Byla 2A-88/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovei R. B., jos atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui, ieškovo AB „Swedbank“ atstovui advokatui Daliui Baranauskui, atsakovui S. D., atsakovų atstovui advokatui Andžejui Seliavai, trečiajam asmeniui N. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų R. B., akcinės bendrovės „Swedbank“ ir atsakovų S. D. bei I. D. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1158-565/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank” ieškinį atsakovams 86-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai, S. D., I. D. dėl dalies skolos priteisimo ir išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą bei pagal atsakovų S. D. ir I. D. priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei „Swedbank” dėl hipotekos panaikinimo, taip pat pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Swedbank“ dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia bei pagal atsakovo akcinės bendrovės „Swedbank” priešieškinį ieškovei R. B., atsakovui 86-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai dėl dalies skolos priteisimo ir išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą, tretieji asmenys valstybės įmonė „Registrų centras“, notarė O. A., J. L., P. V., D. V., J. B., N. B., A. V., R. V., S. K., N. K., A. K., E. Z., S. Š., B. I., O. L., R. K.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Swedbank” (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas”) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 54 403 Lt skolos dalį, 12 procentų mokėjimo funkciją atliekančias metines palūkanas už 54 403 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško skolos grąžinimo, 5 procentų kompensavimo funkciją atliekančias metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1 632,09 Lt žyminį mokestį, atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos skolos išieškojimą nukreipti į atsakovams S. D. ir I. D. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu ir terasa, esantį ( - ), taip pat garažą G-2, esantį ( - ). Atsakovų S. D. ir I. D. priešieškinį prašė atmesti (t. 1, b. l. 1-5, t. 6, b. l. 72-74).

5Atsakovai S. D. ir I. D. priešieškiniu, pareikštu AB „Swedbank“, prašė panaikinti buto, esančio ( - ) ir garažo G-2, esančio ( - ) hipoteką, iš ieškovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 169-173).

6Ieškovė R. B. ieškiniu prašė pripažinti pasibaigusia buto, esančio ( - ) hipoteką ir išregistruoti ją iš hipotekos registro (t. 3, b .l. 1-4).

7Ieškovas AB „Swedbank” priešieškiniu, pareikštu R. B. ir 86-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai, prašė priteisti iš atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 59 459,54 Lt skolos dalį, 12 procentų mokėjimo funkciją atliekančias metines palūkanas už 59 459,54 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško skolos grąžinimo, 5 procentų kompensavimo funkciją atliekančias metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1 783,78 Lt žyminį mokestį, atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos skolos išieškojimą prašė nukreipti į ieškovei R. B. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, esantį ( - ). Ieškovės R. B. ieškinį prašė atmesti (t. 3, b. l. 72-76, t. 6, b. l. 72-74).

8Ieškovas AB „Swedbank” nurodė, kad 1997-08-15 pasirašė su 86-ąja gyvenamojo namo statybos bendrija paskolos sutartį Nr. 3602005, kuria suteikė bendrijai 1 500 000 Lt paskolą, skirtą gyvenamojo namo, esančio ( - ) statybai. Bendrija paskolos sutartyje nustatytais terminais paskolos negrąžino, todėl bankas pradėjo priverstinį skolos išieškojimą iš bankui įkeisto turto. Atsakovams S. D. ir I. D. nuosavybės teise priklauso AB „Swedbank“ įkeistos patalpos, kurių plotas 129,10 kv. m., todėl šiam plotui tenka 54 403 Lt skolos. Pagal CK 6.205 straipsnį, 86-oji gyvenamojo namo statybos bendrija laikoma pažeidusia savo įsipareigojus pagal paskolos sutartį. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu, paskolos gavėjas turi grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą, kokią iš jo gavo ir procentus už naudojimąsi paskolos suma (1964 m. CK 176 str., CK 6.870, 6.873 str.). AB „Swedbank” remiasi 1964 m. CK 211 straipsniu, CK 4.171 straipsnio 9 dalimi, 4.172 straipsnio 1 dalimi, pagal kuriuos bankui įkeistą namą, padalinus į atskirus nuosavybės teisės objektus ir, atsakovams S. D. ir I. D. tapus dalies šių objektų – buto su terasa ir rūsiu bei garažo, savininkais, hipoteka liko galioti atsakovams priklausančiam nekilnojamajam turtui. Ieškovės R. B. nurodytu banko 2001-03-13 raštu Nr.03/1862 bankas neatsisakė nurodyto buto įkeitimo. Šiuo raštu notarų biurui AB „Swedbank” išreiškė sutikimą, kad tretysis asmuo J. L. parduotų ieškovei R. B. bankui įkeistą butą. Šio ginčo atveju netaikytinas Vyriausybės 1993-04-19 nutarimas Nr. 274, nes šis nutarimas reglamentuoja banko ir gyvenamojo namo statybos bendrijos pareigas tuo atveju, kai suteikiamas lengvatinis kreditas. Šiuo atveju bendrijai nebuvo suteiktas lengvatinis kreditas.

9Atsakovai S. D. ir I. D. nurodė, kad 1998-11-11 ir 1999-07-12 sudarė su bendrija gyvenamojo namo statybos bendrijos sutartis, kuriomis bendrija įsipareigojo pastatyti trijų kambarių butą ir garažą name, esančiame ( - ) o atsakovai įsipareigojo sumokėti bendrijai 139 000 Lt. Atsakovai sumokėjo bendrijai šią sumą ir bendrija perdavė atsakovams nuosavybės teisę į trijų kambarių butą Nr. 11 su terasa ir rūsiu tame name, taip pat į garažą, esantį ( - ). Namo, esančio ( - ) įkeitimo bankui sutartis 2001-12-05 Vilniaus I apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimi buvo pakeista, įkeičiant bankui tik šioje nutartyje nurodytą nekilnojamąjį turtą, tarp kurio nėra atsakovams priklausančio buto ir garažo, t. y. atsakovams priklausantis butas ir garažas šia hipotekos skyriaus nutartimi buvo išlaisvinti iš hipotekos. Vilniaus I apylinkės teismo hipotekos skyrius nepagrįstai 2005-12-28 banko prašymu, nesant atsakovų sutikimo, suvedė pakeitimus į hipotekos duomenų bazę apie atsakovams priklausančio buto ir garažo įkeitimą, tuo faktiškai nustatydamas hipoteką atsakovų turtui. Kadangi hipoteka atsakovų butui ir garažui nebuvo priverstinė, vien banko prašymo negalėjo užtekti įregistruoti hipoteką, o turėjo būti atsakovų vienašalis pareiškimas įkeisti turtą arba atitinkamas atsakovų ir banko susitarimas. Įregistruojant hipoteką, buvo pažeistos CK 1.5 straipsnio, 4.170 straipsnio 1 dalies bei 4.185 straipsnio normos.

10Ieškovė R. B. nurodė, kad butą, esantį ( - ) ji 2001-03-23 pirkimo-pardavimo sutartimi nusipirko iš trečiojo asmens J. L.. Šios sutarties 4 punkte įrašyta, kad parduodamas butas neįkeistas. 2006-03-15 ieškovė sužinojo, kad namas, kuriame yra perkamas butas, yra įkeistas bankui, todėl namo hipoteka apėmė ir jame esantį butą. Tačiau ieškovė turėjo tikslą įsigyti neįkeistą butą, todėl žodžiu su J. L. susitarė, kad pirks butą tik tuo atveju, jei bankas atsisakys buto įkeitimo. Kadangi J. L. buvo visiškai atsiskaitęs su bendrija už pastatytą butą, bankas 2001-03-13 raštu Nr.03/1852 atsisakė nuo bet kokių pretenzijų pagal įkeitimo sutartį J. L. atžvilgiu. Šį banko raštą ieškovė aiškina kaip atsisakymą nuo minėto buto hipotekos (CK 4.197 str. 3 d.).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 9 d. sprendimu:

131) nutraukė civilinės bylos dalį pagal ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimą priteisti iš atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 54 406 Lt skolos dalį, 12 procentų mokėjimo funkciją atliekančias metines palūkanas ir 5 procentų kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas; taip pat civilinės bylos dalį pagal ieškovo AB „Swedbank“ priešieškininį reikalavimą priteisti iš 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 59 459,54 Lt skolos dalį, 12 procentų mokėjimo funkciją atliekančias metines palūkanas ir 5 procentų kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas;

142) iš dalies patenkino ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimą dėl skolos su palūkanomis išieškojimo nukreipimo į atsakovams S. D. ir I. D. priklausantį nekilnojamąjį turtą bei į ieškovei R. B. priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. tęsti atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos likusios skolos pagal 1997-08-15 paskolos sutartį išieškojimą ieškovo AB „Swedbank“ naudai iš atsakovams S. D. ir I. D. priklausančio buto, esančio ( - ), ir garažo G-2, esančio ( - ) taip pat iš ieškovei R. B. priklausančio buto, esančio ( - ) pagal eiliškumą, nustatytą Vilniaus I apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-01 nutartimi Nr. 618NE/2005, o likusią reikalavimo dalį atmetė;

153) atmetė atsakovų S. D. ir I. D. priešieškinio reikalavimą panaikinti hipoteką buto, esančio ( - ) ir garažo G-2, esančio ( - );

164) atmetė ieškovės R. B. ieškinio reikalavimą pripažinti pasibaigusia hipoteką buto, esančio ( - ) ir išregistruoti ją iš hipotekos registro;

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-10-08 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-919/2003 išaiškino 1993-04-19 Vyriausybės nutarimu Nr. 274 patvirtintos Gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos (toliau – Tvarka) 16 punkto taikymą pagal analogiją, sprendžiant bendrijos nario, nepasinaudojusio paskola butui statyti arba grąžinusio paskolą, buto hipotekos išregistravimo klausimą. Gyvenamasis namas, esantis ( - ) buvo priimtas naudoti 2000-03-29 aktu (byla Nr.10-1-02016-04, t. 1, b.l. 23-26). Tuo metu galiojusi minėtos tvarkos 16 punkto redakcija numatė, kad, pastačius gyvenamąjį namą ir nustatyta tvarka patvirtinus jo priėmimo naudoti aktą, bendrija su tais bendrijos nariais, kurie pasinaudojo lengvatiniu kreditu butui statyti, sudaro skolos perkėlimo sutartį (kreditoriui sutikus) (16 p. 2 d.); su bendrijos nariais, su kuriais sudaryta skolos perkėlimo sutartis, sudaroma atskira buto įkeitimo sutartis (16 p. 4 d.); bendrijos nario, kuris nepasinaudojo lengvatiniu kreditu butui statyti arba grąžino kreditą, buto įkeitimas (hipoteka) išregistruojamas (16 p. 5 d.). Banko pareiškimo dėl baudžiamosios bylos iškėlimo duomenimis nustatyta, kad atsakovams S. D. ir I. D. priklausančio 129,10 kv. m. nekilnojamojo turto statybos kaina yra apie 225 750 Lt (atsakovai bendrijai sumokėjo 139 000 Lt), o ieškovei R. B. priklausančio 141,10 kv. m. nekilnojamojo turto mažiausia statybos kaina yra apie 246 750 Lt (tretysis asmuo J. L. sumokėjo bendrijai 71 500 Lt). Byloje nėra įrodymų, kad bendrija būtų surinkusi iš atsakovų S. D. ir I. D., taip pat trečiojo asmens J. L. papildomus įnašus, atsižvelgiant į padidėjusią šiems asmenims pastatyto nekilnojamojo turto statybos kainą. Nei atsakovai S. D. ir I. D., nei tretysis asmuo J. L., nei ieškovė R. B. nėra sumokėję tiesiogiai bankui paskolos dalies, panaudotos jiems priklausančiam nekilnojamajam turtui pastatyti. Teismo teigimu, atsakovams S. D. ir I. D., taip pat ieškovei R. B. priklausančiam nekilnojamajam turtui name, esančiame ( - ) pastatyti buvo panaudota 1 500 000 Lt paskola, šiam nekilnojamajam turtui pastatyti tenkanti paskolos dalis bankui nėra grąžinta, todėl nėra pagrindo panaikinti hipotekos atsakovams ir ieškovei priklausančiam nekilnojamajam turtui; nė su vienu bendrijos nariu nebuvo pasirašyta skolos perkėlimo sutartis, nebuvo sudarytos ir atskiros butų, esančių tame name, įkeitimo sutartys tarp banko ir šių butų savininkų, o šis gyvenamasis namas liko įkeistas bankui 1997-08-15 turto įkeitimo sutarties ir 1997-12-19 susitarimo pagrindu. Nurodė, jog CK 4.172 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, hipotekos reikalavimas nedalijamas ir lieka galioti visiems po padalijimo suformuotiems nekilnojamiems daiktams, todėl nelaikytina, kad 2001-12-05 nutartimi buvo panaikinta hipoteka gyvenamojo namo daliai, kurioje yra atsakovams S. D. ir I. D. priklausantis butas ir garažas, kadangi neegzistavo CK 4.197 straipsnyje numatyti hipotekos pasibaigimo pagrindai. Hipoteka gali baigtis, kai hipotekos kreditorius hipotekos atsisako (CK 4.197 str. 3 d.). Hipotekos atsisakymas yra vienašalis sandoris, todėl, aiškinant 2001-03-13 raštą, turi būti nagrinėjama, kokia banko valia buvo išreikšta šiame rašte, o ne kaip šį raštą suprato ieškovė (CK 6.193 str. 1 d.). Teismo nuomone, 2001-03-13 raštu bankas išreiškė sutikimą, kad būtų parduotas trečiajam asmeniui priklausantis butas, o ne atsisakė hipotekos šiam butui. Rašte įrašytas banko teiginys, kad bankas neturi pretenzijų J. L. turto atžvilgiu pagal įkeitimo sutartį, esant kitoms aukščiau nurodytoms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į banko elgesį po šio rašto surašymo (bankas nuosekliai siekė nukreipti išieškojimą ne ginčo tvarka į butą, esantį ( - ) nėra pakankamas padaryti išvadą, kad šiuo raštu bankas turėjo tikslą atsisakyti J. L. priklausančio buto įkeitimo.

18Teismo teigimu, nekilo ginčas dėl bendrijos skolos bankui dydžio, kuris nagrinėtinas ginčo teisenos tvarka (Hipotekos registro steigimo įstatymo 3 str. 3 d. 2 p.). Todėl nutrauktina bylos dalis dėl reikalavimo priteisti iš bendrijos skolą pagal 1997-08-15 paskolos sutartį (CPK 293 str. 3 p.).

19Konstatavo, jog, ginčo teisenos tvarka išnagrinėjus atsakovų S. D. ir I. D. reikalavimą panaikinti buto, esančio ( - ) ir garažo G-2, esančio ( - ) hipoteką, taip pat ieškovės R. B. pareikštą reikalavimą pripažinti pasibaigusia buto, esančio ( - ), hipoteką ir atmetus šiuos reikalavimus, likusios bendrijos skolos išieškojimas tęstinas iš bankui įkeisto nekilnojamojo turto, tarp jo ir iš atsakovams bei ieškovei priklausančio bankui įkeisto nekilnojamojo turto, pagal išieškojimo eiliškumą, nustatytą Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-01 nutartimi.

20III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

22Apeliaciniu skundu ieškovė R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimo dalį dėl reikalavimo pripažinti pasibaigusia buto, esančio ( - ) hipoteką ir išregistruoti ją iš hipotekos registro bei priimti naują sprendimą – patenkinti šį R. B. ieškinį: pripažinti buto hipoteką pasibaigusia ir išregistruoti ją iš hipotekos registro (t. 6, b. l. 103-107). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231.

242001-03-13 AB „Swedbank“ raštas Nr. 03/1852 yra vienašalis sandoris ir teisiniu požiūriu jis prilyginamas ofertai. Rašte išreikšta banko valia turi būti aiškinama ne vien taip, kaip ją suprato valią išreiškiantis asmuo, bet ir taip, kaip ją suprato adresatas (akceptantas). Šiuo atveju banko oferta sukėlė teisines pasekmes, t. y. sąlygojo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, rašto adresatams padarius išvadą, kad butas neapsunkintas įkeitimu. Vilniaus apygardos teismo pritaikytas subjektyvus rašto aiškinimo metodas sudarė sąlygas atsakovui pateikti savo valią tokiu aspektu, koks jam yra naudingiausias ginčo sąlygomis;

252.

26J. L., kuris nuosavybės teise turėjo tik butą, esantį ( - ) negalėjo šio rašto suprasti kitaip, nei kad atsisakoma būtent nuo jo buto hipotekos, kadangi už šį butą buvo visiškai atsiskaitęs su 86-ąja gyvenamojo namo statybos bendrija. Rašte minimą banko teiginį, kad įkeitimo teisė lieka galioti naujajam turto savininkui, apeliantė ir J. L. suprato tik kaip bendrą formuluotę dėl likusio pastato, kuriame yra butas, hipotekos išlikimo. Notarė, tvirtindama pirkimo – pardavimo sutartį, taip pat suprato, kad bankas atsisakė nuo įkeitimo teisės į butą, todėl patvirtino minėtą pardavėjo pareiškimą, kad butas nėra įkeistas;

273.

28Vilniaus apygardos teismo pozicija, kad paskolos dalis bankui nėra grąžinta ir todėl nėra pagrindo panaikinti hipotekos R. B. priklausančiam turtui, yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi R. B. pagal 2001-03-23 buto pirkimo – pardavimo sutartį yra pilnai atsiskaičiusi ir šią sutartį sudarė žinodama, kad buto pardavėjas J. L. už perkamą butą 86-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai taip pat yra visiškai atsiskaitęs.

29Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Swedbank” prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimo dalį, kuria buvo nutraukta byla pagal AB „Swedbank” reikalavimą priteisti iš atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 54 406 Lt skolos, 12 procentų mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas ir 5 procentų kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas bei pagal AB „Swedbank” reikalavimą priteisti iš atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 59 459,54 Lt skolos, 12 procentų mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas ir 5 procentų kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą, kuriuo patenkinti AB „Swedbank” reikalavimus 86-osios gyvenamojo namų statybos bendrijai dėl skolos ir palūkanų priteisimo arba AB „Swedbank” reikalavimus šioje dalyje palikti nenagrinėtais, grąžinti AB „Swedbank” permokėtą žyminį mokestį už reikalavimus, pareikštus pirmojoje instancijoje, priteisti iš atsakovų 86-osios gyvenamojo namų statybos bendrijos, S. D., I. D. ir R. B. AB „Swedbank” naudai lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje (t. 6, b. l. 140-145). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

301. Ieškovas AB „Swedbank” pareiškė ieškinį 86-osios gyvenamojo namų statybos bendrijai, S. D., I. D. ir R. B., vykdydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-03-17 nutartį Nr. 80G/128/2005 ir Lietuvos Respublikos hipotekos steigimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą, todėl apygardos teismas neturėjo teisės ir pagrindo remtis CPK 293 straipsnio 3 punktu bei nutraukti bylą pagal AB „Swedbank” ieškinį dalyje dėl skolos priteisimo. Iki šios bylos ginčas tarp AB „Swedbank” ir gyvenamojo namo statybos bendrijos dėl skolos pagal 1997-08-15 pasirašytą paskolos sutartį nebuvo nagrinėtas, nes išieškojimas iš įkeisto turto vertės per hipoteką yra neginčo procedūra ir vykdomas neginčo tvarka. Teismas, nustatęs, kad nėra ginčo dėl ieškovo ir atsakovų dėl 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos skolos, turėjo šį reikalavimą patenkinti arba palikti nenagrinėtu ir grąžinti AB „Swedbank“ sumokėtą žyminį mokestį. Teismui nutraukus bylą pagal AB „Swedbank“ reikalavimus 86-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai dėl skolos ir palūkanų priteisimo, buvo užkirstas kelias AB „Swedbank“ inicijuoti bylas dėl 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos skolos priteisimo;

312. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad hipotekos procedūros buvo sustabdytos, gavus S. D. ir I. D. prieštaravimus dėl priverstinio skolos išieškojimo, t. y. nebuvo priimta nutartis dėl 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos skolos išieškojimo, parduodant S. D. ir I. D. nuosavybės teise priklausantį turtą, ir nebuvo nustatytas išieškotinos skolos dydis. Todėl hipotekos byla dėl 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos skolos AB „Swedbank“ išieškojimo, parduodant S. D. ir I. D. nuosavybės teise priklausantį turtą, nepasibaigė. Tai patvirtina ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-03-17 nutartis, kurioje nurodyta, kad priverstinis skolos išieškojimas, parduodant S. D. ir I. D. nuosavybės teise priklausantį turtą, sustabdomas.

32Apeliaciniu skundu atsakovai (ieškovai pagal priešieškinį) S. D. ir I. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė atmesti S. D. ir I. D. priešieškinio reikalavimą panaikinti buto, esančio ( - ) ir garažo G-2, esančio ( - ) hipoteką, taip pat panaikinti sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė tenkinti iš dalies ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimą 54 403 Lt skolos su palūkanomis išieškojimą nukreipti į atsakovams S. D. ir I. D. priklausantį nekilnojamąjį turtą, tęsti atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos visos likusios skolos pagal 1997-08-15 paskolos sutartį išieškojimą ieškovo AB „Swedbank“ naudai iš atsakovams S. D. ir I. D. priklausančio turto, esančio minėtame pastate, bei priimti naują sprendimą – ieškovų S. D. ir I. D. pareikštą priešieškinį atsakovui AB „Swedbank“ patenkinti, panaikinti aukščiau nurodyto buto ir garažo hipoteką, priteisti iš atsakovo AB „Swedbank“ patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 6, b. l. 112-117). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

331. S. D. ir I. D. visiškai atsiskaitė už įsigytą butą su garažu, nesinaudojo banko paskola ar jos dalimi, todėl nebuvo pagrindo įkeisti ir nebuvo įkeistas S. D. ir I. D. įsigytas butas su garažu. Nurodytas aplinkybes patvirtina 2000-11-20 ir 2000-12-19 bendrijos išduotos pažymos ir perdavimo – priėmimo aktas, taip pat aplinkybė, kad nebuvo sudaryta su atsakovais paskolos perkėlimo sutartis, atsakovams nuosavybės teisė į butą su garažu buvo perduota ne po skolos perkėlimo sutarties pasirašymo, bet sumokėjus bendrijai 139 000 Lt ir taip visiškai atsiskaičius su bendrija, bei tai, kad nebuvo įregistruota įsigyto buto su garažu įkeitimo sutartis;

342. Vadovaujantis ikiteisminio tyrimo metu pateiktais skaičiavimais, negalima objektyviai nustatyti individualios buto ar garažo kainos, už kurią buvo parduotas butas ar garažas bendrijos nariui, , kadangi kiekvieno buto ir garažo statybos kaštai skiriasi. Dėl šios priežasties visų išlaidų gyvenamojo namo statybai matematinis padalijimas iš bendro namo ploto, siekiant nustatyti 1 kv.m. namo ploto kainą, yra neobjektyvus;

353. AB „Swedbank“ įstatymų nustatyta tvarka neskundė Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2001-12-05 nutarties, tokiu būdu sutikdamas su įkeitimo perkėlimu. Praėjus beveik penkeriems metams po šios nutarties priėmimo, AB „Swedbank“ neturėjo teisinio pagrindo reikalauti, o Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius registruoti atsakovams nuosavybės teise priklausančio buto ir garažo hipoteką;

364. 2003-12-15 išduotame Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus pažymėjime patvirtinta, kad S. D. neįrašytas įkeitimo objekto savininku nei viename hipotekos (įkeitimo) dokumente. Pagal CK 4.188 straipsnį, jeigu hipotekos lakšto tekstas nesutampa su hipotekos registro įrašu, sprendžiamąją galią turi hipotekos registro įrašas, todėl laikytina, kad hipotekos registro įrašai yra teisingi, turintys sprendžiamąją galią;

375. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2005-12-30 S. D. ir I. D. butui ir garažui hipoteką įregistravo be teisinio pagrindo, pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, reglamentuojančias hipotekos įregistravimą. Tam, kad sutartinė hipoteka galėtų būti įregistruota, tarp AB „Swedbank“ ir S. D. ir I. D. turėjo būti sudaryta sutartis arba pateiktas įkeičiamo daikto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti butą ir garažą (CPK 4.185 str. 1 d.). Šiuo atveju sutarties ar vienašalio pareiškimo nebuvo. Priimant 2005-12-30 nutartį, nebuvo 2001-10-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ 62 punkte nurodytų aplinkybių, todėl hipotekos registro pakeitimai negalėjo būti atlikti. Nepagrįstai įregistravus įkeitimą, buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos (CK 4.185 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ V skyriaus „Hipotekos įregistravimas“ 29-83 punktų nuostatos), kurių pažeidimas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2005-12-30 nutartimi atsakovams priklausančio buto ir garažo hipotekos įregistravimą daro negaliojančiu;

386. Teismas netenkino AB „Swedbank” ieškinio reikalavimų, tačiau, peržengdamas reikalavimų ribas, nusprendė tęsti visos skolos, o ne 54 403 Lt, kaip to reikalavo AB „Swedbank“ ieškinyje, išieškojimą iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-01 nutartyje numatytų objektų pagal numatytą eiliškumą, ir ne iš AB „Swedbank” ieškinyje nurodyto konkretaus turto, konkrečia apimtimi.

39Atsiliepimu į R. B., S. D. ir I. D. apeliacinius skundus AB „Swedbank“ prašo atmesti R. B., S. D. ir I. D. apeliacinius skundus, Vilniaus apygardos teismo 2010-02-09 sprendimą apeliantų skundžiamoje apimtyje palikti nepakeistu, priteisti iš atsakovų 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos, S. D., I. D. ir R. B. AB „Swedbank“ naudai lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje (t. 6, b. l.157-162). Nurodo šiuos argumentus:

401. AB „Swedbank“ 2001-03-13 sutikimas dėl turto pardavimo Nr. 03/1862 buvo adresuotas notarui, tvirtinančiam buto, esančio ( - ) pirkimo pardavimo sutartį, jame buvo išreikštas leidimas parduoti įkeistą butą, buvo nurodyta, kad pardavėjas jokių asmeninių prievolių tuo metu AB „Swedbank“ atžvilgiu neturėjo, ir pažymėta, kad įkeitimas seka paskui parduodamą daiktą. 2001 m. kovo 23 d. sutarties pasirašymo metu galiojusio Hipotekos įstatymo 10 str. ir šiuo metu galiojantis CK 4.172 straipsnis nustato, kad padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, hipotekos reikalavimas nedalomas ir lieka galioti visiems po padalijimo suformuotiems nekilnojamiesiems daiktams. Kadangi 2001 m. kovo 13 d. ir 2001 m. kovo 23 d. galiojęs Lietuvos Respublikos Hipotekos įstatymo 59 straipsnis numatė specialią hipotekos atsisakymo ir pranešimo apie tokį atsisakymą įkaito davėjui procedūrą, J. L. ir R. B. privalėjo suprasti, kad AB „Swedbank“ 2001-03-13 sutikimu dėl turto pardavimo Nr. 03/1862 sutiko, kad būtų parduotas aukščiau nurodytas butas, o ne atsisakė šio buto hipotekos;

412. S. D. ir I. D. bei 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 1999-07-12 sutarties 4 punkte S. D. ir I. D. sutartais terminais nesumokėjus reikalingų piniginių sumų, jie privalėtų mokėti palūkanas, nustatytas AB „Swedbank“. Šios sutarties 7 punkte numatyta, kad S. D. ir I. D. įsipareigojo laikytis 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos įstatų ir visuotinio bendrijos narių susirinkimų nutarimų, todėl jie, būdami atidūs ir rūpestingi, privalėjo domėtis bendrijos visuotinių narių susirinkimų protokolais ir taip pat išsiaiškinti, kodėl jie turi mokėti palūkanas, nustatytas AB „Swedbank“ valdybos nutarimu;

423. Kadangi hipotekos panaikinimas yra klausimo sprendimas iš esmės, 2001-12-05 nutartimi Nr. K-1328/2001 hipoteka S. D. ir I. D. nuosavybės teise priklausančiam turtui negalėjo būti panaikinta, minėta nutartimi tik buvo padaryti procedūriniai pakeitimai hipotekos registre;

434. Ieškovai, remdamiesi savo apeliacinio skundo logika, privalėjo ginčyti 2006-01-05 nutartį Nr. 618NE/2005, jeigu ji, apeliantų nuomone, sukūrė hipoteką, o kadangi to nepadarė, nėra pagrindo naikinti hipoteką, sukurtą apeliantų neskundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimi. Kadangi S. D. ir I. D. nenurodė ginčijamo sandorio negaliojimo pagrindų ir kuri hipoteka yra ginčijama, jų apeliacinis skundas turi būti atmestas;

445. Kadangi S. D. ir I. D. įsigijo butą ir garažą jau įkeistame pastate, kurį pastačius ir suformavus naujus turtinius vienetus, hipotekos reikalavimas atsirado visiems naujai suformuotiems nekilnojamojo turto objektams, tarp jų ir butui, esančiam ( - ) bei garažui G-2, o 86 GNSB savo įsipareigojimų AB „Swedbank“ iki šiol neįvykdė, S. D. ir I. D. reikalavimai dėl minėto buto ir garažo hipotekos panaikinimo yra nepagrįsti ir pagrįstai buvo netenkinti;

456. Pagrindų išregistruoti hipoteką iš hipotekos registro sąrašas yra baigtinis, nagrinėjamoje byloje nėra nei vieno iš hipotekos pasibaigimo pagrindų, todėl išregistruoti ginčo buto hipoteką galima tik pripažinus 1997-08-15 turto įkeitimo sutartį Nr. 3602005 negaliojančia (visą arba tam tikroje apimtyje). Kadangi nebuvo pareikštas reikalavimas pripažinti 1997-08-15 turto įkeitimo sutartį Nr. 3602005 negaliojančia, ji nėra pripažinta negaliojančia ir turi šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.);

467. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A47-13/2005 yra konstatavęs, kad AB „Swedbank“ ir 86-oji gyvenamojo namo statybos bendrijos paskoliniuose santykiuose, atsiradusiuose remiantis 1997-08-15 paskolos sutartimi Nr. 3602005, negalima taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl gyvenamųjų namų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo", nes 86-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai suteikta paskola nebuvo lengvatinė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutartyje pažymėta, kad Lietuvos teisinėje sistemoje turi būti taikomas teisminis precedentas, todėl teismas šioje byloje turi atsižvelgti į Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A47-513/2005 nustatytas faktines aplinkybes.

47R. B. atsiliepimu į S. D. ir I. D. bei AB „Swedbank“ apeliacinius skundus prašo tenkinti atsakovų S. D. ir I. D. apeliacinį skundą, sutinka su šiame skunde nurodytais argumentais, o AB „Swedbank“ apeliacinį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į reikalavimų skirtingą pobūdį ir turinį (t. 6, b. l. 164-165).

48Atsiliepimu į R. B. ir AB „Swedbank“ apeliacinius skundus atsakovai S. D. ir I. D. prašo tenkinti ieškovės R. B. apeliacinį skundą, o AB „Swedbank“ apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra (t. 6, b. l. 167-168).

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Atsakovų S. D. ir I. D. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, ieškovų R. B. ir AB „Swedbank“ apeliaciniai skundai netenkintini.

51Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.).

52Bylos duomenimis nustatyta, kad 86-oji gyvenamojo namo statybos bendrija (toliau – bendrija, GNSB) yra fizinių asmenų susivienijimas, siekiantis jos narius aprūpinti butais. Bendrija turėjo sukaupti tiek lėšų, kad jų užtektų pastatyti jos narių butams daugiabučiame name ( - ). Šiam tikslui pasiekti buvo renkamos bendrijos narių lėšos, be to, paimta paskola, t. y. 1997-06-26 bendrijos narių susirinkime buvo nuspręsta imti 1 500 000 Lt paskolą, skirtą baigti gyvenamojo namo, esančio duomenys neskelbtini), statybą.

53AB „Swedbank“ ir 86-oji gyvenamojo namo statybos bendrija 1997-08-15 sudarė paskolos sutartį, kuria bankas suteikė bendrijai 1 500 000 Lt paskolą, skirtą aukščiau nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo statybai, o bendrija įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2002-06-25. 1997-08-15 turto įkeitimo sutartimi bendrija įkeitė bankui 1 748,19 kv. m. bendro naudingo ploto paminėtą nebaigtą statyti gyvenamąjį namą. Minėtos sutarties 8 punkte numatyta, kad ši sutartis galioja iki visiško 1997-08-15 paskolos sutarties Nr. 3602005 sąlygų įvykdymo, t. y. iki 2002-06-25, tačiau, jeigu skolininkas iki sutartyje numatyto termino su banku neatsiskaito, ši sutartis lieka galioti iki galutinio atsiskaitymo su banku. 1997-12-19 susitarimu turto įkeitimo sutartis buvo pakeista, nurodant, kad bankui įkeisto nebaigto statyti gyvenamojo namo bendras naudingas plotas - 2 362,02 kv. m. Bendrijai neįvykdžius prievolės grąžinti paskolą paskolos sutartyje nustatytais terminais, buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš bankui įkeisto turto.

54Atsakovai S. D. ir I. D. 1998-11-11 bei 1999-07-12 sudarė su bendrija gyvenamojo namo statybos bendrijos sutartis, kuriomis bendrija įsipareigo pastatyti už S. D. ir I. D. lėšas garažą ir trijų kambarių butą Nr. 11 name, esančiame ( - ) o S. D. ir I. D. įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatytu terminu nurodytą kainą. Sutartyse buvo numatyta „orientacinė“ garažo kaina – 19 000 Lt, ir „orientacinė“ buto kaina – 120 000 Lt. S. D. ir I. D. sumokėjo bendrijai 139 000 Lt (t. y. „orientacinę“ kainą), o bendrija 2000-11-20 ir 2000-12-29 išdavė pažymas, patvirtinančias, kad S. D. ir I. D. visiškai atsiskaitė su bendrija už pastatytą terasą, trijų kambarių butą su rūsiu ir garažą, taip pat perdavė jiems nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą.

55Trečiasis asmuo J. L. 1999-08-04 sudarė su bendrija gyvenamųjų namų statybos bendrijos sutartį, kuria bendrija įsipareigojo už J. L. lėšas pastatyti dviejų kambarių butą Nr. 9 name, esančiame ( - ) Sutartyje buvo numatyta „orientacinė“ buto kaina – 71 500 Lt. Bendrija 1999-12-13 išdavė pažymą, kad J. L. visiškai atsiskaitė su bendrija už pastatytą dviejų kambarių butą ir sandėlį, t. y. sumokėjo 71 500 Lt („orientacinę“ kainą), taip pat perdavė J. L. nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį turtą. 2001-03-23 sutartimi J. L. minėtą butą pardavė R. B., o šios sutarties 7 punkte nurodyta, kad, vadovaujantis 1964 m. CK 211 str., įkeitimo teisė lieka galioti naujajam turto savininkui.

562001-12-05 buvo pakeista gyvenamojo namo, esančio ( - ) hipoteka, padalijant namą į 22 nekilnojamuosius daiktus, kurie įkeičiami atskirai. Į 2001-12-05 įkeistų 22 nekilnojamųjų daiktų sąrašą nebuvo įrašyti S. D. ir I. D. butas bei garažas, tačiau Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-05 nutartimi S. D. ir I. D. butas ir garažas įrašyti į įkeistų patalpų sąrašą, minėta nutartimi nustatytas išieškojimo eiliškumas, pirmąja eile išieškojimą nukreipiant į S. D. ir I. D. turtą.

57Atsakovai ir tretysis asmuo, būdami gyvenamojo namo statybos bendrijos nariai, privalėjo laikytis bendrijos įstatų ir visuotinio bendrijos narių susirinkimų nutarimų. Jie, būdami atidūs ir rūpestingi, privalėjo domėtis bendrijos visuotinių narių susirinkimų sprendimais. Šią bendrijos narių pareigą yra nustatęs ir kasacinis teismas, nurodydamas, kad gyvenamųjų namų statybos bendrija yra fizinių asmenų susivienijimas, siekiantis jos narius aprūpinti butais. Šiam tikslui pasiekti kaupiamos ir naudojamos statytojų (bendrijos narių ar kitų asmenų, kurie sutarčių su bendrija pagrindu sutiko dalyvauti gyvenamojo namo statyboje) lėšos; jų kaupimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja įstatymai, bendrijos įstatai, bendrijos sutartys su nariais ar kitais asmenimis, kurie, minėta, sutarčių su bendrija pagrindu sutiko dalyvauti gyvenamojo namo statyboje. Butų statybai yra sudaromos sutartys su rangovais. Bendrijos tikslui pasiekti turi būti sukaupta pakankamai lėšų, t. y. toks jų kiekis, kad finansinių išteklių užtektų butams pastatyti – parengimo darbams ir projektavimui, medžiagų pirkimui, statybos darbams ir kitoms pridėtinėms išlaidoms. Užbaigus statybą surinktomis lėšomis turi būti atsiskaityta su visais kreditoriais. Pažymėjo, kad asmuo, nepriklausomai nuo to, yra jis bendrijos narys ar ne (t. y. gyvenamojo namo statyboje dalyvauja statybos rangos sutarties pagrindu), turi pareigą domėtis bendrijos (kaip statytojų daugeto atstovės), veikiančios per savo valdymo organus, veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2008, 2007 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2007).

58Nėra pagrindo nesutikti su apygardos teismo išvada, kad suteikta paskola buvo panaudota ir bendrijos narių S. D., I. D. ir J. L. butų statybai.

59Iš bylos duomenų matyti, kad 1997-08-15 paimtos 1 500 000 Lt paskolos tikslas buvo statyba daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame S. D., I. D. ir J. L. įsigijo aukščiau nurodytus butus ir garažą. Ši sutartis buvo sudaryta iki S. D., I. D. ir J. L. įsigijo minėtus objektus šiame name. Byloje nėra ginčo, jog bendrija pagal 1997-08-15 paskolos sutartį bankui yra skolinga 441 630 Lt. Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-1-02016-04 nustatyta, kad bendrijai suteiktos bankų paskolos bei butų statybai surinktos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį, t. y. vykdyti nurodytų objektų statybą. Savalaikiam paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui bendrijoje nebuvo sukaupta pakankamai lėšų. Be to, net baudžiamosios bylos tyrimo metu nebuvo galimybės nustatyti, ar kurie nors (ir kokie) bendrijos nariai nesinaudojo paskolos lėšomis. Todėl teismas turėjo pagrindo teigti, kad kiekvienas bendrijos narys pasinaudojo banko paskola proporcingai jo statomo buto plotui, o apeliantai nepateikė šią išvadą paneigiančių įrodymų (CPK 176 str., 178 str., 314 str.).

60Bendrija, baigus statyti gyvenamąjį namą, turi surinkti tiek lėšų, kad užtektų atsiskaityti su kreditoriais. Pagal bendrijos sutartis dėl lėšų panaudojimo buvo nustatytos preliminarios būsto statybos kainos, vadinasi, įnašų dydis nebuvo galutinis. Minėtose sutartyse nustatyta, kad nekilnojamojo turto objektų kaina gali būti koreguojama. Ikiteisminio tyrimo medžiagos ir šios bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamojo namo statybos bendrijos sutartyse nurodyta orientacinė statomo nekilnojamojo turto kaina padidėjo dėl objektyvių priežasčių – užsitęsusios ir dėl to pabrangusios statybos, sutrikusių lėšų iš bendrijos narių surinkimo, mokėtinų netesybų. Byloje nėra įrodymų, kad bendrija būtų surinkusi iš atsakovų S. D., I. D. ir J. L. papildomus įnašus, atsižvelgiant į padidėjusią šiems asmenims pastatyto nekilnojamojo turto statybos kainą, nors bylos duomenimis nustatyta, kad buvo tokia praktika, t. y. kiti šio gyvenamojo namo butų savininkai papildomai sumokėjo bankui už įsigytą turtą.

61Priešingu atveju būtų pažeistas gyvenamojo namo statybos bendrijos narių lygybės principas, kadangi, patenkinus apeliantų reikalavimus, bankas įgytų teisę nukreipti bendrijai suteiktos ir negrąžintos paskolos dalies išieškojimą į gyvenamojo namo butų savininkams, papildomai sumokėjusių padidėjusią jiems priklausančios nuosavybės kainą, butus, nors jie nebeturi jokių turtinių įsipareigojimų nei bendrijai, nei bankui.

62Be to, sudarant gyvenamųjų namų statybos bendrijos sutartis, gyvenamasis namas, esantis ( - ),jau buvo įkeistas bankui 1997-08-15 turto įkeitimo sutartimi. Įkeisto turto nuosavybės teisei perėjus iš įkaito turėtojo kitam asmeniui, įkeitimo teisė lieka galioti (1964 m. CK 211 str.). Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir galiojančio CK 4.172 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad, padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, hipotekos reikalavimas nedalijamas ir lieka galioti visiems po padalijimo suformuotiems nekilnojamiems daiktams.

63Todėl neturi pagrindo S. D., I. D. ir R. B. apeliacinių skundų motyvai, jog, apeliantams, jų teigimu, atsiskaičius su bendrija, t. y. sumokėjus sutartyse nustatytą preliminarią kainą, minėti butai bei garažas turėjo būti išlaisvinti iš hipotekos. Minėta, kad pagal paskolos sutartį, įkeitimo sutartis lieka galioti iki bendrija galutinai atsiskaitys su banku, o bendrijos paskolos dalis bankui nėra grąžinta, dėl to teismas neturėjo pagrindo panaikinti hipotekos aukščiau nurodytiems nekilnojamiesiems daiktams, priklausantiems apeliantams S. D., I. D. ir R. B..

64Beje, kasacinis teismas suformuotoje teismų praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad, nors įkeitimo teisė yra daiktinė teisė, bet pagal savo paskirtį ji tarnauja pagrindinės prievolės užtikrinimui, todėl įkeitimo teisė (hipoteka) ir kitos papildomos (šalutinės) teisės, atsirandančios iš pradinės prievolės, gali pasibaigti, pasibaigus pagrindinei prievolei CK šeštosios knygos IX skyriuje numatytais prievolių pabaigos pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-865/2002, 2007 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2007). Kadangi nekilnojamojo turto įkeitimo teisė įgyjama įregistravus sutartinę ar priverstinę hipoteką, tikslu užtikrinti pagrindinės prievolės tinkamą įvykdymą, tai tik pasikeitimai pagrindinėje prievolėje ir įkeitimo santykiuose sudaro pagrindą pakeisti hipotekos registro duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1195/2002).

65Nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo sprendimo ar paneigti aukščiau paminėtus bei apygardos teismo nurodytus motyvus ir S. D. bei I. D. skundo nuoroda, kad bankas, neskųsdamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2001-12-05 nutarties, kuria į įkeistų nekilnojamųjų daiktų sąrašą nebuvo įrašyti S. D. ir I. D. butas ir garažas, sutiko su turto hipotekos pasibaigimu. Nėra pagrindo teigti, kad 2001-12-05 nutartimi buvo panaikinta hipoteka S. D. ir I. D. priklausančiam butui ir garažui, kadangi neegzistavo CK 4.197 straipsnyje numatyti hipotekos pasibaigimo pagrindai. Šios pozicijos laikosi ir Aukščiausiasis Lietuvos Teismas, minėtoje kasacinėje byloje konstatavęs, kad, vadovaujantis CK 4.172 ir 4.173 straipsnių nuostatomis, tiek padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, tiek įkeistus daiktus sujungus, hipoteka išlieka, o nekilnojamojo turto sujungimas ir padalijimas nėra pagrindas baigti hipoteką, visais atvejais hipoteka seka paskui turtą, nepriklausomai nuo hipotekos sandorio šalių valios.

66Be to, Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjamoje byloje 2009-03-03 nutartyje yra nurodęs, kad bankas 2001-03-13 sutikime dėl turto pardavimo neatsisakė parduoto R. B. buto su rūsiu hipotekos, o butas liko įkeistas, nes įkeistas visas namas. Šiame banko rašte nurodyta, kad namas, kuriame yra parduodamas J. L. turtas, yra įkeistas ir įkeitimo teisė lieka galioti naujam turto savininkui. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, bankui aiškiai nurodžius, kad minėtas raštas yra sutikimas dėl turto pardavimo, o įkeitimo teisė lieka galioti naujam turto savininkui, protingas ir apdairus žmogus negalėjo nesuprasti, jog bankas neatsisako J. L. turto hipotekos.

67Nepagrįsti ir apelianto AB „Swedbank“ argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės ir pagrindo vadovautis CPK 293 straipsnio 3 punktu, nutraukdamas dalį bylos. CPK 293 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

68Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjos 2002-02-15 nutartis Nr. 1532V/2001 dėl turto priverstinio pardavimo iš varžytynių yra vertinama kaip įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimo priteisti skolą ir palūkanas pagal kredito sutartį iš atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2010).

69Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuorodomis, kad hipotekos skyriaus teisėjo įsiteisėjusiomis nutartimis yra nustatytas bendrijos skolos dydis pagal paskolos sutartį ir nekilo ginčo dėl skolos bankui dydžio, todėl pagrįstai nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo priteisti iš bendrijos skolą pagal 1997-08-15 paskolos sutartį CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu.

70Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovai S. D. ir I. D. apeliaciniame skunde pagrįstai nurodo, kad teismas skundžiamame sprendime peržengė AB „Swedbank“ ieškinio reikalavimų ribas. Apygardos teismas, iš dalies tenkindamas AB „Swedbank“ reikalavimus, nurodė tęsti bendrijos visos likusios skolos, o ne 54 403 Lt ir 59 459,54 Lt skolos, kaip AB „Swedbank“ prašė ieškinyje ir priešieškinyje, pagal 1997-08-15 paskolos sutartį išieškojimą ieškovo AB „Swedbank” naudai iš atsakovams S. D. ir I. D. priklausančio buto ir garažo, taip pat iš ieškovei R. B. priklausančio buto pagal eiliškumą, nustatytą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-01 nutartimi Nr.618NE/2005. Dėl pasakyto, pakeistinas apygardos teismo sprendimas, panaikinant šią teismo sprendimo dalį bei nustatant, kad ieškovo AB „Swedbank“, reikalavimo dėl 54 403 Lt skolos su palūkanomis išieškojimas nukreiptinas į atsakovams S. D. ir I. D. priklausantį aukščiau nurodytą nekilnojamąjį turtą, taip pat reikalavimo dėl 59 459,54 Lt skolos su palūkanomis išieškojimas nukreiptinas į ieškovei R. B. priklausantį minėtą nekilnojamąjį turtą. Be to, bylos duomenimis, išieškojimo eiliškumas buvo nustatytas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-05 nutartimi Nr. 618NE/2005, o ne 2006-01-01 nutartimi, kaip nurodyta apygardos teismo sprendime, todėl pakeistina ir ši sprendimo dalis.

71Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą aukščiau nurodytu būdu, tačiau palikus nepakeistą apygardos teismo sprendimą dėl reikalavimų esmės, kuriuo tinkamai išspręsti šalių reikalavimai, nekeistinas paskirstymas bylinėjimosi išlaidų, apeliantų turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 4 d.).

72Iš dalies patenkinus atsakovų S. D. ir I. D. apeliacinį skundą aukščiau nurodytu būdu, o ieškovų R. B. ir AB „Swedbank“ apeliacinius skundus atmetus, valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 92 str., 93 str., 96 str., 302 str.).

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

74Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimą.

75Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta tęsti atsakovo 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos likusios skolos pagal 1997-08-15 paskolos sutartį išieškojimą ieškovo AB „Swedbank“ naudai iš atsakovams S. D. ir I. D. priklausančio buto, esančio ( - ), ir garažo G-2, esančio ( - ) taip pat iš ieškovei R. B. priklausančio buto, esančio ( - ) pagal eiliškumą, nustatytą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-01 nutartimi Nr. 618NE/2005.

76Nustatyti, kad ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimo dėl 54 403 Lt skolos su palūkanomis išieškojimas nukreipiamas į atsakovams S. D. ir I. D. priklausantį butą, esantį ( - ), ir garažą G-2, esantį ( - ) taip pat reikalavimo dėl 59 459,54 Lt skolos su palūkanomis išieškojimas nukreipiamas į ieškovei R. B. priklausantį butą, esantį ( - ), pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2006-01-05 nutartimi Nr. 618NE/2005 nustatytą išieškojimo eiliškumą.

77Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.

78Priteisti valstybei iš atsakovo S. D. 13 Lt, iš ieškovės R. B. - 16 Lt, iš ieškovo AB „Swedbank“- 16 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Swedbank” (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas”)... 5. Atsakovai S. D. ir I. D. priešieškiniu, pareikštu AB „Swedbank“, prašė... 6. Ieškovė R. B. ieškiniu prašė pripažinti pasibaigusia buto, esančio ( - )... 7. Ieškovas AB „Swedbank” priešieškiniu, pareikštu R. B. ir 86-ajai... 8. Ieškovas AB „Swedbank” nurodė, kad 1997-08-15 pasirašė su 86-ąja... 9. Atsakovai S. D. ir I. D. nurodė, kad 1998-11-11 ir 1999-07-12 sudarė su... 10. Ieškovė R. B. nurodė, kad butą, esantį ( - ) ji 2001-03-23... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 9 d. sprendimu:... 13. 1) nutraukė civilinės bylos dalį pagal ieškovo AB „Swedbank“... 14. 2) iš dalies patenkino ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimą dėl skolos su... 15. 3) atmetė atsakovų S. D. ir I. D. priešieškinio reikalavimą panaikinti... 16. 4) atmetė ieškovės R. B. ieškinio reikalavimą pripažinti pasibaigusia... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 18. Teismo teigimu, nekilo ginčas dėl bendrijos skolos bankui dydžio, kuris... 19. Konstatavo, jog, ginčo teisenos tvarka išnagrinėjus atsakovų S. D. ir I. D.... 20. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 22. Apeliaciniu skundu ieškovė R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 23. 1.... 24. 2001-03-13 AB „Swedbank“ raštas Nr. 03/1852 yra vienašalis sandoris ir... 25. 2.... 26. J. L., kuris nuosavybės teise turėjo tik butą, esantį ( - ) negalėjo šio... 27. 3.... 28. Vilniaus apygardos teismo pozicija, kad paskolos dalis bankui nėra grąžinta... 29. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Swedbank” prašo panaikinti Vilniaus... 30. 1. Ieškovas AB „Swedbank” pareiškė ieškinį 86-osios gyvenamojo namų... 31. 2. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad hipotekos procedūros buvo... 32. Apeliaciniu skundu atsakovai (ieškovai pagal priešieškinį) S. D. ir I. D.... 33. 1. S. D. ir I. D. visiškai atsiskaitė už įsigytą butą su garažu,... 34. 2. Vadovaujantis ikiteisminio tyrimo metu pateiktais skaičiavimais, negalima... 35. 3. AB „Swedbank“ įstatymų nustatyta tvarka neskundė Vilniaus 1... 36. 4. 2003-12-15 išduotame Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus... 37. 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2005-12-30 S. D. ir I. D. butui ir... 38. 6. Teismas netenkino AB „Swedbank” ieškinio reikalavimų, tačiau,... 39. Atsiliepimu į R. B., S. D. ir I. D. apeliacinius skundus AB „Swedbank“... 40. 1. AB „Swedbank“ 2001-03-13 sutikimas dėl turto pardavimo Nr. 03/1862 buvo... 41. 2. S. D. ir I. D. bei 86-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 1999-07-12... 42. 3. Kadangi hipotekos panaikinimas yra klausimo sprendimas iš esmės,... 43. 4. Ieškovai, remdamiesi savo apeliacinio skundo logika, privalėjo ginčyti... 44. 5. Kadangi S. D. ir I. D. įsigijo butą ir garažą jau įkeistame pastate,... 45. 6. Pagrindų išregistruoti hipoteką iš hipotekos registro sąrašas yra... 46. 7. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A47-13/2005... 47. R. B. atsiliepimu į S. D. ir I. D. bei AB „Swedbank“ apeliacinius skundus... 48. Atsiliepimu į R. B. ir AB „Swedbank“ apeliacinius skundus atsakovai S. D.... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. Atsakovų S. D. ir I. D. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, ieškovų... 51. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 52. Bylos duomenimis nustatyta, kad 86-oji gyvenamojo namo statybos bendrija... 53. AB „Swedbank“ ir 86-oji gyvenamojo namo statybos bendrija 1997-08-15... 54. Atsakovai S. D. ir I. D. 1998-11-11 bei 1999-07-12 sudarė su bendrija... 55. Trečiasis asmuo J. L. 1999-08-04 sudarė su bendrija gyvenamųjų namų... 56. 2001-12-05 buvo pakeista gyvenamojo namo, esančio ( - ) hipoteka, padalijant... 57. Atsakovai ir tretysis asmuo, būdami gyvenamojo namo statybos bendrijos nariai,... 58. Nėra pagrindo nesutikti su apygardos teismo išvada, kad suteikta paskola buvo... 59. Iš bylos duomenų matyti, kad 1997-08-15 paimtos 1 500 000 Lt paskolos tikslas... 60. Bendrija, baigus statyti gyvenamąjį namą, turi surinkti tiek lėšų, kad... 61. Priešingu atveju būtų pažeistas gyvenamojo namo statybos bendrijos narių... 62. Be to, sudarant gyvenamųjų namų statybos bendrijos sutartis, gyvenamasis... 63. Todėl neturi pagrindo S. D., I. D. ir R. B. apeliacinių skundų motyvai, jog,... 64. Beje, kasacinis teismas suformuotoje teismų praktikoje yra ne kartą nurodęs,... 65. Nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo sprendimo ar paneigti aukščiau... 66. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjamoje byloje 2009-03-03 nutartyje... 67. Nepagrįsti ir apelianto AB „Swedbank“ argumentai, kad pirmosios... 68. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, Vilniaus... 69. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuorodomis, kad... 70. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovai S. D. ir I. D. apeliaciniame... 71. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą aukščiau nurodytu būdu,... 72. Iš dalies patenkinus atsakovų S. D. ir I. D. apeliacinį skundą aukščiau... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 74. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimą.... 75. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta tęsti atsakovo 86-osios... 76. Nustatyti, kad ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimo dėl 54 403 Lt skolos su... 77. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.... 78. Priteisti valstybei iš atsakovo S. D. 13 Lt, iš ieškovės R. B. - 16 Lt, iš...