Byla 2-1009/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos „Progresum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. 2-1516-578/2010 pagal ieškovės N. Š. ieškinį atsakovams I. M. –Ž.i, viešajai įstaigai VšĮ „Progresum“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė N. Š. UAB „In Subsidium“ vardu kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams I. M. –Ž., VšĮ „Progresum“, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai UAB „In Subsidium“ 423 548 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė pateiktu teismui prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 423 548 Lt sumai areštuoti atsakovų nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, uždraudžiant nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu disponuoti, o piniginėmis lėšomis – uždraudžiant disponuoti, išskyrus jų panaudojimą ieškovei padarytai žalai atlyginti bei pagal įstatymą privalomiems mokėjimams valstybei ar savivaldybės biudžetui, taip pat atsiskaitymui su darbuotojais; uždrausti atsakovei I. M. –Ž. ar kitam UAB „In Subsidium“ vadovui ar įgaliotam atstovui UAB „In Subsidium“ vardu sudarinėti turto, kurio kaina didesnė kaip 1/20 UAB „In Subsidium“ įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo sutartis be ieškovės ar teismo išankstinio leidimo, uždrausti atsakovei I. M. –Ž. ar kitam UAB „In Subsidium“ vadovui ar įgaliotam atstovui imti UAB „In Subsidium“ pinigų iš banko sąskaitos arba UAB „In Subsidium“ kasos daugiau kaip 100 Lt vienu kartu.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi nutarė prašymą tenkinti iš dalies; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovams I. M. –Ž. ir VšĮ „Progresum“ nuosavybės teise priklausančio 423 548 Lt vertės nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto areštą, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti; nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovų I. M. –Ž. ir VšĮ „Progresum“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, leidžiant VšĮ „Progresum“ iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį, mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškove; kitą prašymo dalį atmesti; nutartį pavesti vykdyti ieškovės pasirinktam antstoliui.

5Atsakovas VšĮ „Progresum“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovę pateikti atsakovo VšĮ „Progresum“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą bendrai 27 265,42 Lt sumai. Atsakovas nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo areštuotos atsakovo banko sąskaitos, dėl ko buvo sutrikdyta visa atsakovo veikla. Atsakovas pažymėjo, kad atsakovas VšĮ „Progresum“ negali laiku sumokėti nuomos mokesčio, todėl sutartis gali būti nutraukta, o atsakovas turėtų sumokėti baudą ir delspinigius. Atsakovo teigimu, vėluojant atsiskaityti su UAB „Tele2“, gali būti nutraukta judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis ir VšĮ „Progresum“ turėtų sumokėti minimalų mokestį už likusį sutarties terminą, be to, atsakovas yra pasirašęs sutartį su UAB „Omnitel“, pagal kurią laiku nemokant už suteiktas paslaugas sutartis gali būti nutraukta ir atsakovas turėtų sumokėti netesybas.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi nutarė prašymą atmesti.

7Teismas nurodė, kad atsakovas VšĮ „Progresum“, prašydamas pareikalauti iš ieškovės pateikti galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pateikė tik nuomos bei judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis. Teismas pažymėjo, kad iš byloje esančio 2010 m. sausio 8 d. ir 2010 m. sausio 25 d. turto aprašų matyti, kad vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį yra aprašytas atsakovės I. M. –Ž. 129 270 Lt ir 332 500Lt vertės turtas. Teismas pažymėjo, kad atsakovas VšĮ „Progresum“ nepateikė teismui įrodymų, kad nutartimi yra realiai areštuotos VšĮ „Progresum“ piniginės lėšos ir kad tokios lėšos yra atsakovo sąskaitoje, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo VšĮ „Progresum“ turto atžvilgiu buvo realiai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taip pat pažymėjo, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, taikomos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos, be to, atsakovas VšĮ „Progresum“ turės teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jai padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

8Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ „Progresum“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo VšĮ „Progresum“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Nors teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog laikinosios apsaugos priemonės atsakovui realiai pritaikytos ir kad iš šių priemonių taikymo atsakovui gali atsirasti nuostoliai, kurių užtikrinimo atsakovas ir prašė, tačiau nuostolių užtikrinimo instituto esmė ir paskirtis ir yra užtikrinti nuostolių, galinčių ateityje atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą.

102. Teismas nurodė, kad atsakovas, atmetus ieškinį ir panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, galės kreiptis į teismą reikalaudamas iš ieškovo nuostolių atlyginimo, kuriuos atsakovui padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau teismas nepagrįstai nepanaudoja nuostolių užtikrinimo instituto ir neužkerta kelio, kol yra galimybė, nuostoliams atsirasti. Tokiu būdu teismas šioje byloje atsiribojo nuo atsakovo nuostolių atsiradimo galimybių tyrimo, klausimo sprendimą nepagrįstai nukeldamas ateičiai kitoje byloje.

113. Teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad iš viso preliminarus galimų atsakovo nuostolių dydis yra lygus 27 265,42 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad nėra aišku, kada bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, bei bus priimtas ir įsiteisės galutinis sprendimas byloje, atsakovas visą šį laikotarpį patirs laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatytus apribojimus, o tai teismų praktikoje taip pat laikoma pakankamu pagrindu pareikalauti iš ieškovo galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė N. Š. nurodo, kad su atsakovo VšĮ „Progresum“ atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Tai reiškia, kad teismas, skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones, nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti atsižvelgdamas į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertindamas laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

15Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi ieškinio reikalavimo užtikrinimui buvo areštuotas atsakovams I. M. –Ž. ir VšĮ „Progresum“ nuosavybės teise priklausantis 423 548 Lt vertės nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti; nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovų I. M. –Ž. ir VšĮ „Progresum“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, nutarta areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, leidžiant VšĮ „Progresum“ iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį, mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškove. Minėtos teismo nutarties vykdymas pavestas ieškovės pasirinktam antstoliui. Atsakovo VšĮ „Progresum“ teigimu, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali patirti 27 265,42 Lt nuostolių. Atsakovas VšĮ „Progresum“ minėtų nuostolių atsiradimą sieja su atsakovo piniginių lėšų areštu. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų. Turto arešto aktų registro išrašas patvirtina, kad vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį 423 548 Lt sumai buvo areštuota ½ dalis žemės, ½ dalis gyvenamojo namo, ½ dalis garažo, ½ dalis ūkinio pastato, esančių ( - ), ¼ dalis žemės bei ¼ dalis gyvenamojo namo, esančių ( - ). Atsakovas VšĮ „Progresum“ į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad be minėto turto papildomai buvo areštuotos ir atsakovo piniginės lėšos, iš kurių arešto atsakovas VšĮ „Progresum“ kildina galimus nuostolius. Teisėjų kolegija, atsižvelgdamas į konkretų pirmosios instancijos teismo nutarties pagrindu areštuotą turtą bei tai, kad byloje nėra įrodymų dėl atsakovo VšĮ „Progresum“ piniginių lėšų arešto, konstatuoja, kad atsakovas VšĮ „Progresum“ neįrodė, jog dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis gali patirti 27 265,42 Lt nuostolių ir nėra pagrindo pripažinti, jog susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo VšĮ „Progresum“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai