Byla 2-314-844/2012
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Nijolei Karlienei, dalyvaujant ieškovui J. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ieškinį atsakovei S. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl skolos priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei S. S. dėl skolos priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės jo naudai 2050 Lt., skolą, 716,68 Lt., delspinigių, 460,83 Lt., palūkanų, 97 Lt., žyminio mokesčio bei 5 proc., metų palūkanų už priteistą sumą, nuo 2012-02-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priimti jo sutikimą, atsiimti 245,72 Lt., ieškinio sumos dalį. Grąžinti jam permokėto žyminio mokesčio dalį, kurią sudaro 7 Lt..

4Savo reikalavimus ieškovas J. V. tiek ieškinyje, tiek posėdžio metu grindė tuo, kad jis 2004-09-30, atsakovei S. S. paskolino 2050 litų, kurių atsakovė jam nėra grąžinusi iki šiol, nors skolą buvo įsipareigojusi grąžinti iki 2004-10-01. Iš minėtos jai paskolintos pinigų sumos atsakovė jam nėra iki šiol grąžinusi nė vieno lito. LR CK 6.136 str., numato, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Ieškovas mano, kad būtent todėl šalys privalo viena kitos atžvilgiu nustatyti protingas, sąžiningas ir teisingas sąlygas, kurios gali būti įvykdytos be žalos šalių interesams (LR CPK 1.5 str.). Teigia, kad atsakovė įsipareigojusi grąžinti jam paskolą 2004-10-01, savo prievolės nevykdė, todėl jo reikalavimas priteisti iš atsakovės daugiau nei penkis kartus sumažintų delspinigių dydį, nei jų dydis yra nustatytas sutartimi, yra pagrįstas (Vilniaus apygardos teismo 2008-02-07, nutartis civilinėje byloje Nr. 2A32-117/08). Teigia, kad įvertinus negrąžintos paskolos sumą t.y. 2050 Lt., skolos negrąžinimo laikotarpį, 0,19 proc., dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną, nėra dideli. Šie delspinigiai paskaičiuoti už 6 mėnesių laikotarpį. Atsakovė neprašė taikyti senaties termino. Atsakovė, per visą paskolos negrąžinimo terminą, nerodė jokių pastangų dėl prievolės įvykdymo ir tokiu būdu pati didino galimus nuostolius bei prisiėmė grąžintinos skolos sumos didėjimo riziką. Patvirtino, kad paminėtos aplinkybės įrodo, kad jo paskaičiuoti 0,19 proc., delspinigiai tikrai nėra dideli, ką ir yra patvirtinęs Vilniaus apygardos teismas 2011-06-21, nutartyje Nr. 2a-1616-431/11. Nurodė, kad paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą, bet ir palūkanų mokėjimą. Už laikotarpį nuo 2007-02-23, iki 2011-08-22, jis priskaičiavo 460,83 Lt., palūkanų, o už laikotarpį nuo 2011-08-23, iki 2012-02-22, priskaičiavo 716,68 Lt., delspinigių, todėl patikslinti ieškiniu sumažino savo reikalavimų sumą 245,72 Lt.. Mano, kad 5 proc., procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, o ne nuo bylos iškėlimo teisme dienos, nes tokia yra teismų praktika. Prašo ieškinį tenkinti.

5Atsakovė su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka dėl reikalavimo priteisti iš jos 2050 Lt., skolą. Ieškovas prašo 0,19 proc., delspinigių už kiekvieną dieną už 184 dienas. Toks delspinigių dydis prilygsta 69,35 proc., per metus. Pagal LR CK 6.258 str. 3 d., jeigu delspinigiai neprotingai dideli, teismas gali netesybas sumažinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc., delspinigiai, tai sudaro 73 proc., per metus, yra aiškiai per didelės netesybos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 13 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 12 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 399/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d., nutartis civilinėje byloje 3K-3- 173/2006 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sumažindavo delspinigių dydį iki 0,02 proc. (t. y. 7,3 proc. metinių palūkanų).

6Delspinigiai 0,02 procento už kiekvieną praleidimo dieną už 184 d., sudaro 75,44 Lt (2050/100*0,02*184-75,44). Su ieškinio dalimi dėl 460,83 Lt., palūkanų sutinka.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo.

8Už pirminio atsiliepimo parengimą turėjo 200 litų išlaidų advokatui. Tai patvirtina pateiktas byloje pinigų priteisimo kvitas ir sąskaita už teisines paslaugas.

9Ieškovas sumažino savo ieškinį tik po atsiliepimo į ieškinį pateikimo, todėl jo dalies ieškinio atsisakymas neturi turėti įtakos bylinėjimosi išlaidų paskirstymui. Prašo ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš jos ieškovo naudai 2050 Lt., skolos, 75,44 Lt., delspinigių, 460,83 Lt., palūkanų, o likusioje dalyje ieškinį atmesti ir paskirstyti bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintai ieškinio daliai.

10Atsakovė S. S. į bylos nagrinėjimą neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuoti tinkamai (b.l. 24), teismui pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 19), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Ieškovas neprašė teismo priimti sprendimo už akių, todėl civilinė byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovei nedalyvaujant.

11Ieškinys tenkintinas.

12Ieškovas teismui pateikė sutartį, kurioje nurodyta, kad S. S. 2004-09-30, pasiskolino iš jo 2050 litų. Skolą įsipareigojo grąžinti iki 2004-10-01. Už kiekvieną uždelstą dieną skolos dalies grąžinimo įsipareigojo mokėti 1 proc., delspinigių nuo negrąžintos skolos sumos. Negrąžintos paskolos dalį sudaro 2050 litų (b.l. 2).

13Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove 2004-09-30, sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei paskolino 2050,00 Lt iki 2004-10-01. Byloje nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė negrąžino ieškovui pasiskolintos 2050 Lt., sumos. Tai posėdžio metu patvirtino ir ieškovas, o taip pat savo atsiliepime į ieškinė, tai nurodė ir atsakovė. Negrąžintos paskolos dalį sudaro 2050 litų suma. Paskolos sutartyje numatyti 1,00 proc., delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną.

14Ieškovas, delspinigių procentą geranoriškai sumažino iki 0,19 proc..

15Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjai privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjų prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal sutartį mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str.). Paskolos gavėjų prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

16Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovės jo naudai 2050 Lt., skolą, 716,68 Lt., delspinigių, 460,83 Lt., palūkanų, 97 Lt., žyminio mokesčio bei 5 proc., metų palūkanų už priteistą sumą, nuo 2012-02-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priimti jo sutikimą, atsiimti 245,72 Lt., ieškinio sumos dalį. Grąžinti jam permokėto žyminio mokesčio dalį, kurią sudaro 7 Lt..

17Tai įrodo, kad ieškovas pagal LR CK 6.210 str., 6.261 str., nuostatas priskaičiavo 0,19 proc., delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną už naudojimąsi 2050 Lt., paskola ir 5 proc., palūkanas už minėtą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, tačiau ne daugiau, kaip už 184 dienas. Už laikotarpį nuo 2007-02-23, iki 2011-08-22, jis priskaičiavo 460,83 Lt., palūkanų, o už laikotarpį nuo 2011-08-23, iki 2012-02-22, priskaičiavo 716,68 Lt., delspinigių.

18LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

19To paties straipsnio 2 d., numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

20LR CK 6.258 str. 1 d., numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

21To paties straipsnio 3 d., numato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas galai netesybas sumažinti.

22Nustatyta, kad sutartyje, sudarytoje 2004-09-30, tarp ieškovo ir atsakovės, buvo aptartos ir netesybos, kurias sudarė 1 proc., už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną.

23Atsakovės neneigia, kad ji pasiskolino iš ieškovo 2050 litų. Juos skolindamasi, sutiko ir su ieškovo pageidaujamu delspinigių dydžiu, ką ir patvirtino savo parašu, esančiu minėtoje sutartyje.

24Ieškovas geranoriškai sumažino delspinigių, sulygtų sutartyje, normą iki 0,19 proc.. Teismas mano, kad tokia jo delspinigių norma yra protinga, ir jos dar mažinimas, iki 0,02 proc., kaip to prašo atsakovė, būtų neteisingas ieškovo atžvilgiu.

25Atsakovė negrąžino nė mažiausios dalies iš jai ieškovo suteiktos paskolos, kurią sudaro 2050 litų. Negrąžintos paskolos terminas yra beveik 8 metai. Per tą visą laiką atsakovė naudojosi ieškovo pinigais ir turėjo iš to materialinės naudos, priešingai negu ieškovas.

26Taip pat ieškovas teismui pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro jo sumokėtas 104 litų žyminis mokestis, teikiant pirminį ieškinį (b.l. 4).

27Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sumažino ieškinio sumą 245,72 Lt..

28Kadangi ieškovas teisme sumažino ieškinio reikalavimus, todėl sumažėjo ir žyminio mokesčio suma, kurią sudaro ne ieškovo sumokėti 104,00 Lt., o 97,00 Lt.. Žyminio mokesčio permoka yra 7,00 Lt..

29LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., numato, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami šiais atvejais: kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai.

30Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. LR CK 6.261 str., nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

31Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Palūkanos – viena iš netesybų rūšių. Jeigu skolininkas pažeidžia piniginę prievolę, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokesčio naudojasi šio piniginėmis lėšomis.

32Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Kita vertus, LR CK 6.73 str. 2 d., ir LR CK 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

33Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovių 5 proc., dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

34Šis jo reikalavimas pagrįstas, tačiau netikslus. Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., iš skolininko priteisiamos palūkanos už priteistą suma nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios vadinamos procesinėmis.

35Ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia rezoliucija. Šis procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu (LR CPK 137 str. 1 d.).

36Ieškovo J. V. ieškinys į teismą gautas 2012-02-23, o teisme priimtas 2012-02-29, todėl būtent ne nuo 2012-02-23, t.y. ne nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, o nuo 2012-02-29, t.y. ieškinio priėmimo teisme dienos, atsakovė turi mokėti 5 proc., metinių palūkanų už priteistą sumą.

37Palūkanas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra tik kompensuojamojo pobūdžio vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Procesinių palūkanų nuo ieškinio pareiškimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo dydžiai yra nurodyti LR CK 6.210 str. Kitoks LR CK 6.37 str. 2 d. aiškinimas neatitiktų procesinių palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis principų, kuriais siekiama užtikrinti prievolės šalių teisėtų interesų, teisių ir pareigų balansą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29, nutartis Nr. 3K-3-233/2006).

38Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio nustatymo, Lietuvos Aukščiausiais teismas yra pasisakęs, kad „tais atvejais, kai šalys susitarė dėl palūkanų, teismas turi patikrinti, ar toks jų susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimų (LR CK 6.37 str. 3 ir 4 d., 1.5 str.). Teismas spręsdamas, ar šalių sutartos palūkanos atitinka išvardytus principus, individualizuoja konkretų prievolinį santykį, atsižvelgia į prievolės pobūdį, padarytą sutarties pažeidimą, jo padarinius, skolininko ir kreditoriaus elgesį, prievolės sumą, jos santykį su palūkanų dydžiu. Teismas gali vadovautis komercinių bankų vidutine palūkanų norma kaip vienu iš kriterijų, juo neapsiribodamas. Vadovaudamasis LR CK 1.5 str., teismas turi teisę mažinti tiek pagal sutartį nustatytas šalių palūkanas, kaip pelno ir atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais dydį, tiek palūkanų, kaip netesybų dydį. Teismas užtikrina prievolės šalių interesų pusiausvyrą (2005-04-11 Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų kolegijos nutartis byloje Nr.3K-3-258/2005).

39Vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1 d. teismas paskirsto bylinėjimosi išlaidas.

40Ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas. Žyminio mokesčio dydis priteistinas proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina bendra 97 Lt., žyminio mokesčio suma.

41Atsakovė S. S. savo atsiliepime į J. V. patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovo dalies ieškinio atsisakymas neturi turėti įtakos bylinėjimosi išlaidų paskirstymui. LR CPK 93 str. 4 d. numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo LR CPK 93 str. 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Kadangi ieškovas tikslino ieškinį tik po to, kai atsakovė pateikė atsiliepimą, už kurio parengimą patyrė 200,00 Lt., išlaidas advokato pagalbai apmokėti, tikslindamas ieškinį ieškovas savo reikalavimų dydį sumažino, atsakovė turėjo teikti antrą atsiliepimą. Teismas vertina, kad ieškovas, teikdamas pradinį ieškinį, savo reikalavimus galėjo tikslinti atsižvelgdamas į atsakovės pirmąjį atsiliepimą ir parengiamojo posėdžio metu, neteikdamas naujo ieškinio. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes teismas mano, kad atsakovei, laikantis proporcingumo principo, iš ieškovo priteistina 100,00 Lt., bylinėjimosi išlaidų suma už pirmo atsiliepimo pateikimą.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263–265 str., 270 str.,-

Nutarė

43Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.

44Priteisti iš atsakovės S. S. ieškovo J. V. naudai 2050,00 Lt., skolą, 716,68 Lt., delspinigių už laikotarpį nuo 2011-08-23, iki 2012-02-22, 460,83 Lt., palūkanų už laikotarpį nuo 2007-02-23, iki 2011-08-22, 5 proc., metinių palūkanų už priteistą 3227,51 Lt., sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-02-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

45Priteisti iš ieškovo J. V. 100,00 Lt. bylinėjimosi išlaidų atsakovės S. S. naudai.

46Grąžinti ieškovui J. V. 7,00 Lt., kaip permokėto žyminio mokesčio dalį ir įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti J. V. 7,00 Lt., permokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2012-02-23, mokėjimo nurodymu Nr. 0000000209, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), dalį.

47Priteisti iš atsakovės S. S. 97 Lt., bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

48Priteisti iš atsakovės S. S. 13,16 Lt., pašto išlaidų valstybės naudai.

49Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei S. S. dėl skolos... 4. Savo reikalavimus ieškovas J. V. tiek ieškinyje, tiek posėdžio metu grindė... 5. Atsakovė su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka dėl... 6. Delspinigiai 0,02 procento už kiekvieną praleidimo dieną už 184 d., sudaro... 7. Dėl bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo.... 8. Už pirminio atsiliepimo parengimą turėjo 200 litų išlaidų advokatui. Tai... 9. Ieškovas sumažino savo ieškinį tik po atsiliepimo į ieškinį pateikimo,... 10. Atsakovė S. S. į bylos nagrinėjimą neatvyko, nors apie teismo posėdžio... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Ieškovas teismui pateikė sutartį, kurioje nurodyta, kad S. S. 2004-09-30,... 13. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove 2004-09-30, sudarė... 14. Ieškovas, delspinigių procentą geranoriškai sumažino iki 0,19 proc..... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 16. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 17. Tai įrodo, kad ieškovas pagal LR CK 6.210 str., 6.261 str., nuostatas... 18. LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo... 19. To paties straipsnio 2 d., numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 20. LR CK 6.258 str. 1 d., numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 21. To paties straipsnio 3 d., numato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai)... 22. Nustatyta, kad sutartyje, sudarytoje 2004-09-30, tarp ieškovo ir atsakovės,... 23. Atsakovės neneigia, kad ji pasiskolino iš ieškovo 2050 litų. Juos... 24. Ieškovas geranoriškai sumažino delspinigių, sulygtų sutartyje, normą iki... 25. Atsakovė negrąžino nė mažiausios dalies iš jai ieškovo suteiktos... 26. Taip pat ieškovas teismui pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad ieškovas... 27. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sumažino ieškinio sumą... 28. Kadangi ieškovas teisme sumažino ieškinio reikalavimus, todėl sumažėjo ir... 29. LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., numato, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis... 30. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. LR CK 6.261... 31. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės... 32. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės... 33. Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovių 5 proc., dydžio... 34. Šis jo reikalavimas pagrįstas, tačiau netikslus. Pagal LR CK 6.37 str. 2 d.,... 35. Ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia rezoliucija. Šis... 36. Ieškovo J. V. ieškinys į teismą gautas 2012-02-23, o teisme priimtas... 37. Palūkanas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie... 38. Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio... 39. Vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1 d. teismas paskirsto bylinėjimosi išlaidas.... 40. Ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas.... 41. Atsakovė S. S. savo atsiliepime į J. V. patikslintą ieškinį nurodė, kad... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263–265... 43. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.... 44. Priteisti iš atsakovės S. S. ieškovo J. V. naudai 2050,00 Lt., skolą,... 45. Priteisti iš ieškovo J. V. 100,00 Lt. bylinėjimosi išlaidų atsakovės S.... 46. Grąžinti ieškovui J. V. 7,00 Lt., kaip permokėto žyminio mokesčio dalį... 47. Priteisti iš atsakovės S. S. 97 Lt., bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V.... 48. Priteisti iš atsakovės S. S. 13,16 Lt., pašto išlaidų valstybės naudai.... 49. Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio...