Byla 2A-568-601/2018
Dėl 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje – kooperatinė bendrovė „Kauno kredito unija“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas, pranešėjas), Virginijos Gudynienės ir Izoldos Nėnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo T. S. ieškinį atsakovams antstoliui R. B., V. Ž. dėl 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje – kooperatinė bendrovė „Kauno kredito unija“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ginčo esmė

5Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ), negaliojančiu. Nurodė, kad varžytynės baigėsi 2017 m. vasario 6 d. 2017 m. vasario 14 d. antstolis R. B. priėmė patvarkymą sustabdyti vykdymo veiksmus. 2017 m. kovo 20 d. antstolis priėmė patvarkymą atnaujinti vykdymo veiksmus ir surašė ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą. 2017 m. kovo 20 d., esant galiojančiai Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 20 d. nutarčiai sustabdyti fizinių asmenų T. S. ir L. S. turto realizavimą, atsakovas antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo, patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir surašė ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą. Turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų, t. y. ieškovo teises. Antstolis turėjo perkainoti turtą, nes jo rinkos kaina – 39 300 Eur pasikeitė, t. y. ji padidėjo. Ieškovas kreipėsi į UAB „Verslavita“ konsultacinio pobūdžio informacijos dėl galimos turto pardavimo kainos rinkoje. Remiantis UAB „Verslavita“ 2017 m. vasario 7 d. pateikta konsultacija ,,<...> labiausiai tikėtina (galima) aukščiau aprašyto objekto pardavimo kaina rinkoje 2017 m. vasario 7 d., galėtų būti 42 000 Eur“. Skirtumas tarp turto kainos dabar ir turto kainos, kurią nustatė ekspertas, yra lygus 2 700 Eur. Pareiškėjo turto rinkos vertė pasikeitė, todėl turtas turėjo būti perkainotas.

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo T. S. 21,13 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 89-97). Teismas pažymėjo, kad antstolis R. B. 2017 m. kovo 20 d. surašė turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ). Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 20 d. priėmė nutartį, civilinės bylos Nr. e2FB-683-753/2017, kuria nutarė priimti pareiškėjų T. S. ir L. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Antstolis šią nutartį gavo elektroniniu paštu iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. 13:23 val., kuris pranešimą apie priimtą pareiškimą paskelbė laikydamasis įstatymo, t. y. 2017 m. kovo 21 d. Todėl teismas atmetė ieškovo argumentą, kad antstolis surašydamas turto pardavimo iš varžytynių aktą žinojo apie nutartį priimti pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Kauno apylinkės teismas bylą persiuntė Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pagal teismingumą, todėl ieškovo nurodytas argumentas, jog tai įvyko dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, nėra reikšmingas. Teismas nustatė, kad varžytynės baigėsi 2017 m. vasario 6 d. ir pirkėjas visus pinigus įmokėjo 2017 m. vasario 20 d., o varžytynių aktas surašytas 2017 m. kovo 20 d. Akivaizdu, kad antstolis nepažeidė Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyto 20 dienų termino, nes terminas skaičiuojamas nuo varžytynių pabaigos, o ne nuo vykdymo veiksmų atnaujinimo. Teismas pažymėjo, kad pinigų įkritimas nėra vykdymo veiksmas ir tai sustabdyta nebuvo. Pirkėjas nėra laikomas proceso šalimi, todėl antstolis neprivalėjo apie vykdymo veiksmų sustabdymą informuoti pirkėjo. Ieškovas turėjo galimybę nustatytu terminu skųsti 2017 m. kovo 20 d. patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo Nr. S17-4084, tačiau jo neskundė. Net ir apskundus minėtą patvarkymą, antstolis turėjo teisę ir pareigą, laikydamasis įstatymo, surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą. Įstatymas antstolį įpareigoja per tris darbo dienas surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, todėl ieškovo argumentai, jog aktas buvo priimtas skubotai yra nepagrįstas. Ekspertizės metu turto vertė buvo nustatyta 39 300 Eur, o butas nupirktas už 38 532 Eur, todėl vykdomojoje byloje nustatyta turto vertė nebuvo esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta, antstolis laikėsi nustatytų teisės aktų reikalavimų dėl turto vertės nustatymo, ieškovo nurodytos aplinkybės dėl didesnės turto vertės nebuvo pagrįstos leistinais įrodymais. Teismas pažymėjo, kad klausimas dėl turto vertės yra išnagrinėtas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis, nustatyta, kad perkainoti skolininko turtą nėra pagrindo, todėl atmetė ieškovo argumentą, jog antstolis pardavė turtą už aiškiai per mažą kainą. Pažymėjo, kad antstolis vykdo Vilniaus r. 7-jo notarų biuro išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. JŠ-1429 ir Nr. JŠ-1431 dėl 32130,74 Eur ir 11 388,23 Eur skolos išieškojimo iš skolininko T. S. išieškotojos Kauno kredito unijos naudai. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, jog būtų priimtas teismo procesinis sprendimas, kurio pagrindu antstolis neturėjo teisės nukreipti išieškojimo į butą. Teismas palaiko antstolio argumentą, jog bankroto procese butas vis tiek būtų parduotas ir hipotekos kreditorius turėtų atgauti savo skolą. Tik dar bankroto administratoriui tektų dalis už jo darbą, tai būtų neekonomiška ir būtų pažeistos kreditoriaus teisės. Ieškovas neįrodė, jog buvo pažeistos esminės jo teisės vykdomojoje byloje. Antstolis nepažeidė nei patvarkymų priėmimo tvarkos, nei skundų nagrinėjimo tvarkos, turto pardavimo iš varžytynių kaina nebuvo esmingai mažesnė, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad turto pardavimas iš varžytynių apskritai pažeidė kokias nors skolininko teises, kas reiškia, jog nėra CPK 602 straipsnyje įtvirtintų pagrindų turto pardavimo iš varžytynių aktui pripažinti negaliojančiu.

8Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-14153- 454/2017 ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir pripažinti 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. ( - ) negaliojančiu. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas (b. l. 106-110). Atsakovas taip pat prašė prijungti duomenis, patvirtinančius pranešimo kreditoriams (tame tarpe ir antstoliui R. B.) apie ketinimą kelti fizinio asmens bankroto bylą, įteikimą.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles bei netinkamai kvalifikavo teisinius santykius. 2017-03-20 Kaišiadorių rajono apylinkės teismas nutartimi civ. b. Nr. e2FB-683-753/2017 priėmė pareiškėjų pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjams, suinteresuotiems asmenims, antstoliams tikslu sustabdyti fizinių asmenų T. S. ir L. S. turto realizavimą ir (ar) išieškojimą, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Varžytinės baigėsi 2017-02-06. 2017-02-14 antstolis priėmė patvarkymą sustabdyti vykdymo veiksmus. 2017-03-20 antstolis priėmė patvarkymą atnaujinti vykdymo veiksmus ir surašė ginčijamą turto pardavimo iš varžytinių aktą. Atsižvelgiant paminėtas aplinkybes bei aplinkybę, kad 2017-03-20, esant galiojančiai 2017-03-20 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarčiai sustabdyti fizinių asmenų T. S. ir L. S. turto realizavimą, antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo, patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir surašė ginčijamą turto pardavimo iš varžytinių aktą, galima konstatuoti, kad turto pardavimas iš varžytinių pažeidė esmines ieškovo teises; teismas netinkamai aiškino ir taikė Spendimų vykdymo instrukcijos 107 p. nuostatas. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad antstoliui R. B. tą pačią dieną priimant patvarkymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo, patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo ir surašant ginčijamą turto pardavimo iš varžytinių aktą, iš esmės buvo pažeistos skolininko teisės skųsti patvarkymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo bei patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo; antstolis turėjo perkainoti turtą, kurio rinkos kaina 39 300 Eur pasikeitė, t. y. ji padidėjo. Ieškovas kreipėsi UAB „Verslavita“ konsultacinio pobūdžio informacijos dėl galimos Turto pardavimo kainos rinkoje. Remiantis UAB „Verslavita“ 2017 m. vasario 7 d. pateikta konsultacija „<...> labiausiai tikėtina (galima) aukščiau aprašyto objekto pardavimo kaina rinkoje 2017 m. vasario 7 d., galėtų būti 42 000 Eur“. Taigi, skirtumas tarp turto kainos dabar ir turto kainos, kurią nustatė ekspertas, yra lygus 2 700 Eur. Skirtumas tarp sumų yra pakankamai didelis, dėl ko antstolis turtą privalėjo pervertinti; teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad ieškovas laiku kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir jis ( ieškovas) nėra kaltas dėl to, kad bankroto bylos nagrinėjimas buvo perduotas Kaišiadorių rajono apylinkės teismui; nagrinėjant bylą teisme ieškovo atstovas paaiškino, kad antstoliui buvo pranešta apie ketinimą kelti fizinio asmens bankroto bylą iki 2017-03-20 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) surašymo. Sprendimo aprašomojoje dalyje dėl šios aplinkybės teismas nieko nepasisakė ir jos nevertino. Pranešimas kreditoriams apie ketinimą kelti fizinio asmens bankroto bylą, antstoliui R. B. įteiktas 2016-11-14.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

14Dėl naujų įrodymų prijungimo Apeliantas prašo prijungti naujus įrodymus, t. y. duomenis, patvirtinančius pranešimo kreditoriams (tame tarpe ir antstoliui R. B.) apie ketinimą kelti fizinio asmens bankroto bylą, įteikimą. Prijungimo motyvas - pirmosios instancijos teismas savo sprendime nepasisakė apie tai, kad antstoliui buvo pranešta apie ketinimą kelti fizinio asmens bankroto bylą iki turto pardavimo iš varžytinių akto surašymo. Teisėjų kolegija atsisako priimti apelianto nurodomus naujus įrodymus, nes apeliantas nenurodė pagrįstų motyvų, kodėl šie įrodymai yra teikiami apeliacinės instancijos teismui, kodėl būtinybė juos pateikti iškilo tik šiuo metu, kai šie duomenys galėjo būti pateikti ir pirmosios instancijos teismui (CPK 314 str.). Be to, nėra nurodyta, kokią reikšmę šie duomenys turi teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

15Dėl apeliacinio skundo esmės Nustatyta, kad antstolis R. B. vykdo Vilniaus r. 7-jo notarų biuro išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. JŠ-1429 ir Nr. JŠ-1431 dėl 32 130,74 Eur ir 11 388,23 Eur skolos išieškojimo iš apelianto (skolininko) T. S. išieškotojos Kauno kredito unijos naudai. Antstolis 2016 m. kovo 8 d. areštavo apeliantui nuosavybės teise priklausantį įkeistą butą, adresu ( - ), Kaunas. 2016 m. kovo 8 d. patvarkymu Nr. S-2067 turto vertei nustatyti buvo paskirtas ekspertas UAB „Jungtinis verslas“. 2016 m. rugsėjo 7 d. UAB „Jungtinis verslas“ pateikė antstoliui areštuoto turto ekspertizės turto vertei nustatyti aktą Nr. K442/1608AE(135), kuriuo nurodoma turto vertė 39 300 Eur. Antstolis 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu Nr. S-3531, nustatė kad T. S. priklausančio 63,06 kv. m. bendro ploto 3-jų kambarių buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Kaunas, vertė yra 39 300 Eur. Patvarkymas išsiųstas apeliantui adresu ( - ), Kaunas, ir įteiktas 2016 m. rugsėjo 24 d. 2016 m. spalio 12 d. buvo paskelbtos pirmosios varžytynės. 2016 m. lapkričio 3 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi Nr. 2SP-28207-615/2016 sustabdė turto pardavimą iš varžytynių iki bus išnagrinėtas skolininko skundas dėl antstolio veiksmų. 2016 m. lapkričio 3 d. antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atšaukė varžytynes ir sustabdė vykdymo veiksmus. 2016 m. lapkričio 10 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-3804, kuriuo atsisakė patenkinti skolininko skundą dėl antstolio veiksmų. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi Nr. 2YT-29278-199/2016 atmetė skolininko skundą dėl antstolio veiksmų (dėl turto perkainavimo). 2017 m. sausio 4 d. patvarkymu vykdymo veiksmai buvo atnaujinti, paskelbtos buto varžytynės. 2017 m. sausio 5 d. pranešime apie paskelbtas varžytynes nurodyta pradinė turto pardavimo kaina 31 440 Eur. Turtą 2017 m. vasario 6 d. nupirko V. Ž., kuris 2017 m. vasario 20 d. įmokėjo į antstolio depozitinę sąskaitą visus pinigus – 38 532 Eur už nupirktą butą. 2017 m. vasario 13 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi Nr. 2SP-7778-950/2017 vėl sustabdė buto realizavimą iki bus išnagrinėtas T. S. 2017 m. vasario 10 d. skundas. 2017 m. vasario 14 d. patvarkymu Nr. S-00183 antstolis sustabdė turto realizavimo veiksmus iki bus išnagrinėtas apelianto skundas. 2017 m. vasario 27 d. patvarkymu Nr. S-228 antstolis skundo netenkino (dėl turto perkainavimo). Kauno apylinkės teismas 2017 m. kovo 3 d. nutartimi Nr. 2YT-10012-921/2017 atsisakė priimti skolininko skundą nustatęs, kad skundas pateiktas praleidus terminą ir dėl to paties klausimo, kuris jau buvo išnagrinėtas. 2017 m. kovo 17 d. antstolis gavo įsiteisėjusią Kauno apylinkės teismo nutartį Nr. 2YT-10012-921/2017, kuria atsisakytas priimti T. S. skundas dėl antstolio veiksmų. 2017 m. kovo 20 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo Nr. S17-4084 ir surašė turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ). 2017 m. kovo 21 d. 13:23 val. antstolis elektroniniu paštu gavo iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo šaukimą, pareiškimą su priedais ir 2017 m. kovo 20 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartį Nr. e2FB-683-753/2017, kuria teismas nutarė priimti pareiškėjų T. S. ir L. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliacinio skundo esmė – apelianto turto (buto) pardavimas iš varžytinių pažeidė jo teises, nes: 1) vykdant varžytines buvo pažeistos Sprendimų vykdymo instrukcijos 107 punkto nuostatos, 2) turtas turėjo būti perkainuotas dėl pasikeitusios (padidėjusios) jo kainos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir tinkamai bei išsamiai motyvavo teismo sprendimą, nepažeidė šiose bylose nusistovėjusios teisminės praktikos, todėl pritaria šiems motyvams ir jų nekartoja, o tik, atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, juos papildo. Pirmiausia pažymėtina, kad apeliantas savo apeliaciniame skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių ir motyvų (turinčių reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui), kurie nebuvo nurodyti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir dėl kurių pirmosios instancijos teismas nepasisakė. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 107 punkto galimo pažeidimo. Šiame punkte numatyta, kad „Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu. Varžytynių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją“. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad varžytinės baigėsi 2017 m. vasario 6 d., pinigus pirkėjas sumokėjo 2017 m. vasario 20 d., o varžytinių aktas surašytas 2017 m. kovo 20 d. (praėjus 42 dienoms nuo varžytinių pabaigos), taigi, nėra jokio pagrindo spręsti, jog buvo pažeistos Sprendimų vykdymo instrukcijos 107 punkto nuostatos. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantas mano, jog vykdymo veiksmų sustabdymo laikas sustabdo ir 20 dienų termino skaičiavimą turto pardavimo iš varžytinių akto surašymui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis apelianto argumentas nepagrįstas, nes Sprendimų vykdymo instrukcijoje nenumatyta, jog 107 punkte nurodytas 20 dienų termino skaičiavimui turi įtakos vykdymo veiksmų sustabdymas. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmus sustabdžius, negalėjo būti priimami sprendimai dėl turto realizavimo (buto perdavimo varžytinių laimėtojui), tačiau tai nereiškia, kad sustoja (neskaičiuojami) Sprendimų vykdymo instrukcijos 107 punkte nustatyti terminai. Aiškindamas CPK 602 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagrindu panaikinti varžytynių aktą, be šiame įstatymo straipsnyje konkrečiai įvardintų įstatymo pažeidimų, gali būti kitokie esminiai vykdymo proceso normų pažeidimai, dėl kurių varžytynių ar turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai laikomi neteisėtais, taip pat imperatyviųjų kitų įstatymų nuostatų pažeidimas (CK 1.80 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu instituto aiškinimo ir taikymo, formuoja praktiką, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais; turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo institutas taikytinas tik išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009). Taigi, turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu taikytinas tik išimtinais atvejais, esant esminiam vykdymo proceso normų pažeidimui, t. y. formalus vykdymo proceso normų pažeidimas negali būti pagrindu pripažinti varžytinių aktą negaliojančiu. Nagrinėjamu atveju, kai varžytinių aktas surašytas praėjus 42 dienoms nuo varžytinių pabaigos, apelianto nurodomi galimi pažeidimai, susiję su Sprendimų vykdymo instrukcijos 107 punkte nurodytų terminų skaičiavimu, laikytini formaliais ir neesminiais, kurie negali būti pagrindu pripažinti varžytinių aktą negaliojančiu. Tai, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo surašytas tą pačią dieną, kaip ir priimta Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartis priimti pareiškėjų T. S. ir L. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje nurodyta „nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjams, suinteresuotiems asmenims, antstoliams tikslu sustabdyti fizinių asmenų T. S. ir L. S. turto realizavimą ir išieškojimą, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka“, nėra pagrindas pripažinti, jog buvo padarytas pažeidimas surašant turto pardavimo iš varžytinių aktą. Nustatyta, kad antstolis Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartį gavo 2017 m. kovo 21 d., todėl tik nuo šios datos (o ne nuo 2017 m. kovo 20 d.) turėjo būti sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 6 d.). Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais dėl parduoto iš varžytinių turto (buto) perkainavimo. Apeliantas nurodo, kad 2017 m. vasario 7 d. gavo UAB „Verslavita“ konsultaciją, kurioje pasakyta, jog šio turto labiausiai tikėtina kaina 2017 m. vasario 7 d. galėtų būti 42 000 Eur. Kadangi skirtumas tarp turto kainos, kurią nustatė ekspertas (39 300 Eur), ir nustatytos 2017 m. vasario 7 d. UAB „Verslavitos“ yra 2 700 Eur, todėl antstolis turtą turėjo perkainuoti. Nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 7 d. UAB „Jungtinis verslas“ pateikė antstoliui areštuoto turto (buto) ekspertizės turto vertei nustatyti aktą Nr. K442/1608AE(135), kuriuo nurodoma turto vertė 39 300 Eur. Remiantis šia eksperto nustatyta turto verte buvo vykdomos varžytinės. Apeliantas skundė antstolio veiksmus, siekdamas perkainuoti turtą, tačiau 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi Kauno apylinkės teismas atmetė apelianto skundą dėl antstolio veiksmų. CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto pagrindo konstatavimas ir varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu galimas tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teisės; ar kaina yra esmingai mažesnė, turi būti sprendžiama pagal individualias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2012).

1621. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepateikė įrodymų, kad buvo padaryta pažeidimų dėl areštuoto turto įkainojimo (CPK 681 str.), ar, kad turtas parduotas už aiškiai mažesnę negu rinko kainą. Kaip matyti, varžytinėse parduotas turtas buvo įkainotas eksperto, apelianto skundas dėl šio turto perkainojimo buvo atmestas, turtas parduotas už 38,532 Eur, t. y. iš esmės už tokią kainą, kurią nurodė ekspertas (39 300 Eur), todėl nėra pagrindo spręsti, jog varžytinėse parduotas turtas buvo parduotas per maža kaina. Apelianto pateikta UAB „Verslavita“ konsultacija nelaikytina įrodymu, galinčiu pagrįsti turto kainą, nes ji skirta tik pačiam užsakovui (apeliantui) kaip informacinio pobūdžio dokumentas, tai nėra turto vertinimo dokumentas (kas nurodoma ir pačiame dokumente). Be to, netgi apelianto nurodoma galima turto kaina - 42 000 Eur, negalėtų sudaryti pagrindo perkainoti eksperto įvertintą turtą, nes esantis skirtumas (2 700 Eur) tarp apelianto nurodomos galimos turto vertės (42 000 Eur) ir eksperto nustatytos turto vertės (39 300 Eur) nėra didelis.

1722. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, kaip neturintys reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

1823. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, dėl ko jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai