Byla e2-22328-820/2017
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir įpareigojimo vykdyti nuomos sutartį

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Robertai Mikonytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. Š., atsakovo atstovei V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Čili pica“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MAXIMA LT“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir įpareigojimo vykdyti nuomos sutartį.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Atsakovo vienašalį 2003 m. sausio 24 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. X-97/N-03/01/24 nutraukimą pripažinti neteisėtu ir įpareigoti atsakovą vykdyti Sutartį ir joje numatytas nuomotojo pareigas.
  2. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog su atsakovu sudarė Sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos atsakovui priklausančiame prekybos centre. Ši Sutartis 2010 m. birželio 18 d. Susitarimu (toliau tekste – Sutartis) buvo pakeista pirminė sutartis ir išdėstyta nauja redakcija. Šalys sudarė 2012 m. lapkričio 20 d. Susitarimą, kuriuo sutarė pratęsti Sutartį iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. bei pakeisti nuomos mokestį – 3 293,40 EUR. Ieškovas vykdė maitinimo paslaugų veiklą.
 3. Atsakovas 2016 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SR-16-4482 „Dėl pastato remonto“ informavo ieškovą, jog nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. yra planuojami pastato remonto darbai dėl kurių ieškovas negalės vykdyti savo veiklos. Ieškovas nesutiko su tokia atsakovo pozicija.
 4. Atsakovas 2016 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. SR-16-4873 pranešė ieškovui, jog nuo 2017 m. balandžio 18 d. vienašališkai nutraukė Sutartį 11.3 punkto bei 11.3.2 punkto pagrindu, neva ieškovas nevykdo esminių įsipareigojimų, t. y. tariamai nemokama laiku ir visa apimtimi, tuo pažeidžiant Sutarties 8 straipsnio nuostatas. Atsakovo teigimu tuo metu ieškovas buvo skolingas 15 943,84 EUR. Ieškovas atsakydamas į atsakovo raštą nurodė, jog nesutinka su Sutarties nutraukimu nei su numatomu remontu, nes Sutartimi atsakovas buvo įsipareigojęs užtikrinti prekybos centro veiklą visą Sutarties galiojimo laiką. Ieškovas taip pat informavo, jog įvykdė visas pinigines prievoles prašė patvirtinti, jog nebus kliudoma naudotis patalpomis. Ieškovas, negavęs atsakymo, išsiuntė pakartotinį paklausimą. Atsakovas atsiuntė 2017 m. kovo 03 d. raštą Nr. SR-17-6137, kuriame nurodė, jog neatšaukia Sutarties nutraukimo. Kompromiso šalims pasiekti nepavyko.
 5. Atsakovas Sutarties nutraukimą grindžia tuo, jog ieškovas tariamai nevykdo esminių Sutarties įsipareigojimų, t. y. laiku ir visa apimtimi nemoka visų mokėjimų. Ieškinio pateikimo metu ieškovas yra sumokėjęs atsakovui nurodytą 15 943,84 EUR sumą, todėl negalima teigti, jog atsakovas negali tikėtis, kad ieškovas toliau tinkamai vykdys Sutartį.
 6. Atsakovas turėjo ieškovo sumokėtą 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio užstatą, todėl atsakovas yra užtikrintas, jog ieškovas tinkamai vykdys savo įsipareigojimus.
 7. Atsakovas formaliais pagrindais siekia nutraukti Sutartį. Griežtas mokėjimų terminų laikymasis negali būti laikomas Sutarties nutraukimo pagrindu, nes atsakovas galėjo reikalauti delspinigių ir vėlavimas nebuvo vienintelis, tarp šalių buvo susiklosčiusi verslo praktika, jog ieškovas gali vėluoti keletą dienų.
 8. Ieškovas nesutiko su remonto darbais, nes ieškovas būtų patyręs nepagrįstus nuostolius, nes reikėtų iš naujo įrenginėti patalpas, o atsakovas nesutiko padengti ieškovo nuostolių.
 9. Atsakovas nesuteikė papildomo termino Sutarčiai įvykdyti, kaip nustatyta CK 6.217 straipsnio 3 dalyje.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „MAXIMA LT“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog sutartis gali būti nutraukta įstatymų ar pačioje sutartyje numatytais atvejais. Sutartis buvo sudaryta laisva valia ir yra privaloma jos šalims. Šalys Sutarties 11.3 punkte sutarė, jog atsakovas gali nutraukti Sutartį prieš 30 dienų išsiuntęs ieškovui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, jei ieškovas nesumoka nuomos mokesčio ir/arba (toliau tekste – irba) mokėjimų už eksploatacines paslaugas irba bet kurios jų dalies ilgiau nei 10 dienų. Atsakovas pranešimą išsiuntė prieš daugiau nei 4 mėnesius, t. y. daugiau nei 30 dienų.
 3. Ieškovas neginčija Sutarties sąlygų, todėl jos galiojančios ir taikomos šalims.
 4. Ieškovas nuolat vėluodavo mokėti nuomos mokesčius ir iki šiol yra skolingas 6 117,17 EUR. Ieškinyje nurodytą skolos sumą ieškovas sumokėjo tik prieš kreipdamasis į teismą ir atsakovui ėmusis papildomų skolos išieškojimo veiksmų.
 5. Ieškovo nurodyto užstato paskirtis ne tik mokėjimų už nuomą užtikrinimas, bet ir patalpų atlaisvinimo, baudų sumokėjimo, remonto, valymo paslaugų atlikimui. Be to, užstato nepakanka visoms mokestinėms ieškovo prievolėms įvykdyti.
 6. Patalpų remontas privalėjo būti vykdomas, nes buvo nustatyta, jog stogo konstrukcija turi būti stiprinama, todėl atsakovas siekdamas išvengti nelaimių privalėjo imtis priemonių užtikrinti pastato saugumą.
 7. Atsakovas buvo pateikęs ieškovui naują pasiūlymą sudaryti nuomos sutartį, numatydamas 6 mėnesių užstatą, tačiau ieškovas nesutiko
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Šiuo metu šalių santykius reguliuoja 2010 m. birželio 18 d. Susitarimas dėl 2003 m. sausio 24 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. X-97/N-03/01/24 išdėstymo nauja redakcija (tekste – Sutartis) (1 t., p. 10-25). Šalys 2012 m. lapkričio 20 d. pasirašė Susitarimą dėl 2003 m. sausio 24 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. X-97/N-03/01/24 (1 t., p. 34-35). Šalys 2013 m. liepos 03 d. pasirašė Susitarimą prie 2003 m. sausio 24 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. X97/N-03/01/24 (1 t., p. 38-39). Pastaruoju Susitarimu šalys sutarė pratęsti nuomos terminą iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., nuomos mokestį susiejo su ieškovo atliktinų atnaujinimo remonto darbų terminu – 3973,19 EUR arba 3 293,40 EUR.
 4. Atsakovas 2016 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SR-16-4482 (1 t., p. 36) informavo ieškovą, jog nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. yra suplanavęs pastato remonto darbus, todėl ieškovas negalės tinkamai vykdyti veiklos šiuo laikotarpiu.
 5. Atsakovas 2016 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. SR-16-4873 (1 t., p. 26-27) nurodė, jog ieškovas nevykdo esminių įsipareigojimų pagal Sutartį – nemoka laiku ir visa apimtimi visų mokesčių, tuo pažeisdamas Sutarties 8 straipsnio nuostatas. Atsakovas nurodė, jog atsižvelgiant į nuolatinius mokėjimų vėlavimus ir susidariusį įsiskolinimą, atsakovas nesitiki, kad ieškovas ištaisys susidariusią padėtį ir toliau mokėjimus vykdys pagal Sutartyje sutartas sąlygas. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Sutarties 11.3, 11.3.2 punktų nuostatomis, atsakovas pranešė, jog nutraukia Sutartį nuo 2017 m. balandžio 18 d., t. y. po 4 mėnesių. Tokį terminą atsakovas suteikė, kad ieškovas turėtų pakankamai laiko naujų patalpų suradimui ir įsirengimui. Šio rašto surašymo metu buvo 15 943,84 EUR ieškovo skola atsakovui pagal Sutartį.
 6. Ieškovas 2017 m. sausio 16 d. raštu (1 t., p. 32-33) informavo atsakovą, jog nesutinka su atsakovo ketinimu vykdyti remonto darbus ir nesutinka su Sutarties nutraukimu. Nurodė, jog turi teisę naudotis patalpomis iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., o nuomininkui nesutinkant laikinai atsisakyti teisės naudotis patalpomis, atsakovas turėjo gauti teismo leidimą. Ieškovas nurodė, jog veiklos nevykdymas padarys didelius nuostolius ieškovui. Ieškovo teigimu, atsakovui dėl remonto nevykdant Sutarties, ieškovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir gauti nuostolių atlyginimą. Ieškovo teigimu, nutraukdamas Sutartį atsakovas nenustatė termino pažeidimui pašalinti, nenurodė pažeidimo. Ieškovas informavo, jog tik gavęs pranešimą, nedelsdamas įvykdė pinigines prievoles, o dėl mažareikšmio vėlavimo atsakovas nepatyrė jokių nuostolių. Ieškovas pareikalavo per 30 dienų patvirtinti, jog turės teisę nuomotis patalpas iki Sutartyje nurodyto termino pabaigos bei atšaukti Sutarties nutraukimą. Atsakovas į šį raštą neatsakė.
 7. Ieškovas 2017 m. kovo 01 d. raštu informavo atsakovą, jog nėra gavęs atsakymo į 2017 m. sausio 16 d. raštą. Informavo, jog nesutinka su Sutarties nutraukimu, jog nutraukus Sutartį patirs ne mažesnius nei 140 000 EUR nuostolius.
 8. Atsakovas 2017 m. kovo 03 d. raštu (1 t., p. 280) nurodė, jog gavo ieškovo 2017 m. kovo 01 d. raštą, tačiau sprendimo dėl Sutarties nutraukimo atšaukti neketina.
 9. Iš 4 – ojo pakartotinio pranešimo dėl sutarties sąlygų nevykdymo (1 t., p. 65-66) matyti, kad 2017 m. sausio 04 d. ieškovo skola atsakovui buvo 24 273,91 EUR ir mokėjimai vėluoja nuo 7 iki 45 dienų.
 10. Atsakovas 2017 m. balandžio 13 d. pateikė ieškovui pasiūlymą dėl naujos sutarties sudarymo (1 t., p. 67-68).
 11. Iš atsakovo pateiktos ieškovo mokesčių paskaičiavimo pažymos už 2016 - 2017 metus (1 t., p. 126-127) matyti, jog atsakovas 2017 m. gegužės 20 d., t. y. praėjus mėnesiui nuo Sutarties nutraukimo, buvo skolingas atsakovui 6 117,17 EUR ir beveik visi, t. y. 106 iš 108 mokėjimai buvo atliekami pažeidžiant Sutartyje sutartus terminus.
 12. Ieškovo teigimu atsakovas CK 6.217 straipsnio 3 dalies pagrindu privalėjo nustatyti papildomą terminą, tačiau to nepadarė, todėl neturėjo teisės nutraukti Sutartį. CK 6.217 straipsnio terminų laikymąsi reglamentuoja CK 6.218 straipsnis. Tačiau šios normos netaikomos, nes turi būti taikomos specialiosios CK 6.247 straipsnio nuostatos dėl įspėjimo apie nuomos sutarties nutraukimo, kai toks įspėjimas yra būtinas, t. y. jei nėra sutartyje sutarta kitaip.
 13. Ieškovo teiginiai, jog privalėjo būti nustatytas visos CK 6.217 straipsnio 2 dalies sąlygos, atmestini, nes šiuo atveju ieškovo minima teisės norma nėra taikytina, o taikytina CK 6.217 straipsnio 5 dalis. Nuomos sutarties nutraukimą dėl mokesčių nemokėjimo teismine tvarka reglamentuoja CK 6.247 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Toks teisės aiškinimas atitinka kasacinės instancijos teismo praktiką: „Terminuotos sutarties nutraukimą kitaip, nei nustatyta CK 6.497 ir 6.498 straipsniuose, šalys gali numatyti sutartyje“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2008). „CK 6.497 str. 3 dalyje yra nustatyta ne privaloma išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, o viena iš būtinų sąlygų, kuriai esant gyvenamosios patalpos nuomos sutarties šaliai atsiranda teisė vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą. Taigi aptariamo reikalavimo laikymasis daro įtaką ne asmens procesinei teisei kreiptis į teismą, bet asmens materialinei teisei į ieškinio patenkinimą“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2004).
 14. CK 6.217 straipsnio 5 dalis nustato, jog vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, todėl atsakovas galėjo nutraukti Sutartį joje nurodytais pagrindais. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenustatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Šio straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos, o tai reiškia, kad sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti ir dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms. Taigi sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą arba inicijuoti tokios sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje, ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos sąlygos ar aplinkybės. CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ir tada, kai sutarties pažeidimas nėra esminis, tačiau yra nustatomi sutartyje aptarti vienašališki jos nutraukimo pagrindai. Tokia šios teisės normos taikymo ir aiškinimo praktika yra suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka nagrinėtose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje J. Z. v. UAB „Baldras" Nr. 3K-P-346/2004, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2006 ir kitose kategorijos 37.8, 45.7 bylose). Taigi sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje, ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos sąlygos ar aplinkybės, CK 6.217 straipsnio 5 dalies pagrindu.
 15. Sutarties 11. 3 punktas nustato, jog atsakovas turi teisę nutraukti Sutartį išsiuntęs pranešimą prieš 30 dienų, vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jei ieškovas nesumoka nuomos mokesčio irba papildomo mokesčio, irba mokėjimų už eksploatacines paslaugas, irba bet kurios jų dalies ilgiau nei 10 kalendorinių dienų. Taigi, pagal šalių Sutartyje sutartas sąlygas atsakovas turėjo teisę nutraukti Sutartį, jei bet kokie mokėjimai vėluojami atlikti daugiau, nei 10 kalendorinių dienų. Iš atsakovo pateiktos pažymos matyti, jog 2016 m. gruodžio 16 d. ieškovas buvo pavėlavęs atlikti mokėjimus daugiau nei 10 kalendorinių dienų, todėl, realiai atsiradus tokį Sutarties nutraukimą leidžiančioms, šalių Sutartyje nurodytos sąlygoms ar aplinkybėms, atsakovas turėjo teisę nutraukti Sutartį Sutarties 11.3 punkto pagrindu, todėl pagrįstai ir teisėtai ją nutraukė (CK 6.217 str. 5 d.).
 16. Ieškovas nurodo, jog tarp šalių buvo susiklostę tokie verslo santykiai, jog ieškovas nuolat vėluodavo mokėti mokesčius, tačiau atsakovas tai toleravo, nes nesėmė jokių veiksmų ir neskaičiavo delspinigių. Su šiais teiginiais nesutiktina. Iš atsakovo pateikto elektroninio susirašinėjimo su ieškovu matyti, jog atsakovas nuo 2015 metų rašydavo ieškovui primindamas apie įsiskolinimus, įvardijo tai ne kaip toleranciją bet kaip „blogą pastovaus įsiskolinimo praktiką“, netoleravo to, nes nuolat grasindavo atjungti elektros energijos tiekimą. Taigi atsakovas netoleravo ieškovo mokėjimų vėlavimų ir nebuvo susiklosčiusi tarp šalių tokia verslo praktika. Aplinkybė, jog atsakovas neskaičiavo delspinigių rodo labiau atsakovo geranoriškumą, o ne sutikimą.
 17. Ieškovo teiginiai, kad tikroji Sutarties nutraukimo priežastis, jog atsakovas nenorėjo atlyginti ieškovo nuostolių dėl remonto darbų, yra nepagrįsti. Ta aplinkybė, jog atsakovas prieš mėnesį iki Sutarties nutraukimo rašto išsiuntimo buvo informavęs ieškovą apie remonto darbus, neatleidžia ieškovo nuo jo tinkamo prievolių vykdymo pagal Sutartį. Atsakovo 2016 m. gruodžio 16 d. rašto išsiuntimo dieną ieškovo skola buvo 15 943,84 EUR, t. y. daugiau nei vieno mėnesio įsiskolinimas. Įsiskolinimas vėlavo daugiau nei 10 dienų, t. y. atitinka Sutartyje numatytą jos sąlygą. Nors šią skolą ieškovas vėliau padengė, tačiau net iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos ieškovas nepadengė visų įsiskolinimų, kurie atsirado vėliau ir jų vykdymo terminas yra pasibaigęs. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog atsakovas turėjo pagrindą nutraukti Sutartį ir neturi pagrindo tikėtis, jog ieškovas ateityje tinkamai vykdys Sutartį.
 18. Ieškovas teigia, jog atsakovas privalėjo užtikrinti tinkamą prekybos centro veikimą ir nebuvo būtina atlikti remonto darbų. Atsakovas teigia, jog pagal Sutarties 10.4 punktą, nustačius stogo konstrukcijų trūkumus privalėjo remontuoti patalpas ir turėjo teisę uždaryti patalpas remonto metu. Iš prekybos centro stogo plieninės struktūros laikomosios galios įvertinimo ataskaitos (1 t., p. 69-125) matyti, jog dalies nestiprintų struktūros elementų laikomoji galia yra nepakankama projektinėms savojo, pakabinamos įrangos svorio (nuolatinė apkrova) ir sniego bendrajam poveikiui atlaikyti ir šiuos elementus reikia stiprinti. Tačiau ieškovo nurodomame Sutarties 10.4 punkte yra numatyti atvejai, kai atsakovas turi teisę uždaryti patalpas pasitaręs su policija irba valstybės ar savivaldybės institucijomis, kai kyla pavojus, gaisras, sprogimas ir pan. Ši Sutarties norma reglamentuoja atvejus, kai kyla staigus, netikėtas pavojus. Šiuo atveju, nors ir buvo nustatyti stogo konstrukciniai trūkumai, tačiau jie nekėlė staigaus pavojaus, nes ir jų likvidavimą atsakovas numatė tik už 8 mėnesių, todėl minėtas Sutarties 10.4 punktas šiems santykiams netaikytinas. CK 6.266 straipsnis nustato pastato savininko (valdytojo) atsakomybę už žalą, padarytą dėl statinio trūkumų, todėl atsakovas, gavęs minėtą ataskaitą, turėjo pareigą imtis priemonių užtikrinant pastato stogo konstrukcijų tvirtumą. Taigi pagal šią ataskaitą kai kuriuos stogo elementus reikėjo stiprinti, todėl laikytina, jog remontas buvo būtinas, bet neskubus. Tačiau šios aplinkybės neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 11.3 punkto pagrindu, nes jos nepateisina ieškovo prievolių mokėti mokesčius nevykdymo.
 19. Ieškovo teigimu nuomos mokestį pagal Sutartį jis privalėjo mokėti į priekį už ateinantį mėnesį, be to, buvo įmokėtas dviejų mėnesių depozitas, todėl pažeidimas yra labiau tariamas esminis ir negali būti taikomos CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pagrindais. Šie teiginiai nepagrįsti. Kaip minėta šios Sutarties nutraukimui netaikytinos CK 6.217 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos. Antra, rašto dėl Sutarties nutraukimo surašymo metu depozito nepakako visoms prievolėms įvykdyti. Trečia, svarbiausia, Sutarties 11.3 punkte nėra numatyta kitų sąlygų, būtinų Sutarčiai nutraukti. Ketvirta, buvo nustatytos visos Sutarties sąlygos Sutarties 10.3 punkto taikymui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo teiginiai atmestini, kaip nepagrįsti.
 20. Ieškovo teigimu teismas turi įvertinti ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti. Ieškovas nemokėjo nuomos ir kitų mokesčių. Nuomotojo (atsakovo) teisė gauti atlygį už patalpų nuomą yra esminė nuomos sutarties sąlyga, todėl laikytina, jog ieškovas pažeidė esminę sąlygą. Įsiskolinimo suma buvo labai didelė. Įsiskolinimo terminas žymiai viršijo šalių sutartą 10 dienų terminą. Net ir panaudojus ieškovo depozitą, atsakovo duomenimis, ieškovas turi 6 117,17 EUR prievolę. Teismo vertinimu yra pakankamai akivaizdu, jog atsakovo interesai dėl tokio pažeidimo buvo pakankamai pažeisti ir atsakovas turėjo teisę imtis veiksmų, šalių sutartų Sutarties 11.3 punkte.
 21. Šioje byloje teismas nenagrinėja ir nepasisako dėl ieškovo galimos žalos ir nuostolių, galimai patirtų dėl Sutarties nutraukimo, atsiradimo ir atlyginimo klausimų.
 22. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsakovas nurodė, jog patyrė bylinėjimosi išlaidų, tačiau iki bylos nagrinėjimo pabaigos tai patvirtinančių duomenų nepateikė, todėl šios išlaidos negali būti priteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).
 2. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5atmesti ieškinį. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai