Byla AN2-181-282/2018
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Žindulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutarties.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

3I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

41.

5V. B. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato ( - ) skyriaus vyresniojo tyrėjo 2018 m. liepos 11 d. nutarimu pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 518 straipsnio 1 dalį nubaustas 16 eurų bauda.

62.

7V. B. nubaustas už tai, kad jis nuo 2018 m. birželio 28 d. 08.00 val. iki 2018 m. liepos 5 d. 08.00 val. ( - ), savavališkai, neįspėjant, tyčia atjungė vandens tiekimą savo tėvų namui iš jam teisiškai nepriklausančio, bet naudojamo vandens gręžinio. Vandens gręžinys Nr. ( - ) nuo įrengimo dienos, t. y. ( - ) priklauso jo tėvui A. B.. Savininkų kaitos nėra.

83.

9Nesutikdamas su Šiaulių apskrities VPK ( - ) policijos komisariato ( - ) skyriaus vyresniojo tyrėjo 2018 m. liepos 11 d. nutarimu V. B. atstovas advokatas Algimantas Šindeikis pateikė skundą Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.

104.

11Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio skundas buvo atmestas.

12II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

135.

14Apeliaciniu skundu V. B. atstovas advokatas Algimantas Šindeikis prašo panaikinti 2018 m. rugpjūčio 17 d. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų nutartį ir nutraukti administracinio nusižengimo bylą V. B. atžvilgiu.

156.

16Skunde administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovas nurodo, kad jo atstovaujamasis niekam neatjungė vandens, o vandens gręžinys priklauso V. B., todėl su nurodytu administraciniu nusižengimu nesutinka.

177.

18Apeliaciniame skunde pažymima, kad jokie savavaldžiavimo veiksmai nebuvo atlikti, policijos pareigūnai be jokio teisinio pagrindo vandens gręžinį laikė A. B. nuosavybe, nevertino paties A. B. veiksmų, iš kurių yra akivaizdu, jog A. B. nepagrįstai priskirdamas vandens gręžinio nuosavybę sau, siekia konfliktuoti su savo sūnumi ūkininku V. B. ir grasina sunaikinti vandens gręžinį, taip siekdamas priversti V. B. tiekti vandenį A. B. gyvenamajam namui, neatsižvelgdamas į tai, kad dėl vandens gręžinio, vandens tiekimo komunikacijų gedimų, A. B. privalo atlikti remonto darbus, dėl kurių vanduo laikinai nėra tiekiamas nei ūkininko V. B. gyvulių ūkiui, nei A. B. gyvenamajam namui. Kadangi policijos pareigūnai atvyko į apelianto ūkį su A. B., kuris policijos pareigūnams girdint, žodžiu išreiškė savo ketinimus sugadinti vandens gręžinį. Šias aplinkybes jo ginamasis įvertino kaip realią grėsmę padaryti itin didelę žalą savo ūkiui ir jame auginamiems galvijams.

198.

20Teismas, apelianto atstovo nuomone, nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog iki naujo inžinerinio statinio suformavimo, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, V. B. nebuvo vandens gręžinio savininkas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.49 straipsnio 1 dalimi, daikto (turto) įgijėjas nuosavybės teisę į daiktus (turtą) įgyja nuo jų perdavimo įgijėjui momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi pagal sandorį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įgyjama nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatymo. Vadovaujantis CK 6.393 straipsnio 4 dalimi, nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą pirkėjui pereina nuo daikto perdavimo.

219.

22Vadovaujantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Vadovaujantis šio straipsnio 2 d., kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. Tokiu būdu 2001-07-01 įsigaliojusio CK 4.14 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta prezumpcija, jog perleidžiant pagrindinį daiktą kito asmens nuosavybėn, kartu nuosavybėn perleidžiamas antraeilis daiktas, taigi ir pagrindinio daikto priklausinys. Iš pateikiamų dovanojimo ir pirkimo–pardavimo sutarčių turinio matyti, kad jokių specialių sąlygų dėl vandens gręžinio nuosavybės likimo, kuris yra V. B. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ir yra tiesiogiai skirtas aptarnauti apeliantui priklausančius ūkinius pastatus, nebuvo nustatyta. Remiantis pateiktu reglamentavimu, būtent V. B., o ne A. B. yra ir buvo vandens gręžinio Nr. ( - ) savininkas, ne tik nuo vandens gręžinio kaip atskiro nekilnojamo daikto įregistravimo Nekilnojamo turto registre, bet nuo žemės sklypo, kuriame yra gręžinys, dovanojimo bei pagrindinio daikto, kuriam tarnauja jo priklausinys – gręžinys, ūkinio pastato pardavimo V. B.. Jo ginamasis, įsigijęs ūkinius pastatus kaip pagrindinį daiktą ir jam padovanojus žemės sklypą, kartu nuosavybės teise įgijo ir nuosavybės teises į vandens gręžinį. Nurodo, kad pagrindinis daiktas, t. y. ūkiniai pastatai, o vandens gręžinys yra šių pastatų priklausinys, kadangi jis tarnauja pagrindinio daikto paskirčiai. A. B., ketinančio sugadinti vandens gręžinį, gyvenamasis namas yra kitame žemės sklype nei vandens gręžinys.

2310.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl daiktų – priklausinių – teisinio režimo yra suformuota. Antraeiliais daiktais – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant juridiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis (geografinė padėtis, buvimas greta vienas kito), bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3- 561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“, Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-134/2008). Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra pripažinęs vandens gręžinį kaip pagrindinio daikto priklausinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2008).

2511.

26V. B. neturi jokių įsipareigojimų užtikrinti vandens tiekimą A. B., todėl jokių savavaldžiavimo veiksmų jis neatliko. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovui nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu jo atstovaujamasis privalėjo nepertraukiamai tiekti vandenį A. B..

2712.

28Vadovaujantis ANK 627 straipsnio 1 dalies 7 punktu, teismas nustatęs, kad byloje trūksta įrodymų, kad būtų galima priimti pagrįstą nutarimą, konkrečius papildomus įrodymus išreikalauja pats arba įpareigoja administracinį nusižengimą tyrusią instituciją ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų papildomus įrodymus pateikti teismui. Tokiu būdu teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai visą įrodinėjimo naštą perkėlė V. B. ir tokiu būdu pažeidė ANK 567 straipsnio 1 dalį, kurioje įtvirtinta teismo pareiga aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant bylai svarbias aplinkybes, bei 567 straipsnio 3 dalį, kurioje įtvirtintas draudimas nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą įrodinėjimo pareigas perkelti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas manydamas, kad Nekilnojamojo turto registro išrašas nėra pakankamas įrodymas, kurio pagrindu būtų galima išsiaiškinti, kas yra vandens gręžinio savininkas ir kvestionuodamas valstybės institucijos – Nekilnojamojo turto registro veiksmus, turėjo pareigą paprašyti papildomų įrodymų, kurių pagrindu buvo įregistruotas vandens gręžinys, ypač atsižvelgiant į tai, jog ši aplinkybė yra esminė siekiant nustatyti, ar jo atstovaujamojo veiksmai gali būti laikomi savavaldžiavimu.

2913.

30Atsiliepimu Šiaulių apskrities VPK ( - ) PK ( - ) skyrius (toliau – Institucija) prašo V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

31III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas.

32V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio apeliacinis skundas atmestinas.

3314.

34Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, pritaria apylinkės teismo nutarime išdėstytoms išvadoms dėl V. B. kaltės padarius ANK 518 straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą.

3515.

36ANK 518 straipsnyje nustatyta, kad savavališkas tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymas nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadaręs esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams, užtraukia baudą asmenims nuo šešiolikos iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

3716.

38Iš byloje esančios 2014 m. sausio 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties matyti, kad pardavėjai T. ir A. B. pardavė pirkėjams V. ir I. B. 2/3 dalį pastato–ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ir 2/3 dalį pastato–ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Minėti įsigyti daiktai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip V. B. ir I. B. bendroji jungtinė nuosavybė (b. l. 86-89). 2014 m. sausio 22 d. dovanojimo sutartimi dovanotoja T. B. padovanojo apdovanotajam V. B. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ) ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ). Abu daiktai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip V. B. asmeninė nuosavybė (b. l. 91-93).

3917.

40Iš 2018 m. liepos 9 d. nekilnojamojo turto išrašo matyti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), dovanojimo sutarties pagrindu nuosavybės teise priklauso V. B., nuosavybė įregistruota nuo 2014 m. sausio 22 d. Kitų žemėje esančių priklausinių prie 2.1. punkto nėra nurodyta (b. l. 15-16).

4118.

422018 m. liepos 31 d. nekilnojamojo turto išrašo 2.2. punkte nurodyta, kad žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), dovanojimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu nuosavybės teise priklausančiam V. B., įregistruotame nuo 2014 m. sausio 22 d., nurodyti kiti inžineriniai statiniai – gręžtinis šulinys vandeniui, unikalus Nr. ( - ), statybos pradžia nuo ( - ), statybos pabaiga ( - ), baigtumo procentas 100 proc. Įregistravimo pagrindas: 2018 m. liepos 23 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2018 m. liepos 26 d. deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1. Įrašas galioja nuo 2018 m. liepos 31 d. (b. l. 66-67).

4319.

44Lietuvos geologijos tarnybos išduotame gręžinio pase nurodyta, kad gręžinio identifikacinis Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) gręžinio savininku yra A. B., įrengimo data ( - ). Eilutėje – savininkų kaita – nėra nurodyta naujų gręžinio savininkų. Paso apačioje nurodyta, kad pasikeitus gręžinio savininkui, apie tai būtina pranešti Registro tvarkymo įstaigai (b. l. 6).

4520.

462013 m. vasario 20 d. PVM sąskaitoje–faktūroje Nr. 0003 nurodyta, kad pardavėjas A. B. pirkėjui V. B. parduoda gręžinį su vandens tiekimu. Kaina 20 000 Lt. Sąskaitą-faktūrą išrašė ūkininkas A. B. (b. l. 14).

4721.

482018 m. liepos 5 d. Šiaulių apskrities VPK ( - ) PK ( - ) skyriaus tyrėjos tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2018 m. liepos 5 d. nuo 2018-06-28 iki šios dienos V. B. atjungė pranešėjams A. ir T. B. vandens tiekimą iš gręžinio. Pareiškėjas A. B. teigė, kad vandens gręžinys priklauso jam ir pateikė tai įrodanti dokumentą – gręžinio pasą. A. B. taip pat paaiškino, kad žemė, kurioje yra gręžinys, priklauso jo sūnui V. B., tačiau dėl to vyksta teisminiai procesai. A. B. teigė, kad vandens gręžinys jo ir kad gręžinio sūnui nei pardavė, nei padovanojo. V. B. paklausus, dėl kokios priežasties atjungė tėvams vandenį, jis atsakė, „todėl, kad dvi dienas lijo“. Paklausus kam priklauso minėtas vandens gręžinys, V. B. teigė, kad priklauso jam, tačiau jokių tai įrodančių dokumentų nepateikė. Pasakius V. B., kad pagal gręžinio pasą, gręžinys priklauso jo tėvui A. B., V. B. atsakė „ir tegul priklauso“. Telefonu ( - ) susisiekus su Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registro specialiste, specialistė patvirtino, kad pagal žemės gelmių registrą gręžinys Nr. ( - ), esantis ( - ), nuo ( - ) priklauso A. B.. Jokios savininkų kaitos nėra (b. l. 8).

4922.

50Kaip matyti iš byloje esančios situacijos, tarp šalių susiklostė išimtinai civiliniai teisiniai santykiai, sprendžiant ginčą dėl nuosavybės teisės į vandens gręžinį sklype, esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ).

5123.

52Nagrinėjamu atveju, 2014 m. sausio 22 d. dovanojimo sutartyje (aptarti žemių dovanojimo klausimai) (b. l. 92), 2.3. punkte nurodyti Nekilnojamojo turto registro duomenys, charakterizuojantys daiktą, ir šiuose duomenyse nėra nurodyto vandens gręžinio – šulinio kaip žemės priklausinio. Be to, 2014 m. sausio 22 d. pirkimo–pardavimo sutartyje, parduodant žemės sklypuose esančius ūkinius pastatus, kaip žemės ar ūkinių pastatų priklausinys nebuvo nurodytas vandens gręžinys–šulinys. Atskiros vandens gręžinio panaudojimo tvarkos, jo nuosavybės teisių perėmimo fakto sutartyje nėra nustatyta (b. l. 86-89). Taip pat sudarytose sutartyse nebuvo išreikšta A. ir T. B. bei V. B. valia parduoti–padovanoti vandens gręžinį – šulinį V. B.. Ankstesniame 2018 m. liepos 9 d. Nekilnojamojo turto registro išraše vandens gręžinys – šulinys kaip žemės, ūkinių pastatų priklausinys ar inžinerinis statinys iki padarant administracinį nusižengimą nebuvo įregistruotas (b. l. 15-16). 2017 m. liepos 31 d. naujai apylinkės teismui pateiktame Nekilnojamojo turto registro išraše, 2.2. punkte, jau naujai yra nurodyti kiti inžineriniai statiniai – gręžtinis šulinys vandeniui, unikalus Nr. ( - ), statybos pradžia nuo ( - ), statybos pabaiga ( - ), įregistravimo pagrindas: 2018 m. liepos 23 d. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2018 m. liepos 26 d. deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1. Įrašas galioja nuo 2018 m. liepos 31 d. (b. l. 66-67). Tai įrodo, kad V. B. po įvykio stengėsi greičiau įregistruoti jam nuosavybės teise nepriklausantį statinį – vandens gręžinį. Byloje esantis gręžinio pasas (b. l. 6) ir tyrėjos tarnybinis pranešimas (b. l. 8) įrodo, kad įvykio laiku vandens gręžinio – šulinio savininku buvo V. B. tėvas A. B..

5324.

54Priešingai nei teigia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovas apeliaciniame skunde, apylinkės teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo ir Žemės gelmių reigistro nustatytomis nuostatomis, nes jomis yra apibrėžtas ypatingas vandens gręžinių statusas, aptariami tokių vandens gręžinių įrengimo, įregistravimo tvarkos bei kiti svarbūs klausimai, susiję su vandens gręžinių tinkamu įteisinimu. Žemės gelmių registro nuostatuose nustatyta, kad baigus gręžti vandens gręžinį, išduodamas gręžinio pasas su techniniais duomenimis ir gręžinys įregistruojamas žemės gelmių registre. Gręžinio pasas – tai dokumentas, įteisinantis asmenį, kaip gręžinio savininką. Tyrėjos minėtame tarnybiniame pranešime A. B. policijos pareigūnams pateikė gręžinio pasą, o V. B. nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių vandens gręžinio nuosavybės teises. Byloje taip pat yra pateikta V. B. PVM sąskaita-faktūra, kuri apygardos teismo vertinimu, neįrodo V. B. vandens gręžinio pirkimo bei nuosavybės perėmimo fakto, nes gręžinio pirkimo–pardavimo sutartis nepateikta, pirmosios instancijos teisme jis parodė, kad už vandens gręžinį dar iki šiol nėra tėvams sumokėjęs visos sumos. Taigi, visuma aptartų byloje esančių įrodymų leidžia daryti išvadą, kad įvykio metu gręžinys priklausė A. B..

5525.

56Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina, kad V. B. nuo 2018 m. birželio 28 d. 08.00 val. iki 2018 m. liepos 5 d. 08.00 val. ( - ), savavališkai, neįspėjant, tyčia atjungė vandens tiekimą savo tėvų namui iš jam teisiškai nepriklausančio, bet naudojamo vandens gręžinio, apsunkindamas galimybę juo teisėtai naudotis savo tėvams, padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 518 straipsnyje.

5726.

58Akivaizdu, kad teismas išsamiai ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes – teismo posėdyje apklausė administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį, ištyrė byloje surinktus rašytinius įrodymus įvertino visumą įrodymų ir padarė teisingas, faktines bylos aplinkybes atitinkančias išvadas.

5927.

60Apygardos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus tiek dėl apylinkės teismo neva neatliktų veiksmų, tiek dėl įrodymų vertinimo ir padarytų išvadų. Šiame kontekste teismas pažymi, jog teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno), priimančių baigiamąjį aktą, prerogatyva. Nagrinėjimo teisme dalyvių išsakytos nuomonės dėl įrodymų vertinimo ir išvadų padarymo teismams nėra privalomos. Proceso dalyviai gali teismui teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus, tačiau tokių proceso dalyvių pasiūlymų atmetimas pirmosios ar apeliacinės instancijos teismuose savaime nėra įstatymo pažeidimas, jeigu priimtas sprendimas yra motyvuotas ir jame nėra prieštaravimų.

6128.

62Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad skundžiama apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti šią nutartį administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais ir nutraukti administracinę teiseną V. B. atžvilgiu nėra teisinio pagrindo.

63Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64atmesti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio apeliacinį skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartį nepakeistą.

65Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą,... 3. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 4. 1.... 5. V. B. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos... 6. 2.... 7. V. B. nubaustas už tai, kad jis nuo 2018 m. birželio 28 d. 08.00 val. iki... 8. 3.... 9. Nesutikdamas su Šiaulių apskrities VPK ( - ) policijos komisariato ( - )... 10. 4.... 11. Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 17... 12. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 5.... 14. Apeliaciniu skundu V. B. atstovas advokatas Algimantas Šindeikis prašo... 15. 6.... 16. Skunde administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovas nurodo,... 17. 7.... 18. Apeliaciniame skunde pažymima, kad jokie savavaldžiavimo veiksmai nebuvo... 19. 8.... 20. Teismas, apelianto atstovo nuomone, nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog... 21. 9.... 22. Vadovaujantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka... 23. 10.... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl daiktų – priklausinių –... 25. 11.... 26. V. B. neturi jokių įsipareigojimų užtikrinti vandens tiekimą A. B., todėl... 27. 12.... 28. Vadovaujantis ANK 627 straipsnio 1 dalies 7 punktu, teismas nustatęs, kad... 29. 13.... 30. Atsiliepimu Šiaulių apskrities VPK ( - ) PK ( - ) skyrius (toliau –... 31. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 32. V. B. atstovo advokato Algimanto Šindeikio apeliacinis skundas atmestinas.... 33. 14.... 34. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 35. 15.... 36. ANK 518 straipsnyje nustatyta, kad savavališkas tikros ar tariamos savo... 37. 16.... 38. Iš byloje esančios 2014 m. sausio 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties matyti,... 39. 17.... 40. Iš 2018 m. liepos 9 d. nekilnojamojo turto išrašo matyti, kad žemės... 41. 18.... 42. 2018 m. liepos 31 d. nekilnojamojo turto išrašo 2.2. punkte nurodyta, kad... 43. 19.... 44. Lietuvos geologijos tarnybos išduotame gręžinio pase nurodyta, kad... 45. 20.... 46. 2013 m. vasario 20 d. PVM sąskaitoje–faktūroje Nr. 0003 nurodyta, kad... 47. 21.... 48. 2018 m. liepos 5 d. Šiaulių apskrities VPK ( - ) PK ( - ) skyriaus tyrėjos... 49. 22.... 50. Kaip matyti iš byloje esančios situacijos, tarp šalių susiklostė... 51. 23.... 52. Nagrinėjamu atveju, 2014 m. sausio 22 d. dovanojimo sutartyje (aptarti žemių... 53. 24.... 54. Priešingai nei teigia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B.... 55. 25.... 56. Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina, kad V. B. nuo 2018 m.... 57. 26.... 58. Akivaizdu, kad teismas išsamiai ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes... 59. 27.... 60. Apygardos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus tiek... 61. 28.... 62. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad skundžiama apylinkės... 63. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 64. atmesti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens V. B. atstovo advokato... 65. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....