 metų vasaros, po to sunkiai susirgo. Pagerėjus sveikatai, 2010 metų vasarą atsakovas kreipėsi į bendrijos pirmininką dėl nario įnašų ir priklausančių budėjimų bei talkų už 2007-2009 metus, tačiau šis atsisakė leisti atsakovui budėti už praėjusį laiką ir pareikalavo sumokėti skolą – 538 Lt; be to bendrijos pirmininkas nereagavo į atsakovo teikiamus skaičiavimus, neėmė grynųjų pinigų ir nenurodė banko sąskaitos, į kurią atsakovas galėtų pervesti pinigus. Atsakovas 2012 m. lapkričio 22 d. sumokėjo į bendrijos sąskaitą už 2007-2011 metus ūkinėms reikmėms 238 Lt, todėl nėra skolingas. Už 2012 metus ieškovas nemokėjo, nes neturi bendrijos banko sąskaitos.

7Atsakovas F. S. 2013 m. kovo 21 d. pateikė teismui priešieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkimo protokolą Nr. 14 nuo 2008 m. rugsėjo 5 d.; įpareigoti ieškovą rašyti bendrijos narių susirinkimų protokolus pagal CK 2.90 straipsnio reikalavimus; už teismo posėdžio metu pareikštą moralinį įžeidimą ir materialinę žalą, sveikatos pablogėjimą ieškovo vadovui skirti 1000 Lt baudą, priteisiant iki 50 procentų šios baudos atsakovo naudai. Nurodė, kad bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 14 turi būti pripažintas negaliojančiu, nes nebuvo kvorumo – susirinkime dalyvavo 15 įgaliotinių ir 4 bendrijos nariai, tačiau faktiškai buvo 5 įgaliotiniai ir 4 bendrijos nariai, iš kurių trys buvo išprašyti, nes „provokavo susirinkimą“. Susirinkimo metu pasiūlytus 9 kandidatus (taip pat ir V.Neckij) susirinkimas patvirtino vienbalsiai, bet V.Neckij jokiame susirinkimų sąraše neįrašytas ir jo nėra įgaliotinių sąraše, tačiau vietoje jo šiame sąraše įrašytas J. K.. Šio įgaliotinių susirinkimo sprendimai įsigaliojo 2008 m. spalio 1 d., tačiau bendrijos pirmininkas didesnius mokesčius skaičiavo jau nuo 2008 m. sausio 1 d. Bendrija nesilaiko Vyriausybės nutarimo Nr. 650 reikalavimų, pagal kuriuos bendrijos narių susirinkimas turi būti rengiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Bendrijoje nuo 1997 metų vyko tik du susirinkimai. Teismo posėdyje ieškovo atstovas įžeidė atsakovą, todėl už tai bendrijos pirmininkui skirtina bauda.

8Ieškovas su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nėra jokio pagrindo abejoti bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo protokolais, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių bendrijos sprendimų neteisėtumą, savo teiginius grindžia asmeniniais pasvarstymais ir išvadomis. Sprendimai dėl bendrijos narių įmokų priimami bendrijos įgaliotinių narių susirinkimuose bendru sprendimu, atsižvelgiant į praėjusių metų išlaidas ir kitas objektyvias aplinkybes. Atsakovui teigiant, kad dokumentuose buvo klastojami parašai, jo teiginiai turėtų būti pagrįsti įrodymais, ekspertų išvadomis. Atsakovas nurodė, kad jam neleidžiama budėti, tačiau budėti bendrija nedraudžia, tik nesutinka leisti budėti už praėjusius metus, nes tuo metu budėjo kiti asmenys, kuriems reikėjo mokėti atlyginimą, o atsakovui, negalėjusiam atlikti šio darbo dėl tam tikrų priežasčių, tenka pareiga sumokėti pinigus.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui 37-ajai laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai iš atsakovo F. S. 378 Lt skolos už 2007-2012 m. laikotarpį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; priešieškinį patenkino iš dalies ir 37-osios laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo 2008 m. rugsėjo 5 d. protokolu Nr. 14 įformintą sprendimą dėl nario įnašų pripažino negaliojančiu nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigojo 37-osios laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininką per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą. Teismas nurodė, kad pagal ieškovo steigimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. protokolo 1 punktą bendrijos įstatai tvirtinami trejiems metams. Aplinkybė, jog po trejų metų nebuvo priimti nauji įstatai, savaime nereiškia, kad anksčiau patvirtinti ir įregistruoti įstatai neteko galios. Teismas nustatė, kad K. V. ir J. K. į bylą pateiktuose pareiškimuose ir teismo posėdyje patvirtino, jog jie tikrai dalyvavo 2004 m. įgaliotinių susirinkime ir jų parašai protokoluose Nr. 13 ir Nr. 14 bei prieduose yra autentiški, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad susirinkimo protokolai Nr. 13 ir Nr. 14 yra suklastoti. Tačiau teismas pripažino, jog 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkime buvo pažeista naujų įgaliotinių išrinkimo tvarka, nes naujus įgaliotinius rinko ne visuotinis narių susirinkimas, bet likę įgaliotiniai ir į susirinkimą atvykę bendrijos nariai, kuriems pasiūlyta tapti naujais įgaliotiniais. Tačiau niekas iš bendrijos narių nekvestionavo naujų įgaliotinių išrinkimo teisėtumo, nereiškė bendrijai reikalavimų dėl nepakankamo įgaliotinių skaičiaus ar netinkamo bendrijos narių interesų įgyvendinimo. Todėl teismas sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimą bendrijos narių įgaliotinių 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo protokolą Nr. 14 pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos, kadangi tai neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, sukeltų neadekvačių padarinių bendrijai ir sąžiningai savo pareigas vykdantiems jos nariams, tačiau yra pagrindas ginčijamą bendrijos narių įgaliotinių 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo Nr.14 protokolą pripažinti negaliojančiu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kurie patvirtintų jo nurodytas aplinkybes, kad 2007 m. jis budėjo bendrijoje tris kartus, todėl teismas pripažino, kad atsakovas neįrodė savo nesutikimo su ieškinio reikalavimu dėl skolos už 2007 m. argumentų. Teismas pripažino teisiškai pagrįstais atsakovo atsikirtimų dėl skolos už 2008 m. argumentus, t.y. kad už šiuos metus skaičiuotinas 78 Lt, o ne 115 Lt mokestis, nes 2008 m. rugsėjo 5 d. protokolas Nr. 14, kuriuo remdamasis ieškovas reikalauja didesnio mokesčio, įsigaliojo nuo 2008 m. spalio 1 d. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, jog jis už 2009-2012 m. laikotarpį privalo mokėti tik po 50 Lt už kiekvienus metus, nes sutinka budėti už praėjusį laiką. Teismas pažymėjo, jog tuo atveju, kai bendrijos narys nebudi bendrijoje ir nedalyvauja talkoje einamaisiais metais, jis už tuos metus turi sumokėti piniginius įnašus, nes, jam neatlikus nurodytų darbų, bendrija patiria išlaidų kitų asmenų darbui apmokėti. Teigdamas, kad bendrijos pirmininkas nepagrįstai atsisakė leisti atsakovui budėti už 2012 m., atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog budėti 12 val., be to naktį, atliekant sargo funkcijas, leistų jo sveikatos būklė. Teismas padarė išvadą, kad už 2012 m. atsakovas turi sumokėti bendrijai 115 Lt. Teismas pripažino, jog nėra pagrindo įpareigoti ieškovą rašyti bendrijos narių susirinkimų protokolus pagal CK 2.90 straipsnio reikalavimus, kadangi tokia pareiga ieškovui kyla iš įstatymo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas F. S. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, atsakovo priešieškinį patenkinti. Nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos nariai (įgaliotiniai) nebeturėjo teisės priimti sprendimo, kuriuo buvo nustatomi bendrijos narių mokesčių dydžiai, kadangi, nesušaukus visuotinio bendrijos narių susirinkimo ir nepatvirtinus naujų įstatų, senieji įstatai neteko galios ir įgaliotiniai - bendrijos nariai nebegalėjo jais vadovautis. Pagal bendrijos įstatų 5.3 punktą susirinkime turėjo būti 2/3 iš 13 įgaliotinių, t.y. 9 įgaliotiniai, todėl 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių susirinkimas yra neteisėtas ir jo priimti sprendimai negali turėti teisinės galios. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas turėjo nelaikyti įrodymu 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 14 ir turėjo patenkinti atsakovo priešieškinį bei ieškovo ieškinį atmesti. Nepateikus juridinių asmenų registrui reikiamų dokumentų, šiuo atveju naujų įstatų, juridinis asmuo veikti neturi jokio teisinio pagrindo, o tai reiškia, jog juridinio asmens teisiškai nėra. Kadangi dėl 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių susirinkimo protokole Nr. 14 padarytų parašų atitikimo tikrovei teismui kilo abejonių, siekiant išsamiai ir visapusiškai išnagrinėti bylos aplinkybes, teismas turėjo paskirti ekspertizę. Vien bendrijos narių pateiktais K. V. ir J. K. pareiškimais dėl jų parašų tikrovės bei dalyvavimo susirinkime teismas remtis negalėjo.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas 37-oji laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrija prašo skundą atmesti, skirti atsakovui 1000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iki 50 proc. šios baudos priteisiant ieškovo naudai. Atsakovas pirmosios instancijos teisme nurodė, jog susirinkimų protokoluose yra suklastoti pasirašiusių asmenų parašai, tačiau teismo posėdžių metu parašų tikrumą ir pasirašymo faktą patvirtino patys dokumentus pasirašę asmenys. Todėl tokie atsakovo teiginiai negali būti laikomi pagristais, jie nėra paremti jokiais įrodymais, išskyrus paties atsakovo subjektyvią nuomonę. Atsakovo teiginiai, jog bendrijos įstatai nebegalioja, nes buvo patvirtinti tik trims metams, laikytini nepagristais, kadangi įstatuose nėra nustatytas jų galiojimo laikas. Be to nuo bendrijos įsteigimo visi bendrijos nariai vadovaujasi priimtais įstatais ir bendrijoje priimtais protokolais, vykdo juose numatytas savo pareigas. Atsakovas ilgus metus nuo įstojimo į bendriją žinojo apie įstatus ir vėliau priimamus protokolus, pats vykdė juose numatytas pareigas ir turėjo galimybę pateikti prieštaravimus dėl dokumentų galiojimo, tačiau to nedarė, kadangi dokumentuose numatytos pareigos patį atsakovą, kaip bendrijos narį, tenkino, jis jas pats vykdė, o konfliktas su bendrija iškilo tik po to, kai bendrija neturėjo galimybės pasiūlyti atsakovui įvykdyti prievolę jo pageidaujamu būdu, t.y. nesuteikė galimybės budėti, o pareikalavo sumokėti mokesčius.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo F. S. apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

17Vienu iš apeliacinio skundo argumentų atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 178 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai tinkamu įrodymu laikė 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių susirinkimo protokolą Nr. 14, nepaisant to, kad šis protokolas buvo aiškiai suklastotas. Apelianto teigimu, dėl 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių susirinkimo protokole Nr. 14 padarytų parašų atitikimo tikrovei kilo abejonių, todėl šiam klausimui išspręsti, siekiant išsamiai ir visapusiškai išnagrinėti bylos aplinkybes, teismas turėjo paskirti ekspertizę, tačiau to nepadarė. Teisėjų kolegija tokius apelianto argumentus atmeta, kadangi atsakovui, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nors ir kilo abejonių dėl 2004 m. birželio 10 d. protokolo Nr. 13 ir 2008 m. rugsėjo 5 d. protokolo Nr. 14 kopijose esančių susirinkimo sekretorių K. V. ir J. K. parašų tikrumo, tačiau šiam teiginiui pagrįsti jis nepateikė jokių objektyvių įrodymų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokias atsakovo abejones laikė nepagrįstomis ir atmetė, remdamasis į bylą pateiktais K. V. ir J. K. rašytiniais paaiškinimais, kuriuose jie abu patvirtino savo parašų bendrijos posėdžių protokoluose Nr. 13 ir Nr. 14 tikrumą. Be to teismo posėdžio metu liudytojais apklausti minėti asmenys taip pat patvirtino rašytiniuose pareiškimuose nurodytas aplinkybes. Taigi šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo abejoti liudytojų nurodytomis aplinkybėmis, kadangi atsakovas nepateikė jokių, šias aplinkybes paneigiančių įrodymų. Dėl to, įvertinęs aplinkybę, kad K. V. ir J. K. asmeniškai patvirtino, jog dalyvavo bendrijos narių 2004 m. birželio 10 d. ir 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimuose bei pasirašė šių posėdžių protokoluose, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo siūlyti šalims skirti byloje ekspertizę jų parašų tikrumui nustatyti.

18Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-526/2009; 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/ 2010; kt.). Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176-178, 185 str.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad K. V. ir J. K. patvirtino savo parašų tikrumą susirinkimų protokoluose, atsižvelgęs į tai, kad byloje nebuvo pateikta jokių kitų įrodymų, patvirtinančių bendrijos narių susirinkimų protokolų klastojimo faktą, pagrįstai atmetė atsakovo priešieškinio argumentus dėl protokolų klastojimo kaip neįrodytus.

19Apeliantas bendrijos 2008 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolo Nr. 14 neteisėtumą grindė ir aplinkybe, kad 2008 m. rugsėjo 5 d. bendrijos narių susirinkime priimti sprendimai yra neteisėti, nes nebuvo įgaliotinių kvorumo. Pirmosios instancijos teismas tokius apelianto argumentus pripažino pagrįstais tuo aspektu, jog buvo pažeista naujų įgaliotinių išrinkimo tvarka, nes naujus įgaliotinius rinko ne visuotinis narių susirinkimas, bet likę įgaliotiniai ir į susirinkimą atvykę bendrijos nariai, kuriems buvo pasiūlyta tapti naujais įgaliotiniais. Šios išvados apeliantas neginčija, tačiau iš esmės nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria atsakovo priešieškinys patenkintas iš dalies ir 2008 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolas Nr. 14 pripažintas negaliojančiu tik nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o ne nuo jo priėmimo dienos. Tačiau tokią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė, konstatavęs, jog niekas iš bendrijos narių nekvestionavo naujų įgaliotinių išrinkimo teisėtumo, nereiškė bendrijai reikalavimų dėl nepakankamo įgaliotinių skaičiaus ar netinkamo bendrijos narių interesų įgyvendinimo, nes priešinga išvada (bendrijos narių įgaliotinių 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo protokolą Nr. 14 pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos) neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, sukeltų neadekvačių padarinių bendrijai ir sąžiningai savo pareigas vykdantiems jos nariams. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada.

20Atsakovas neginčija aplinkybės, kad apie 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo metu priimtus sprendimus sužinojo iš esmės iš karto po jų priėmimo, tuo tarpu reikalavimą panaikinti šio susirinkimo protokolą teismui pareiškė tik 2013 m. kovo 21 d., t.y. praėjus daugiau nei 4 metams po šio susirinkimo ir tik po to, kai jam ginčą teisme iškėlė bendrija. Atsakovas šioje byloje neginčijo 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo metu nustatytų bendrijos nario mokesčių dydžio, neįrodinėjo, kad tokio dydžio mokesčiai neatitinka patiriamų išlaidų ar yra nebūtini garažams eksploatuoti ir pan. Be to iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad atsakovas pareiškė reikalavimą dėl 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu tik po to, kai bendrija nesutiko leisti atsakovui atsiskaityti su bendrija jo paties pasirinktu atsiskaitymo būdu, t.y. ne sumokant nustatytą mokestį, o atliekant budėjimus. Byloje nėra duomenų, jog kiti bendrijos nariai būtų nesutikę ar ginčiję 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo ar jame priimtų sprendimų teisėtumą. Be to ir atsakovas savo veiksmais, prašydamas bendrijos leisti atsiskaityti kitu būdu, numatytu ginčijamu sprendimu, iš esmės patvirtino ginčijamo protokolo galiojimą. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pakankamo ir pagrįsto pagrindo 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo protokolą Nr. 14 pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

21Atsakovo apeliacinio skundo argumentus, jog 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo protokolas Nr. 14 neteisėtas dar ir dėl to, kad bendrijos nariai neturėjo teisės 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo metu priimti sprendimų, kadangi nebegaliojo bendrijos įstatai, teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus, nes, nors iš bendrijos steigimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. protokolo 1 punkto ir matyti, kad įstatai patvirtinami trejiems metams (b.l. 8), tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ši aplinkybė, kol nėra priimti nauji įstatai, savaime nereiškia, kad anksčiau patvirtinti ir nustatyta tvarka įregistruoti įstatai neteko galios. Įstatymas tokių teisinių padarinių nenumato, ieškovo bendrija veikia iki šiol, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad teisėtai priimti bendrijos įstatai yra negaliojantys.

22Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

23Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

24Atsakovas, apeliaciniu skundu prašydamas panaikinti visą 2013 m. gegužės 16 d. teismo sprendimą, nenurodo jokių argumentų ir motyvų dėl sprendimo dalies, kuria ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies ir iš atsakovo ieškovo naudai priteista 378 Lt skolos už 2007-2012 m. laikotarpį, 5 procentų dydžio procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, taip pat dėl sprendimo dalies, kuria atmestas atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl baudos ieškovui skyrimo ir įpareigojimo ieškovą rašyti bendrijos narių susirinkimų protokolus pagal CK 2.90 straipsnio reikalavimus. Dėl to teisėjų kolegija laiko, jog šioje dalyje apeliantas teismo sprendimo neskundžia (CPK 320 str.) ir jis yra teisėtas bei pagrįstas.

25Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam atsirado pareiga atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Ieškovas patyrė 302,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 177-178) ir ši suma neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatyto dydžio, todėl yra pagrindas ją priteisti iš atsakovo (CPK 98 str.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo F. S. ieškovo 37-osios laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos naudai 302,50 Lt (tris šimtus du litus 50 ct) advokato pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo F.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas 37-oji laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo... 6. Atsakovas F. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo... 7. Atsakovas F. S. 2013 m. kovo 21 d. pateikė teismui priešieškinį,... 8. Ieškovas su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas F. S. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas 37-oji laikinų metalinių... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Vienu iš apeliacinio skundo argumentų atsakovas nurodo, kad pirmosios... 18. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 19. Apeliantas bendrijos 2008 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolo Nr. 14... 20. Atsakovas neginčija aplinkybės, kad apie 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo... 21. Atsakovo apeliacinio skundo argumentus, jog 2008 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo... 22. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 23. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 24. Atsakovas, apeliaciniu skundu prašydamas panaikinti visą 2013 m. gegužės 16... 25. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam atsirado pareiga atlyginti ieškovo... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovo F. S. ieškovo 37-osios laikinų metalinių garažų...