Byla 2-2190-413/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auvikata“ ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Auvikata“ prašo teismo (b. l. 3-6) priteisti iš atsakovo A. K. ieškovės naudai 329 118,48 Lt žalą, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-998-173/2012 iškėlė UAB „Auvikata“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskiriant UAB „Audersima“ (b. l. 20-21). Bankroto bylos iškėlimo dienai įmonės dokumentai buvo Žaliakalnio policijos komisariate, kur buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 25-1-01229-11. 2012 gruodžio mėn., baigus ikiteisminį tyrimą, įmonės dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui. Administratorius, susipažinęs su įmonės dokumentais (balansų duomenimis), nustatė kad per 2009 metus buvo parduota virš 90 proc. viso ilgalaikio įmonės materialaus turto, per 2011 metus buvo parduotas beveik visas likęs ilgalaikis materialus turtas. 2009 metais ilgalaikis turtas ir įranga fiziniam asmeniui L. V. bei Latvijos Respublikos juridiniam asmeniui SIA „Infleks“ buvo parduoti nuostolingai, kadangi 2009 metais turtas, kurio likutinė vertė ar savikaina sudarė 323 846,63 Lt, buvo parduotas tik už 78 438,04 Lt, t. y. 221 078,8 Lt mažiau, o 2011 metais turtas, kurio likutinė vertė ar savikaina siekė 137 129,42 Lt, buvo parduotas už 29 089,75 Lt, t. y. 108 039,68 Lt mažiau. Iš viso turtas buvo parduotas už 329 118,48 Lt mažesnę kainą nei šio turto savikaina. Iš turimų dokumentų administratorius nustatė, kad nuo 2005 m. rugsėjo 5 d. iki 2011 m. liepos 1 d. įmonės direktoriumi ir vieninteliu akcininku buvo atsakovas A. K.. Visus ilgalaikio turto pardavimo sandorius sudarė atsakovas. Ieškovė, siekdama susidariusią situaciją išspręsti taikiai, 2013 m. kovo 19 d. raštu Nr. AP-125/13/03 prašė paaiškinti, kodėl buvo parduodamas ilgalaikis ir trumpalaikis materialus įmonės turtas už mažesnę kainą nei liktinė jo vertė ar savikaina. Laiško atsakovas nepriėmė, todėl jis buvo grąžintas ieškovei. Vėliau laiškas buvo įteiktas per antstolį, tačiau jokio paaiškinimo atsakovas nepateikė. Ieškovo nuomone, atsakovas, kaip įmonės direktorius, netinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas pareigas, neteisėtai ir nepagrįstai, už keturis kartus mažesnę kainą, išpardavė beveik visą įmonės ilgalaikį ir trumpalaikį materialų turtą. Tokiais savo veiksmais atsakovas padarė įmonei žalą, nes dėl sąmoningų buvusio įmonės direktoriaus veiksmų įmonė patyrė nuostolių, negavo 329 118,48 Lt pajamų.

4Ieškovė BUAB „Auvikata“ prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį.

5Bylos duomenimis, ieškovės BUAB „Auvikata“ ieškinys atsakovui A. K. priimtas nagrinėjimui 2013 m. liepos 8 d. teisėjo rezoliucija. Atsakovui nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti. Ieškinyje nurodytu adresu (Baltų pr. 149-8, Kaunas) atsakovui 2013 m. liepos 9 d. buvo išsiųsti teismo procesiniai dokumentai, t. y. ieškinys ir jo priedai, Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 8 d. nutartis ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo (b. l. 41). Teismo pranešimas su procesiniais dokumentais grįžo neįteikti su žyma „Neatsiėmė“ (b. l. 41). Pakartotinai procesiniai dokumentai atsakovui išsiųsti 2013 m. rugpjūčio 20 d. Iš byloje esančios pažymos apie teismo procesinių dokumentų įteikimą matyti, jog teismo siųsti procesiniai dokumentai pasirašytinai įteikti atsakovo žmonai V. K. 2013 m. rugpjūčio 22 d (b. l. 45). Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai. Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.) (CPK 123 straipsnio 1-3 dalys). Teismui nenustačius, kad A. K. ir V. K. santykiai yra priešiški (Lietuvos teismuose nėra užvestų bylų dėl santuokos nutraukimo), teismo procesinių dokumentų įteikimas V. K. laikytinas tinkamu A. K. informavimu. Per nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje esantys įrodymai, jeigu pasitvirtintų jų turinys, leidžia pareikštą ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis).

9Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

10Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. CK 6.249 straipsnio 1 dalis numato, kad žala yra asmens turto netekimas.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 17 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Auvikata“ bankroto bylą (b. l. 20-21). Nuo 2005 m. rugsėjo 5 d. iki 2011 m. liepos 1 d. įmonės direktoriumi ir vieninteliu akcininku buvo atsakovas A. K. (b. l. 28). Iš byloje pateiktų UAB „Auvikata“ 2009 m. ir 2011 m. balanso duomenų matyti, kad per 2009 metus buvo parduota virš 90 proc. viso ilgalaikio materialaus įmonės turto, o per 2011 metus buvo parduotas beveik visas likęs ilgalaikis materialus turtas (b. l. 22-24). Kaip nurodo administratorius, ką patvirtina kartu su ieškiniu pateikti įrodymai, 2009 metais buvo nuostolingai pardavinėjamas įmonės ilgalaikis turtas ir įranga fiziniam asmeniui L. V. ir Latvijos Respublikos juridiniam asmeniui SIA „Infleks“ (įmonės turtas, kurio savikaina sudarė 323 846,63 Lt, buvo parduotas už 78 438,04 Lt), dėl ko įmonė neteko 221 078,8 Lt pajamų. Tokia pat situacija pasikartojo ir 2011 metais, kai įmonės turtas, kurio likutinė vertė ar savikaina sudarė 137 129,42 Lt, buvo parduotas už 29 089,75 Lt, t. y. 108 039,68 Lt mažiau. Taigi įmonei paminėtais turto perleidimo (pardavimo) sandoriais buvo padaryta 329 118,48 Lt žala, nes bendrovė negavo tokio dydžio pajamų už realizuotą turtą. Kartu su ieškiniu pateikti dokumentai taipogi patvirtina faktą, kad visus ilgalaikio turto pardavimo sandorius sudarė atsakovas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas buvo vienintelis įmonės akcininkas, teismas sprendžia, jog atsakovas sudarė minėtus turto pardavimo sandorius savo noru, suvokdamas savo veiksmų pasekmes.

12Byloje nustatytų ir aptartų aplinkybių pagrindu spręstina, kad atsakovo veiksmai, t. y. įmonės interesų neatitinkančių pirkimo-pardavimo sandorių sudarymas, lėmė, kad įmonė negavo 329 118,48 Lt pajamų.

13Pažymėtina, kad ieškovė, siekdama susidariusią situaciją išspręsti taikiai, 2013 m. kovo 19 d. raštu Nr. AP-125/13/03 atsakovui prašė paaiškinti, kodėl buvo parduodamas ilgalaikis ir trumpalaikis materialus įmonės turtas už mažesnę kainą nei likutinė šio turto vertė ar savikaina, tačiau atsakovas paaiškinimo nepateikė. Šiuo klausimu savo pozicijos atsakovas nepateikė ir teismui. Kadangi turtinė žala padaryta ieškovei, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis tinkamai vykdė įstatymų jam nustatytas pareigas, teismas sprendžia, jog atsakovas yra atsakingas už BUAB ,,Auvikata“ padarytą turtinę žalą, todėl privalo ją atlyginti. Atitinkamai, paskirstant įrodinėjimo naštą tarp ieškovės ir atsakovo, ieškovei tenka pareiga įrodyti reikalaujamos priteisti turtinės žalos dydį. Ieškovė pateikė teismui duomenis, jog iš atsakovo vardu sudarytų sandorių atsiradusi žala siekia 329 118,48 Lt, atsakovas šių duomenų nepaneigė, todėl laikytina, jog ieškovė įrodė prašomą priteisti žalos dydį, t. y. 329 118,48 Lt.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netinkamai vykdžiusiam įstatymais nustatytas pareigas, sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas ir priteistina ieškovei iš atsakovo 329 118,48 Lt turtinei žalai atlyginti.

15Įvertinus tai, kad ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. liepos 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, CPK 265 straipsnio 2 dalis).

16Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), valstybei iš atsakovo priteistina 7 291 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Be to, ieškovė pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovo 1 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti už ieškinio surašymą bei šių išlaidų sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus (b. l. 49-50). CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės nei yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Prašomos priteisti advokato pagalbos išlaidos neviršija minėtų Rekomendacijų 8.2 punkte numatytos sumos, todėl ieškovės prašymas tenkintinas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Auvikata“ (į. k. 300142180) iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) 329 118,48 Lt (tris šimtus dvidešimt devynis tūkstančius vieną šimtą aštuoniolika litų 48 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. liepos 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auvikata“ naudai 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti už ieškinio surašymą.

22Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) valstybės naudai 7 291 Lt (septynių tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt vieno lito) dydžio žyminį mokestį, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Išaiškinti, kad atsakovas A. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Auvikata“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. ieškovė BUAB „Auvikata“ prašo teismo (b. l. 3-6) priteisti iš atsakovo... 3. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 17 d. nutartimi civilinėje... 4. Ieškovė BUAB „Auvikata“ prašė priimti sprendimą už akių, jeigu... 5. Bylos duomenimis, ieškovės BUAB „Auvikata“ ieškinys atsakovui A. K.... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje... 8. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 9. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra... 10. Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 17 d.... 12. Byloje nustatytų ir aptartų aplinkybių pagrindu spręstina, kad atsakovo... 13. Pažymėtina, kad ieškovė, siekdama susidariusią situaciją išspręsti... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog egzistuoja... 15. Įvertinus tai, kad ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, iš atsakovo... 16. Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi... 17. Be to, ieškovė pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovo 1 500 Lt... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi,... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei... 21. Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) ieškovės bankrutuojančios... 22. Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) valstybės naudai 7 291 Lt (septynių... 23. Išaiškinti, kad atsakovas A. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine,... 24. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Auvikata“ per 30...