Byla 2A-543-510/2008
Dėl žalos atlyginimo ir skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Gražinos Davidonienės, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D.Kripui, atsakovo atstovui advokatui T.Vildžiūnui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Perša“ apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-0205-264/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Perša“ ieškinį atsakovui I. J. dėl žalos atlyginimo ir skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Perša“ ieškiniu (b.l.1-4) prašė priteisti iš atsakovo I. J. 7158,54 Lt žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, jog 2007 m. sausio 5 d. UAB „Perša“ ir I. J. sudarė darbo sutartį Nr. 3, pagal kurią atsakovas priimtas dirbti vairuotoju, nustatant 800 Lt dydžio mėnesinį atlyginimą. Prie darbo sutarties sudarytu susitarimu atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovui jo turėtas faktines išlaidas vizoms, medicininiams patikrinimams, medicininiam sveikatos draudimui, darbo leidimams, darbo drabužiams, darbuotojo mokymui ir kitas būtinąsias išlaidas tuo atveju, jei darbo sutartis būtų nutraukta atsakovo iniciatyva arba esant jo kaltei anksčiau nei po 6 mėnesių nuo darbo pradžios. 2007 m. sausio 23-24 dienomis ieškovo siuntimu atsakovas mokėsi VšĮ „Linavos mokymo centras“ mokymo kursuose „Muitinės procedūros ir garantinės sistemos. Vežėjų atsakomybės ir darbo laiko reglamentavimas“, gavo kursų baigimo liudijimą. 2007 m. vasario 28 d. aktu atsakovui darbui buvo perduotas pilnai sukomplektuotas 2006 m. gamybos automobilis ( - ), kurį ieškovas 2007 m. vasario 7 d. sutartimi Nr. 121 nuomojasi iš UAB „Daiveros transportas“. I. J. įsipareigojo saugoti šį įmonės turtą ir esant reikalui grąžinti ne blogesnio stovio nei buvo gautas, atsižvelgiant į realų jo nusidėvėjimą. 2007 m. kovo 23 d. ieškovo vairuotojas M. K., perėmęs automobilį, nustatė, kad jis apgadintas: sugadinta 1553,10 Lt vertės galinė padanga Good Year, nulaužtas 1082,71 Lt vertės įlipimo laiptelis iš keleivio pusės. Be to, atsakovas prarado Rusijos registracijos galinį valstybinį numerį, kurio pakartotinis išdavimas ieškovui kainavo 440 EUR (1519,23 Lt). 2007 m. balandžio 6 d. I. J. buvo atleistas iš darbo pačiam prašant pagal DK 127 straipsnį. Nutraukęs darbo santykius su ieškovu, atsakovas turėjo atlyginti 190 Lt mokymo išlaidas už VšĮ „Linavos mokymo centras“ mokymo kursus, tačiau to nepadarė. Atsakovas taip pat privalo atlyginti 946,95 Lt už metinių Rusijos, Baltarusijos darbo vizų bei draudimo įforminimą, 552,45 Lt (160 EUR) už Rusijos Federacijos darbo leidimą, 328,02 Lt (95 EUR) sumokėtų Rusijos Federacijai mokesčių už 1 darbo mėnesį. Be to, atsakovui 2007 m. kovo mėnesio 5, 16 ir 19 dienomis iš bendrovės kasos pagal kasos išlaidų orderius buvo išduoti grynieji pinigai ūkinėms (kelionės) išlaidoms apmokėti: 400 Lt, 400 USD (1012 Lt), 1250 EUR (4316 Lt), iš viso - 5728 Lt. Atsakovas darbdaviui atsiskaitė tik už 4141,92 Lt panaudojimą. Į kasą I. J. grąžino 600 Lt. Taigi atsakovas bendrovei liko skolingas 986,08 Lt. Atsakovas ieškovui turi atlyginti 7158,54 Lt dydžio būtinąsias ieškovo turėtas išlaidas bei nuostolius, atsiradusius dėl žalos padarymo.

3Kauno rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. spendimu (b.l.121-124) ieškinį tenkino iš dalies. Teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 986,08 Lt nuostolių, 29,60 Lt žyminio mokesčio, 84 Lt advokato pagalbos išlaidų, 71 Lt išlaidų už vertimus, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007 m. rugpjūčio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei valstybei - 27,90 Lt pašto išlaidų. Teismas likusią ieškinio dalį atmetė. Teismas iš ieškovo priteisė 1800 Lt atsakovo naudai. Teismo sprendimas grindžiamas šiais motyvais. Atsakovas teisme paaiškino, kad jis parašė pareiškimą dėl atleidimo iš darbo dėl to, kad dirbo be išeiginių, viršvalandžius. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir LR Valstybinės darbo inspekcijos reikalavimas ieškovui. Ieškovas nepaneigė atsakovo nurodytų jo atleidimo iš darbo priežasčių, todėl yra pagrindas laikyti, kad atsakovas atleistas iš darbo jo paties prašymu dėl svarbių priežasčių. Todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo mokymo ir kitas išlaidas atmestinas. Ieškovo atstovas pripažino, kad dėl naujo Rusijos Federacijos numerio gavimo ieškovas nepatyrė išlaidų. Atleidžiant iš darbo atsakovą, nebuvo pasirašytas automobilio ( - ), turto grąžinimo ieškovui aktas. Automobilį apžiūrėjo M. K., kuris nebuvo darbo santykiuose su ieškovu. Jo surašytas 2007 m. kovo 23 d. raštas ieškovo direktoriui dėl automobilio ( - )apgadinimų neregistruotas, surašytas jo vienasmeniškai. Ieškovas, gavęs tokį raštą, turėjo pareikalauti atsakovo pasiaiškinti, sudaryti komisiją automobilio gedimams nustatyti, į kurią turėjo būti raštu pakviestas ir atsakovas, tačiau to nepadarė. Automobilio laiptelis bei padanga galėjo būti apgadinti kitomis aplinkybėmis ir kitų asmenų. Atsakovas pripažįsta, kad dėl 986,08 Lt išlaidų jis neturi patvirtinančių dokumentų, todėl iš atsakovo priteistini 986,08 Lt ieškovo naudai.

4UAB „Perša“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2008 m. sausio 28 d. Kauno rajono apylinkės teismo sprendimą dalyje, kurioje ieškinys atmestas ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais. Atsakovas buvo siunčiamas į mokymo kursus, jam buvo padaryti vienerius metus galiojantys darbo leidimai bei metinės Baltarusijos ir Rusijos vizos. Susitarime šalys susitarė, kad darbuotojas privalo atlyginti darbdavio turėtas išlaidas jei nutraukia sutartį savo pareiškimu be svarbios priežasties ankščiau nei po 6 mėnesių nuo darbo pradžios. Susitarimas ne pablogino, o pagerino darbuotojo padėtį, nes darbdavys būtų galėjęs reikalauti atlyginti jo turėtas išlaidas ir praėjus 6 mėnesių terminui po darbo sutartis sudarymo. Teismo išvada, kad atsakovas dirbo be išeiginių ir viršvalandžius, nepagrįsta. Atsakovas nutraukė darbo sutartį be svarbių priežasčių, todėl iš atsakovo turėjo būti priteistos visos ieškinyje nurodytos išlaidos. Atsakovas prarado Rusijos registracijos galinį valstybinį numerį, kurio pakartotinis išdavimas kainavo 440 EUR. Žalos faktą bei mastą patvirtina 2007 m. kovo 23 d. vairuotojo M. K. pranešimas ieškovui, jo parodymai teismo posėdyje, 2007 m. balandžio 6 d. preliminari remonto sąmata, 2007 m. gruodžio 13 d. UAB „If draudimas“ pranešimas. Teismo motyvas, kad ieškovas turėjo pareikalauti atsakovo pasiaiškinti, sudaryti komisiją automobilio gedimams nustatyti yra nepagrįstas jokiomis teisės normomis. Be to, atsakovo turėtos 2200 Lt išlaidos už advokato padėjėjo pagalbą yra aiškiai per didelės.

5Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodė, kad sudarant su ieškovu darbo sutartį bei susitarimą prie darbo sutarties, atsakovas susitarimo nepasirašė, kadangi jam netiko šio susitarimo sąlygos. Ieškovas pirmosios instancijos teisme neįrodė, kad atsakovas sugadino padangą, todėl nebuvo padaryta ir žala. Atsakovas automobilį ieškovui grąžino techniškai tvarkingą. Už prarastą valstybinį numerį atsakovas negali būti atsakingas, kadangi šio numerio pats asmeniškai netvirtino ir neatliko jokių tyčinių veiksmų tikslu, kad jis būtų prarastas. Be to, nėra jokių įrodymų, kad ieškovas už valstybinio numerio išdavimą sumokėjo 440 eurų.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Šalys 2007 m. sausio 5 d. sudarė darbo sutartį Nr.3 (b.l.6), pagal kurią atsakovas I. J. buvo priimtas į uždarąją akcinę bendrovę „Perša“ dirbti vairuotoju. Tą pačią dieną šalys sudarė susitarimą Nr.3 (b.l.9), kuris numatė, kad jeigu darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva arba esant jo kaltei anksčiau nei po 6 mėnesių nuo darbo pradžios, darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas faktines išlaidas vizoms, medicininiams patikrinimams ir medicininiam sveikatos draudimu, darbo leidimams, darbo drabužiams, darbuotojo mokymui bei kitas būtinąsias išlaidas. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šiame susitarime nėra jo parašo. Kolegijos vertinimu, šis susitarimas yra galiojantis, nes po jo tekstu atsakovas savo ranka parašė vardą ir pavardę, ir šis veiksmas prilygsta šio dokumento pasirašymui.

82007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. P-7-2 (b.l.11) ieškovas buvo atleistas iš darbo pačiam prašant.

9Ieškovas, remdamasis minėtu 2007 m. sausio 5 d. susitarimu, prašė priteisti iš atsakovo mokymo išlaidas, mokesčius už metinių Rusijos ir Baltarusijos darbo vizų bei draudimo įforminimą, Rusijos Federacijos darbo leidimą bei mokestį už darbą.

10Darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. 2007 m. sausio 5 d. šalių pasirašytas susitarimas pablogina darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis, nes šiame susitarime darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva nėra siejamas su svarbiomis priežastimis. Pagal Darbo kodekso 94 straipsnio 2 dalį šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogina darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Darbo kodeksas, todėl šioje byloje yra teisiškai reikšmingos priežastys, dėl kurių atsakovas nutraukė darbo sutartį. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog susitarimas pagerino darbuotojo padėtį, nes nustatė trumpesnį terminą nei numatyta Darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalyje ir darbo sutarties 10 punkte. Šis apelianto teiginys nėra susijęs su ginčo esme, nes šiuo atveju yra svarbi ne nustatyto termino trukmė, bet aplinkybė, ar atsakovas darbo sutartį nutraukė dėl svarbių priežasčių.

11Atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek ir apylinkės teismo posėdžio metu nuosekliai teigė, kad buvo priverstas paduoti pareiškimą dėl jo atleidimo iš darbo, nes darbdavys netinkamai vykdė savo pareigas - versdavo atsakovą dirbti be išeiginių, pažeidinėti darbo ir poilsio rėžimą, mokėjo mažesnį atlyginimą nei sutarta. Tai, kad ieškovas netinkamai vykdė savo pareigas atsakovo atžvilgiu, iš dalies patvirtina Valstybinės darbo inspekcijos 2007 m. spalio 23 d. reikalavimas Nr.306-673 (b.l.83), kuriame konstatuota, jog ieškovas neišmokėjo atsakovui dalies kompensacijos už nepanaudotas atostogas, dalies darbo užmokesčio už naktinį darbą ir prastovas. Valstybinės darbo inspekcijos 2007 m. spalio 23 d. reikalavime nustatytos aplinkybės nepaneigtos jokiais įrodymais. Ta aplinkybė, jog ieškovas pažeidė darbo įstatymus, yra pagrindas pripažinti, jog atsakovas nutraukė darbo sutartį dėl svarbių priežasčių (DK 127 str.). Apeliantas apeliaciniame skunde teigė, kad atsakovas nepateikė įrodymų apie sveikatos pablogėjimą. Šis apelianto teiginys neturi reikšmės, nes atsakovas nurodė sveikatos pablogėjimą kaip darbo ir poilsio rėžimo nesilaikymo pasekmę, o ne kaip darbo sutarties nutraukimo priežastį.

12Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas buvo atleistas iš darbo savo paties prašymu dėl svarbių priežasčių ir pagrįstai netenkino ieškinio dalies dėl mokymo išlaidų, mokesčių už metinių Rusijos ir Baltarusijos darbo vizų bei draudimo įforminimą, Rusijos Federacijos darbo leidimą bei mokesčio už darbą atlyginimo.

13Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė M. K. 2007 m. kovo 23 d. rašytinį paaiškinimą, kuriame teigiama, kad M. K., perėmęs atsakovui priskirtą automašiną ( - ), rado nulaužtą įlipimo laiptelį, sugadintą kairės vidinės pusės padangą, sudaužytą galinį žibintą, nutrūkusią bakelio žarną, bei nurodė, kad nebuvo galinio automobilio numerio. Atsakovas teigė, kad 2007 m. kovo 23 d. darbdavys, nesurašęs automobilio priėmimo – perdavimo akto, perdavė jį kitam vairuotojui, ir kad tuo metu jokių apgadinimų nebuvo. Byloje yra ieškovo 2007 m. kovo 27 d. reikalavimas atsakovui (b.l.15) pateikti pasiaiškinimą dėl automobilio registracijos numerio praradimo. Ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu negalėjo motyvuotai paaiškinti, kodėl šiuo reikalavimu atsakovo nebuvo prašoma pasiaiškinti dėl automobilio apgadinimų. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog atsakovas iki ieškinio padavimo buvo informuotas apie automobilio apgadinimus. Liudytojas M. K. pirmosios instancijos teisme parodė (b.l.109-110), kad išvažiavo į reisą su nepašalintais defektais. Atsižvelgiant į tai, kad automobilis nebuvo perimtas iš atsakovo priėmimo perdavimo aktu, ir nesant kitų įrodymų, jog ieškovas iki automobilio perdavimo kitam vairuotojui informavo atsakovą apie apgadinimus, apylinkės teismo išvada, jog automobilis galėjo būti apgadintas kitų asmenų ir kitomis aplinkybėmis, yra pagrįsta. Kadangi ieškovas neįrodė, jog būtent atsakovas padarė žalą, ši ieškinio dalis negalėjo būti tenkinama (CPK 178 str.). Kaip matyti iš byloje esančios UAB „Daivera Transport“ 2007 m. balandžio 20 d. pažymos (b.l.36-37), dėl pamesto valstybinio numerio išlaidų turėjo ne ieškovas, bet UAB „Daivera Transport“. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad dėl naujo numerio gavimo ieškovas išlaidų nepatyrė. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė jokių motyvų ir nepateikė jokių įrodymų šiai išvadai paneigti. Be to, byloje nėra įrodymų, kad numeris buvo pamestas dėl atsakovo kaltės. Apeliantas nepaneigė atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovo išdėstytų motyvų, jog atsakovas nebuvo atsakingas už numerio tvirtinimą ir neatliko jokių tyčinių veiksmų, sukėlusių numerio praradimą.

14Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, jog teismas priteisė iš ieškovo atsakovui per didelę sumą už advokato pagalbą. Kaip matyti iš byloje esančių kvitų (b.l.105-107), atsakovas už advokato padėjėjo pagalbą pirmosios instancijos teisme sumokėjo 2200 Lt. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas priteisė atsakovui ne 2200 Lt, bet 1800 Lt. Šioje byloje buvo surašytas atsiliepimas į ieškinį, advokato padėjėjas dalyvavo 5 teismo posėdžiuose. Įvertinus atmestų ieškovo reikalavimų apimtį, bylos sudėtingumą, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteista 1800 Lt suma nėra per didelė (CPK 98 str. 2 d.). Pažymėtina, kad vien tik už atsiliepimo į ieškinį surašymą Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytas maksimalus 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių atlyginimas.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 986,08 Lt nuostoliams atlyginti, apeliacine tvarka neapskųsta, todėl nėra apeliacijos dalykas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Apeliacinio skundo motyvais panaikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš ieškovo atsakovui turi būti priteistos išlaidos už teisinę pagalbą apeliacinio proceso metu (CPK 98 str.). Iš pateiktų kvitų matyti, kad atsakovas už advokato pagalbą sumokėjo 1600 Lt. Apeliacinio proceso metu buvo surašytas nedidelės apimties atsiliepimas į apeliacinį skundą, apeliacinėje instancijoje vyko tik vienas teismo posėdis. Įvertinus bylos apimtį (ją sudaro tik vienas tomas), advokato darbo ir laiko sąnaudas apeliacinio proceso metu, tikslinga priteisti iš atsakovo ieškovui 1000 Lt už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.)

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-326 straipsniais,

Nutarė

19Apeliacinį skundą atmesti.

20Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Perša“ atsakovui I. J. 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų už advokato pagalbą apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Perša“ ieškiniu (b.l.1-4) prašė priteisti iš atsakovo... 3. Kauno rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. spendimu (b.l.121-124)... 4. UAB „Perša“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2008 m. sausio 28 d.... 5. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį... 6. Apeliacinis skundas atmestinas.... 7. Šalys 2007 m. sausio 5 d. sudarė darbo sutartį Nr.3 (b.l.6), pagal kurią... 8. 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. P-7-2 (b.l.11) ieškovas buvo atleistas... 9. Ieškovas, remdamasis minėtu 2007 m. sausio 5 d. susitarimu, prašė priteisti... 10. Darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad darbo sutartyje gali būti... 11. Atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek ir apylinkės teismo posėdžio... 12. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas buvo... 13. Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė M. K. 2007 m. kovo 23 d.... 14. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, jog teismas priteisė iš ieškovo... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas priteisė iš... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš ieškovo atsakovui turi būti... 18. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-326 straipsniais,... 19. Apeliacinį skundą atmesti.... 20. Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Perša“ atsakovui...