Byla e2-2044-370/2017
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-1315-479/2017, kuria AGATA prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Blokelių gamykla“ bankroto byloje tenkintas iš dalies

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (toliau – AGATA) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-1315-479/2017, kuria AGATA prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Blokelių gamykla“ bankroto byloje tenkintas iš dalies,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartimi UAB „Blokelių gamykla“ iškelta bankroto byla.
 2. Įmonės bankroto administratorė UAB „Admonitus“ (paskirta teismo 2017-06-26 nutartimi) teismui pateiktame prašyme dėl įmonės finansinių reikalavimų tvirtinimo, nurodė, kad bendra tvirtintinų reikalavimų suma sudaro 105 420,69 Eur, tačiau nesutinkama su AGATA bankroto administratorei pateiktu 283,95 Eur finansiniu reikalavimu, skaičiuojamu už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2017 m. gegužės mėn. ir kildinamu 2011-06-10 komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešajam paskelbimui sutarties Nr. 20-211/VA-20-208 pagrindu, todėl teismo prašė jo netvirtinti. Pažymėjo, kad kreditorei pateikus patikslintą reikalavimą, bankroto administratorė spręs dėl jo pripažinimo pagrįstu.
 3. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino bankroto administratorės neginčijamus įmonės 105 420,69 Eur finansinius reikalavimus (4 339,04 Eur pirmosios eilės, 40 949,39 Eur antrosios eilės, 60 132,26 Eur trečiosios eilės), o AGATA finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 4. Teismo posėdyje AGATA atstovas nedalyvavo, o bankroto administratorė nurodė, kad sutinka, jog skola būtų apskaičiuota už laikotarpį nuo 2015-05-01 iki 2015-12-01, t. y. iki tada, kada atsakovė vykdė veiklą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. spalio 23 d. nutartimi AGATA prašymą dėl 283,95 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkino iš dalies ir patvirtino 74 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Blokelių gamykla“ bankroto byloje.
 2. Teismas nustatė, kad šalis siejo 2011-06-10 fonogramų panaudojimo sutartis, pagal kurią atsakovė įgijo teisę naudoti fonogramas bei įsipareigojo mokėti sutartyje nurodytą atlyginimą (sutarties priede nurodyti nekilnojamojo turto objektai, kuriuose turėjo būti panaudotos fonogramos), taip pat, kad atsakovė nuo 2015-05-01 iki 2017-05-31 sutartyje nurodyto atlyginimo nemokėjo. Tačiau teismui iš VĮ Registrų centro išrašų nustačius, kad atsakovė nuo 2015-12-01 nutraukė veiklą, patalpas (duomenys neskelbtini( - ), ( - ) nuomojosi atitinkamai iki 2014-12-31 ir 2015-01-21, 2014-03-10, 2015-12-01, sprendė, kad atsakovė fonogramomis nesinaudojo nuo 2015-12-01.
 3. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad sutartis nebuvo nutraukta, nesudaro pagrindo priteisti ir ginčytiną finansinio reikalavimo dalį, t. y. už laikotarpį po 2015-12-01.
 4. Teismui nustačius, kad atsakovė AGATA paslaugomis naudojosi laikotarpiu nuo 2015-05-01 iki 2015-12-01, paskaičiavo, kad atsakovės skola sudaro 74 Eur, todėl AGATA įtraukė į BUAB „Blokelių gamykla“ kreditorių sąrašą su 74 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Apeliantė AGATA atskirajame skunde teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartį ir patvirtinti visą finansinį reikalavimą, kurio bendra suma 283,95 Eur.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliantės ir atsakovės sudaryta komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). AGATA, vykdydama savo veiklą (surinkti ir paskirstyti atlyginimą savo atstovaujamiems šalies ir užsienio teisių turėtojams), nėra įpareigota papildomomis priemonėmis ir resursais kontroliuoti (tikrinti registrus) naudotojų veiklos tęstinumą ir mokumą. Pats naudotojas turėjo elgtis atsakingai – rūpintis savo prievolėmis, rūpestingai vykdyti pareigas, tinkamai ir laiku pasinaudoti savo teisėmis, bendradarbiauti (CK 6.200 str. 4 p.).
  2. UAB „Blokelių gamykla“ pagal sutarties 8.1 punktą apie veiklos nutraukimo faktą turėjo informuoti per 10 dienų nuo tokio fakto atsiradimo dienos, tačiau šios pareigos neįvykdė, o pagal CK 6.59 straipsnį, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Taip pat nagrinėjamu atveju taikytinos ir CK 6.205 straipsnio bei CK 6.256 straipsnio 4 punkto nuostatos.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Blokelių gamykla“, atstovaujama bankroto administratorės, teismo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas išsamiai išnagrinėjo visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą procesinį sprendimą, o atskirajame skunde nurodomi argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.
  2. Kreditorė, matydama didėjantį įsiskolinimą, nė karto nepasidomėjo skolininkės mokumu, negynė savo teisių ir tik įmonei iškėlus bankroto bylą, pareiškė reikalavimą už visą laikotarpį, t. y. nuo 2015-05-01 iki 2017-05-30.
  3. Bankroto administratorei pateikus duomenis apie tai, kad BUAB „Blokelių gamykla“ veiklos nevykdė nuo 2015-12-30 ir visos negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, kurių pagrindu buvo skaičiuojamas mokestis nutrauktos, asociacija nesiekė išsiaiškinti faktiško fonogramų naudotojo ir rėmėsi vien tik sutarties sudarymo faktu.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti visą Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) 283,95 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Blokelių gamykla“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas nenustatytas.
 3. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė dokumentus, kuriais grindžia savo finansinį reikalavimą – 2011-06-10 apeliantės ir atsakovės sudarytą komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartį Nr. 20-211/VA-20-208 su priedais. Atsižvelgiant į tai, kad šie duomenys jau yra byloje (pateikti bankroto administratorės kartu su prašymu dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo ir finansinių reikalavimų ginčijimo), jų pridėjimas prie bylos apeliacinėje instancijoje nėra tikslingas (CPK 314 str.).
 4. CPK 1 straipsnyje įtvirtinta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, tarp jų specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui – ĮBĮ. Kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).
 5. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti be kita ko lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to finansinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir pareikštus reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (ĮBĮ 26 str.).
 6. Finansinis reikalavimas bankroto byloje tvirtinamas tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011 ir kt.).
 7. Nagrinėjamu atveju AGATA savo 283,95 Eur dydžio finansinį reikalavimą grindžia jos ir UAB „Blokelių gamykla“ 2011-06-10 sudaryta Komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartimi Nr. 20-211/VA-20-208 (toliau – sutartis) ir 2011-06-10 sutarties priedu Nr. 1 bei 2014-02-11 sutarties priedu Nr. 3, taip pat išrašytų, bet neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų pagal sutartį už laikotarpį nuo 2015-05-01 – 2017-05-31 suvestine 283,95 Eur sumai, kurioje apskaičiuota susidariusi skola su delspinigiais. Apeliantės teigimu, šie dokumentai patvirtina jos teikto finansinio reikalavimo pagrįstumą, todėl teismas nepagrįstai patvirtino tik 74 Eur finansinį reikalavimą už laikotarpį nuo 2015-05-01–2015-12-01. Apeliantės teigimu, atsakovės veiklos nevykdymo faktas neturi įtakos šalių sudarytos sutarties galiojimui ir joje nustatytoms šalių teisėms ir pareigoms, konkrečiai – neatleidžia įmonės nuo pareigos per AGATA mokėti atlyginimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams, juolab kad UAB „Blokelių gamykla“ pažeidė sutarties 8.1 punkte nustatytą pareigą informuoti apie veiklos nutraukimą.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, inter alia atskirojo skundo argumentus, nenustatė pirmosios instancijos teismo atliktų faktinių aplinkybių nustatymo ir (ar) jų teisinio įvertinimo pažeidimų, suponuojančių pagrindą naikinti (keisti) skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.
 9. Šalių sudarytoje sutartyje sulygta, kad naudotojas (UAB „Blokelių gamykla“) turi teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje viešam paskelbimui naudoti AGATA administruojamų gretutinių teisių objektus: komerciniais tikslais išleistas fonogramas (įskaitant fonogramas, transliuojamas per TV ir(ar) radiją), (sutarties 3.1 p.), taip pat įsipareigoja per AGATA mokėti atlyginimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams už komerciniais tikslais išleistų fonogramų (įskaitant fonogramų, transliuojamų per TV ir(ar) radiją) ar jų kopijų panaudojimą viešam paskelbimui (sutarties 3.2 p.). Šalys sutartyje taip pat susitarė dėl apmokėjimo už paslaugas tvarkos, t. y. naudotojas įsipareigojo už komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui kas mėnesį mokėti AGATA vėliausiai pasirašytame sutarties priede paskaičiuoto dydžio atlyginimą ir PVM, remiantis Kultūros ministerijos kolegijos pritarta tarifų sistema (sutarties 4.1 p.); taip pat pagal sutarties 4.2 punktą, naudotojas įsipareigojo sąskaitas, AGATA išrašomas mėnesio pabaigoje, apmokėti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po sąskaitos išrašymo; pavėlavus sumokėti atlyginimą ir PVM, mokami 0,1 proc. dydžio delspinigiai (sutarties 4.3 p.).
 10. Šalys 2014-02-11 priede prie 2011-06-10 sutarties Nr. 3 nustatė tikslias fonogramų naudojimo viešam paskelbimui vietas: 1) „Ūkininkų parduotuvėlė“, esanti ( - ); 2) „Ūkininkų parduotuvėlė“, esanti ( - ); 3) „Ūkininkų parduotuvėlė“, esanti ( - ); 4) „Senjorų rojus“, esantis ( - ); 5) Kavinukė-kepyklėlė, esanti ( - ).
 11. Pažymėtina, kad apeliantė skunde neginčija pirmosios instancijos teismo byloje nustatytų aplinkybių, kad atsakovei patalpos, esančios ( - ), buvo išnuomotos iki 2014-12-31 ir 2015-01-21, patalpos ( - ) – iki 2014-03-10, patalpos ( - ) – iki 2015-12-01, taip pat, kad atsakovė nutraukė savo veiklą nuo 2015-12-01. Nepaisant to, prašo patvirtinti finansinį reikalavimą ir už laikotarpį, kuomet įmonė veiklos nebevykdė, t. y. už 2015 m. gruodžio – 2017 m. gegužės mėnesius, remiantis šalių sudarytos sutarties faktu. Su tokia apeliantės pozicija sutikti negalima.
 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė nepagrįstai suabsoliutina sutarties 8.1 punktą, kuriame įtvirtinta pareiga pranešti apie veiklos sustabdymo ar nutraukimo faktą. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, veiklos nutraukimo nuo 2015-12-01 faktas patvirtina, kad atsakovė fonogramomis nesinaudojo, todėl vien šios sutartinės nuostatos pažeidimas nesudaro pagrindo skaičiuoti pagal sutartį mokėtiną atlyginimą pagal išrašytas sąskaitas faktūras už laikotarpį, kurio metu atsakovė sutarties objektu (fonogramomis) nesinaudojo.
 13. Papildomai pažymėtina, kad pagal sutarties 7.2 punktą atsakovei per mėnesį neapmokėjus pateiktų sąskaitų, AGATA turėjo teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, apie tai informuodama naudotoją registruotu laišku. Iš apeliantės parengtos atsakovės įsiskolinimo pagal sąskaitas faktūras lentelės, matyti, kad 283,95 Eur dydžio reikalavimas kildinamas 26 sąskaitų pagrindu, t. y. už 26 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, taip pat į aukščiau nustatytą aplinkybę, kad sąskaitos turėjo būti apmokamos per 15 dienų nuo jos išrašymo, spręstina, kad atsakovė, negaudama apmokėjimo tokį ilgą laiko tarpą, turėjo (galėjo) pati domėtis sąskaitų neapmokėjimo priežastimis, juolab kad nuomos sutarčių galiojimo terminai atsispindi Nekilnojamojo turto registre. To nedarydama (toliau išrašydama sąskaitas įmonei, kuri veiklos nevykdė ir nesinaudojo fonogramomis) veikė savo rizika.
 14. Apeliantei nekvestionuojant teismo apskaičiuotos skolos už laikotarpį nuo 2015-05-01 iki 2015-12-01 dydžio (74 Eur), ir atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Blokelių gamykla“ bankroto byloje patvirtino 74 Eur dydžio AGATA finansinį reikalavimą (CPK 185 str.). Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

13Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartį, kuria patvirtintas Lietuvos gretutinių teisių asociacijos 74 Eur finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Blokelių gamykla“ bankroto byloje, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai