Byla e2-25451-1012/2016
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, byloje - E. G., J. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, sekretoriaujant Romai Railianienei, dalyvaujant ieškovės ir trečiųjų asmenų atstovui advokatui Algiui Lukoševičiui, atsakovui R. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. B. ieškinį atsakovui R. G. dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, byloje - E. G., J. G.,

Nustatė

3ieškovė L. B. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo R. G. 752, 73 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. Panaudos sutartį neatlygintinai valdo ir naudoja tretiesiems asmenims E. G. ir J. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį 21, 02 kv. m. bendro ploto 1 (vieno) kambario butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau – taip pat Butas). Paaiškino, kad atsakovui R. G. nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), dėl kurio vandentiekio sistemos gedimo 2015 m. sausio 5 d. buvo užpiltas vandeniu vienu aukštu žemiau esantis ir ieškovės valdomas bei naudojamas butas. Pažymi, kad buto savininkai tretieji asmenys 2015 m. sausio 6 d. Pavedimo sutartimi pavedė ieškovei nustatyti Buto apgadinimo apimtis, t. y. kreiptis į daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratorę dėl Buto apgadinimo fakto nustatymo ir į turto vertintojus dėl Buto apgadinimo įvertinimo, taip pat atstovauti juos visose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei santykiuose su visais fiziniais bei juridiniais asmenimis. Ieškovė pažymi, kad Buto užliejimo žalos padarymo faktas užfiksuotas 2015 m. sausio 8 d. Aktu Nr. ŽB-AA-15-0002, Buto apgadinimo mastas nustatytas VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ 2015 m. sausio 8 d. Žalos remonto kaštų skaičiavimo ataskaita Nr. 150108, pagal kurią dėl užliejimo vandeniu Buto remonto kaštai sudaro 1052,73 Eur sumą, kuri laikytina trečiųjų asmenų patirtais nuostoliais. Ieškovė nurodo, kad 2016 m. liepos 19 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi tretieji asmenys neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido ieškovei savo reikalavimo teisę į visas iš atsakovo vykdytinų prievolių kylančias teises, t. y. teisę reikalauti ir gauti nuostolių atlyginimą, palūkanas, kitus mokėjimus, atsiradusius dėl Buto apgadinimo. Ieškovė pažymi, kad atsakovas sutiko su nuostolių dėl buto apgadinimo dydžiu, jo neginčijo, tačiau jis ieškovei atlygino tik dalį, t. y. 500 Eur, nuostolių, o likusios 552,73 Eur nuostolių sumos neatlygino iki šiol. Taip pat ieškovė prašo priteisti kaip nuostolius 100, 00 Eur išlaidų, kurias patyrė sumokėdama už turto vertintojo VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ paslaugas, nustatant Buto apgadinimo mastą ir sudarant remonto sąmatą, ir 100, 00 Eur išlaidų už teisines paslaugas.

4Tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai. Tretieji asmenys patvirtino, kad 2016 m. liepos 19 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi jie neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido ieškovei savo reikalavimo teisę į visas iš atsakovo vykdytinų prievolių kylančias teises, t. y. teisę reikalauti ir gauti nuostolių atlyginimą, palūkanas, kitus mokėjimus, atsiradusius dėl Buto apgadinimo.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinį pripažįsta, ieškinio pripažinimo pasekmes žino.

6Teismo posėdžio metu ieškovo ir trečiųjų asmenų atstovas palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais, ieškinį prašė tenkinti. Patikslino, kad ieškovė patyrė 501, 00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 484, 00 Eur už teisines paslaugas ir 17, 00 Eur žyminio mokesčio, ir prašė jas priteisti iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalvimų daliai.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Kadangi atsakovas pripažįsta ieškinį, teismas surašo sutrumpintus motyvus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalis).

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tretieji asmenys E. G. ir J. G. jiems nuosavybės teise priklausantį 21, 02 kv. m. bendro ploto 1 (vieno) kambario butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 2006 m. rugsėjo 1 d. Panaudos sutartimi perleido neatlygintinai valdyti ir naudotis ieškovei L. B. (T. 1, e. b. l. 5-6). Atsakovui R. G. nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (T. 1, e. b. l. 7-9), dėl kurio vandentiekio sistemos gedimo 2015 m. sausio 5 d. buvo užpiltas vandeniu vienu aukštu žemiau esantis ir ieškovės valdomas bei naudojamas butas. 2015 m. sausio 6 d. Pavedimo sutartimi buto savininkai tretieji asmenys įgaliojo ieškovę nustatyti Buto apgadinimo apimtis, t. y. kreiptis į daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratorę UAB „Žirmūnų būstas“ dėl Buto apgadinimo fakto fiksavimo ir į turto vertintojus dėl Buto apgadinimo įvertinimo, taip pat atstovauti juos visose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei santykiuose su visais fiziniais bei juridiniais asmenimis dėl Buto apgadinimo nustatymo. (T. 1, e. b. l. 80-81). Buto užliejimo žalos padarymo faktas užfiksuotas 2015 m. sausio 8 d. Akte Nr. ŽB-AA-15-0002 (T. 1, e. b. l. 10-12). Buto apgadinimo mastas įvertintas VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ 2015 m. sausio 8 d. Žalos remonto kaštų skaičiavimo ataskaitoje Nr. 150108, pagal kurią dėl užliejimo vandeniu Buto remonto kaštai sudaro 1052, 73 Eur sumą (T. 1, e. b. l. 13-29). 2016 m. liepos 19 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi tretieji asmenys neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido ieškovei savo reikalavimo teisę į visas iš atsakovo vykdytinų prievolių kylančias teises, t. y. teisę reikalauti ir gauti nuostolių atlyginimą, palūkanas, kitus mokėjimus, atsiradusius dėl Buto apgadinimo (T. 1, e. b. l. 77-79). Atsakovas 2015 m. vasario 12 d., 2015 m. kovo 9 d., 2015 m. balandžio 17 d. bankiniais pavedimais atlygino ieškovei 500, 00 Eur nuostolių (T. 1, e. b. l. 37-39). Atsakovas liko skolingas ieškovei 552,73 Eur nuostolių už Buto užliejimą vandeniu atlyginimo. Ieškovė taip pat patyrė 100, 00 Eur išlaidų už Buto apgadinimo apimčių vertinimą (T. 1, e. b. l. 34-36) bei 100, 00 Eur žalos išieškojimo išlaidų (už teisines paslaugas) (T. 1, e. b. l. 40-45).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Kitais atvejais, t. y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastiniam ryšiui, kaltei (CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad asmens neteisėti veiksmai užliejimo atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014). Žalą padariusio įvykio priežastį privalo įrodyti patalpos savininkas (valdytojas), t. y. atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

12Šioje byloje, sprendžiant buto savininko atsakomybės už žemiau esančio buto užliejimą klausimą, CK 6.266 straipsnyje nustatyta statinio savininko (valdytojo) griežtoji atsakomybė už padarytą žalą netaikytina, nes tokia atsakomybė būtų taikoma, jei kito buto užliejimu žala būtų padaryta dėl statinio trūkumų, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Nagrinėjamas ginčas spręstinas taikant bendruosius deliktinės civilinės atsakomybės pagrindus. Teismo vertinimu, byloje įrodytos visos įstatyme nustatytos civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos buto savininko deliktinei atsakomybei taikyti: neteisėti veiksmai, kaltė, žala ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinis ryšys. Atsakovas savo kaltę ir padarytos žalos dydį pripažįsta.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad yra visos būtinosios sąlygos atsakovo civilinei deliktinei atsakomybei kilti, todėl ieškovės ieškinys tenkintinas ir ieškovei iš atsakovo priteistina 552,73 Eur tiesioginių nuostolių (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

13Be tiesioginių nuostolių į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, bei protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktai). Ieškovei priteistina 200, 00 Eur netiesioginių nuostolių, susijusių su padarytos žalos įvertinimu ir ikiteisminiu išieškojimu.

14Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą (752, 73 Eur) sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gegužės 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3, 00 Eur, todėl vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija), šios išlaidos nepriteisiamos.

16Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismo vertinimu, ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra protingo dydžio ir neviršija minėtų Rekomendacijų nustatytų dydžių, todėl priteistinos iš atsakovo. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 501, 00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 17,00 Eur žyminis mokestis ir 484, 00 Eur už advokato teisinę pagalbą.

17Vadovaudamasis CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) ieškovės L. B., a. k. ( - ) naudai 752, 73 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt du eurus 73 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 752, 73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gegužės 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 501, 00 Eur (penkis šimtus vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L.... 3. ieškovė L. B. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 4. Tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ieškinį palaikė... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinį... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo ir trečiųjų asmenų atstovas palaikė... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Kadangi atsakovas pripažįsta ieškinį, teismas surašo sutrumpintus motyvus... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tretieji asmenys E.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnyje... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 12. Šioje byloje, sprendžiant buto savininko atsakomybės už žemiau esančio... 13. Be tiesioginių nuostolių į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos,... 14. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio... 15. Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 16. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) ieškovės L. B., a. k. ( - ) naudai... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...